Идет загрузка документа (545 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу и принятие призывников на военную службу по контракту

КМ Украины
Постановление КМ от 21.03.2002 № 352
редакция действует с 19.02.2021

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 березня 2002 р. N 352

Київ

Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 р. N 1249)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 12 грудня 2002 року N 1854,
від 4 вересня 2003 року N 1402,
 від 21 грудня 2005 року N 1249
,
 від 27 грудня 2006 року N 1841
,
 від 19 вересня 2012 року N 868
,
 від 13 березня 2013 року N 180
,
 від 25 грудня 2013 року N 955
,
від 20 січня 2021 року N 100

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом (додається).

(абзац другий із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 р. N 1249)

 

Прем'єр-міністр України  

А. КІНАХ 

Інд. 29

 

ПОЛОЖЕННЯ
про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом

I. Загальні питання

1. Це Положення визначає:

механізм реалізації повноважень та взаємодію між державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від підпорядкування і форми власності, органами військового управління та посадовими особами районних (об'єднаних районних), міських (об'єднаних міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (після їх утворення), районних (об'єднаних районних), міських (об'єднаних міських) військових комісаріатів (далі - районні (міські) військові комісаріати), територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя (після їх утворення), військових комісаріатів Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя (далі - обласні військові комісаріати) з підготовки громадян до військової служби, приписки їх до призовних дільниць, особливості ведення військового обліку призовників, підготовки та проведення призову громадян України (далі - громадян) на строкову військову службу;

основні вимоги до підготовки допризовників та призовників до військової служби;

порядок приписки громадян до призовних дільниць, особливості ведення військового обліку призовників та взаємодію між обласними і районними (міськими) військовими комісаріатами та державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від підпорядкування і форми власності з питань виконання громадянами правил військового обліку;

порядок призову громадян на строкову військову службу та відправлення їх до військових частин;

порядок роботи з відбору призовників для прийняття на військову службу за контрактом;

порядок роботи районних (міських) військових комісаріатів з вирішення питань, пов'язаних з направленням громадян для проходження альтернативної (невійськової) служби.

2. Комплектування з'єднань, військових частин, установ, організацій, вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти (далі - військові частини) Збройних Сил та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення (далі - Збройні Сили та інші військові формування) військовослужбовцями з числа громадян призовного віку проводиться шляхом призову на строкову військову службу громадян України, які не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу з підстав, визначених статтями 17 і 18 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", або прийняття на військову службу за контрактом.

Громадяни, призвані на строкову військову службу, пропорційно розподіляються між Збройними Силами та іншими військовими формуваннями з урахуванням стану здоров'я, фізичного розвитку, освітньої та спеціальної підготовки, ділових, індивідуально-психологічних, моральних якостей, а також з урахуванням потреби у військово-навчених людських ресурсах військовозобов'язаних.

3. Командувач Сухопутних військ Збройних Сил, командувачі військ оперативних командувань, військові комісари обласних та районних (міських) військових комісаріатів разом з державними органами, яким підпорядковані заклади освіти, та органами місцевого самоврядування в межах, визначених законодавством, беруть участь у повсякденному керівництві допризовною підготовкою, здійснюють контроль за підготовкою призовників з військово-технічних спеціальностей, за веденням військового обліку призовників, у тому числі шляхом наповнення Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних, проведенням найбільш доцільного пропорційного розподілу поповнення в інтересах забезпечення високої бойової готовності військових частин, а також з урахуванням потреби у військово-навченому людському ресурсі військовозобов'язаних.

4. Організація призову громадян на строкову військову службу до Збройних Сил та інших військових формувань здійснюється Генеральним штабом Збройних Сил.

5. На управління оперативних командувань покладається:

здійснення контролю за станом роботи в обласних та районних (міських) військових комісаріатах з питань підготовки громадян до військової служби, проведення приписки громадян до призовних дільниць, організації ведення їх військового обліку, у тому числі шляхом наповнення Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних, всебічного вивчення особистих якостей призовників, їх відбору для прийняття на військову службу за контрактом, контролю підготовки призовників з військово-технічних спеціальностей, керівництва допризовною підготовкою, направлення до вступу на навчання у вищих військових навчальних закладах або військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти (далі - вищі військові навчальні заклади) та призову на строкову військову службу;

керівництво та здійснення контролю за розробленням планів чергового призову громадян на строкову військову службу в Автономній Республіці Крим, областях та м. Києві з урахуванням пропорційного їх розподілу та потреби в накопиченні військово-навчених людських ресурсів військовозобов'язаних для Збройних Сил та інших військових формувань, організація відправлення у військові частини громадян, призваних на строкову військову службу;

проведення аналізу та узагальнення підсумків роботи обласних та районних (міських) військових комісаріатів з підготовки та проведення призову за минулий рік, відбору призовників на військову службу за контрактом та доведення їх результатів на нарадах керівного складу оперативних командувань, Командування Сухопутних військ Збройних Сил та Генерального штабу Збройних Сил.

6. Військові комісари обласних та районних (міських) військових комісаріатів відповідають за організацію та проведення приписки до призовних дільниць громадян, яким у рік приписки виповнюється 17 років, забезпечення ведення в повному обсязі військового обліку призовників, у тому числі шляхом наповнення Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних, організацію підготовки призовників з військово-технічних спеціальностей, здійснення контролю за проведенням та результатами допризовної підготовки, всебічне вивчення особистих якостей призовників, відбір кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом та кандидатів до вступу на навчання у вищих військових навчальних закладах, своєчасне проведення призову громадян на строкову військову службу та організоване відправлення їх до військових частин.

На військові комісаріати покладається:

участь разом із структурними підрозділами освіти місцевих держадміністрацій та органами місцевого самоврядування в повсякденному керівництві допризовною підготовкою;

виконання за сприяння місцевих держадміністрацій, органів місцевого самоврядування рішень призовних комісій про призов громадян на строкову військову службу;

організація та ведення військового обліку призовників, у тому числі шляхом наповнення Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних;

здійснення взаємодії з місцевими держадміністраціями з питань проходження громадянами альтернативної (невійськової) служби;

співпраця з місцевими держадміністраціями, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування з питань військового обліку призовників;

здійснення контролю за виконанням громадянами та посадовими особами державних органів, підприємств, установ та організацій вимог Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу";

проведення рекламно-агітаційної, інформаційно-роз'яснювальної роботи, проведення добору та направлення призовників до військових частин для проходження військової служби за контрактом;

своєчасне розроблення та подання Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозицій щодо організації підготовки громадян до військової служби, приписки і призову їх на строкову військову службу та організованого відправлення призваних до військових частин;

проведення разом з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями незалежно від підпорядкування і форми власності в межах їх повноважень, передбачених законом, громадськими об'єднаннями активної роботи з підготовки громадян допризовного та призовного віку до військової служби, роз'яснення вимог Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу";

забезпечення формування навчальних груп призовників для підготовки з військово-технічних спеціальностей, а також здійснення контролю за ходом підготовки спеціалістів;

проведення своєчасного добору та інструктивно-методичних занять з лікарями, технічними працівниками та іншим обслуговуючим персоналом, який залучається для роботи на призовних дільницях;

підготовка пропозицій щодо визначення персонального складу комісій з питань приписки, призовних комісій Автономної Республіки Крим, областей, районів і міст та подання їх Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головам місцевих держадміністрацій (міському голові) відповідно;

інформування місцевих держадміністрацій, органів місцевого самоврядування про стан обліково-призовної роботи і подання пропозицій щодо її поліпшення.

II. Підготовка допризовників і призовників до строкової військової служби

7. Підготовка допризовників і призовників до строкової військової служби включає:

допризовну підготовку;

підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей;

фізичну підготовку;

лікувально-оздоровчу роботу;

підвищення рівня освітньої підготовки;

вивчення державної мови;

патріотичне виховання.

Допризовна підготовка і підготовка призовників з військово-технічних спеціальностей

8. Допризовна підготовка і підготовка призовників з військово-технічних спеціальностей організовується та проводиться відповідно до вимог Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" та постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2000 р. N 1770 "Про затвердження положень про допризовну підготовку і про підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 49, ст. 2121).

Фізична підготовка

9. Фізична підготовка здійснюється в закладах освіти відповідно до затверджених ними в установленому порядку освітніх програм, а також у колективах фізичної культури, фізкультурно-спортивних товариствах та спортивних клубах.

10. На районні (міські) військові комісаріати покладається:

надання структурним підрозділам освіти райдержадміністрацій, відповідним органам місцевого самоврядування пропозицій щодо підвищення рівня фізичної підготовки громадян допризовного і призовного віку;

проведення добору призовників, які мають спортивні розряди, з метою укомплектування спортивних підрозділів Збройних Сил та інших військових формувань.

Лікувально-оздоровча робота

11. Лікувально-оздоровча робота з громадянами допризовного і призовного віку організовується та проводиться лікарем загальної практики - сімейної медицини, з яким громадянином підписано декларацію про вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги.

12. Лікувально-оздоровча робота проводиться з метою лікування та профілактики захворювань, які можуть бути підставою для надання відстрочки від призову на строкову військову службу за станом здоров'я, оздоровлення громадян для підвищення ступеня їх придатності до військової служби.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні та Київська міська держадміністрації:

відповідно до законодавства планують, контролюють та забезпечують проведення лікувально-профілактичних та оздоровчих заходів з громадянами допризовного і призовного віку;

інформують один раз на рік відповідні місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та військові комісаріати про її результати.

Підвищення рівня освітньої підготовки та вивчення державної мови

13. У період проведення приписки громадян до призовних дільниць член комісії з питань приписки - представник структурного підрозділу освіти райдержадміністрації (органу місцевого самоврядування), а під час призову на строкову військову службу - член районної призовної комісії - заступник керівника структурного підрозділу освіти райдержадміністрації (органу місцевого самоврядування) зобов'язані виявляти призовників, які мають низьку освітню підготовку, а також не володіють або погано володіють державною мовою. При цьому складаються списки призовників, які:

навчаються в закладах освіти і мають низьку освітню підготовку, а також не володіють або погано володіють державною мовою, для інформування керівників закладів освіти про організацію з ними додаткових занять;

не навчаються в закладах освіти і мають низьку освітню підготовку, для передачі відповідним органам управління освіти з метою прикріплення їх до закладів освіти або направлення на відповідні курси з вивченням державної мови.

Патріотичне виховання

14. Патріотичне виховання молоді проводиться з метою розвитку громадянина як високоморальної особистості, яка плекає українські традиції, духовні цінності, здатна реалізувати свій потенціал в умовах сучасного суспільства, сповідує європейські цінності, готова до виконання обов'язку із захисту Батьківщини, незалежності та територіальної цілісності України.

15. Місцеві органи виконавчої влади за участю органів місцевого самоврядування, військових комісаріатів, закладів освіти, громадських об'єднань, громадян зобов'язані проводити систематичну і цілеспрямовану роботу з формування в людини і громадянина високої національно-патріотичної свідомості, почуття відданості своїй державі, зосереджуючи увагу на:

формуванні у призовників ціннісних орієнтирів і громадянської самосвідомості, яке здійснювати на прикладах героїчної боротьби Українського народу за утвердження суверенітету власної держави, ідеалів свободи, соборності, успадкованих, зокрема, від княжої доби, українських козаків, Українських Січових Стрільців, армій Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, учасників антибільшовицьких, селянських повстань, загонів Карпатської Січі, Української повстанської армії, українців-повстанців у сталінських концтаборах, учасників дисидентського руху в Україні;

використанні виховного потенціалу, пов'язаного з героїзмом українців, які боролися в арміях держав - учасників Антигітлерівської коаліції та в рухах опору нацистської Німеччини та її союзників під час Другої світової війни 1939 - 1945 років, учасників міжнародних операцій з підтримки миру і безпеки;

шанобливому ставленні до пам'яті про жертв комуністичного та інших тоталітарних режимів в Україні, зокрема жертв Голодомору, політичних репресій і депортацій;

пропагуванні прикладів мужності та героїзму учасників революційних подій в Україні у 2004, 2013 - 2014 роках, Героїв Небесної Сотні, учасників антитерористичної операції та операції об'єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, спротиву окупації та спробі анексії Автономної Республіки Крим і м. Севастополя Російською Федерацією;

формуванні у призовників готовності до захисту України, бажання здобувати військові професії, проходити службу у Збройних Силах та інших військових формуваннях.

16. Військові комісари вносять свої пропозиції відповідним місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування щодо ефективності заходів патріотичного виховання молоді.

III. Організація роботи з приписки громадян до призовних дільниць

17. Для проведення приписки громадян до призовних дільниць у районних (міських) військових комісаріатах утворюються районні (міські) комісії з питань приписки (далі - комісії з питань приписки) у складі осіб, визначених частиною сьомою статті 14 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Приписка громадян чоловічої статі до призовних дільниць проводиться відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", вимог цього Положення, наказів та директив Міноборони і Генерального штабу Збройних Сил.

Приписка до призовних дільниць проводиться з метою взяття громадян на військовий облік, визначення їх кількості, ступеня придатності до військової служби, встановлення рівня освітньої підготовки, здобутої спеціальності і рівня фізичної підготовки. Крім того, у період приписки допризовників вивчаються їх ділові, індивідуально-психологічні та моральні якості.

Відомості про приписку до призовних дільниць у тому числі вносять до Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних.

На підставі даних про приписку громадян до призовних дільниць комісіями з питань приписки проводиться попереднє призначення призовників до служби у Збройних Силах та інших військових формуваннях, виявляються кандидати для направлення до вступу на навчання у вищих військових навчальних закладах, здійснюється направлення призовників для проходження підготовки з військово-технічних спеціальностей у закладах освіти та вирішуються інші питання, пов'язані з підготовкою призовників до військової служби.

До призовних дільниць щороку протягом січня - березня приписуються громадяни, яким у рік приписки виповнюється 17 років. Приписка громадян, які підлягають військовому обліку призовників та своєчасно не пройшли приписки до призовних дільниць, здійснюється протягом року шляхом проведення додаткових засідань комісій.

Приписці до призовних дільниць підлягають усі допризовники, які проживають на території району (міста), крім осіб, що відбувають покарання в установах виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру.

Персональний склад комісії з питань приписки, порядок її проведення затверджуються щороку головою райдержадміністрації (міським головою).

Для проведення медичного огляду громадян, які підлягають приписці, залучаються хірург, терапевт (лікар загальної практики - сімейний лікар), невропатолог, психіатр, офтальмолог, отоларинголог, стоматолог, дерматовенеролог, а в разі потреби - лікар-ортопед-травматолог та лікарі інших спеціальностей. Персональний склад лікарів затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації (міського голови). Лікар, який організує роботу медичного персоналу з медичного огляду громадян, які підлягають приписці, призначається, як правило, з числа лікарів вищої кваліфікаційної категорії, які мають необхідні знання і досвід у галузі військово-лікарської експертизи.

Завдання та повноваження, покладені на комісії з питань приписки, визначено статтею 14 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Згідно із статтею 43 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" для проведення медичного огляду громадян центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві держадміністрації та органи місцевого самоврядування зобов'язані забезпечити районні (міські) військові комісаріати необхідною кількістю технічних працівників та обслуговуючого персоналу, обладнаними приміщеннями, які відповідають вимогам проведення цієї роботи, медикаментами, інструментарієм, медичним і господарським майном, автомобільним транспортом.

18. Щороку перед проведенням приписки громадян до призовних дільниць районними (міськими) військовими комісаріатами здійснюються такі заходи:

уточнюється перелік підприємств, установ, організацій, у тому числі закладів освіти, незалежно від підпорядкування і форми власності, органів місцевого самоврядування, на які покладено завдання з ведення персонально-первинного обліку призовників, які повинні подавати районним (міським) військовим комісаріатам списки громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць, за формою згідно з додатком 1;

перевіряється повнота включення до поданих списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць, про що у списках робиться відповідна відмітка про результати перевірки. З метою проведення перевірки до районних (міських) військових комісаріатів викликаються посадові особи підприємств, установ, організацій, у тому числі закладів освіти, незалежно від підпорядкування і форми власності, відповідних органів місцевого самоврядування, які повинні надавати зазначені списки, або перевірка може проводитися з безпосереднім виїздом працівників районних (міських) військових комісаріатів до місця роботи зазначених посадових осіб;

уточнюються списки, одержані від підприємств, установ, організацій, у тому числі закладів освіти, незалежно від підпорядкування і форми власності, відповідних органів місцевого самоврядування стосовно того, чи всіх громадян включено до зазначених списків;

щороку до 30 грудня на основі уточнених списків складається зведений список громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць, за формою згідно з додатком 2;

готуються запити і отримуються відповіді на них стосовно громадян, які підлягають приписці:

від закладів охорони здоров'я (лікарів з надання первинної медичної допомоги) - медичні картки амбулаторного хворого з вкладними листками до них, витяги з історії хвороби, дані медичного огляду, що характеризують стан здоров'я призовників;

від лікаря з надання первинної медичної допомоги, з яким підписано декларацію, - медичні характеристики на допризовників за формою згідно з додатком 3;

від структурних підрозділів соціального захисту населення райдержадміністрацій (органів місцевого самоврядування) - відомості про осіб з інвалідністю;

від спеціальних шкіл (санаторних шкіл, шкіл соціальної реабілітації, навчально-реабілітаційних центрів) - медично-педагогічні характеристики;

від органів Національної поліції - списки осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, а також осіб, щодо яких поліцейські проводять профілактичну роботу;

від органів досудового розслідування - списки осіб, яким повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, а від судів - щодо осіб, кримінальні справи стосовно яких розглядаються судом, а також про вироки щодо осіб, які набрали законної сили;

від органів реєстрації - стосовно реєстрації місця проживання допризовників;

від структурних підрозділів охорони здоров'я райдержадміністрацій (органів місцевого самоврядування) - списки закладів охорони здоров'я, до яких прикріплятимуться для медичного обстеження і лікування громадяни допризовного і призовного віку, та дані на осіб, які перехворіли протягом останніх шести місяців вірусним гепатитом, черевним тифом, паратифом, дизентерією, іншими інфекційними хворобами.

19. Після одержання розпорядження Генерального штабу Збройних Сил щодо проведення приписки громадян до призовних дільниць:

1) оперативне командування:

розробляє розпорядження начальника штабу оперативного командування, в якому даються вказівки обласним військовим комісаріатам про порядок і строки проведення приписки громадян до призовних дільниць;

складає план проведення приписки і надає допомогу обласним та районним військовим комісаріатам під час її проведення в областях і районах. У плані поряд з іншими заходами передбачається також залучення лікарів військово-лікарської комісії і військових закладів охорони здоров'я для забезпечення здійснення контролю і надання допомоги у проведенні медичного огляду громадян;

2) обласний військовий комісаріат:

розробляє план і вказівки районним (міським) військовим комісаріатам про порядок і строки проведення приписки в кожному районі і доводить витяги з планів з відповідними вказівками до районних (міських) військових комісаріатів;

разом із структурним підрозділом охорони здоров'я облдержадміністрації визначає порядок забезпечення медикаментами та інструментарієм для оснащення лікарських кабінетів призовних дільниць і обласних збірних пунктів та порядок залучення лікарів закладів охорони здоров'я для проведення медичного огляду громадян, які підлягають приписці;

розробляє та погоджує з місцевими органами виконавчої влади план підготовки громадян до військової служби. У плані передбачаються заходи щодо здійснення контролю за роботою з підготовки громадян до військової служби;

3) районний (міський) військовий комісаріат:

розробляє план підготовки і проведення приписки громадян до призовних дільниць, у якому передбачаються:

- порядок оповіщення та строки виклику громадян для приписки до призовної дільниці;

- строк складення іменних списків та графіка явки громадян на приписку до призовної дільниці за днями. На приписку до призовної дільниці повинно викликатися не більш як 50 осіб на день;

- заходи щодо обладнання приміщень призовних дільниць;

-добір (визначення) лікарів для проведення медичного огляду громадян, які підлягають приписці;

- розрахунок необхідної кількості технічних працівників, обслуговуючого персоналу та транспортних засобів для забезпечення організованого і якісного проведення приписки громадян до призовних дільниць;

- строки проведення інструктивно-методичних занять з особами, залученими до проведення приписки.

Крім того, районні (міські) військові комісаріати до початку роботи комісій з питань приписки зобов'язані:

скласти графік явки громадян для проходження рентгенівського обстеження органів грудної порожнини і здавання аналізів;

скласти графік явки громадян на приписку до призовної дільниці та іменні списки за днями;

провести інструктивно-методичні заняття з членами комісії з питань приписки, лікарями, технічними працівниками, посадовими особами, які ведуть облік призовників державних органів, підприємств, установ та організацій, які повинні оповіщати призовників про їх виклик до військового комісаріату.

20. Про заходи, які планується здійснювати під час проведення приписки, військові комісари інформують щороку в жовтні місцеві органи виконавчої влади (органи місцевого самоврядування) та надають пропозиції щодо забезпечення своєчасного і якісного виконання цієї роботи.

21. Військовий комісар районного (міського) військового комісаріату видає щороку не пізніше 25 грудня наказ про проведення приписки громадян України до призовної дільниці, в якому визначаються завдання посадовим особам військового комісаріату щодо організації проведення цієї роботи.

