Идет загрузка документа (293 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Государственной программы "Леса Украины" на 2002 - 2015 годы

КМ Украины
Постановление КМ от 29.04.2002 № 581
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 квітня 2002 р. N 581

Київ

Про затвердження Державної програми "Ліси України" на 2002 - 2015 роки

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 16 вересня 2009 року N 977)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Державну програму "Ліси України" на 2002 - 2015 роки (далі - Програма), що додається.

2. Державному комітетові лісового господарства, Міністерству аграрної політики, Міністерству екології та природних ресурсів, Міністерству оборони, Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям передбачати щороку у прогнозах та програмах економічного і соціального розвитку, а також у бюджетних запитах кошти на виконання Програми.

3. Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції, Міністерству фінансів під час формування проектів Державної програми економічного і соціального розвитку та Державного бюджету України враховувати починаючи з 2003 року видатки на виконання Програми в межах реальних можливостей бюджету.

 

Прем'єр-міністр України 

А. КІНАХ 

Інд. 22

 

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
"Ліси України" на 2002 - 2015 роки

Загальна частина

Державна програма "Ліси України" (далі - Програма) визначає основні напрями та джерела забезпечення збалансованого розвитку лісового господарства країни, спрямованого на посилення екологічних, соціальних та економічних функцій лісів в умовах реформування сільгосппідприємств, прийняття нового земельного законодавства. Програма визначає показники лісогосподарської діяльності основних постійних лісокористувачів - Держкомлісгоспу, Мінагрополітики, Мінекоресурсів, Міноборони, МНС.

Завданнями Програми є:

визначення основних напрямів розвитку лісового господарства країни;

визначення основних показників розвитку лісового господарства на період до 2015 року;

забезпечення сталого розвитку лісового господарства на науково обґрунтованій основі.

1. Стан лісів та їх значення

Ліси України виконують переважно екологічні функції - водоохоронні, захисні, рекреаційні. Експлуатаційне значення їх обмежене.

Загалом стан лісів країни є задовільним. За останні 40 років площа вкритих лісовою рослинністю земель збільшилася на 31,8 відсотка. Фактична лісистість території країни (15,6 відсотка) є недостатньою. Для досягнення оптимальних її показників (у межах 19 - 20 відсотків) слід збільшити площу лісів щонайменше на 2 - 2,5 млн. гектарів. Це сприятиме підтриманню екологічної рівноваги практично на всій території країни, збільшенню ресурсного потенціалу лісів. За віковими групами лісові насадження становлять: молодняки - 32 відсотки, середньовікові - 44, пристигаючі - 13, стиглі - 11 відсотків. Запаси деревини перевищують 1,7 млрд. куб. метрів. У лісах переважають хвойні та твердолистяні породи (сосна, ялина, дуб, явір, клен, ясен). Хвойні насадження займають 42 відсотки загальної площі, в тому числі соснові - 33 відсотки, твердолистяні - 43 відсотки.

У постійному користуванні підприємств, що належать до сфери управління Держкомлісгоспу, перебуває 66 відсотків земель лісового фонду, Мінагрополітики відповідно - 26,4, Міноборони - 2,2, МНС - 1,6, Мінекоресурсів - 0,8 відсотка та ще 3 відсотка - в інших лісокористувачів. На заповідники, національні природні парки, заказники та інші заповідні об'єкти припадає 13,9 відсотка загальної площі лісового фонду підприємств, що належать до сфери управління Держкомлісгоспу.

2. Основні напрями розвитку лісового господарства

Розвиток лісового господарства здійснюється за такими основними напрямами:

збільшення лісистості території у природних зонах до оптимального рівня;

підвищення продуктивності, поліпшення якісного складу лісових насаджень;

нарощування природоохоронного потенціалу лісів, збереження їх біологічного різноманіття;

підвищення стійкості лісових екосистем до впливу негативних факторів середовища, змін клімату;

розширення застосування методів раціонального використання лісових ресурсів;

розширення робіт із захисного лісорозведення і агролісомеліорації;

удосконалення нормативно-правової бази у галузі лісового господарства та її гармонізація з міжнародними принципами сталого розвитку та управління лісами;

посилення державного контролю за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів;

розвиток лісогосподарської науки і освіти;

посилення соціального захисту працівників лісового господарства.

3. Реалізація основних напрямів розвитку лісового господарства

Лісовідновлення і захисне лісорозведення

Програмою передбачаються заходи щодо підвищення продуктивності лісів на основі застосування лісокультурних методів та забезпечення ведення збалансованого і невиснажливого лісокористування. Способи лісовідновлення (посів і садіння лісових культур, реконструктивні заходи і природне поновлення) визначаються природно-кліматичними умовами регіонів.

Крім того, передбачається розширення мережі селекційно-насіннєвих центрів і теплично-розсадникових комплексів, заміна малоцінних насаджень високопродуктивними деревними породами, розширення практики створення необхідних умов для відновлення лісів природним шляхом з метою збереження біорізноманіття та збільшення площ біологічно стійких і високопродуктивних насаджень.

Заходи щодо створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісосмуг (заліснення неугідь, малопродуктивних, деградованих, техногенно забруднених земель) спрямовані на охорону навколишнього природного середовища, подолання основних дестабілізуючих факторів екологічної ситуації - ерозії ґрунтів та виснаження річок.

Охорона від пожеж та захист від шкідників і хвороб

Програмою передбачені протипожежні профілактичні та запобіжні заходи, зокрема такі, як створення протипожежних розривів, мінералізованих протипожежних смуг, створення і реконструкція мережі спостережних веж, оновлення засобів зв'язку, протипожежної техніки.

Для поліпшення охорони лісів від пожеж у найближчі роки передбачається здійснити додаткові протипожежні заходи у хвойних лісах степової зони шляхом створення в них протипожежних розривів із більшою шириною та поетапну заміну спостережних веж на телевізійні лазерно-далекомірні спостережні комплекси.

Пріоритетним напрямом діяльності лісозахисної служби є розроблення та широке впровадження в лісогосподарську практику екологічно безпечних засобів і методів боротьби з шкідниками та хворобами лісу. Програмою передбачається застосування дистанційних методів моніторингу для раннього виявлення вогнищ шкідників і хвороб та перехід до застосування менш токсичних для фауни лісу і людини піретроїдних інсектицидів, а також інсектицидів типу "димілін".

Рубки, пов'язані з веденням лісового господарства, та рубки головного користування

Рубки є одним з найважливіших лісогосподарських заходів, спрямованих на формування високопродуктивних і стійких лісостанів з високими екологічними та захисними функціями. У лісах України проводяться рубки догляду, санітарні та лісовідновні рубки, рубки, пов'язані з реконструкцією малоцінних деревостанів, прокладанням квартальних просік та створенням протипожежних розривів, доглядом за підростом, підліском, узліссям тощо. Програмою передбачається зменшення частки суцільних та збільшення частки поступових і вибіркових способів лісовідновних рубок з одночасним здійсненням заходів сприяння природному поновленню та створення часткових культур.

В основу проведення рубок головного користування покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, відтворення високопродуктивних стійких насаджень, що сприятиме збереженню біорізноманіття лісів при повному використанні можливостей природного відновлення цінних лісоутворюючих порід та більш широкому застосуванні екологічно безпечних технологій.

Лісове господарство Карпатського регіону

Загальна площа земель лісового фонду 4 областей Карпатського регіону становить 2,3 млн. гектарів, з яких 2,1 млн. вкрито лісовою рослинністю. Середня лісистість території досягає 36,7 відсотка (Закарпатська область - 50,8, Івано-Франківська - 40,9, Чернівецька - 29,2, Львівська область - 28,5). Загальний запас деревостанів оцінюється в 0,5 млрд. куб. метрів. Середній приріст на 1 гектар вкритих лісовою рослинністю земель становить 4,4 куб. метра.

Основними напрямами ведення лісового господарства в гірських умовах є:

заміна похідних ялинників у поясі букових та дубових лісів на корінні типи деревостанів;

створення та відновлення захисних деревно-чагарникових угруповань на верхній межі лісового поясу;

створення захисних лісових насаджень уздовж малих річок;

розроблення високоефективних способів заліснення еродованих ділянок на стрімких схилах, кам'янистих розсипах;

реконструкція порушених стихією та біотичними факторами лісостанів, спрямована на формування змішаних багатоярусних лісів;

удосконалення системи проведення рубок за рахунок збільшення частки поступових та вибіркових рубок, природозберігаючих технологій лісозаготівель;

розвиток мережі лісових доріг (до 2010 року планується розширити мережу лісовозних доріг з твердим покриттям до 10 кілометрів на 1000 гектарів лісового фонду регіону).

Враховуючи особливе значення лісів Карпатського регіону, заходи щодо ведення в ньому лісового господарства виділено в Програмі в окремий розділ.

Лісовпорядкування та моніторинг стану лісів

Для підвищення ефективності реалізації лісової політики Програмою передбачаються заходи щодо подальшого вдосконалення організації лісовпорядкування та системи інформаційного забезпечення лісоуправління. Ці заходи повинні сприяти підвищенню точності та оперативності інформації щодо ресурсного та екологічного стану, подальшому впровадженню системи проведення моніторингу лісів, поліпшенню планування лісогосподарської діяльності, удосконаленню прогнозування динаміки росту і стану лісів для обґрунтування багатоваріантних стратегій лісокористування.

