Идет загрузка документа (50 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Государственной программы поддержки молодежного предпринимательства на 2002 - 2005 годы

КМ Украины
Постановление КМ от 12.04.2002 № 536
редакция действует с 31.12.2004

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 квітня 2002 р. N 536

Київ

Про затвердження Державної програми підтримки молодіжного підприємництва на 2002 - 2005 роки

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 25 грудня 2004 року N 1757

З метою створення сприятливих умов для розвитку підприємництва серед молоді, реалізації її підприємницького потенціалу Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Державну програму підтримки молодіжного підприємництва на 2002 - 2005 роки (далі - Програма), що додається.

2. Міністерству у справах сім'ї, дітей та молоді:

(абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2004 р. N 1757)

здійснювати видатки, пов'язані з виконанням Програми, за рахунок коштів, передбачених Комітетові у державному бюджеті на програми і заходи з питань молоді;

забезпечувати збільшення починаючи з 2003 року обсягу коштів, що спрямовуються на виконання Програми, в межах граничної суми асигнувань, визначеної Комітету у загальному фонді державного бюджету на відповідний рік.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформувати Міністерство у справах сім'ї, дітей та молоді про стан виконання Програми.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.12.2004 р. N 1757)

4. Міністерству у справах сім'ї, дітей та молоді щокварталу до 30 числа місяця, що настає за звітним періодом, подавати Кабінетові Міністрів України інформацію про виконання Програми.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.12.2004 р. N 1757)

 

Прем'єр-міністр України 

А. КІНАХ 

Інд. 28

 

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
підтримки молодіжного підприємництва на 2002 - 2005 роки

(У тексті Програми та додатка до неї слова "Державний комітет у справах сім'ї та молоді" в усіх відмінках замінено словами "Мінсім'ядітимолодь" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2004 року N 1757)

1. Стан розвитку молодіжного підприємництва

Сектор малого бізнесу в Україні охоплює понад 1,7 млн. суб'єктів малого підприємництва. За останні п'ять років їх кількість збільшилася порівняно з попередніми роками майже у 2 рази. Чисельність працюючих у сфері малого підприємництва зросла більше ніж у 1,6 раза і становить понад 3,2 млн. осіб. На початок 2002 року на 10 тис. чоловік населення припадало 47 малих підприємств.

Майже 5 відсотків осіб віком від 18 до 28 років провадять підприємницьку діяльність. В інших вікових групах цей показник дещо вищий. Так, серед 29 - 39-річних осіб, які є активною, досить освіченою, професійно підготовленою для самостійної економічної діяльності групою населення, він становить 9 відсотків. Серед осіб віком 40 - 49 років частка підприємців дорівнює 6 відсотків, старших вікових груп - 2 відсотки.

Проте у молодіжному середовищі зростає соціальна напруженість, викликана підвищенням загального рівня безробіття. Сьогодні для суспільства небезпечною є не тільки сама проблема безробіття, а й недосконалість механізму його профілактики.

У такій ситуації створення сприятливих умов для розвитку молодіжного підприємництва та реалізації підприємницького потенціалу молоді дасть відповідний соціальний ефект.

2. Мета та основні завдання

Метою Програми є створення сприятливих умов для розвитку молодіжного підприємництва, зменшення рівня безробіття серед молоді шляхом її залучення до підприємницької діяльності.

Основними завданнями Програми є:

сприяння розвитку підприємницького сектору як невід'ємної частини економіки;

адаптація молоді до умов ринкової економіки;

створення умов для активізації молодіжного підприємництва;

сприяння створенню нових робочих місць для молоді;

запровадження ефективних механізмів співробітництва органів державної влади і громадських об'єднань молодих підприємців для розв'язання соціально-економічних проблем.

3. Основні напрями

Основними напрямами Програми є:

співробітництво органів державної влади і громадських об'єднань молодих підприємців у вирішенні питань розвитку молодіжного підприємництва;

інституційна та інформаційна підтримка молодіжного підприємництва;

освітня та соціально-психологічна підтримка молоді;

фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка молодіжного підприємництва.

Співробітництво органів державної влади і громадських об'єднань молодих підприємців у вирішенні питань розвитку молодіжного підприємництва

Наявність негативних тенденцій у розвитку молодіжного підприємництва пов'язана із значною зарегульованістю підприємницької діяльності, відсутністю прозорих механізмів взаємодії органів державної влади і молодих підприємців. Пріоритетним завданням цього напряму є встановлення партнерських відносин органів державної влади та підприємницьких структур, розвиток інститутів громадянського суспільства, що дасть змогу молодим підприємцям відстоювати свої інтереси у владних структурах та органах управління.

