Идет загрузка документа (437 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу и принятие призывников на военную службу по контракту

КМ Украины
Постановление КМ от 21.03.2002 № 352
редакция действует с 17.01.2014

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 березня 2002 р. N 352

Київ

Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 р. N 1249)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 12 грудня 2002 року N 1854,
від 4 вересня 2003 року N 1402,
 від 21 грудня 2005 року N 1249
,
 від 27 грудня 2006 року N 1841
,
 від 19 вересня 2012 року N 868
,
 від 13 березня 2013 року N 180
,
 від 25 грудня 2013 року N 955

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом (додається).

(абзац другий із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 р. N 1249)

 

Прем'єр-міністр України  

А. КІНАХ 

Інд. 29

 

ПОЛОЖЕННЯ
про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 р. N 1249)

(У тексті Положення слова "освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки спеціаліста або магістра" та "Закон України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" в усіх відмінках замінено відповідно словами "або професійно-технічна освіта" та "Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу" у відповідному відмінку, а слова "облікова карта" в усіх відмінках і формах числа замінено словами "облікова картка" у відповідному відмінку і числі; доповнено після слів "командувач" та "оперативне командування" у всіх відмінках і формах числа відповідно словами "(начальник)" та "(територіальне управління)" у відповідному відмінку і числі  згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 року N 1841)

I. Загальні питання

1. Це Положення визначає:

повноваження органів військового управління та обов'язки посадових осіб Збройних Сил з підготовки юнаків до військової служби, підготовки та проведення призову громадян на строкову військову службу;

основні вимоги до підготовки допризовників та призовників до військової служби;

порядок приписки громадян до призовних дільниць, ведення військового обліку призовників та взаємодію військових комісаріатів з державними органами та органами місцевого самоврядування з питань виконання громадянами правил військового обліку;

порядок призову громадян на строкову військову службу та відправлення їх до військових частин;

порядок роботи з відбору громадян призовного віку, які не проходили строкової військової служби і мають вищу або професійно-технічну освіту, для прийняття на військову службу за контрактом.

(пункт 1 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 р. N 1249)

2. Комплектування військових частин, військових навчальних закладів, установ і організацій Збройних Сил та інших утворених відповідно до законів України військових формувань (далі - Збройні Сили та інші військові формування) військовослужбовцями із числа громадян призовного віку проводиться шляхом їх призову на строкову військову службу або прийняття на військову службу за контрактом осіб, які не проходили строкову військову службу і мають вищу або професійно-технічну освіту.

(абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 р. N 1249)

Громадяни, призвані на строкову військову службу, пропорційно розподіляються між Збройними Силами та іншими військовими формуваннями з урахуванням стану здоров'я, фізичного розвитку, освітньої та спеціальної підготовки, ділових, психологічних, моральних якостей, а також з урахуванням потреби у військовонавчених ресурсах військовозобов'язаних.

3. Командувачі (начальники) військ оперативних командувань (територіальних управлінь), військовий комісар Автономної Республіки Крим, обласні, Київський та Севастопольський міські військові комісари, міські та районні військові комісари (далі - обласні, районні військові комісари) здійснюють керівництво та несуть відповідальність за всебічну підготовку громадян до військової служби, проведення найбільш доцільного пропорційного розподілу молодого поповнення в інтересах забезпечення високої бойової готовності об'єднань, з'єднань, військових навчальних закладів та військових частин.

4. Керівництво діяльністю військових комісаріатів з підготовки громадян до військової служби, проведення приписки до призовних дільниць, організації військового обліку призовників, їх відбору для прийняття на військову службу за контрактом та проведення чергового призову громадян на строкову військову службу здійснюється Генеральним штабом Збройних Сил.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 р. N 1249)

5. На командувачів (начальників) військ оперативних командувань (територіальних управлінь) покладається:

відповідальність за стан роботи у військових комісаріатах з питань підготовки громадян до військової служби, проведення приписки громадян до призовних дільниць, організації ведення їх військового обліку, всебічного вивчення особистих якостей призовників, їх відбору для прийняття на військову службу за контрактом та своєчасного призову на строкову військову службу;

(абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 р. N 1249)

організація контролю за підготовкою призовників з військово-технічних спеціальностей та допризовною підготовкою юнаків;

керівництво та контроль за розробленням планів чергового призову громадян на строкову військову службу в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі з урахуванням пропорційного їх розподілу та потреби в накопиченні військовонавчених ресурсів військовозобов'язаних для Збройних Сил та інших військових формувань, організація відправок у військові частини громадян, призваних на строкову військову службу;

підбиття підсумків роботи військових комісаріатів з підготовки та проведення призову за минулий рік на нарадах керівного складу оперативних командувань (територіальних управлінь) та доведення їх результатів до начальника Генерального штабу Збройних Сил.

(абзац п'ятий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. N 1841)

6. Військові комісари несуть відповідальність за проведення приписки до призовних дільниць громадян, яким у рік приписки виповнюється 17 років, забезпечення ведення в повному обсязі військового обліку осіб призовного віку, якісної підготовки громадян до військової служби, всебічне вивчення особистих якостей призовників, відбір кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом, своєчасне проведення призову громадян на строкову військову службу та організоване відправлення їх до військових частин.

(абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 р. N 1249,
 від 27.12.2006 р. N 1841)

На військові комісаріати покладається:

здійснення контролю за виконанням громадянами та посадовими особами вимог Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу";

своєчасне розроблення та подання на розгляд Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування пропозицій щодо організації підготовки громадян до військової служби, приписки і призову їх на строкову військову службу та організованого відправлення призваних до військових частин;

проведення разом з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, територіальними підрозділами Товариства сприяння обороні України (ТСО), іншими громадськими організаціями, підприємствами, установами та організаціями, навчальними закладами активної роботи з підготовки громадян допризовного та призовного віку до військової служби, роз'яснення вимог Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу";

забезпечення формування навчальних груп призовників для підготовки у навчальних закладах ТСО та професійно-технічних навчальних закладах, а також контроль за ходом підготовки спеціалістів;

своєчасний добір та проведення інструктивно-методичних занять з лікарями, технічними працівниками та іншим обслуговуючим персоналом, який залучається для роботи на призовних дільницях;

підготовка пропозицій щодо визначення персонального складу призовних комісій Автономної Республіки Крим, областей, районів і міст та подання їх на затвердження Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим та головам місцевих державних адміністрацій відповідно.

II. Підготовка допризовників і призовників до строкової військової служби

Підготовка допризовників і призовників до строкової військової служби включає:

допризовну підготовку;

підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей;

фізичну підготовку;

лікувально-оздоровчу роботу;

підвищення рівня освітньої підготовки;

вивчення державної мови;

патріотичне виховання.

Допризовна підготовка і підготовка призовників з військово-технічних спеціальностей

7. Допризовна підготовка і підготовка призовників з військово-технічних спеціальностей організовується та проводиться відповідно до вимог Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" та постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2000 р. N 1770 "Про затвердження положень про допризовну підготовку і про підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 49, ст. 2121).

Фізична підготовка

8. Метою фізичної підготовки громадян допризовного і призовного віку є підготовка фізично міцних юнаків шляхом залучення до занять військово-прикладними видами спорту для подальшого проходження ними військової служби у Збройних Силах та інших військових формуваннях.

9. Фізична підготовка допризовників і призовників організовується за програмою фізичної культури центральними органами виконавчої влади в галузі освіти і науки, фізичної культури і спорту у вищих, професійно-технічних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах, спортивних товариствах і клубах.

10. На районні військові комісаріати покладається:

планування та організація у взаємодії з місцевими органами управління у галузі освіти і науки, фізичної культури і спорту заходів щодо підвищення рівня фізичної підготовки громадян допризовного і призовного віку;

проведення добору призовників-спортсменів, які мають спортивні розряди, з метою укомплектування спортивних підрозділів Збройних Сил, інших військових формувань, збірних команд міст, районів, областей для участі в спортивних змаганнях допризовної молоді.

Про хід роботи з фізичної підготовки військові комісаріати повинні один раз на рік інформувати місцеві органи виконавчої влади, обласний військовий комісаріат.

Лікувально-оздоровча робота

11. Лікувально-оздоровча робота з громадянами допризовного і призовного віку організовується за місцем їх проживання, навчання або роботи в лікувально-профілактичних і фізкультурно-оздоровчих закладах.

12. Метою лікувально-оздоровчої роботи є виявлення захворювань, лікування та оздоровлення громадян допризовного та призовного віку для підвищення ступеня їх придатності до військової служби.

Органи управління охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва і Севастополя відповідно до законодавства забезпечують проведення лікувально-профілактичних та оздоровчих заходів з громадянами допризовного і призовного віку.

Військові комісаріати разом з органами управління охороною здоров'я планують і контролюють проведення лікувально-оздоровчої роботи та один раз на рік інформують місцеві органи виконавчої влади про її результати.

(пункт 12 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. N 1841)

Підвищення рівня освітньої підготовки та вивчення державної мови

13. У період проведення приписки громадян до призовних дільниць та їх призову на строкову військову службу військові комісаріати зобов'язані виявляти призовників, які мають низьку освітню підготовку, а також не володіють або погано володіють державною мовою. При цьому складаються списки призовників, які:

(абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. N 1841)

навчаються в навчальних закладах і мають низьку освітню підготовку, а також не володіють або погано володіють державною мовою, для інформування керівників навчальних закладів щодо організації з ними додаткових занять;

не навчаються в навчальних закладах і мають низьку освітню підготовку, для передачі місцевим органам управління у галузі освіти і науки, з метою прикріплення їх до навчальних закладів або направлення на відповідні курси.

Контроль за відвідуванням призовниками відповідних навчальних закладів і курсів покладається на місцеві органи управління у галузі освіти і науки.

Військові комісаріати інформують один раз на рік місцеві органи виконавчої влади про хід роботи з призовниками, які мають низький рівень освітньої підготовки, не володіють або недостатньо володіють державною мовою.

(пункт 13 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. N 1841)

Патріотичне виховання

14. Головним завданням у підготовці громадян допризовного та призовного віку до військової служби є виховання їх у дусі патріотичного обов'язку, поваги до військової служби, готовності до захисту Вітчизни.

15. Військові комісаріати за участю місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, профспілкових, молодіжних та інших громадських організацій зобов'язані проводити систематичну роботу з патріотичного виховання молоді, зосереджуючи увагу на:

роз'ясненні внутрішньої та зовнішньої політики держави, рішень Президента України та Кабінету Міністрів України щодо зміцнення Збройних Сил, інших військових формувань, пропаганди успіхів, висвітлення історичного шляху Збройних Сил та інших військових формувань;

активізації роботи з професійної орієнтації громадян на опанування військових спеціальностей та можливості проходження військової служби за контрактом;

(абзац третій пункту 15 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 р. N 1249)

роз'ясненні серед громадян вимог Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", Військової присяги на вірність Українському народові та військових статутів;

організації зустрічей з ветеранами війни, відмінниками бойової підготовки Збройних Сил та інших військових формувань, відвідування військових частин, кораблів, вищих військових навчальних закладів і вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи;

налагодженні відносин підприємств, установ, організацій і навчальних закладів з військовими частинами і кораблями, де проходять службу громадяни, яких призвано на строкову військову службу та прийнято на військову службу за контрактом з цих колективів.

(абзац шостий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 р. N 1249)

16. Військові комісаріати щороку вносять свої пропозиції відповідним місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, а також громадським організаціям щодо вдосконалення патріотично-виховної роботи серед молоді з метою забезпечення її належної організації в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, на підприємствах, в установах, організаціях та за місцем проживання.

(пункт 16 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. N 1841)

III. Організація роботи з приписки громадян до призовних дільниць

17. Приписка громадян до призовних дільниць проводиться відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", вимог цього Положення, наказів та директив Міністра оборони і начальника Генерального штабу Збройних Сил.

Приписка до призовних дільниць проводиться з метою взяття громадян на облік, визначення їх кількості, ступеня придатності до військової служби, встановлення рівня освітньої підготовки, здобутої спеціальності і рівня фізичної підготовки. Крім того, у період приписки вивчаються ділові і моральні якості допризовників.

На підставі даних про приписку громадян до призовних дільниць районними військовими комісаріатами проводиться попередній розподіл призовників за видами (родами військ) Збройних Сил, іншими військовими формуваннями, виявляються кандидати для направлення до вступу у вищі військові і вищі навчальні заклади, які мають військові навчальні підрозділи, здійснюється направлення призовників для проходження підготовки з військово-технічних спеціальностей у навчальні заклади ТСО і професійно-технічні навчальні заклади та вирішуються інші питання, пов'язані з підготовкою юнаків до військової служби.

До призовних дільниць щороку протягом січня - березня приписуються громадяни, яким у рік приписки виповнюється 17 років. Приписка проводиться районними військовими комісаріатами за місцем проживання.

Приписці до призовних дільниць підлягають усі юнаки, які постійно чи тимчасово проживають на території району (міста), крім осіб, що відбувають покарання в установах виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру, іноземних громадян та осіб без громадянства.

(абзац п'ятий пункту 17 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. N 1841)

Для проведення приписки громадян до призовних дільниць у районних (міських) військових комісаріатах утворюються комісії у такому складі:

районний (міський) військовий комісар - голова комісії;

представник районного (міського) органу управління освітою;

представник структурного підрозділу районного (міського) органу внутрішніх справ, який проводить роботу з неповнолітніми;

лікар, що організовує роботу медичного персоналу з медичного огляду громадян, які підлягають приписці;

психолог соціальної служби райдержадміністрації (виконавчого органу міської ради);

секретар комісії.

