Идет загрузка документа (105 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о детском доме семейного типа

КМ Украины
Постановление КМ от 26.04.2002 № 564
редакция действует с 01.06.2022

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 квітня 2002 р. N 564

Київ

Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 17 листопада 2004 року N 1572
,
від 20 квітня 2005 року N 305
,
 від 6 лютого 2006 року N 107
,
 від 14 лютого 2007 року N 203
,
 від 19 вересня 2007 року N 1134
,
 від 22 лютого 2008 року N 72
,
від 20 серпня 2008 року N 723
,
від 24 червня 2009 року N 620
,
від 6 січня 2010 року N 20
,
 від 23 травня 2012 року N 415
,
від 22 липня 2016 року N 458
,
від 22 травня 2019 року N 436
,
від 19 лютого 2020 року N 132
,
від 1 червня 2020 року N 482
,
від 14 квітня 2021 року N 348
,
від 28 квітня 2021 року N 434
,
від 22 березня 2022 року N 349
,
від 31 травня 2022 року N 636

З метою створення належних умов для виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в сімейному оточенні Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про дитячий будинок сімейного типу (додається).

2. Міністерству соціальної політики здійснювати координацію та методичне забезпечення діяльності дитячих будинків сімейного типу.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 17.11.2004 р. N 1572,
 від 20.04.2005 р. N 305
,
від 06.02.2006 р. N 107
,
 від 23.05.2012 р. N 415)

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям надавати допомогу в створенні та діяльності дитячих будинків сімейного типу.

4. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1994 р. N 267 "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу" (ЗП України, 1994 р., N 8, ст. 208);

постанову Кабінету Міністрів України від 17 березня 1998 р. N 310 "Про внесення змін та доповнень до Положення про дитячий будинок сімейного типу" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 11, ст. 409).

 

Прем'єр-міністр України 

А. КІНАХ 

Інд. 28

 

ПОЛОЖЕННЯ
про дитячий будинок сімейного типу

(У тексті Положення та додатка до нього слово "неповнолітніх" замінено словом "дітей" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року N 1134)

(У тексті Положення та додатка до нього слово "угода" в усіх відмінках замінено словом "договір" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 року N 458)

Загальні питання

1. Метою створення дитячого будинку сімейного типу є забезпечення належних умов для виховання в сімейному оточенні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

2. Дитячий будинок сімейного типу - окрема сім'я, що створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, які беруть на виховання та спільне проживання не менш як 5 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Батьки-вихователі - особи, які беруть на виховання та спільне проживання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (далі - вихованці).

Під час дії на території України надзвичайного або воєнного стану до дитячого будинку сімейного типу можуть влаштовуватися діти, які залишилися без батьківського піклування, на умовах тимчасового влаштування в межах передбаченої граничної чисельності дітей у дитячому будинку сімейного типу.

(пункт 2 доповнено новим абзацом третім згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2022 р. N 349,
у зв'язку з цим абзаци третій - шостий вважати
 відповідно абзацами четвертим - сьомим)

Вихованці проживають і виховуються у дитячому будинку сімейного типу до досягнення 18-річного віку. Після досягнення 18-річного віку такі особи у разі продовження навчання в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти можуть за їх вибором продовжити проживати і виховуватися у цьому дитячому будинку сімейного типу до закінчення відповідних закладів освіти.

Особи з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, яким встановлено інвалідність, за їх вибором можуть продовжити проживати і виховуватися у дитячому будинку сімейного типу до досягнення ними 23-річного віку незалежно від того, чи навчаються вони у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти.

(абзац четвертий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 06.02.2006 р. N 107,
від 20.08.2008 р. N 723
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 01.06.2020 р. N 482
,
замінено абзацами згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.04.2021 р. N 434,
у зв'язку з цим абзаци
п'ятий і шостий
 вважати відповідно абзацами шостим і сьомим)

Загальна кількість дітей у дитячому будинку сімейного типу не повинна перевищувати 10 осіб, враховуючи рідних.

Не допускається одночасне застосування різних форм влаштування до дитячого будинку сімейного типу дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, крім випадків, коли батьки-вихователі перебувають з підопічним у сімейних чи родинних відносинах.

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.07.2016 р. N 458)

Створення та ліквідація дитячого будинку сімейного типу

3. Рішення про створення та забезпечення функціонування дитячого будинку сімейного типу приймається районною, районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією, виконавчими органами міських рад (далі - орган, який прийняв рішення) на підставі заяви подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, що виявили бажання створити такий будинок, та поданого службою у справах дітей відповідного висновку про наявність умов для його створення з урахуванням рекомендації центру соціальних служб за результатами проходження курсу навчання з виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Служба у справах дітей обов'язково інформує таких осіб про стан здоров'я, фізичний і розумовий розвиток дітей, яких вони бажають взяти на виховання та для спільного проживання.

(абзац перший пункту 3 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р. N 482)

Орган, який прийняв рішення, несе відповідальність за забезпечення функціонування дитячого будинку сімейного типу відповідно до законодавства.

