Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Совете стандартизации

КМ Украины
Постановление КМ от 11.04.2002 № 484
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 квітня 2002 р. N 484

Київ

Про Раду стандартизації

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 29 січня 2003 року N 130
,
 від 4 лютого 2004 року N 123
,
 від 30 листопада 2004 року N 1607
,
 розпорядженням Кабінету Міністрів України
 від 22 листопада 2005 року N 473-р
,
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 26 липня 2006 року N 1016

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 28 березня 2007 року N 555)

(Постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 року N 1016 Раду стандартизації перейменовано у Раду стандартизації та технічного регулювання)

Відповідно до статті 8 Закону України "Про стандартизацію" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Утворити при Кабінеті Міністрів України Раду стандартизації у складі згідно з додатком.

Дозволити голові Ради вносити у разі потреби зміни до її складу.

2. Затвердити Положення про Раду стандартизації (додається).

 

Прем'єр-міністр України 

А. КІНАХ 

Інд. 28

 

СКЛАД
Ради стандартизації

Перший віце-прем'єр-міністр України 

- голова Ради 

КАБАН
Петро Степанович 

- Голова Держстандарту, заступник голови Ради 

БЕЛІКОВ
Микола Іванович 

- директор випробувального центру "Омега" 

БІЛОУС
Геннадій Михайлович 

- заступник Голови Держпідприємництва 

БОРОДАЧОВА
Наталія Володимирівна 

- член правління Української асоціації споживачів (за згодою) 

ВЕЛИЧКО
Олег Миколайович 

- заступник начальника департаменту гідрометеорологічної служби і моніторингу - начальник управління моніторингу довкілля Мінекоресурсів 

ВОЗНЮК
Віктор Іванович 

- начальник управління стандартизації, сертифікації та метрології Держкомзв'язку 

ГЕРДЛЄЖЕВ
Анатолій Миколайович 

- головний метролог Академії медичних наук 

ГОНТАР
Дем'ян Терентійович 

- завідувач сектору патентно-ліцензійної роботи і стандартизації науково-організаційного управління апарату президії Української академії аграрних наук 

ГОНЧАРУК
Владислав Володимирович 

- директор Інституту колоїдної хімії та хімії води імені А. В. Думанського Національної академії наук, академік Національної академії наук 

ГРАЧОВ
Кім Григорович 

- голова ради асоціації із стандартизації, сертифікації та метрології гірничо-металургійного комплексу "Стандарт-СЕПРО" (за згодою) 

ГРИЦЕНКО
Володимир Ілліч 

- директор Міжнародного науково-навчального центру ЮНЕСКО інформаційних технологій та систем Національної академії наук, член-кореспондент Академії технологічних наук 

ДУШЕНКО
Галина Олександрівна 

- начальник відділу управління науково-технічного, інноваційного забезпечення, стандартизації, метрології та сертифікації Мінпромполітики 

ЖОВТЯНСЬКИЙ
Віктор Андрійович 

- заступник Голови Держкоменергозбереження 

ЗАСУХА
Сергій Олексійович 

- начальник управління НКАУ 

ЗІНЧЕНКО
Людмила Іванівна 

- генеральний директор Асоціації "Укроліяпром" (за згодою) 

КАРЕЛІН
Юрій Михайлович 

- член бюро правління Української асоціації якості (за згодою) 

КИЙ
Олексій Миколайович 

- президент професійної асоціації реєстраторів та депозитаріїв (за згодою) 

КОЛОМІЄЦЬ
Олександр Вікторович 

- начальник управління технічного розвитку та екології транспорту департаменту безпеки транспорту та технічної політики Мінтрансу 

КРАВЧЕНКО
Леонід Олексійович 

- начальник відділу інноваційної політики, нормування та стандартизації Держбуду 

КРИЧЕВСЬКА
Олена Яківна 

- заступник голови Державного департаменту з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення 

КУБРАЧЕНКО
Анатолій Володимирович 

- голова Центральної ради професійної спілки машинобудівників та приладобудівників (за згодою) 

КУРБАТОВ
Володимир Миколайович 

- директор державного підприємства "Центр стандартизації ракетно-космічної техніки" 

