Идет загрузка документа (48 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Программы развития внешкольных учебных заведений на 2002 - 2008 годы

КМ Украины
Постановление КМ от 28.03.2002 № 378
действует с 28.03.2002

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 березня 2002 р. N 378

Київ

Про затвердження Програми розвитку позашкільних навчальних закладів на 2002 - 2008 роки

Відповідно до абзацу третього пункту 1 статті 1 Указу Президента України від 9 жовтня 2001 р. N 941 "Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку освіти в Україні" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Програму розвитку позашкільних навчальних закладів на 2002 - 2008 роки (далі - Програма), що додається.

2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям розробити регіональні програми розвитку позашкільних навчальних закладів з урахуванням завдань Програми та вжити заходів до залучення для її фінансування коштів місцевих бюджетів та з інших джерел, не заборонених законодавством.

3. Фінансування заходів Програми, які проводитимуться у 2002 році за рахунок коштів державного бюджету, здійснювати в межах асигнувань, передбачених Міністерству освіти і науки, Міністерству культури і мистецтв, Державному комітетові у справах сім'ї та молоді, Державному комітетові з питань фізичної культури і спорту за відповідними бюджетними програмами.

4. Міністерству освіти і науки, Міністерству культури і мистецтв, Державному комітетові у справах сім'ї та молоді, Державному комітетові з питань фізичної культури і спорту щороку під час формування проекту Державного бюджету України і Державної програми економічного та соціального розвитку на 2003 - 2008 роки передбачати асигнування на здійснення заходів Програми.

5. Координацію робіт, пов'язаних з виконанням Програми, покласти на Міністерство освіти і науки.

 

Прем'єр-міністр України 

А. КІНАХ 

Інд. 28

 

ПРОГРАМА
розвитку позашкільних навчальних закладів на 2002 - 2008 роки

Загальні положення

Сфера позашкільної освіти перебуває на важливому етапі розвитку, переходу до більш якісного стану. Відбуваються принципові зміни в суспільній свідомості, обумовлені соціальними, політичними та економічними перетвореннями.

Комерціалізація засобів масової інформації, значний неконтрольований потік в Україну видовищної продукції, що має агресивну спрямованість і низьку культуру, викликає необхідність створення умов для забезпечення змістовного дозвілля дітей. Зростає значення як для окремої людини, так і для суспільства в цілому позашкільної освіти, в основу якої було б покладено принципи гуманізму, демократизму, єдності загальнолюдських і національних цінностей, безперервності, наступності, багатоукладності й варіативності, добровільності, доступності та практичного спрямування.

Позашкільна освіта здобувається вихованцями, учнями та слухачами у позаурочний час у позашкільних та інших навчальних закладах незалежно від їх підпорядкування, типу і форми власності.

Великий інтерес проявляють діти до таких творчих об'єднань, як школи юних екологів, комп'ютерного зв'язку, природничих наук, журналістики, інформаційних технологій тощо. Зросло прагнення дітей до здобуття економічних знань, а також до експериментально-дослідницької роботи.

Водночас існують проблеми нормативно-правового, науково-методичного, кадрового забезпечення системи позашкільної освіти, соціального захисту учасників навчально-виховного процесу та інші. Найгострішою залишається проблема матеріально-технічного забезпечення гурткової роботи з вихованцями, учнями та слухачами. Відсутність технічного обладнання, туристського спорядження, обчислювальної техніки призводить до зменшення кількості гуртків науково-технічного, туристсько-краєзнавчого, еколого-натуралістичного та інших напрямів.

Мета та основні завдання

Метою Програми є забезпечення вільного творчого, інтелектуального, духовного розвитку дітей в позашкільних навчальних закладах, доступності позашкільної освіти, гарантування громадянам права на її здобуття.

Основними завданнями Програми є:

збереження та розвиток мережі позашкільних навчальних закладів, особливо у сільській місцевості;

створення умов для забезпечення фундаментальної практичної професійної та наукової підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників системи позашкільної освіти;

сприяння випуску науково-популярних видань, радіо- та телепередач з питань позашкільної освіти;

збереження та подальше зміцнення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів різних типів, вирішення питань їх фінансування;

соціальний захист учасників навчально-виховного процесу;

прискорення та поглиблення інтеграції України в європейський та світовий освітній простір, розширення співробітництва з іншими країнами, міжнародними організаціями у питаннях позашкільної освіти.

Очікувані результати виконання

Виконання Програми дасть можливість:

впровадити типові навчальні плани і програми для гуртків, груп та інших творчих об'єднань за напрямами позашкільної освіти;

поліпшити забезпечення позашкільних навчальних закладів науково-методичними матеріалами;

створити ефективну систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у сфері позашкільної освіти;

припинити скорочення мережі позашкільних навчальних закладів і створити умови для їх розвитку;

забезпечити соціальний захист учасників навчально-виховного процесу;

зміцнити матеріально-технічну базу позашкільних навчальних закладів;

створити дієву систему обміну інформацією та кадрами з міжнародними організаціями та окремими державами у сфері позашкільної освіти.