Інформація про порядок та строки проведення приписки громадян до призовних дільниць розміщується в засобах масової інформації.

Оповіщення про явку громадян на приписку проводиться за розпорядженнями районного (міського) військового комісара за формою згідно з додатком 4. Строки явки до призовних дільниць для проходження приписки установлюються районними (міськими) військовими комісаріатами в повістках за формою згідно з додатком 5, вручення яких проводиться через відповідні органи місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ, організацій, у тому числі закладів освіти, незалежно від підпорядкування і форми власності, власників будинків. Повістки про явку на приписку можуть також вручатися громадянам безпосередньо посадовими особами районного (міського) військового комісаріату.

Розпорядження районного (міського) військового комісара розсилається відповідним органам місцевого самоврядування, керівникам підприємств, установ, організацій, у тому числі закладів освіти, власникам будинків.

Від явки на приписку звільняються особи, які мають тяжкі захворювання та позбавлені можливості вільного пересування, що повинно підтверджуватися довідками відповідних закладів охорони здоров'я або медико-соціальних експертних комісій.

22. Усі громадяни, які викликаються для приписки до призовних дільниць, зобов'язані особисто прибути до районного (міського) військового комісаріату у строк, зазначений у повістці.

Поважними причинами, які підтверджено відповідними документами, для неприбуття громадян до призовних дільниць у строк, встановлений військовим комісаріатом, визнаються:

потрапляння під вплив надзвичайної ситуації, яка виникла під час призову і стала перешкодою своєчасному прибуттю;

смерть або тяжка хвороба близького родича (батьків, дружини, дитини, рідних брата або сестри, діда, баби) або близького родича його дружини.

23. Громадян, які прибувають для приписки до призовних дільниць, зустрічає черговий по призовній дільниці, який роз'яснює їм правила поведінки на призовній дільниці і веде облік явки за списками.

Посадова особа районного (міського) військового комісаріату, відповідальна за організацію і проведення приписки до призовної дільниці (далі - особа, відповідальна за приписку), проводить бесіду з кожним допризовником та перевіряє наявність необхідних документів і повноту заповнення облікової картки та особової справи призовника технічними працівниками, залученими для роботи на призовних дільницях, за формою згідно з додатками 6 і 7. Облікова картка призовника зберігається в його особовій справі.

До особової справи призовника під час приписки долучаються документи про стан здоров'я, карта професійно-психологічного відбору та бланки результатів тестувань за формою, встановленою Міноборони, повідомлення органів досудового розслідування про підозру у вчиненні кримінального правопорушення або розгляду судом кримінальних справ, державних органів реєстрації актів цивільного стану про зміну прізвища, імені та по батькові, дати і місця народження, підтвердні документи за результатами оповіщення та інші, які зазначено в переліку документів, за формою згідно з додатком 7.

Паспорти громадянина України (далі - паспорти), свідоцтва про народження, а також інші особисті документи повертаються їх власникам.

24. Медичний огляд громадян, які приписуються до призовних дільниць, та визначення придатності їх до військової служби за станом здоров'я здійснюються відповідно до Порядку, який затверджується Міноборони за погодженням з МОЗ.

Громадяни, які приписуються до призовних дільниць, проходять рентгенівське обстеження органів грудної порожнини, лабораторне та в разі потреби інші види медичного обстеження.

Після закінчення медичного огляду кожний лікар вносить до облікової картки призовника та інших документів, передбачених Положенням про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженим Міноборони, дані про встановлений діагноз, висновок про придатність до військової служби, про обмеження призначення за видами (родами військ) Збройних Сил та іншими військовими формуваннями, дату проходження медичного огляду і засвідчує своїм підписом та скріплює особистою печаткою. Дані про медичний огляд та встановлений діагноз вносяться також у вкладний листок до медичної карти амбулаторного хворого.

На підставі проведених заходів професійно-психологічного відбору з'ясовується військово-професійна орієнтація призовників.

25. До книги протоколів засідань комісії з питань приписки, за формою згідно з додатком 8, відповідно до графіка засідань вносяться прізвища громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць, згідно із списком за днем явки.

Прізвища громадян, направлених на додаткове медичне обстеження, до книги протоколів засідань комісії з питань приписки (далі - книга протоколів) вносяться в день проходження ними вперше цієї комісії.

Остаточні рішення про придатність до військової служби таких громадян комісією з питань приписки ухвалюються після проведення додаткових обстежень і прізвища таких громадян вносяться до книги протоколів удруге. Якщо до часу складення підсумкового звіту про приписку громадян до призовної дільниці додаткового обстеження окремих осіб не закінчено, у звіті про приписку ці особи зазначаються як такі, що не закінчили проходження медичного обстеження (лікування).

Лікар - член комісії з питань приписки перевіряє повноту записів, висновків лікарів, обґрунтованість установлених діагнозів та робить висновок про придатність призовника до військової служби за певною спеціальністю чи навчання у вищому військовому навчальному закладі або про необхідність додаткового лікування (обстеження), аналізує результати медичного огляду призовників і після закінчення роботи комісії з питань приписки бере участь у складенні звіту про результати приписки та списків осіб, які потребують лікування та медичного нагляду.

Наприкінці кожного робочого дня комісія з питань приписки перевіряє правильність записів, зроблених у книзі протоколів, і підписує протокол.

26. Комісія з питань приписки на підставі поданих документів та особистої бесіди з допризовником з урахуванням його освітньої підготовки, особистих якостей, роду діяльності, спеціальності та результатів медичного огляду ухвалює рішення, яке вноситься до облікової картки призовника та книги протоколів.

Перелік рішень комісії з питань приписки визначено частиною десятою статті 14 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Після проходження приписки відомості про призовників, які потребують медичного обстеження (лікування), військовим комісаріатом передаються лікарям з надання первинної медичної допомоги за списками відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого Міноборони.

Обов'язки членів районної (міської) комісії з питань приписки

27. Військовий комісар районного (міського) військового комісаріату під час приписки зобов'язаний виявити призовників:

які будуть мати право на відстрочку від призову або звільнення від призову на строкову військову службу, про що робиться відмітка у відповідному розділі облікової картки призовника;

які бажають та мають право проходити альтернативну (невійськову) службу або бажають проходити військову службу за контрактом, навчатися у вищих військових навчальних закладах (відмітка про це робиться в обліковій картці призовника);

придатних за станом здоров'я та іншими даними для проходження підготовки з військово-технічних спеціальностей та до служби у навчальних частинах (центрах), військових частинах із підвищеними вимогами, діяльність яких пов'язана з державною таємницею.

Лікар - член комісії з питань приписки зобов'язаний вивчити стан здоров'я допризовника та в разі потреби видати направлення за формою згідно з додатком 9 допризовникам, які потребують додаткового медичного лікування (обстеження), та прикріплення до закладів охорони здоров'я.

Член комісії з питань приписки - представник структурного підрозділу освіти райдержадміністрації (органу місцевого самоврядування) зобов'язаний виявити допризовників, які мають низький рівень освітньої підготовки, не володіють або погано володіють державною мовою.

Член комісії з питань приписки - представник територіального органу Національної поліції, який проводить роботу з неповнолітніми, виявляє призовників, які були засуджені за скоєння злочину до позбавлення волі, обмеження волі, у тому числі із звільненням від відбування покарання, яким повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення або стосовно яких кримінальна справа розглядається судом, або стосовно яких Національна поліція проводить профілактичну роботу, для ухвалення комісією відповідного рішення.

Інші члени комісії з'ясовують питання сімейного стану, релігійних переконань, військово-професійної спрямованості допризовника, морально-психологічного стану тощо.

Результати співбесіди з кожним допризовником вносяться до листа вивчення особистих якостей призовника та засвідчуються підписом посадової особи, яка проводила вивчення, за формою згідно з додатком 10.

Висновок за результатами вивчення засвідчується підписом районного (міського) військового комісара.

Наприкінці кожного робочого дня військовий комісар зобов'язаний особисто перевірити прибуття громадян до призовної дільниці у призначений для них строк. Щодо осіб, які не прибули у призначений строк, уточнюються причини неприбуття і одночасно в разі потреби разом з органами Національної поліції вживаються заходи для їх виклику чи розшуку.

28. Посвідчення про приписку до призовної дільниці видається громадянам, приписаним до призовних дільниць, яких за результатами проходження комісії з питань приписки визнано придатними до військової служби або тимчасово непридатними до військової служби чи такими, що потребують лікування. Форма посвідчення про приписку визначається Міноборони.

Інформація про номер посвідчення про приписку вноситься до Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних. Окремий номер запису в Єдиному державному реєстрі військовозобов'язаних (за наявності) зазначається у посвідченні про приписку.

Посвідчення про приписку до призовної дільниці видається під особистий підпис громадянина в обліковій картці призовника. Номер посвідчення відповідає порядковому номеру, під яким прізвище призовника внесено до обліково-алфавітної книги.

Посвідчення про приписку до призовної дільниці громадян, яких визнано придатними до військової служби або тимчасово непридатними до військової служби, які потребують лікування, вручається в день ухвалення рішення комісією. Під час вручення посвідчення про приписку до призовної дільниці військовий комісар (відповідальна посадова особа районного (міського) військового комісаріату) зобов'язаний роз'яснити призовникам їх права та обов'язки з додержання правил військового обліку, відповідальність за порушення цих правил, а особам, щодо яких ухвалено рішення про направлення на медичне обстеження (лікування) або для підвищення рівня освітньої підготовки, - про необхідність регулярного відвідування закладів охорони здоров'я чи закладів освіти (курсів). Про доведення інформації про свої права і обов'язки призовник розписується в обліковій картці призовника.

29. Громадяни, визнані непридатними до військової служби в мирний час, обмежено придатними у воєнний час, а також ті, що були раніше засуджені до позбавлення волі, обмеження волі за скоєння злочину невеликої та середньої тяжкості, у тому числі із звільненням від відбування покарання, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних на підставі рішення комісії з питань приписки. Оформлення тимчасового посвідчення військовозобов'язаного цим громадянам здійснюється на підставі витягу з книги протоколів засідань комісії з питань приписки за формою згідно з додатком 11.

30. На підставі особових справ і облікових карток призовників у районних (міських) військових комісаріатах наприкінці кожного робочого дня заповнюється обліково-алфавітна книга, до якої вносяться прізвища всіх призовників у день явки для проходження комісії незалежно від ухваленого щодо них рішення, у тому числі особи, яких визнано непридатними до військової служби в мирний час, обмежено придатними у воєнний час і непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку, а також ті, що були раніше засуджені за скоєння злочину до позбавлення волі, обмеження волі, у тому числі із звільненням від відбування покарання, за формою згідно з додатком 12.

31. Після закінчення роботи комісії з питань приписки районні (міські) військові комісаріати зобов'язані:

провести у квітні - травні кожного року остаточне звірення наявних у районному (міському) військовому комісаріаті облікових даних на громадян, які пройшли приписку, з обліковими даними підприємств, установ, організацій, закладів освіти всіх форм власності, власників будинків, органів місцевого самоврядування, переконатися в тому, що всіх громадян приписано до призовних дільниць, та зробити відмітку у списках громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць;

стосовно виявлених громадян, не приписаних до призовних дільниць, організувати роботу з їх приписки та провести додаткові засідання комісії з питань приписки;

звірити призначеною районним (міським) військовим комісаріатом комісією наявність заведених у районному (міському) військовому комісаріаті особових справ на призовників, які пройшли приписку, з даними книги протоколів засідань комісії з питань приписки, обліково-алфавітними книгами, зведеним списком і Єдиним державним реєстром військовозобов'язаних. Про результати звірки члени комісії письмово доповідають районному (міському) військовому комісару. У разі неприбуття громадян для приписки до призовних дільниць районні (міські) військові комісаріати разом із місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та органами Національної поліції вживають заходів для їх виклику чи розшуку;

на підставі підсумкових даних книг протоколів засідань комісії з питань приписки скласти звіт про підсумки проведеної приписки;

подати у визначені строки обласному військовому комісаріату звіт про проведення приписки громадян до призовних дільниць за формою, встановленою Генеральним штабом Збройних Сил;

поінформувати у десятиденний строк після проведення приписки місцеві органи виконавчої влади про її результати.

Крім того, відповідно до частини сьомої статті 16 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" призовна комісія Автономної Республіки Крим, обласні та Київська міська призовні комісії (далі - комісія вищого рівня) організовують медичний огляд громадян, яких визнано районними (міськими) комісіями з питань приписки непридатними або тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я, та громадян, які заявили про незгоду з результатами медичного огляду чи рішеннями районних (міських) комісій з питань приписки.

Медичний огляд таких громадян здійснюється протягом квітня - травня місяця, як правило, лікарями, залученими до роботи у складі тимчасової адміністрації збірного пункту обласного військового комісаріату. У разі зміни комісією вищого рівня рішення районної (міської) комісії з питань приписки до цієї комісії через районний (міський) військовий комісаріат надсилається відповідне письмове повідомлення, до якого додається витяг із протоколу засідання комісії вищого рівня, засвідчений секретарем комісії.

До протоколу засідання комісії з питань приписки у графі 7 вноситься запис про ухвалене комісією вищого рівня рішення.

Обласні військові комісаріати на підставі звітів, одержаних від районних (міських) військових комісаріатів, складають звіт про результати проведеної в області приписки громадян до призовних дільниць, який разом із пояснювальною запискою подається штабам оперативних командувань.

Штаби оперативних командувань на підставі звітів, одержаних від підпорядкованих обласних військових комісаріатів, складають узагальнений звіт про результати проведеної в областях приписки громадян до призовних дільниць, який разом із звітами зазначених військових комісаріатів подають Генеральному штабу Збройних Сил.

У разі коли після подання звіту в районному (міському) військовому комісаріаті виникне необхідність проведення приписки громадян, яких додатково розшукано або які повернулися з медичного обстеження (лікування) та стосовно яких необхідно повторно розглянути питання про їх придатність до військової служби за станом здоров'я, комісії з питань приписки дозволяється провести додаткові засідання, після закінчення яких дані остаточного підсумку включаються до звіту про черговий призов.

IV. Ведення обліково-призовної документації на призовників

32. У районних (міських) військових комісаріатах на призовників ведуться в обліково-алфавітні книги та особові справи.

До обліково-алфавітних книг вносяться прізвища та облікові дані громадян із списків для приписки до призовної дільниці незалежно від ступеня їх придатності до військової служби, за винятком осіб, які не підлягають приписці з інших причин. Зазначені дані вносяться в день ухвалення рішення про взяття на військовий облік призовників або приписки до призовної дільниці.

Записи в обліково-алфавітних книгах, наявність особових справ та алфавітних карток на призовників, які взяті на військовий облік та особові справи на яких ще не надійшли (далі - алфавітні картки), повинні відображати кількість призовників та їх рух (взяття на військовий облік, зняття та виключення з нього).

Усі записи і відмітки в обліково-алфавітних книгах та особових справах призовників повинні містити посилання на відповідні рішення комісії з питань приписки і призовної комісії, а також на номери і дати наказів, директив та інших документів, що підтверджують законність та обґрунтованість зроблених записів і відміток.

Для здійснення оперативного обліку призовних ресурсів у районному (міському) військовому комісаріаті ведеться оперативний звіт про наявність призовних ресурсів, які перебувають на військовому обліку. Форма та порядок ведення оперативного звіту визначаються Генеральним штабом Збройних Сил.

За достовірність оперативного обліку призовників, повноту і якість ведення облікової документації та її збереження безпосередньо відповідає керівник структурного підрозділу, на який покладається проведення обліково-призовної роботи в районному (міському) військовому комісаріаті.

33. У районних (міських) військових комісаріатах з особових справ призовників формуються картотеки:

справ призовників, які не досягли призовного віку;

справ призовників, які підлягають призову на строкову військову службу;

справ призовників, направлених для проходження підготовки з військово-технічних спеціальностей;

справ призовників - кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом;

справ призовників - кандидатів до вступу до вищих військових навчальних закладів;

справ призовників, які виявили бажання проходити альтернативну (невійськову) службу;

справ призовників, які проходять альтернативну (невійськову) службу;

справ призовників, які мають право на відстрочку від призову. Зазначена картотека складається за підставами для надання громадянам відстрочок від призову на строкову військову службу (за сімейними обставинами, за станом здоров'я, для здобуття освіти, продовження професійної діяльності та в інших випадках, передбачених Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу");

справ призовників, які потребують лікування;

справ призовників, яких знято з військового обліку у зв'язку з виїздом до нового місця проживання та на особові справи яких ще не надійшов запит;

справи призовників, стосовно яких здійснюється кримінальне провадження;

алфавітних карток на призовників.

Під час проходження призовниками медичного огляду формується окрема картотека з особових справ призовників, направлених на додаткове медичне обстеження. Особові справи в цій картотеці розташовуються за днями явки призовників у районний (міський) військовий комісаріат після закінчення медичного обстеження.

Особові справи в кожній із зазначених картотек розміщуються за роками народження призовників та за алфавітом і зберігаються у спеціально відведених для цього шафах. Картотеки повинні розміщуватися в одному з приміщень районного (міського) військового комісаріату, доступ до якого обмежується, згідно з наказом районного (міського) військового комісара.

Перед початком роботи призовної комісії особові справи призовників, які підлягають призову, формуються за днями прибуття для проходження призовної комісії. Після проходження призовної комісії особові справи призовників, які призвані та підлягають відправленню на обласний збірний пункт, формуються в конкретні команди за днями відправлення. З особових справ призовників, які не з'явилися для проходження призовної комісії, для організації роботи з їх розшуку формується окрема картотека призовників.

34. Призовники, які прибули з інших місцевостей (адміністративно-територіальних одиниць) або з-за кордону на строк понад три місяці, повинні протягом семи днів стати на військовий облік.

35. Взяття на військовий облік призовників, які прибули з інших місцевостей (адміністративно-територіальних одиниць) або з-за кордону, проводиться на підставі письмової заяви, поданої ними на ім'я військового комісара районного (міського) військового комісаріату, в такому порядку:

до обліково-алфавітної книги вносяться дані про призовника і заповнюються два примірники алфавітної картки за формою згідно з додатком 13, один з яких зберігається у відповідній картотеці районного (міського) військового комісаріату до одержання особової справи, а другий протягом не більш як п'яти робочих днів надсилається військовому комісару районного (міського) військового комісаріату за попереднім місцем перебування на військовому обліку призовника. Військовий комісар районного (міського) військового комісаріату зобов'язаний у п'ятиденний строк після отримання алфавітної картки вислати до військового комісаріату, де призовник став на військовий облік, його особову справу. До одержання особових справ призовники обліковуються за алфавітними картками, які зберігаються в районному (міському) військовому комісаріаті, а під час складання звітів включаються до числа призовників, які перебувають на військовому обліку;

у посвідченні про приписку ставиться штамп про взяття на військовий облік призовників за формою згідно з додатком 14;

призовники, які проживають у сільській місцевості, в селищах і містах, направляються до відповідних органів місцевого самоврядування, на які покладено ведення персонально-первинного обліку;

після надходження особової справи призовника у графі 4 обліково-алфавітної книги і в обліковій картці призовника про це робиться відповідна відмітка. Одержана особова справа після ретельної перевірки поміщається до відповідної картотеки, а алфавітна картка разом з письмовою заявою призовника підшивається до окремої справи.

Громадяни призовного віку, які прибули з установ виконання покарань, на підставі копії довідки про звільнення з установи виконання покарань, засвідченої в установленому порядку, направляються для проходження комісії з питань приписки, за рішенням якої знімаються з військового обліку призовників та беруться на військовий облік військовозобов'язаних.

Громадяни, яких було раніше засуджено до позбавлення волі за скоєння тяжкого або особливо тяжкого злочину, за рішенням комісії з питань приписки виключаються з військового обліку.

36. У разі вибуття більш як на три місяці у службове відрядження, у відпустку, на навчання, на лікування, на проживання в іншу місцевість призовники повинні знятися з військового обліку за місцем проживання.

37. Для зняття з військового обліку призовник зобов'язаний особисто з'явитися до районного (міського) військового комісаріату і подати письмову заяву, в якій зазначити причину зняття з військового обліку та точну адресу нового місця проживання, і в разі потреби подати копії відповідних документів, крім випадків взяття на військовий облік та зняття з нього, одночасно з реєстрацією/зняттям з реєстрації місця проживання в електронній формі.

Дозвіл на зняття призовників з військового обліку дається військовим комісаром районного (міського) військового комісаріату або особою, яка його заміщає. На поданій призовником заяві обов'язково зазначається, з якої причини і на підставі яких документів видано дозвіл на зняття його з військового обліку.

