Идет загрузка документа (36 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Государственном департаменте пожарной безопасности

КМ Украины
Постановление КМ от 11.04.2002 № 500
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 квітня 2002 р. N 500

Київ

Про затвердження Положення про Державний департамент пожежної безпеки

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 4 червня 2003 року N 873
,
 від 17 липня 2003 року N 1106
,
 від 10 серпня 2004 року N 1016
,
 від 9 серпня 2005 року N 739
,
 від 15 грудня 2005 року N 1197
,
 від 4 квітня 2006 року N 414
,
від 3 лютого 2010 року N 108
,
від 19 травня 2010 року N 351
,
 від 8 вересня 2010 року N 823

Постанова втратила чинність з 18 квітня 2011 року - 
одночасно з набранням чинності
Указом Президента України
від 6 квітня 2011 року N 392/2011
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 28 березня 2011 року N 346)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Положення про Державний департамент пожежної безпеки (додається).

 

Прем'єр-міністр України 

А. КІНАХ 

Інд. 29

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державний департамент пожежної безпеки

(У тексті Положення абревіатуру "МВС" замінено абревіатурою "МНС", а слова "Міністр внутрішніх справ" у всіх відмінках замінено словами "Міністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2003 року N 873)

(У тексті Положення слова "начальник Держпожбезпеки" у всіх відмінках замінено словами "заступник Міністра з питань надзвичайних ситуацій - начальник Держпожбезпеки" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2004 року N 1016)

(У тексті Положення слова "заступник Міністра з питань надзвичайних ситуацій" у всіх відмінках виключено згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2005 року N 739)

(У тексті Положення слова "та місцеві" в усіх відмінках виключено згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2010 року N 108)

(У тексті Положення слово "начальник" в усіх відмінках замінено словом "директор" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19 травня 2010 року N 351)

1. Державний департамент пожежної безпеки (Держпожбезпеки) - є урядовим органом державного нагляду у сфері пожежної безпеки, що діє у складі МНС і є відповідальним перед Кабінетом Міністрів України, підзвітним та підконтрольним МНС.

(пункт 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 03.02.2010 р. N 108)

2. Держпожбезпеки у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, цим Положенням та наказами МНС.

3. Держпожбезпеки здійснює управління системою державної пожежної охорони, до складу якої входять територіальні органи державного пожежного нагляду, підрозділи, допоміжні служби, науково-дослідні установи, пожежно-технічні навчальні заклади, підприємства, Державний центр сертифікації (далі - органи та підрозділи державної пожежної охорони).

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.04.2006 р. N 414)

4. Основними завданнями Держпожбезпеки є:

1) участь у реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки;

2) координація у межах своїх повноважень діяльності органів виконавчої влади, пов'язаної з поліпшенням пожежної безпеки;

3) здійснення державного пожежного нагляду в насалених пунктах та на об'єктах усіх форм власності;

4) організація гасіння пожеж, проведення пожежно-рятувальних робіт та участь у ліквідації наслідків аварій, катастроф та стихійного лиха;

5) виконання функцій з управління протипожежною службою цивільної оборони та забезпечення мобілізаційної готовності спеціальних формувань пожежної охорони в особливий період;

6) здійснення науково-технічного, кадрового, фінансового, матеріально-технічного, інформаційного, правового та інших видів забезпечення органів та підрозділів державної пожежної охорони;

7) організація в межах своїх повноважень співробітництва з міжнародними організаціями у сфері пожежної безпеки.

5. Держпожбезпеки відповідно до покладених на нього завдань:

1) організує розроблення та забезпечує впровадження організаційних і науково-технічних заходів у сфері пожежної безпеки;

2) узагальнює практику застосування законодавства з питань пожежної безпеки, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та подає їх на розгляд МНС;

3) виконує відповідно до законодавства регулятивні та дозвільно-реєстраційні функції щодо фізичних і юридичних осіб у сфері пожежної безпеки;

4) здійснює управління органами та підрозділами державної пожежної охорони, вирішує в межах своїх повноважень питання щодо їх науково-технічного, кадрового, фінансового, матеріально-технічного, інформаційного, правового та інших видів забезпечення, подає їм необхідну організаційно-методичну і практичну допомогу;

5) організує і здійснює відповідно до законодавства державний пожежний нагляд у населених пунктах та на об'єктах усіх форм власності, контролює з цих питань діяльність підпорядкованих йому територіальних органів державного пожежного нагляду;

51) організовує та забезпечує здійснення пожежно-технічного обслуговування об'єктів на підставі договорів;

(пункт 5  доповнено підпунктом 51 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.09.2010 р. N 823) 

6) здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства з питань пожежної безпеки органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, юридичними і фізичними особами;

7) здійснює відповідно до законодавства та в межах своїх повноважень ліцензування окремих видів господарської діяльності, проведення експертизи проектної документації та стану об'єктів щодо дотримання вимог пожежної безпеки, виконує в установленому порядку функції з підтвердження відповідності продукції вимогам пожежної безпеки та сертифікації продукції протипожежного призначення;