У разі влаштування в дитячий будинок сімейного типу дитини з інвалідністю повинні бути створені відповідні умови для її проживання. Після визначення індивідуальних потреб дитини орган, який прийняв рішення, за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів та/або інших джерел, не заборонених законодавством:

(пункт 3 доповнено новим абзацом третім згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р. N 482)

вживає заходів для забезпечення облаштування житлового приміщення, в якому проживає сім'я, дотримуючись принципів універсального дизайну, архітектурної доступності та розумного пристосування;

(пункт 3 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р. N 482)

організовує надання необхідних послуг з урахуванням потреб дитини;

(пункт 3 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р. N 482)

сприяє здійсненню заходів щодо виконання індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю.

(пункт 3 доповнено новим абзацом шостим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р. N 482)

Органи управління освітою створюють умови для здобуття вихованцями, в тому числі дітьми з інвалідністю, освіти в різних формах залежно від стану їх здоров'я з урахуванням індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів.

(пункт 3 доповнено новим абзацом сьомим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р. N 482,
у зв'язку з цим абзаци третій - десятий вважати
 відповідно абзацами восьмим - п'ятнадцятим)

У разі переміщення дитячого будинку сімейного типу з однієї адміністративно-територіальної одиниці до іншої:

батьки-вихователі письмово повідомляють службу у справах дітей за місцем створення дитячого будинку сімейного типу про намір і причини переміщення;

служба у справах дітей за місцем створення дитячого будинку сімейного типу письмово звертається до служби у справах дітей за новим місцем його функціонування для з'ясування умов проживання відповідної сім'ї;

служба у справах дітей за новою адресою розміщення дитячого будинку сімейного типу забезпечує обстеження житлово-побутових умов його функціонування, складає акт обстеження і протягом п'яти робочих днів надсилає його службі у справах дітей за місцем створення дитячого будинку сімейного типу;

на підставі акта обстеження житлово-побутових умов служба у справах дітей за місцем створення дитячого будинку сімейного типу та служба у справах дітей за новим місцем його функціонування узгоджують дату припинення функціонування дитячого будинку сімейного типу в одній адміністративно-територіальній одиниці та дату початку його функціонування в іншій адміністративно-територіальній одиниці;

орган, який прийняв рішення, за поданням служби у справах дітей за місцем створення дитячого будинку сімейного типу на підставі заяви батьків-вихователів про зміну місця проживання приймає рішення про припинення функціонування дитячого будинку сімейного типу у зв'язку з переміщенням до іншої адміністративно-територіальної одиниці;

служба у справах дітей за місцем створення дитячого будинку сімейного типу надсилає копію особової справи дитячого будинку сімейного типу службі у справах дітей за новим місцем його функціонування;

районна, районна у мм. Києві та Севастополі держадміністрація, виконавчі органи міських, районних у містах (в разі утворення) рад за фактичним місцем проживання чи перебування сім'ї на підставі поданої батьками-вихователями заяви про продовження функціонування дитячого будинку сімейного типу приймають рішення про забезпечення його функціонування на відповідній адміністративно-територіальній одиниці.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.02.2006 р. N 107
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 22.07.2016 р. N 458)

4. На підставі рішення про створення дитячого будинку сімейного типу між батьками-вихователями та органом, який прийняв рішення про його створення, укладається договір за формою згідно з додатком (далі - договір).

Дія договору припиняється у разі, коли в дитячому будинку сімейного типу виникають несприятливі умови для виховання та спільного проживання дітей (тяжка хвороба батьків-вихователів, відсутність взаєморозуміння з дітьми, конфліктні стосунки між дітьми, невиконання батьками-вихователями обов'язків щодо належного виховання, розвитку та утримання дітей, невиконання індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю), повернення вихованців рідним батькам (опікуну, піклувальнику, усиновителю), досягнення дитиною повноліття, виявлення обставин щодо навмисного виведення дитини із дитячого будинку сімейного типу з метою усиновлення її іноземцями, за винятком ситуацій, коли іноземець є родичем дитини, за згодою сторін, з інших причин, передбачених договором, за рішенням суду, а також за наявності обставин, зазначених у статті 212 Сімейного кодексу України.

(абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 06.02.2006 р. N 107,
від 06.01.2010 р. N 20
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 22.07.2016 р. N 458
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р. N 482)

Дія договору також припиняється у разі, коли батькам-вихователям або членам сім'ї, з якими вони проживають на спільній житловій площі, у тому числі малолітнім та неповнолітнім дітям, діагностовано захворювання, зазначені в абзаці дванадцятому пункту 17 цього Положення.

(пункт 4 доповнено новим абзацом третім згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2009 р. N 620,
у зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим
,
абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 р. N 20)

У разі припинення дії договору питання про подальше влаштування вихованців вирішується органом опіки і піклування, який вживає вичерпних заходів влаштування дітей у сім'ї громадян України - на усиновлення, під опіку або піклування, у прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу.

(абзац четвертий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 06.02.2006 р. N 107,
 від 14.02.2007 р. N 203)

5. Орган, який прийняв рішення, позачергово надає батькам-вихователям обладнаний індивідуальний житловий будинок або багатокімнатну квартиру (далі - житлове приміщення) за нормами, встановленими законодавством.