Персональний склад районної (міської) комісії з питань приписки, порядок її проведення затверджуються головою райдержадміністрації (виконавчого органу міської ради).

Для проведення медичного огляду громадян, які підлягають приписці, залучаються хірург, терапевт, невропатолог, психіатр, окуліст, отоларинголог, стоматолог, а у разі потреби - інші лікарі-спеціалісти.

(абзаци шостий - восьмий пункту 17
 замінено абзацами згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 27.12.2006 р. N 1841,
 у зв'язку з цим абзаци дев'ятий - одинадцятий вважати
 відповідно абзацами п'ятнадцятим - сімнадцятим)

На випадок хвороби або відсутності з інших поважних причин призначених членів комісії також визначається та затверджується резервний склад комісії з питань приписки.

Обов'язки, покладені на районні (міські) комісії з питань приписки, визначено у статті 14 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Згідно із статтею 43 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" на період приписки громадян до призовних дільниць місцеві держадміністрації та органи місцевого самоврядування зобов'язані забезпечити військові комісаріати обладнаними приміщеннями, які відповідають вимогам проведення цієї роботи, медикаментами, інструментарієм, медичним і господарським майном, автомобільними транспортними засобами, а також забезпечити охорону громадського порядку.

18. Щороку перед проведенням приписки громадян до призовних дільниць районні військові комісаріати зобов'язані проводити такі підготовчі заходи:

уточнити перелік житлово-експлуатаційних організацій, підприємств та інших організацій або установ, які здійснюють експлуатацію будинків, незалежно від підпорядкування і форми власності, домовласників, органів місцевого самоврядування, на які покладено ведення первинного обліку призовників, підрозділів по роботі з кадрами підприємств, установ, організацій незалежно від підпорядкування і форми власності та навчальних закладів, зобов'язаних подавати районним військовим комісаріатам списки громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць (додаток 1), і не пізніше 1 грудня кожного року одержати ці списки;

перевірити з виїздом працівників районних військових комісаріатів на місця або викликом у військовий комісаріат відповідних посадових осіб з картками приписки, поквартирними картками або домовими книгами, чи всі громадяни, які підлягають приписці до призовних дільниць, включені до поданих списків, і зробити про це запис у списках;

уточнити списки, одержані від житлово-експлуатаційних організацій, домовласників, органів місцевого самоврядування, складені за місцем проживання, з аналогічними списками, одержаними від підрозділів по роботі з кадрами підприємств, установ, організацій та навчальних закладів, складеними за місцем роботи (навчання), і переконатися, чи всі громадяни включені до зазначених списків;

щороку до 30 грудня на основі уточнених списків скласти зведений список громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць (додаток 2);

зробити запити і одержати на громадян, які підлягають приписці:

від лікувально-профілактичних закладів - медичні картки амбулаторного хворого з вкладками до них, списки осіб, узятих на диспансерний облік з приводу нервово-психічних захворювань, туберкульозу, венеричних, інфекційних захворювань, захворювань шкіри, хронічних захворювань внутрішніх органів, кісток, м'язів, суглобів та витяги з історії хвороби, дані лікарського обстеження та диспансерного нагляду, що свідчать про стан здоров'я;

від відділів соціального захисту - відомості про осіб, визнаних інвалідами;

від навчальних закладів для осіб, які мають вади у фізичному чи психічному розвитку, - медико-педагогічні характеристики;

від органів управління освіти і науки - перелік навчальних закладів (курсів), до яких прикріплятимуться громадяни для підвищення освітнього рівня і вивчення державної мови;

від органів внутрішніх справ - списки осіб, яких притягнуто до кримінальної відповідальності, а також осіб, які викликалися до органів внутрішніх справ з приводу антисуспільної поведінки, зловживання алкоголем або вживання наркотичних засобів тощо;

від органів досудового розслідування - списки осіб, щодо яких здійснюється досудове розслідування, а від судів - щодо осіб, кримінальні справи яких розглядаються судом;

(абзац дванадцятий пункту 18 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2012 р. N 868)

від органів управління охорони здоров'я - списки лікувально-профілактичних закладів, до яких прикріплятимуться для медичного обстеження і лікування юнаки допризовного і призовного віку, що потребують стаціонарного (амбулаторного) медичного обстеження (лікування).

19. Після одержання директиви начальника Генерального штабу Збройних Сил про проведення приписки громадян до призовних дільниць:

а) штаб оперативного командування (територіального управління):

розробляє директиву начальника штабу оперативного командування (територіального управління), в якій даються вказівки обласним військовим комісаріатам про порядок і терміни проведення приписки громадян до призовних дільниць;

складає план проведення приписки і надає допомогу під час її проведення в областях і районах. У плані поряд з іншими заходами передбачає також залучення лікарів-спеціалістів військово-лікарської комісії і військових лікувально-профілактичних закладів оперативного командування (територіального управління) для забезпечення контролю і надання допомоги в проведенні медичного огляду громадян;

б) обласний військовий комісаріат:

розробляє план і вказівки районним військовим комісаріатам про порядок і терміни проведення приписки у кожному районі і доводить витяги з планів з відповідними вказівками до районних військових комісаріатів;

разом з обласним органом управління охорони здоров'я визначає порядок забезпечення медикаментами та інструментарієм для оснащення лікарських кабінетів призовних дільниць і обласних збірних пунктів та порядок залучення лікарів-спеціалістів обласних лікувальних закладів для проведення медичного огляду громадян, які підлягають приписці;

в) районний військовий комісаріат розробляє план підготовки і проведення приписки громадян до призовних дільниць, у якому передбачаються:

порядок оповіщення та терміни виклику громадян для приписки до призовної дільниці;

термін складання іменних списків та графік явки громадян на приписку до призовної дільниці за днями. На приписку до призовної дільниці повинно викликатися не більш як 50 осіб на день;

заходи щодо обладнання приміщень призовних дільниць;

добір лікарів-спеціалістів для проведення медичного огляду громадян, які підлягають приписці;

розрахунок необхідної кількості технічних працівників, обслуговуючого персоналу та транспортних засобів для забезпечення організованого і якісного проведення приписки громадян до призовних дільниць;

терміни проведення інструктивно-методичних занять з особами, які залучені до проведення приписки.

Крім того, районні військові комісаріати до початку роботи комісій з питань приписки зобов'язані:

скласти графік явки громадян для проходження рентгенологічного (флюорографічного) обстеження органів грудної клітки і здавання аналізів;

скласти графік явки громадян на приписку до призовної дільниці та іменні списки за днями;

провести одно- чи дводенні інструктивно-методичні заняття з членами комісії з питань приписки, з технічними працівниками, керівниками (посадовими особами, які ведуть облік призовників) житлово-експлуатаційних організацій, органів місцевого самоврядування, керівниками підрозділів по роботі з кадрами підприємств, установ, організацій.

20. Про заходи, які планується проводити під час проведення приписки, обласні та районні військові комісари щороку в листопаді інформують місцеві держадміністрації (виконавчий орган міської ради) та надають пропозиції щодо забезпечення своєчасного і якісного виконання цієї роботи.

21. Оповіщення про явку на приписку проводиться наказами районних військових комісарів (додаток 3). Накази щороку видаються не пізніше 25 грудня. Конкретні терміни явки до призовних дільниць для проходження приписки установлюються районними військовими комісаріатами у повістках (додаток 4), вручення яких провадиться через житлово-експлуатаційні організації, інші організації або підприємства та установи, що здійснюють експлуатацію будинків, домовласників, відповідні органи рад, підрозділи по роботі з кадрами підприємств, установ, організацій та навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форми власності.

Наказ районного військового комісара надсилається підприємствам, установам, організаціям та навчальним закладам. Про проведення приписки повідомляється через засоби масової інформації.

У необхідних випадках повістки можуть вручатися громадянам безпосередньо за місцем їх проживання.

Від явки на приписку звільняються лише особи, які мають тяжкі захворювання та позбавлені можливості вільного пересування, що повинно підтверджуватися довідками відповідних лікувально-профілактичних закладів або медико-соціальних експертних комісій.

22. Усі громадяни, які викликаються районними військовими комісаріатами для проходження приписки, зобов'язані прибути до призовних дільниць у терміни, зазначені у повістці.

Поважними причинами неприбуття громадян до призовних дільниць у терміни, встановлені районним військовим комісаріатом, вважаються:

перешкода стихійного характеру, хвороба або інші обставини, які позбавили громадянина особисто прибути;

смерть або тяжка хвороба близького родича.

Причини неприбуття повинні підтверджуватися відповідними документами.

23. Громадян, які прибувають для проходження приписки, зустрічає черговий по призовній дільниці, який роз'яснює їм правила поведінки на призовній дільниці і веде облік явки за списками.

Начальник другого відділення районного військового комісаріату або помічник районного військового комісара з питань призову (далі - начальник другого відділення районного військового комісаріату) проводить бесіду з кожним допризовником та перевіряє наявність необхідних документів і повноту заповнення технічними працівниками, залученими для роботи на призовних дільницях, облікової картки та особової справи призовника (додатки 41 і 42).

(абзац другий пункту 23 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. N 1841)

Паспорти, свідоцтва про народження, а також інші особисті документи повертаються їх власникам.

Документи, що свідчать про стан здоров'я допризовника, відповідні повідомлення органів внутрішніх справ, суду, досудового розслідування, державних органів реєстрації актів цивільного стану про зміну прізвища, імені та по батькові, дати і місця народження підшиваються в особову справу призовника. Облікова картка призовника зберігається в його особовій справі.

(абзац четвертий пункту 23 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 р. N 1854,
 від 19.09.2012 р. N 868)

24. Медичний огляд громадян, які приписуються до призовних дільниць, та визначення придатності їх до військової служби за станом здоров'я здійснюються методом індивідуальної оцінки відповідно до вимог Положення про військово-лікарську експертизу та медичний огляд у Збройних Силах України, яке затверджується Міністром оборони за погодженням з центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я.

Громадяни, які приписуються до призовних дільниць, проходять рентгенологічне (флюорографічне), лабораторне та у разі потреби інші види медичного обстеження.

Після закінчення медичного огляду кожний лікар заносить до облікової картки призовника та інших документів, передбачених Положенням про військово-лікарську експертизу та медичний огляд у Збройних Силах, дані про встановлений діагноз, висновок про ступінь придатності до військової служби, про обмеження призначення за видами (родами військ) Збройних Сил та іншими військовими формуваннями, дату проходження медичного огляду і скріплює своїм підписом. Дані про медичний огляд та встановлений діагноз заносяться також у вкладку до медичної карти амбулаторного хворого.

25. До книги протоколів засідань комісії з питань приписки (додаток 5) заносяться прізвища всіх громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць згідно із зведеним списком незалежно від ступеня придатності до військової служби, включаючи тяжко хворих осіб, які не могли особисто прибути до призовної дільниці.

Прізвища громадян, направлених на додаткове медичне обстеження, до книги протоколів засідань комісії з питань приписки (далі - книга протоколів) заносяться в день проходження ними вперше цієї комісії.

Остаточні рішення про придатність до військової служби таких громадян комісією з питань приписки приймаються після проведення додаткових обстежень і прізвища цих громадян заносяться до книги протоколів удруге. Якщо до часу складання підсумкового звіту про приписку громадян до призовної дільниці додаткове обстеження окремих осіб не закінчено, у звіті про приписку ці особи зазначаються як такі, що не закінчили проходження медичного обстеження (лікування).

Старший лікар щодня перевіряє повноту записів та висновків лікарів про придатність призовників до військової служби, потребу в проведенні додаткового медичного обстеження та обґрунтованість встановленого діагнозу; аналізує результати медичного огляду призовників і після закінчення роботи комісії з питань приписки бере участь у складанні звіту про результати приписки та списків осіб, які потребують лікування та медичного нагляду.

Наприкінці кожного робочого дня комісія з питань приписки перевіряє правильність записів, зроблених у книзі протоколів, і підписує протокол.

26. Комісія з питань приписки на підставі поданих документів та особистої бесіди з допризовником з урахуванням роду його діяльності, спеціальності, рівня освітньої підготовки, морально-ділових якостей, загального розвитку і результатів медичного огляду приймає одне з рішень, яке заноситься до книги протоколів:

придатний до військової служби та попередньо призначений до служби у ... (зазначається вид (рід військ) Збройних Сил, інше військове формування та спеціальність, за якою призовника доцільно використати);

(абзац другий пункту 26 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. N 1841)

тимчасово непридатний до військової служби, потребує лікування;

направлений на додаткове медичне обстеження (із зазначенням терміну явки на комісію вдруге);

непридатний до військової служби в мирний час, обмежено здатний у воєнний час, підлягає взяттю на облік військовозобов'язаних;

(абзац п'ятий пункту 26 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. N 1841)

непридатний до військової служби підлягає виключенню з військового обліку.