Конструктивний діалог між органами державної влади і громадськими об'єднаннями молодих підприємців досягається шляхом:

активізації роботи дорадчих та консультативних органів при органах державної влади, введення до їх складу представників громадських об'єднань молодих підприємців;

проведення "круглих столів", семінарів і конференцій за участю представників органів державної влади, громадських об'єднань молодих підприємців;

врахування пропозицій громадських об'єднань молодих підприємців під час прийняття рішень органами державної влади.

Інституційна та інформаційна підтримка молодіжного підприємництва

Відсутність дієвої системи підтримки легального бізнесу призводить до значної тінізації економіки. Створенню такої системи сприятиме розширення інфраструктури підтримки молодіжного підприємництва. Реалізація цього напряму дасть змогу вирішити питання консультаційної та інформаційної підтримки молодіжного підприємництва через мережу спеціалізованих закладів.

Розширення інфраструктури підтримки молодіжного підприємництва передбачається забезпечити шляхом:

підготовки пропозицій і внесення змін до законодавства щодо молодіжного підприємництва;

утворення Всеукраїнського молодіжного центру розвитку підприємництва.

Задоволення потреб молоді в інформації з основних питань молодіжного підприємництва, а також пропагування ідей підприємництва є нагальною потребою сучасності і зумовлюється вимогами економічного розвитку.

Інформаційна підтримка молодіжного підприємництва здійснюється шляхом:

видання допоміжної, зокрема консультаційної, літератури для молодих підприємців;

проведення тематичних опитувань серед молоді;

видання спеціалізованого журналу для молодих підприємців;

створення потужного інтернет-порталу для молодих підприємців, а також розгалуженої бази даних в мережі Інтернет про вакансії для молоді, яка шукає роботу.

Освітня та соціально-психологічна підтримка молоді

Для надання освітньої та соціально-психологічної підтримки молоді у провадженні підприємницької діяльності передбачається:

розроблення механізму проходження стажування молоді на підприємствах, в установах та організаціях;

сприяння виконанню програм центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, молодіжних центрів праці, діяльність яких спрямована на підтримку молодіжного підприємництва;

(абзац розділу 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.12.2004 р. N 1757)

створення вечірніх шкіл підприємництва для молоді;

проведення "круглих столів", семінарів і конференцій.

Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка молодіжного підприємництва

Молодіжне підприємництво потребує фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки, яка дасть змогу багатьом молодим людям взяти участь у процесі відтворення вітчизняної економіки.

Для надання молодіжному підприємництву фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки слід:

розробити механізм передачі невикористаних матеріальних активів державних підприємств у лізинг молодим підприємцям;

утворити молодіжний фонд підтримки підприємництва;

створити систему фінансування молодих підприємців-початківців.

4. Фінансове забезпечення виконання Програми

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

У 2003 - 2005 роках видатки на виконання цієї Програми здійснюватимуться в межах асигнувань, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік Мінсім'ядітимолоді на реалізацію цієї Програми.

У 2002 році обсяг асигнувань на здійснення заходів щодо виконання Програми, передбачених у додатку, визначено у видатковій частині державного бюджету за кодом програмної класифікації 3401140 (фінансова підтримка Українського національного комітету молодіжних організацій на виконання загальнодержавних програм з питань молоді).

5. Організація та контроль за виконанням Програми

Координацію діяльності центральних та інших органів виконавчої влади, пов'язаної з виконанням Програми, здійснює Мінсім'ядітимолодь, який щокварталу подає Кабінетові Міністрів України інформацію про виконання Програми.

6. Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу:

збільшити чисельність молодих осіб, що провадять підприємницьку діяльність;

підвищити рівень зайнятості молоді;

удосконалити інфраструктуру підтримки молодіжного підприємництва, елементи якої надають інформаційно-консультаційну та методичну допомогу у створенні та функціонуванні суб'єктів підприємництва;

розширити можливості молоді для отримання кредитів та інвестицій на провадження підприємницької діяльності;

зменшити соціально-психологічну напруженість серед молоді.

 

ЗАХОДИ
щодо виконання Державної програми підтримки молодіжного підприємництва на 2002 - 2005 роки

Захід 

Очікуваний результат 

Термін виконання 

Відповідальні виконавці 

Розрахункова вартість робіт, тис. гривень 

2002 рік 

2003 рік 

2004 рік 

2005 рік 

за чотири роки 

усього 

у тому числі за рахунок держав-
ного бюджету 

усього 

у тому числі за рахунок держав-
ного бюджету 

усього 

у тому числі за рахунок держав-
ного бюджету 

усього 

у тому числі за рахунок держав-
ного бюджету 

усього 

у тому числі за рахунок держав-
ного бюджету 

Співробітництво органів державної влади і громадських об'єднань молодих підприємців у вирішенні питань молодіжного підприємництва 

1. 