Для забезпечення належних санітарно-гігієнічних і побутових умов проживання, виховання, навчання та розвитку дітей житлове приміщення на момент його передачі в користування повинне бути обладнане необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку. Обладнання житлового приміщення забезпечується органом, який прийняв рішення, з урахуванням кількості влаштованих дітей, їх індивідуальних потреб, віку, статі, стану здоров'я.

Перелік необхідних меблів, побутової техніки та інших предметів тривалого вжитку визначається органом, який прийняв рішення, з урахуванням пропозицій батьків-вихователів.

Факт передачі батькам-вихователям майна фіксується в акті приймання-передачі, форма якого визначається органом, який прийняв рішення.

Акт приймання-передачі майна складається у двох примірниках (по одному для кожної сторони), підписується уповноваженою посадовою особою органу, який прийняв рішення, та батьками-вихователями.

У разі прийняття рішення про поповнення дитячого будинку сімейного типу вихованцями орган, який прийняв рішення, вирішує питання про додаткове облаштування житлового приміщення необхідними меблями та забезпечення іншими предметами тривалого вжитку.

У разі виникнення потреби в ремонті або заміні майна дитячого будинку сімейного типу батьки-вихователі звертаються з відповідною заявою до органу, який прийняв рішення.

Батьки-вихователі та всі члени сім'ї зобов'язані бережно ставитися до наданого житлового приміщення і його облаштування, підтримувати його в належному санітарному стані, забезпечувати збереження майна дитячого будинку сімейного типу, використовувати його за призначенням.

Для забезпечення належних умов проживання, виховання, навчання та розвитку дітей у дитячому будинку сімейного типу (в тому числі облаштування, придбання необхідного обладнання, проведення ремонтних робіт) орган, який прийняв рішення, може залучати кошти неурядових організацій, а також з інших джерел, не заборонених законодавством.

Користування наданим житловим приміщенням здійснюється в порядку, встановленому законодавством для користування службовими приміщеннями.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.02.2006 р. N 107,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 01.06.2020 р. N 482)

6. У разі зменшення кількості вихованців внаслідок вибуття їх за віком або з інших причин за згодою сторін договору вирішується питання про поповнення дитячого будинку сімейного типу вихованцями або переведення його в статус прийомної сім'ї .

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.02.2006 р. N 107)

У разі переведення дитячого будинку сімейного типу в статус прийомної сім'ї:

вихованці, які на той момент досягли 18-річного віку та належать до осіб з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, і продовжують навчання в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, можуть за їх вибором продовжити проживати і виховуватися у цій сім'ї до 23-річного віку або до закінчення відповідних закладів освіти на правах прийомних дітей;

особи з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, яким встановлено інвалідність, за їх вибором можуть продовжити проживати і виховуватися у цій сім'ї до досягнення ними 23-річного віку незалежно від того, чи навчаються вони у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, на правах прийомних дітей.

(пункт 6 доповнено новим абзацом другим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р. N 482,
у зв'язку з цим абзаци другий - четвертий
 вважати відповідно абзацами третім - п'ятим
,
абзац другий пункту 6 замінено абзацами згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2021 р. N 434,
у зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий
 вважати відповідно абзацами п'ятим - сьомим)

Рішення про поповнення дитячого будинку сімейного типу вихованцями приймається на підставі заяви батьків-вихователів за наявності висновків служби у справах дітей, центру соціальних служб або соціального працівника або фахівця із соціальної роботи, який здійснює соціальне супроводження сім'ї, про доцільність влаштування дітей на виховання та спільне проживання у сім'ю.

(пункт 6 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.07.2016 р. N 458
,
абзац
п'ятий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р. N 482)

Батьки-вихователі у разі прийому до дитячого будинку сімейного типу нових вихованців подають службі у справах дітей за місцем проживання чи перебування довідку про доходи сім'ї за останні шість місяців без урахування державної соціальної допомоги на дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, або довідку про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату податку на доходи фізичних осіб та про відсутність податкових зобов'язань з такого податку).

(пункт 6 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.07.2016 р. N 458)

У разі коли середньомісячний сукупний дохід сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців є меншим від розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для відповідних соціальних і демографічних груп населення, питання функціонування дитячого будинку сімейного типу виноситься на розгляд комісії з питань захисту прав дитини.

(пункт 6 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.07.2016 р. N 458)

61. У разі зміни сімейного стану (одруження, розлучення, смерті одного з подружжя) батьки-вихователі зобов'язані не пізніше ніж через 10 календарних днів з дати зміни сімейного стану повідомити про це відповідній службі у справах дітей та соціальному працівнику або фахівцю із соціальної роботи, який здійснює соціальне супроводження сім'ї.