8) здійснює координацію та контроль в установленому порядку за діяльністю служб пожежної безпеки центральних органів виконавчої влади, а також відомчої, місцевої (сільської), добровільної пожежної охорони, подає їм необхідну організаційно-методичну допомогу;

9) організує гасіння пожеж, проведення пожежно-рятувальних робіт, подає допомогу відповідним службам у ліквідації наслідків аварій, катастроф та стихійного лиха;

10) визначає порядок залучення до гасіння пожеж підрозділів усіх видів пожежної охорони, а також екстрених та аварійно-рятувальних служб, проводить оцінку їх дій;

11) здійснює управління протипожежною службою цивільної оборони в особливий період, забезпечує мобілізаційну готовність спеціальних формувань пожежної охорони, здійснює у межах повноважень, наданих МНС, управління майном непорушного запасу;

12) організує ведення державного статистичного обліку пожеж та їх наслідків, а також державної статистичної звітності у сфері пожежної безпеки, контролює достовірність облікової інформації в апараті центральних органів виконавчої влади, встановлює за погодженням з Держкомстатом порядок і форми статистичної звітності з цих питань;

13) організує в установленому порядку розслідування причин та обставин виникнення пожеж;

14) бере участь:

у роботі комісій з прийняття в експлуатацію об'єктів та відведення територій під будівництво і видає дозволи на початок роботи підприємств, установ, організацій, інших суб'єктів господарювання та оренду приміщень;

у розробленні органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування державних і регіональних програм забезпечення пожежної безпеки;

у формуванні науково-технічної політики у сфері пожежної безпеки, координації наукових досліджень та впровадженні в практику передового досвіду, досягнень науки, новітньої техніки, іншої продукції протипожежного призначення;

у роботі Ради з акредитації Національного органу з акредитації та технічних комітетів з акредитації для здійснення технічної політики у сфері пожежної безпеки, а також у роботі Національної ради з питань безпечної життєдіяльності населення та Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

15) забезпечує виконання державного замовлення на виробництво пожежної техніки, засобів пожежогасіння, пожежно-технічного та рятівного оснащення, зв'язку та іншої продукції протипожежного призначення;

16) організує і забезпечує функціонування мережі зв'язку державної пожежної охорони;

17) організує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації особового складу державної пожежної охорони, підготовку на договірних засадах спеціалістів з пожежної безпеки для центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, а також іноземних держав відповідно до міжнародних договорів України;

18) вживає відповідно до законодавства заходів для забезпечення правового і соціального захисту осіб рядового і начальницького складу та працівників державної пожежної охорони;

19) розробляє в межах своїх повноважень та подає в установленому порядку пропозиції щодо формування проекту державного бюджету, здійснює відповідно до законодавства фінансування органів та підрозділів державної пожежної охорони, організовує ведення бухгалтерського обліку, фінансової та статистичної звітності;

20) здійснює протипожежну пропаганду, координує заходи, що проводяться відповідними органами та організаціями у сфері пожежної безпеки;

21) здійснює нормативне регулювання у сфері пожежної безпеки, за участю центральних органів виконавчої влади розробляє і затверджує державні правила і норми пожежної безпеки;

22) організує і проводить експертизу з питань пожежної безпеки, погоджує проекти нормативно-правових актів, будівельні норми, стандарти, технічні регламенти та умови, що стосуються пожежної безпеки, а також встановлює порядок погодження з органами державного пожежного нагляду проектних рішень, на які відсутні норми і правила, та обгрунтованих відхилень від обов'язкових протипожежних вимог нормативних документів, веде реєстр нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки;

23) вносить до відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо будівництва об'єктів житлового, адміністративного, виробничого, соціально-побутового та спеціального призначення для органів та підрозділів державної пожежної охорони;

24) здійснює контроль за дотриманням державної таємниці в апараті Держпожбезпеки, а також в органах та підрозділах державної пожежної охорони;

25) здійснює у межах повноважень, наданих МНС, управління майном органів та підрозділів державної пожежної охорони;

26) надає відповідно до законодавства платні послуги у сфері пожежної безпеки;

27) представляє Кабінет Міністрів України, МНС за їх дорученням у міжнародних організаціях та під час укладання міжнародних договорів України;

28) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

6. Держпожбезпеки має право:

1) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових осіб та громадян інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати спеціалістів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань у сфері пожежної безпеки;

3) проводити перевірки щодо виконання вимог пожежної безпеки органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями і фізичними особами;

4) утворювати, реорганізувати та ліквідувати у межах повноважень, наданих МНС, органи та підрозділи державної пожежної охорони;

5) утворювати за погодженням з органами виконавчої влади міжвідомчі комісії, експертні та консультативні ради, робочі групи;

6) здійснювати інші повноваження відповідно до законодавства.