4. Фінансове та ресурсне забезпечення Програми

Для виконання Програми в цілому необхідні кошти в сумі 13,5 млрд. гривень, у тому числі з державного бюджету близько 3,24 млрд. гривень. Крім того, за рахунок державних централізованих капітальних вкладень потрібно виділити 410,7 млн. гривень.

Усі роботи, пов'язані з виконанням запланованих заходів, здійснюватимуться за рахунок коштів державного бюджету, власних джерел лісокористувачів, а також інших джерел, у тому числі коштів міжнародних організацій та іноземних інвесторів.

Важливим джерелом покриття витрат на виконання Програми можуть бути надходження від господарської діяльності лісокористувачів. Для фінансування заходів Програми, що мають місцеве значення, можуть залучатися кошти місцевих бюджетів і фондів охорони навколишнього природного середовища.

За рахунок державних централізованих капітальних вкладень у Карпатському регіоні передбачається здійснити фінансування будівництва лісових доріг, лісових пожежних станцій та пожежно-спостережних веж, об'єктів соціальної сфери, впровадження екологобезпечних технологій лісозаготівель.

Обсяги фінансування визначено на основі собівартості відповідних робіт базового 2001 року.

Під час проведення розрахунків витрат враховувалося, що цільові кошти з державного бюджету на ведення лісового господарства отримують Держкомлісгосп і Мінагрополітики. Видатки на виконання Програми в розрізі Міноборони, Мінекоресурсів, МНС, Київської міськдержадміністрації, інших органів виконавчої влади, до сфери управління яких належать підприємства, установи та організації, що мають у користуванні ліси, враховано у лімітах їх бюджетів. Крім того, зазначені видатки враховано у відповідних розділах програм, затверджених Законом України від 21 вересня 2000 р. N 1989-III, "Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000 - 2015 роки" і Постановою Верховної Ради України від 22 вересня 1994 р. N 177/94-ВР "Про Програму перспективного розвитку заповідної справи в Україні".

Починаючи з 2003 року згідно з Програмою планується зростання обсягів захисного лісорозведення, що потребує відновлення і формування нової інфраструктури та технічного забезпечення. Ступінь зносу машинно-тракторного парку і ґрунтообробних знарядь у лісовій галузі перевищує 60 відсотків. Тому крім оновлення технічного парку передбачається збільшення кількості ґрунтообробних знарядь, лісових садивних машин та спеціалізованих культиваторів.

Мінімально необхідні витрати на матеріально-технічне забезпечення визначено на основі середньозважених показників продуктивності агрегатів з урахуванням сезонності виконання робіт, а також вартості техніки (у цінах 2001 року).

5. Нормативно-правове та наукове забезпечення виконання Програми

Для забезпечення виконання Програми потрібно провести роботу, пов'язану з подальшим удосконаленням та розробленням нормативно-правових актів, спрямованих на впровадження ефективних, екологічно збалансованих методів господарювання в лісах країни.

Згідно з основними напрямами розвитку лісового господарства передбачається проведення фундаментальних і прикладних досліджень, розроблення рекомендацій, інструкцій, настанов, нормативів з питань збереження та відтворення лісів, посилення їх екологічних функцій, раціонального невиснажливого лісокористування.

Координація наукових досліджень здійснюватиметься науковим центром "Лісове господарство" при Українському науково-дослідному інституті лісового господарства та агролісомеліорації.

Підготовка наукових кадрів здійснюватиметься через аспірантуру і докторантуру підвідомчих наукових установ Держкомлісгоспу.

6. Очікувані результати виконання Програми

Програма виконуватиметься поетапно.

На першому етапі (2002 - 2005 роки) передбачається досягти поліпшення стану та якісного складу лісів, посилення їх екологічних функцій та підвищення продуктивності. При цьому буде завершено розроблення відповідної нормативно-правової бази з питань збереження та відтворення лісів, відпрацьовано систему регулювання невиснажливого і збалансованого використання лісових ресурсів з урахуванням соціальних, екологічних та економічних вимог.

На другому етапі (2006 - 2015 роки) передбачається забезпечити впровадження нових природозберігаючих технологій лісозаготівель, перехід до водозбірно-ландшафтних принципів господарювання, гармонізацію систем ведення лісового господарства на зонально-типологічній основі, завершення комп'ютеризації галузі, вдосконалення лісовпорядкування, системи управління лісами і лісовим господарством у межах організаційно-виробничих підрозділів Держкомлісгоспу та інших лісокористувачів, розвиток соціальної сфери лісового господарства, лісівничої науки та освіти. У результаті лісове господарство України перейде до моделі управління на принципах сталого розвитку.

Стан лісового фонду істотно поліпшиться, а обсяги заготівель необхідної для економіки країни деревини зростуть. Передбачається, що площа лісів зросте на 0,5 млн. гектарів, лісистість - з 15,6 до 16,1 відсотка, а загальний запас деревостанів - на 16,7 відсотка. Лише в системі Держкомлісгоспу від рубок головного користування може бути додатково заготовлено 2,4 млн. куб. метрів деревини. Поряд із збільшенням (на 15 - 20 відсотків) обсягів лісокористування забезпечення біологічного різноманіття лісів сприятиме позитивним змінам довкілля. Зменшиться загроза деградації земель, знизиться рівень концентрації парникових газів в атмосфері, що у свою чергу забезпечить істотний внесок у виконання Україною Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату і Конвенції ООН про охорону біологічного різноманіття. Очікувані результати виконання Програми за роками подано в таблиці.

 

Одиниця виміру 

За роками 

2002 

2005 

2010 

2015 

Загальна площа лісів та інших земель, вкритих лісовою рослинністю, усього 

млн. гектарів 

10,8 

10,9 

11,1 

11,3 

у тому числі землі, вкриті лісовою рослинністю 

млн. гектарів 

9,4 

9,4 

9,5 

9,7 

Загальний запас деревостанів 

млрд. куб. метрів 

1,74 

1,86 

1,97 

2,03 

Середній запас деревостанів 

куб. метрів на 1 гектар 

186 

200 

205 

210 

Середня зміна запасу деревостанів 

куб. метрів на 1 гектар 

3,8 

3,8 

3,9 

Лісистість 

відсотків 

15,6 

15,6 

15,8 

16,1 

Площа природно-заповідного фонду, що перебуває у постійному користуванні підприємств і організацій, які належать до сфери управління Держкомлісгоспу, зросте на 124,4 тис. гектарів (обсяг заповідання лісів у 2015 році становитиме 15,6 відсотка, зокрема у Карпатському регіоні - 18,7 відсотка).

7. Управління Програмою та контроль за її виконанням

Організаційне забезпечення виконання Програми здійснюватиме Держкомлісгосп.

Мінагрополітики, Мінекоресурсів, Міноборони, МНС, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації координують та контролюють роботу лісокористувачів, що належать до сфери їх управління, та щороку до 1 березня інформують Держкомлісгосп про хід виконання Програми.

Держкомлісгосп щороку до 1 квітня інформує Кабінет Міністрів України про хід виконання завдань і заходів Програми.

8. Заходи щодо виконання Програми

 

Загальний обсяг 

У тому числі за роками 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 - 2010

2011 - 2015

1. Лісовідновлення, тис. гектарів 

 

 

 

 

 

 

 

 

Держкомлісгосп 

476,3 

32,6 

32,6 

32,5 

32,5 

170,3 

175,8 

 

Мінагрополітики 

48,4 

3,9 

3,9 

3,8 

3,5 

16,5 

16,8 

 

Міноборони 

13,6 

4,8 

4,8 

 

МНС 

5,6 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

 

Мінекоресурсів 

9,1 

0,6 

0,7 

0,7 

0,7 

3,1 

3,3 

 

Київська міськдержадміністрація 

1,4 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,5 

0,5 

 

Інші постійні лісокористувачі 

30,4 

1,8 

1,6 

2,3 

12,4 

10,3 

 

Разом 

584,8 

40,4 

40,3 

40,5 

40,5 

209,6 

213,5 

Середньозважена вартість одиниці робіт, гривень 

 

1531 

1587 

1621 

1665 

1673 

1697 

Загальні витрати на лісовідновлення, тис. гривень 

 

 

 

 

 

 

 

 

Держкомлісгосп 

791686,3 

49910,6 

51736,2 

52682,5 

54112,5 

284911,9 

298332,6 

 

Мінагрополітики 

80261,6 

5970,9 

6189,3 

6159,8 

5827,5 

27604,5 

28509,6 

 

Міноборони 

42145,2 

3028 

3028,1 

3028,1 

3011 

15025 

15025 

 

МНС 

5600 

400 

400 

400 

400 

2000 

2000 

 

Мінекоресурсів 

15116,1 

918,6 

1110,9 

1134,7 

1165,5 

5186,3 

5600,1 

 

Київська міськдержадміністрація

6719,6 

573,4 

521,4 

438,4 

438,4 

2374 

2374 

 