(абзац шостий пункту 26 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. N 1841)

підлягає взяттю на військовий облік військовозобов'язаних як такий, що був раніше засуджений до позбавлення волі, обмеження волі, арешту, виправних робіт за вчинення злочину невеликої або середньої тяжкості, зокрема із звільненням від відбування покарання;

(пункт 26 доповнено новим абзацом сьомим згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. N 1841)

підлягає виключенню з військового обліку як такий, що був раніше засуджений до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.

(пункт 26 доповнено новим абзацом восьмим згідно з 
постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. N 1841,
 у зв'язку з цим абзаци сьомий - дев'ятий вважати
 відповідно абзацами дев'ятим - одинадцятим)

Рішення про необхідність лікування приймається стосовно осіб з виявленими захворюваннями, які можуть бути вилікувані до ступеня придатності до військової служби. Ці особи підлягають направленню до лікувально-профілактичних закладів. Питання про їх придатність до військової служби вирішується призовною комісією у ході чергового призову.

Після проходження приписки відомості про призовників, які потребують медичного обстеження (лікування), військовим комісаріатом передаються органам охорони здоров'я за списками відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу та медичний огляд у Збройних Силах.

Відвідування лікувально-профілактичних і лікувальних закладів згідно з рішенням комісії з питань приписки є обов'язковим.

27. Районний військовий комісар у процесі приписки зобов'язаний виявити призовників:

які мають право на відстрочку від призову з різних причин, про що робиться відмітка у відповідному розділі облікової картки призовника;

які потребують обстеження, лікування (медичного нагляду) і прикріплення до лікувально-профілактичних закладів з видачею направлення (додаток 6);

які мають низький рівень освітньої підготовки, а також не володіють або погано володіють державною мовою (інформація про це подається органам управління у галузі освіти і науки для прикріплення їх до відповідних навчальних закладів (курсів));

придатних за станом здоров'я та іншими даними для проходження підготовки з військово-технічних спеціальностей у навчальних закладах ТСО і професійно-технічних навчальних закладах (відмітка про це робиться в обліковій картці призовника);

які бажають навчатися у вищих військово-навчальних закладах та вищих навчальних закладах, які мають військові навчальні підрозділи, та проходити військову службу за контрактом (відмітка про це робиться в обліковій картці призовника);

(абзац шостий пункту 27 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 р. N 1249)

придатних за станом здоров'я та іншими даними до служби в режимних та навчальних частинах (відмітка про це робиться в обліковій картці призовника).

Районний військовий комісар зобов'язаний із числа громадян, приписаних до призовної дільниці і визнаних придатними до військової служби, дібрати якнайбільше призовників для тих видів (родів військ) Збройних Сил та інших військових формувань, які потребують призовників з високими фізичними та моральними якостями і відповідним рівнем освітньої підготовки, враховуючи при цьому їхню цивільну спеціальність та досвід практичної роботи.

Результати співбесіди районного військового комісара з кожним призовником заносяться до листа вивчення особистих якостей призовника (додаток 7).

Наприкінці кожного робочого дня районний військовий комісар зобов'язаний особисто перевірити, чи всі громадяни прибули до призовної дільниці в призначений для них термін. Щодо осіб, які не прибули в призначений термін, уточнюються причини неприбуття і одночасно у разі потреби разом з органами внутрішніх справ вживаються заходи до їх виклику чи розшуку.

28. Громадянам, приписаним до призовних дільниць, видається посвідчення про приписку до призовної дільниці (додаток 8).

Посвідчення про приписку до призовної дільниці видається за особистим підписом призовника у відомості видачі.

Посвідчення про приписку до призовної дільниці вручається в урочистій обстановці в день прийняття рішення комісією. Під час вручення посвідчення про приписку до призовної дільниці районний військовий комісар (начальник другого відділення районного військового комісаріату) зобов'язаний роз'яснити призовникам їх права та обов'язки з додержання правил військового обліку, відповідальність за порушення цих правил і порядок проходження підготовки до військової служби, а особам, щодо яких прийнято рішення про направлення на медичне обстеження (лікування) або для підвищення рівня освітньої підготовки, - про необхідність регулярного відвідування лікувально-профілактичних чи навчальних закладів (курсів).

(абзац третій пункту 28 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. N 1841)

У разі втрати посвідчення про приписку призовнику видається дублікат. Видача дубліката посвідчення про приписку проводиться за письмовою заявою призовника, в якій зазначаються обставини втрати. Підставою для видачі дубліката посвідчення є рішення районного військового комісара, яке приймається після з'ясування обставин втрати призовником посвідчення про приписку.

29. Громадяни, визнані непридатними до військової служби в мирний час, обмежено придатними у воєнний час або непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку, а також ті, що були раніше засуджені за вчинення злочину до позбавлення волі, обмеження волі, арешту, виправних робіт, зокрема із звільненням від відбування покарання, на військовий облік призовників не беруться і на підставі рішення комісії з питань приписки одержують військовий квиток, у якому робиться відповідна відмітка. Оформлення військових квитків цим громадянам здійснюється на підставі витягу з книги протоколів засідань комісії з питань приписки (додаток 9).

(пункт 29 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. N 1841)

30. На підставі особових справ і облікових карток призовників у районних військових комісаріатах наприкінці кожного робочого дня заповнюється обліково-алфавітна книга (додаток 10), до якої заносяться прізвища усіх допризовників у день явки на комісію незалежно від прийнятого щодо них рішення, в тому числі особи, яких визнано непридатними до військової служби в мирний час, обмежено здатними у воєнний час і непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку, а також ті, що були раніше засуджені за вчинення злочину до позбавлення волі, обмеження волі, арешту, виправних робіт, зокрема із звільненням від відбування покарання.

(пункт 30 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. N 1841)

31. Після закінчення роботи комісії з питань приписки районні військові комісаріати зобов'язані:

провести у квітні - травні кожного року остаточне звірення наявних у районному військовому комісаріаті облікових даних на громадян, які пройшли приписку, з обліковими даними житлово-експлуатаційних організацій, інших організацій або установ, які здійснюють експлуатацію будинків, домовласників, органів місцевого самоврядування, підрозділів по роботі з кадрами підприємств, установ, організацій, навчальних закладів усіх форм власності, переконатися в тому, що усіх громадян приписано до призовних дільниць, та зробити відмітку у списках громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць;

перевірити наявність заведених у районному військовому комісаріаті особових справ на призовників, які пройшли приписку, з даними книги протоколів засідань комісії з питань приписки, обліково-алфавітної книги і зведеним списком. У разі неприбуття громадян для приписки до призовних дільниць районні військові комісаріати разом з місцевими органами виконавчої влади та органами внутрішніх справ вживають заходів до їх виклику чи розшуку;

на підставі підсумкових даних книг протоколів скласти звіт про підсумки проведеної приписки;

у встановлені терміни подати звіт про проведення приписки громадян до призовних дільниць до обласного військового комісаріату;

у двотижневий термін після проведення приписки надати інформацію місцевим органам служби громадянства та реєстрації фізичних осіб стосовно призовників, узятих на військовий облік, для внесення до їх паспортів відміток відповідно до частини 5 статті 1 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу";

у десятиденний термін після проведення приписки поінформувати місцеві органи виконавчої влади про її результати.

Крім того, обласні військові комісаріати з метою визначення обґрунтованості прийнятих рішень щодо громадян, визнаних за станом здоров'я непридатними до військової служби, повинні організувати контрольну перевірку відповідних матеріалів особових справ медичними фахівцями, які залучаються для проведення медичного огляду призовників на обласних збірних пунктах.

(абзац восьмий пункту 31 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. N 1841)

За результатами контрольної перевірки у разі, коли рішення комісії з питань приписки не відповідає висновку зазначених медичних фахівців, обласні військові комісари направляють районним військовим комісарам - головам комісій з питань приписки відповідне письмове повідомлення.

(абзац дев'ятий пункту 31 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. N 1841)

На підставі такого повідомлення комісія з питань приписки повторно розглядає питання про придатність громадян до військової служби за станом здоров'я, про що робиться запис у книзі протоколів.

Обласні військові комісаріати на підставі звітів, одержаних від районних військових комісаріатів, складають звіт про результати проведеної в області приписки громадян до призовних дільниць, який разом з пояснювальною запискою подається штабові оперативного командування (територіального управління).

Обласні військові комісаріати також розробляють та погоджують з місцевими органами виконавчої влади план підготовки юнаків до військової служби. У планах передбачаються заходи щодо контролю за роботою з підготовки громадян до військової служби.

У разі коли після подання звіту у районному військовому комісаріаті виникне необхідність проведення приписки громадян, яких додатково розшукано або які повернулися з медичного обстеження (лікування) та стосовно яких необхідно повторно розглянути питання про їх придатність до військової служби за станом здоров'я, комісії з питань приписки дозволяється провести додаткові засідання, після закінчення яких дані остаточного підсумку включаються до звіту про черговий призов.

IV. Військовий облік призовників

32. Військовий облік призовників є частиною загальнодержавної системи обліку та аналізу призовних ресурсів.

Згідно із статтею 33 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" загальне керівництво роботою, пов'язаною з організацією та веденням військового обліку призовників, контроль за її станом в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від підпорядкування здійснює Генеральний штаб Збройних Сил. Функціонування системи військового обліку забезпечується органами Міноборони (в межах територій оперативних командувань (територіальних управлінь), Автономної Республіки Крим, областей, міст і районів - відповідно штабами оперативних командувань (територіальних управлінь) і військовими комісаріатами), МВС, СБУ, місцевими держадміністраціями, органами місцевого самоврядування, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади.

33. Військовий облік призовників ведеться за місцем їх постійного чи тимчасового проживання. Основним завданням військового обліку є своєчасне виявлення громадян призовного віку, які проживають на території, що обслуговується військовим комісаріатом, визначення їх кількісно-якісної характеристики, забезпечення організованого проведення чергових призовів на строкову військову службу, здійснення контролю за виконанням громадянами вимог Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Ведеться персонально-якісний, персонально-первинний та персональний військовий облік призовників.

34. Персонально-якісний облік полягає в обліку відомостей (біографічні дані, стан здоров'я, результати співбесід тощо) щодо призовника, які узагальнюються в його особовій справі. Ведення персонально-якісного обліку покладається згідно з частиною 1 статті 34 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" на районні військові комісаріати.

Персонально-первинний облік полягає в обліку основних відомостей (додаток 11) щодо призовників за місцем їх проживання у сільській місцевості, а також у містах і селищах, де немає військових комісаріатів, і покладається згідно із частиною 3 статті 34 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" на органи місцевого самоврядування.

Персональний облік полягає в обліку основних відомостей щодо призовників за місцем їх роботи або навчання і покладається згідно із частиною 4 статті 34 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" на підприємства, установи, організації та навчальні заклади незалежно від підпорядкування і форми власності.

35. Районні військові комісаріати несуть відповідальність за правильну організацію і якісне ведення військового обліку призовників, які постійно чи тимчасово проживають на відповідній території, за повноту цього обліку і своєчасний призов громадян на строкову військову службу.

Районні військові комісаріати зобов'язані:

вести персонально-якісний облік призовників відповідно до вимог Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", актів Кабінету Міністрів України, наказів і директив Міністра оборони, начальника Генерального штабу Збройних Сил, виданих у межах їх компетенції, та цього Положення, своєчасно оформляти взяття призовників на військовий облік і зняття (виключення) їх з обліку;

уточнювати і своєчасно вносити до особових справ та інших військово-облікових документів призовників відомості про зміни у сімейному стані, стані здоров'я, освітній підготовці, спеціальності, місця роботи, місця проживання тощо;

вести облік призовників, які одержали відстрочку від призову, і здійснювати контроль за своєчасним поданням документів, які підтверджують право на відстрочку;

здійснювати систематичний контроль за дотриманням вимог Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" усіма призовниками, а також керівниками та іншими посадовими особами, відповідальними за стан військово-облікової роботи;

проводити інструктивно-методичні заняття з посадовими особами, на яких покладено функції з проведення військово-облікової роботи;

не менше одного разу на рік перевіряти стан обліку призовників у житлово-експлуатаційних організаціях, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від підпорядкування і форми власності, у домовласників, а також органах місцевого самоврядування, на яких покладено ведення персонально-первинного обліку, регулярно звіряти їх облікові дані з даними військового обліку військового комісаріату;

періодично інформувати керівників органів місцевого самоврядування про стан військового обліку призовників.

36. Вихідними даними для взяття призовників на військовий облік у районних військових комісаріатах є списки громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць, облікові картки призовників і книги протоколів комісій з питань приписки.

37. У районних військових комісаріатах військовий облік ведеться в обліково-алфавітних книгах і за особовими справами призовників.

До обліково-алфавітних книг заносяться прізвища громадян із списків для приписки до призовної дільниці незалежно від ступеня їх придатності до військової служби, за винятком осіб, які не підлягають приписці з інших причин.

Обліково-алфавітні книги і наявність особових справ повинні відображати кількість призовників та їх рух (вибуття, прибуття).

Усі записи і відмітки в обліково-алфавітних книгах та особових справах призовників повинні містити посилання на відповідні рішення комісії з питань приписки і призовної комісії, а також на номери і дати наказів, директив та інших документів, що підтверджують законність та обгрунтованість зроблених записів і відміток.

Для ведення оперативного обліку призовних ресурсів у районному військовому комісаріаті складається відомість контролю за рухом призовних ресурсів, які перебувають на військовому обліку (додаток 111).