Служба у справах дітей із залученням соціального працівника або фахівця із соціальної роботи, який здійснює соціальне супроводження сім'ї, протягом п'яти робочих днів після надходження повідомлення з'ясовує обставини, що склалися в сім'ї, перевіряє умови утримання, навчання, виховання дітей шляхом відвідування сім'ї, проведення бесід з батьками-вихователями, вихованцями, особами з їх оточення, з'ясовує, чи має особа, яка в результаті зміни сімейного стану стала членом сім'ї (дитячого будинку сімейного типу) (далі - особа, яка стала членом сім'ї), намір стати одним із батьків-вихователів. За результатами відвідування соціальний працівник або фахівець із соціальної роботи, який відвідав сім'ю, складає акт про результат відвідування, коригує план соціального супроводження дитячого будинку сімейного типу.

На підставі зібраних відомостей служба у справах дітей готує висновок про доцільність (недоцільність) продовження функціонування дитячого будинку сімейного типу з урахуванням усіх обставин і думок дітей, якщо вони досягли такого віку та рівня розвитку, що можуть їх висловити.

Особа, яка стала членом сім'ї та виявила бажання стати одним із батьків-вихователів, зобов'язана пройти за направленням відповідної служби у справах дітей курс навчання з виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в обласному / Київському міському центрі соціальних служб (далі - регіональний центр соціальних служб).

Орган, який прийняв рішення, на підставі заяви такої особи та поданого службою у справах дітей відповідного висновку з урахуванням рекомендації регіонального центру соціальних служб за результатами проходження курсу навчання з виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і документів, поданих відповідно до пунктів 40 і 401 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. N 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дітей" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 76, ст. 2561), вносить у місячний строк відповідні зміни до рішення та договору.

(абзац п'ятий пункту 61 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 31.05.2022 р. N 636)

У разі коли особа, яка стала членом сім'ї, не виявила бажання стати одним із батьків-вихователів, батьки-вихователі зобов'язані протягом одного місяця з дати відвідування служби у справах дітей та соціального працівника або фахівця із соціальної роботи, який здійснює соціальне супроводження сім'ї, подати органу, який прийняв рішення, документи, передбачені підпунктами 1, 6 - 7 пункту 40 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. N 866.

(абзаци шостий - десятий пункту 61 замінено абзацом згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2022 р. N 636,
у зв'язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом сьомим)

Якщо зміна сімейного стану батьків-вихователів призвела до виникнення несприятливих умов для виховання та спільного проживання вихованців або батьки-вихователі відмовились подати документи, зазначені в абзаці шостому цього пункту, або органом, який прийняв рішення, виявлено, що особа, яка стала членом сім'ї, не може бути відповідно до пунктів 3 - 6, 8 і 10 частини першої статті 212 Сімейного кодексу України одним із батьків-вихователів, такий орган приймає рішення про припинення функціонування дитячого будинку сімейного типу.

(абзац сьомий пункту 61 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2022 р. N 636)

(Положення доповнено пунктом 61 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р. N 482)

7. Контроль за умовами утримання, виховання, навчання вихованців здійснюють служби у справах дітей районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських рад за місцем проживання сім'ї шляхом її відвідування. Періодичність відвідувань установлюється окремим графіком. Відвідування повинні проводитись не рідше ніж один раз на рік, крім першого відвідування, яке проводиться через три місяці після влаштування дитини в дитячий будинок сімейного типу.

Раз на рік служба у справах дітей за місцем проживання сім'ї складає звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в дитячому будинку сімейного типу на основі інформації, що надається центром соціальних служб, іншими установами або закладами надання соціальних послуг чи соціальним працівником або фахівцем із соціальної роботи, який здійснює соціальне супроводження сім'ї, адміністрацією закладу дошкільної освіти або закладу загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, де навчається дитина, лікарем загальної практики - сімейним лікарем, лікарем-педіатром і дільничним офіцером місцевої поліцейської дільниці. Батьки-вихователі обов'язково ознайомлюються із складеним звітом, який затверджується начальником служби у справах дітей.

Відлік річного строку починається з дати влаштування дитини в дитячий будинок сімейного типу, а в разі переїзду - з дати прийняття рішення про забезпечення функціонування дитячого будинку сімейного типу у відповідній адміністративно-територіальній одиниці.

Соціальне супроводження дитячих будинків сімейного типу передбачає здійснення заходів, спрямованих на сприяння створенню батьками-вихователями належних умов функціонування дитячого будинку сімейного типу, в тому числі надання соціальних послуг (у разі потреби).

Соціальне супроводження дитячого будинку сімейного типу здійснюється постійно.

Для здійснення соціального супроводження за дитячим будинком сімейного типу закріплюється соціальний працівник або фахівець із соціальної роботи, який пройшов спеціальну підготовку за програмою, затвердженою наказом Мінсоцполітики. Соціальний працівник або фахівець із соціальної роботи проходить навчання не рідше ніж один раз на п'ять років у регіональному центрі соціальних служб.

Порядок здійснення соціального супроводження дитячого будинку сімейного типу затверджується наказом Мінсоцполітики.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 06.02.2006 р. N 107
,
від 23.05.2012 р. N 415,
від 22.07.2016 р. N 458,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 01.06.2020 р. N 482)

8. За вихованцями зберігаються пільги та державні гарантії, встановлені законодавством для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

9. Ліквідація дитячого будинку сімейного типу здійснюється за рішенням органу, який створив його, або за рішенням суду.

