Идет загрузка документа (76 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Программы развития музейного дела на период до 2005 года

КМ Украины
Постановление КМ от 30.03.2002 № 442
действует с 30.03.2002

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 березня 2002 р. N 442

Київ

Про затвердження Програми розвитку музейної справи на період до 2005 року

На виконання статті 1 Указу Президента України від 22 березня 2000 р. N 489 "Про невідкладні заходи щодо розвитку музеїв України" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Програму розвитку музейної справи на період до 2005 року (додається).

2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям розробити і затвердити регіональні програми розвитку музейної справи на період до 2005 року з урахуванням завдань, що передбачені Програмою, затвердженою згідно з пунктом 1 цієї постанови.

3. Видатки на здійснення заходів, передбачених Програмою розвитку музейної справи на період до 2005 року, провадити з урахуванням реальних можливостей бюджету у межах асигнувань, що виділяються органам виконавчої влади і Національній академії наук з державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел.

4. Координацію робіт, пов'язаних з виконанням Програми розвитку музейної справи на період до 2005 року, покласти на Міністерство культури і мистецтв.

 

Прем'єр-міністр України 

А. КІНАХ 

Інд. 28

 

ПРОГРАМА
розвитку музейної справи на період до 2005 року

Загальні положення

В Україні діє 397 музеїв державної та комунальної форми власності, з них 348 - системи Мінкультури, 49 - інших центральних органів виконавчої влади.

Щороку музеї, в яких налічується 10 млн. музейних предметів, відвідує близько 13 млн. чоловік. Музейні цінності є історичним надбанням нашого народу, а їх збереження - одним з найважливіших завдань нашої держави.

На даний час в організації музейної справи нагромадилося чимало недоліків та нерозв'язаних проблем. Музейні предмети, які є основою досліджень для багатьох галузей науки, не введено до широкого наукового та суспільного обігу. Не розроблено систему реєстрації пам'яток Музейного фонду України, яка повинна базуватися на сучасних теоретичних, практичних та інформаційних засадах.

Музеї практично не мають комп'ютерної техніки, аудіо- та відеоапаратури.

Дуже гострою є проблема збереження та консервації музейних фондів, розвитку реставраційної галузі. Понад 40 відсотків загальної кількості музейних предметів потребують негайного реставраційного втручання. Результати проведення реставраційних і технічних оглядів музеїв країни свідчать, що більшість приміщень і будівель непридатні для зберігання музейних колекцій. Необхідно вживати термінових заходів до зміцнення матеріально-технічної бази музеїв та заповідників, створення нормальних умов для збереження пам'яток Музейного фонду України.

Ремонту потребують усі, без винятку, будівлі національних музеїв, а також більшості провідних музеїв у Донецькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Львівській, Одеській, Полтавській, Харківській, Херсонській областях, Автономній Республіці Крим, мм. Києві та Севастополі.

Фондосховища музеїв не забезпечені приладами контролю мікрокліматичного та біологічного режимів. Потребує ремонту, оновлення реставраційне обладнання, покращення - стан забезпечення музейних закладів реставраційними матеріалами та інструментами, сучасною охоронною та протипожежною сигналізацією.

Значна частина музеїв через відсутність коштів не в змозі закуповувати музейні експонати.

Мета і завдання Програми, очікувані результати її виконання

Ця Програма, розрахована на період до 2005 року, визначає стратегію розв'язання проблем збереження, розвитку і використання музейних фондів.

Метою Програми є розширення музейної мережі, зміцнення матеріально-технічної бази музеїв, забезпечення охорони та збереження пам'яток Музейного фонду України, впровадження в діяльність музеїв сучасних автоматизованих інформаційних технологій.

Завданнями Програми є удосконалення науково-методичної бази музеєзнавства, проведення ремонтно-реставраційних робіт у музейних приміщеннях, розширення фондової та експозиційної площі, забезпечення музеїв і заповідників сучасними засобами охоронної, пожежної сигналізації, контролю мікроклімату, оновлення морально та фізично застарілого музейного обладнання, створення сучасної реставраційної бази.

Виконання Програми дасть змогу значно поліпшити економічний стан музеїв, розширити існуючу музейну мережу, технічно оснастити музеї на рівні сучасних вимог і стандартів, створити належні умови для збереження пам'яток Музейного фонду України, використання музейних надбань для формування національної самосвідомості, піднесення рівня освіти, культури.