Інші постійні лісокористувачі 

50590,8 

2755,8 

2539,2 

3242 

3829,5 

20745,2 

17479,1 

 

Разом 

992119,6 

63557,3 

65525,1 

67085,5 

68784,4 

357846,9 

369320,4 

У тому числі за рахунок коштів державного бюджету, тис. гривень 

 

 

 

 

 

 

 

 

Держкомлісгосп 

202535,7 

9162 

13487,3 

13733,8 

14106,6 

74273,7 

77772,3 

 

Мінагрополітики 

14733,5 

1096,1 

1136,2 

1130,7 

1069,7 

5067,3 

5233,5 

 

Разом 

217269,2 

10258,1 

14623,5 

14864,5 

15176,3 

79341 

83005,8 

2. Створення протипожежних розривів, тис. кілометрів

 

 

 

 

 

 

 

 

Держкомлісгосп 

5,342 

0,347 

0,365 

0,373 

0,385 

1,93 

1,942 

 

Мінагрополітики 

0,296 

0,021 

0,024 

0,023 

0,021 

0,105 

0,102 

 

Міноборони 

0,532 

0,038 

0,038 

0,038 

0,038 

0,19 

0,19 

 

МНС 

0,101 

0,01 

0,007 

0,007 

0,007 

0,035 

0,035 

 

Мінекоресурсів 

0,08 

0,006 

0,006 

0,006 

0,006 

0,03 

0,026 

 

Разом 

6,351 

0,422 

0,44 

0,447 

0,457 

2,29 

2,295 

Середньозважена вартість одиниці робіт, гривень 

 

1970 

1970 

1970 

1970 

1970 

1970 

Загальні витрати, тис. гривень 

 

 

 

 

 

 

 

 

Держкомлісгосп 

10523,8 

683,6 

719,1 

734,8 

758,5 

3802,1 

3825,7 

 

Мінагрополітики 

583,2 

41,4 

47,3 

45,3 

41,4 

206,9 

200,9 

 

Міноборони 

1048,2 

74,9 

74,9 

74,9 

74,9 

374,3 

374,3 

 

МНС 

707 

70 

49 

49 

49 

245 

245 

 

Мінекоресурсів 

157,5 

11,8 

11,8 

11,8 

11,8 

59,1 

51,2 

 

Разом 

13019,7 

881,7 

902,1 

915,8 

935,6 

4687,4 

4697,1 

У тому числі за рахунок коштів державного бюджету, тис. гривень 

 

 

 

 

 

 

 

 

Держкомлісгосп 

10523,8 

683,6 

719,1 

734,8 

758,5 

3802,1 

3825,7 

 

Мінагрополітики 

583,2 

41,4 

47,3 

45,3 

41,4 

206,9 

200,9 

 

Разом 

11107 

725 

766,4 

780,1 

799,9 

4009 

4026,6 

3. Створення мінералізованих смуг, тис. кілометрів 

 

 

 

 

 

 

 

 

Держкомлісгосп 

485,04 

33,46 

33,75 

33,92 

34,3 

173,15 

176,46 

 

Мінагрополітики 

113,7 

8,3 

8,2 

8,1 

40,1 

41 

 

Міноборони 

37,74 

2,96 

2,66 

2,65 

2,67 

13,4 

13,4 

 

МНС 

0,14 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,05 

0,05 

 

Мінекоресурсів 

4,81 

0,12 

0,29 

0,3 

0,35 

1,9 

1,85 

 

Київська міськдержадміністрація 

1,4 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,5 

0,5 

 

Інші постійні лісокористувачі 

14,35 

0,21 

1,19 

1,51 

1,85 

5,48 

4,11 

 

Разом 

657,32 

45,17 

46,21 

46,6 

47,29 

234,63 

237,42 

Середньозважена вартість одиниці робіт, гривень 

 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

Загальні витрати, тис. гривень 

 

 

 

 

 

 

 

 

Держкомлісгосп 

4850,4 

334,6 

337,5 

339,2 

343 

1731,5 

1764,6 

 

Мінагрополітики 

1137 

83 

82 

81 

80 

401 

410 

 

Міноборони 

377,4 

29,6 

26,6 

26,5 

26,7 

134 

134 

 

МНС 

4,2 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

1,5 

1,5 

 

Мінекоресурсів 

48,1 

1,2 

2,9 

3,5 

19 

18,5 

 

Київська міськдержадміністрація

14 

 

Інші постійні лісокористувачі 

143,5 

2,1 

11,9 

15,1 

18,5 

54,8 

41,1 

 

Разом 

6574,6 

451,8 

462,2 

466,1 

473 

2346,8 

2374,7 

У тому числі за рахунок коштів державного бюджету, тис. гривень 

 

 

 

 

 

 

 

 

Держкомлісгосп 

4850,4 

334,6 

337,5 

339,2 

343 

1731,5 

1764,6 

 

Мінагрополітики 

1137 

83 

82 

81 

80 

401 

410 

 

Разом 

5987,4 

417,6 

419,5 

420,2 

423 

2132,5 

2174,6 

4. Догляд за протипожежними розривами та мінералізованими смугами, тис. кілометрів

 

 

 

 

 

 

 

 

Держкомлісгосп 

2660,41 

195 

197,8 

202,99 

205,38 

920,86 

938,38 

 

Мінагрополітики 

500,46 

19,49 

24,07 

21,61 

21,59 

210,61 

203,09 

 

Міноборони 

236,56 

16,56 

16,87 

16,87 

16,87 

84,7 

84,7 

 

МНС 

51,8 

3,7 

3,7 

3,7 

3,7 

18,5 

18,5 

 

Мінекоресурсів 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

2,5 

2,5 

 

Київська міськдержадміністрація

22,4 

1,6 

1,6 

1,6 

1,6 

 

Інші постійні лісокористувачі 

15,12 

3,22 

0,46 

1,71 

1,97 

6,76 

 

Разом 

3493,75 

240,07 

245,54 

247,73 

251,35 

1247,14 

1261,93 

Середньозважена вартість одиниці робіт, гривень 

 

Загальні витрати, тис. гривень 

 

 

 

 

 

 

 

 

Держкомлісгосп 

7981,2 

585 

593,4 

609 

616,1 

2762,6 

2815,1 

 

Мінагрополітики 

1501,4 

58,5 

72,2 

64,8 

64,8 

631,8 

609,3 

 

Міноборони 

709,7 

49,7 

50,6 

50,6 

50,6 

254,1 

254,1 

 

МНС 

466,2 

33,3 

33,3 

33,3 

33,3 

166,5 

166,5 

 

Мінекоресурсів 

21 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

7,5 

7,5 

 

Київська міськдержадміністрація 

67,2 

4,8 

4,8 

4,8 

4,8 

24 

24 

 

Інші постійні лісокористувачі 

45,4 

9,7 

1,4 

5,1 

5,9 

20,3 

 

Разом 

10792,1 

742,5 

758,8 

765,4 

776,2 

3852,4 

3896,8 

У тому числі за рахунок коштів державного бюджету, тис. гривень 

 

 

 

 

 

 

 

 

Держкомлісгосп 

7981,2 

585 

593,4 

609 

616,1 

2762,6 

2815,1 

 

Мінагрополітики 

1501,4 

58,5 

72,2 

64,8 

64,8 

631,8 

609,3 

 

Разом 

9482,6 

643,5 

665,6 

673,8 

680,9 

3394,4 

3424,4 

5. Забезпечення авіаційної охорони лісів від пожеж, льотних годин 

 

 

 

 

 

 

 

 

Держкомлісгосп 

36800 

1585 

1905 

2105 

2555 

14325 

14325 

 

Мінагрополітики 

7000 

570 

570 

590 

570 

2350 

2350 

 

Міноборони 

800 

50 

50 

50 

50 

300 

300 

 

МНС 

5600 

400 

400 

400 

400 

2000 

2000 

 

Мінекоресурсів 

250 

10 

10 

15 

15 

100 

100 

 

Київська міськдержадміністрація 

180 

12 

12 

13 

13 

65 

65 

 

Інші постійні лісокористувачі 

140 

10 

10 

10 

10 

50 

50 

 

Разом 

50770 

2637 

2957 

3183 

3613 

19190 

19190 

Середньозважена вартість одиниці робіт, тис. гривень 

 

1,646 

1,646 

1,646 

1,646 

1,646 

1,646 

Загальні витрати, тис. гривень 

 

 

 

 

 

 

 

 

Держкомлісгосп 

60571,9 

2608 

3135,6 

3464,8 

4205,5 

23579 

23579 

 

Мінагрополітики 

11521,9 

938,2 

938,2 

971,1 

938,2 

3868,1 

3868,1 

 

Міноборони 

1316,8 

82,3 

82,3 

82,3 

82,3 

493,8 

493,8 

 

МНС 

8400 

600 

600 

600 

600 

3000 

3000 

 

Мінекоресурсів 

411,6 

16,5 

16,5 

24,7 

24,7 

164,6 

164,6 

 

Київська міськдержадміністрація 

296,4 

19,8 

19,8 

21,4 

21,4 

107 

107 

 