10. Посадові особи, винні у порушенні законодавства щодо дитячих будинків сімейного типу, несуть відповідальність згідно із законом.

Влаштування дітей до дитячого будинку сімейного типу

11. До дитячого будинку сімейного типу в першу чергу влаштовуються діти, які:

перебувають між собою в родинних стосунках, за винятком випадків, коли за медичними показаннями або з інших причин їх не можна виховувати разом;

перебувають на первинному обліку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на відповідній адміністративно-територіальній одиниці;

перемістилися з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі або району проведення антитерористичної операції і заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

(абзац четвертий пункту 11 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 р. N 436)

Дітей із числа внутрішньо переміщених осіб за відсутності документів влаштовують до дитячого будинку сімейного типу на підставі витягу з обліково-статистичної картки дитини. Зазначений витяг подається обласною службою у справах дітей, в якій дитина перебувала на первинному обліку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, або Нацсоцслужбою на письмовий запит відповідної служби у справах дітей.

(абзац п'ятий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2021 р. N 348)

Влаштування дітей у дитячий будинок сімейного типу проводиться з урахуванням віку батьків-вихователів та дітей за умови, що на час досягнення обома батьками-вихователями пенсійного віку всі вихованці досягли віку вибуття з дитячого будинку сімейного типу. У разі досягнення пенсійного віку одним з батьків-вихователів час перебування дітей визначається за віком молодшого з батьків. В окремих випадках за згодою сторін дитячий будинок сімейного типу може функціонувати і після досягнення батьками-вихователями пенсійного віку, але не більше ніж протягом п'яти років.

(пункт 11 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 06.02.2006 р. N 107
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 22.07.2016 р. N 458)

Для влаштування дитини-сироти і дитини, позбавленої батьківського піклування, до дитячого будинку сімейного типу необхідна згода дитини, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може висловити свою думку.

(пункт 11 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р. N 482)

Згода дитини на влаштування її до дитячого будинку сімейного типу з'ясовується адміністрацією закладу, в якому вона перебуває, у присутності батьків-вихователів і представника органу опіки та піклування, про що складається відповідний документ.

(пункт 11 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р. N 482)

12. На кожну дитину орган опіки та піклування зобов'язаний надати батькам-вихователям такі документи:

рішення органу опіки і піклування про направлення дитини на виховання та спільне проживання у дитячому будинку сімейного типу; 

(пункт 12 доповнено новим абзацом другим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2006 р. N 107,
 у зв'язку з цим абзаци другий - дев'ятий
 вважати відповідно абзацами третім - десятим)

свідоцтво про народження дитини;

медичну довідку про стан здоров'я або витяг з історії розвитку дитини;

документ про освіту; висновок про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, що надається інклюзивно-ресурсним центром (за наявності);

(абзац п'ятий пункту 12 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р. N 482)

документи про батьків або осіб, які їх замінюють (свідоцтво про смерть, вирок або рішення суду, довідка про хворобу, розшук батьків та інші документи, що підтверджують відсутність батьків або неможливість виховання ними своїх дітей);

довідку про наявність та місцезнаходження братів і сестер чи інших близьких родичів дитини;

опис належного дитині майна, у тому числі житла, та відомості про осіб, які відповідають за його збереження;

пенсійну книжку на дітей, які одержують пенсію, копію ухвали суду про стягнення аліментів.

У разі коли на момент влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу деякі із зазначених документів відсутні, місцева служба у справах дітей зобов'язана надати їх протягом двох місяців. За достовірність відомостей у наданих батькам-вихователям документах відповідальність у межах своєї компетенції несуть органи опіки і піклування за місцем походження або місцем проживання дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, та керівник закладу, в якому перебувала дитина

(абзац десятий пункту 12 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 06.02.2006 р. N 107)

13. Дитячий будинок сімейного типу комплектується дітьми протягом 12 місяців з дня створення. Контроль за його комплектуванням здійснює служба у справах дітей районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської ради.

Служби у справах дітей, адміністрації закладів, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, надають потенційним батькам-вихователям допомогу в підборі дітей та налагодженні контактів з ними.

(пункт 13 у редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 06.02.2006 р. N 107
,
від 01.06.2020 р. N 482)

14. За вихованцями зберігаються раніше призначені аліменти, пенсія, інші види державної допомоги. Суми коштів, що належать вихованцям як пенсія, аліменти чи інші види державної допомоги, переходять у розпорядження батьків-вихователів і витрачаються на утримання вихованців.  

(пункт 14 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 06.02.2006 р. N 107)

15. Органи опіки та піклування забезпечують збереження майна, у тому числі житла, вихованців за місцем його знаходження і здійснюють контроль за його використанням.

16. Вихованці мають право підтримувати особисті контакти з батьками та іншими родичами, крім випадків, коли це може заподіяти шкоду їх життю, здоров'ю та моральному вихованню. Форми такого спілкування визначають органи опіки та піклування за погодженням з батьками-вихователями та за участю соціальних працівників або фахівців із соціальної роботи, які здійснюють соціальне супроводження сімей.