Популяризація культурних надбань музейними засобами, обмін виставками і спеціалістами сприятиме розширенню міжнародного співробітництва, активізації участі українських музеїв у міжнародних організаціях.

Фінансування Програми

Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься відповідно до законодавства за рахунок коштів, передбачуваних центральним органам виконавчої влади у Державному бюджеті України на відповідний рік, коштів місцевих бюджетів, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

Загальний обсяг фінансування після затвердження в установленому порядку завдань Програми становить 130421,6 тис. гривень, у тому числі за рахунок державного бюджету - 57596,9 тис., місцевих бюджетів - 67574,1 тис., інших джерел - 5250,6 тис. гривень.

З метою розв'язання проблем розвитку музейної справи на період до 2005 року передбачається здійснити:

(тис. гривень)

Зміст заходу 

Відповідальні виконавці 

Термін виконання, рік 

Орієнтовний обсяг фінансування 

Джерела фінансування 

державний бюджет 

місцеві бюджети 

позабюджетні кошти 

I. Розвиток мережі музеїв 

1. Створення меморіального музею М. Грушевського - відділу Музею історії Києва 

Київська міськдержадміністрація 

2002
2003
2004
2005 

980
986,7
986,7
986,7 

  

980
986,7
986,7
986,7 

  

2. Створення меморіального музею Ю. Словацького 

Тернопільська облдержадміністрація 

2002
2003 

100
100 

  

  

100
100 

3. Створення Республіканського історико-археологічного заповідника "Неаполь Скіфський" (м. Сімферополь) 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

2004 

140 

  

140 

  

4. Створення музею дохристиянського і християнського храму V - XVI ст. Державного історико-культурного заповідника "Буша" 

Вінницька облдержадміністрація 

2003
2004 

15
20 

  

15
20 

  

5. Створення меморіального музею І. Д. Папаніна 

Севастопольська міськдержадміністрація 

2004
2005 

50
50 

  

50
50 

  

6. Створення державного історико-культурного заповідника родини Симиренків (с. Мліїв Городищенського району Черкаської області) 

Черкаська облдержадміністрація 

2002 

23 

  

23 

  

7. Створення музею у Моринському меморіалі державного історико-культурного заповідника "Батьківщина Тараса Шевченка" (с. Моринці Звенигородського району Черкаської області) 

Черкаська облдержадміністрація 

2005 

500 

  

500 

  

8. Створення музею історії промисловості України 

Донецька облдержадміністрація 

2002
2003
2004
2005 

500
500
300
300 

  

500
500
300
300 

  

9. Створення музею історії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

МОН 

2003 

300 

  

  

300 

10. Створення мережі філіалів Державного політехнічного музею 

- " - 

2002
2003
2004
2005 

500
500
500
500 

  

  

500
500
500
500 

Разом 

8838,1 

- 

6338,1 

2500 

II. Удосконалення управління музейною справою 

12. Створення Державного реєстру національного культурного надбання (пам'ятки Музейного фонду України) 

Мінкультури 

2002
2003
2004
2005 

60
60
60
60 

60
60
60
60 

  

  

13. Проведення конференцій, семінарів, "круглих столів" з питань організації музейної справи 

- " - 

2002
2003
2004
2005 

25
25
25
25 

25
25
25
25 

  

  

14. Розроблення інструктивно-методичних матеріалів: 

  

  

  

  

  

  

Інструкції з обліку, охорони і зберігання музейних предметів та музейних колекцій державної частини Музейного фонду України 

- " - 

2002 

  

  

  

  

Інструкції з обліку, охорони та зберігання музейних предметів, які містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння 

- " - 

2002 

  

  

  

  

Музейного термінологічного словника 

- " - 

2003 

  

  

  

  

Інструкції з обліку, охорони і зберігання музейних предметів та музейних колекцій недержавної частини Музейного фонду України 

Мінкультури 

2004
2005 

  

  

  

  

Разом 

340 

340 

  

  

III. Збереження пам'яток Музейного фонду України 

15. Проведення науково-дослідницьких робіт 

  

  

  

  

  

  

Комплексне обстеження та аналіз стану зберігання фондів музеїв і заповідників 

Мінкультури 

2002
2003
2004
2005 

200
1000
1000
1000 

200
1000
1000
1000 

  

  

Створення комп'ютерної бази даних для проведення реставраційної наукової експертизи 

Мінкультури, Національний науково-дослідний реставраційний центр 

2002 

120 

120 

  

