Идет загрузка документа (36 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Порядке возмещения предприятиям, учреждениям и организациям расходов, связанных с ответственным хранением материальных ценностей государственного резерва

КМ Украины
Постановление КМ от 12.04.2002 № 532
редакция действует с 18.07.2012

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 квітня 2002 р. N 532

Київ

Про Порядок відшкодування підприємствам, установам та організаціям витрат, пов'язаних з відповідальним зберіганням матеріальних цінностей державного резерву

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 31 жовтня 2007 року N 1276
,
 від 11 липня 2012 року N 619

З метою удосконалення механізму відшкодування витрат, пов'язаних з відповідальним зберіганням матеріальних цінностей державного резерву, та відповідно до пункту 5 статті 11 Закону України "Про державний матеріальний резерв" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок відшкодування підприємствам, установам та організаціям витрат, пов'язаних з відповідальним зберіганням матеріальних цінностей державного резерву.

2. Державному агентству резерву спрямовувати на відшкодування витрат відповідальних зберігачів матеріальних цінностей державного резерву кошти, одержувані як плату (відсотки) за запозичення товарно-матеріальних цінностей.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.07.2012 р. N 619)

 

Прем'єр-міністр України 

А. КІНАХ 

Інд. 18

 

ПОРЯДОК
відшкодування підприємствам, установам та організаціям витрат, пов'язаних з відповідальним зберіганням матеріальних цінностей державного резерву

(У тексті Порядку слово "Держкомрезерв" у всіх відмінках замінено словом "Держрезерв" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2012 року N 619)

1. Цей Порядок запроваджує механізм відшкодування підприємствам, установам та організаціям (далі - відповідальні зберігачі) витрат, пов'язаних з відповідальним зберіганням матеріальних цінностей державного резерву, у тому числі мобілізаційного, і визначення суми цих витрат.

2. Сума витрат, що підлягають відшкодуванню, визначається з урахуванням вимог цього Порядку на кожен рік і сплачується пропорційними частками за узгодженням між Держрезервом та відповідальним зберігачем.

Абзац другий пункту 2 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 31.10.2007 р. N 1276)

3. Сума витрат, що підлягають відшкодуванню, залежно від номенклатури матеріальних цінностей державного резерву визначається з урахуванням:

(абзац перший пункту 3 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 31.10.2007 р. N 1276)

1) умов зберігання матеріальних цінностей державного резерву;

2) середнього розміру суми витрат;

3) розміру складських приміщень, майданчиків, холодильних камер, резервуарів, підземних сховищ, де зберігаються матеріальні цінності державного резерву;

4) обсягу додаткових витрат з обслуговування таких цінностей.

4. Залежно від номенклатури, асортименту та особливостей технології матеріальні цінності державного резерву можуть зберігатися:

1) у складських приміщеннях закритого та закритого опалюваного типу;

2) на відкритих огороджених майданчиках;

3) у холодильних камерах;

4) у резервуарах для зберігання нафтопродуктів;

5) у підземних газових сховищах

6) у зерносховищах.

(пункт 4 доповнено підпунктом 6 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 31.10.2007 р. N 1276) 

5. Держрезерв на підставі аналізу статей витрат відповідальних зберігачів щороку визначає середній розмір суми витрат із зберігання матеріальних цінностей виходячи з розрахунку на 1 кв. метр складського приміщення (відкритого огородженого майданчика), 1 куб. метр холодильної камери, резервуара для зберігання нафтопродуктів, підземних газових сховищ, а також зберігання 1 тонни зернових культур в зерносховищі.

(абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 31.10.2007 р. N 1276)

Залежно від номенклатури, асортименту та особливостей технології зберігання передбачаються можливі додаткові витрати, пов'язані з обслуговуванням матеріальних цінностей державного резерву, зокрема витрати на консервацію, переміщення, перефарбування тощо.

Розмір додаткових витрат визначається у кожному разі окремо за узгодженням між Держрезервом та відповідальним зберігачем на підставі обґрунтованих фактичних витрат відповідального зберігача.