(абзац п'ятий пункту 37 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. N 1841)

Дані оперативного обліку поновлюються у міру змін в облікових даних районного військового комісаріату і повинні відповідати наявності особових справ у картотеках та записам в обліково-алфавітних книгах. Відомість контролю за рухом призовних ресурсів, які перебувають на військовому обліку, затверджується щомісяця районним військовим комісаром і зберігається один рік.

(абзац шостий пункту 37 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. N 1841)

Відповідальність за достовірність обліку призовників, повноту і якість ведення облікової документації та її збереження несе начальник другого відділення районного військового комісаріату.

38. У районних військових комісаріатах з особових справ призовників формуються картотеки:

справ призовників, які підлягають призову на строкову військову службу (окремо навесні та восени);

справ призовників, направлених для проходження підготовки з військово-технічних спеціальностей (окремо навесні та восени);

справ призовників - кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом; 

(пункт 38 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 р. N 1249,
 у зв'язку з цим абзаци четвертий - десятий вважати
 відповідно абзацами п'ятим - одинадцятим)

справ призовників - кандидатів до вступу до вищих військових і вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи;

справ призовників, які мають право на відстрочку від призову. Ця картотека повинна складатися за причинами відстрочки: "за сімейними обставинами", "за станом здоров'я", "для продовження навчання" тощо;

справ призовників, які потребують лікування;

справ призовників, яких знято з військового обліку у зв'язку з виїздом до нового місця проживання та на особові справи яких ще не надійшов запит;

справи призовників, стосовно яких здійснюється кримінальне провадження.

(абзац дев'ятий пункту 38 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 19.09.2012 р. N 868)

Особові справи в кожній із зазначених картотек розміщуються за роками народження призовників та за алфавітом і зберігаються в спеціально відведених для цього шафах. Картотеки повинні знаходитися в одному з приміщень військового комісаріату, доступ до якого обмежується згідно з наказом районного військового комісара.

Перед початком роботи призовної комісії особові справи призовників, які підлягають призову, формуються за конкретними командами, до яких вони були заздалегідь призначені, чи за днями прибуття для проходження призовної комісії. У графі 9 обліково-алфавітної книги олівцем зазначається номер команди, до якої призовника призначено за рішенням призовної комісії.

39. Призовники, які прибули з інших місцевостей (адміністративно-територіальних одиниць) або з-за кордону на термін понад три місяці, повинні протягом 7 днів стати на військовий облік.

40. Взяття на військовий облік призовників, які прибули з інших місцевостей (адміністративно-територіальних одиниць) або з-за кордону, проводиться на підставі письмової заяви, поданої ними на ім'я районного військового комісара в такому порядку:

до обліково-алфавітної книги заносяться дані про призовника і заповнюються 2 примірники алфавітної картки (додаток 12), один з яких зберігається у відповідній картотеці районного військового комісаріату до одержання особової справи, а другий - протягом не більш як п'яти днів надсилається районному військовому комісару за попереднім місцем перебування на військовому обліку призовника з проханням передати його особову справу. До одержання особових справ призовники обліковуються за алфавітними картками, які зберігаються у районному військовому комісаріаті, а під час складання звітів включаються до числа призовників, які перебувають на військовому обліку;

у посвідченні про приписку ставиться штамп про взяття на військовий облік призовників (додаток 13);

призовники, які проживають у сільській місцевості, в селищах і містах, де немає військових комісаріатів, направляються в органи місцевого самоврядування, на які покладено ведення персонально-первинного обліку;

після надходження на призовника його особової справи в графі 4 обліково-алфавітної книги і в обліковій картці призовника про це робиться відповідна відмітка. Одержана особова справа після ретельної перевірки поміщається до відповідної картотеки, а алфавітна картка разом з письмовою заявою призовника підшивається в окрему справу.

Громадяни призовного віку, які прибули з місць позбавлення волі, на підставі копії довідки про звільнення з місць позбавлення волі, засвідченої в установленому порядку, після проходження ними медичного огляду рішенням районного військового комісара беруться на облік військовозобов'язаних. Громадяни, яких було раніше засуджено до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, рішенням районного військового комісара виключаються з військового обліку.

(абзац пункту 40 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. N 1841)

41. У разі вибуття у службові відрядження, на навчання, у відпустку або на лікування в іншу місцевість, на постійне або тимчасове (понад три місяці) проживання призовники повинні знятися з військового обліку за місцем проживання.

42. Для зняття з військового обліку призовник зобов'язаний особисто з'явитися до районного військового комісаріату і подати письмову заяву, в якій зазначається причина зняття з військового обліку та точна адреса нового місця проживання, і у разі потреби подати відповідні документи.

Дозвіл на зняття призовників з військового обліку дається районним військовим комісаром або особою, яка його заміщає. На поданій призовником заяві обов'язково зазначається, з якої причини і на підставі яких документів видано дозвіл на зняття його з військового обліку.

З військового обліку призовників знімаються особи, що:

вибувають в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України у зв'язку із зміною місця проживання;

вибувають за межі України на строк понад три місяці;

згідно з рішеннями комісії з питань приписки або призовної комісії взяті на облік військовозобов'язаних;

отримали військові звання офіцерського складу після проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу.

Виключенню з військового обліку підлягають особи, що:

призвані чи прийняті на військову службу або направлені для проходження альтернативної (невійськової) служби;

проходять військову службу (навчання) у вищих військових навчальних закладах і військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів;

визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку;

припинили громадянство України;

були раніше засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину;

направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;

померли.

(абзаци пункту 42 із змінами, внесеними згідно із
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 р. N 1249,
абзаци третій - вісімнадцятий пункту 42 замінено абзацами згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. N 1841)

43. Зняття з військового обліку призовників у районному військовому комісаріаті проводиться в такому порядку:

з відповідної картотеки вилучається особова справа призовника, а в його обліковій картці робиться відмітка про зняття з військового обліку із зазначенням дати та адреси місця вибуття. У графі 5 обліково-алфавітної книги зазначається дата зняття з військового обліку, назва району, міста чи іншого населеного пункту, куди вибуває призовник. Особова справа призовника переміщується до картотеки справ призовників, знятих з військового обліку;

у посвідченні про приписку до призовної дільниці ставиться штамп про зняття з військового обліку, після чого посвідчення повертається призовнику. Прибувши до нового місця проживання призовник зобов'язаний у семиденний термін з'явитися до районного військового комісаріату і стати на військовий облік;

після одержання запиту від районного військового комісаріату за новим місцем проживання особова справа призовника разом з медичною карткою і вкладкою до неї протягом не більш як п'яти днів надсилається до відповідного районного військового комісаріату. У графі 5 обліково-алфавітної книги робляться відмітки про відправлення особової справи призовника із зазначенням дати, вихідного номера і назви районного військового комісаріату, до якого вона відправлена. Заява призовника про зняття з військового обліку і запит районного військового комісаріату про надіслання його особової справи за новим місцем проживання підшиваються у відповідну справу, яка ведеться районним військовим комісаріатом і зберігається 8 років.

Якщо в місячний термін після зняття з військового обліку від відповідного районного військового комісаріату не надійшов запит про надіслання особової справи призовника за новим місцем проживання, районний військовий комісар, який зняв призовника з військового обліку, повинен уточнити причини затримки і організувати розшук такого призовника.

Після одержання від органів досудового розслідування, а також від судів повідомлень про здійснення щодо призовників кримінального провадження особові справи передаються до відповідної картотеки до прийняття стосовно них рішення. В обліковій картці таких призовників чорнилом (кульковою ручкою), а в графі 5 обліково-алфавітної книги олівцем робиться відмітка, коли і яким органом призовнику повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення або яким судом ведеться розгляд справи.

(абзац шостий пункту 43 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 19.09.2012 р. N 868)

Після надходження до військового комісаріату повідомлення про вирок суду, що набрав законної сили, про засудження призовника до позбавлення волі в графі 5 обліково-алфавітної книги і в обліковій картці призовника робиться відмітка, коли і яким судом і до якої міри покарання його засуджено. На підставі одержаного повідомлення про вирок суду, що набрав законної сили, призовник, якого було засуджено за вчинення злочину до позбавлення волі, обмеження волі, арешту чи виправних робіт, зокрема із звільненням від відбування покарання, знімається з військового обліку. Громадяни, яких було раніше засуджено до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, виключаються з військового обліку. Особові справи призовників, які відбувають кримінальні покарання, зберігаються в районному військовому комісаріаті до досягнення ними 25-річного віку, після чого знищуються в установленому порядку.

(абзац пункту 43 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. N 1841)

44. Порядок організації зберігання у військових комісаріатах особових справ призовників, яких знято (виключено) з військового обліку, визначається Міноборони.

45. Зміна місця військового обліку призовниками, які досягли 18-річного віку, допускається до офіційного опублікування Указу Президента України про черговий призов громадян на строкову військову службу. Після оголошення чергового призову зміна місця військового обліку можлива лише в окремих випадках за умови подання до військового комісаріату документів, які підтверджують, що призовник:

переведений на роботу в іншу місцевість;

вибув на нове місце проживання;

прийнятий до навчального закладу і вибуває для продовження навчання або закінчив навчальний заклад і направляється на роботу.

46. У разі вибуття призовників без зняття з військового обліку або неприбуття їх для взяття на військовий облік за новим місцем проживання військові комісаріати повинні вживати негайних заходів до розшуку таких призовників через батьків, органи внутрішніх справ, навчальні заклади та інші організації. Документація щодо розшуку призовників підшивається в їх особові справи.

47. Особи, які одержали відстрочку від призову за сімейними обставинами, для продовження навчання та з інших причин, а також не призвані на строкову військову службу в установлені терміни з інших обставин, підлягають обліку нарівні з усіма призовниками до досягнення ними 25-річного віку.

48. За порушення правил військового обліку, неявку за викликом до військового комісаріату без поважних причин, умисне зіпсуття або недбале зберігання посвідчень про приписку, яке спричинило їх втрату, несвоєчасне подання обліковому органу відомостей про зміну місця проживання, навчання, освіти, місця роботи і посади призовники притягуються до адміністративної відповідальності згідно із законодавством.

49. У адміністративно-територіальних одиницях, де немає військових комісаріатів, відповідні виконавчі органи рад для забезпечення якісного військового обліку зобов'язані:

вести облік призовників, які прибули з іншої місцевості (адміністративно-територіальних одиниць) або з-за кордону на термін понад 3 місяці, та виключати їх із списків після вибуття із зазначених та інших підстав;

виявляти громадян, які не пройшли приписку до призовних дільниць, і направляти їх до районних військових комісаріатів;

оповіщати на вимогу районного військового комісаріату призовників про їх виклик до районного військового комісаріату і забезпечувати своєчасне прибуття за цим викликом;

не менше ніж раз на рік звіряти списки призовників, що перебувають на обліку в органах місцевого самоврядування, з особистими картками призовників, які працюють (навчаються) на підприємствах, в установах, організаціях та навчальних закладах у межах відповідної території;

здійснювати контроль за відвідуванням призовниками лікувальних закладів, до яких вони направлені на медичне обстеження (лікування);

вносити у п'ятиденний термін до списків призовників, які перебувають на військовому обліку в органах місцевого самоврядування, зміни стосовно їх освітньої підготовки, місця роботи, посади, сімейного стану та місця проживання і щомісяця сповіщати про зміни районний військовий комісаріат;

звіряти не менше ніж раз на рік списки призовників, які перебувають на військовому обліку, з будинковими книгами (картками прописки), іншими документами з питань реєстрації громадян, а також з фактичним перебуванням призовників за місцем проживання шляхом подвірного обходу. Звірення списків призовників, які перебувають на військовому обліку, з обліковими даними районного військового комісаріату провадиться після приписки громадян до призовних дільниць і перед призовом їх на строкову військову службу, а також в інші терміни за рішенням районного військового комісаріату;

складати і щороку в установлені Міноборони терміни подавати районним військовим комісаріатам списки громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць.

Адміністрація підприємств, установ, організацій та навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форми власності в процесі виконання заходів з ведення обліку призовників зобов'язана:

під час прийняття призовників на роботу (навчання) перевіряти у них наявність посвідчень про приписку і взяття їх на військовий облік за місцем проживання. Призовники, які не перебувають на військовому обліку, приймаються на роботу (навчання) тільки після взяття їх на військовий облік у військових комісаріатах за місцем проживання;

забезпечити повноту військового обліку призовників, які працюють (навчаються) на підприємствах, в установах, організаціях, навчальних закладах за встановленими правилами і формою;

систематично звіряти дані в особистих картках призовників, учнів та студентів, які є призовниками, із записами в посвідченнях про приписку і подавати ці картки один раз на рік районним військовим комісаріатам для звіряння з обліковими даними військових комісаріатів;

вести систематичний облік змін даних про сімейний стан призовників, місце проживання, службове становище, освітню, технічну та іншу підготовку, у п'ятиденний термін вносити ці дані до їх особистих карток і повідомляти про них відповідні районні військові комісаріати у визначені терміни;

подавати щороку у встановлені Міноборони терміни списки громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць;

оповіщати на вимогу військових комісарів призовників про виклик їх до районного військового комісаріату і забезпечувати своєчасне прибуття за цим викликом;

у семиденний термін повідомляти районні військові комісаріати про щойно прийнятих на роботу (навчання) призовників або звільнених з роботи (відрахованих з навчальних закладів).