Фінансування

Фінансування Програми здійснюватиметься в межах асигнувань, передбачених центральним та місцевим органам виконавчої влади, що є виконавцями заходів Програми, у державному і місцевих бюджетах, та з інших джерел, не заборонених законодавством.

 

ОСНОВНІ ЗАХОДИ
щодо розвитку позашкільних навчальних закладів на 2002 - 2008 роки

(тис. гривень)

Зміст заходу 

Відповідальні виконавці 

Термін виконання, роки 

Орієнтовні обсяги фінансування 

Очікувані джерела фінансування 

державний бюджет 

місцеві бюджети 

позабюджетні кошти 

Удосконалення нормативно-правової бази 

1. Утворення міжвідомчої координаційно-методичної ради з питань розвитку позашкільної освіти та затвердження положення про неї 

МОН, МВС, Мінкультури, Держкомспорт, Держпідприємництво, Академія педагогічних наук 

2002 

  

  

  

  

2. Розроблення та затвердження нормативно-правових актів з питань розвитку позашкільної освіти 

МОН, Мінкультури, Держкомспорт, Державний комітет у справах сім'ї та молоді, Держпідприємництво, Академія педагогічних наук 

2002 - 2004 

  

  

  

  

3. Розроблення та затвердження типових штатних нормативів для позашкільних навчальних закладів із введенням посади соціального педагога і психолога 

МОН, Мінфін, Мінекономіки, Мінпраці, Мінкультури, Держкомспорт 

2002 

  

  

  

  

Поліпшення науково-методичного забезпечення 

4. Забезпечення позашкільних навчальних закладів науково-методичними матеріалами 

центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать позашкільні навчальні заклади 

2003 - 2007 

  

  

  

  

5. Видання збірників нормативно-правових актів з питань позашкільної освіти 

МОН 

2003 

10 

10 

  

  

6. Розроблення та затвердження типових навчальних планів і програм для здійснення навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах різних типів 

центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать позашкільні навчальні заклади 

2002 - 2007 

  

  

  

  

7. Визначення перспективних напрямів наукових психолого-педагогічних досліджень з проблем позашкільної освіти 

Академія педагогічних наук, МОН 

2002 - 2003 

  

  

  

  

8. Підготовка та видання навчально-методичної літератури для позашкільних навчальних закладів 

МОН 

2003 

30 

30 

  

  

2004 

30 

30 

  

  

2005 

30 

30 

  

  

2006 

30 

30 

  

  

2007 

30 

30 

  

  

2008 

30 

30 

  

  

9. Забезпечення проведення: 

  

  

  

  

  

  

Всеукраїнського конкурсу на кращу науково-методичну розробку з питань позашкільної освіти 

МОН, Академія педагогічних наук 

2002 - 2008 

  

  

  

  

всеукраїнських науково-практичних конференцій, семінарів, "круглих столів" з питань позашкільної освіти (видання збірників науково-практичних статей) 

Академія педагогічних наук, МОН, Державний комітет у справах сім'ї та молоді, Мінкультури 

- " - 

  

  

  

  

регіональних семінарів-практикумів для працівників позашкільних навчальних закладів 

МОН, Мінкультури, Державний комітет у справах сім'ї та молоді, Академія педагогічних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

2002  

  

  

  

  

Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів 

МОН, Академія педагогічних наук 

2002 - 2008 

  

  

  

  

10. Вивчення, узагальнення та поширення досвіду з позашкільної роботи 

- " - 

- " - 

  

  

  

  

11. Забезпечення фінансової підтримки видання науково-методичного журналу "Позашкільна освіта та виховання" 

- " - 

2002 

  

  

  

  

2003 

20 

20 

  

  

2004 

20 

20 

  

  

2005 

20 

20 

  

  

2006 

20 

20 

  

  

2007 

20 

20 

  

  

2008 

20 

20 

  

  

12. Організація висвітлення в засобах масової інформації питань позашкільної освіти 

- " - 

2002 - 2008 

  

  

  

  

13. Проведення експериментальної науково-методичної роботи з питань позашкільної освіти на базі: 

Академія педагогічних наук 

  

  

  

  

  

Київського палацу дітей та юнацтва 

  

2003 

10 

10 

  

  

2004 

  

  

2005 

  

  

Центру науково-технічної творчості "Сфера" м. Києва 

  

2004 

  

  

2005 

  

  

Центру позашкільної роботи Святошинського району м. Києва 

  

2004 

  

  

2005 

  

  

Забезпечення доступності позашкільної освіти 

14. Забезпечення дітей, які проживають у сільській місцевості, позашкільними навчальними закладами шляхом створення філіалів таких закладів, що перебувають у сфері управління МОН 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

2002 

1186,8 

  