6. Сума витрат (Вз), що підлягають відшкодуванню, залежно від номенклатури, асортименту та особливостей технології зберігання визначається Держрезервом за найкращою ціновою пропозицією згідно з додатками 2 і 3 або за формулою:

(абзац перший пункту 6 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 31.10.2007 р. N 1276)

Bз = Kз х Sз + Dв,

де Kз - середній розмір суми витрат на зберігання матеріальних цінностей виходячи з розрахунку на 1 кв. метр складського приміщення (відкритого огородженого майданчика), 1 куб. метр холодильної камери, резервуара для зберігання нафтопродуктів, підземного газового сховища, 1 тонну зернових культур; Sз - площа складського приміщення (відкритого огородженого майданчика), об'єм холодильної камери (резервуара для зберігання нафтопродуктів, підземного газового сховища), тонн зернових культур; Dв - додаткові витрати.

(абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 31.10.2007 р. N 1276)

61. Для недопущення подвійного фінансування відповідальних зберігачів, які фінансуються з державного та місцевих бюджетів, витрати, пов'язані з обслуговуванням матеріальних цінностей державного резерву, можуть відшкодовуватися цим зберігачам тільки в частині додаткових витрат.

(Порядок доповнено пунктом 61 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 31.10.2007 р. N 1276) 

7. Відшкодування витрат, пов'язаних із зберіганням матеріальних цінностей державного резерву, здійснюється виключно на підставі договору, укладеного між Держрезервом та відповідальним зберігачем за формою згідно з додатком 1, за рахунок асигнувань державного бюджету та інших джерел, визначених законодавством.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 31.10.2007 р. N 1276)

 

(У тексті додатка 1 слово "Комітет" в усіх відмінках замінено словом "Держрезерв" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2012 року N 619)

ДОГОВІР N __
відповідального зберігання матеріальних цінностей державного резерву

"___" ____________ 200_ р.

м. Київ

Державне агентство резерву (Держрезерв) в

особі __________________________________________________________,

який діє на підставі Положення про Держрезерв, з однієї сторони,

та _____________________________________________________________,

в особі _________________________________________________________,

(далі - зберігач), який діє на підставі ________________________________,

з другої сторони, уклали цей договір про нижченаведене:

1. Предмет договору

1.1. Зберігання матеріальних цінностей державного резерву (далі - цінності) здійснюється у складських приміщеннях, на майданчиках, у холодильних камерах, резервуарах, підземних сховищах, зерносховищах зберігача.

1.2. Держрезерв передає, а зберігач приймає на відповідальне зберігання цінності згідно з специфікацією (затвердженою номенклатурою*) у кількості та за вартістю згідно з актом форми Р-16 (форми N 1*).

____________
* Тут і далі - стосовно зберігання цінностей мобілізаційного резерву.

Передбачені цим договором форми актів затверджуються Держрезервом.

2. Права та обов'язки зберігача

Зберігач зобов'язаний:

2.1. Вживати заходів для належного зберігання цінностей відповідного виду.

2.2. Закладати на відповідальне зберігання цінності, передбачені номенклатурою*.

Цінності, що закладаються на зберігання, повинні відповідати стандартам та технічним умовам.

2.3. Надсилати Держрезерву акти форми Р-16 (форми N 1*).

2.4. Відшкодовувати втрату, нестачу цінностей та їх пошкодження з використанням продукції відповідного асортименту і належної якості у 5-денний термін після виявлення втрати, нестачі або пошкодження.

2.5. Проводити відпуск цінностей тільки за нарядами Держрезерву.

2.6. Проводити освіження (поновлення) та заміну цінностей на продукцію аналогічного асортименту і якості самостійно без залучення додаткових коштів з поданням Держрезерву акта форми Р-17 (форми N 1*) протягом 3 днів після здійснення операції.

2.7. Щороку подавати Держрезерву:

станом на 1 січня - звіт форми N 1 (форми N 12*);

станом на 1 липня - інформацію про результати перевірки якості і умов зберігання цінностей, а також про відповідність цінностей цілям, для яких вони призначені, за формою, встановленою Держрезервом.

2.8*. Щороку разом з річним звітом (форма N 12) подавати кошторис витрат на зберігання матеріальних цінностей на наступний рік згідно з додатком 2.

3. Обов'язки Держрезерву

Держрезерв зобов'язаний:

3.1. Відшкодовувати зберігачу витрати на зберігання цінностей у межах бюджетних асигнувань, передбачених на ці цілі.

3.2*. Оплачувати зберігачу вартість робіт із закладення (поставки) цінностей за узгодженими регульованими або договірними оптово-відпускними цінами, що діють на час закладення (поставки).

3.3. Контролювати додержання умов зберігання цінностей, їх наявність та якісний стан.