Зняттю з військового обліку призовників у районних (міських) військових комісаріатах або виключенню з військового обліку підлягають особи на підставах, визначених частинами п'ятою та шостою статті 37 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

38. Зняття з військового обліку призовників у районному (міському) військовому комісаріаті проводиться в такому порядку:

з відповідної картотеки вилучається особова справа призовника, а в його обліковій картці робиться відмітка про зняття з військового обліку із зазначенням дати та адреси місця вибуття. У графі 5 обліково-алфавітної книги зазначається дата зняття з військового обліку, назва району, міста чи іншого населеного пункту, куди вибуває призовник. Особова справа призовника переміщується до картотеки справ призовників, знятих з військового обліку;

у посвідченні про приписку до призовної дільниці ставиться штамп про зняття з військового обліку (крім випадків взяття на військовий облік та зняття з нього, одночасно з реєстрацією/зняттям з реєстрації місця проживання в електронній формі), після чого посвідчення повертається призовнику. Прибувши до нового місця проживання, призовник зобов'язаний у семиденний строк з'явитися до районного (міського) військового комісаріату і стати на військовий облік;

після одержання запиту та алфавітної картки від районного (міського) військового комісаріату за новим місцем проживання особова справа призовника разом із медичною карткою амбулаторного хворого і вкладним листком до неї протягом не більше п'яти робочих днів надсилається відповідному районному (міському) військовому комісаріату. У графі 5 обліково-алфавітної книги робляться відмітки про надіслання особової справи призовника із зазначенням дати, вихідного номера і назви районного (міського) військового комісаріату, до якого її надіслано. Заява призовника про зняття з військового обліку, запит, алфавітна картка з районного (міського) військового комісаріату за новим місцем проживання та другий примірник супровідного листа на особову справу підшиваються до відповідної справи, яка ведеться районним (міським) військовим комісаріатом протягом року і зберігається 10 років.

Якщо в місячний строк після зняття з військового обліку від відповідного районного (міського) військового комісаріату не надійшов запит про надіслання особової справи призовника за новим місцем проживання, районний (міський) військовий комісаріат, який зняв призовника з військового обліку, повинен:

надіслати районному (міському) військовому комісаріату за новим місцем проживання призовника запит щодо уточнення даних про його перебування за новим місцем проживання. Військовий комісар районного (міського) військового комісаріату, який отримав запит, повинен уточнити місце перебування призовника та в разі встановлення його перебування в межах території, що обслуговується військовим комісаріатом, вжити заходів до його взяття на військовий облік. Про проведену роботу повідомити відповідному районному (міському) військовому комісаріату в місячний строк із дня отримання запиту;

надіслати органам реєстрації запит про адресу реєстрації місця проживання призовника за формою, наведеною в додатку 11 до Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. N 921;

у разі виявлення в діях призовника ознак ухилення від виконання військового обов'язку надіслати органам Національної поліції відповідне повідомлення, визначене в додатку 13 до Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. N 921.

Зазначена робота повинна проводитися військовим комісаром районного (міського) військового комісаріату, який зняв призовника з обліку, до вирішення питання щодо його взяття на військовий облік (зняття або виключення з військового обліку) у військовому комісаріаті.

У разі одержання від органу досудового розслідування або суду відомостей про призовників, яким повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення або стосовно яких судом розглядаються кримінальні справи, їх особові справи передаються на розгляд районної (міської) призовної комісії для надання відстрочки від призову на строкову військову службу і переміщаються до відповідної картотеки. В обліковій картці такого призовника чорнилом (кульковою ручкою), а у графі 5 обліково-алфавітної книги олівцем робиться відмітка, коли і яким органом призовнику повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення або яким судом ведеться розгляд справи.

Після надходження до районного (міського) військового комісаріату повідомлення про вирок суду, що набрав законної сили, про засудження призовника з відбуванням покарання в установі відбування покарань або про застосування до нього примусових заходів медичного характеру у графі 5 обліково-алфавітної книги і в обліковій картці призовника робиться відмітка, коли, яким судом і до якого виду покарання його засуджено. Рішенням військового комісара районного (міського) військового комісаріату призовник виключається з військового обліку.

На підставі одержаного повідомлення про вирок суду, що набрав законної сили, особова справа призовника, якого було засуджено за скоєння злочину до позбавлення волі, обмеження волі, у тому числі із звільненням від відбування покарання, передається на розгляд районної (міської) призовної комісії для звільнення призовника від призову на строкову військову службу. Призовники, яких було раніше засуджено до позбавлення волі за скоєння тяжкого або особливо тяжкого злочину, рішенням районного (міського) військового комісара виключаються з військового обліку. Особові справи призовників, які відбувають кримінальні покарання, зберігаються в районному (міському) військовому комісаріаті до досягнення призовниками 27-річного віку, після чого знищуються в установленому порядку.

39. Порядок організації зберігання в районних (міських) військових комісаріатах особових справ призовників, яких знято (виключено) з військового обліку, визначається Міноборони.

40. У ході проведення чергового призову зміни місця військового обліку призовниками, які досягли 18-річного віку, не допускається, за винятком підтверджених відповідними документами випадків, визначених частиною дев'ятою статті 15 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

41. У разі вибуття призовників без зняття з військового обліку або неприбуття їх для взяття на військовий облік за новим місцем проживання районні (міські) військові комісаріати повинні вживати негайних заходів до розшуку таких призовників через батьків, органи Національної поліції, заклади освіти та інші організації. Документація щодо розшуку призовників підшивається до їх особових справ.

42. Якщо до початку чергового призову особова справа призовника не надійшла з попереднього місця обліку, а сам призовник підлягає виклику на призовну дільницю, районний (міський) військовий комісаріат повинен сформувати дублікат особової справи. Дублікат використовується до отримання основного примірника особової справи. Під час отримання особової справи дублікат долучається до неї. У разі коли особова справа протягом року не надійшла, дублікат використовується як особова справа призовника.

43. За порушення призовниками законодавства про військовий обов'язок і військову службу, умисне зіпсуття обліково-військових документів чи втрату їх з необережності, неявку на виклик у військовий комісаріат військові комісаріати мають право розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення згідно із законом.

44. Після кожного призову громадян на строкову військову службу обласний військовий комісаріат перевіряє у підпорядкованих районних (міських) військових комісаріатах законність надання відстрочок від призову з різних підстав, повноту ведення і зберігання заведеної на призовників документації, у тому числі шляхом наповнення Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних, звіряє дані особових справ призовників з даними обліково-алфавітних книг. Результати такої роботи оформляються актом, який затверджує військовий комісар обласного військового комісаріату.

V. Вивчення особистих якостей призовників і проведення їх відбору для комплектування Збройних Сил та інших військових формувань

45. Всебічне вивчення особистих якостей призовників є найважливішим завданням військових комісаріатів щодо належного комплектування Збройних Сил та інших військових формувань, метою якого є забезпечення призовних комісій повними та об'єктивними даними про призовників для ухвалення ними правильних рішень про призначення призовників за видами (родами військ) Збройних Сил та іншими військовими формуваннями, а також виявлення громадян, придатних для опанування військово-технічних спеціальностей, та кандидатів для вступу до вищих військових навчальних закладів.

Вивчення особистих якостей призовників здійснюється на підставі планомірного накопичення у військових комісаріатах відомостей про їх стан здоров'я, фізичний розвиток, освітню підготовку, ділові, моральні, індивідуально-психологічні якості та сімейний стан.

Вивчення особистих якостей громадян призовного віку, які не проходили строкової військової служби і мають вищу, фахову передвищу, професійну (професійно-технічну) освіту, повну загальну середню або базову середню освіту та виявили бажання проходити військову службу за контрактом, проводиться відповідно до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженої Міноборони.

46. Вивчення особистих якостей призовників здійснюється в період від приписки їх до призовних дільниць і до відправлення на збірні пункти.

Вивченням особистих якостей призовників займаються посадові особи районних (міських) військових комісаріатів, а під час приписки громадян до призовних дільниць (призову на строкову військову службу) - також члени комісій з питань приписки (призовних комісій). Крім того, до цієї роботи в порядку, визначеному Генеральним штабом Збройних Сил, залучаються представники військових частин Збройних Сил та інших військових формувань.

Зазначена робота проводиться під особистим керівництвом районного (міського) військового комісара.

Не пізніше ніж за місяць до початку чергового призову в районних (міських) військових комісаріатах розробляються плани вивчення особистих якостей призовників, якими передбачаються строки, кількісні показники, методи вивчення і відповідальні виконавці. До плану додаються списки призовників.

З усіма особами, які залучаються до роботи з вивчення особистих якостей призовників, проводиться інструктивне заняття з ознайомленням із планом, списками призовників, вимогами керівних документів, порядком проведення бесід і заповнення листів вивчення та іншими питаннями.

Вивчення особистих якостей призовників здійснюється шляхом проведення:

індивідуальних бесід з призовником, його батьками або особами, які їх замінюють, а також з представниками адміністрації підприємства, установи, організації, закладу освіти, в якому працює (навчається) призовник;

заходів професійно-психологічного відбору;

аналізу та узагальнення відомостей і документів, одержаних на призовників районними (міськими) військовими комісаріатами від органів Національної поліції, судів, органів досудового розслідування, закладів охорони здоров'я, інших державних органів, підприємств, установ, організацій.

У процесі вивчення особистих якостей призовників обов'язково виявляються особи, які притягалися до кримінальної чи адміністративної відповідальності, стосовно яких здійснюється кримінальне провадження, стосовно яких органи Національної поліції проводять профілактичну роботу, які перебувають на обліку в психіатричних, протитуберкульозних, венеричних, наркологічних диспансерах та інших закладах охорони здоров'я.

На підставі проведеного вивчення особисті якості кожного призовника повинні бути об'єктивно оціненими.

За результатами вивчення відповідна інформація вноситься до листа вивчення.

47. Під час вивчення особистих якостей призовників проводиться їх добір для комплектування військових частин, діяльність яких пов'язана з державною таємницею, виявлення та попередній відбір кандидатів для направлення до вступу на навчання у вищих військових навчальних закладах та бажаючих проходити військову службу за контрактом.

48. До початку призову районні (міські) військові комісаріати повинні мати повні об'єктивні дані про наявність та стан призовних ресурсів з тим, щоб виключити можливість призову на строкову військову службу осіб, які мають право на відстрочку, непридатних до військової служби за станом здоров'я, а також не допустити направлення до військових частин, діяльність яких пов'язана з державною таємницею, призовників, які не відповідають вимогам служби в цих частинах.

Матеріали про вивчення особистих якостей призовників із своїми висновками військові комісари районних (міських) військових комісаріатів подають районним (міським) призовним комісіям, які відповідно до результатів вивчення ухвалюють рішення про призначення призовників до Збройних Сил та інших військових формувань і направлення призовників для проходження строкової військової служби.

VI. Проведення роботи з призову громадян на строкову військову службу

Організація призову

49. На строкову військову службу призиваються громадяни України, які відповідають вимогам, визначеним частиною першою статті 15 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Призов громадян на строкову військову службу включає проходження ними призовної комісії та відправлення їх до військових частин.

Насамперед призову підлягають громадяни старшого віку, строк дії відстрочки яких закінчився або які з різних причин не були призвані на строкову військову службу в установлені строки.

Відстрочка від призову громадян на строкову військову службу надається громадянам призовного віку за підстав, визначених статтею 17 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Від призову на строкову військову службу звільняються громадяни призовного віку за підстав, визначених статтею 18 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

50. Призов громадян на строкову військову службу проводиться в установлені строки на підставі Указу Президента України.

Чисельність громадян, які підлягають призову на строкову військову службу з Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва і Севастополя, встановлюється Кабінетом Міністрів України. Розподіл призовників за видами (родами військ) Збройних Сил, іншими військовими формуваннями, а також порядок проведення призову на строкову військову службу визначаються директивою Генерального штабу Збройних Сил.

51. Згідно з директивою Генерального штабу Збройних Сил оперативне командування розробляє директиву і план проведення призову громадян на строкову військову службу окремо на кожний призов.

У плані проведення призову громадян на строкову військову службу повинні зазначатися:

дані про наявність і якісна характеристика призовних ресурсів, які перебувають на військовому обліку в обласних військових комісаріатах;

розподіл завдання на призов за обласними військовими комісаріатами (за погодженням з Командуванням Сухопутних військ Збройних Сил та Генеральним штабом Збройних Сил) з урахуванням забезпечення накопичення військово-навчених людських ресурсів військовозобов'язаних, необхідних для комплектування Збройних Сил та інших військових формувань за мобілізаційним планом;

строки і порядок проведення в областях інструкторсько-методичних зборів за участю відповідних посадових осіб районних (міських) військових комісаріатів, лікарів та інших осіб, залучених до роботи з проведення призову;

порядок залучення лікарів військових лікувально-профілактичних закладів оперативного командування для подання допомоги і здійснення контролю за медичним оглядом у період проведення призову;

заходи щодо:

проведення виховної роботи на призовних дільницях, збірних пунктах, на залізничних станціях у період проведення призову громадян на строкову військову службу і їх перевезення до військових частин;

матеріального та фінансового забезпечення проведення призову громадян на строкову військову службу;

організації здійснення контролю за ходом призову громадян на строкову військову службу і надання допомоги військовим комісаріатам у їхній роботі;

питань прийняття і супроводження поповнення до місця призначення;

організації здійснення контролю за перевезенням громадян, призваних на строкову військову службу, проходженням військових команд, забезпечення військової дисципліни та громадського порядку на залізничних станціях.

План проведення призову громадян на строкову військову службу затверджується командувачем військ оперативного командування. Директива командувача і витяги з плану надсилаються обласним військовим комісаріатам.

52. На підставі директиви командувача військами оперативного командування та витягу з плану проведення призову громадян на строкову військову службу обласні військові комісаріати розробляють план проведення призову громадян на строкову військову службу в області окремо на кожен призов та вказівки районним (міським) військовим комісаріатам про порядок його реалізації.

У плані проведення призову громадян на строкову військову службу повинні зазначатися:

дані про наявність і якісна характеристика призовних ресурсів, які перебувають на військовому обліку в районних (міських) військових комісаріатах;

розподіл завдання на призов громадян на строкову військову службу за районними (міськими) військовими комісаріатами з урахуванням забезпечення накопичення у відповідних районах військово-навчених людських ресурсів військовозобов'язаних, необхідних для комплектування військових частин за мобілізаційним планом;

строки утворення і роботи обласної та районних (міських) призовних комісій, а також порядок їх роботи;

проведення виховної роботи на призовних дільницях і на збірному пункті в період призову громадян і їх відправлення до військових частин;

організація здійснення контролю за ходом призову і надання допомоги районним (міським) військовим комісаріатам у їх роботі;

добір приміщень і облаштування збірного пункту, якщо немає стаціонарного збірного пункту;

перелік закладів охорони здоров'я, де проводитиметься стаціонарний чи амбулаторний огляд призовників;

строк і порядок проведення медичного огляду, в тому числі рентгенівського обстеження органів грудної порожнини, у тих районах, де немає відповідних лікарів і необхідного обладнання.

Вказівки обласного військового комісаріату про проведення чергового призову і витяги з плану призову громадян на строкову військову службу надсилаються районним (міським) військовим комісаріатам.

53. Районний (міський) військовий комісаріат після отримання від обласного військового комісаріату витягу з плану проведення призову громадян на строкову військову службу розробляє план проведення призову за формою згідно з додатком 15, в якому також зазначаються:

дані про наявність призовних ресурсів та їх якісна характеристика;

розподіл призовників за видами (родами) військ (сил) Збройних Сил та іншими військовими формуваннями (командами);

строки добору кандидатів до складу районної (міської) призовної комісії і подання їх на затвердження голові райдержадміністрації (міському голові);

графік явки громадян для проходження рентгенологічного обстеження органів грудної порожнини, здавання аналізів та проходження медичного огляду;

графік явки громадян на призовну комісію;

порядок і строки проведення інструкторсько-методичних занять з особовим складом, залученим для роботи на призовній дільниці;

перелік закладів охорони здоров'я, виділених для проведення медичного огляду призовників та в разі потреби їх додаткового обстеження та лікування;

порядок роботи лікарів, залучених з відповідних закладів охорони здоров'я для проведення медичного огляду призовників;

порядок направлення призовників на медичний огляд (обстеження) до інших закладів охорони здоров'я (у разі потреби);

заходи щодо проведення виховної роботи з призовниками в період їх призову та відправлення до військових частин;

порядок підготовки та облаштування приміщень для роботи районної (міської) призовної комісії.

Крім того, районні (міські) військові комісаріати зобов'язані:

скласти на призовників іменні списки прибуття їх на призовні дільниці за днями відповідно до графіка роботи призовної комісії;

відібрати необхідний технічний та обслуговуючий персонал для роботи на призовних дільницях;

одержати від закладів охорони здоров'я (лікарів з надання первинної медичної допомоги) медичні картки амбулаторного хворого із вкладними листками до них, витяги з історії хвороби, дані медичного огляду, що характеризують стан здоров'я призовників.

54. З метою організованого і якісного проведення призову, підвищення рівня спеціальної підготовки офіцерів та працівників районних (міських) військових комісаріатів, лікарів, технічних працівників та осіб обслуговуючого персоналу, які залучаються для роботи на призовних дільницях, перед початком призову проводяться:

при штабах оперативних командувань - одно- чи дводенні інструктивно-методичні збори військових комісарів обласних військових комісаріатів і керівників підрозділів комплектування та призову обласних військових комісаріатів;

при обласних військових комісаріатах - одноденні інструктивно-методичні збори військових комісарів районних (міських) військових комісаріатів, посадових осіб, які відповідають за обліково-призовну роботу, професійно-психологічний відбір.

Програма і строки проведення зборів затверджуються начальником штабу оперативного командування;

при районних військових комісаріатах - одноденні інструктивно-методичні заняття для членів призовних комісій, лікарів-спеціалістів, технічних працівників та осіб обслуговуючого персоналу, які залучаються для роботи на призовних дільницях.

План проведення занять затверджується головою районної (міської) призовної комісії.

На інструктивно-методичних зборах та заняттях аналізуються недоліки, допущені у процесі проведення попередніх призовів, розробляються заходи для підвищення якості роботи призовних комісій, вивчаються вимоги Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", актів Кабінету Міністрів України, наказів і директив Міноборони та Генерального штабу Збройних Сил, якими врегульовані питання призову громадян на строкову військову службу, а також документи з питань організації та проведення медичного огляду призовників, функціональні обов'язки членів призовних комісій, технічних працівників та осіб обслуговуючого персоналу, які залучаються для роботи на призовних дільницях.

55. Військові комісари районних (міських) військових комісаріатів зобов'язані проводити з керівниками (керівниками підрозділів з питань роботи з персоналом) підприємств, установ, організацій, сільськими, селищними і міськими головами, а також з посадовими особами, які ведуть облік призовників, управителями багатоквартирних будинків заняття про порядок оповіщення призовників, прибуття їх на призовні дільниці та відправлення до військових частин.

Оповіщення громадян про призов на строкову військову службу і їх прибуття на призовні дільниці

56. У триденний строк після набрання чинності Указом Президента України про проведення призову громадян України на строкову військову службу військові комісари районних (міських) військових комісаріатів видають накази про проведення призову громадян України на строкову військову службу за формою згідно з додатком 16.

Оповіщення громадян про призов на строкову військову службу та їх прибуття на призовні дільниці здійснюється за розпорядженнями військових комісарів районних (міських) військових комісаріатів за формою згідно з додатком 17. Конкретні строки явки до призовних дільниць установлюються районними (міськими) військовими комісаріатами в повістках за формою згідно з додатком 18, вручення яких проводиться через відповідні органи місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ, організацій, у тому числі закладів освіти, незалежно від підпорядкування і форми власності, управителів багатоквартирних будинків, власників будинків. Повістки громадянам можуть також вручатися безпосередньо посадовими особами районного (міського) військового комісаріату.

Розпорядження районного (міського) військового комісара розсилається відповідним органам місцевого самоврядування, керівникам підприємств, установ, організацій, у тому числі закладів освіти, управителям багатоквартирних будинків, власникам будинків.

57. Для проходження районної (міської) призовної комісії викликаються призовники, яким виповнилось або до закінчення поточного призову виповниться 18 років, старші особи, які не досягли 27-річного віку або досягли 27-річного віку в період між строками призовів громадян на строкову військову службу.

58. Призовників, які прибувають на призовну дільницю, зустрічає черговий по призовній дільниці, який роз'яснює призовникам правила поведінки на призовній дільниці і веде облік явки призовників за списками.

59. Посадова особа, яка відповідає за обліково-призовну роботу районного (міського) військового комісаріату, оголошує призовникам порядок проходження ними медичного огляду та призовної комісії, роз'яснює їх права та обов'язки і перевіряє в них наявність відповідних документів. На підставі поданих документів технічні працівники, залучені для роботи на призовній дільниці, вносять необхідні уточнення до облікової картки призовника.

Після перевірки документів і записів в обліковій картці призовника та відомостей щодо нього у Єдиному державному реєстрі військовозобов'язаних (у разі можливості) посадова особа, яка відповідає за обліково-призовну роботу районного (міського) військового комісаріату, уточнює в кожного призовника дані про його сімейний стан, стан здоров'я, освіту, спеціальність тощо. Дані звіряються з відомостями, що надійшли від органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, у тому числі закладів освіти, під час попереднього вивчення. Результати бесіди вносяться до листа вивчення особистих якостей призовника.