Інші постійні лісокористувачі 

230,6 

16,5 

16,5 

16,5 

16,5 

82,3 

82,3 

 

Разом 

82749,2 

4281,3 

4808,9 

5180,8 

5888,6 

31294,8 

31294,8 

У тому числі за рахунок коштів державного бюджету, тис. гривень 

 

 

 

 

 

 

 

 

Держкомлісгосп 

60571,9 

2608 

3135,6 

3464,8 

4205,5 

23579 

23579 

 

Мінагрополітики 

10655,7 

72 

938,2 

971,1 

938,2 

3868,1 

3868,1 

 

Разом 

71227,6 

2680 

4073,8 

4435,9 

5143,7 

27447,1 

27447,1 

6. Утримання лісової пожежної служби та радіозв'язку, придбання пожежних автомобілів та радіостанцій, здійснення невідкладних протипожежних заходів, тис. гривень 

 

 

 

 

 

 

 

 

Держкомлісгосп 

144706 

13367 

11120 

10722,5 

11825 

49262,5 

48409 

 

Мінагрополітики 

36899 

1650 

2728 

2730,5 

3825,5 

12912 

13053 

 

Міноборони 

3212 

86,8 

386,8 

239,8 

247,3 

1199,9 

1051,4 

 

МНС 

9100 

650 

650 

650 

650 

3250 

3250 

 

Мінекоресурсів 

1213,5 

31 

39 

192 

48 

377,5 

526 

 

Київська міськдержадміністрація 

1809,9 

194,9 

193,4 

193,4 

193,2 

517,5 

517,5 

 

Інші постійні лісокористувачі 

2456,5 

124 

156 

172,5 

192 

906 

906 

 

Разом 

199396,9 

16103,7 

15273,2 

14900,7 

16981 

68425,4 

67712,9 

У тому числі за рахунок коштів державного бюджету, тис. гривень 

 

 

 

 

 

 

 

 

Держкомлісгосп 

136204,2 

4865,2 

11120 

10722,5 

11825 

49262,5 

48409 

 

Мінагрополітики 

31864,7 

1441,8 

2421,1 

2380,7 

3447,7 

11016,2 

11157,2 

 

Разом 

168068,9 

6307 

13541,1 

13103,2 

15272,7 

60278,7 

59566,2 

7. Лісозахисні заходи, тис. гектарів 

 

 

 

 

 

 

 

 

Держкомлісгосп 

2139,6 

149,6 

154 

154,5 

157,6 

755,2 

768,7 

 

Мінагрополітики 

668 

39 

43 

45 

46 

249 

246 

 

Міноборони 

525,3 

35,2 

35,2 

35,7 

35,6 

188,3 

195,3 

 

МНС 

56 

20 

20 

 

Мінекоресурсів 

16 

 

Київська міськдержадміністрація 

7,1 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

2,5 

 

Інші постійні лісокористувачі 

68,4 

4,9 

3,9 

4,3 

4,2 

26,4 

24,7 

 

Разом 

2995 

199,5 

208,9 

211,8 

216,8 

1074,6 

1083,4 

Середньозважена вартість одиниці робіт, тис. гривень 

 

8,6 

8,6 

8,6 

8,6 

8,6 

8,6 

Загальні витрати, тис. гривень 

 

 

 

 

 

 

 

 

Держкомлісгосп 

18400,6 

1286,6 

1324,4 

1328,7 

1355,4 

6494,7 

6610,8 

 

Мінагрополітики 

5744,8 

335,4 

369,8 

387 

395,6 

2141,4 

2115,6 

 

Міноборони 

3651,4 

226,5 

227,6 

228,5 

229,3 

1351,5 

1388 

 

МНС 

1444,8 

103,2 

103,2 

103,2 

103,2 

516 

516 

 

Мінекоресурсів 

137,6 

8,6 

8,6 

8,6 

8,6 

51,6 

51,6 

 

Київська міськдержадміністрація 

253,4 

18,1 

18,1 

18,1 

18,1 

90,5 

90,5 

 

Інші постійні лісокористувачі 

588,1 

42,1 

33,5 

37 

36,1 

227 

212,4 

 

Разом 

30220,7 

2020,5 

2085,2 

2111,1 

2146,3 

10872,7 

10984,9 

У тому числі за рахунок коштів державного бюджету, тис. гривень 

 

 

 

 

 

 

 

 

Держкомлісгосп 

18400,6 

1286,6 

1324,4 

1328,7 

1355,4 

6494,7 

6610,8 

 

Мінагрополітики 

5744,8 

335,4 

369,8 

387 

395,6 

2141,4 

2115,6 

 

Разом 

24145,4 

1622 

1694,2 

1715,7 

1751 

8636,1 

8726,4 

8. Рубки, пов'язані з веденням лісового господарства, чисельник - тис. гектарів, знаменник - тис. куб. метрів 

 

 

 

 

 

 

 

 

Держкомлісгосп 

4874,3
--------
77689,1 

385,6
--------
8113,5 

331
--------
5581,1 

319,1
--------
5320,8 

345,3
--------
5719,8 

1739,3
--------
26399 

1754
--------
26554,9 

 

Мінагрополітики 

1455,5
--------
13385,2 

120,7
--------
1499,8 

110,4
--------
1312,6 

109,8
--------
1300,6 

103,4
--------
1239,2 

505
--------
4031,9 

506,2
--------
4001,1 

 

Міноборони 

145,4
--------
1947,4 

10,2
--------
136,2 

10,2
--------
136,6 

10,1
--------
136,1 

10,3
--------
138,5 

52
--------
700,6 

52,5
--------
699,4 

 

МНС 

9,52
--------
369,6 

0,68
--------
26,4 

0,68
--------
26,4 

0,68
--------
26,4 

0,68
--------
26,4 

3,4
--------
132 

3,4
--------
132 

 

Мінекоресурсів 

34,9
--------
418,8 

1,8
--------
21,6 

1,7
--------
20,4 

2,5
--------
30 

4,2
--------
50,4 

11,8
--------
141,6 

12,9
--------
154,8 

 

Київська міськдержадміністрація 

63,6
--------
1413,7 

5,4
--------
96,3 

5,4
--------
96,3 

4,7
--------
91,6 

4,6
--------
91,5 

23
--------
521,5 

20,5
--------
516,5 

 

Інші постійні лісокористувачі 

76,7
--------
696,4 

4,2
--------
32,4 

4,2
--------
33,1 

5,5
--------
47,1 

8,8
--------
83,8 

25,9
--------
240,3 

28,1
--------
259,7 

 

Разом 

6659,9
--------
95920,2 

528,6
--------
9926,2 

463,6
--------
7206,5 

452,4
--------
6952,6 

477,3
--------
7349,6 

2360,4
--------
32166,9 

2377,6
--------
32318,4 

Середньозважена вартість одиниці робіт, гривень за 1 куб. метр 

 

15,2 

15,83 

16 

15,98 

16,25 

16,37 

Загальні витрати, тис. гривень 

 

 

 

 

 

 

 

 

Держкомлісгосп 

1251896,7 

123325,2 

88348,8 

85132,8 

91402,4 

428983,8 

434703,7 

 

Мінагрополітики 

215203,5 

22797 

20778,5 

20809,6 

19802,4 

65518,4 

65497,6 

 

Міноборони 

40382,3 

2851,5 

2850 

2856,3 

2850 

14361,5 

14613 

 

МНС 

22890 

1635 

1635 

1635 

1635 

8175 

8175 

 

Мінекоресурсів 

6771,7 

328,3 

322,9 

480 

805,4 

2301 

2534,1 

 

Київська міськдержадміністрація 

45505,7 

3078,2 

3107,2 

2771,6 

2723,7 

16680 

17145 

 

Інші постійні лісокористувачі 

11265,4 

492,5 

524 

753,6 

1339,1 

3904,9 

4251,3 

 

Разом 

1593915,3 

154507,7 

117566,4 

114438,9 

120558 

539924,6 

546919,7 

У тому числі за рахунок коштів державного бюджету, тис. гривень 

 

 

 

 

 

 

 

 

Держкомлісгосп 

55710,1 

1460 

4246,9 

4092,3 

4393,7 

20621,1 

20896,1 

 

Мінагрополітики 

8183,1 

1641,3 

706,5 

707,5 

673,3 

2227,6 

2226,9 

 

Разом 

63893,2 

3101,3 

4953,4 

4799,8 

5067 

22848,7 

23123 

9. Рубки головного користування, тис. куб. метрів 

 

 

 

 

 

 

 

 

Держкомлісгосп 

99201,3 

5536 

5432,3 

5440 

5451 

37526,5 

39815,5 

 

Мінагрополітики 

14347 

789,4 

780,4 

804,5 

814,1 

5365,8 

5792,8 

 

Міноборони 

2260,4 

165,4 

165 

165 

165 

800 

800 

 

Інші постійні лісокористувачі 

860,8 

65,2 

65,2 

65,2 

65,2 

300 

300 

 

Разом 

116669,5 

6556 

6442,9 

6474,7 

6495,3 

43992,3 

46708,3 

Середньозважена вартість заготівлі 1 куб. метра деревини, гривень 

 