КУЦАН
Юлій Григорович 

- начальник управління науково-технічної політики та екології Мінпаливенерго 

МИХАЛЬОВ
Володимир Олександрович 

- заступник начальника Державного інженерно-упроваджувального центру "Спецтехніка", начальник управління сертифікації спецзасобів самозахисту МВС 

НЕЛЕПОВ
Андрій Анатолійович 

- начальник управління стандартизації Держстандарту 

ПРОХОРОВ
Сергій Мефодійович 

- віце-президент УСПП (за згодою) 

РЕДЗЮК
Анатолій Михайлович 

- директор ДержавтотрансНДІпроекту, академік Транспортної академії 

РОЗГОН
Анатолій Васильович 

- начальник департаменту формування та функціонування аграрного ринку Мінагрополітики 

СТОГНІЙ
Борис Сергійович 

- член президії Національної академії наук, академік - секретар Відділення фізико-технічних проблем енергетики Національної академії наук 

СТЬОПКІН
Валерій Якович 

- заступник начальника управління регуляторної політики у сфері підприємництва Мінекономіки 

ТОЛМАЧОВ
Валентин Васильович 

- начальник управління науково-технічного забезпечення та державного нагляду Держнаглядохоронпраці 

ЧЕРЕПКОВ
Сергій Тимофійович 

- начальник Воєнстандарту - головний метролог Збройних Сил.

(склад із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 р. N 130,
 від 04.02.2004 р. N 123
,
 розпорядженням Кабінету Міністрів України
 від 22.11.2005 р. N 473-р)

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Раду стандартизації та технічного регулювання

1. Рада стандартизації та технічного регулювання (далі - Рада) є колегіальним консультативно-дорадчим органом при Кабінеті Міністрів України.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними функціями Ради є:

розгляд проектів програм розроблення технічних регламентів, проведення їх аналізу, а також проектів технічних регламентів з метою визначення їх відповідності основним завданням технічного регулювання;

аналіз діяльності у сфері стандартизації та підготовка пропозицій щодо її вдосконалення;

вивчення пропозицій щодо розроблення технічних регламентів;

визначення пріоритетних напрямів розроблення стандартів і технічних регламентів;

підготовка пропозицій щодо прийняття чи відхилення проекту технічного регламенту.

4. Рада має право:

одержувати від органів виконавчої влади інформацію і матеріали з питань, що належать до її компетенції;

залучати в разі потреби в установленому законодавством порядку до роботи в Раді спеціалістів органів виконавчої влади, науково-дослідних установ як експертів.

5. До складу Ради входять Перший віце-прем'єр-міністр України - голова Ради, Голова Держспоживстандарту - заступник голови Ради, генеральний директор державного підприємства "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" - відповідальний секретар, заступники Міністра будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства, Міністра економіки, Міністра аграрної політики, Міністра промислової політики, Міністра транспорту та зв'язку, Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, а також за згодою голова Ради підприємців України при Кабінеті Міністрів України, голова ради з питань зовнішньоекономічної діяльності при Кабінеті Міністрів України, перший віце-президент Українського союзу промисловців і підприємців, заступник директора Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона Національної академії наук, заступник директора Американської торговельної палати в Україні, президент Української асоціації споживачів, директор Української асоціації виробників тютюнових виробів "Укртютюн", виконавчий директор Європейської бізнес-асоціації.

Персональний склад Ради затверджує її голова.

6. Основною формою роботи Ради є засідання, які скликаються у разі потреби, але не рідше ніж один раз на півроку.

Члени Ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

7. Засідання Ради проводить її голова, а у разі його відсутності - заступник голови Ради.

Засідання Ради вважається правоможним, якщо на ньому присутня більшість її членів.

Рішення Ради приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради і оформляється протоколом.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

8. Рішення Ради має рекомендаційний характер.

9. Організаційне та інформаційне забезпечення роботи Ради здійснює Держспоживстандарт.

10. Рада має бланк із своїм найменуванням.

(Положення із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.11.2004 р. N 1607
,
 у редакції постанови Кабінету Міністрів України
 від 26.07.2006 р. N 1016)

____________

Опрос