Виправлення в обліковій картці призовника і в листі вивчення особистих якостей призовника повинні робитися чорнилом (кульковою ручкою) і засвідчується підписом посадової особи, яка відповідає за обліково-призовну роботу районного (міського) військового комісаріату.

60. Військові комісари районних (міських) військових комісаріатів зобов'язані особисто контролювати прибуття призовників для проходження призовної комісії, а стосовно осіб, які не прибули на призовну комісію, вживати заходів для встановлення причин їх неприбуття і розшуку.

Призовникам, які не прибули для проходження районної (міської) призовної комісії з поважних причин, визначається інший день для її проходження.

Про всі випадки неприбуття призовників для проходження районної (міської) призовної комісії без поважних причин військові комісари районних (міських) військових комісаріатів надсилають органам Національної поліції повідомлення за формою, визначеною додатком 13 до Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. N 921, для розшуку, затримання та доставки до районних (міських) військових комісаріатів громадян, які ухиляються від виконання військового обов'язку.

Органи Національної поліції в установленому законом порядку зобов'язані проводити розшук, затримання і доставку до районних (міських) військових комісаріатів громадян, які ухиляються від виконання військового обов'язку.

Документи з розшуку зберігаються в особових справах призовників, які ухиляються від призову на строкову військову службу. Якщо дії щодо розшуку цих призовників не дають позитивних наслідків, за рішенням призовної комісії на них оформляються та надсилаються відповідним правоохоронним органам такі документи:

повідомлення про кримінальне правопорушення за формою, визначеною додатком 12 до Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. N 921;

копія облікової картки призовника;

витяг із протоколу засідання призовної комісії з рішенням про надіслання відповідним правоохоронним органам матеріалів на призовника, який ухиляється від призову;

копія особової справи призовника;

корінець повістки з підписом призовника про те, що його попереджено про день і час явки до районного (міського) військового комісаріату, або пояснювальні записки осіб, яким доручалося вручити повістки (у разі, коли мала місце відмова від одержання повістки або повістку не вручено з будь-яких причин);

витяг із списку осіб, яких було викликано до районного (міського) військового комісаріату, з відміткою про неявку призовника;

пояснювальні записки посадових осіб районного (міського) військового комісаріату, які проводили перевірку причин неявки призовника;

документи, що підтверджують доведення до відома призовника основних положень Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", встановленої законами відповідальності за їх порушення, застосовані до призовника заходи за ухилення від явки в районний (міський) військовий комісаріат;

у разі наявності пояснення від особи, яка ухиляється від призову на військову службу;

супровідний лист районного (міського) військового комісаріату на адресу керівника правоохоронного органу із зазначеними матеріалами та в разі потреби іншими документами.

Медичний огляд призовників

61. Медичний огляд призовників проводиться відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого Міноборони: хірургом, терапевтом (лікарем загальної практики - сімейним лікарем), невропатологом, психіатром, офтальмологом, отоларингологом, стоматологом, дерматовенерологом, а за наявності медичних показань і лікарями інших спеціальностей. Персональний склад лікарів затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації (міського голови).

Кожному лікарю надається повністю обладнане та забезпечене необхідним медичним інструментом і медикаментами приміщення згідно з переліком інструментарію, медичного та господарчого майна, необхідного для оснащення кабінетів для проведення медичного огляду призовників.

Перед проведенням медичного огляду призовників лікарі уважно ознайомлюються з медичними документами, одержаними із закладів охорони здоров'я, з метою врахування цих відомостей під час оцінки стану здоров'я, фізичного розвитку і визначення ступеня придатності призовників до військової служби.

Керівництво роботою медичного персоналу на призовній дільниці здійснюється лікарем - членом районної (міської) призовної комісії, призначеним, як правило, з числа лікарів вищої кваліфікаційної категорії, які мають необхідні знання і досвід у галузі військово-лікарської експертизи.

62. Придатність призовників до військової служби за станом здоров'я та фізичного розвитку кожним лікарем визначається методом індивідуальної оцінки. Висновки про придатність або непридатність призовників до військової служби, подані ними скарги та об'єктивні дані, виявлені у процесі медичного огляду, а також установлений діагноз вносяться кожним лікарем до облікової картки призовника та до інших документів, передбачених Положенням про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженим Міноборони, і засвідчується особистим підписом лікаря та скріплюється його особистою печаткою із зазначенням дати проведення медичного огляду.

63. Після проходження призовником медичного огляду військово-лікарська комісія військового комісаріату виносить постанову щодо придатності призовника до військової служби, тимчасової непридатності та потреби в лікуванні на відповідний строк, проведення додаткового медичного обстеження, непридатності до військової служби в мирний час, обмеженої придатності у воєнний час або непридатності до військової служби з виключенням з військового обліку, яка лікарем - членом призовної комісії вноситься до облікової картки призовника (картки медичного огляду призовника на збірному пункті).

Робота призовної комісії

64. Для проведення призову громадян на строкову військову службу в районах (містах) утворюються призовні комісії у складі осіб, визначених частиною першою статті 16 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Персональний склад районної (міської) призовної комісії, графік її засідань, порядок проведення заходів з організації призову громадян на строкову військову службу затверджуються головою райдержадміністрації (міським головою).

У разі хвороби або відсутності з інших поважних причин призначених членів призовної комісії також визначається та затверджується резервний склад призовної комісії.

Включення до складу членів районної (міської) призовної комісії представників Збройних Сил та інших військових формувань, громадських організацій, підприємств, установ та організацій здійснюється таким чином:

командування військових частин Збройних Сил та інших військових формувань подає районному (міському) військовому комісаріату кандидатури своїх представників для включення до складу районної (міської) призовної комісії. Військовий комісар районного (міського) військового комісаріату узгоджує подані кандидатури з головою районної (міської) призовної комісії та подає їх голові райдержадміністрації (міському голові) для включення до складу членів комісії;

керівники громадських організацій, підприємств, установ та організацій подають кандидатури своїх представників для включення до складу районної (міської) призовної комісії до райдержадміністрації (органу місцевого самоврядування).

Якщо об'єднаний районний (міський) військовий комісаріат обслуговує кілька районів (міст), призовні комісії утворюються в кожному районі (місті). Військовий комісар районного (міського) військового комісаріату як член відповідних призовних комісій зобов'язаний особисто брати участь у засіданнях призовних комісій протягом усього строку їх роботи. При цьому районним (міським) військовим комісаріатом розробляється графік черговості роботи призовної комісії в кожному районі (місті).

65. Для керівництва і здійснення контролю за діяльністю районних (міських) призовних комісій в Автономній Республіці Крим, областях та м. Києві утворюються відповідно призовна комісія Автономної Республіки Крим, обласні та Київська міська призовні комісії (далі - обласна призовна комісія) у такому складі:

голова комісії - заступник голови обласної (Київської міської) держадміністрації, Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

члени комісії:

військовий комісар обласного (Автономної Республіки Крим, Київського міського) військового комісаріату;

заступник керівника обласного (Автономної Республіки Крим, Київського міського) структурного підрозділу з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами;

заступник керівника обласного (Автономної Республіки Крим, Київського міського) структурного підрозділу освіти і науки;

заступник начальника обласного (Автономної Республіки Крим, Київського міського) територіального органу Національної поліції;

заступник начальника обласного (Автономної Республіки Крим, Київського міського) структурного підрозділу охорони здоров'я;

психолог відповідного державного (комунального) закладу, розташованого на відповідній території;

представники Збройних Сил та інших військових формувань, громадських організацій, підприємств, установ та організацій (за попереднім узгодженням з головою комісії);

секретар комісії.

Персональний склад обласної призовної комісії (основний та резервний), порядок проведення та забезпечення роботи з організації призову затверджуються Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головою обласної, Київської міської держадміністрації.

Включення до складу членів обласної призовної комісії представників Збройних Сил та інших військових формувань, громадських організацій, підприємств, установ та організацій здійснюється в такому порядку:

командування військових частин Збройних Сил та інших військових формувань подає обласному військовому комісаріату кандидатури своїх представників для включення до складу обласної призовної комісії. Військовий комісар обласного військового комісаріату узгоджує подані кандидатури з головою обласної призовної комісії та подає їх Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голові обласної, Київської міської держадміністрації відповідно для включення до складу членів комісії;

керівники громадських організацій, підприємств, установ та організацій подають кандидатури своїх представників для включення до складу обласної призовної комісії до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської міської держадміністрацій.

Під час проведення призову та відправлення призовників до військових частин голови обласних призовних комісій повинні заслуховувати щотижня інформацію голів районних (міських) призовних комісій про виконання встановлених завдань на відправлення призовників для комплектування Збройних Сил та інших військових формувань, проблемних питань, які виникають під час проведення заходів з обліково-призовної роботи, та вживати негайних заходів з виправлення недоліків та покращення цієї роботи.

У разі потреби в районах (містах) можуть проводитися виїзні засідання обласних призовних комісій, на які запрошуються керівники відповідних державної органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій.

За результатами заслуховування голови обласних призовних комісій надають відповідні вказівки членам обласних призовних комісій та головам районних (міських) призовних комісій з метою вжиття негайних заходів з виправлення недоліків та поліпшення якості заходів з обліково-призовної роботи в районах (містах) та в області в цілому. Одночасно голови обласних призовних комісій інформують голів облдержадміністрацій про стан виконання заходів з обліково-призовної роботи, ухвалені рішення та надають пропозиції щодо поліпшення цієї роботи.

66. Обов'язки, які покладаються на районні (міські) призовні комісії, призовну комісію Автономної Республіки Крим, обласні та Київську міську призовні комісії, визначено статтею 16 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

67. Військовий комісар районного (міського) військового комісаріату перед проведенням призову зобов'язаний перевірити готовність до роботи призовної дільниці, ознайомити членів районної (міської) призовної комісії з вимогами законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міноборони, Генерального штабу Збройних Сил та директив Генерального штабу Збройних Сил з питань проведення призову, скласти і затвердити в голови районної (міської) призовної комісії план роботи та розподілити обов'язки між членами комісії.

Члени районної (міської) призовної комісії повинні ознайомитися з документами особових справ призовників, які викликаються для проходження районної (міської) призовної комісії, вивчити особисті якості призовників з урахуванням вимог добору призовників у команди, куди вони будуть призначатися.

Присутність усіх членів під час роботи районної (міської) призовної комісії є обов'язковою.

68. Голова районної (міської) призовної комісії організовує роботу комісії в такому порядку:

лікар - член районної (міської) призовної комісії доповідає щодо кожного призовника про стан його здоров'я, фізичний розвиток, придатність до військової служби і можливість призначення до того чи іншого виду (роду) військ (сил) Збройних Сил, іншого військового формування, а стосовно призовників, які мають захворювання, - про необхідність надання їм відстрочки від призову за станом здоров'я або направлення їх на додаткове медичне лікування (обстеження);

військовий комісар районного (міського) військового комісаріату ознайомлює членів комісії з даними, що характеризують призовника, встановленими під час вивчення, та висловлює свої пропозиції щодо його призначення;

член районної (міської) призовної комісії - заступник начальника районного (міського) органу Національної поліції виявляє призовників, які були засуджені за скоєння злочину до позбавлення волі, обмеження волі, у тому числі із звільненням від відбування покарання, яким повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення або стосовно яких кримінальна справа розглядається судом, або стосовно яких Національна поліція проводить профілактичну роботу, та ознайомлює членів призовної комісії з результатами цієї роботи щодо призовника;

член районної (міської) призовної комісії - психолог за матеріалами особової справи, особистого спілкування, тестових методик визначає індивідуально-психологічні і професійно важливі якості призовника та висловлює свої пропозиції щодо доцільності його призову, придатності до конкретних видів військово-професійної діяльності та призначення до тієї чи іншої команди;

члени районної (міської) призовної комісії уточнюють у призовника дані:

про склад сім'ї, її матеріальне становище, житлові умови, розмір заробітку членів сім'ї;

у разі здобуття освіти - дані про заклад освіти, рівень освіти, яка здобувається, спеціальність чи професію та курс навчання;

за наявністю освіти - дані про рівень здобутої освіти і спеціальність (професію);

за наявності місця роботи - дані про місце роботи, посаду, заробіток, стаж роботи, виробничі показники;

чи потребуватиме допомоги сім'я, якщо особу буде призвано на строкову військову службу.

Районною (міською) призовною комісією ухвалюється відповідне рішення, яке вноситься до облікової картки призовника і книги протоколів засідань районної (міської) призовної комісії, за формою згідно з додатком 19.

Голова районної (міської) призовної комісії зобов'язаний наприкінці робочого дня підбити підсумки роботи комісії за день і вжити заходів для виправлення допущених помилок, оголосити дату і порядок проведення чергового засідання та нагадати членам комісії про необхідність вивчення особових справ призовників, які викликаються на чергове засідання призовної комісії.

69. Відповідно до результатів медичного огляду призовника, його особистих якостей, рівня освіти, а також матеріального і соціального стану призовника та членів його сім'ї районна (міська) призовна комісія виносить одне з рішень про:

придатність до військової служби і призов на строкову військову службу з призначенням до виду (роду) військ (сил) Збройних Сил, інших військових формувань, а також визначає строк відправлення його у військову частину;

тимчасову непридатність до військової служби і надання відстрочки за станом здоров'я;

надання відстрочки або звільнення від призову на строкову військову службу на підставах, передбачених статтями 17 і 18 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу";

направлення призовників, які виявили бажання вступити до вищих військових навчальних закладів, для проходження випробувань та складення вступних іспитів чи ухвалення рішення про відмову в такому направленні;

направлення до закладів охорони здоров'я за місцем проживання громадян, яких визнано тимчасово непридатними до військової служби;

направлення відповідним правоохоронним органам матеріалів на призовників, які ухиляються від призову на строкову військову службу;

внесення призовній комісії вищого рівня клопотань щодо надання громадянам відстрочок від призову на строкову військову службу у випадках, не передбачених Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу".

70. Ухвалюючи рішення про призначення призовників до відповідного виду (роду) військ (сил) Збройних Сил, іншого військового формування, районна (міська) призовна комісія бере за основу їх стан здоров'я, фізичний розвиток, здобуту ними освіту та спеціальну підготовку, ділові, індивідуально-психологічні та моральні якості.

71. Призов на строкову військову службу громадян, які мають виробничу кваліфікацію і досвід роботи в галузях національної економіки, та їх призначення до виду (роду) військ (сил) Збройних Сил, інших військових формувань повинні проводитися з додержанням таких вимог:

призовники, які працюють на підприємствах, пов'язаних з випуском ракетної, авіаційної, бронетанкової, автотранспортної техніки і радіотехнічної апаратури, у разі, коли вони за станом здоров'я придатні до військової служби, направляються незалежно від рівня їх освітньої підготовки, як правило, для комплектування відповідно ракетних, авіаційних, танкових, автомобільних та радіотехнічних частин, а також кораблів Військово-Морських Сил Збройних Сил;

призовники, які працюють на суднах морського та річкового флотів, суднобудівних та судноремонтних підприємствах, з числа жителів приморських районів і рибалок, а також особи, які мають звання майстрів і кандидатів у майстри з водних видів спорту, у разі придатності за станом здоров'я до служби у Військово-Морських Силах Збройних Сил незалежно від рівня їх освітньої підготовки направляються, як правило, на службу до Військово-Морських Сил Збройних Сил;

призовники, які працюють на підприємствах, що випускають іншу військову продукцію, направляються, як правило, незалежно від рівня їх освітньої підготовки на комплектування тих видів (родів) військ (сил) Збройних Сил, інших військових формувань, для яких виробляється ця продукція;

призовники, які мають підготовку або досвід роботи на підприємствах за фахом електромеханіка, електротехніка, техніка з механізації трудомістких процесів, слюсаря-сантехніка, геодезиста, техніка із зв'язку, техніка із стандартизації, машиніста котлів, майстра локомотивного депо, машиніста і помічника машиніста тепловоза, машиніста екскаватора, машиніста бульдозера, машиніста крана (кранівника), кабельника-спаювальника, монтажника зв'язку-лінійника, направляються, як правило, на комплектування ракетних і зенітно-ракетних частин, якщо вони відповідають вимогам служби в цих військах;

призовники, які володіють спеціальністю токаря, фрезерувальника, слюсаря-судноремонтника, слюсаря-монтажника суднового, котельника суднового, трубопровідника суднового, суднокорпусника-ремонтника, складальника корпусів металевих суден, електромонтажника суднового, ізолювальника суднового, електрогазозварювальника, механіка дизельної і холодильної установок, слюсаря з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики, столяра суднового, тесляра суднового, маляра, направляються, як правило, на комплектування плаваючих і берегових судноремонтних підрозділів Військово-Морських Сил Збройних Сил.

72. Призовники, які закінчили заклади освіти, заклади професійної (професійно-технічної) освіти, а також ті, що пройшли підготовку на відповідних курсах, направляються, як правило, у види (роди) військ (сил) Збройних Сил, інші військові формування для служби за здобутими спеціальностями.

73. Районні (міські) військові комісаріати зобов'язані під час проведення призову виявити через правоохоронні органи призовників, яким повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та кримінальні справи стосовно яких розглядаються судом.

Надання відстрочки від призову

74. Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" відстрочка від призову на строкову військову службу надається громадянам за рішенням призовної комісії: за сімейними обставинами, за станом здоров'я, для здобуття освіти та продовження професійної діяльності, а у випадках, які не передбачені зазначеним Законом, - за рішенням обласної призовної комісії на підставі подання районної (міської) призовної комісії.

Право на одержання призовниками відстрочки від призову повинно бути підтверджено відповідними документами, які подаються призовниками районному (міському) військовому комісаріату.

У разі наявності права на відстрочку медичний огляд призовників, придатних до військової служби за станом здоров'я, не проводиться. Дані про їх стан здоров'я вносяться до книги протоколів засідань районної (міської) призовної комісії за результатами медичного огляду під час приписки до призовної дільниці або раніше проведеного медичного огляду під час проходження призовної комісії.

75. Призовник, який має право на відстрочку за сімейними обставинами, повинен через районний (міський) військовий комісаріат подати голові районної (міської) призовної комісії заяву про бажання нею скористатися, до якої повинен додати документи, що підтверджують це право.

Відстрочка від призову надається лише в разі, коли відповідними документами достовірно встановлено, що на утриманні призовника перебувають особи, зазначені у пунктах 1 і 2 частини другої статті 17 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", і відсутні інші працездатні особи - громадяни України, які зобов'язані відповідно до законодавства їх утримувати.

Коло осіб, які вважаються непрацездатними, визначається частиною другою статті 36 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Документом, що підтверджує статус особи з інвалідністю, є довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ.

Підставою для надання призовнику відстрочки від призову у зв'язку з наявністю дитини (дітей) є свідоцтво про народження дитини із зазначенням батьківства призовника або рішення суду про встановлення батьківства.

Підставою для надання відстрочки від призову призовникам, які мають дитину з інвалідністю, є свідоцтво про народження дитини із зазначенням батьківства призовника (рішення суду про встановлення батьківства) та довідка до акта огляду лікарсько-консультативною комісією за формою, затвердженою МОЗ.

Підставою для надання відстрочки від призову призовникам, які мають дружину з інвалідністю, є свідоцтво про шлюб та довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ.

Підставою для надання відстрочки від призову призовнику у зв'язку з вагітністю дружини є свідоцтво про шлюб та медична довідка закладу охорони здоров'я про вагітність дружини, посвідчена головним лікарем закладу охорони здоров'я.

Підставою для надання відстрочки від призову призовнику, який є особою з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, є витяг із рішення районної, районної в мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської чи районної в місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної рад об'єднаної територіальної громади про надання йому статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. Зазначена відстрочка надається призовнику не більш як на строк дії цього статусу, визначеного Законом України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" (до досягнення ним 23-річного віку).

У разі небажання призовника скористатися правом на відстрочку від призову за сімейними обставинами він подає через районний (міський) військовий комісаріат голові районної (міської) призовної комісії відповідну заяву.

За вказівкою голови районної (міської) призовної комісії військовим комісаром районного (міського) військового комісаріату організується вивчення питання про сімейний стан призовника, результати якого відображаються у висновку за підписом військового комісара. За результатами вивчення питання про сімейний стан призовника районна (міська) призовна комісія виносить остаточне рішення щодо його призову на строкову військову службу або надання відстрочки від призову за сімейними обставинами.

76. Відстрочка від призову за станом здоров'я надається на строк до одного року призовникам, яких визнано під час медичного огляду тимчасово непридатними до військової служби.

Районні (міські) військові комісаріати зобов'язані здійснювати контроль за своєчасним проходженням повторного медичного огляду призовниками, які одержали відстрочку від призову за станом здоров'я.

77. Надання відстрочки від призову для здобуття освіти проводиться на підставі довідки за формою згідно з додатком 20, яка видається закладом освіти.

Призовники, які проходять військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу при вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, подають районному (міському) військовому комісаріату довідку від закладу вищої освіти про проходження цієї підготовки та строк її завершення.

78. Відстрочка від призову для продовження професійної діяльності надається призовникам з числа сільських, селищних і міських голів на строк виконання їх повноважень.

На час виконання депутатських повноважень депутату місцевої ради надається відстрочка від призову на строкову військову службу.