  

Проведення реекспозиції Національного музею історії України: 

Мінкультури 

  

  

  

  

  

проектні роботи 

  

2002 

100 

100 

  

  

науково-дослідницькі 
роботи із створення експозиції 

  
  

2003 
2004 

675 
675 

675 
675 

  
  

  
  

виготовлення експозиційного обладнання 

  

2005 

4000 

4000 

  

  

Проведення реекспозиції Національного музею літератури України 

Мінкультури 

2002
2003
2004
2005 

75
50
50
50 

75
50
50
50 

  

  

Створення експозиції Київського меморіального музею М. П. Бажана - філіалу Національного музею літератури України 

- " -  

2002 

25 

25 

  

  

Проведення реекспозиції музею, музеєфікація козацького цвинтаря та місця козацької переправи Державного історико-меморіального заповідника "Поле Берестецької битви" 

- " - 

2003
2004
2005 

50
30
30 

50
30
30 

  

  

Створення експозиції музею народної архітектури і побуту Національного заповідника "Давній Галич" 

- " - 

2003
2004
2005 

30
30
26 

30
30
26 

  

  

Створення експозиції музею історії Національного заповідника "Давній Галич" 

- " - 

2004
2005 

35
36 

35
36 

  

  

Проведення реекспозиції Вінницького краєзнавчого музею 

Вінницька облдержадміністрація 

2002
2003 

75
50 

  

75
50 

  

Створення експозиції Харківського історичного музею 

Харківська облдержадміністрація 

2002
2003
2004
2005 

20
20
20
20 

  

20
20
20
20 

  

Створення експозиції Донецького краєзнавчого музею 

Донецька облдержадміністрація 

2004 

42 

  

42 

  

Забезпечення комп'ютеризації музейних фондів Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

МОН 

2005 

15 

  

  

15 

Створення експозиції музею археології та етнографії Слобідської України в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна 

- " - 

2002 

75 

  

  

75 

Проведення досліджень та наукових розробок з музеєзнавчих та історико-педагогічних питань (Педагогічний музей Академії педагогічних наук) 

- " - 

2003
2004
2005 

6,6
6,6
6,6 

6,6
6,6
6,6 

  

  

Створення нових експозицій у Педагогічному музеї Академії педагогічних наук 

- " - 

2003
2004
2005 

17,6
7,6
8,2 

17,6
7,6
8,2 

  

  

Проведення реекспозиції 
Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва, придбання експозиційного обладнання 

Держкомархів 
  

2004 
2005 

238 
447,2 

238 
447,2 

  
  

  
  

Проведення реекспозиції Національного музею "Чорнобиль" 

МВС 

2004 

300 

300 

  

  

Створення нової експозиції Зоологічного музею 

Національна академія наук 

2003
2004
2005 

36,1
38
28,2 

36,1
38
28,2 

  

  

Проведення реекспозиції Ботанічного музею 

- " - 

2003
2004
2005 

158,5
170
70 

158,5
170
70 

  

  

Створення експозиції в Палеонтологічному музеї та проведення наукової обробки фондових колекцій 

- " - 

2003
2004
2005 

66,5
66,5
56,5 

66,5
66,5
56,5 

  

  

Проведення реекспозиції Національного історико-археологічного заповідника "Ольвія" 

- " - 

2003
2004 

30
30 

30
30 

  

  

Проведення консервації та реставрації археологічних та архітектурно-археологічних пам'яток Національного історико-археологічного заповідника "Ольвія" 

- " - 

2003
2004
2005 

40
50
50 

40
50
50 

  

  

Проведення реекспозиції Музею етнографії та художнього промислу 

Національна академія наук 

2003
2004
2005 

219
261
162 

219
261
162 

  

  

Створення електронної бази даних фондової колекції Музею етнографії та художнього промислу 

2003
2004 

45
45 

45
45 

  

  

Реставрація пам'яток народного будівництва Музею народної архітектури та побуту України 

Мінкультури, Українське товариство охорони пам'яток історії та культури 

2002
2003
2004
2005 

300
1300
1300
600 

300
1300
1300
600 

  

  

16. Комплектування музейних колекцій:
національних і державних музеїв та заповідників; музеїв і заповідників, що перебувають у комунальній власності 

Мінкультури, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

2002
2003
2004
2005 

800
900,9
951,1
1051,5 

600
700,9
751,1
851,5 

200
200
200
200 

  

