Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил определения стоимости работ по подтверждению соответствия в законодательно регулируемой сфере

КМ Украины
Постановление КМ от 11.04.2002 № 485
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 квітня 2002 р. N 485

Київ

Про затвердження Правил визначення вартості робіт з підтвердження відповідності у законодавчо регульованій сфері

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 27 грудня 2006 року N 1844

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 12 липня 2017 року N 514)

Відповідно до статті 19 Закону України "Про підтвердження відповідності" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Правила визначення вартості робіт з підтвердження відповідності у законодавчо регульованій сфері (додаються).

 

Прем'єр-міністр України 

А. КІНАХ 

Інд. 28

 

ПРАВИЛА
визначення вартості робіт з підтвердження відповідності у законодавчо регульованій сфері

(У Правилах та додатках 1 і 2 до них слова "уповноважений орган із сертифікації" та "технічний регламент з підтвердження відповідності" в усіх відмінках і формах числа замінено відповідно словами "призначений орган з оцінки відповідності" та "технічний регламент" у відповідному відмінку і числі згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 року N 1844)

1. Усі роботи з підтвердження відповідності у законодавчо регульованій сфері оплачуються вітчизняним або іноземним виробником (постачальником) продукції (товарів, робіт, послуг) за рахунок власних коштів.

2. Вартість робіт з підтвердження відповідності конкретного виду продукції, систем якості, систем управління якістю, систем управління довкіллям, персоналом встановлюється призначеним органом з оцінки відповідності згідно з цими Правилами та затверджується їх керівником.

3. Оплаті підлягають:

прийняття рішення за заявкою;

аналіз технічної документації (якщо це передбачено технічними регламентами);

відбір зразків продукції, їх ідентифікація та випробування;

оцінка стану виробництва, системи якості (якщо це передбачено технічними регламентами);

аналіз одержаних результатів та прийняття рішення про видачу (відмову у видачі) сертифіката відповідності;

видача сертифіката відповідності та додатків до нього;

здійснення інспекційного (технічного) нагляду за сертифікованою продукцією (якщо це передбачено технічними регламентами).

4. Граничні нормативи трудомісткості робіт з підтвердження відповідності конкретних видів продукції, що проводяться призначеним органом з оцінки відповідності, наведено в додатку 1.

5. Перелік робіт з підтвердження відповідності конкретних видів продукції визначається відповідним технічним регламентом.

6. Граничні нормативи трудомісткості робіт з підтвердження відповідності послуг, що проводяться призначеним органом з оцінки відповідності, наведено в додатку 2.

7. У разі потреби уповноважені органи із сертифікації надають заявнику в межах своєї компетенції консультаційні послуги, які оплачуються з розрахунку: 1 година - не більше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

8. Граничні нормативи сумарної трудомісткості робіт із сертифікації системи якості, що проводяться уповноваженим органом із сертифікації, наведено в додатку 3.

Групи складності продукції наведено в додатку 4.

Для визначення граничних нормативів трудомісткості робіт із сертифікації систем якості продукції другої та третьої груп складності до граничних нормативів, зазначених у додатку 3, застосовуються відповідно коефіцієнти 1,5 та 2.

9. Граничні нормативи оплати робіт з підтвердження відповідності продукції, що ввозиться в Україну, наведено в додатку 5.

10. Оплата за видачу сертифіката відповідності (свідоцтва про визначення відповідності), додатків до нього та/або його копій встановлюється у розмірі: 0,1 х Дmin х М (Дmin - неоподатковуваний мінімум доходів громадян, М - число копій сертифіката відповідності). Окремо оплачується вартість бланків.

 

ГРАНИЧНІ НОРМАТИВИ
трудомісткості робіт з підтвердження відповідності конкретних видів продукції

Найменування робіт 

Граничний норматив трудомісткості, людино-день 

Прийняття рішення за заявкою, у тому числі визначення схеми проведення робіт з оцінки відповідності: 

  

приймання, вхідний контроль та реєстрація заявки 

0,4 

розгляд документів, що додаються до заявки 

1,5 

попереднє ознайомлення із станом виробництва продукції 

визначення схеми проведення робіт з оцінки відповідності 

0,4 

визначення організацій - співвиконавців робіт 

підготовка рішення щодо заявки 

відбір зразків продукції, їх ідентифікація та випробування: 

 

відбір зразків продукції та їх ідентифікація 

випробування 

оплата здійснюється на підставі договору за трудомісткістю згідно з програмою випробувань 