Призовники - педагогічні працівники, основним місцем роботи яких є заклади загальної середньої освіти, - повинні подати районному (міському) військовому комісаріату довідку із структурного підрозділу освіти райдержадміністрації (органу місцевого самоврядування) про місце роботи, посаду та завантаженість на займаній посаді і копію документа про освіту та спеціальність.

Медичні працівники, які працюють у сільській місцевості, повинні подати районному (міському) військовому комісаріату довідку із структурного підрозділу охорони здоров'я місцевої держадміністрації (органу місцевого самоврядування) про місце роботи, завантаженість на займаній посаді та копію документа про медичну освіту.

Призовники з числа священнослужителів подають районному (міському) військовому комісаріату копію документа про закінчення закладу вищої або середньої духовної освіти та довідку щодо перебування на посаді в релігійній організації, що діє за статутом (положенням), зареєстрованим в установленому порядку.

Призовники, які мають перший науковий ступінь доктор філософії (кандидат наук), доктор мистецтв, доктор наук, повинні подати районному (міському) військовому комісаріату відповідний документ про отриманий науковий ступінь та довідку з підприємства (установи, організації) стосовно роботи за посадою відповідно до групи спеціальностей галузі знань, з якої присуджено науковий ступінь.

Підставою для надання відстрочки від призову резервісту є контракт про проходження особою служби у військовому резерві та засвідчений витяг з наказу командира військової частини про його зарахування до військового резерву.

Призовники, які проходять службу в поліції, для надання відстрочки від призову подають районному (міському) військовому комісаріату засвідчений витяг з наказу про призначення на посаду поліцейського.

Призовники з числа осіб рядового та начальницького складу служби цивільного захисту подають районному (міському) військовому комісаріату засвідчений витяг з наказу про прийняття на службу цивільного захисту.

79. Підставою для надання відстрочки від призову особі, якій повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення або стосовно якої кримінальна справа розглядається в суді, є повідомлення відповідного досудового слідчого органу або суду.

80. Районна (міська) призовна комісія за результатами вивчення особистості призовника, його сімейного стану, інших об'єктивних обставин може ухвалити рішення щодо клопотання перед призовною комісією вищого рівня про надання відстрочки від призову у випадках, не передбачених Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Для розгляду зазначеного питання районна (міська) призовна комісія надсилає відповідній комісії вищого рівня мотивоване клопотання, особову справу призовника, витяг із рішення районної (міської) призовної комісії та копії відповідних документів для ухвалення рішення призовною комісією вищого рівня.

Призовна комісія вищого рівня повинна розглянути клопотання районної (міської) призовної комісії протягом 15 днів з дати надходження на її розгляд документів, але не пізніше дати закінчення призову на строкову військову службу.

Після винесення комісією вищого рівня відповідного рішення протягом п'яти днів особова справа призовника разом із засвідченим витягом із книги протоколів засідання призовної комісії вищого рівня повертається районному (міському) військовому комісаріату для подальшого обліку.

81. Призовники, яким надано відстрочку від призову на строкову військову службу, зобов'язані подавати щороку до 1 жовтня районним (міським) військовим комісаріатам документи, що підтверджують їх право на відстрочку.

Довідка про навчання призовника може безпосередньо надсилатися закладом освіти районному (міському) військовому комісаріату.

82. Рішення районних (міських) призовних комісій про надання відстрочки від призову за сімейними обставинами, за станом здоров'я, для здобуття освіти, продовження професійної діяльності та в інших випадках ухвалюються на підставі поданих документів і вносяться до протоколів засідань районної (міської) призовної комісії та облікових карток призовників із зазначенням строку, до якого надано відстрочку.

Надалі щороку в жовтні районні (міські) військові комісаріати перевіряють наявність документів, які підтверджують право призовників на відстрочку від призову згідно із статтею 17 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу". Про результати перевірки в розділі VI облікової картки призовника робляться відповідні позначки, засвідчені підписом військового комісара районного (міського) військового комісаріату.

83. Підставою для ухвалення районною (міською) призовною комісією рішення про звільнення громадян від призову на строкову військову службу є:

непридатних до військової служби за станом здоров'я - постанова військово-лікарської комісії військового комісаріату, зазначена в обліковій картці призовника (картці медичного огляду призовника на збірному пункті);

тих, що до дня відправлення на строкову військову службу досягли 27-річного віку, - один з документів, який посвідчує особу та підтверджує громадянство України.

Стосовно цієї категорії призовників членами районної (міської) призовної комісії з'ясовуються причини щодо непризову їх на строкову військову службу до досягнення ними 27-річного віку. У разі виявлення з боку призовників даних про порушення ними вимог військового обов'язку розглядається питання про притягнення їх до відповідальності відповідно до законодавства;

тих, що виконали обов'язки служби у військовому резерві протягом строків першого та другого контрактів, - контракти про проходження особою служби в резерві та засвідчені витяги з наказів командира військової частини про їх зарахування до військового резерву;

батько або мати, рідний (повнорідний, неповнорідний) брат або сестра яких загинули, померли або стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби або зборів військовозобов'язаних, - отримані відомості (витяги з наказів про проходження військової служби та про виключення із списків особового складу у зв'язку із смертю, повідомлення про смерть за формою, затвердженою Міноборони, довідка з акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ, військовий квиток тощо, які достовірно підтверджують загибель (смерть) особи або отримання нею інвалідності під час проходження військової служби або зборів військовозобов'язаних. Крім цього, призовник надає військовому комісаріату документ, який підтверджує відповідні родинні зв'язки з цією особою, та заяву на ім'я голови районної (міської) призовної комісії стосовно бажання (небажання) скористатися підставою, визначеною законодавством, щодо звільнення від призову на строкову військову службу;

тих, що до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах, - отримані відомості (витяги з наказів про проходження військової служби, військовий квиток, повідомлення державних іноземних уповноважених органів, вірність перекладу яких на українську мову засвідчено згідно із Законом України "Про нотаріат");

тих, що були засуджені за скоєння злочину до позбавлення волі, обмеження волі, у тому числі із звільненням від відбування покарання, - вирок суду (що вступив в законну силу) або повідомлення суду про засудження особи за скоєння злочину до позбавлення волі, обмеження волі, у тому числі із звільненням від відбування покарання;

тих, яким після закінчення закладів вищої освіти присвоєно військові (спеціальні) звання офіцерського (начальницького) складу, - диплом про закінчення призовником закладу вищої освіти та витяг із наказу про присвоєння військового (спеціального) звання.

Призовників, які втратили підстави для одержання відстрочки, а також осіб, які не мають права на відстрочку або підстав для звільнення від призову, передбачених Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу", і яких з різних причин не призвано на строкову військову службу в установлені строки, повинно бути призвано на службу під час здійснення чергового призову до досягнення ними до дня відправлення у військові частини 27-річного віку.

Оформлення рішень районної (міської) призовної комісії

84. Згідно з рішенням районної (міської) призовної комісії посадова особа, яка відповідає за обліково-призовну роботу районного (міського) військового комісаріату, повинна провести оформлення документів у такому порядку:

на громадян, призваних на строкову військову службу, виписати повістки за формою згідно з додатком 21 і вручити їх не пізніше ніж за три доби до відправлення на збірний пункт;

виписати військові квитки і обліково-послужні картки, підписати їх у військового комісара районного (міського) комісаріату та скріпити гербовою печаткою;

призовникам, які одержали відстрочку від призову за сімейними обставинами, за станом здоров'я, для здобуття освіти, продовження професійної діяльності та з інших причин, у посвідченнях про приписку до призовних дільниць у розділі "Результати призову" зробити відповідний запис, який скріпити гербовою печаткою;

на осіб, яких звільнено від призову на строкову військову службу на підставах, передбачених статтею 18 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", оформити витяги з протоколів засідань районної (міської) призовної комісії.

Витяги з книг протоколів засідань районної (міської) призовної комісії та облікові картки таких призовників передаються посадовій особі районного (міського) військового комісаріату за списками для оформлення відповідних військово-облікових документів. Облікові картки призовників після взяття на військовий облік військовозобов'язаних з відміткою про видачу тимчасового посвідчення військовозобов'язаного із зазначенням його серії, номера та дати видачі долучаються до особової справи призовника. Списки, які підтверджують передачу зазначеної категорії призовників на облік військовозобов'язаних, зберігаються у відповідній справі.

Відповідно до поданих призовниками документів про місце роботи районні (міські) військові комісаріати не пізніше ніж протягом трьох календарних днів з дати призову на строкову військову службу (отримання відомостей про прийом на військову службу за контрактом) письмово повідомляють про їх призов (прийом на військову службу за контрактом) керівникам підприємств, установ, організацій, де вони працюють.

Призовники, які потребують додаткового медичного обстеження, направляються до закладів охорони здоров'я, куди одночасно передаються їх медичні картки амбулаторного хворого і вкладні листки до них.

До посвідчення про приписку до призовної дільниці громадян, яких не призвано на строкову військову службу, а також тих, що одержали відстрочку від призову за різними обставинами, вносяться відповідні відмітки. В осіб, яких звільнено від призову на строкову військову службу на підставах, передбачених статтею 18 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", посвідчення про приписку вилучаються під час видачі їм тимчасових посвідчень військовозобов'язаного і знищуються в установленому порядку.

Неточності, допущені під час оформлення документів в особових справах призовників, протоколах засідань призовної комісії, виправляються чорнилом (кульковою ручкою); виправлення засвідчуються підписом військового комісара районного (міського) військового комісаріату та гербовою печаткою.

Відповідає за точне ведення і додержання вимог зберігання обліково-алфавітних книг, особових справ, книг протоколів засідань комісій з питань приписки і призовних комісій та інших документів, заведених на призовників, керівник структурного підрозділу (посадова особа), на який покладено завдання з проведення обліково-призовної роботи в районному (міському) військовому комісаріаті.

Документи в районних (міських) військових комісаріатах повинні зберігатися в належно обладнаних сховищах, які забезпечують їх збереження. Допуск до цих документів надається обмеженому колу осіб, які безпосередньо з ними працюють.

Після проведення кожного призову громадян на строкову військову службу військовий комісар районного (міського) військового комісаріату повинен призначити комісію під головуванням одного з офіцерів районного (міського) військового комісаріату (крім посадових осіб, які займаються обліково-призовною роботою), яка повинна перевірити законність надання відстрочок від призову з різних обставин, повноту ведення і зберігання заведеної на призовників документації, звірити дані особових справ призовників з даними обліково-алфавітних книг. Результати цієї роботи оформляються актом, який затверджує військовий комісар районного (міського) військового комісаріату.

Після проведення кожного призову і відправлення призваних до військових частин районні (міські) призовні комісії скасовують рішення про призов невідправленим громадянам з обґрунтуванням причини скасування попереднього рішення, про що робляться записи у книзі протоколів засідань призовної комісії. У посвідченнях про приписку до призовної дільниці та облікових картках призовників також робляться записи про скасування рішення призовної комісії про призов на строкову військову службу, які засвідчуються підписом військового комісара районного (міського) військового комісаріату і гербовою печаткою. Військові квитки у призовників вилучаються і знищуються в установленому порядку.

85. Після проведення призову громадян на строкову військову службу і відправлення їх до військових частин обласні призовні комісії зобов'язані:

заслухати в місячний строк після закінчення чергового призову громадян на строкову військову службу інформацію голів районних (міських) призовних комісій;

перевірити законність ухвалених районними (міськими) призовними комісіями рішень про надання (або відмову в наданні) відстрочки чи звільнення від призову громадян призовного віку за різними обставинами.

Результати перевірок рішень, ухвалених районними (міськими) призовними комісіями, вносяться до книги протоколів засідань обласної призовної комісії за формою згідно з додатком 22.

86. Інструкції, бланки обліку і звітності, інша документація щодо організації у військових комісаріатах роботи з приписки до призовних дільниць, військового обліку призовників та проведення призову громадян на строкову військову службу та порядок їх відпрацювання затверджуються Генеральним штабом Збройних Сил.

VII. Відправлення призваних громадян на строкову військову службу до військових частин

Відправлення призовників на збірні пункти

87. Обласні військові комісаріати, одержавши із штабу оперативного командування витяги з плану відправлення, дають вказівки районним (міським) військовим комісаріатам про порядок і строки відправлення призовників на збірні пункти для подальшого відправлення їх до військових частин.

88. На збірні пункти призовники організовано доставляються районними (міськими) військовими комісаріатами у строки, визначені обласним військовим комісаріатом. Відправлення призваних громадян на строкову військову службу до військових частин проводиться, як правило, із збірних пунктів.

89. Прибуття призваних громадян на строкову військову службу до районних (міських) військових комісаріатів для відправлення до військових частин призначається з урахуванням їх прибуття на збірні пункти не пізніше ніж за одну - дві доби до відправлення військових команд.

90. Перед відправленням призваних громадян на строкову військову службу на збірні пункти районні (міські) військові комісаріати зобов'язані:

скласти в чотирьох примірниках іменний список на військову команду, що направляється на збірний пункт, за формою згідно з додатком 23;

підготувати для відправлення на збірний пункт особові справи на призовників, які підлягають відправленню до військових частин, для ознайомлення з ними представників військових частин, що прибувають для прийняття і супроводження призваних громадян на строкову військову службу, а також відповідних посадових осіб збірного пункту. Після відправлення призовників до військових частин у 10-денний строк їх особові справи повертаються районним (міським) військовим комісаріатам.

На особовій справі призовника робиться позначка, коли (число, місяць, рік), до якого виду (роду) військ (сил) та якою військовою командою його відправлено до військової частини або з якої причини повернуто до районного (міського) військового комісаріату.

У день відправлення районні (міські) військові комісаріати зобов'язані:

перевірити, чи всі призовники, які підлягають відправленню на збірний пункт, прибули до районного (міського) військового комісаріату, наявність у них посвідчень про приписку, відповідних посвідчень про військово-технічну спеціальність, здобуту в навчальних закладах, а у водіїв транспортних засобів - посвідчень водія; чи всі призвані мають справний одяг та взуття, чи є серед них хворі (у разі неприбуття призваного для відправлення на збірний пункт військовий комісар районного (міського) військового комісаріату в іменному списку робить відмітку за своїм підписом про причину неприбуття і вживає заходів для повного комплектування команди);

видати призовникам, які відправляються на збірний пункт, військові квитки і вилучити в них посвідчення про приписку до призовної дільниці. У разі невідправлення за певних обставин призваного на строкову військову службу громадянина до військової частини посвідчення про приписку до призовної дільниці повертається власникові, про що в обліковій картці призовника робиться запис, а військовий квиток у призовника вилучається.

Прийняті посвідчення про приписку до призовної дільниці призваних громадян на строкову військову службу після відправлення команди підлягають знищенню в установленому порядку.

Районні (міські) військові комісаріати в місячний строк після закінчення чергового призову надсилають органам, що здійснюють реєстрацію місця проживання громадян, список призваних громадян на строкову військову службу.

91. Для відправлення до військових частин у складі команд призовники організовано прибувають на збірний пункт. Для їх доставки призначаються особи, що їх супроводжують, із числа посадових осіб районного (міського) військового комісаріату.

Супровідникам видаються три примірники іменного списку, особові справи та комплекти документів на кожного призовника, які передаються для обліку до військової частини.

Перший і другий примірники іменного списку передаються начальнику тимчасової адміністрації збірного пункту, а третій, на якому начальник тимчасової адміністрації збірного пункту розписується про прийняття команди, повертається районному (міському) військовому комісаріату супровідником команди.

Другий примірник іменного списку після відправлення призовників із збірного пункту до військових частин повертається районному (міському) військовому комісаріату із зазначенням щодо кожного відправленого: коли (число, місяць, рік) і у складі якої військової команди його відправлено до військової частини або з якої причини повернуто до районного (міського) військового комісаріату.

Зазначений примірник підписується начальником тимчасової адміністрації збірного пункту і скріплюється гербовою печаткою.

У районному (міському) військовому комісаріаті одержаний із збірного пункту другий примірник списку реєструється в журналі реєстрації вхідних документів. На підставі цього списку у відповідній графі обліково-алфавітної книги проти прізвища кожного відправленого робиться відмітка: "Відправлено "___" ____________ 20__ р. військовою командою N ____ у військову частину (умовне найменування військової частини)".

Другий та третій примірники списку зберігаються в районному (міському) військовому комісаріаті протягом 10 років.

Перший примірник іменного списку з позначками, коли і якою військовою командою відправлено осіб, внесених до списку, або з яких причин їх повернуто до районного (міського) військового комісаріату, зберігається в обласному військовому комісаріаті протягом 10 років.

Четвертий примірник іменного списку додається до відомості видачі військових квитків та зберігається разом із нею.

Робота збірного пункту

92. Збірний пункт створюється обласним військовим комісаріатом з метою:

організованого відправлення призваних громадян на строкову військову службу до військових частин;

перевірки правильності призначення призовників до Збройних Сил та інших військових формувань;

формування військових команд призовниками;

передачі призваних громадян на строкову військову службу представникам військових частин, які прибули для їх прийняття і супроводження;

забезпечення призваних громадян на строкову військову службу всім необхідним на час перевезення їх до місця призначення.

Збірний пункт спрямовує свою роботу на запобігання випадкам направлення до Збройних Сил та інших військових формувань громадян, непридатних до військової служби за станом здоров'я, призовників, які мають право на відстрочку від призову, а також таких, що не відповідають встановленим вимогам служби у відповідних військових частинах. Збірний пункт може створювати резерв призовників на кожну команду в необхідній кількості з числа тих, що відправляються в командах. Резерв використовується в міру потреби для поповнення команд у разі повернення окремих осіб із числа призваних громадян на строкову військову службу за станом здоров'я або інших обставин. Повернення осіб, придатних до військової служби, назад до районних (міських) військових комісаріатів без відповідних підстав (рапортів старших команд, начальника відділення професійного психологічного відбору, начальника відділення формування) або інших законних причин забороняється.

Призовників, близькі родичі яких проживають у містах, де розташовані збірні пункти, або якщо строк відправлення команд, до яких вони відібрані, перевищує дві - три доби, дозволяється відпускати додому шляхом надання їм короткочасного звільнення. Перед звільненням з призовниками проводиться інструктаж, під час якого їм також повідомляється про час повернення на збірний пункт для відправлення до військової частини з видачею записок про звільнення під їх особистий підпис та записом їх прізвищ у книзі обліку звільнених.

93. Збірний пункт повинен мати:

приміщення для особового складу, що прибуває з районних (міських) військових комісаріатів і підлягає відправленню до військових частин (спальне приміщення, кімнату для вмивання, туалет);

приміщення для проведення виховної роботи та дозвілля серед призваних громадян на строкову військову службу на час їх перебування на збірному пункті;

приміщення для медичного огляду з розрахунку по одному приміщенню на кожного лікаря;

приміщення для проведення рентгенологічного обстеження органів грудної порожнини;

приміщення для відділення формування військових команд;

приміщення для розміщення особового складу, який прибув з військових частин для прийняття і супроводження осіб на строкову військову службу до військових частин;

їдальню (буфет). Порядок та місце харчування призовників визначається наказом військового комісара обласного військового комісаріату;

приміщення для тимчасового ізолювання інфекційного хворого;

місця для шикування особового складу і проведення з ним стройових занять та спортивних змагань і занять фізичною культурою.

Крім того, на збірному пункті повинні бути кімнати для розміщення командування збірного пункту, служби чергових та інших службових осіб, які здійснюють нагляд за додержанням порядку та дисципліни.

94. Наказом військового комісара обласного військового комісаріату не пізніше ніж за 10 днів до початку чергового призову призначається тимчасова адміністрація збірного пункту в такому складі:

командування: начальник тимчасової адміністрації збірного пункту, два заступники (з виховної роботи та з тилу);

медичне відділення: начальник відділення - лікар обласного військового комісаріату або в разі його відсутності лікар з числа виділених відповідним закладом охорони здоров'я;

лікарі (дерматовенерологи, хірурги, терапевти, невропатологи, психіатри, офтальмологи, отоларингологи, стоматологи, у разі потреби - лікарі інших спеціальностей, по одній медичній сестрі на кожного лікаря, санітарки);

група професійного психологічного відбору;

відділення формування команд: начальник відділення, один - два помічники начальника відділення, представники Збройних Сил та інших військових формувань, два - три оператори персональних обчислювальних машин (друкарки) і посильні (у разі потреби);

комендантське відділення: комендант збірного пункту, черговий офіцер, патрульні.

Функціональні обов'язки посадових осіб збірного пункту відпрацьовуються начальником тимчасової адміністрації збірного пункту, затверджуються військовим комісаром обласного військового комісаріату та доводяться до посадових осіб, призначених до тимчасової адміністрації.