63,7 

63,7 

63,7 

63,7 

63,7 

63,7 

Загальні витрати, тис. гривень 

 

 

 

 

 

 

 

 

Держкомлісгосп 

6322098,8 

352809,3 

346200,5 

346691,2 

347392,2 

2391563,8 

2537441,8 

 

Мінагрополітики 

914334,3 

50308,5 

49734,9 

51270,8 

51882,6 

341962,4 

369175,1 

 

Міноборони 

144055,4 

10540,9 

10515,5 

10515,5 

10515,5 

50984 

50984 

 

Інші постійні лісокористувачі 

54858,8 

4155,2 

4155,2 

4155,2 

4155,2 

19119 

19119 

 

Разом 

7435347,3 

417813,9 

410606,1

412632,7

413945,5

2803629,2

2976719,9 

10. Захисне лісорозведення, тис. гектарів 

 

 

 

 

 

 

 

 

Держкомлісгосп 

441,2 

10,1 

19,9 

19,9 

19,9 

179,4 

192 

 

Мінагрополітики 

123,1 

2,3 

2,3 

2,4 

2,5 

56,6 

57 

 

Разом 

564,3 

12,4 

22,2 

22,3 

22,4 

236 

249 

Середньозважена вартість одиниці робіт, гривень 

 

1443 

1315,1 

1405,1 

1435,9 

1420 

1415 

Загальні витрати, тис. гривень 

 

 

 

 

 

 

 

 

Держкомлісгосп 

623709,6 

14575,6 

26171 

27961 

28574 

254748 

271680 

 

Мінагрополітики 

174289,3 

3275,6 

3024,7 

3372,2 

3589,8 

80372 

80655 

 

Разом 

797998,9 

17851,2 

29195,7 

31333,2 

32163,8 

335120 

352335 

У тому числі за рахунок коштів державного бюджету, тис. гривень 

 

 

 

 

 

 

 

 

Держкомлісгосп 

623709,6 

14575,6 

26171 

27961 

28574 

254748 

271680 

 

Мінагрополітики 

171013,7 

 

3024,7 

3372,2 

3589,8 

80372 

80655 

 

Разом 

794723,3 

14575,6 

29195,7 

31333,2 

32163,8 

335120 

352335 

11. Створення захисних лісонасаджень у високогір'ї Карпатського регіону, тис. гектарів 

2,81 

0,1 

0,12 

0,12 

0,12 

0,78 

1,57 

Середньозважена вартість одиниці робіт, гривень 

 

7348 

7348 

7348 

7348 

7348 

7348 

Загальні витрати, тис. гривень 

22406 

739 

844 

915 

966 

6395 

12547 

У тому числі за рахунок коштів державного бюджету, тис. гривень 

22157 

490 

844 

915 

966 

6395 

12547 

12. Утримання природно-заповідного фонду, що перебуває у користуванні підприємств та організацій, які належать до сфери управління Держкомлісгоспу, тис. гектарів 

 

1029,2 

1029,2 

1046,6 

1046,6 

1072,6 

1111,3 

Загальні витрати, тис. гривень 

162271,8 

7342 

8169,8 

9180 

9180 

54300 

74100 

У тому числі за рахунок коштів державного бюджету, тис. гривень 

161280,2 

6350,4 

8169,8 

9180 

9180 

54300 

74100 

13. Лісовпорядні роботи, тис. гектарів 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базове лісовпорядкування 

9181 

531 

550 

1400 

1700 

2500 

2500 

 

Безперервне лісовпорядкування 

90803 

7000 

7000 

6019 

5784 

32500 

32500 

 

Впорядкування мисливських угідь 

700 

50 

50 

50 

50 

250 

250 

 

Ґрунтово-типологічне обстеження 

700 

50 

50 

50 

50 

250 

250 

 

Разом 

101384 

7631 

7650 

7519 

7584 

35500 

35500 

Загальні витрати, тис. гривень 

 

 

 

 

 

 

 

 

Держкомлісгосп 

91909 

6009 

7200 

6300 

6400 

33000 

33000 

 

Мінагрополітики 

25928,4 

1528,4 

1600 

1900 

1900 

9500 

9500 

 

Разом 

117837,4 

7537,4 

8800 

8200 

8300 

42500 

42500 

У тому числі за рахунок коштів державного бюджету, тис. гривень* 

 

 

 

 

 

 

 

 

Держкомлісгосп 

69773 

4373 

5700 

4800 

4900 

25000 

25000 

 

Мінагрополітики 

25928,4 

1528,4 

1600 

1900 

1900 

9500 

9500 

 

Разом 

95701,4 

5901,4 

7300 

6700 

6800 

34500 

34500 

14. Проведення моніторингу стану лісів, тис. гектарів 

115102,5 

1083,8 

3834,4 

6782,1 

9400,2 

47001 

47001 

Загальні витрати, тис. гривень 

57961 

111 

2910 

3980 

4960 

23000 

23000 

У тому числі за рахунок коштів державного бюджету, тис. гривень 

57211 

111 

2760 

3680 

4660 

23000 

23000 

15. Утримання працівників лісового господарства, тис. гривень 

 

 

 

 

 

 

 

 

Держкомлісгосп 

1345699 

94371 

95256 

101756 

101756 

476280 

476280 

 

Мінагрополітики 

243251 

10871,2 

14665,2 

18142,9 

18142,9 

90714,4 

90714,4 

 

Міноборони 

29199,6 

1991,1 

2001,7 

2006 

2026,8 

10441,5 

10732,5 

 

МНС 

65514,4 

4708,1 

4708,1 

4708,1 

4708,1 

23141 

23541 

 

Київська міськдержадміністрація 

19392 

1264 

1264 

1287 

1287 

7145 

7145 

 

Інші постійні лісокористувачі 

5320 

380 

380 

380 

380 

1900 

1900 

 

Разом 

1708376 

113585,4 

118275 

128280 

128300,8 

609621,9 

610312,9 

У тому числі за рахунок коштів державного бюджету, тис. гривень 

 

 

 

 

 

 

 

 

Держкомлісгосп 

1299295,1 

60972,1 

82251 

101756 

101756 

476280 

476280 

 

Мінагрополітики 

68838,8 

3230,4 

4357,8 

5391,2 

5391,2 

25234,1 

25234,1 

 

Разом 

1368133,9 

64202,5 

86608,8 

107147,2 

107147,2 

501514,1 

501514,1 

16. Керівництво та управління у сфері лісового господарства, чоловік 

 

159 

171 

171 

171 

855 

855 

Загальні витрати, тис. гривень 

41415,4 

2102,1 

3024,1 

3024,1 

3024,1 

15120,5 

15120,5 

У тому числі за рахунок коштів державного бюджету, тис. гривень 

40735,4 

2072,1 

2974,1 

2974,1 

2974,1 

14870,5 

14870,5 

17. Наукове забезпечення виконання Програми, тис. гривень 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фундаментальні дослідження 

2357,9 

151,3 

168,6 

169 

169 

850 

850 

У тому числі за рахунок коштів державного бюджету, тис. гривень 

2357,9 

151,3 

168,6 

169 

169 

850 

850 

 

Прикладні розробки 

37934 

2398,4 

2711,6 

2712 

2712 

13700 

13700 

У тому числі за рахунок коштів державного бюджету, тис. гривень 

23334 

1373,4 

1686,6 

1687 

1687 

8450 

8450 

 

Фінансова підтримка підготовки наукових кадрів 

1025,2 

76,2 

73 

73 

73 

365 

365 

У тому числі за рахунок коштів державного бюджету, тис. гривень 

1025,2 

76,2 

73 

73 

73 

365 

365 

 

Разом 

41317,1 

2625,9 

2953,2 

2954 

2954 

14915 

14915 

У тому числі за рахунок коштів державного бюджету, тис. гривень 

26717,1 

1600,9 

1928,2 

1929 

1929 

9665 

9665 

18. Підготовка кадрів для потреб галузі, чоловік 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовка бакалаврів та молодших спеціалістів, усього 

33948 

2348 

2375 

2375 

2400 

12100 

12350 

у тому числі 

 

 

 

 

 

 

 

 

за державним замовленням 

14125 

975 

985 

985 

1000 

5040 

5140 

 

за контрактом 

19823 

1373 

1390 

1390 

1400 

7060 

7210 

Вартість навчання 1 студента за державним замовленням, гривень 

 

5947,5 

5979,4 

5979,4 

5979,4 

5979,4 

5979,4 

Вартість навчання 1 студента за контрактом, гривень 

 

2229,1 

2229,1 

2229,1 

2229,1 

2229,1 

2229,1 

Обсяги фінансування за державним замовленням (загальний фонд), тис. гривень 

84427,9 

5798,8 

5889,7 

5889,7 

5979,4 

30136,2 

30734,1 

Обсяги фінансування за контрактом (спеціальний фонд) 