Сприяння діяльності молодіжних підприємницьких організацій як на всеукраїнському, так і на регіональному рівні, та залучення молодих підприємців, бізнесменів і промисловців до молодіжних підприємницьких організацій 

формування дієвих інститутів громадянського суспільства 

постійно 

міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. 

Проведення конференції "Партнерство органів державної влади та об'єднань молодих підприємців" 

досягнення конструктивного діалогу між органами державної влади та об'єднаннями молодих підприємців 

2002 рік 

Мінсім'ядітимолодь, Держпідприємництво за участю Ради молодих підприємців 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. 

Сприяння об'єднавчим процесам у молодіжному підприємницькому русі 

вироблення єдиної громадянської позиції щодо розвитку та державної підтримки молодіжного підприємництва 

постійно 

міністерства та інші центральні органи виконавчої влади 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. 

Включення представників громадських об'єднань молодих підприємців до складу дорадчих і консультативних органів та експертних рад при центральних і місцевих органах виконавчої влади, їх головах 

врахування громадської думки під час прийняття рішень центральними органами виконавчої влади 

2002 рік 

міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5. 

Проведення Всеукраїнського конгресу молодих підприємців 

об'єднання молодих підприємців 

2003, 2005 роки 

Мінсім'ядітимолодь, Держпідприємництво, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

  

  

125,65 

125,65 

  

  

125,65 

125,65 

251,3 

251,3 

6. 

Активізація діяльності координаційної ради з питань підтримки розвитку молодіжного підприємництва при Мінсім'ядітимолоді, визначення періодичності скликання і забезпечення гласності та прозорості її роботи 

поліпшення роботи координаційної ради 

постійно 

Мінсім'ядітимолодь 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7. 

Залучення представників громадських об'єднань молодих підприємців до розроблення проектів державних і регіональних програм розвитку підприємництва 

врахування громадської думки під час розроблення програм розвитку підприємництва 

- " - 

міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8. 

Розроблення проектів регіональних програм підтримки молодіжного підприємництва 

розв'язання проблем молодіжного підприємництва на регіональному рівні 

2003 рік 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю Ради молодих підприємців 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Інституційна та інформаційна підтримка молодіжного підприємництва 

9. 

Підготовка і внесення в установленому порядку пропозицій щодо заохочення суб'єктів підприємницької діяльності, які надають роботу учням та студентам у вільний від навчання час, забезпечують робочими місцями молодь віком до 28 років 

стимулювання суб'єктів підприємницької діяльності до виконання соціально значущих функцій 

до червня 2002 р. 

Мінсім'ядітимолодь, Держпідприємництво, МОН, Мінфін, Мінекономіки, Мінпраці 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10. 

Залучення молодіжних бізнес-центрів і молодіжних бізнес-інкубаторів до здійснення заходів, спрямованих на розвиток підприємництва 

комплексне розв'язання проблеми самозайнятості молоді на державному та регіональному рівні 

постійно 

Мінсім'ядітимолодь, Держпідприємництво, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11. 

Утворення та сприяння функціонуванню Всеукраїнського молодіжного центру розвитку підприємництва 

інформаційна підтримка і консультаційна допомога молодим підприємцям та їх об'єднанням 

- " - 

Мінсім'ядітимолодь за участю Ради молодих підприємців 

342,86 

236,66 

342,86 

236,66 

342,86 

236,66 

342,86 

236,66 

1371,44 

946,64 

12. 

Розроблення пропозицій щодо внесення змін до Закону України "Про підприємництво" та інших нормативних актів, які регулюють підприємницьку діяльність в частині визначення поняття "молодіжне підприємництво" та напрямів державної політики у цій сфері 

усунення двозначного тлумачення ряду важливих для розвитку підприємництва нормативних актів 

2002 рік 

Мінсім'ядітимолодь, Держпідприємництво 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13. 

Модернізація та забезпечення функціонування інтернет-порталу для молодих підприємців - www.ukrbusiness.com.ua. Розроблення і створення в мережі Інтернет єдиної інформаційної бази даних про вакансії для молоді, яка шукає роботу 

удосконалення інформаційного забезпечення молодіжного підприємництва, зниження рівня безробіття серед молоді 

постійно 

Мінсім'ядітимолодь за участю Ради молодих підприємців 

173,06 

115,46 

173,06 

115,46 

173,06 

115,46 

173,06 

115,46 

692,24 

461,84 

14. 