50. Обов'язки органів внутрішніх справ, державних органів реєстрації актів цивільного стану, органів досудового розслідування, медико-соціальних експертних комісій, керівників лікувальних закладів, житлово-експлуатаційних та інших організацій або підприємств, що здійснюють експлуатацію будинків, а також домовласників щодо виконання правил ведення військового обліку визначено у статті 38 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

(пункт 50 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 р. N 1854,
 від 19.09.2012 р. N 868)

51. Обласний військовий комісар здійснює безпосереднє керівництво роботою щодо військового обліку призовників, яка проводиться у районних військових комісаріатах, що ведуть персонально-якісний облік призовників, а також у відповідних виконавчих органах сільських, селищних і міських рад, де немає військових комісаріатів (далі - облікові органи), житлово-експлуатаційних та інших організаціях, на підприємствах, в установах, які здійснюють експлуатацію будинків, у домовласників, на підприємствах, в установах, організаціях та навчальних закладах незалежно від підпорядкування і форми власності, і несе відповідальність за стан такого обліку призовників.

На обласний військовий комісаріат покладається:

узагальнення та аналіз облікових даних про кількісний і якісний склад призовників, які проживають у кожному районі, та області в цілому;

здійснення контролю за станом військового обліку призовників і додержанням ними правил військового обліку;

аналіз стану роботи щодо військового обліку в підпорядкованих районних військових комісаріатах, узагальнення передового досвіду такої роботи та його поширення;

організація та проведення підготовки працівників облікових органів, що ведуть військовий облік призовників.

52. Штаб оперативного командування (територіального управління) веде військовий облік призовників по кожному обласному військовому комісаріату і в цілому за оперативним командуванням (територіальним управлінням).

На штаб оперативного командування (територіального управління) покладається:

забезпечення керівництва та дієвого контролю за веденням військового обліку призовників в облікових органах, що перебувають на території оперативного командування (територіального управління);

узагальнення та аналіз звітних даних про призовників, які проживають на території відповідних областей, і за оперативним командуванням (територіальним управлінням) у цілому;

аналіз стану роботи з військового обліку у військових комісаріатах оперативного командування (територіального управління), узагальнення передового досвіду роботи і його поширення;

організація підготовки працівників військових комісаріатів, які ведуть військовий облік призовників.

V. Вивчення особистих якостей призовників і проведення їх відбору для комплектування Збройних Сил та інших військових формувань

53. Всебічне вивчення особистих якостей призовників є найважливішим завданням військових комісаріатів щодо належного комплектування Збройних Сил та інших військових формувань, метою якого є забезпечення призовних комісій повними та об'єктивними даними про призовників для прийняття ними правильних рішень про призначення призовників за видами (родами військ) Збройних Сил та іншими військовими формуваннями, а також виявлення громадян, придатних для опанування військово-технічними спеціальностями, та кандидатів для вступу до вищих військових і вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи.

Вивчення особистих якостей призовників здійснюється на підставі планомірного накопичення у військових комісаріатах відомостей про їх ділові, моральні і психологічні якості, стан здоров'я, фізичний розвиток, освітню і спеціальну підготовку та сімейний стан.

Вивчення особистих якостей громадян призовного віку, які не проходили строкову військову службу і мають вищу або професійно-технічну освіту та виявили бажання проходити військову службу за контрактом, проводиться відповідно до Положення про проходження військової служби солдатами (матросами), сержантами і старшинами Збройних Сил України, затвердженого Указом Президента України від 7 листопада 2001 р. N 1053, та інших нормативно-правових актів.

(пункт 53 доповнено абзацом третім згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 р. N 1249)

54. Вивчення особистих якостей призовників повинно здійснюватися у період від терміну приписки їх до призовних дільниць до терміну відправки у військові частини без розкриття їх призначення за видами (родами військ) Збройних Сил та іншими військовими формуваннями.

Вивченням особистих якостей призовників повинні займатися посадові особи військових комісаріатів із залученням до цієї роботи викладачів допризовної підготовки навчальних закладів та офіцерів запасу.

Ця робота проводиться під особистим керівництвом військового комісара.

У районних військових комісаріатах щороку розробляються плани вивчення особистих якостей призовників, у яких передбачаються конкретні терміни, кількісні показники, методи вивчення і відповідальні виконавці. До плану додаються списки призовників.

З усіма особами, які залучаються до роботи з вивчення особистих якостей призовників, проводиться інструктивне заняття з ознайомленням з планом, списками призовників, вимогами керівних документів, особливостями добору поповнення для режимних частин, порядком проведення бесід і заповнення листків вивчення та іншими питаннями.

Вивчення особистих якостей призовників здійснюється шляхом проведення:

індивідуальних бесід з призовником, його батьками або особами, які їх замінюють, а також з представниками адміністрації підприємства, установи, організації, навчального закладу, в якому працює (навчається) призовник;

аналізу та узагальнення відомостей і документів, одержаних на призовників районними військовими комісаріатами від органів внутрішніх справ, судів, органів досудового розслідування, лікувально-профілактичних закладів, житлово-експлуатаційних організацій, підприємств тощо.

(абзац восьмий пункту 54 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2012 р. N 868)

У процесі вивчення особистих якостей призовників обов'язково виявляються особи, які притягалися до кримінальної чи адміністративної "відповідальності, стосовно яких здійснюється кримінальне провадження, перебувають на обліку в органах внутрішніх справ, психіатричних, туберкульозних, венеричних, наркологічних диспансерах та інших лікувально-профілактичних закладах.

(абзац дев'ятий пункту 54 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2012 р. N 868)

На підставі проведеного вивчення особисті якості кожного призовника повинні бути об'єктивно оцінені.

За результатами вивчення відповідна інформація заноситься до листа вивчення.

55. Під час вивчення особистих якостей призовників проводиться їх добір для комплектування режимних частин в порядку, встановленому відповідними нормативно-правовими актами.

56. До початку призову районні військові комісаріати повинні мати повні об'єктивні дані про наявність та стан призовних ресурсів з тим, щоб виключити можливість призову на строкову військову службу осіб, які мають право на відстрочку, непридатних до військової служби за станом здоров'я, а також не допустити направлення до режимних частин призовників, які не відповідають вимогам служби в цих частинах.

Матеріали про вивчення особистих якостей призовників із своїми висновками районні військові комісари подають призовним комісіям, які відповідно до результатів вивчення приймають рішення про направлення призовників для проходження строкової військової служби.

VI. Проведення роботи з призову громадян на строкову військову службу

Організація призову

57. Згідно із статтею 15 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" на строкову військову службу в мирний час призиваються придатні до неї за станом здоров'я громадяни чоловічої статі, яким до дня відправки у військові частини виповнилося 18 років та старші особи, що не досягли 25-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

(абзац перший пункту 57 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. N 1841)

Призов громадян на строкову військову службу включає проходження ними призовної комісії та відправлення їх до військових частин.

(пункт 57 доповнено новим абзацом другим згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. N 1841,
 у зв'язку з цим абзаци другий - шостий вважати
 відповідно абзацами третім - сьомим)

У першу чергу призову підлягають громадяни старшого призовного віку, термін дії відстрочки яких закінчився або які не були призвані з різних причин на строкову військову службу в установлені терміни.

У мирний час призову на строкову військову службу не підлягають громадяни:

яким відповідно до статті 17 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" надано відстрочку від призову - до закінчення терміну її дії або втрати щодо неї підстав;

звільнені від призову відповідно до статті 18 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу";

щодо яких здійснюється кримінальне провадження до прийняття відповідного рішення, а також засуджені до позбавлення волі.

(абзац сьомий пункту 57 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2012 р. N 868)

58. Призов громадян на строкову військову службу проводиться у встановлені терміни на підставі Указу Президента України та наказу Міністра оборони, виданого на його виконання.

Чисельність громадян, які підлягають призову на строкову військову службу з Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва і Севастополя, встановлюється Кабінетом Міністрів України. Розподіл призовників за видами (родами військ) Збройних Сил, іншими військовими формуваннями, а також порядок проведення призову на строкову військову службу визначається директивою начальника Генерального штабу Збройних Сил.

59. Згідно з директивою начальника Генерального штабу Збройних Сил штаб оперативного командування (територіального управління) розробляє директиву командувача (начальника) військ оперативного командування (територіального управління) і план проведення призову громадян на строкову військову службу окремо на кожний призов.

У плані проведення призову повинні зазначатися:

дані про наявність і якісна характеристика призовних ресурсів, які перебувають на військовому обліку в обласних військових комісаріатах оперативного командування (територіального управління);

розподіл завдання на призов за обласними військовими комісаріатами з урахуванням забезпечення накопичення у відповідних областях військовонавчених ресурсів військовозобов'язаних, необхідних для комплектування Збройних Сил та інших військових формувань за мобілізаційним планом;

терміни і порядок проведення в областях інструкторсько-методичних зборів за участю відповідних посадових осіб районних військових комісаріатів, лікарів-спеціалістів та інших осіб, залучених до роботи з проведення призову;

порядок залучення лікарів-спеціалістів військових лікувально-профілактичних закладів оперативного командування (територіального управління) для подання допомоги і здійснення контролю за медичним оглядом у період проведення призову;

заходи щодо:

- проведення виховної роботи на призовних дільницях, збірних пунктах, на залізничних станціях, у портах і аеропортах у період проведення призову і перевезення призваних до військових частин;

- матеріального та фінансового забезпечення проведення призову;

- організації контролю за ходом призову і подання допомоги військовим комісаріатам у їх роботі;

порядок і терміни проведення інструктажу особового складу з питань прийняття і супроводження молодого поповнення до місця призначення;

організація контролю за перевезенням призовників, призваних на строкову військову службу, проходженням військових ешелонів (команд) по території оперативних командувань (територіальних управлінь), забезпечення військової дисципліни та громадського порядку на залізничних станціях, у портах і аеропортах.

План проведення призову затверджується командувачем (начальником) військ оперативного командування (територіального управління). Директива командувача (начальника) і витяги з плану надсилаються обласним військовим комісаріатам.

60. На підставі директиви командувача (начальника) військами оперативного командування (територіального управління) та витягу з плану проведення призову обласні військові комісаріати розробляють план проведення призову в області окремо на кожен призов та вказівки районним військовим комісаріатам про порядок його реалізації.

У плані проведення призову повинні зазначатися:

дані про наявність і якісна характеристика призовних ресурсів, які перебувають на військовому обліку в районних військових комісаріатах;

розподіл завдання на призов за районними військовими комісаріатами з урахуванням забезпечення накопичення у відповідних районах військовонавчених ресурсів військовозобов'язаних, необхідних для комплектування військових частин за мобілізаційним планом;

терміни утворення і роботи обласної та районних призовних комісій, а також порядок їх роботи;

заходи щодо:

- проведення виховної роботи на призовних дільницях і в обласному збірному пункті в період призову громадян і їх відправлення до військових частин;

- організації контролю за ходом призову і подання допомоги районним військовим комісаріатам у їх роботі;

- добору приміщень і облаштування обласного збірного пункту, якщо в області немає стаціонарного збірного пункту;

перелік лікувально-профілактичних закладів, де проводитиметься стаціонарний чи амбулаторний огляд призовників;

терміни і порядок проведення медичного огляду, в тому числі рентгенологічного (флюорографічного) у тих районах, де немає відповідних лікарів-спеціалістів і необхідного обладнання.

Вказівки обласного військового комісаріату про проведення чергового призову і витяги з плану призову по області надсилаються районним військовим комісаріатам.

61. Районний військовий комісаріат після одержання вказівок від обласного військового комісаріату і витягу з плану проведення призову громадян на строкову військову службу (додаток 131) розробляє план проведення призову, в якому зазначаються:

(абзац перший пункту 61 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. N 1841)

дані про наявність призовних ресурсів та їх якісна характеристика;

розподіл призовників за видами (родами військ) Збройних Сил та іншими військовими формуваннями (командами);

терміни добору кандидатів до складу районної призовної комісії і подання їх на затвердження голові райдержадміністрації (виконавчого органу міської ради);

порядок і терміни проведення інструкторсько-методичних занять з особовим складом, залученим для роботи на призовній дільниці;

перелік лікувально-профілактичних закладів, виділених для лікування і проведення медичного огляду призовників;

порядок роботи лікарів-спеціалістів, залучених з обласних лікувально-профілактичних закладів для проведення медичного огляду призовників;

порядок направлення призовників на медичний огляд до лікувальних закладів в інші райони області (у разі потреби);

заходи щодо проведення виховної роботи з призовниками в період їх призову та відправлення до військових частин;

порядок підготовки та облаштування приміщень для роботи призовної комісії.

Крім того, районні військові комісаріати зобов'язані:

скласти на призовників списки прибуття їх на призовні дільниці за днями відповідно до графіка роботи призовної комісії і установлених термінів відправки призваних на обласний збірний пункт;

дібрати необхідний технічний та обслуговуючий персонал для роботи на призовних дільницях;

одержати від лікувально-профілактичних закладів медичні карти амбулаторного хворого з вкладками до них, витяги з історії хвороби, дані медичного огляду і диспансерного обстеження, що характеризують стан здоров'я призовників, а також списки осіб, які перебувають на диспансерному обліку з приводу нервово-психічних захворювань, туберкульозу, венеричних, інфекційних захворювань, трахоми, хронічних захворювань внутрішніх органів, кісток, м'язів, суглобів тощо.