44187,3 

3060,6 

3098,4 

3098,4 

3120,7 

15737,4 

16071,8 

Загальний обсяг фінансування 

128615,2 

8859,4 

8988,1 

8988,1 

9100,1 

45873,6 

46805,9 

19. Ведення мисливського господарства, тис. гривень 

61300 

4300 

4300 

4300 

4400 

22000 

22000 

У тому числі за рахунок коштів державного бюджету, тис. гривень 

23347 

155 

1784 

1784 

1784 

8920 

8920 

20. Фінансування заходів, що випливають з міжнародних зобов'язань, тис. гривень 

3010 

215 

215 

215 

215 

1075 

1075 

У тому числі за рахунок коштів державного бюджету, тис. гривень 

1365 

 

105 

105 

105 

525 

525 

21. Капітальні вкладення, тис. гривень 

 

 

 

 

 

 

 

Будівництво лісових пожежних станцій, кількість 

 

 

 

 

 

 

 

 

Держкомлісгосп 

58 

10 

18 

17 

 

Мінагрополітики 

18 

 

 

Міноборони 

 

 

 

 

 

МНС 

 

 

 

 

 

Мінекоресурсів 

 

 

 

 

 

 

Київська міськдержадміністрація 

 

 

 

 

Разом 

84 

10 

13 

29 

21 

Середньозважена вартість одиниці робіт, тис. гривень 

 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

Загальні витрати, тис. гривень 

 

 

 

 

 

 

 

 

Держкомлісгосп 

5800 

1000 

300 

300 

700 

1800 

1700 

 

Мінагрополітики 

1800 

 

100 

200 

300 

800 

400 

 

Міноборони 

200 

 

 

 

100 

100 

 

 

МНС 

800 

 

 

 

400 

400 

 

 

Мінекоресурсів 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

Київська міськдержадміністрація 

300 

 

100 

100 

 

100 

 

 

Разом 

9000 

1000 

500 

600 

1600 

3200 

2100 

У тому числі за рахунок державних централізованих капітальних вкладень, тис. гривень 

 

 

 

 

 

 

 

 

Держкомлісгосп 

5800 

1000 

300 

300 

700 

1800 

1700 

 

Мінагрополітики 

1800 

 

100 

200 

300 

800 

400 

 

Разом 

7600 

1000 

400 

500 

1000 

2600 

2100 

Будівництво пожежно-спостережних веж, щогл та пунктів, кількість 

 

 

 

 

 

 

 

 

Держкомлісгосп 

100 

14 

11 

32 

25 

 

Мінагрополітики 

11 

 

 

 

Міноборони 

 

 

 

 

 

 

МНС 

 

 

 

 

 

 

Київська міськдержадміністрація 

 

 

 

 

 

 

Разом 

114 

14 

10 

12 

12 

35 

31 

Середньозважена вартість одиниці робіт, тис. гривень

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

Загальні витрати, тис. гривень 

 

 

 

 

 

 

 

 

Держкомлісгосп 

6000 

840 

540 

540 

660 

1920 

1500 

 

Мінагрополітики 

660 

 

 

60 

60 

180 

360 

 

Міноборони 

60 

 

 

60 

 

 

 

 

МНС 

180 

 

 

180 

 

 

 

 

Київська міськдержадміністрація 

60 

 

60 

 

 

 

 

 

Разом 

6960 

840 

600 

840 

720 

2100 

1860 

У тому числі за рахунок державних централізованих капітальних вкладень, тис. гривень 

 

 

 

 

 

 

 

 

Держкомлісгосп 

6000 

840 

540 

540 

660 

1920 

1500 

 

Мінагрополітики 

660 

 

 

60 

60 

180 

360 

 

Разом 

6660 

840 

540 

600 

720 

2100 

1860 

Капітальне будівництво, тис. гривень 

 

 

 

 

 

 

 

 

об'єкти лісогосподарського призначення (будинки лісництв, лісові кордони, гаражі, складські приміщення тощо) 

52090 

1160 

3920 

4120 

3110 

19630 

20150 

 

об'єкти соціальної сфери 

46400 

 

3600 

3600 

4700 

17500 

17000 

У тому числі за рахунок державних централізованих капітальних вкладень, тис. гривень 

46400 

 

3600 

3600 

4700 

17500 

17000 

Будівництво лісових доріг у Карпатському регіоні, тис. гривень 

712740,4 

34344,5 

67445,6 

70242,7 

70617,1 

322395,2 

147695,3 

У тому числі за рахунок державних централізованих капітальних вкладень, тис. гривень 

277037,6 

 

28634,1 

27710,9 

27873,3 

125485,1 

67334,2 

Впровадження екологобезпечних технологій (канатні установки), тис. гривень 

 

 

 

 

 

 

 

 

Держкомлісгосп 

43348 

3613 

5120 

5360 

4738 

13231 

11286 

 

Мінагрополітики 

19500 

 

1500 

1500 

1500 

7500 

7500 

 

Разом 

62848 

3613 

6620 

6860 

6238 

20731 

18786 

У тому числі за рахунок державних централізованих капітальних вкладень, тис. гривень 

 

 

 

 

 

 

 

 

Держкомлісгосп 

20665 

800 

2560 

2680 

2370 

6615 

5640 

 

Мінагрополітики 

19500 

 

1500 

1500 

1500 

7500 

7500 

 

Разом 

40165 

800 

4060 

4180 

3870 

14115 

13140 

Придбання дорожньо-будівельної техніки для забезпечення будівництва лісових доріг, тис. гривень 

69881 

3826 

7053 

7263 

7918 

23089 

20732 

У тому числі за рахунок державних централізованих капітальних вкладень, тис. гривень 

32846 

 

3526 

3630 

3960 

11540 

10190 

_______________________________________________________________________________________________ 

Загальний обсяг капітальних вкладень для виконання Програми, тис. гривень 

959919,4 

44783,5 

89738,6 

93525,7 

94903,1 

408645,2 

228323,3 

У тому числі за рахунок державних централізованих капітальних вкладень, тис. гривень 

410708,6 

2640 

40760,1 

40220,9 

42123,3 

173340,1 

111624,2 

Фінансове забезпечення виконання Програми, тис. гривень 

 

 

 

 

 

 

 

 

Держкомлісгосп 

11192329,8 

686159,9 

663546,7 

671278,7 

683539,8 

4139799 

4348005,7 

 

Мінагрополітики 

1710655,4 

97858,1 

100230,1 

105935 

106490,7 

635832,9 

664308,6 

 

Міноборони 

266098 

18961,3 

19244,1 

19108,5 

19114,4 

94619,6 

95050,1 

 

МНС 

114126,6 

8199,9 

8178,9 

8178,9 

8178,9 

40495 

40895 

 

Мінекоресурсів 

23877,1 

1317,5 

1514,1 

1856,3 

2069 

8166,6 

8953,6 

 

Київська міськдержадміністрація 

74058,2 

5154,2 

5129,7 

4735,7 

4687,6 

26943 

27408 

 

Інші постійні лісокористувачі 

125499,1 

7977,9 

7819,3 

8773,3 

9972 

46945,1 

44011,5 

 

Разом 

13506644,2

825628,8

805662,9

819866,4

834052,4

4992801,2

5228632,5

У тому числі за рахунок коштів державного бюджету 

 

 

 

 

 

 

 

 

Держкомлісгосп 

2907596,2 

118283,9 

173541 

195998,9 

200411,3 

1086366,9 

1132994,2 

 

Мінагрополітики 

340184,3 

9528,3 

14755,8 

16431,5 

17591,7 

140666,4 

141210,6 

 

Разом 

3247780,5

127812,2

188296,8

212430,4

218003 

1227033,3

1274204,8

_____________________________________________________________________ 

Крім того, капітальні вкладення 

 

 

 

 

 

 

 

 

Держкомлісгосп 

936259,4 

44783,5 

87978,6 

91425,7 

92443,1 

399565,2 

220063,3 

 

Мінагрополітики 

21960 

 

1600 

1760 

1860 

8480 

8260 

 

Міноборони 

260 

 

 

60 

100 

100 

 

 

МНС 

980 

 

 

180 

400 

400 

 

 

Мінекоресурсів 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

Київська міськдержадміністрація 

360 

 

160 

100 

 

100 

 

 

Разом 

959919,4 

44783,5 

89738,6 

93525,7 

94903,1 

408645,2 

228323,3 

У тому числі державні централізовані капітальні вкладення 

 

 

 

 

 

 

 

 

Держкомлісгосп 

388748,6 

2640 

39160,1 

38460,9 

40263,3 

164860,1 

103364,2 

 

Мінагрополітики 

21960 

 

1600 

1760 

1860 

8480 

8260 

 

Разом 

410708,6 

2640 

40760,1 

40220,9 

42123,3 

173340,1 

111624,2 

_____________________________________________________________________ 

Усього (разом з капітальними вкладеннями), тис. гривень 

14466563,6

870412,3

895401,5

913392,1

928955,5

5401446,4

5456955,8

У тому числі за рахунок коштів державного бюджету 

3658489,1 

130452,2

229056,9

252651,3

260126,3

1400373,4

1385829 

____________
* У розрахунках на 2002 рік враховано витрати в сумі 193 тис. гривень на узагальнення даних державного обліку лісів, що перебувають у користуванні підприємств та організацій, які належать до сфери управління Держкомлісгоспу, на 2003 рік - 900 тис. гривень на узагальнення даних державного обліку лісів у цілому по країні, на 2006 - 2010 та 2011 - 2015 роки - по 1000 тис. гривень на кожний період.