95. На збірному пункті проводиться:

прийняття громадян, призваних на строкову військову службу, які підлягають відправленню до військових частин, від представників районних (міських) військових комісаріатів за іменними списками. Внесені до списків зміни в кожному примірнику скріплюються гербовою печаткою обласного військового комісаріату. Про осіб, які не прибули на збірний пункт з числа внесених до списку для відправлення у війська, у трьох примірниках списків робиться відмітка із зазначенням причини неприбуття, яка засвідчується підписом начальника тимчасової адміністрації збірного пункту та скріплюється гербовою печаткою;

медичний огляд громадян, призваних на строкову військову службу, перед відправленням їх до військових частин, а також рентгенографічне обстеження органів грудної порожнини та щеплення тим, кому його не проведено. Особи, непридатні до військової служби за станом здоров'я, хворі, призвані з порушенням вимог Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", підлягають поверненню із збірного пункту до районних (міських) військових комісаріатів, які їх направили. Прізвища призовників вносяться до книги обліку призовників, яких повернуто із збірного пункту, за формою згідно з додатком 24. На кожного такого призовника начальником тимчасової адміністрації збірного пункту на ім'я військового комісара районного (міського) військового комісаріату надсилається службовий лист за формою згідно з додатком 25, у якому зазначається, з яких причин призовник підлягає поверненню. Цей службовий лист підшивається до особової справи призовника. Усіх призовників, яких було повернуто зі збірного пункту, військові комісари районних (міських) військових комісаріатів вдруге викликають на відповідну призовну комісію для вирішення питання про їх призов на строкову військову службу з урахуванням нових даних, одержаних із збірного пункту.

Крім того, на збірному пункті може проводитися медичний огляд громадян, визнаних районними (міськими) призовними комісіями, комісіями з питань приписки до призовних дільниць непридатними або тимчасово непридатними до військової служби, а також громадян, які заявили про незгоду з результатами медичного огляду і рішеннями районних (міських) призовних комісій.

96. Військові комісари обласних військових комісаріатів організовують на збірних пунктах необхідну виховну роботу серед призваних громадян на строкову військову службу і роз'яснювальну роботу з їх батьками, які прибули на проводи, відповідно до розроблених планів, а також організовують урочисті проводи особового складу військових команд за участю представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій і батьків призовників.

97. Для супроводження військових команд, які прямують до місця проходження військової служби, виділяється особовий склад із числа найбільш дисциплінованих і вимогливих військовослужбовців, які повинні здійснювати нагляд за додержанням військової дисципліни і порядку у військових командах.

Особовий склад, призначений для прийому і супроводження поповнення, повинен прибути на збірний пункт заздалегідь з урахуванням часу, необхідного для якісного вивчення призваних громадян, їх особових справ, а також оформлення відповідних документів на команду.

Зазначений особовий склад під час перебування на збірних пунктах підпорядковується начальникові тимчасової адміністрації збірного пункту і зобов'язаний разом із командуванням збірного пункту формувати військові команди, вивчати призовників, призваних на військову службу, шляхом співбесід та вивчення їх особових справ, проводити з ними заняття, супроводжувати особовий склад під час його переміщення і брати участь в інших заходах згідно з порядком роботи збірного пункту.

Забороняється начальникам військових команд та іншим посадовим особам, що прибули з військових частин для прийняття і супроводження громадян, призваних на строкову військову службу, висувати до тимчасових адміністрацій збірних пунктів будь-які вимоги стосовно добору призовників, не передбачених законодавством, наказами Міноборони, наказами та директивами Генерального штабу Збройних Сил і цим Положенням.

98. Начальникам військових команд, які направляються за призваними на строкову військову службу громадянами, видаються доручення на право їх прийняття. Доручення передаються начальниками військових команд начальнику тимчасової адміністрації збірного пункту і зберігаються в обласному військовому комісаріаті разом з іменними списками поповнення та актом готовності команди до відправлення, які складаються на збірному пункті.

99. На збірних пунктах призвані на строкову військову службу громадяни передаються начальникові військової команди згідно з іменним списком поповнення за формою згідно з додатком 26, що складається на кожну військову команду у трьох примірниках. Перший і другий примірники разом з комплектом документів на кожного призовника для військової частини (перелік комплекту документів визначається Генеральним штабом Збройних Сил) вручаються начальником тимчасової адміністрації збірного пункту начальникові військової команди, а третій з розпискою начальника військової команди про прийняття поповнення залишається в обласному військовому комісаріаті.

Крім того, начальнику військової команди видаються військові перевізні документи на перевезення військової команди, маршрутний лист, а також продовольчий атестат.

Стосовно осіб, які самовільно залишили місце розташування збірного пункту, військовий комісар обласного військового комісаріату призначає розслідування з метою притягнення їх до відповідальності згідно із законодавством.

100. Начальники військових команд після прибуття до місця призначення передають поповнення за іменними списками та комплектом документів на кожного призовника начальникам пунктів прийому поповнення і одночасно доповідають відповідним начальникам про стан дисципліни та про всі випадки її порушення в дорозі.

На пунктах прийому поповнення в першому примірнику списку проти кожного прізвища призваного для проходження строкової військової служби громадянина робиться відмітка, коли і до якої військової частини (умовне найменування частини і пункт дислокації) направлено. Цей примірник списку після закінчення прийому поповнення передається до тієї інстанції, розпорядженням якої було створено пункт прийому. Другий примірник з позначкою про прийом поповнення, скріплений гербовою печаткою, надсилається обласному військовому комісаріату, з якого прибуло поповнення. Справи з другим та третім примірником списків разом із дорученням на отримання військової команди зберігаються протягом 10 років.

VIII. Фінансове і матеріальне забезпечення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням призову громадян на строкову військову службу

101. Громадяни, призвані на строкову військову службу, зобов'язані прибути до районного (міського) військового комісаріату для відправлення до військових частин у своєму справному одязі та взутті. На збірних пунктах за узгодженням з місцевими органами виконавчої влади організовується продаж необхідних продовольчих та непродовольчих товарів.

102. Громадяни, призвані на строкову військову службу, забезпечуються продовольством у такому порядку:

під час перебування на збірних пунктах призовники забезпечуються гарячою їжею;

за узгодженням з місцевими органами виконавчої влади на збірних пунктах організовується робота буфетів.

Видача повсякденного набору сухих продуктів проводиться залежно від часу перебування в дорозі відповідно до встановлених норм. У разі прямування з пересадками враховується час, необхідний для пересадки.

Забезпечення призовників постільними речами під час їх перебування (ночівлі) на збірному пункті здійснюється Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською міською держадміністраціями у взаємодії з обласними військовими комісаріатами.

103. За повне і якісне забезпечення призовників усім належним за нормами постачання на час проїзду відповідають начальник гарнізону і військовий комісар обласного військового комісаріату.

104. Фінансове і матеріальне забезпечення, пов'язане з виконанням військового обов'язку, здійснюється відповідно до законодавства.

Перевезення громадян, пов'язані з призовом на строкову військову службу, до місця служби та їх харчування в дорозі здійснюється за рахунок коштів Міноборони та інших центральних органів виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво відповідними військовими формуваннями, до яких направляються військовослужбовці.

105. За особами, які залучаються до заходів з приписки громадян до призовних дільниць та призову на строкову військову службу, відповідно до статті 43 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" на весь час виконання своїх обов'язків зберігаються займана посада та середній заробіток за основним місцем роботи.

106. Матеріальне забезпечення громадян у зв'язку з виконанням обов'язків, пов'язаних із взяттям на військовий облік, підготовкою та призовом на строкову військову службу, здійснюється в порядку, визначеному статтею 21 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

IX. Вирішення питань, пов'язаних з направленням громадян для проходження альтернативної (невійськової) служби

107. Організаційно-правові засади та порядок проходження громадянами альтернативної (невійськової) служби визначаються Законом України "Про альтернативну (невійськову) службу" та Положенням про порядок проходження альтернативної (невійськової) служби, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1999 р. N 2066 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 45, ст. 2240), та іншими нормативно-правовими актами.

108. Для вирішення питання про направлення на альтернативну (невійськову) службу громадяни після взяття їх на військовий облік в установленому порядку подають письмову заяву відповідному структурному підрозділу місцевої держадміністрації за місцем проживання.

У районному (міському) військовому комісаріаті під час проходження приписки до призовної дільниці в обліковій картці призовника чорнилом (кульковою ручкою) робиться позначка про виявлення бажання проходити альтернативну (невійськову) службу. Така сама позначка робиться олівцем і в обліково-алфавітній книзі.

109. Після отримання районним (міським) військовим комісаріатом рішення місцевої держадміністрації про направлення громадянина на альтернативну (невійськову) службу військовий комісаріат направляє його для проходження медичного огляду.

У разі визнання громадянина придатним до військової служби за станом здоров'я та відсутності підстав для надання відстрочки або звільнення від призову районний (міський) військовий комісаріат протягом п'яти календарних днів письмово повідомляє про це відповідному структурному підрозділу місцевої держадміністрації.

110. Після одержання районним (міським) військовим комісаріатом повідомлення місцевої держадміністрації про видачу направлення для проходження альтернативної (невійськової) служби особова справа призовника переміщується до картотеки справ призовників, які проходять альтернативну (невійськову) службу.

В обліковій картці особової справи призовника робиться запис:

"___ ____________ р. направлено на альтернативну (невійськову) службу. Рішення місцевої держадміністрації від "___ ____________ р. N ____, вх. N _____ від "___ ____________ ____ р. Направлення для проходження альтернативної (невійськової) служби від "___ ____________ ____ р. N ____, вх. N ____ від "___ ____________ ____ р.".

Такий самий запис робиться в обліково-алфавітній книзі призовників.

У разі коли громадянин, який проходить альтернативну (невійськову) службу, виявив бажання проходити строкову військову службу, місцева держадміністрація направляє його до районного (міського) військового комісаріату для проходження призовної комісії. Після ухвалення районною (міською) призовною комісією рішення щодо призову громадян на строкову військову службу районний (міський) військовий комісаріат повідомляє про це місцевій держадміністрації. У розділі VII військового квитка цього громадянина робиться позначка про зарахування строку альтернативної (невійськової) служби, визначеного з урахуванням використання ним робочого часу протягом проходження служби, до строку військової служби з розрахунку півтора місяці альтернативної (невійськової) служби за один місяць строкової військової служби.

У разі коли громадянину за ухилення від проходження альтернативної (невійськової) служби рішенням місцевої держадміністрації буде достроково припинено проходження цієї служби, районні (міські) військові комісаріати виносять на розгляд призовної комісії питання про їх призов на строкову військову службу. Під час призову таких призовників на строкову військову службу строк проходження альтернативної (невійськової) служби не враховується.

X. Вирішення питань, пов'язаних з прийняттям призовників на військову службу за контрактом

111. З особових справ громадян призовного віку, які не проходили строкової військової служби і мають вищу, фахову передвищу, професійну (професійно-технічну), повну загальну середню або базову середню освіту, яких в установленому порядку відібрано кандидатами для прийняття на військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу (далі - військова служба за контрактом), у районному (міському) військовому комісаріаті формується окрема картотека.

До особових справ зазначених призовників додаються заяви про їх бажання добровільно вступити на військову службу за контрактом із письмовою згодою на обробку персональних даних та у випадках, визначених законодавством, письмової згоди на проведення спеціальної перевірки відомостей про нього та рішенням військового комісара районного (міського) військового комісаріату щодо їх зарахування кандидатами для прийняття на військову службу за контрактом або запитом командування військових частин щодо проведення роботи з вивчення їх особистих якостей та оформлення необхідних документів.

112. У графі 9 обліково-алфавітної книги стосовно кожного призовника, який виявив бажання проходити військову службу за контрактом, олівцем робиться позначка про відбір його кандидатом для прийняття на військову службу за контрактом.

113. Призовники, відібрані кандидатами для прийняття на військову службу за контрактом, які пройшли професійно-психологічний відбір і відповідають установленим вимогам проходження військової служби, направляються в установленому порядку до навчальних центрів (навчальних військових частин, підрозділів) для отримання відповідної військово-облікової спеціальності та укладення контракту про проходження військової служби.

Припис про направлення призовника до навчального центру (навчальної військової частини, підрозділу) засвідчується підписом військового комісара районного (міського) військового комісаріату та скріплюється гербовою печаткою. У графі 9 обліково-алфавітної книги стосовно такого кандидата робиться позначка про направлення його до навчального центру (навчальної військової частини, підрозділу) із зазначенням дати і номера припису.

У посвідченні про приписку до призовної дільниці зазначених призовників у розділі "Особливі відмітки" робиться запис "відібраний кандидатом для прийняття на військову службу за контрактом та направлений до навчального центру (навчальної військової частини, підрозділу) (дата вибуття), що дислокується (адреса)", який засвідчується підписом військового комісара районного (міського) військового комісаріату та скріплюється гербовою печаткою.

114. У разі надходження до районного (міського) військового комісаріату витягу з наказу по навчальному центру (навчальній військовій частині, підрозділу) про зарахування призовника до списків особового складу на навчання (призначення на відповідну посаду) військовослужбовців військової служби за контрактом рішенням військового комісара він виключається з військового обліку призовників.

У разі надходження до військового комісаріату від військового формування або правоохоронного органу спеціального призначення витягу з наказу про прийом призовника на військову службу за контрактом рішенням військового комісара він виключається з військового обліку призовників.

В обліковій картці призовника робиться запис:

"Прийнятий на військову службу за контрактом. Наказ командира військової частини ________ від "___ ____________ р. N _____.".

Витяг із наказу зберігається в особовій справі призовника.

У графі 8 обліково-алфавітної книги робиться запис про прийняття призовника на військову службу за контрактом.

Посвідчення призовників про приписку до призовної дільниці знищуються в установленому порядку у військовій частині.

 

СПИСОК
громадян ____ року народження, які підлягають приписці до призовних дільниць

_________________________________________________________________
(найменування підприємства, установи та організації, закладу освіти,
виконавчого органу сільської (селищної, міської) ради)

Станом на ___ ____________ 20__ р.

______________________________
(найменування посади керівника
підприємства, установи, організації,
закладу освіти, виконавчого органу
сільської (селищної, міської) ради)

______________
(підпис)

__________________
(ініціали та прізвище)

___ ____________ 20__ р.

М. П.

____________
Примітка.

 
Список складається в алфавітному порядку. До списків включаються всі громадяни, яким у рік приписки виповнюється 17 років, незалежно від громадянства, відбування покарання в установах виконання покарань, стану здоров'я, місця роботи (навчання). Громадяни старшого призовного віку, не приписані до призовної дільниці, також вносяться до цього списку, рік їх народження зазначається у графі 2.

У районних (міських) військових комісаріатах списки реєструються і підшиваються до окремої справи та зберігаються протягом трьох років.

 

ЗВЕДЕНИЙ СПИСОК
громадян _____ року народження, які проживають в __________________ районі (місті) та підлягають приписці до призовної дільниці у _____ році

Порядковий номер

Прізвище, ім'я, по батькові

Місце роботи (навчання) та посада

Місце проживання

Відмітка районного військового комісаріату про дату приписки до призовної дільниці та за яким номером призовника внесено до протоколу

1

2

3

4

5

1.

Іванченко Микола Петрович

заклад загальної середньої освіти N ___ учень 11-а класу

м. ___________,
вул. _________,
буд. ___ кв. ___

приписаний згідно з протоколом від 5 лютого 20__ р. N 3 за номером 9

2.

Прохоренко Ігор Іванович

заклад професійно-технічної освіти N ____ учень

м. ___________,
вул. _________,
буд. __, кв. ___

відрахований із закладу освіти, вибув за адресою: _______ область, смт ______, вул. ______, буд. ______. Надіслано запит _______________ районному військовому комісаріату від ___ ____________ 20__ р. N ____.
Приписаний __________ районним військовим комісаріатом ___ ____________ 20__ р. від ___ ____________ 20__ р. вх. N 155

3.

Яценюк Сергій Семенович
______ року народження

_____________ коледж, студент 1 курсу

м. ___________,
вул. _________,
буд. __, кв. ___

іноземець, приписці не підлягає, копія паспорта громадянина ______ N ______ виданий ___ ____________ 20__ р. ______ (додається)

Усього до списку включено ____ осіб,

у тому числі:

включено помилково ____ осіб;

не з'явилося для приписки до призовної дільниці ______ осіб.

Усього приписано ____ осіб.

Військовий комісар ____________ районного (міського) військового комісаріату

_____________________________
(військове звання)

__________________
(підпис)

_____________________________________
(ініціали та прізвище)

Посадова особа районного (міського) військового комісаріату

_____________________________
(військове звання)

__________________
(підпис)

_____________________________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

"___" ____________ 20__ р.

____________
Примітка.

 
Список складається в алфавітному порядку. До списку включаються всі громадяни, яким у рік приписки виповнюється 17 років, незалежно від громадянства, відбування покарання в установах виконання покарань, стану здоров'я, постійного чи тимчасового проживання (роботи, навчання). Громадяни старшого призовного віку, не приписані до призовної дільниці, також вносяться до цього списку, рік їх народження зазначається у графі 2.

У районних (міських) військових комісаріатах списки реєструються і підшиваються до окремої справи та зберігаються протягом 10 років.

 

Кутовий штамп
закладу охорони здоров'я

МЕДИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Громадянин (прізвище, ім'я, по батькові) __________________________________________________

Дата народження ______________________________________________________________________

Анамнез (перебування на "Д" обліку, спадковість, звернення за медичною допомогою з приводу захворювань, операції, травми)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Діагноз: ______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
                                                    (підпис, ініціали та прізвище лікаря, що склав медичну характеристику,
                                                                                скріплені особистою печаткою лікаря)

_____________________________________________________________________________________
                                                        (підпис, ініціали та прізвище керівника закладу охорони здоров'я)

___ ____________ 20__ р.

М. П.

 

_____________________________________________________________________________________
(найменування виконавчого органу ради, підприємства, установи, організації,
закладу освіти, або прізвище та ініціали власника будинку)

_____________________________________________________________________________________
(адреса)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N _______

На виконання Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу":

1) здійснити оповіщення таких громадян, які підлягають приписці до призовної дільниці: _____________________________________________________________________________________
                                                                                (прізвище та ініціали громадян)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

про їх виклик до ______________________________________________________________________
                                                                             (найменування районного (міського) військового комісаріату)

та забезпечити їх прибуття у строки, зазначені в повістках, за адресою:
_____________________________________________________________________________________
                                                                                         (адреса призовної дільниці)

Додаток: повістки _________ штук;

2) про результати виконання розпорядження поінформувати до ___ ____________ 20__ р.;

3) звернення щодо призовників і військовозобов'язаних, які ухиляються від виконання військового обов'язку, подавати до органів Національної поліції для їх розшуку, затримання і доставки, а копії - до _____________________________________________________________________________________
                                                                                    (найменування районного

_____________________________________________________________________________________
                                                                         (міського) військового комісаріату)

_____________________________________________________________________________________
                                            (військовий комісар районного (міського) військового комісаріату)

______________________________________
(військове звання)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

___ ____________ 20__ р.

М. П.

_____________________________________________________________________________________,
                                                                             (прізвище, ім'я, по батькові адресата)

який проживає: ________________________________________________________________________
                                                                                               (адреса місця проживання особи)

ПОВІСТКА N ____

Згідно із Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу" Вам належить пройти приписку до призовної дільниці.

Пропоную Вам прибути на _____ годину "___" ____________ 20__ р. до _____________________________________________________________________________________
                                                     (найменування районного (міського) військового комісаріату)

для проходження приписки за адресою: ___________________________________________________
                                                                                                                            (адреса місця розташування призовної

_____________________________________________________________________________________
                                                           дільниці або районного (міського) військового комісаріату)

Військовий комісар _____________________________________ районного (міського) військового комісаріату

__________________________________
(військове звання)

____________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

        М. П.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Лінія відрізу _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

РОЗПИСКА

Повістку на ім'я ______________________________________________________________________
                                                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові)
про виклик до ______________ районного (міського) військового комісаріату для приписки до призовної дільниці на ____ годину "___" ____________ 20__ р. одержав "___" ____________ 20__ р.

__________________
                (підпис)

_______________________________
(ініціали та прізвище)

У разі неприбуття без поважних причин до районного (міського) військового комісаріату Вас може бути притягнуто до відповідальності згідно із законом.

(Зворотний бік повістки)

При собі мати такі документи:

паспорт громадянина України (у разі наявності паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм мати довідку про реєстрацію місця проживання особи);

копію документа, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (картка платника податків);

копію свідоцтва про народження;

копію атестата, диплома, свідоцтва, іншого документа про освіту;

довідку з місця роботи або навчання із зазначенням: для тих, хто працює, - посади, фаху, з якого часу працює; для тих, хто навчається, - курсу чи класу;

характеристику з місця роботи або навчання;

чотири фотокартки розміром 3 ґ 4 сантиметри (знімок без головного убору);

свідоцтва, посвідчення і довідки про одержання спортивних розрядів, про спеціальність, одержану в закладі освіти;

посвідчення водія (за наявності).