62. З метою організованого і якісного проведення призову, підвищення рівня спеціальної підготовки офіцерів військових комісаріатів, лікарів-спеціалістів, технічних працівників та осіб обслуговуючого персоналу, які залучаються для роботи на призовних дільницях, перед початком призову проводяться:

при штабах оперативних командувань (територіальних управлінь) - одно- чи дводенні інструктивно-методичні збори обласних військових комісарів і начальників других відділів обласних військових комісаріатів;

при обласних військових комісаріатах - одно- чи дводенні інструктивно-методичні збори районних військових комісарів, начальників других відділень районних військових комісаріатів і лікарів-спеціалістів, залучених для проведення медичного огляду призовників.

Програма і терміни проведення зборів затверджуються начальником штабу оперативного командування (територіального управління);

при районних військових комісаріатах - одноденні інструктивно-методичні заняття для членів призовних комісій, лікарів-спеціалістів, технічних працівників та осіб обслуговуючого персоналу, які залучаються для роботи на призовних дільницях.

План проведення занять затверджується обласним військовим комісаром.

На інструктивно-методичних зборах аналізуються недоліки, допущені у процесі проведення попередніх призовів, розробляються заходи для підвищення якості роботи призовних комісій, вивчаються вимоги Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", рішень Кабінету Міністрів України, наказів Міністра оборони, директив начальника Генерального штабу Збройних Сил, що визначають порядок призову громадян на строкову військову службу, а також керівні документи з питань організації та проведення медичного огляду призовників, функціональні обов'язки членів призовних комісій та осіб обслуговуючого персоналу, які залучаються для роботи на призовних дільницях.

63. Районні військові комісаріати зобов'язані проводити заняття з керівниками житлово-експлуатаційних організацій, головами виконавчих органів сільських, селищних і міських рад, керівниками підрозділів по роботі з кадрами підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, а також з посадовими особами, які ведуть облік призовників, про порядок оповіщення призовників, прибуття їх на призовні дільниці та відправлення до військових частин.

Оповіщення громадян про призов на строкову військову службу і їх прибуття на призовні дільниці

64. Оповіщення громадян про призов на строкову військову службу та їх прибуття на призовні дільниці відбувається за наказами районних військових комісарів (додаток 14) і повістками (додаток 15), врученими призовникам через житлово-експлуатаційні організації, домовласників, відповідні виконавчі органи сільських, селищних і міських рад, де немає військових комісаріатів, керівників підприємств, установ, організацій, навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форми власності.

Наказ районного військового комісара розсилається житлово-експлуатаційним організаціям, домовласникам, відповідним виконавчим органам сільських, селищних і міських рад, на підприємства, в установи та організації, навчальні заклади. Про проведення призову повідомляється через засоби масової інформації.

Для проходження районної призовної комісії викликаються призовники, яким виповнилось або до закінчення поточного призову виповниться 18 років.

65. Накази районних військових комісарів про призов громадян оголошуються після офіційного опублікування Указу Президента України про звільнення в запас військовослужбовців та черговий призов громадян України на строкову військову службу.

66. Призовників, які прибувають на призовну дільницю, зустрічає черговий по призовній дільниці, який роз'яснює призовникам правила поведінки на призовній дільниці і веде облік явки призовників за списками.

67. Начальник другого відділення районного військового комісаріату оголошує призовникам порядок проходження ними призовної комісії, роз'яснює їхні права та обов'язки і перевіряє у них наявність відповідних документів. На підставі поданих документів технічні працівники, залучені для роботи на призовній дільниці, вносять необхідні уточнення в облікову картку призовника.

Після перевірки документів і записів в обліковій картці призовника начальник другого відділення районного військового комісаріату уточнює у кожного призовника дані про його сімейний стан, стан здоров'я, освіту, спеціальність тощо. Дані звіряються з відомостями, що надійшли від органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій і викладачів допризовної підготовки навчальних закладів під час попереднього вивчення. Результати бесіди заносяться в лист вивчення особистих якостей призовника.

Виправлення в обліковій картці призовника і в листі вивчення особистих якостей призовника повинні робитися чорнилом (кульковою ручкою) і скріплюватися підписом начальника другого відділення районного військового комісаріату.

68. Районні військові комісари зобов'язані особисто контролювати прибуття призовників для проходження призовної комісії, а стосовно осіб, які не прибули на призовну комісію, вживати заходів для встановлення причин їх неприбуття і розшуку.

Призовникам, які не прибули для проходження призовної комісії з поважних причин, визначається інший день для її проходження.

Про всі випадки неприбуття призовників для проходження призовної комісії без поважних причин районні військові комісаріати повідомляють органи внутрішніх справ щодо їх розшуку.

Органи внутрішніх справ у встановленому законом порядку зобов'язані проводити розшук, затримання і доставку до районних військових комісаріатів громадян, які ухиляються від виконання загального військового обов'язку.

Документи з розшуку зберігаються в особових справах призовників, які ухиляються від призову на строкову військову службу. Якщо дії щодо розшуку цих призовників не дають позитивних наслідків, за рішенням призовної комісії на них оформляються та надсилаються до відповідних правоохоронних органів такі документи:

копія облікової картки призовника з результатами медичного огляду;

витяг з протоколу засідання призовної комісії з рішенням про надіслання до відповідних правоохоронних органів матеріалів на призовника, який ухиляється від призову;

копія особової справи призовника;

корінець повістки з підписом призовника про те, що його попереджено про день і час явки у районний військовий комісаріат;

витяг із списку осіб, які викликались у районний військовий комісаріат, з відміткою про неявку призовника;

пояснювальні записки посадових осіб районного військового комісаріату, які проводили перевірку причин неявки призовника;

пояснювальні записки осіб, яким доручалося вручити повістки (у разі, коли мала місце відмова від одержання повісток);

документи, що підтверджують доведення до відома призовника основних положень Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", встановленої законами відповідальності за їх порушення, застосовані до призовника заходи за ухилення від явки у районний військовий комісаріат;

пояснення від особи, яка ухиляється від призову на військову службу, якщо відоме її місцезнаходження;

супровідний лист районного військового комісаріату на адресу керівника правоохоронного органу із зазначеними матеріалами та у разі потреби іншими документами.

Медичний огляд призовників

69. Медичний огляд призовників проводиться відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу та медичний огляд у Збройних Силах лікарями: хірургом, терапевтом, невропатологом, психіатром, окулістом, отоларингологом і стоматологом. У разі потреби для медичного огляду призовників залучаються лікарі інших спеціальностей.

Кожному лікарю-спеціалісту надається повністю обладнаний та забезпечений необхідним медичним інструментом і медикаментами кабінет (кімната).

Перед проведенням медичного огляду призовників лікарі-спеціалісти повинні уважно ознайомитися з медичними документами, одержаними з лікувально-профілактичних закладів, з метою врахування їх відомостей під час оцінки стану здоров'я, фізичного розвитку і визначення ступеня придатності призовників до військової служби.

Керівництво роботою медичного персоналу на призовній дільниці здійснюється лікарем - членом призовної комісії, призначеним з числа найбільш кваліфікованих лікарів-спеціалістів, які мають необхідні знання і досвід у галузі військово-лікарської експертизи.

70. Придатність призовників до військової служби за станом здоров'я та фізичного розвитку кожним лікарем-спеціалістом визначається методом індивідуальної оцінки. Висновки про придатність або непридатність призовників до військової служби, подані ними скарги та об'єктивні дані, виявлені в процесі медичного огляду, а також установлений діагноз заносяться кожним лікарем-спеціалістом в облікову картку призовника та інші документи, передбачені Положенням про військово-лікарську експертизу та медичний огляд у Збройних Силах, і скріплюються особистим підписом лікаря-спеціаліста із зазначенням дати проведення медичного огляду.

71. Після проходження призовником медичного огляду лікар - член призовної комісії перевіряє якість записів і висновків лікарів про придатність призовника до військової служби та обґрунтованість установлених діагнозів.

Робота призовної комісії

72. Для проведення призову громадян на строкову військову службу в районах (містах) утворюються призовні комісії у такому складі:

заступник голови райдержадміністрації (виконавчого органу міської ради) - голова комісії;

районний (міський) військовий комісар;

заступник керівника районного (міського) органу управління освітою;

заступник начальника районного (міського) органу внутрішніх справ;

лікар, що організовує роботу медичного персоналу з медичного огляду призовників;

психолог соціальної служби райдержадміністрації (виконавчого органу міської ради);

представники Збройних Сил та інших військових формувань, громадських організацій, підприємств, установ і організацій (за попереднім узгодженням з головою комісії);

секретар комісії.

Персональний склад районної (міської) призовної комісії, графік її засідань, порядок проведення заходів з організації призову громадян на строкову військову службу затверджуються головою райдержадміністрації (виконавчого органу міської ради).

(абзаци перший і другий пункту 72 замінено абзацами згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. N 1841,
 у зв'язку з цим абзаци третій і четвертий вважати
 відповідно абзацами одинадцятим і дванадцятим)

У разі хвороби або відсутності з інших поважних причин призначених членів призовної комісії також визначається та затверджується резервний склад призовної комісії.

Якщо об'єднаний військовий комісаріат обслуговує кілька районів, призовні комісії утворюються у кожному районі. Районний військовий комісар як член відповідних призовних комісій зобов'язаний особисто брати участь у засіданнях призовних комісій протягом усього терміну їх роботи. При цьому районним військовим комісаріатом розробляється графік черговості роботи призовної комісії в кожному районі.

73. Для керівництва і контролю за діяльністю районної (міської) призовної комісії в Автономній Республіці Крим, області та м. Києві утворюються відповідно призовна комісія Автономної Республіки Крим, обласна та Київська міська призовна комісія. Персональний склад призовної комісії, порядок проведення та забезпечення роботи з організації призову затверджуються Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головою обласної, Київської міської держадміністрації.

(пункт 73 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 27.12.2006 р. N 1841)

74. Обов'язки, які покладаються на призовні комісії, визначено у статті 16 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

75. Районний військовий комісар перед проведенням призову зобов'язаний перевірити готовність до роботи призовної дільниці, ознайомити членів районної призовної комісії з вимогами законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів і директив Міністра оборони та начальника Генерального штабу Збройних Сил з питань проведення призову, скласти і затвердити у голови призовної комісії план роботи та розподілити обов'язки між членами комісії.

Члени районної призовної комісії повинні ознайомитися з документами особових справ призовників, які викликаються для проходження районної призовної комісії, вивчити особисті якості призовників з урахуванням вимог добору призовників у команди, куди вони будуть призначатися.

Присутність усіх членів під час роботи районної призовної комісії є обов'язковою.

76. Голова районної призовної комісії організовує роботу комісії в такому порядку:

лікар - член призовної комісії доповідає щодо кожного призовника про стан його здоров'я, фізичний розвиток, придатність до військової служби і можливість призначення до того чи іншого виду (роду військ) Збройних Сил, іншого військового формування, а стосовно призовників, які мають захворювання, - про необхідність надання їм відстрочки від призову за станом здоров'я або направлення їх на додаткове медичне обстеження чи лікування;

військовий комісар ознайомлює членів комісії з даними, що характеризують призовника, та висловлює свої пропозиції щодо його призначення;

члени районної призовної комісії уточнюють у призовника дані про склад сім'ї, матеріальне становище, житлові умови, розмір його заробітку і заробітку членів сім'ї, якщо призовник навчається, де і на якому курсі, місце, посаду і стаж роботи, виробничі показники, за якою спеціальністю пройшов підготовку в навчальному закладі ТСО або в професійно-технічному навчальному закладі, чи потребує допомоги сім'я, якщо його буде призвано на строкову військову службу.

Районною призовною комісією приймається відповідне рішення, яке заноситься до книги протоколів засідань районної призовної комісії (додаток 16). Це рішення оголошується призовнику головою комісії.

Голова районної призовної комісії зобов'язаний наприкінці робочого дня підбити підсумки роботи комісії за день і вжити заходів до виправлення допущених помилок, оголосити дату і порядок проведення чергового засідання та нагадати членам комісії і лікарям-спеціалістам про необхідність вивчення особових справ призовників, які викликаються на чергове засідання призовної комісії.

77. Відповідно до результатів медичного огляду призовника, його моральних і професійних якостей, рівня освіти, а також матеріального і соціального стану призовника та членів його сім'ї районна призовна комісія виносить і оголошує одне з рішень, яке заноситься до облікової картки призовника та до книги протоколів засідань призовної комісії, про:

придатність до військової служби і призов на строкову військову службу з призначенням до виду (роду військ) Збройних Сил, інших військових формувань, а також визначає термін відправлення його у військову частину;

тимчасову непридатність до військової служби і надання відстрочки за станом здоров'я;

надання відстрочки або звільнення від призову на строкову військову службу на підставах, передбачених статтями 17 і 18 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу";

направлення призовників, які виявили бажання вступити до вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, для проходження випробувань та складення вступних іспитів, чи прийняття рішення про відмову в такому направленні;

направлення до лікувально-профілактичних закладів за місцем проживання (перебування) громадян, яких визнано тимчасово непридатними до військової служби;

надіслання до відповідних правоохоронних органів матеріалів на призовників, які ухиляються від призову на строкову військову службу;

виключення з військового обліку призовників громадян у зв'язку з направленням їх для проходження альтернативної (невійськової) служби;

внесення на розгляд призовної комісії вищого рівня клопотань щодо надання громадянам відстрочок від призову на строкову військову службу у випадках, не передбачених Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу".

