Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Государственной гидрометеорологической службе

КМ Украины
Постановление КМ от 26.04.2002 № 570
редакция действует с 08.04.2011

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 квітня 2002 р. N 570

Київ

Про затвердження Положення про Державну гідрометеорологічну службу

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 17 липня 2003 року N 1106
,
 від 16 червня 2004 року N 770
,
 від 30 листопада 2004 року N 1607
,
 від 15 липня 2005 року N 589

(Одночасно з набранням чинності Указом Президента України про затвердження відповідного Положення про міністерство чи інший центральний орган виконавчої влади, якому передано повноваження урядового органу, що ліквідується, ця постанова втратить чинність згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2011 року N 346)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Положення про Державну гідрометеорологічну службу, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

А. КІНАХ 

Інд. 33

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державну гідрометеорологічну службу

(У тексті Положення слова "Міністр екології та природних ресурсів" в усіх відмінках замінено словами "Міністр охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку, а слово "Мінекоресурсів" - словом "Мінприроди" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2004 року N 770)

(У тексті Положення слова "Міністр охорони навколишнього природного середовища" в усіх відмінках замінено словами "Міністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи" у відповідному відмінку, а слово "Мінприроди" - словом "МНС" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 року N 589)

1. Державна гідрометеорологічна служба (Держгідромет) є урядовим органом державного управління, який діє у складі МНС і підпорядковується йому.

2. Держгідромет у своїй діяльності керується Конституцією, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, цим Положенням та наказами МНС.

У межах своїх повноважень Держгідромет організовує та проводить систематичний контроль за виконанням актів законодавства, узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства і подає їх на розгляд МНС.

3. Основними завданнями Держгідромету є:

участь у реалізації державної політики у сфері гідрометеорології та моніторингу довкілля;

здійснення управління і контролю у сфері гідрометеорологічної діяльності;

організація гідрометеорологічного та кліматичного вивчення території України, функціонування системи гідрометеорологічних спостережень і прогнозування, здійснення в установленому порядку гідрометеорологічного забезпечення та обслуговування, ведення галузевого державного архіву даних спостережень;

реалізація в межах своєї компетенції науково-технічної політики, організація і координація наукових досліджень з питань гідрометеорології та клімату;

взаємодія з міжнародними організаціями і національними гідрометеорологічними службами інших держав, представництво України у Всесвітній метеорологічній організації та участь в межах своєї компетенції у реалізації Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.

4. Держгідромет відповідно до покладених на нього завдань:

1) бере участь у реалізації державної політики у сфері гідрометеорологічної діяльності, організовує підготовку проектів відповідних нормативно-правових актів і державних цільових програм;

(підпункт 1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2004 р. N 1607)

2) готує у межах своїх повноважень пропозиції до проектів Державної програми економічного та соціального розвитку України, Державного бюджету України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

3) установлює в межах своїх повноважень контроль за виконанням актів законодавства, узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства;

4) здійснює управління та державний контроль у сфері гідрометеорологічної діяльності, а також у межах, визначених МНС, управління майном підприємств, установ і організацій гідрометеорологічної служби;

5) забезпечує розроблення та затверджує нормативно-правові документи у сфері гідрометеорологічної діяльності з урахуванням вимог Всесвітньої метеорологічної організації;

6) організовує розроблення проектів програм перспективного розвитку національної гідрометеорологічної служби та її технічного переоснащення;

7) організовує планомірне гідрометеорологічне і кліматичне вивчення території України, функціонування державної системи спостережень: приземних метеорологічних, геліогеофізичних, аерологічних та інших дистанційних, метеорологічних радіолокаційних, агрометеорологічних, гідрологічних (річкових, озерних, морських), спеціалізованих гідрометеорологічних спостережень, а також відповідних базових спостережень у системі моніторингу довкілля; здійснює заходи щодо оптимізації мережі спостережень та її розвитку;

8) організовує збирання, оброблення даних спостережень, їх належне використання на національному і міжнародному рівні, зокрема з вивчення і прогнозування глобальних змін клімату, ведення відповідних банків даних, складання прогнозів погоди, водного режиму, небезпечних і стихійних гідрометеорологічних явищ, урожайності сільськогосподарських культур та інших прогнозів;

9) організовує діяльність системи прогнозування та забезпечення органів державної влади, органів місцевого самоврядування та населення інформацією про стан та прогнозовані зміни гідрометеорологічних умов, зокрема метеорологічними, агрометеорологічними, гідрологічними (річковими і морськими) прогнозами, попередженнями про небезпечні та стихійні гідрометеорологічні явища;

10) здійснює в установленому порядку та в межах своєї компетенції представництво України у Всесвітній метеорологічній організації, Міждержавній раді з гідрометеорології, Міжурядовій групі експертів із зміни клімату, бере участь у реалізації Рамкової конвенції ООН про зміну клімату;