4. Порядок проведення розрахунків

4.1. Вартість зберігання цінностей визначається згідно з Порядком відшкодування витрат підприємствам, установам та організаціям, що здійснюють відповідальне зберігання матеріальних цінностей державного резерву, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

4.2. Відшкодування витрат (з урахуванням податку на додану вартість) із зберігання цінностей здійснюється пропорційними частками за узгодженням між Держрезервом та зберігачем.

У разі коли Держрезерв визнає за можливе, відрахування суми витрат проводиться частинами протягом поточного року.

4.3*. Оплата робіт із закладення (поставки) цінностей до мобілізаційного резерву проводиться безпосередньо після отримання Держрезервом акта встановленої форми.

5. Форс-мажорні обставини

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання, неналежне виконання зобов'язань за цим договором, якщо таке невиконання обумовлено настанням чи дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), а саме стихійного лиха, пожеж та інших надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру, якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання договірних зобов'язань.

Термін виконання договірних зобов'язань продовжується на час дії таких обставин.

5.2. Сторона, для якої виконання договірних зобов'язань стало неможливим, повинна сповістити іншу сторону про настання та припинення форс-мажорних обставин негайно, але не пізніше ніж протягом 10 днів.

5.3. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання або припинення форс-мажорних обставин позбавляє сторону права посилатися на них.

6. Відповідальність сторін

За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим договором Держрезерв і зберігач несуть відповідальність згідно із законодавством, зокрема згідно із Законом України "Про державний матеріальний резерв", іншими актами законодавства.

7. Інші умови

7.1. Усі спори і розбіжності, що виникають під час виконання цього договору та пов'язані з ним, розв'язуються і усуваються в передбаченому законодавством порядку.

7.2. Усі додатки і зміни до цього договору є невід'ємною частиною цього договору, якщо вони підписані повноважними представниками сторін.

7.3. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання та діє протягом усього терміну зберігання цінностей.

7.4. Цей договір підписано у двох примірниках (по одному для кожної сторони), які мають однакову юридичну силу.

8. Юридичні адреси та банківські реквізити сторін

Держрезерв  

Зберігач 

________________________
________________________ 

________________________
________________________ 

М. П. 

М. П. 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 31.10.2007 р. N 1276,
 від 11.07.2012 р. N 619)

 

ПОГОДЖЕНО
Голова Державного агентства резерву

____________
"___" ____________ 20__ р. 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор (голова правління, керівник
організації відповідального зберігача)

____________
"___" ____________ 20__ р. 

КОШТОРИС ВИТРАТ

на зберігання матеріальних цінностей державного (мобілізаційного) резерву в
__________________________________________________________
(складське приміщення, відкритий огороджений
__________________________________________________________
майданчик, холодильна камера, резервуар, підземне газове сховище тощо)
на 20__ рік 

1. Загальна площа (об'єм) ________ кв. метрів (куб. метрів) (Sз)

2. Фактична площа (об'єм), на якій зберігаються матеріальні цінності державного (мобілізаційного) резерву _________ кв. метрів (куб. метрів) (Sзф).

____________
* Витрати, які обчислюються пропорційно площі (об'єму) зберігання, але не більш як 10 відсотків суми основних витрат.

3. Середній розмір суми основних витрат (Св) на зберігання матеріальних цінностей державного (мобілізаційного) резерву виходячи з розрахунку на одиницю площі (об'єму) на 20__ рік становить ____ гривень (Кз = Св : Sз).

4. З урахуванням фактично зайнятої площі (об'єму) для зберігання матеріальних цінностей державного (мобілізаційного) резерву сума основних витрат (Св), що підлягає відшкодуванню, на їх зберігання на 20__ рік становить ____ гривень (Вз = Sзф х Кз) (у разі зміни обсягу матеріальних цінностей (площі (об'єму) для їх зберігання) сума основних витрат, що підлягає відшкодуванню, перераховується. При 100-відсотковій зайнятості площі (об'єму) об'єкта Sз = Sзф).

(Порядок доповнено додатком 2 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 31.10.2007 р. N 1276
,
 додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.07.2012 р. N 619)

 

КАЛЬКУЛЯЦІЯ
 з надання послуг щодо зберігання 1 тонни зерна державного резерву (за місяць) на 20__ рік

____________
* Витрати, які обчислюються пропорційно кількості зерна, але не більш як 10 відсотків визначеної суми.

(Порядок доповнено додатком 3 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 31.10.2007 р. N 1276) 

____________

Опрос