(пункт 16 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.02.2006 р. N 107
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 01.06.2020 р. N 482)

Батьки-вихователі, їхні права та обов'язки

17. Батьками-вихователями можуть бути повнолітні та працездатні особи, за винятком:

(абзац перший пункту 17 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2006 р. N 107)

осіб, визнаних у встановленому порядку недієздатними або обмежено дієздатними;

осіб, позбавлених батьківських прав;

осіб, які були усиновлювачами, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями іншої дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним, опіку, піклування чи діяльність прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу було припинено з їх вини;

осіб, які за станом здоров'я не можуть виконувати обов'язки щодо виховання дітей (особи з інвалідністю I і II групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують стороннього догляду, особи, в яких офіційно зареєстровані асоціальні прояви, нахили до насильства);

(абзац п'ятий пункту 17 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.02.2020 р. N 132)

осіб, які перебувають на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному диспансері;

осіб, які зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами;

осіб, які страждають на хвороби, перелік яких затверджений МОЗ щодо осіб, які не можуть бути усиновлювачами;

осіб, які були засуджені за злочини проти життя і здоров'я, волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи, проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також за злочини, передбачені статтями 148, 150, 1501, 164, 166, 167, 169, 181, 187, 324 і 442 Кримінального кодексу України, або мають непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення інших злочинів;

осіб, які не мають постійного місця проживання та постійного заробітку (доходу);

осіб, які не пройшли курс навчання з виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

(пункт 17 доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р. N 482)

осіб, інтереси яких суперечать інтересам дитини, у тому числі осіб, які вчинили домашнє насильство у будь-якій формі.

(пункт 17 доповнено новим абзацом дванадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р. N 482,
у зв'язку з цим абзаци одинадцятий - дванадцятий
 вважати відповідно абзацами тринадцятим - чотирнадцятим)

Середньомісячний сукупний дохід сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, що передували місяцю звернення із заявою про утворення дитячого будинку сімейного типу, не може бути менший ніж розмір прожиткового мінімуму, встановлений законом для відповідних соціальних і демографічних груп населення.

(абзаци четвертий і п'ятий пункту 17 замінено абзацами згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 р. N 20,
у зв'язку з цим абзац
дванадцятий вважати абзацом чотирнадцятим)

Не можуть бути батьками-вихователями особи, з якими проживають члени сім'ї (у тому числі малолітні та неповнолітні діти), які мають глибокі органічні ураження нервової системи, алкогольну та наркотичну залежність, хворі на СНІД, відкриту форму туберкульозу, психотичні розлади, в яких офіційно зареєстровані асоціальні прояви, нахили до насильства.

(абзац чотирнадцятий пункту 17 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2009 р. N 620)

18. Кандидати у батьки-вихователі подають до органу, який приймає рішення про утворення дитячого будинку сімейного типу, заяву кандидатів у батьки-вихователі про утворення дитячого будинку сімейного типу із зазначенням інформації про наявність або відсутність кредитних зобов'язань та інші документи відповідно до пунктів 40 і 401 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. N 866.

Дитячий будинок сімейного типу може бути утворений на власній житловій площі кандидатів у батьки-вихователі або орендованій житловій площі (за умови укладення договору оренди не менше ніж на п'ять років та нотаріального посвідчення такого договору) за наявності відповідних санітарно-гігієнічних і побутових умов (необхідної житлової площі, житлового приміщення у належному стані (в тому числі санітарному), необхідних меблів, побутової техніки та інших предметів тривалого вжитку, умов для проживання, виховання та розвитку дитини).

Батьки-вихователі обов'язково проходять навчання з метою підвищення свого виховного потенціалу (один раз на два роки), проведення якого забезпечують регіональні центри соціальних служб за програмою, затвердженою наказом Мінсоцполітики.

(пункт 18 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 06.02.2006 р. N 107,
від 06.01.2010 р. N 20,
від 23.05.2012 р. N 415,
від 22.07.2016 р. N 458,
у редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 01.06.2020 р. N 482
,
від 31.05.2022 р. N 636)

19. Батьки-вихователі несуть відповідальність за життя, здоров'я, фізичний і психічний розвиток вихованців.

20. Батьки-вихователі є законними представниками вихованців і захисниками їх прав та інтересів у всіх органах, установах та організаціях без спеціальних на те повноважень.

Батьки-вихователі зобов'язані сприяти забезпеченню пріоритетного права вихованців на усиновлення.

(пункт 20 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.07.2016 р. N 458)

Створення батьками-вихователями перешкод у забезпеченні такого права вихованців є підставою для перегляду рішення про подальше функціонування дитячого будинку сімейного типу.

(пункт 20 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.07.2016 р. N 458)

21. Нарахування та сплата єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за батьків-вихователів із сум їх грошового забезпечення здійснюються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

(абзац перший пункту 21 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2006 р. N 107
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 22.02.2008 р. N 72
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р. N 482)

Період, протягом якого особи вважалися батьками-вихователями у дитячому будинку сімейного типу, зараховується до їх загального трудового стажу.

22. Батькам-вихователям дитячого будинку сімейного типу виплачується грошове забезпечення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

(пункт 22 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 06.02.2006 р. N 107
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.02.2007 р. N 203)

23. Питання захисту житлових прав батьків-вихователів та осіб, які проживають з ними, регулюються договором.