9. Карпатський регіон

 

Загальний обсяг 

У тому числі за роками 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 - 2010 

2011 - 2015 

1. Лісовідновлення, тис. гектарів 

124,5 

8,5 

8,5 

8,6 

8,6 

44,1 

46,4 

Середньозважена вартість одиниці робіт, гривень 

 

1231 

1235 

1303 

1376 

1380 

1385 

Загальні витрати, тис. гривень 

168859,8 

10426,6 

10448,1 

11153,7 

11778,6 

60858 

64194,8 

У тому числі за рахунок коштів державного бюджету 

11771 

521,3 

741,9 

792 

836,3 

4321,3 

4558,2 

2. Створення протипожежних розривів, тис. кілометрів 

0,084 

0,006 

0,006 

0,006 

0,006 

0,03 

0,03 

Середньозважена вартість одиниці робіт, гривень 

 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

Загальні витрати, тис. гривень 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

1,4 

1,4 

У тому числі за рахунок коштів державного бюджету 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

1,4 

1,4 

3. Створення мінералізованих смуг, тис. кілометрів 

12,87 

0,83 

0,88 

0,91 

0,92 

4,52 

4,81 

Середньозважена вартість одиниці робіт, гривень 

 

33,5 

33,5 

33,5 

33,5 

33,5 

33,5 

Загальні витрати, тис. гривень 

431,1 

27,8 

29,5 

30,5 

30,8 

151,4 

161,1 

У тому числі за рахунок коштів державного бюджету 

431,1 

27,8 

29,5 

30,5 

30,8 

151,4 

161,1 

4. Догляд за протипожежними розривами та мінералізованими смугами, тис. кілометрів 

67,88 

4,36 

4,61 

4,79 

4,88 

23,86 

25,38 

Середньозважена вартість одиниці робіт, гривень 

 

6,3 

6,3 

6,3 

6,3 

6,3 

6,3 

Загальні витрати, тис. гривень 

427,6 

27,5 

29 

30,2 

30,7 

150,3 

159,9 

У тому числі за рахунок коштів державного бюджету 

427,6 

27,5 

29 

30,2 

30,7 

150,3 

159,9 

5. Забезпечення авіаційної охорони лісів від пожеж, льотних годин 

800 

50 

50 

50 

50 

300 

300 

Середньозважена вартість одиниці робіт, тис. гривень 

 

1,646 

1,646 

1,646 

1,646 

1,646 

1,646 

Загальні витрати, тис. гривень 

1316,8 

82,3 

82,3 

82,3 

82,3 

493,8 

493,8 

У тому числі за рахунок коштів державного бюджету 

1316,8 

82,3 

82,3 

82,3 

82,3 

493,8 

493,8 

6. Утримання лісової пожежної служби та радіозв'язку, придбання пожежних автомобілів та радіостанцій, здійснення невідкладних протипожежних заходів, тис. гривень 

13256 

901 

865 

710 

1295 

4742,5 

4742,5 

У тому числі за рахунок коштів державного бюджету 

12845 

490 

865 

710 

1295 

4742,5 

4742,5 

7. Лісозахисні заходи, тис. гектарів 

436,3 

30,8 

30,8 

31,3 

31,3 

156,2 

155,9 

Середньозважена вартість одиниці робіт, тис. гривень 

 

2,35 

2,35 

2,35 

2,35 

2,35 

2,35 

Загальні витрати, тис. гривень 

1025,5 

72,4 

72,4 

73,6 

73,6 

367,1 

366,4 

У тому числі за рахунок коштів державного бюджету 

1025,5 

72,4 

72,4 

73,6 

73,6 

367,1 

366,4 

8. Рубки, пов'язані з веденням лісового господарства, чисельник - тис. гектарів, знаменник - тис. куб. метрів 

1053,2
--------
21761 

78,5
--------
1623 

79,8
--------
1626,1 

76,7
--------
1592,2 

77,6
--------
1595,3 

370,3
--------
7662,7 

370,3
-------- 7661,7 

Середньозважена вартість одиниці робіт, гривень за 1 куб. метр 

 

17,52 

17,64 

17,79 

17,77 

15,87 

15,79 

Загальні витрати, тис. гривень 

356378,3 

28435 

28684,4 

28325,2 

28348,5 

121607 

120978,2 

У тому числі за рахунок коштів державного бюджету 

15823,4 

336,6 

1354,6 

1337,6 

1338,7 

5742,8 

5713,1 

9. Рубки головного користування, тис. куб. метрів 

25303 

1832 

1702,1 

1702,1 

1702,1 

9125,1 

9239,6 

У тому числі: 

 

 

 

 

 

 

 

 

вибіркові рубки 

52,4 

3,1 

3,1 

3,1 

3,1 

20 

20 

 

поступові рубки 

9757,9 

685 

690,7 

691,1 

691,1 

3500 

3500 

Середньозважена вартість заготівлі деревини, гривень за 1 куб. метр 

 

55,2 

55,2 

55,2 

55,2 

55,2 

55,2 

Загальні витрати, тис. гривень 

1395966,6 

101071,4 

93904,9 

93904,9 

93904,9 

503431,8 

509748,7 

10. Захисне лісорозведення, тис. гектарів 

13,85 

0,29 

0,9 

0,9 

0,9 

5,34 

5,57 

Середньозважена вартість одиниці робіт, гривень 

 

3200 

3200 

3200 

3200 

3200 

3200 

Загальні витрати, тис. гривень 

44320 

928 

2784 

2816 

2880 

17088 

17824 

У тому числі за рахунок коштів державного бюджету 

44320 

928 

2784 

2816 

2880 

17088 

17824 

11. Створення захисних лісонасаджень у високогір'ї, тис. гектарів 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатська область 

2,6 

0,08 

0,1 

0,1 

0,1 

0,7 

1,5 

 

Львівська область 

0,05 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

 

 

Івано-Франківська область 

0,18 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,07 

0,07 

 

Разом 

2,81 

0,1 

0,12 

0,12 

0,12 

0,78 

1,57 

Середньозважена вартість одиниці робіт, гривень 

 

7348 

7348 

7348 

7348 

7348 

7348 

Загальні витрати, тис. гривень 

22406 

739 

844 

915 

966 

6395 

12547 

У тому числі за рахунок коштів державного бюджету 

22157 

490 

844 

915 

966 

6395 

12547 

12. Утримання природно-заповідного фонду, що перебуває у користуванні підприємств та організацій, які належать до сфери управління Держкомлісгоспу, тис. гектарів 

 

286,3 

286,3 

286,3 

286,3 

286,3 

301 

Загальні витрати, тис. гривень 

35970 

1780 

2630 

2630 

2630 

13150 

13150 

У тому числі за рахунок коштів державного бюджету 

27990,4 

1132,4 

2630 

2630 

2630 

13150 

13150 

13. Утримання працівників лісового господарства, тис. гривень 

331656 

23686 

23690 

23690 

23690 

118450 

118450 

У тому числі за рахунок коштів державного бюджету 

214493 

10068 

13582 

16796 

16797 

78625 

78625 

14. Керівництво та управління у сфері лісового господарства, чоловік 

 

68 

80 

80 

80 

400 

400 

Загальні витрати, тис. гривень 

14241,7 

676,2 

1043,5 

1043,5 

1043,5 

5217,5 

5217,5 

У тому числі за рахунок коштів державного бюджету

13561,7 

646,2 

993,5 

993,5 

993,5 

4967,5 

4967,5 

15. Наукове забезпечення виконання Програми, тис. гривень 

9647,5 

625,5 

694 

694 

694 

3470 

3470 

У тому числі за рахунок коштів державного бюджету 

5587,5 

335,5 

404 

404 

404 

2020 

2020 

16. Ведення мисливського господарства, тис. гривень 

5441,1 

381,1 

385 

385 

390 

1950 

1950 

У тому числі за рахунок коштів державного бюджету 

334 

14,6 

22,2 

22,2 

25 

125 

125 

17. Капітальні вкладення 

 

 

 

 

 

 

 

Будівництво лісових пожежних станцій, кількість 

 

 

Середньозважена вартість одиниці робіт, тис. гривень 

 

 

 

100 

100 

100 

100 

Загальні витрати, тис. гривень 

800 

 

 

100 

100 

500 

100 

У тому числі за рахунок державних централізованих капітальних вкладень 

800 

 

 

100 

100 

500 

100 

Будівництво пожежно-спостережних веж, щогл та пунктів, кількість 

 

 

 

Середньозважена вартість одиниці робіт, тис. гривень 

 

 

60 

 

 

60 

60 

Загальні витрати, тис. гривень 

240 

 

60 

 

 

120 

60 

У тому числі за рахунок державних централізованих капітальних вкладень 

240 

 

60 

 

 

120 

60 

Капітальне будівництво, тис. гривень 

6885 

 

850 

830 

845 

2010 

2350 

У тому числі за рахунок державних централізованих капітальних вкладень 

6885 

 

850 

830 

845 

2010 

2350 

Відновлення лісової дорожньої мережі в Карпатському регіоні 

 