Видання допоміжної, зокрема консультаційної, літератури з питань організації підприємницької діяльності молоді, соціально-психологічної підтримки молодіжного підприємництва 

поліпшення консультаційної бази молодіжного підприємництва 

- " - 

Мінсім'ядітимолодь, Держпідприємництво за участю Ради молодих підприємців 

  

  

45,6 

45,6 

45,6 

45,6 

45,6 

45,6 

136,8 

136,8 

15. 

Видання спеціалізованого журналу "Молодь і підприємництво" 

популяризація ідей молодіжного підприємництва 

постійно 

Мінсім'ядітимолодь за участю Ради молодих підприємців 

92,12 

40 

92,12 

40 

92,12 

40 

92,12 

40 

368,48 

160 

16. 

Підготовка і видання літератури за тематикою "Базова модель підтримки молодіжного підприємництва на регіональному рівні" 

створення консультаційної бази з урахуванням специфіки регіонів 

2004 рік 

Мінсім'ядітимолодь, Держпідприємництво, Мінекономіки 

  

  

  

  

11,4 

11,4 

  

  

11,4 

11,4 

17. 

Висвітлення проблем молодіжного підприємництва у державних центральних і регіональних засобах масової інформації шляхом запровадження циклів передач, тематичних сторінок, рубрик тощо 

привернення уваги суспільства до розвитку молодіжного підприємництва 

постійно 

Держкомінформ, Мінсім'ядітимолодь, Держпідприємництво, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

18. 

Проведення тематичних опитувань у молодіжному підприємницькому середовищі 

використання результатів соціологічних досліджень під час прийняття рішень органами державної влади щодо молодіжного підприємництва 

- " - 

Мінсім'ядітимолодь, Мінекономіки 

  

  

117,16 

72,16 

117,16 

72,16 

117,16 

72,16 

351,48 

216,48 

Освітня та соціально-психологічна підтримка молоді 

19. 

Розроблення механізмів стажування молоді на підприємствах, в установах та організаціях 

забезпечення підготовки молодих спеціалістів 

2002 рік 

Мінсім'ядітимолодь, Мінекономіки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

20. 

Сприяння виконанню програм центрів соціальних служб для молоді, молодіжних центрів праці, діяльність яких спрямована на підтримку молодіжних підприємницьких ініціатив, та створенню виїзних консультаційних пунктів для сільської молоді із зазначених питань 

поліпшення соціальної адаптації молоді 

постійно 

Мінсім'ядітимолодь, Держпідприємництво, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

21. 

Забезпечення діяльності вечірніх шкіл підприємництва для молоді 

підвищення рівня ділової освіченості молоді 

- " - 

Мінсім'ядітимолодь, МОН за участю Асоціації молодих підприємців 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

22. 

Організація "круглих столів", семінарів і конференцій з питань менеджменту, маркетингу, податкової культури, безпеки підприємництва тощо 

формування громадської думки з найактуальніших проблем молодіжного підприємництва 

- " - 

Мінсім'ядітимолодь, МОН, Держпідприємництво за участю Ради молодих підприємців 

  

  

31,4 

31,4 

31,4 

31,4 

31,4 

31,4 

94,2 

94,2 

Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка молодіжного підприємництва 

23. 

Підготовка та внесення в установленому порядку пропозицій щодо утворення Молодіжного фонду підтримки підприємництва 

розширення можливості доступу молодіжного підприємництва до додаткових фінансових джерел 

2003 рік 

Мінсім'ядітимолодь

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

24. 

Вивчення питання про розроблення механізму кредитування молодих підприємців-початківців та у разі потреби внесення відповідних пропозицій Кабінетові Міністрів України 

кредитно-
гарантійна підтримка молодіжного підприємництва 

- " - 

Мінсім'ядітимолодь, Держпідприємництво, Мінекономіки, Мінфін за участю Ради молодих підприємців 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

25. 

Розроблення механізму передачі невикористаних матеріальних активів державних підприємств у лізинг молодим підприємцям 

надання технічної допомоги суб'єктам молодіжного підприємництва 

- " - 

Фонд державного майна, Держпідприємництво 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

608,12 

392,12 

927,85 

666,93* 

813,6 

552,68* 

927,85 

666,93* 

3277,34 

2278,66 

____________
* Фінансування заходів здійснюється за умови передбачення цих видатків у державному бюджеті на відповідний рік.

____________

Опрос