Матеріальне забезпечення дитячого будинку сімейного типу

24. Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу, грошового забезпечення батькам-вихователям, а також сплата єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за батьків-вихователів здійснюються за рахунок коштів, передбачених у загальному фонді державного бюджету Мінсоцполітики за відповідною програмою, згідно з Порядком призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 р. N 552 (Офіційний вісник України, 2019 р., N 53, ст. 1840).

Заощаджені протягом року бюджетні кошти вилученню не підлягають і використовуються батьками-вихователями для задоволення потреб вихованців у наступному році.

(пункт 24 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 06.02.2006 р. N 107
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.02.2007 р. N 203,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 01.06.2020 р. N 482)

25. За згодою сторін договору дитячому будинку сімейного типу може надаватися у користування земельна ділянка для ведення садівництва та городництва поблизу місця його знаходження, а також транспортний засіб.

26. На час навчання вихованців у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти після досягнення ними 18-річного віку до досягнення ними 23-річного віку або до закінчення відповідних закладів освіти здійснюються виплати, передбачені пунктом 24 цього Положення.

Особам з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, яким встановлено інвалідність, незалежно від того, чи навчаються вони у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, до досягнення ними 23-річного віку здійснюються виплати, передбачені пунктом 24 цього Положення.

(пункт 26 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 06.02.2006 р. N 107,
від 20.08.2008 р. N 723
,
у редакції
постанов Кабінету
 Міністрів України від 01.06.2020 р. N 482
,
від 28.04.2021 р. N 434)

27. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування щороку забезпечують оздоровлення та відпочинок вихованців.

Вихованці, які за медичними показаннями потребують санаторно-курортного лікування, забезпечуються путівками до санаторіїв.

Вихованці та рідні діти батьків-вихователів, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу, направляються до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів державного бюджету.

(пункт 27 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 01.06.2020 р. N 482)

28. Інші питання матеріального та фінансового забезпечення дитячого будинку сімейного типу (проведення у разі потреби поточного або капітального ремонту житла тощо) вирішуються органом, який прийняв рішення про його створення.

(пункт 28 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.02.2006 р. N 107)

29. Дитячому будинку сімейного типу може надаватися юридичними та фізичними особами благодійна допомога.

30. Після закінчення строку перебування вихованців у дитячому будинку сімейного типу в разі відсутності у них права на житло органи опіки (піклування) забезпечують вихованців дитячого будинку сімейного типу протягом місяця у позачерговому порядку впорядкованим соціальним житлом.

(Положення доповнено пунктом 30 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.02.2006 р. N 107)

 

ДОГОВІР
про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу

_________________________   "___" ____________ 200_ р. N ___
                (населений пункт)

______________________________________________________________________________________
                                                                     (повне найменування органу, що прийняв рішення
______________________________________________________________________________________
                                                                      про створення дитячого будинку сімейного типу)
в особі ________________________________________________________________________________
                                                                                  (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
і батьки-вихователі _____________________________________________________________________
                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові,
______________________________________________________________________________________
                                         число, місяць, рік народження, паспорт, серія, номер, ким і коли виданий)
що проживають _______________________________________________________________________,
                                                                                                          (адреса)
уклали
цей договір про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу, до якого влаштовуються діти на підставі відповідного рішення ________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові дитини, рік народження)
______________________________________________________________________________________ 

1. Батьки-вихователі зобов'язуються:

1) у роботі з дітьми дотримуватись вимог законодавства України про захист інтересів дітей та охорону дитинства;

2) проводити щороку медичне обстеження дітей та виконувати рекомендації лікарів-спеціалістів;

у разі виховання дітей з інвалідністю забезпечувати виконання індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю;

3) співпрацювати з місцевими службами у справах дітей та соціальними працівниками або фахівцями із соціальної роботи у ході здійснення соціального супроводження дитячих будинків сімейного типу; у разі потреби звертатися до соціальних працівників або фахівців із соціальної роботи у зв'язку з необхідністю залучення фахівців для вирішення проблемних питань;

у разі зміни сімейного стану не пізніше ніж через 10 календарних днів з дати зміни сімейного стану повідомляти про це відповідній службі у справах дітей та соціальному працівнику або фахівцю із соціальної роботи, який здійснює соціальне супроводження сім'ї;

4) брати участь у різних формах підвищення кваліфікації;

5) у разі виникнення в дитячому будинку сімейного типу несприятливих умов для утримання, виховання та навчання дітей повідомляти про це місцеві служби у справах дітей;

6) використовувати у повному обсязі та за призначенням державну соціальну допомогу, що надається дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які виховуються в дитячому будинку сімейного типу, державну соціальну допомогу, що надається особам з інвалідністю з дитинства і дітям з інвалідністю, аліменти та пенсію по втраті годувальника на забезпечення їх повноцінного харчування, утримання, виховання, розвитку та освіти;

бережно ставитися до наданого житлового приміщення і його облаштування, підтримувати його в належному санітарному стані, забезпечувати збереження майна дитячого будинку сімейного типу, використовувати його за призначенням;