1156,8 

30 

2003 

1646 

  

1616 

30 

2004 

1591 

  

1560 

31 

2005 

1209 

  

1177 

32 

2006 

602 

  

594 

2007 

635 

  

626 

2008 

689 

  

679 

10 

15. Створення при центрах соціальних служб для молоді центрів сім'ї "Родинний дім", сімейних клубів 

Державний комітет у справах сім'ї та молоді, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

2002 

400 

400 

  

  

2003 

200 

200 

 

 

16. Сприяти створенню позашкільних навчальних закладів у мікрорайонах 

- " - 

2002 - 2008 

  

  

  

  

17. Сприяння проведенню всеукраїнських мистецьких акцій, масових заходів, у тому числі на базі Молодіжного дитячого центру комплексу "Золотий ключик", Міжнародного дитячого центру "Артек", Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать позашкільні навчальні заклади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

- " - 

  

  

  

  

Зміцнення матеріально-технічної бази 

18. Забезпечення зміцнення, модернізації, розвитку навчальної, матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів, зокрема еколого-натуралістичного профілю, недопущення їх перепрофілювання, реорганізації та ліквідації, а також сприяння поповненню їх обладнанням, навчальними та наочними посібниками 

МОН 

2003 

335 

130 

  

205 

2004 

285 

100 

  

185 

2005 

195 

40 

  

155 

2006 

110 

20 

  

90 

2007 

30 

  

  

30 

Державний комітет у справах сім'ї та молоді Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

2002 

36,9 

36,9 

  

  

2002 

5005,6 

  

4874,6 

131 

2003 

5152,9 

  

5052,9 

100 

2004 

4910,5 

  

4805,5 

105 

2005 

5170 

  

5120 

50 

2006 

2795 

  

2725 

70 

2007 

2983 

  

2913 

70 

2008 

2505 

  

2435 

70 

центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать позашкільні навчальні заклади 

2002 - 2008 

  

  

  

  

19. Забезпечення сучасним обладнанням лабораторії діяльності позашкільних закладів Інституту проблем виховання 

Академія педагогічних наук 

2003 

40 

40 

  

  

20. Комп'ютеризація позашкільних навчальних закладів, які належать до сфери управління МОН, та підключення їх до мережі Інтернет 

МОН 

2003 

30 

30 

  

  

2004 

50 

10 

  

  

2005 

20 

10 

  

40 

2006 

10 

10 

  

10 

2007 

10 

10 

  

  

2008 

10 

10 

  

  

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

2002 

619 

  

600 

19 

2003 

665 

  

600 

65 

2004 

781 

  

600 

181 

2005 

2056 

  

1986 

70 

2006 

1694 

  

1621 

73 

2007 

1734 

  

1670 

64 

2008 

713 

  

638 

75 

Забезпечення підготовки та перепідготовки педагогічних працівників 

21. Удосконалення системи підготовки та перепідготовки педагогічних працівників для позашкільних навчальних закладів 

МОН 

2002 - 2005 

  

  

  

  

22. Визначення переліку спеціалізацій, за якими здійснюватиметься підготовка педагогічних працівників до роботи у позашкільних навчальних закладах 

- " - 

2002 

  

  

  

  

23. Проведення моніторингу забезпечення педагогічними працівниками позашкільних навчальних закладів 

МОН 

2003 

20 

20 

  

  

Міжнародне співробітництво 

24. Розширення співробітництва з іншими країнами та міжнародними організаціями у питаннях позашкільної освіти 

центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать позашкільні навчальні заклади 

2002 - 2008 

  

  

  

  

25. Сприяння участі наукових та педагогічних працівників, вихованців, учнів та слухачів у міжнародних програмах, науково-практичних конференціях, змаганнях і конкурсах за напрямами позашкільної освіти 

- " - 

- " - 

  

  

  

  

Посилення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу 

26. Внесення змін до: 

  

  

  

  

  

  

Типового положення про атестацію педагогічних працівників щодо встановлення шкали категорійності оплати праці керівників гуртків позашкільних навчальних закладів; 

МОН, Мінфін, Мін'юст, Мінекономіки, Мінпраці, Мінкультури 

2002 

  

  

  

  

Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів щодо пільгових умов для випускників позашкільних навчальних закладів 

МОН 

2002 

  

  

  

  

Загальна сума коштів, що передбачаються на виконання заходів 

  

46474,7 

1416,9 

43049,8 

2008 

у тому числі за роками: 

  

  

  

  

  

  

2002 

  

  

7248,3 

436,9 

6631,4 

180 

2003 

  

  

8158,9 

490 

7268,9 

400 

2004 

  

  

7682,5 

175 

6965,5 

542 

2005 

  

  

8715 

115 

8283 

317 

2006 

  

  

5261 

80 

4940 

241 

2007 

  

  

5442 

60 

5209 

173 

2008 

  

  

3967 

60 

3752 

155 

____________

Опрос