Національного музею-садиби М. І. Пирогова 

Вінницька облдержадміністрація 

2002
2003 

8

  

8

  

Разом 

19503,2 

18351,2 

1062 

90 

IV. Зміцнення матеріально-технічної бази музеїв 

17. Проведення ремонтно-реставраційних робіт 

  

  

  

  

  

  

Здійснення комплексу ремонтних робіт на центральній скульптурній галереї, фасаді центрального і лабораторного корпусу, у внутрішніх приміщеннях Національного музею історії Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 років 

Мінкультури 

2002
2003
2004
2005 

130
130
90
95 

130
130
90
95 

  

  

Проведення реконструкції та капітального ремонту Національного музею історії України 

- " - 

2002
2003
2004
2005 

1270
1500
1500
1500 

1270
1500
1500
1500 

  

  

Проведення капітального ремонту Національного музею літератури України 

- " - 

2002
2003
2004 

500
500
500 

500
500
500 

  

  

Проведення капітального ремонту Національного науково-дослідного реставраційного центру:

головної організації у м. Києві, філій у мм. Харкові, Одесі, Львові 

- " - 

2002
2003
2004
2005 

500
2000
2000
2000 

500
2000
2000
2000 

  

  

Проведення ремонтно-реставраційних робіт у Державному історико-меморіальному заповіднику "Поле Берестецької битви" 

- " - 

2002
2003
2004
2005 

100
100
100
100 

100
100
100
100 

  

  

Проведення ремонтно-реставраційних робіт у Національному заповіднику "Давній Галич": 

Мінкультури 

  

  

  

  

  

- шляхетської вежі 

2002 

295 

295 

  

  

- Галицького замку 

2003 

81 

81 

  

  

- костьолу кармелітів 

2002
2003
2004 

30
140
70 

30
140
70 

  

  

Реставрація і музеєфікація пам'ятки XII ст. - церкви Св. Іллі у с. Крилос Галицького району Івано-Франківської області 

- " - 

2003 

  

  

Реставрація і музеєфікація пам'ятки археології XII ст. - Успенського собору у м. Галичі Івано-Франківської області 

- " - 

2002
2003 

150
250 

150
250 

  

  

Капітальний ремонт будинку Національного музею медицини України 

МОЗ 

2003
2004
2005 

100
120
150 

100
120
150 

  

  

Проведення ремонтно-реставраційних робіт у приміщенні Національного музею "Чорнобиль" 

МВС 

2003 

800 

800 

  

  

Проведення реконструкції системи освітлення Національного музею "Чорнобиль" 

МВС 

2005 

150 

150 

  

  

Проведення реконструкції правого крила будинку музею Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут" 

МОН 

2003
2004
2005 

117
300
300 

117
300
300 

  

  

Проведення реставрації ливарної частини корпусу N 6 Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут" з пристосуванням під музейні приміщення 

- " - 

2003
2004
2005 

521
521
521 

521
521
521 

  

  

Проведення ремонтно-реставраційних робіт у музеї Національної металургійної академії 

- " - 

2002
2003
2004
2005 

1,6
2
2

  

  

1,6
2
2

Капітальний ремонт приміщення Педагогічного музею Академії педагогічних наук 

- " - 

2003
2005 

7,2
7,8 

7,2
7,8 

  

  

Проведення ремонтно-реставраційних робіт: 

Держкомархів 

2003
2004
2005 

589,7
357
307 

589,7
357
307 

  

  

у будівлі Центрального державного архіву-музею літератури та мистецтва

у приміщеннях архівного музейного комплексу "Літературно-мистецькі Плюти" - відділу Центрального державного архіву-музею літератури та мистецтва 

Держкомархів 

2004 

107,9 

107,9 

  

  

Поточний ремонт експозиційних залів, холів Національного науково-природничого музею 

Національна академія наук 

2003
2004
2005 

50
50
50 

50
50
50 

  

  

Ремонт та оновлення фасаду будинку Національного науково-природничого музею 

- " - 

2003
2004 

60
60 

60
60 

  

  

Проведення ремонтно-реставраційних робіт в Одеському археологічному музеї 

- " - 

2003
2004
2005 

655
775
480 

655
775
480 

  

  

Встановлення металевої огорожі по всьому периметру Національного історико-археологічного заповідника "Ольвія" 

- " - 

2003
2004 

220
220 

220
220 

  

  

Капітальний ремонт будівлі Музею етнографії та художнього промислу 

Національна академія наук 

2003
2004
2005 

250
700
900 

250
700
900 

  