 

 

 

 

 

 

Відновлення дорожнього полотна, кілометрів 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатська область 

309,9 

154,9 

155 

 

 

 

 

 

Львівська область 

645 

43,2 

66,5 

53 

47,5 

204 

230,8 

 

Івано-Франківська область 

597,7 

258,1 

15,5 

14 

15,5 

65 

229,6 

 

Чернівецька область 

60 

 

15 

15 

15 

15 

 

 

Разом 

1612,6 

456,2 

252 

82 

78 

284 

460,4 

Витрати на відновлення дорожнього полотна, тис. гривень 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатська область 

3663,8 

1813,8 

1850 

 

 

 

 

 

Львівська область 

7552,6 

505,8 

778,7 

620,6 

556,2 

2388,7 

2702,6 

 

Івано-Франківська область 

6998,7 

3022,2 

181,5 

163,9 

181,5 

761,1 

2688,5 

 

Чернівецька область 

702,4 

 

175,6 

175,6 

175,6 

175,6 

 

 

Разом 

18917,5 

5341,8 

2985,8 

960,1 

913,3 

3325,4 

5391,1 

Відновлення мостів, погонних метрів 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатська область 

2156 

1056 

1100 

 

 

 

 

 

Львівська область 

12370 

576 

890 

980 

1080 

4230 

4614 

 

Івано-Франківська область 

2067 

923 

40 

40 

40 

241 

783 

 

Чернівецька область 

2000 

 

500 

500 

500 

500 

 

 

Разом 

18593 

2555 

2530 

1520 

1620 

4971 

5397 

Витрати на відновлення мостів, тис. гривень 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатська область 

1679,2 

839,2 

840 

 

 

 

 

 

Львівська область 

9830,4 

457,7 

707,3 

778,8 

858,3 

3361,6 

3666,7 

 

Івано-Франківська область 

1642,6 

733,5 

31,8 

31,8 

31,8 

191,5 

622,2 

 

Чернівецька область 

1589,2 

 

397,3 

397,3 

397,3 

397,3 

 

 

Разом 

14741,4 

2030,4 

1976,4 

1207,9 

1287,4 

3950,4 

4288,9 

Відновлення підпірних стінок, погонних метрів 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатська область 

12657,7 

6357,7 

6300 

 

 

 

 

 

Львівська область 

12000 

540 

900 

900 

900 

4200 

4560 

 

Івано-Франківська область 

7889 

3895 

100 

130 

130 

550 

3084 

 

Чернівецька область 

4400 

1100 

1100 

1100 

1100 

 

 

Разом 

36946,7 

10792,7 

8400 

2130 

2130 

5850 

7644 

Витрати на відновлення підпірних стінок, тис. гривень 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатська область 

1518,9 

758,9 

760 

 

 

 

 

 

Львівська область 

1432,3 

64,5 

107,4 

107,4 

107,4 

501,3 

544,3 

 

Івано-Франківська область 

941,6 

464,9 

11,9 

15,5 

15,5 

65,7 

368,1 

 

Чернівецька область 

525,2 

 

131,3 

131,3 

131,3 

131,3 

 

 

Разом 

4418 

1288,3 

1010,6 

254,2 

254,2 

698,3 

912,4 

Загальні витрати на відновлення лісової дорожньої мережі, тис. гривень 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатська область 

6861,9 

3411,9 

3450 

 

 

 

 

 

Львівська область 

18815,3 

1028 

1593,4 

1506,8 

1521,9 

6251,6 

6913,6 

 

Івано-Франківська область 

9582,9 

4220,6 

225,2 

211,2 

228,8 

1018,3 

3678,8 

 

Чернівецька область 

2816,8 

 

704,2 

704,2 

704,2 

704,2 

 

 

Разом 

38076,9 

8660,5 

5972,8 

2422,2 

2454,9 

7974,1 

10592,4 

У тому числі за рахунок державних централізованих капітальних вкладень 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатська область 

4250 

800 

3450 

 

 

 

 

 

Львівська область 

8501 

 

736,4 

704,3 

725,9 

2855 

3479,4 

 

Івано-Франківська область 

4147,2 

 

137,9 

134,9 

148,9 

549,6 

3175,9 

 

Чернівецька область 

2816,8 

 

704,2 

704,2 

704,2 

704,2 

 

 

Разом 

19715 

800* 

5028,5 

1543,4 

1579 

4108,8 

6655,3 

Ремонт і реконструкція лісових доріг, кілометрів 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатська область 

915,8 

65 

65 

65 

65 

327,8 

328 

 

Львівська область 

431 

24 

38 

32 

34 

143 

160 

 

Івано-Франківська область 

734,4 

11 

78 

77 

78 

373,4 

117 

 

Чернівецька область 

1510 

60 

120 

120 

120 

500 

590 

 

Разом 

3591,2 

160 

301 

294 

297 

1344,2 

1195 

Витрати на ремонт і реконструкцію лісових доріг, тис. гривень 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатська область 

7501,5 

531 

531 

531 

531 

2677,5 

2700 

 

Львівська область 

3521 

196,1 

310,4 

261,4 

277,8 

1168,2 

1307,1 

 

Івано-Франківська область 

5999,5 

89,9 

637,2 

629 

637,2 

3050,4 

955,8 

 

Чернівецька область 

12335,5 

490,2 

980,3 

980,3 

980,3 

4084,6 

4819,8 

 

Разом 

29357,5 

1307,2 

2458,9 

2401,7 

2426,3 

10980,7 

9782,7 

Будівництво лісових доріг, кілометрів 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатська область 

1749,2 

53,1 

122,8 

122,8 

122,8 

628 

699,7 

 

Львівська область 

196 

3,5 

15 

16,5 

19 

66 

76 

 

Івано-Франківська область 

2847 

123,6 

307,5 

356,5 

356,5 

1598,5 

104,4 

 

Чернівецька область 

295 

12 

20 

20 

20 

100 

123 

 

Разом 

5087,2 

192,2 

465,3 

515,8 

518,3 

2392,5 

1003,1 

Витрати на будівництво лісових доріг, тис. гривень 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатська область 

221948 

6734,7 

15574,7 

15574,7 

15574,7 

79649,2 

88840 

 

Львівська область 

24858,7 

443,9 

1902,4 

2092,7 

2409,8 

8370,8 

9639,1 

 

Івано-Франківська область 

361084,4 

15676,2 

39000,2 

45214,8 

45214,8 

202737,4 

13241 

 

Чернівецька область 

37414,9 

1522 

2536,6 

2536,6 

2536,6 

12683 

15600,1 

 

Разом 

645306 

24376,8 

59013,9 

65418,8 

65735,9 

303440,4 

127320,2 

У тому числі за рахунок державних централізованих капітальних вкладень 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатська область 

88779,5 

 

6229,9 

6229,9 

6229,9 

31859,8 

38230 

 

Львівська область 

9943,5 

 

761 

837,1 

963,9 

3348,3 

4033,2 

 

Івано-Франківська область 

144433,8 

 

15600,1 

18085,9 

18085,9 

81095 

11566,9 

 

Чернівецька область 

14965,8 

 

1014,6 

1014,6 

1014,6 

5073,2 

6848,8 

 

Разом 

258122,6 

 

23605,6 

26167,5 

26294,3 

121376,3 

60678,9 

Впровадження екологобезпечних технологій (канатні установки), тис. гривень 

43348 

3613 

5120 

5360 

4738 

13231 

11286 

У тому числі за рахунок державних централізованих капітальних вкладень 

20665 

800 

2560 

2680 

2370 

6615 

5640 

Придбання дорожньо-будівельної техніки для забезпечення будівництва лісових доріг, тис. гривень 

69881 

3826 

7053 

7263 

7918 

23089 

20732 

У тому числі за рахунок державних централізованих капітальних вкладень, тис. гривень 

32846 

 

3526 

3630 

3960 

11540 

10190 

Загальний обсяг капітальних вкладень для виконання Програми в розрізі регіону, тис. гривень 

833894,4

41783,5 

80528,6

83795,7 

84218,1

361345,2

182223,3 

У тому числі державні централізовані капітальні вкладення 

338473,6

800 

35630,1 

34950,9 

35148,3 

146270,1

85674,2 

_____________________________________________________________________ 

Витрати на забезпечення виконання Програми в розрізі регіону, тис. гривень 

2401348 

169860,1

166186,4

166484,2

167838,2

857523,8

873455,3 

У тому числі за рахунок коштів державного бюджету 

380220 

15972,9 

24434,7

27633,2 

28383,2 

138341,1

145454,9 

_____________________________________________________________________ 

Загальні витрати на виконання Програми в розрізі регіону разом з капітальними вкладеннями, тис. гривень 

3235242,4

211643,6

246715 

250279,9

252056,3

1218869

1055678,6

У тому числі за рахунок коштів державного бюджету

718693,6

16772,9 

60064,8 

62584,1 

63531,5 

284611,2

231129,1 

____________
* У розрахунках на 2002 рік видатки враховано у коштах державного бюджету, що виділяються Держкомлісгоспу на ведення лісового господарства.

____________

Опрос