(абзаци п'ятий - сьомий пункту 77 замінено абзацами згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. N 1841)

78. Приймаючи рішення про призначення призовників до відповідного виду (роду військ) Збройних Сил, іншого військового формування, районна призовна комісія бере за основу одержані ними освіту і технічну підготовку, виробничу кваліфікацію, придатність до військової служби за станом здоров'я та фізичним розвитком, морально-ділові якості, а також враховує потребу в накопиченні відповідних спеціалістів запасу для комплектування військ за мобілізаційним планом.

79. Призов на строкову військову службу громадян, які мають виробничу кваліфікацію і досвід роботи в галузях національної економіки, та їх призначення до виду (роду військ) Збройних Сил, інших військових формувань повинні проводитися з додержанням таких вимог:

призовники, які працюють на підприємствах, пов'язаних з випуском ракетної, авіаційної, бронетанкової, автотранспортної техніки і радіотехнічної апаратури, у разі коли вони за станом здоров'я придатні до військової служби, направляються незалежно від рівня їх освітньої підготовки, як правило, для комплектування відповідно ракетних, авіаційних, танкових, автомобільних та радіотехнічних частин, а також кораблів Військово-Морських Сил і Державної прикордонної служби;

(абзац другий пункту 79 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.09.2003 р. N 1402)

призовники, які працюють на суднах морського та річкового флотів, суднобудівних та судноремонтних підприємствах, з числа жителів приморських районів і рибалок, а також особи, які мають звання майстрів і кандидатів у майстри з водних видів спорту, у разі придатності за станом здоров'я до служби у Військово-Морських Силах або у Державній прикордонній службі незалежно від рівня їх освітньої підготовки, направляються, як правило, на службу до Військово-Морських Сил і на кораблі Державної прикордонної служби;

(абзац третій пункту 79 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.09.2003 р. N 1402)

призовники, які працюють на підприємствах, що випускають іншу військову продукцію, направляються, як правило, незалежно від рівня їх освітньої підготовки на комплектування тих видів (родів військ) Збройних Сил, інших військових формувань, для яких виробляється ця продукція;

призовники, які мають підготовку або досвід роботи на підприємствах за фахом електромеханіка, електротехніка, техніка з механізації трудомістких процесів, слюсаря-сантехніка, геодезиста, техніка із зв'язку, техніка із стандартизації, машиніста котлів, майстра локомотивного депо, машиніста і помічника машиніста тепловоза, машиніста екскаватора, машиніста бульдозера, машиніста крана (кранівника), кабельника-спаювальника, монтажника зв'язку-лінійника, направляються, як правило, на комплектування ракетних і зенітно-ракетних частин, якщо вони відповідають вимогам служби в цих військах;

призовники, які володіють спеціальністю токаря, фрезерувальника, слюсаря-судноремонтника, слюсаря-монтажника суднового, котельника суднового, трубопровідника суднового, суднокорпусника-ремонтника, складальника корпусів металевих суден, електромонтажника суднового, ізолювальника суднового електрогазозварювальника, механіка дизельної і холодильної установок, слюсаря з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики, столяра суднового, тесляра суднового, маляра, направляються, як правило, на комплектування плаваючих і берегових судноремонтних підрозділів Військово-Морських Сил.

80. Громадяни, призвані на строкову військову службу з числа випускників вищих навчальних закладів, направляються, як правило, в навчальні частини для підготовки сержантів, старшин і спеціалістів - солдатів і матросів - за спеціальностями, спорідненими з їх освітою.

Призовники, які не відповідають вимогам підготовки в навчальних частинах, направляються на комплектування військових частин і призначаються на посади, споріднені з їх освітою і профілем підготовки.

Призовники, які закінчили коледжі, технікуми, училища, інші навчальні заклади, що до них прирівнюються, професійно-технічні навчальні заклади, а також ті, що пройшли підготовку з військово-технічних спеціальностей у навчальних закладах ТСО та професійно-технічних навчальних закладах, направляються у види (роди військ) Збройних Сил, інші військові формування для служби, як правило, за спеціальностями, здобутими у відповідних навчальних закладах.

81. Районні військові комісаріати зобов'язані до проведення призову виявити через правоохоронні органи усіх призовників, які притягалися до кримінальної відповідальності, і щодо кожного з них персонально визначити можливість призову на строкову військову службу.

Призовники, які були засуджені за вчинення злочину до позбавлення волі, обмеження волі, арешту чи виправних робіт, зокрема із звільненням від відбування покарання, на строкову військову службу не направляються.

(абзац другий пункту 81 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. N 1841)

Надання відстрочки від призову

82. Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" відстрочка від призову на строкову військову службу надається громадянам за рішенням призовної комісії: за сімейними обставинами, за станом здоров'я, для здобуття освіти та продовження професійної діяльності.

(абзац перший пункту 82 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. N 1841)

Право на одержання призовниками відстрочки від призову повинно бути підтверджено відповідними документами, які подаються призовниками до військового комісаріату.

83. Рішення про надання відстрочки від призову за сімейними обставинами районною призовною комісією приймається під час першого проходження призовником призовної комісії.

Відстрочка від призову надається лише у разі, коли відповідними документами достовірно установлено, що на утриманні призовника перебувають особи, зазначені в частині 2 статті 17 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу". У разі коли особи проживають в інших районах, районний військовий комісаріат, в якому призовник перебуває на військовому обліку, для оформлення відстрочки зобов'язаний витребувати від районних військових комісаріатів за місцем проживання цих осіб документи, які підтверджують дані про їх сімейний стан. Військові комісаріати, одержавши запити, зобов'язані в десятиденний термін надіслати підтвердні документи.

Можливість надання відстрочки від призову одруженому призовнику у зв'язку з вагітністю дружини до народження дитини розглядаються на засіданнях обласних призовних комісій за поданням районних призовних комісій на підставі письмової заяви призовника і медичних документів за підписом головного лікаря лікувально-профілактичного закладу, скріпленого печаткою.

Призовник, який має право на відстрочку за сімейними обставинами, але не бажає нею скористатися, повинен подати відповідну письмову заяву на ім'я голови призовної комісії.

84. Відстрочка від призову за станом здоров'я надається на термін до одного року призовникам, яких визнано під час медичного огляду тимчасово непридатними до військової служби.

Районні військові комісаріати зобов'язані здійснювати контроль за повнотою проходження призначеного курсу лікування призовниками, які одержали відстрочку від призову за станом здоров'я, а також за своєчасним проходженням ними повторного медичного огляду.

85. Рішення про відстрочку від призову для продовження навчання приймається під час першого проходження призовником районної призовної комісії на підставі довідки (додаток 17), яка видається навчальним закладом.

Надання відстрочки від призову для продовження навчання провадиться з обов'язковим викликом призовника до районної призовної комісії. Медичний огляд призовників, придатних до військової служби, в цьому разі не проводиться. Дані про стан здоров'я таких призовників заносяться до книги протоколів засідань районної призовної комісії згідно з результатами медичного огляду під час їх приписки до призовної дільниці.

Відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти надається один раз за період навчання. Громадяни призовного віку, відраховані з навчальних закладів за власним бажанням, за невиконання навчального плану, порушення умов контракту або недисциплінованість, втрачають право на відстрочку від призову на строкову військову службу незалежно від їх повторного зарахування до того чи іншого вищого навчального закладу або поновлення у вищому навчальному закладі. Період навчання студента зазначається у довідці навчального закладу, згідно з якою районна призовна комісія надає відстрочку на конкретний термін.

(абзац третій пункту 85 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 27.12.2006 р. N 1841)

Призовники - випускники професійно-технічних навчальних закладів, які працюють за одержаною професією, повинні подати районному військовому комісаріату довідку за підписом керівника підприємства (установи, організації) із зазначенням місця роботи та спеціальності і копію документа про здобуту освіту та професію.

Призовники - педагогічні працівники, основним місцем роботи яких є загальноосвітні навчальні заклади, повинні подати районному військовому комісаріату довідку з органу управління у галузі освіти і науки про місце роботи, копію документа про здобуту освіту та спеціальність.

Медичні працівники, які працюють у сільській місцевості, повинні подати районному військовому комісаріату довідку з органу управління охорони здоров'я про завантаженість на займаній посаді та копію документа про здобуту медичну освіту.

86. Відстрочка від призову у зв'язку з депутатською діяльністю та діяльністю як сільських, селищних і міських голів надається призовникам з числа депутатів і голів на термін здійснення їхніх повноважень. Для одержання такої відстрочки районному військовому комісаріату подається довідка з тієї ради, в якій призовник здійснює свої депутатські повноваження.

87. Призовники, яким надана відстрочка, зобов'язані щороку до 1 жовтня подавати військовим комісаріатам документи, що підтверджують їх право на відстрочку.

88. Рішення районних призовних комісій про надання відстрочки від призову за сімейними обставинами, за станом здоров'я, для продовження навчання, у зв'язку з депутатською діяльністю та в інших випадках приймаються на підставі документів, поданих на момент призову, заносяться до протоколів засідань районної призовної комісії та облікових карток призовників із зазначенням терміну, до якого надано відстрочку, а також підстав для її надання.

Надалі щороку у вересні районні військові комісаріати перевіряють наявність документів, які підтверджують право на користування призовниками відстрочками від призову згідно із статтею 17 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу". Про результати перевірки в розділі VI облікової картки призовника робляться відповідні позначки, скріплені підписом районного військового комісара.

89. Призовники, які втратили підстави для одержання відстрочки, а також особи, які не мають права на відстрочку або підстав для звільнення від призову, передбачених Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу", і яких з різних причин не призвано на строкову військову службу в установлені терміни, повинні бути призвані на службу під час здійснення чергового призову до досягнення ними до дня відправлення у військові частини 25-річного віку.

Оформлення рішень районної призовної комісії

90. Згідно з рішенням районної призовної комісії начальник другого відділення районного військового комісаріату повинен провести оформлення документів у такому порядку:

на громадян, призваних на строкову військову службу, яким під час призову було встановлено конкретний термін прибуття до районного військового комісаріату для відправлення на обласний збірний пункт, виписати повістки (додаток 18) і вручити їх цим громадянам не пізніше ніж за 5 діб до відправлення;

на громадян, призваних на строкову військову службу, виписати військові квитки та обліково-послужні картки, зазначивши в них день прибуття цих громадян до районного військового комісаріату, дату відправлення до військової частини; у цей же день зазначені документи підписуються військовим комісаром та скріплюються гербовою печаткою;

до обліково-послужних карток громадян, яких призвано на строкову військову службу, занести рішення районної призовної комісії про придатність до військової служби за станом здоров'я та зазначити вид (рід військ) Збройних Сил, інші військові формування, до яких призначено призовника, і за якою спеціальністю він проходитиме підготовку;

призовникам, які одержали відстрочку від призову за сімейними обставинами, для продовження навчання, за станом здоров'я та з інших причин, у посвідченнях про приписку до призовних дільниць у розділі "Результати призову" зробити відповідний запис, який скріплюється гербовою печаткою;

на осіб, яких звільнено від призову на строкову військову службу на підставах, передбачених статтею 18 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", оформити витяги з протоколів засідань призовної комісії.

(абзац шостий пункту 90 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. N 1841)

Витяги з книг протоколів засідань районної призовної комісії та облікової картки таких призовників передаються начальнику першого відділення районного військового комісаріату для оформлення відповідних військово-облікових документів. Облікові картки призовників після взяття на військовий облік з відміткою про видачу військового квитка із зазначенням його серії, номера та дати видачі повертаються до другого відділення районного військового комісаріату.

Призовники, які потребують додаткового медичного обстеження, направляються до лікувально-профілактичних закладів, куди одночасно передаються їх медичні картки і вкладки до них. У разі потреби в направленні окремих призовників на медичне обстеження до лікувальних закладів, що знаходяться в інших населених пунктах, районними військовими комісаріатами видаються відповідні військові перевізні документи.

Посвідчення про приписку до призовної дільниці громадян, яких не призвано на строкову військову службу, а також тих, що одержали відстрочку від призову за різними обставинами, після внесення до них відповідних змін повертаються призовникам. У осіб, визнаних непридатними до військової служби в мирний час, обмежено здатними у воєнний час та непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку, посвідчення про приписку вилучаються під час видачі їм військових квитків і знищуються в установленому порядку.

Неточності, допущені під час оформлення документів в особових справах призовників, протоколах засідань призовної комісії, виправляються чорнилом (кульковою ручкою); виправлення скріплюються підписом районного військового комісара та гербовою печаткою.

Відповідальність за точне ведення і додержання вимог зберігання обліково-алфавітних книг, особових справ, книг протоколів засідань комісій з питань приписки і призовних комісій та інших документів, заведених на призовників, несе особисто начальник другого відділення військового комісаріату.

Документи в районних військових комісаріатах повинні зберігатися в належно обладнаних сховищах, які забезпечують їх збереження. Допуск до цих документів надається обмеженому колу осіб, які безпосередньо з ними працюють.