  

Проектування та затвердження генерального плану Музею народної архітектури та побуту і його охоронних зон 

Мінкультури разом з Українським товариством охорони пам'яток історії та культури 

2003 

250 

250 

  

  

Реконструкція центрального входу Музею народної архітектури та побуту 

- " - 

2003 

1000 

1000 

  

  

Проведення реконструкції та капітального ремонту комплексу будівель Національного музею-садиби М. І. Пирогова і меморіального парку 

Вінницька облдержадміністрація 

2002
2003
2004
2005 

150
150
150
150 

  

150
150
150
150 

  

Завершення реставрації та капітального ремонту Національної картинної галереї імені І. К. Айвазовського 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

2002
2003 

3100
300 

  

3100
300 

  

Капітальний ремонт Вінницького художнього музею 

Вінницька облдержадміністрація 

2004 

80 

  

80 

  

Забезпечення діяльності Державного історико-культурного заповідника "Буша" 

- " - 

2005 

25 

  

25 

  

Ремонт і реставрація Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника 

Київська міськдержадміністрація 

2002
2003
2004
2005 

3100
3100
3100
3100 

  

3100
3100
3100
3100 

  

Ремонт експозиційних приміщень та фасаду Київського музею російського мистецтва 

- " - 

2002 

720 

  

720 

  

Ремонт і реставрація приміщень фондосховища Музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків 

- " - 

2002 

990 

  

990 

  

Ремонт приміщень Полтавського краєзнавчого музею 

Полтавська облдержадміністрація 

2002
2003
2004
2005 

30
30
30
30 

  

30
30
30
30 

  

Ремонт і реставрація Музею-заповідника М. В. Гоголя 

- " - 

2002
2003
2004
2005 

10
10
10
10 

  

10
10
10
10 

  

Капітальний ремонт Миколаївського обласного краєзнавчого музею 

Миколаївська облдержадміністрація 

2002
2003
2004
2005 

2500
5000
5000
8000 

  

2500
5000
5000
8000 

  

Капітальний ремонт приміщення Очаківського військово-історичного музею імені О. В. Суворова 

- " - 

2002
2003 

300
300 

  

300
300 

  

Капітальний ремонт Донецького обласного краєзнавчого музею 

Донецька облдержадміністрація 

2002
2003
2004 

92
78
480 

  

92
78
480 

  

Ремонтно-реставраційні роботи на пам'ятках XVII - XIX ст. Слов'яногірського історико-архітектурного заповідника 

- " - 

2002
2003
2004
2005 

828
878
928
978 

  

200
250
300
350 

628
628
628
628 

Ремонт будівлі Херсонського краєзнавчого музею 

Херсонська облдержадміністрація 

2002 

50 

  

50 

  

Ремонт будівлі Херсонського художнього музею 

- " - 

2003 

50 

  

50 

  

Капітальний ремонт будівлі Запорізького художнього музею 

Запорізька облдержадміністрація 

2002
2003
2004 

2000
2000
1000 

  

2000
2000
1000 

  

Ремонт і реставрація Івано-Франківського краєзнавчого музею 

Івано-Франківська облдержадміністрація 

2002
2003 

3200
2520 

  

3200
2520 

  

Ремонт і реставрація будівлі - пам'ятки архітектури Одеського музею західного та східного мистецтва 

Одеська облдержадміністрація 

2002
2003
2004 

80
80
90 

  

80
80
90 

  

Ремонт і реставрація комплексу об'єктів "Золота підкова України" (Олеський, Золочівський, Підгорецький замки) 

Львівська облдержадміністрація 

2004 

6500 

  

6500 

  

Відновлення настінного живопису у Володимирському соборі - усипальниці видатних адміралів у м. Севастополі 

Севастопольська міськдержадміністрація 

2002
2003
2004
2005 

25
25
25
25 

  

  

25
25
25
25 

Проведення протизсувних робіт на території Державного палацо-паркового музею-заповідника у м. Алупці 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

2003
2004
2005 

180
250
250 

  

180
250
250 

  

18. Технічне переоснащення музейних і реставраційних закладів, удосконалення охоронно-пожежних систем 

  

  

  

  

  

  

Реконструкція системи освітлення експозиційних залів, кінозалу, Залу Слави Національного музею історії Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 років 

Мінкультури 

2002
2003
2004 

30
25
20 

30
25
20 

  