аналіз протоколів випробувань 

Оцінка стану виробництва продукції (якщо це передбачено технічними регламентами): 

  

обстеження виробництва 

норматив трудомісткості визначається згідно з додатком 3 із застосуванням коефіцієнта 0,5 

сертифікація системи якості 

норматив трудомісткості визначається згідно з додатком 3 

оцінка системи якості 

норматив трудомісткості визначається згідно з додатком 3 із застосуванням коефіцієнта 0,8 

Аналіз одержаних результатів та прийняття рішення про видачу (відмову у видачі) сертифіката відповідності 

Видача сертифіката відповідності 

Інформування заінтересованих учасників робіт з підтвердження відповідності про результат оцінки відповідності 

Надання (одержання) інформації з Державного реєстру 

оплата здійснюється на підставі договору з організацією, що здійснює ведення Державного реєстру 

Здійснення інспекційного нагляду за додержанням вимог технічних регламентів під час виробництва продукції: 

  

розроблення програми інспекційного нагляду 

1,5 

проведення однієї перевірки з інспекційного нагляду, включаючи аналіз даних про якість продукції 

 

ГРАНИЧНІ НОРМАТИВИ
трудомісткості робіт з підтвердження відповідності конкретних видів продукції

Найменування робіт 

Граничний норматив трудомісткості, людино-день 

Прийняття рішення за заявкою: 

  

приймання, вхідний контроль та реєстрація заявки 

0,4 

розгляд документів, що додаються до заявки  

1,5  

попереднє ознайомлення з процесом надання послуги 

визначення модуля з підтвердження відповідності 

0,4 

підготовка рішення щодо заявки 

Проведення перевірки процесу надання послуги: 

  

вибіркова перевірка результатів надання послуги 

оцінка майстерності виконавця 

0,5 

оцінка процесу надання послуги 

0,5 

Сертифікація системи якості 

норматив трудомісткості визначається згідно з додатком 3 

Оцінка системи якості 

норматив трудомісткості визначається згідно з додатком 3 із застосуванням коефіцієнта 0,8 

Аналіз одержаних результатів і прийняття рішення про видачу (відмову у видачі) сертифіката відповідності 

Видача сертифіката відповідності 

0,5 

Здійснення інспекційного нагляду за додержанням вимог технічних регламентів під час надання послуги: 

  

вибір програми інспекційного нагляду 

проведення однієї перевірки, включаючи аналіз даних про якість послуги 

 

ГРАНИЧНІ НОРМАТИВИ
сумарної трудомісткості робіт із сертифікації системи якості

Кількість працівників на підприємстві

Граничний норматив трудомісткості, людино-день (перша група складності продукції) 

  

Модель системи якості 

  

ДСТУ
ISO 9001
(версії 1994 р., 2000 р.) 

ДСТУ
ISO 9002 

ДСТУ
ISO 9003 

ДСТУ
ISO 14000 

До 100 

15 

10 

10 

10 

Від 101 до 1000 

28 

23 

16 

18 

Від 1001 до 5000 

53 

43 

21 

32 

від 5001 до 10000 

68 

58 

28 

40 

понад 10000 

78 

68 

38 

54 

 

ГРУПИ
складності продукції

Вид продукції 

Група складності продукції  

Матеріали (метали, сплави, будівельні матеріали тощо) 

Паливо 

  

Продукти нафтохімії, текстильні, шкіряні 

  

Елементи конструкцій і деталі машин 

  

Харчова сировина 

  

Вироби загального машинобудівного призначення 

Інструмент 

  

Електро- і радіоелементи 

  

Меблі 

  

Одяг 

  

Взуття 

  

Харчові продукти 

  

Машини, устаткування 

Транспортні засоби 

  

Прилади, засоби автоматики 

  

Радіоелектроніка 

  

Обчислювальна техніка 

  

Електричні прилади та машини 

  

Медичне обладнання 

  

 

ГРАНИЧНІ НОРМАТИВИ
трудомісткості робіт з підтвердження відповідності продукції, що ввозиться в Україну

Найменування робіт 

Одиниця виміру 

Норматив оплати 

Підготовлення довідок (висновків) для органів митного контролю 

година 

4 Дmin 

Переклад і підтвердження автентичності перекладу документів 

друкований аркуш

3 Дmin 

____________
Примітка. Дmin - неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

____________

Опрос