 

 

Фото
3 ґ 4 см

 


N ________ за обліково-алфавітною книгою

ОБЛІКОВА КАРТКА ПРИЗОВНИКА

_____________________________________________________________________________________
                                                                                                            (прізвище)

_____________________________________________________________________________________
                                                                                                  (ім'я та по батькові)

I. Загальні відомості

1. Рік, число та місяць народження _______________________________________________________

2. Місце народження __________________________________________________________________

3. Адреса місця проживання ____________________________________________________________

4. Місце роботи _______________________________________________________________________

5. Спеціальність _______________________________________________________________________

6. Освіта:

загальна _____________________________________________________________________________

спеціальна ___________________________________________________________________________

7. Знання іноземної мови _______________________________________________________________

8. Бажання проходити альтернативну (невійськову) службу __________________________________

9. Бажання проходити військову службу за контрактом ______________________________________

10. Судимість (за що та на який строк, де і коли відбував покарання)
_____________________________________________________________________________________

11. Близькі родичі, які мають судимість, ___________________________________________________

12. Військова спеціальність _____________________________________________________________

13. Спортивні розряди _________________________________________________________________

14. Проходження допризовної підготовки _________________________________________________

II. Склад сім'ї призовника

III. Близькі родичі, які проживають окремо

IV. Результати приписки

Приписку пройшов "___" ____________ 20__ р. (протокол _______):

зріст _______ см; вага ______ кг; об'єм грудей __________ см

Висновок лікарів:

офтальмолог

отоларинголог

стоматолог

невропатолог

терапевт

хірург

психіатр

дерматовенеролог

Дані рентгенівського обстеження органів грудної порожнини

Придатний до військової служби та попередньо призначений _________

Тимчасово непридатний до військової служби і потребує лікування (обстеження) до ________________ р.

Непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час _____________________________________________________________________________________

Непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку _____________________________________________________________________________________

Підлягає взяттю на військовий облік військовозобов'язаних як такий, що раніше був засуджений до позбавлення волі, обмеження волі за вчинення кримінального проступку чи нетяжкого злочину, _____________________________________________________________________________________

Підлягає виключенню з військового обліку як такий, що був раніше засуджений до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, _________________________________________

Голова комісії:

військовий комісар __________________________ районного (міського) військового комісаріату

______________________________________
(військове звання)

____________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

Члени комісії:

 

 

представник районного (міського)
органу управління освітою

____________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

представник уповноваженого
органу Національної поліції, який
проводить роботу з
неповнолітніми

 
 
____________
(підпис)

 
 
___________________
(ініціали та прізвище)

лікар, який організовує роботу
медичного персоналу з медичного
огляду громадян України, які
підлягають приписці

 
 
____________
(підпис)

 
 
___________________
(ініціали та прізвище)

психолог відповідного
державного
(комунального) закладу,
розташованого на території
району (міста)

 
 
 
____________
(підпис)

 
 
 
___________________
(ініціали та прізвище)

Секретар комісії

____________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

Із правами та обов'язками призовника ознайомлений, посвідчення про приписку отримав

____________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

V. Результати призову

 

"___" ____________ 20__ р.
протокол
N ___

"___" ____________ 20__ р.
протокол
N ___

"___" ____________ 20__ р.
протокол
N ___

Зріст

 

 

 

Вага

 

 

 

Об'єм грудей

 

 

 

Висновок лікарів:

 

 

 

офтальмолог

 

 

 

отоларинголог

 

 

 

стоматолог

 

 

 

невропатолог

 

 

 

терапевт

 

 

 

хірург

 

 

 

психіатр

 

 

 

дерматовенеролог

 

 

 

Дані рентгенівського обстеження органів грудної порожнини

 

 

 

Придатний до військової служби, призвати на строкову військову службу і призначити

 

 

 

Надати відстрочку від призову на строкову військову службу за (для)
_________________________________
                         (підстава надання)

 

 

 

Звільнити від призову на строкову
військову службу _________________________________
                         (підстава звільнення)

 

 

 

Направлений для проходження альтернативної (невійськової) служби

 

 

 

Направлений до вступу до вищого військового навчального закладу (зарахований кандидатом для проходження військової служби за контрактом)

 

 

 

Голова комісії

 

 

 

Члени комісії:

 

 

 

військовий комісар районного (міського) військового комісаріату

 

 

 

заступник керівника районного (міського) органу управління освітою

 

 

 

заступник начальника районного (міського) органу Національної поліції

 

 

 

лікар, що організовує роботу медичного персоналу з медичного огляду призовників

 

 

 

психолог соціальної служби райдержадміністрації (виконавчого органу міської ради)

 

 

 

Секретар комісії

 

 

 

VI. Відмітки про облік

VII. Відмітки про результати перевірки законності надання відстрочки від призову

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Відмітка про відправлення призовника до військової частини "___" ____________ 20__ р., команда N ___________.

Начальник тимчасової адміністрації збірного пункту ______________ обласного військового комісаріату

_________________________________
(військове звання)

М. П.

____________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

 

N _______ за обліково-алфавітною книгою

Вид (рід) Збройних Сил, інші військові формування _________________________________________,
команда Генерального штабу Збройних Сил _______________________________________________

ОСОБОВА СПРАВА ПРИЗОВНИКА

_____________________________________________________________________________________
                                                                                       (прізвище, ім'я та по батькові)

_____________________________________________________________________________________
                                                                                    (рік, число і місяць народження)

Освіта _______________________________________________________________________________
Спеціальність _________________________________________________________________________

Судимість ____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ військовий
комісаріат ___________________________________________ області (Автономної Республіки Крим)

ПЕРЕЛІК
документів особової справи

1. Копія паспорта громадянина України (ID-картки з довідкою про реєстрацію місця проживання особи).

2. Копія свідоцтва про народження.

3. Копія документа, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (картка платника податків).

4. Копія документа про освіту.

5. Довідка з місця роботи (навчання).

6. Характеристика з місця роботи (навчання).

7. Лист вивчення особистих якостей призовника.

8. Довідка про рентгенівське обстеження органів грудної порожнини.

9. Інші документи про стан здоров'я та сімейний стан.

10. Повідомлення органів досудового розслідування про підозру призовнику у вчиненні кримінального порушення або суду про розгляд кримінальної справи в суді, органу реєстрації актів цивільного стану громадян про зміну прізвища, імені та по батькові, інші документи, що характеризують особистість призовника.

____________
Примітка. На зворотному боці обкладинки приклеюється конверт для фотокарток.

 

Обліковано за описом

N ____________ 20__ р.

КНИГА
протоколів засідань комісії з питань приписки
громадян ________ року народження до призовної
дільниці ________________________________ району (міста)

_____________________________________________________
(найменування адміністративно-територіальної одиниці)

Розпочато "___" ____________ 20__ р.

Закінчено "___" ____________ 20__ р.

Порядковий номер

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік народження

Скарги на стан здоров'я, анамнез
(інші заяви призовника)

Дані об'єктивного обстеження, діагноз

Рішення комісії

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

Протокол від "___" ____________ 20__ р. N _____

1/295

Іванченко Сергій Миколайович

20__

скарг немає

записуються вага, зріст, гострота зору, дані об'єктивного обстеження та діагноз відповідно до пункту 5 пояснення до ведення книги протоколів засідань комісії з питань приписки громадян до призовних дільниць

придатний до військової служби без обмежень. Призначений до десантно-штурмових військ

 

2/296

Сергієнко Петро Іванович

20__

скарги на зниження зору обох очей. У дитинстві переніс кератит

 

на підставі статті __ графи ___ розкладу хвороб (додаток ___ до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України), непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час, підлягає взяттю на облік військовозобов'язаних

 

3/297

Сидоренко Іван Сергійович

20__

скарги на періодичний біль у ділянці серця протягом останніх шести місяців.
До лікаря не звертався

 

направити на додаткове обстеження в міську лікарню N ___.
Прибути для проходження приписки вдруге "__" ____ 20__ р.

приписку пройшов протокол від "___" ____________ 20__ р. N ____

4/32*

Шматко Олег Іванович

20__

скарги на витікання гною з правого вуха. Хворий протягом трьох років, обстеження проведено у міській лікарні N 3, акт від 15 січня 20__ р. N ___

 

на підставі статті ____ графи ___ розкладу хвороб (додаток __ до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України) непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час, підлягає взяттю на облік військовозобов'язаних

рішення комісії змінено, визнаний тимчасово непридатним до військової служби, потребує лікування. Протокол засідання ___ обласної призовної комісії від ____________ 20__ р. N ___

5/298

Грець Андрій Олексійович

20__

для проходження приписки не з'явився. Інвалід з дитинства з приводу дитячого церебрального паралічу. Довідка медико-санітарної експертизи від ___ ____________ 20__ р. N АА 00234, зберігається у справі N _____

 

на підставі статті __ графи ___ розкладу хвороб (додаток __ до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України) непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку, підлягає виключенню з військового обліку

 

____________
* У разі явки вдруге у знаменнику зазначається порядковий номер первинної явки на приписку.

(осіб)

1. Викликалися для проходження приписки _______________________

2. З'явилося для проходження приписки __________________________

з них після медичного обстеження визнано:

придатними до військової служби _______________________________

тимчасово непридатними до військової служби, що потребують лікування, ___________________________________

непридатними до військової служби в мирний час, обмежено придатними у воєнний час _______________________

непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку _____________________________________

направлено на додаткове медичне обстеження ___________________________________________________________

3. Із числа осіб, які прибули на приписку, виявили бажання проходити альтернативну (невійськову) службу ___________________________________________________________________________________________________

4. Не з'явилися для проходження приписки _______________________

Приписано ___________________________________________________

Не приписано ________________________________________________

Голова комісії

________________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

Члени комісії:

________________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

 

________________

___________________________

 

________________

___________________________

 

________________

___________________________

 

________________

___________________________

 

________________

___________________________

Секретар комісії

________________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

ПОЯСНЕННЯ
до ведення книги протоколів засідань комісії з питань приписки громадян до призовних дільниць

1. Книга повинна бути пронумерована, прошнурована, засвідчена підписом військового комісара районного (міського) військового комісаріату та скріплена гербовою печаткою районного (міського) військового комісаріату. Книга зберігається як документ для службового користування.

2. Книгу веде секретар комісії з числа медичного персоналу. Виправлення та доповнення засвідчуються військовим комісаром районного (міського) військового комісаріату та скріплюються гербовою печаткою.

3. У книгу вносяться дані про всіх громадян, які внесені до зведених списків та яким належало з'явитися на приписку, в тому числі про осіб, які страждають тяжкими захворюваннями і не мають можливості особисто з'явитися для проходження приписки.

4. Дані про осіб, що направляються на додаткове медичне обстеження, фіксуються у книзі повторно після ухвалення щодо них остаточного рішення з відміткою у графі 2: "Записаний вдруге".

5. Діагнози в графу 5 записувати відповідно до Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я Десятого перегляду, що затверджена наказом МОЗ від 8 жовтня 1998 р. N 279 "Про перехід органів і закладів охорони здоров'я України на Міжнародну статистичну класифікацію хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я десятого перегляду".

6. У графі 1 зазначається: у чисельнику - порядковий номер цього протоколу, у знаменнику (починаючи з протоколу N 2) - порядковий номер призовника.

7. Після завершення строку приписки до призовних дільниць у книзі зазначаються її результати за формою, встановленою Генеральним штабом Збройних Сил.

8. Книга зберігається в районному (міському) військовому комісаріаті 10 років.

 

НАПРАВЛЕННЯ N _______

Громадянин __________________________________________________________________________
                                                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові)

відповідно до рішення комісії з питань приписки (призовної комісії), протокол засідання комісії від "___" ____________ 20__ р., потребує додаткового медичного обстеження (лікування) з направленням до закладу охорони здоров'я ________________________________________________
                                                                                                    (зазначаються скарги громадянина, анамнез та попередній діагноз)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Дата прибуття "___" ____________ 20__ р.

Військовий комісар ________________________ районного (міського) військового комісаріату

Лікар - член призовної комісії

_____________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ р.

М. П.

ПОВІДОМЛЕННЯ

_____________________________________________________________________________________
                                                                             (посада керівника, ініціали та прізвище)

На підставі Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" громадянин _____________________________________________________________________________________
                                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)
направляється для стаціонарного медичного обстеження (лікування) до закладу охорони здоров'я.

У зв'язку з цим прошу Вас звільнити його від роботи (навчання) на час, необхідний для перебування в закладі охорони здоров'я, із збереженням за ним місця роботи (навчання), займаної посади і середнього заробітку.

Військовий комісар ________________________ районного (міського) військового комісаріату

_______________________________
(військове звання)

_________________
(підпис)

_____________________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ р.

 

ЛИСТ ВИВЧЕННЯ

особистих якостей призовника _________________________________________________________
                                                                                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________ року народження

Висновок особи, яка проводила вивчення особистих якостей призовника:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________
(посада, військове звання)

____________
(підпис)

________________________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ р.

Висновок:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Військовий комісар _________________________ районного (міського) військового комісаріату

__________________________
(військове звання)

____________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ р.

М. П.

 

ВИТЯГ
із книги протоколів засідань комісії з питань приписки
(протокол від "___" ____________ 20__ р. N ____)

Громадянин __________________________________________________________________________
                                                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові)
___________________ року народження рішенням комісії з питань приписки згідно з
Положенням про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України визнаний

_____________________________________________________________________________________
                                                   (зазначити ступінь придатності до військової служби та рішення комісії)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Голова комісії _________________________________________________________________________
                                                                                                    (ініціали та прізвище)

Члени комісії:

_____________________________________________________________________________________
                                                                                              (ініціали та прізвище)

_____________________________________________________________________________________
                                                                                              (ініціали та прізвище)

_____________________________________________________________________________________
                                                                                              (ініціали та прізвище)

_____________________________________________________________________________________
                                                                                              (ініціали та прізвище)

Секретар комісії

______________
           (підпис)

_________________________________
(ініціали та прізвище)

 

Обліковано за описом

N ____________ 20__ р.

ОБЛІКОВО-АЛФАВІТНА КНИГА
призовників _______ року народження, які проживають на території

___________________________________________________________________
(найменування адміністративно-територіальної одиниці)

Розпочато "___" ____________ 20__ р.

Закінчено "___" ____________ 20__ р.

Порядковий номер

Прізвище, ім'я, по батькові

Адреса місця проживання

Дата приписки до призовної дільниці, якщо прибув, то з якого військового комісаріату, дата взяття на військовий облік, отримання особової справи

До якого військового комісаріату вибув і коли, дата відправлення особових справ та за яким номером

Результати проходження районної призовної комісії

Відмітка про місце збереження особової справи призовника

відмітка про надання відстрочки від призову, підстава, до якого часу надано відстрочку

відмітка про зарахування в запас або зняття з військового обліку, дата та номер протоколу призовної комісії

відмітка про призов, дата, у складі якої військової команди, куди вибув

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Шевченко Ігор Іванович

м. _______,
вул. ______,
буд. ____,
кв. _____

4 лютого 20__ р.

 

згідно з частиною __ статті __ Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", студент закладу вищої освіти, який здобуває освіту за денною формою навчання, до ____________ 20__ р. протокол від "___" ____________ 20__ р. N ___

 

 

 

2.

Шалькін Петро Семенович

м. _______,
вул. ______,
буд. ____,
кв. _____

7 лютого 20__ р.

 

 

виключений з військового обліку згідно з частиною __ статті __ Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", протокол від "___" ____________ 20__ р. N __

 

особова справа - стелаж N 5/72

3.

Шатило Олег Петрович

м. _______,
вул. ______,
буд. ____,
кв. _____

10 лютого 20__ р.

 

 

 

відправлений 20 жовтня 20__ р., команда N 7350, військова частина А0603, м. Харків

особова справа - стелаж N 1/76

4.

Шапар Іван Іванович

м. _______,
вул. ______,
буд. ____,
кв. _____

10 лютого 20__ р.

Дніпровський районний у м. Києві військовий комісаріат 20 квітня 20__ р. 29 квітня 20__р., N ___

згідно з частиною __ статті __ Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", за сімейними обставинами до ____________ 20__ р., протокол від "___" ____________20__ р. N ___

 

 

 

5.

Шипко Денис Владиславович

м. _______,
вул. ______,
буд. ____,
кв. _____

Дарницький районний у м. Києві військовий комісаріат ____________ 20__ р. ____________ 20__ р.

 

 

 

 

 

ПОЯСНЕННЯ
до ведення обліково-алфавітної книги

1. Книга повинна бути пронумерована, прошнурована, підписана військовим комісаром районного (міського) військового комісаріату та засвідчена гербовою печаткою. Книга зберігається як документ для службового користування.

2. У книгу записуються всі призовники, що приписані до призовних дільниць, у тому числі ті, яких визнано непридатними до військової служби в мирний час, обмежено придатними у воєнний час, непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку, а також які прибули на військовий облік з інших військових комісаріатів.

3. У разі коли стосовно призовника рішення призовної комісії ухвалено повторно, воно записується новим рядком з посиланням на попередній запис у графі 9.

4. На кожного призовника відведено чотири або п'ять рядків.

5. У графі 9 обов'язково робиться запис про місцезнаходження особової справи призовника, простим олівцем - у загальній картотеці, чорнилом (кульковою ручкою) - в архіві районного (міського) військового комісаріату.

6. Усі записи, крім графи 3, у книзі робляться чорнилом (кульковою ручкою). Адреса місця проживання записується простим олівцем.

7. Книга зберігається 75 років.

 

Формат 100 х 150

АЛФАВІТНА КАРТКА

1. ___________________________________________________________________________________
                                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові)

2. ___________________________________________________________________________________
                                                                                 (число, місяць та рік народження)

3. ___________________________________________________________________________________
                         (формальна освіта: рівень здобутої освіти, спеціальність (професія) та професійна кваліфікація
                                                           (за наявності), рік завершення здобуття освіти, заклад освіти)

4. ___________________________________________________________________________________
                              (професійна кваліфікація, здобута шляхом неформальної/інформальної освіти (за наявності)

5. ___________________________________________________________________________________
                                        (з якого районного (міського) військового комісаріату прибув для взяття на облік)

Місце роботи (навчання) _______________________________________________________________

Місце проживання _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Військовий комісар ____________________________ районного (міського) військового комісаріату

____________________
           (військове звання)

______________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ р.

ПОЯСНЕННЯ
до заповнення алфавітної картки

1. Алфавітна картка заповнюється у двох примірниках чітким розбірливим почерком без скорочення слів. Перший примірник зберігається в районному (міському) військовому комісаріаті в окремій справі, другий не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів надсилається районному (міському) військовому комісаріату за місцем попереднього обліку призовника разом із супровідним листом про надіслання його особової справи.

2. Відомості в алфавітну картку вносяться на підставі наданих призовником документів (паспорт громадянина України, посвідчення про приписку тощо).

3. У пункті 3 зазначаються рівень здобутої призовником формальної освіти (базова середня освіта, повна загальна середня освіта, професійна (професійно-технічна) освіта, фахова передвища освіта, вища освіта), спеціальність (професія) згідно з документом про освіту, рік завершення здобуття освіти і заклад освіти. У пункті 4 подається інформація про професійну кваліфікацію, здобуту шляхом неформальної/інформальної освіти.

4. У першому примірнику робиться відмітка про час, коли зроблено запит про надіслання особової справи.

5. У примірнику алфавітної картки, що надсилається районному (міському) військовому комісаріату за місцем попереднього обліку призовника, робиться запис, наприклад: "Призовника Ісаєнка П. К. взято на військовий облік. Прошу надіслати особову справу, медичну картку амбулаторного хворого та вкладний листок до неї". Пункти 4 і 5 у цьому разі не заповнюються.
 

Формат 30 х 35

ЗРАЗКИ ШТАМПІВ
про взяття на військовий облік та зняття з військового обліку призовників

 

 

                             ЗАТВЕРДЖУЮ
          Військовий комісар ______________
   районного (міського) військового комісаріату
________________   _______   _______________
      (військове звання)          (підпис)      (ініціали та прізвище)
                      "___" ____________20__ р.

ПЛАН
проведення призову громадян на строкову військову
службу ___ - ___ років народження ____________ 20__ р.
у _______________________ військовому комісаріаті

Розділ I

1. Перебуває на військовому обліку, усього ________________________________________________

2. Не підлягає призову, усього ___________________________________________________________

з них:

приписаних до призовних дільниць у поточному році _______________________________________

не досягли 18-річного віку ______________________________________________________________

мають право на відстрочку, усього _______________________________________________________

у тому числі:

за сімейними обставинами ______________________________________________________________

за станом здоров'я _____________________________________________________________________

здобувають освіту _____________________________________________________________________

для продовження професійної діяльності __________________________________________________

з інших обставин ______________________________________________________________________

притягалися до кримінальної відповідальності, стосовно яких здійснюється кримінальне провадження _________________________________________________________________________

3. Підлягає призову на строкову військову службу, усього ____________________________________

у тому числі:

за освітою:

з вищою освітою (магістри) _____________________________________________________________

з іншою вищою освітою ________________________________________________________________

з повною загальною середньою освітою __________________________________________________

з них придатних для підготовки сержантів ________________________________________________

отримали спеціальність у закладах освіти, усього __________________________________________,

з них:

водіїв транспортних засобів _____________________________________________________________

Розділ II

____________
Примітка.

 
Окремими розділами відображаються відомості, передбачені пунктом 61 Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом.

Посадова особа, яка відповідає за обліково-призовну роботу _______________________________________ районного (міського) військового комісаріату

________________________________
(військове звання)

________________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ р.

 

НАКАЗ

"___" ____________ 20__ р.