у разі виникнення потреби в ремонті/заміні майна дитячого будинку сімейного типу звертатися з відповідною заявою до органу, який прийняв рішення;

7) сприяти установленню контактів дітей, які виховуються у дитячому будинку сімейного типу, з кандидатами в усиновлювачі, яких направила служба у справах дітей за місцем взяття дитини на місцевий, регіональний чи централізований облік дітей, які можуть бути усиновлені. У разі створення перешкод громадянам України в усиновленні дітей розглядається питання про припинення дії договору з батьками-вихователями;

8) створювати належні умови для всебічного розвитку дітей, здобуття ними освіти, підготовки їх до самостійного життя та праці;

9) забезпечувати право дітей на свободу світогляду та віросповідання;

10) у разі прийому до дитячого будинку сімейного типу нових вихованців подати службі у справах дітей за місцем проживання чи перебування довідку про доходи сім'ї за останні шість місяців без урахування державної соціальної допомоги на дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, або довідку про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату податку на доходи фізичних осіб та про відсутність податкових зобов'язань з такого податку).

У разі коли середньомісячний сукупний дохід сім'ї у розрахунку на одну особу за попередні шість місяців є меншим від розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для відповідних соціальних і демографічних груп населення, питання функціонування дитячого будинку сімейного типу виноситься на розгляд комісії з питань захисту прав дитини.

2. Батьки-вихователі несуть відповідальність за вихованців згідно із законодавством та за діяльність дитячого будинку сімейного типу.

3. _________________________________________________________________________________ 
                                            (повне найменування органу, що прийняв рішення про
______________________________________________________________________________________
                                                   створення дитячого будинку сімейного типу)
зобов'язується: 

1) щомісяця перераховувати на особові рахунки у банківській установі обох батьків-вихователів або виплачувати через структурні підрозділи акціонерного товариства "Укрпошта" державну соціальну допомогу на дітей та грошове забезпечення; 

2) виключено

3) надати батькам-вихователям дитячого будинку сімейного типу обладнане необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку (шафами для одягу, меблями для кухні, дзеркалами, письмовими столами, стільцями, ліжками або диванами; газовою/електричною плитою, водонагрівачем / двоконтурним котлом; побутовими приладами - холодильником, телевізором, пральною машиною, електричною праскою, люстрами, настільними лампами, годинниками; необхідним посудом, столовими приборами, текстильною білизною тощо) житлове приміщення за адресою: ________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
загальною площею _______ кв. метрів виходячи з розрахунку проживання в дитячому будинку сімейного типу ______ осіб з урахуванням кількості влаштованих дітей, їх індивідуальних потреб, віку, статі, стану здоров'я;

4) надати у користування дитячому будинку сімейного типу земельну ділянку для ведення садівництва та городництва площею ________ гектарів;

5) надати у користування дитячому будинку сімейного типу транспортний засіб
_____________________________________________________________________________________;
                                                                                   (найменування) 

6) щороку затверджувати кошторис на підтримання в належному технічному стані будівлі дитячого будинку сімейного типу після ознайомлення з таким кошторисом батьків-вихователів; у разі влаштування у дитячий будинок сімейного типу дітей з інвалідністю вживати заходів для забезпечення облаштування житлового приміщення з дотриманням принципів універсального дизайну, архітектурної доступності та розумного пристосування; організовувати надання необхідних послуг з урахуванням потреб дитини; сприяти здійсненню заходів щодо виконання індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю; забезпечувати у разі потреби проведення ремонту / заміну майна, яким облаштовано дитячий будинок сімейного типу;

7) забезпечити соціальне супроводження дитячого будинку сімейного типу;

8) забезпечити щорічне безоплатне медичне обстеження дітей;

9) здійснювати координацію діяльності відповідних районних (міських) установ та організацій, пов'язаної із захистом прав дітей.

4. За згодою сторін цей договір може бути доповнена іншими зобов'язаннями.

5. У разі порушення та неналежного виконання умов цього договору кожна із сторін має право звернутися до суду.

6. Договір може бути розірвана за згодою сторін.

7. Договір укладається в трьох примірниках - по одному для кожної із сторін та місцевої служби у справах дітей. Усі примірники мають однакову юридичну силу.

8. Цей договір набирає чинності з дня її підписання.

_________________________________
    (повне найменування органу, що прийняв
_________________________________
     рішення про створення дитячого будинку
_________________________________
                     сімейного типу) (адреса)
_________________________________
                     (розрахунковий рахунок)
_________________________________
          (прізвище, посада керівника органу)
_________________________________
                                      (підпис)

М. П.  

  

_________________________________
                  (прізвище, ім'я, по батькові
_________________________________
                          батьків-вихователів)
_________________________________
                                    (адреса)
_________________________________
                    (розрахунковий рахунок)
_________________________________
                                     (підпис)
_________________________________
                                     (підпис) 

(додаток у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 06.02.2006 р. N 107
,
 із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Кабінету Міністрів України від 14.02.2007 р. N 203,
від 22.07.2016 р. N 458
,
від 01.06.2020 р. N 482)

____________

Опрос