7. Держпожбезпеки очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

(абзац перший пункту 7 в редакції постанов
Кабінету Міністрів України від 10.08.2004 р. N 1016
,
 від 09.08.2005 р. N 739)

Директор Держпожбезпеки за посадою є членом колегії МНС та Головним державним інспектором України з нагляду у сфері пожежної безпеки.

(абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2010 р. N 108)

8. Директор Держпожбезпеки:

здійснює керівництво діяльністю Департаменту, несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України і Міністром з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи за виконання покладених на нього завдань;

забезпечує в межах своїх повноважень управління органами та підрозділами державної пожежної охорони;

(абзац третій пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2010 р. N 108)

представляє Департамент у державних органах та органах місцевого самоврядування, вносить пропозиції щодо забезпечення пожежної безпеки в населених пунктах та на об'єктах, що належать до сфери їх управління;

призначає відповідно до законодавства та в межах своїх повноважень на посаду і звільняє з посади керівників структурних підрозділів, осіб рядового і начальницького складу та працівників Департаменту, підрозділів державної пожежної охорони, крім заступників директора Департаменту;

(абзац п'ятий пункту 8  із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 15.12.2005 р. N 1197)

визначає ступінь відповідальності заступників директора та керівників структурних підрозділів Держпожбезпеки;

(абзац шостий пункту 8 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 19.05.2010 р. N 351)

притягає до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів та інших працівників Держпожбезпеки, крім заступників директора;

(абзац сьомий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2010 р. N 108
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 19.05.2010 р. N 351)

представляє осіб рядового і начальницького складу та працівників державної пожежної охорони до нагородження державними нагородами, відомчими відзнаками МНС;

абзац дев'ятий пункту 8 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 19.05.2010 р. N 351)

здійснює розпорядження коштами державної пожежної охорони, затверджує в установленому порядку та здійснює контроль за виконанням кошторисів органів та підрозділів державної пожежної охорони;

затверджує положення про структурні підрозділи Держпожбезпеки та погоджує положення про територіальні органи державного пожежного нагляду, підрозділи та допоміжні служби, а у межах повноважень, наданих МНС, статути (положення) про установи та заклади державної пожежної охорони;

(абзац одинадцятий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.04.2006 р. N 414)

абзац дванадцятий пункту 8 виключено 

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 19.05.2010 р. N 351)

підписує видані в межах компетенції Департаменту накази, організує перевірку їх виконання;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Положенням.

9. Директор Держпожбезпеки має чотирьох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, погодженим з директором Держпожбезпеки. 

Перший заступник директора Держпожбезпеки є одночасно першим заступником Головного державного інспектора України з нагляду у сфері пожежної безпеки. Заступники директора Держпожбезпеки є одночасно заступниками Головного державного інспектора України з нагляду у сфері пожежної безпеки. Керівники структурних підрозділів Держпожбезпеки, їх заступники є одночасно старшими державними інспекторами з нагляду у сфері пожежної безпеки, інші посадові особи Держпожбезпеки - державними інспекторами з нагляду у сфері пожежної безпеки.

(абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 03.02.2010 р. N 108),
від 19.05.2010 р. N 351)

Розподіл обов'язків між заступниками здійснює директор Держпожбезпеки.

10. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держпожбезпеки, обговорення найважливіших напрямів діяльності Департаменту утворюється колегія у складі директора (голова колегії), його заступників за посадою та керівників структурних підрозділів Держпожбезпеки.

Персональний склад колегії затверджується Міністром з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи за поданням директора Держпожбезпеки.

Рішення колегії проводяться в життя наказами директора Держпожбезпеки.

11. За рішенням Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи при Держпожбезпеки може утворюватися консультативна науково-технічна рада, а також інші дорадчі органи.

(абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. N 1106)

Склад зазначених рад та органів, положення про них затверджує директор Держпожбезпеки.

12. Граничну чисельність осіб рядового і начальницького складу та працівників Держпожбезпеки за поданням його директора затверджує Міністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

(абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. N 1106)

Структуру Держпожбезпеки затверджує його директор за погодженням з Міністром з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

(абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
  постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. N 1106)

Призначення на посаду та звільнення з посади керівників територіальних органів здійснюється Міністром з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

(пункт 12 доповнено абзацом третім згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.12.2005 р. N 1197)

13. Грошове, медичне та пенсійне забезпечення рядового і начальницького складу, оплата праці працівників Департаменту здійснюється у порядку та на умовах, передбачених законодавством для начальницького і рядового складу та працівників органів і підрозділів служби цивільного захисту.

(пункт 13 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.02.2010 р. N 108)

14. Держпожбезпеки утримується за рахунок державного бюджету в межах коштів, передбачених на утримання МНС.

15. Штатний розпис, кошторис Держпожбезпеки затверджує його директор за погодженням з МНС та Мінфіном.

(пункт 15 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. N 1106)

16. Держпожбезпеки є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в Державному казначействі, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

____________

Опрос