11) забезпечує в межах своїх повноважень діяльність Національного комітету України із здійснення Міжнародної гідрологічної програми ЮНЕСКО та Оперативної гідрологічної програми Всесвітньої метеорологічної організації;

12) у межах своєї компетенції бере участь у створенні державної системи моніторингу довкілля, інформаційних банків даних спостережень та в підготовці щорічної національної доповіді про стан навколишнього природного середовища в Україні;

13) здійснює та координує надання в установленому порядку підприємствами, установами і організаціями гідрометеорологічної служби інформаційних та інших платних послуг із спеціалізованого обслуговування споживачів гідрометеорологічної інформації незалежно від форми власності, виконує функції національного метеорологічного органу з організації надання послуг з метеорологічного обслуговування аеронавігації на внутрішніх і міжнародних авіалініях;

14) реалізує за погодженням з МНС науково-технічну політику у сфері гідрометеорологічної діяльності, формує плани науково-дослідних робіт галузевих науково-дослідних установ, здійснює в межах своєї компетенції заходи щодо проведення комплексних наукових досліджень, проектно-вишукувальних робіт з пріоритетних напрямів розвитку гідрометеорологічної діяльності, зокрема наукових досліджень у сфері гідрології, метеорології, атмосферної геофізики, змін клімату, моніторингу довкілля;

15) забезпечує відповідно до законодавства ведення державного водного кадастру, здійснює видавничу діяльність, підготовку та видання науково-прикладних кліматичних, гідрологічних, метеорологічних щомісячників, щорічників та інших матеріалів про стан атмосфери, поверхневих вод суші і морів, ґрунтів, сільськогосподарських культур;

16) організовує розроблення і впровадження галузевих стандартів, здійснення метрологічного контролю щодо забезпечення єдності вимірювань, виконання робіт із сертифікації, акредитації відповідних підрозділів гідрометеорологічної служби;

17) спрямовує і контролює діяльність галузевого державного архіву гідрометеорологічних даних спостережень, визначає склад та обсяг інформації, що підлягає обов'язковій передачі до цього архіву;

18) організовує і координує інформаційну роботу у сфері гідрометеорологічної діяльності;

19) бере в межах своєї компетенції участь у підготовці міжнародних договорів України, здійснює співробітництво з національними гідрометеорологічними службами інших держав;

20) здійснює координацію роботи та методичне керівництво з питань організації і проведення гідрометеорологічної діяльності, що провадиться іншими центральними органами виконавчої влади;

21) здійснює роботи з уніфікації методик гідрометеорологічних спостережень, аналізує наявність і якісний склад приладів, систем збору, збереження, обробки, передачі інформації та вживає заходів до їх розвитку та удосконалення;

22) забезпечує в установленому законодавством порядку ліцензування гідрометеорологічної діяльності;

23) здійснює інші функції відповідно до законодавства.

5. Держгідромет має право:

залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, незалежно від форми власності, інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

проводити перевірки та інспекції з питань, що належать до його компетенції;

видавати накази організаційно-розпорядчого характеру.

6. Держгідромет під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними і місцевими органами виконавчої влади, відповідними органами Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян.

7. Держгідромет очолює голова, який призначається на посаду і звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Голова Держгідромету за посадою є членом колегії МНС.

8. Голова Держгідромету:

здійснює керівництво Держгідрометом, несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України, Міністром з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи за виконання покладених на Держгідромет завдань;

(абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. N 1106)

призначає на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів та інших працівників Держгідромету, крім заступників голови;

визначає ступінь відповідальності заступників голови Держгідромету та керівників його структурних підрозділів;

притягає до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів та інших працівників, крім заступників голови Держгідромету;

підписує видані в межах компетенції Держгідромету накази, організовує перевірку їх виконання;

затверджує положення про структурні підрозділи Держгідромету;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Положенням.

9. Голова Держгідромету має трьох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, погодженим з головою Держгідромету.

Розподіл обов'язків між заступниками проводить голова Держгідромету.

10. Держгідромет виконує свої завдання безпосередньо, а також через підприємства, установи і організації гідрометеорологічної служби.

11. У Держгідрометі утворюється колегія у складі голови, його заступників та керівників структурних підрозділів Держгідромету.

Персональний склад колегії затверджується Міністром з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Держгідромету.

12. Держгідромет може утворювати науково-технічну раду та інші консультативно-дорадчі органи. Склад цих органів і положення про них затверджує голова Держгідромету.

13. Граничну чисельність працівників і структуру Держгідромету в межах граничної чисельності працівників МНС за поданням його голови затверджує Міністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

(пункт 13 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. N 1106)

14. Штатний розпис і кошторис Держгідромету затверджує його голова за погодженням з Міністром з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Мінфіном.

(пункт 14 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. N 1106)

15. Держгідромет утримується за рахунок державного бюджету в межах коштів, передбачених на утримання МНС.

Умови оплати праці працівників Держгідромету визначаються Кабінетом Міністрів України.

16. Держгідромет є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

____________

Опрос