  

Проектування та реконструкція систем кондиціювання приміщень Національного музею історії Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 років 

- " - 

2002
2003
2004
2005 

25
45
20
40 

25
45
20
40 

  

  

Капітальний ремонт засобів пожежної безпеки та охорони Національного музею історії Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 років 

- " - 

2002
2003
2004
2005 

10
10
10
10 

10
10
10
10 

  

  

Виготовлення документації, обладнання, оснащення фондосховищ Національного музею літератури 

Мінкультури 

2002
2003
2004
2005 

30
30
30
30 

20
20
20
20 

  

10
10
10
10 

Ремонт та оновлення системи охоронно-пожежної сигналізації Національного музею літератури 

  

2002
2003
2004
2005 

30
25
25
40 

30
25
25
40 

  

  

Оснащення сучасним науково-дослідницьким та реставраційним обладнанням, інструментами, матеріалами Національного науково-дослідного реставраційного центру 

- " - 

2002
2003
2004
2005 

1000
3003
3003
3004 

1000
3003
3003
3004 

  

  

Оснащення новими засобами охоронно-пожежної сигналізації Національного науково-дослідного реставраційного центру 

- " - 

2003
2004
2005 

30
30
30 

30
30
30 

  

  

Виготовлення обладнання для фондоприміщень Національного заповідника "Давній Галич" 

- " - 

2003
2004 

25,5
25,5 

25,5
25,5 

  

  

Оновлення системи сигналізації Педагогічного музею Академії педагогічних наук 

МОН 

2002
2003
2004
2005 

6
5,8
4,2
4,2 

6
5,8
4,2
4,2 

  

  

Технічне переоснащення, оновлення охоронно-пожежної сигналізації Національного науково-природничого музею, Одеського археологічного музею, Національного історико-археологічного заповідника "Ольвія", Музею етнографії та художнього промислу 

Національна академія наук 

2003
2004
2005 

385
555
120 

385
555
120 

  

  

Ремонт та обладнання засобами охоронно-пожежної сигналізації Чернігівського художнього музею 

Чернігівська облдержадміністрація 

2002
2003
2004
2005 

21,5
20
20
22,5 

  

21,5
20
20
22,5 

  

Технічне переоснащення, оновлення охоронно-пожежної сигналізації: 

Севастопольська міськдержадміністрація 

  

  

  

  

  

Севастопольського художнього музею імені М. П. Крошицького 

2002
2003
2004 

20
20
20 

  

20
20
20 

  

фондового відділу і панорами "Оборона Севастополя 1854 - 1855 років" 

2002
2003
2004
2005 

25
25
25
25 

  

25
25
25
25 

  

Технічне переоснащення Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва:
ремонт пожежної сигналізації 

Держкомархів 

2003
2004
2005 

62,5
29,6
50,8 

62,5
29,6
50,8 

  

  

ремонт охоронної сигналізації 

Держкомархів 
  

2003
2004
2005 

39,1
20,9
39,9 

39,1
20,9
39,9 

  

  

оснащення протипожежними датчиками типу СПД 

2003 

27,1 

27,1 

  

  

Технічне оснащення Музею народної архітектури та побуту 

Мінкультури разом з Українським товариством охорони пам'яток історії та культури 

2003
2004
2005 

60
35
10 

60
35
10 

  

  

Капітальний ремонт засобів пожежної безпеки та охорони Національного музею-садиби М. І. Пирогова 

Вінницька облдержадміністрація 

2002
2003 

20
20 

  

20
20 

  

Придбання джерел аварійного живлення для Національного музею-садиби М. І. Пирогова 

- " - 

2002 

30 

  

30 

  

Придбання джерел аварійного живлення для національних музеїв 

Мінкультури 

2003
2004 

370
100 

370
100 

  

  

Технічне переоснащення Національного музею "Чорнобиль" 

МВС 

2004 

50 

50 

  

  

Проведення заміни кондиціонерів та реконструювання системи вентиляцій фондосховища Черкаського обласного краєзнавчого музею 

Черкаська облдержадміністрація 

2002 

300 

  

300 

  

Комплектування Національного музею-садиби М. І. Пирогова музейним обладнанням та технічними засобами 

Вінницька облдержадміністрація 

2002
2003 

45
40 

  

45
40 

  

Разом 

101740,3 

38905,7 

60174 

2660,6 

Усього 

130421,6 

57596,9 

67574,1 

5250,6 

____________

Опрос