N ________

м. _____________

Про призов громадян на
строкову військову службу

1. На підставі Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" та Указу Президента України від "___" ____________ 20__ р. N _________ з "___" ____________ 20__ р. по "___" ____________ 20__ р. проводиться призов громадян на строкову військову службу.

2. Явці на призовну дільницю _____________________________ району (міста) для призову на строкову військову службу підлягають усі громадяни ___________ року народження, яким у період чергового призову виповниться 18 років, а також громадяни, які народилися у ____ - ____ роках, у яких закінчилася відстрочка від призову або не призвані раніше на строкову військову службу за різних обставин.

3. Усі громадяни, які підлягають призову на строкову військову службу, зобов'язані прибути на призовну дільницю за адресою: __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

в установлений час з документами, зазначеними в повістках. Громадяни, які не отримали повісток для призову на строкову військову службу, зобов'язані прибути до районного (міського) військового комісаріату "___" ____________ 20__ р. та мати при собі документи, які посвідчують особу.

4. Усі особи призовного віку, які підлягають призову на строкову військову службу і тимчасово перебувають на території ___________________ району (міста), зобов'язані негайно повернутися до місця постійного проживання та з'явитися в районний (міський) військовий комісаріат для проходження призовної комісії.

5. На підставі Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" керівники підприємств, установ, організацій, у тому числі закладів освіти, незалежно від їх підпорядкування і форми власності зобов'язані відкликати призовників з відряджень для забезпечення своєчасного прибуття їх на призовну дільницю.

6. Громадяни, які ухиляються від призову і не з'являються до військового комісаріату, несуть відповідальність згідно із законодавством.

Військовий комісар __________________________________________________ районного (міського) військового комісаріату

______________________________
(військове звання)

________________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

___ ____________ 20__ р.

М. П.

 

_____________________________________________________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації, закладу освіти, виконавчого органу сільської
(селищної, міської) ради, управителя багатоквартирного будинку або прізвище та ініціали власника будинку)

_____________________________________________________________________________________
(адреса)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N ________

На виконання Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу":

1) здійснити оповіщення таких громадян, які підлягають призову на строкову військову службу:

_____________________________________________________________________________________
                                                                               (прізвище та ініціали громадян)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

про їх виклик до _______________________________________________________________________
                                                                       (найменування районного (міського) військового комісаріату)

та забезпечити їх прибуття до призовної дільниці у строки, зазначені в повістках, за адресою: _____________________________________________________________________________________
                                                                                  (адреса призовної дільниці)

Додаток: повістки _________ штук;

2) про результати виконання розпорядження поінформувати до ___ ____________ 20__ р.;

3) звернення щодо громадян, які ухиляються від виконання військового обов'язку, подавати територіальним органам Національної поліції для їх розшуку, затримання і доставки, а копії - до _____________________________________________________________________________________
                                                                         (найменування районного (міського)

_____________________________________________________________________________________
                                                                                     військового комісаріату)

_____________________________________________________________________________________
                                              (військовий комісар районного (міського) військового комісаріату)

______________________________
(військове звання)

________________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

___ ____________ 20__ р.

М. П.

 

_____________________________________________________________________________________,
                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові адресата)

який проживає ________________________________________________________________________
                                                                                                         (адреса місця проживання особи)

ПОВІСТКА N ____

Згідно із Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу" Ви підлягаєте призову на строкову військову службу.

Пропоную Вам прибути на ______ годину "___" ____________ 20___ р. до _____________________________________________________________________________________
                                                        (найменування районного (міського) військового комісаріату)

для проходження призовної комісії за адресою: _____________________________________________

_____________________________________________________________________________________
                      (адреса місця розташування призовної дільниці або районного (міського) військового комісаріату)

_____________________________________________________________________________________

Військовий комісар _____________________
районного (міського) військового комісаріату

________________________________
(військове звання)

________________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Лінія відрізу _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

РОЗПИСКА

Повістку на ім'я _______________________________________________________________________
                                                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові)

про виклик до _______________ районного військового комісаріату для проходження призовної комісії на "___" годину "___" ____________ 20__ р. одержав "___" ____________ 20__ р.

________________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

У разі неприбуття без поважних причин до районного (міського) військового комісаріату Вас може бути притягнуто до відповідальності згідно із законом.

(Зворотний бік повістки)

При собі мати такі документи:

посвідчення про приписку;

паспорт громадянина України (у разі наявності паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм мати довідку про реєстрацію місця проживання особи);

копію атестата, диплома, свідоцтва, іншого документа про освіту;

довідку з місця роботи або навчання із зазначенням: для тих, хто працює, - посади, фаху, з якого часу працює; для тих, хто навчається, - на якому курсі або в якому класі навчається;

характеристику з місця роботи або навчання;

свідоцтва, посвідчення і довідки про спортивні розряди, про спеціальність, одержану в закладі освіти;

посвідчення водія (за наявності);

довідку про щомісячну заробітну плату (стипендію), підписану керівником і головним бухгалтером;

свідоцтво про укладення шлюбу (народження дитини) - одруженим призовникам.

 

Обліковано за описом
N ____________ 20__ р.

КНИГА
протоколів засідань _______________________ районної (міської) призовної комісії

_____________________________________________________
(найменування адміністративно-територіальної одиниці)

Розпочато "___" ____________ 20__ р.

Закінчено "___" ____________ 20__ р.

Порядковий номер

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік народження

Скарги на стан здоров'я, анамнез (інші заяви призовника)

Дані об'єктивного обстеження, діагноз

Рішення призовної комісії

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

Протокол від "___" ____________ 20__ р. N _____

1.

Петренко Валентин Олександрович

 

скарг немає

записуються вага, зріст, гострота зору, дані об'єктивного обстеження та діагноз відповідно до пункту 5 пояснення до ведення книги протоколів засідань районної (міської) призовної комісії

придатний до військової служби
за графами 1 - 5, 7 - 11
наказу Міноборони від 14 серпня 2008 р. N 402. Згідно з частиною першою статті 15 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" призвати на строкову військову службу та призначити у члени екіпажів танків. Зарахувати до команди N 32

 

2.

Власюк Віталій Олексійович

 

скарг немає

 

надати відстрочку згідно з частиною тринадцятою статті 17 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" до ___ ____________ ____ р. Підстава: призовник з вищою педагогічною освітою, педагогічний працівник, основним місцем роботи якого є загальноосвітній заклад, на весь період роботи за спеціальністю

 

3.

Герасик Євген Олегович

 

скарг немає

 

надати відстрочку згідно з частиною восьмою статті 17 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" до ___ ____________ ____ р. Підстава: навчається в закладі вищої освіти з денною формою навчання, у тому числі під час здобуття наступного вищого освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти

 

4.

Димарчук Олег Петрович

 

скарг немає

 

направити на додаткове медичне обстеження. З'явитись на призовну комісію вдруге "___" ____________ 20__ р.

 

5.

Іванченко Петро Іванович

 

скарг немає

 

звільнити від призову на строкову військову службу згідно з частиною першою статті 18 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу"

 

6.

Коваленко Микола Сидорович

 

скарги на головні болі, зниження пам'яті, відчуття втрати свідомості. У _____ р. ЗЧМТ (анамнестично). Стан погіршився в останні два роки. Помітив погіршення пам'яті та уваги. Лікувався у приватного невролога

 

непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час згідно із статтею 75-Б графи I наказу Міноборони від 14 серпня 2008 р. N 402.
Згідно з
частиною першою статті 18 та частиною першою статті 37 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" звільнити від призову на строкову військову службу та передати на військовий облік військовозобов'язаних

 

7.

Павленко Руслан Денисович

 

скарг немає

 

звільнити від призову на строкову військову службу. Підстава: був засуджений за вчинення злочину до позбавлення волі, обмеження волі, у тому числі із звільненням від відбування покарання. Згідно з частиною першою статті 18 та частиною першою статті 37 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" передати на облік військовозобов'язаних

 

8.

Шелест Владислав Ігорович

 

скарги на періодичні болі в області обличчя справа, нападоподібного характеру із слів хворіє протягом останніх трьох років

 

тимчасово непридатний до військової служби за статтею 24 графи I наказу Міноборони від 14 серпня 2008 р. N 402. Згідно з частиною сьомою статті 17 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" надати відстрочку від призову на строкову військову службу за станом здоров'я до ___ ____________ ____ р.

 

9.

Ящук Олександр Андрійович

 

скарг немає

 

надати відстрочку згідно з частиною другою статті 7 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" до ___ ____________ ____ р.
Підстава: має вагітну дружину

 

10.

Якимчук Іван Гаврилович

 

скарг немає

 

надати відстрочку згідно з частиною другою статті 17 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" до ___ ____________ ____ р. Підстава: має дитину віком до трьох років або старшу трьох років, яка виховується без матері у зв'язку з її смертю або за рішенням суду

 

(осіб)

Викликалося _________________________________________________________________________

З'явилося ____________________________________________________________________________

З них визнано:

придатними до військової служби ________________________________________________________

непридатними до військової служби в мирний час, обмежено придатними у воєнний час _____________________________________________________________________________________

непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку _____________________________________________________________________________________

направлено на додаткове медичне обстеження _____________________________________________

надано відстрочку від призову за станом здоров'я __________________________________________

із числа осіб, придатних до військової служби:

призвано на строкову військову службу ___________________________________________________

направлено на альтернативну (невійськову) службу _________________________________________

надано відстрочку від призову для продовження навчання _____________________________________________________________________________________

надано відстрочку від призову __________________________________________________________:

за сімейними обставинами ______________________________________________________________

за іншими обставинами _________________________________________________________________

надіслано матеріалів правоохоронним органам _____________________________________________

Голова комісії

________________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

Члени комісії:

________________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

 

________________

___________________________

 

________________

___________________________

 

________________

___________________________

 

________________

___________________________

 

________________

___________________________

Секретар комісії

________________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

ПОЯСНЕННЯ
до ведення книги протоколів засідань районної (міської) призовної комісії

1. Книга повинна бути пронумерована, прошнурована, засвідчена підписом військового комісара районного (міського) військового комісаріату та скріплена гербовою печаткою районного (міського) військового комісаріату. Книга зберігається як документ для службового користування.

2. Книгу веде секретар комісії з числа медичного персоналу. Виправлення та доповнення підписуються військовим комісаром районного (міського) військового комісаріату та засвідчуються гербовою печаткою.

3. У книгу вносяться дані про призовників, які пройшли призовну комісію протягом дня, у тому числі направлених на додаткове медичне обстеження. Призовники, які повернулися з медичного обстеження, записуються у книгу вдруге в той же день, коли щодо них призовною комісією буде ухвалено остаточне рішення. У книзі робляться відповідні записи:

у разі направлення на додаткове медичне обстеження у графі 6 робиться запис:

"Направити на додаткове медичне обстеження в міську лікарню N ___, а після повторного проходження призовної комісії робиться запис "Призов пройшов "___" ____________ 20__ р., протокол N ____;

у разі повторного проходження призову у графі 2 книги під прізвищем та ініціалами записується: "Повторно, див. протокол від "___" ____________ 20__ р. N ______".

4. Якщо рішення призовної комісії скасовано, призовника в книгу записують вдруге. У графі 6 книги робиться запис: "Рішення призовної комісії від "___" ____________ 20__ р., протокол N _____ скасувати (зазначити причину скасування)" і далі робиться запис про нове рішення призовної комісії.

5. У разі зарахування призовників до спеціальної команди зазначаються вид (рід) військ (сил) Збройних Сил, інше військове формування та номер команди.

6. У порядковому номері у протоколі зазначається: у чисельнику - порядкові номери цього протоколу, у знаменнику (починаючи з протоколу N 2) - порядковий номер призовників, які пройшли призовну комісію з початку призову.

7. Діагнози у графу 5 записувати відповідно до Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я Десятого перегляду, що затверджена наказом МОЗ від 8 жовтня 1998 р. N 279 "Про перехід органів і закладів охорони здоров'я України на Міжнародну статистичну класифікацію хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я десятого перегляду".

8. Після завершення призову у книзі протоколів підбивається підсумок роботи призовної комісії за формою, встановленою Генеральним штабом Збройних Сил.

9. Книга зберігається 15 років.

 

Штамп закладу освіти

ДОВІДКА

Видана призовникові __________________________________________________________________
                                                                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові)

__________________________________________________________ року народження про те, що він
у _______ році вступив до ______________________________________________________________
                                                                                                               (повне найменування закладу освіти)

і зараз навчається на (у) ___ курсі (класі) денного (вечірнього, заочного) відділення.

Строк закінчення закладу освіти ____________ 20__ р.

Довідку видано для подання ____________________________________________________________
                                                                                                                     (найменування районного (міського)

_____________________________________________________________________________________
                                                                                            військового комісаріату)

______________________________
(назва посади керівника закладу освіти)

М. П.

____________
(підпис)

__________________
(ініціали та прізвище)

(Зворотний бік довідки)

Пояснення до заповнення

1. Довідка повинна бути зареєстрована у відповідному журналі обліку службових документів закладу освіти та видаватися призовникові під підпис.

2. Довідка подається до 1 жовтня особисто призовником у районний (міський) військовий комісаріат, в якому він перебуває на військовому обліку.

3. Довідка про навчання (крім навчання на початковому (першому) курсі може надсилатися щороку до 1 жовтня закладом освіти безпосередньо районному (міському) військовому комісаріату.

4. Довідка підписується керівником закладу освіти або його заступником.

 

_____________________________________________________________________________________,
                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові)

який проживає ________________________________________________________________________
                                                                                                           (адреса місця проживання особи)

ПОВІСТКА N ______

Згідно із Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу" Вас призвано на строкову військову службу і зараховано до команди N ______ (зазначається номер команди, наданий оперативним командуванням).

Пропоную Вам "___" ____________ 20__ р. о _______ годині з'явитися за адресою _____________________________________________________________________________________
                                             (адреса місця розташування призовної дільниці або районного (міського)

_____________________________________________________________________________________
                                                                                      військового комісаріату)
для відправлення на збірний пункт.

Військовий комісар ___________________________________________
районного (міського) військового комісаріату

______________________________
(військове звання)

________________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ р.

М. П.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Лінія відрізу _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

РОЗПИСКА

Повістку на ім'я _______________________________________________________________________
                                                                                               (прізвище, ім'я, по батькові)

про явку для відправлення на збірний пункт "___" ____________ 20__ р. одержав о ___________ годині "___" ____________ 20__ р.

________________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

У разі неприбуття без поважних причин за вказаною адресою для відправки на збірний пункт Вас може бути притягнуто до відповідальності згідно із законом.

(Зворотний бік повістки)

Обов'язки призваного на строкову військову службу

1. З'явитися для відправлення у військову частину акуратно підстриженим, одягненим за сезоном у справний одяг і взуття. При собі мати предмети особистої гігієни.

2. При собі мати: паспорт громадянина України, посвідчення про приписку, а тим, які закінчили заклади професійної (професійно-технічної) освіти, - свідоцтво про одержану спеціальність, водіям транспортних засобів - посвідчення водія.

 

Обліковано за описом
N ____________ 20__ р.

КНИГА
протоколів засідань призовної комісії

_____________________________________________________
(найменування адміністративно-територіальної одиниці)

Розпочато "___" ____________ 20__ р.

Закінчено "___" ____________ 20__ р.

Порядковий номер

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік народження

Якою районною призовною комісією та коли обстежений, діагноз, рішення комісії

Скарги призовника, анамнез (інші заяви призовника)

Дані вивчення та об'єктивного обстеження, діагноз призовника

Рішення обласної призовної комісії

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

Протокол від "___" ____________ 20__ р. N _________

1.

Короленко Сергій Іванович

 

________ районна призовна комісія
"___" ____________ 20__ р. Проходив обстеження у ________________________ Діагноз: _________________________ на підставі __________________ визнаний непридатним до військової служби у мирний час, обмежено придатним у воєнний час. Рішенням комісії звільнений від призову на строкову військову службу протокол _______ від ____________ 20__ р.

скарги на періодичний короткочасний головний біль. Після конфліктних ситуацій інколи відчуває біль у ділянці серця. Хворіє протягом року. Не лікувався

* Діагноз записується відповідно до Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я Десятого перегляду, що затверджена наказом МОЗ від 8 жовтня 1998 р. N 279 "Про перехід органів і закладів охорони здоров'я України на Міжнародну статистичну класифікацію хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я десятого перегляду"

на підставі статті __ графи ___ розкладу хвороб (додаток N __ до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України придатний до військової служби). Призвати на строкову військову службу. Призначити в Сухопутні війська. Рішення _________ районної призовної комісії від "___" ____________ 20__ р. скасувати

 

Усього "___" ____________ 20__ р. розглянуто ______ особових справ.

У тому числі:

підтверджено _______________________________ рішень районних (міських) призовних комісій;

не підтверджено _____________________________ рішень районних (міських) призовних комісій.

З них визнано:

придатними до військової служби _______________________________________________________ осіб;

непридатними до військової служби в мирний час, обмежено придатними у воєнний час _________ осіб;

непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку ______________________ осіб;

потребують додаткового медичного обстеження ____________________________________________ осіб.

З них:

призвано на строкову військову службу ____________________________________________ осіб;

надано відстрочку від призову ____________________________________________________ осіб;

звільнено від призову ___________________________________________________________ осіб;

направлено на медичне обстеження _______________________________________________ осіб.

Голова комісії

_____________________
(підпис)

_________________________________
(ініціали та прізвище)

Члени комісії:

_____________________
(підпис)

_________________________________
(ініціали та прізвище)

 

_____________________

_________________________________

 

_____________________

_________________________________

 

_____________________

_________________________________

 

_____________________

_________________________________

 

_____________________

_________________________________

 

ІМЕННИЙ СПИСОК
на військову команду N ______, що направляється
з __________________________ військового комісаріату на
збірний пункт _____________________ обласного військового
комісаріату для відправлення у військову частину

Військовий комісар ___________________________________________
районного (міського) військового комісаріату

________________________________
(військове звання)

М. П.

________________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

Пояснення

1. У списку зазначається номер, встановлений для кожної команди оперативним командуванням, а в графі 4 - номер режимної команди, встановлений Генеральним штабом Збройних Сил.

2. Графа 7 заповнюється на обласному збірному пункті в першому та другому примірниках списку.

 

Обліковано за описом
N ____________ 20__ р.

КНИГА
обліку призовників, яких повернуто із збірного
пункту ________________________________________
обласного військового комісаріату до районних (міських) військових комісаріатів

"___" ____________ 20__ р.

Начальник тимчасової адміністрації збірного
пункту ________________ обласного військового комісаріату

_______________________________
(військове звання)

________________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

Розпочато "___" ____________ 20__ р.

Закінчено "___" ____________ 20__ р.

Пояснення до ведення книги

1. У книгу вносяться дані про всіх призовників, яких повернуто із збірного пункту.

2. Записи у книзі здійснюються начальником тимчасової адміністрації збірного пункту військового комісаріату.

3. Книга зберігається в обласному військовому комісаріаті 10 років.

 

Штамп обласного
військового комісаріату

_______________________ районному (міському) військовому комісару

Повертається із збірного пункту _________________________________________________ обласного військового комісаріату призовник _______________________________________________________
                                                                                                                                                (прізвище, ім'я,

_____________________________________________________________________________________
                                                                                             по батькові, рік народження)

У зв'язку з ___________________________________________________________________________
                                                                                                     (зазначити причину)

для повторного розгляду на призовній комісії.

Додаток: _____________________________________________________________________________
                                                                                                             (перелік документів)

Начальник тимчасової адміністрації збірного
пункту ______________ обласного військового комісаріату

_________________________________
(військове звання)

________________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

 

ІМЕННИЙ СПИСОК
молодого поповнення, яке відправляється військовою
командою N _____ із збірного пункту ____________
обласного військового комісаріату ________________
в розпорядження начальника пункту прийому
молодого поповнення ______________________,
станція ____________________ залізниці

Військовий комісар _______________________ обласного військового комісаріату

_________________________________
(військове звання)

________________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

Особовий склад у кількості ____ осіб, документи на команду прийняв

Начальник військової команди:

_________________________________
(військове звання)

________________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

Пояснення

1. Іменний список складається у трьох примірниках на збірному пункті на підставі іменних списків, що надійшли з районних (міських) військових комісаріатів, і видається начальникам військових команд (перший та другий примірники). Третій залишається у справах обласного військового комісаріату.

2. У разі здійснення централізованого транспортування призовників у назві списку зазначається номер військової команди.

3. У графі 5 у разі направлення призовників до військової частини, діяльність якої пов'язана з державною таємницею, зазначається номер команди, встановлений Генеральним штабом Збройних Сил (наприклад, К-130).

4. Графа 7 заповнюється тільки в першому примірнику списку. Напроти прізвища кожного призовника зазначаються дата його направлення для проходження служби та умовне найменування військової частини.

(Положення із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 р. N 1854,
від 04.09.2003 р. N 1402,
 від 21.12.2005 р. N 1249
,
 від 27.12.2006 р. N 1841
,
 від 19.09.2012 р. N 868
,
 від 13.03.2013 р. N 180
,
 від 25.12.2013 р. N 955
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 20.01.2021 р. N 100)

___________

Опрос