(абзац дванадцятий пункту 90 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2013 р. N 955)

Після проведення призову районний військовий комісар повинен призначити комісію під головуванням одного з офіцерів районного військового комісаріату (крім начальника другого відділення), яка повинна перевірити законність надання відстрочок від призову з різних обставин, повноту ведення і зберігання заведеної на призовників документації, звірити дані особових справ призовників з даними обліково-алфавітних книг. Результати цієї роботи оформляються актом, який затверджує районний військовий комісар.

Після проведення кожного призову і відправлення призваних до військових частин районні призовні комісії скасовують рішення про призов не відправлених громадян, з обгрунтуванням причини скасування попереднього рішення, про що робляться записи в книзі протоколів засідань призовної комісії. У посвідченнях про приписку та облікових картках призовників також робляться записи про скасування рішення призовної комісії про призов на строкову військову службу, які скріплюються підписом районного військового комісара і гербовою печаткою. Військові квитки у призовників вилучаються і знищуються в установленому порядку.

91. Після проведення призову і відправлення призваних до військових частин обласні призовні комісії зобов'язані:

двічі на рік (у липні - за підсумками весняного призову і в січні - за підсумками осіннього призову) заслухати інформацію голів районних призовних комісій;

перевірити законність прийнятих районними призовними комісіями рішень про надання відстрочки чи звільнення від призову громадян призовного віку за різними обставинами.

Результати перевірок рішень, прийнятих районними призовними комісіями, заносяться до книги протоколів засідань обласної призовної комісії (додаток 19).

92. Інструкції, бланки обліку і звітності, інша документація щодо організації у військових комісаріатах роботи з приписки до призовних дільниць, військового обліку призовників та проведення призову громадян на строкову військову службу розробляється і затверджується Міноборони.

VII. Відправлення призваних до військових частин

Відправлення призовників на обласні збірні пункти

93. Обласні військові комісаріати, одержавши із штабу оперативного командування (територіального управління) витяги з плану відправлення, дають вказівки районним військовим комісаріатам про порядок і терміни відправлення призовників на обласні збірні пункти для подальшого відправлення їх до військових частин.

94. На обласні збірні пункти призовники організовано доставляються районними військовими комісаріатами в терміни, визначені обласним військовим комісаріатом. Відправлення призваних до військових частин проводиться, як правило, з обласних збірних пунктів.

95. Прибуття призваних до районних військових комісаріатів для відправлення до військових частин призначається з урахуванням їх прибуття на обласні збірні пункти не пізніше ніж за 1 - 2 доби до відправлення військових ешелонів (команд).

96. Перед відправленням призваних на обласні збірні пункти районні військові комісаріати зобов'язані:

скласти в 3 примірниках іменний список на військову команду, що направляється на обласний збірний пункт (додаток 191);

(абзац другий пункту 96 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. N 1841)

забезпечити призваних на військову службу військовими перевізними документами на проїзд до обласного збірного пункту, а у разі потреби - і сухим пайком;

підготувати для відправлення на обласний збірний пункт особові справи на призовників, які підлягають відправленню до військових частин, для ознайомлення з ними представників військових частин, що прибувають для прийняття і супроводження призваних, а також відповідних посадових осіб обласного збірного пункту. Після відправлення призовників до військових частин їх особові справи повертаються районним військовим комісаріатам.

У день відправлення районні військові комісаріати зобов'язані:

перевірити, чи всі призовники, які підлягають відправленню на обласний збірний пункт, прибули до районного військового комісаріату, наявність у них посвідчень про приписку, відповідних посвідчень про військово-технічну спеціальність, здобуту в навчальних закладах ТСО і професійно-технічних навчальних закладах, а у водіїв транспортних засобів - посвідчень водія; чи всі призвані мають справний одяг та взуття, чи є серед них хворі (у разі неприбуття призваного для відправлення до військових частин районний військовий комісар в іменному списку робить відмітку за своїм підписом про причину неприбуття і вживає заходів до повного комплектування команди);

видати призовникам, які відправляються на обласний збірний пункт, військові квитки і вилучити у них посвідчення про приписку до призовної дільниці. У разі невідправлення за певних обставин призваного до військової частини посвідчення про приписку до призовної дільниці повертається власнику, про що в обліковій картці призовника робиться запис, а військовий квиток у призовника вилучається.

Прийняті посвідчення про приписку до призовної дільниці призваних на строкову військову службу підлягають знищенню після відправлення команди в установленому порядку.

Районні військові комісаріати у місячний термін після закінчення чергового призову надсилають органам виконавчої влади, що проводять прописку і реєстрацію громадян за місцем проживання, список призваних на строкову військову службу.

97. Призвані на строкову військову службу прибувають на обласний збірний пункт організовано. Для їх доставки призначаються особи, що їх супроводжують, із числа працівників районного військового комісаріату. Супровідникам видаються 3 примірники іменного списку та опечатані особові справи, обліково-послужні картки, вкладки до медичних карток, картки профвідбору.

Перший і другий примірники іменного списку передаються начальникові обласного збірного пункту, а третій, на якому начальник обласного збірного пункту розписується про прийняття команди, повертається районному військовому комісаріату супровідником команди.

Другий примірник іменного списку в день відправлення команди з обласного збірного пункту до військової частини повертається районному військовому комісаріату із зазначенням щодо кожного відправленого: коли (число, місяць, рік) і якою військовою командою його відправлено до військової частини або з якої причини повернуто до районного військового комісаріату. Цей примірник підписується начальником обласного збірного пункту і скріплюється гербовою печаткою.

У районному військовому комісаріаті одержаний з обласного збірного пункту другий примірник списку реєструється у журналі реєстрації вхідних документів. На підставі цього списку у відповідній графі обліково-алфавітної книги проти прізвища кожного відправленого робиться відмітка: "Відправлено ___ травня ____ р. військовим ешелоном (командою) N ______, у в/ч (умовне найменування військової частини та пункт її дислокації)". Список зберігається в районному військовому комісаріаті протягом 7 років разом з третім примірником.

Перший примірник іменного списку з позначками, коли і якою військовою командою відправлено осіб, внесених до списку, або з яких причин їх повернуто до районного військового комісаріату, зберігається в обласному військовому комісаріаті протягом 7 років.

Перевезення осіб, призначених із числа працівників районного військового комісаріату для супроводження команд до обласних збірних пунктів і назад, здійснюється на умовах проїзду в службове відрядження.

Робота обласного збірного пункту

98. Обласний збірний пункт створюється за наказом обласного військового комісара з метою організованого відправлення призваних до військових частин, перевірки правильності їх призначення за видами (родами військ) Збройних Сил, іншими військовими формуваннями, формування військових ешелонів (команд), передачі призваних представникам військових частин, які прибули для прийняття і супроводження призваних, а також забезпечення їх усім необхідним на час перевезення до місця призначення.

Обласний збірний пункт спрямовує свою роботу на запобігання випадкам направлення до Збройних Сил та інших військових формувань громадян, непридатних до військової служби за станом здоров'я, призовників, які мають право на відстрочку від призову, а також які не відповідають встановленим вимогам служби у відповідних військових частинах Збройних Сил та інших військових формувань. Обласні збірні пункти можуть створювати резерв призовників у необхідній кількості з числа тих, які відправляються в командах. Резерв використовується в міру потреби для поповнення команд у разі повернення окремих осіб із числа призваних за станом здоров'я або інших обставин. Затримувати на обласних збірних пунктах призовників, які перебувають у резерві, більш як на 2 - 3 доби або повертати осіб, придатних до військової служби, назад до районних військових комісаріатів забороняється.

Призовників, сформованих у команди, батьки та сім'ї яких проживають у містах, де розташовані збірні пункти, дозволяється відпускати додому шляхом надання їм короткочасного звільнення. Перед звільненням з призовниками проводиться інструктаж, під час якого їм також повідомляється про час повернення на обласний збірний пункт для відправлення до військової частини.

Видача записок про звільнення проводиться після особистого розпису призовників у книзі інструктажу, що зберігається у начальника обласного збірного пункту, який відповідає за її ведення.

99. Обласний збірний пункт повинен мати:

приміщення для особового складу, що прибуває із районних військових комісаріатів і підлягає відправленню до військових частин;

приміщення для проведення виховної роботи серед призваних на час їх перебування на збірному пункті;

кімнати для медичного огляду з розрахунку по одній кімнаті на кожного лікаря-спеціаліста;

приміщення (місце) для флюорографічної установки;

приміщення для відділення формування військових ешелонів (команд);

приміщення для розміщення особового складу, що прибув з військових частин для прийняття і супроводження призваних до військових частин;

їдальню (буфет);

приміщення для тимчасового ізолювання інфекційного хворого;

місця для шикування особового складу і проведення з ним стройових та спортивних занять.

Крім того, на збірному пункті повинні бути кімнати для розміщення командування збірного пункту, служби чергових та інших посадових осіб, які здійснюють нагляд за додержанням порядку та дисципліни.

100. Наказом обласного військового комісара призначається тимчасова адміністрація обласного збірного пункту в такому складі:

командування: начальник обласного збірного пункту, два заступники (з виховної роботи та з тилу);

медичне відділення: начальник відділення - лікар обласного військового комісаріату або лікар з числа виділених обласним органом охорони здоров'я;

лікарі-спеціалісти (хірурги, терапевти, невропатологи, психіатри, окулісти, отоларингологи, стоматологи, у разі потреби - лікарі інших спеціальностей, по одній медичній сестрі на кожного лікаря-спеціаліста, санітарний лікар, рентгенотехнік, санітарки);

відділення професійного психологічного добору;

відділення формування: начальник відділення, 1 - 2 помічники начальника відділення, 2 - 3 оператори персональних обчислювальних машин (друкарки) і посильні;

комендантське відділення: комендант збірного пункту, черговий офіцер, патрульні.

Функціональні обов'язки посадових осіб обласного збірного пункту затверджуються обласним військовим комісаром.

101. На обласному збірному пункті проводиться:

прийняття громадян, призваних на строкову військову службу, які підлягають відправленню до військових частин, від представників районних військових комісаріатів за іменними списками. Внесені до списків зміни в кожному примірнику скріплюються гербовою печаткою обласного військового комісаріату. Про осіб, які не з'явилися на обласний збірний пункт з числа внесених до списку, в усіх трьох примірниках робиться відмітка із зазначенням причини неприбуття. Запис скріплюється підписом начальника обласного збірного пункту;

медичний огляд громадян, призваних на строкову військову службу, перед відправленням їх до військових частин, а також рентгенографічне (флюорографічне) обстеження органів грудної клітки та щеплення тим, кому його не проведено. Особи, непридатні до військової служби за станом здоров'я, хворі, призвані з порушенням вимог Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", підлягають поверненню з обласного збірного пункту до районних військових комісаріатів, які їх направили. Прізвища призовників, повернутих до районних військових комісаріатів, заносяться до книги обліку призовників, яких повернуто з обласного збірного пункту (додаток 20). На кожного поверненого призовника головою обласної призовної комісії на ім'я районного військового комісара направляється службовий листок (додаток 21), у якому зазначається, з яких причин призовник підлягає поверненню. Цей службовий листок підшивається в особову справу призовника. Усіх призовників, повернених з обласного збірного пункту, районні військові комісари вдруге викликають на призовну комісію для вирішення питання про їх призов на строкову військову службу з урахуванням нових даних, одержаних з обласного збірного пункту;

розподіл разом з начальником військового ешелону призваних на військову службу на команди, а в командах - на роти і взводи та передача їх представникам військових частин.

Крім того, на обласному збірному пункті може проводитись контрольний медичний огляд громадян, визнаних районними призовними комісіями непридатними або тимчасово непридатними до військової служби, а також громадян, які заявили про незгоду з результатами медичного огляду і рішеннями районних призовних комісій.

102. Обласні військові комісари організовують на обласних збірних пунктах необхідну виховну роботу серед призваних і роз'яснювальну роботу з їх батьками, які прибули на проводи, відповідно до розроблених планів, а також організовують урочисті проводи особового складу військових ешелонів (команд) за участю представників місцевих органів виконавчої влади, громадських організацій і батьків призовників.

У процесі проведення виховної роботи на обласних збірних пунктах, а також у дорозі приділяється увага забезпеченню високої організованості і порядку, запобіганню випадкам скоєння протиправних вчинків стосовно місцевого населення. Роз'яснюються правила поведінки та заходи безпеки в дорозі і на стоянках, необхідність суворого додержання особовим складом військової дисципліни.

103. Для супроводження військових ешелонів (команд), які прямують залізничними (повітряними, морськими, річковими) транспортними засобами, виділяється особовий склад із числа найбільш дисциплінованих і вимогливих військовослужбовців, які повинні здійснювати нагляд за додержанням військової дисципліни і порядку у військових ешелонах (командах).

Особовий склад, призначений для прийому і супроводження молодого поповнення, повинен прибути на обласний збірний пункт заздалегідь, з урахуванням часу, необхідного для якісного вивчення складу призваних та оформлення відповідних документів на команду.

Зазначений особовий склад підпорядковується начальнику обласного збірного пункту і зобов'язаний разом з командуванням обласного збірного пункту формувати військові команди, вивчати склад призваних на військову службу шляхом співбесід та вивчення їх особових справ, проводити з ними заняття, супроводжувати особовий склад під час його переміщення і брати участь в інших заходах згідно з порядком роботи обласного збірного пункту.

Забороняється начальникам військових ешелонів (команд) та іншим посадовим особам, що прибули з військових частин для прийняття і супроводження призваних на військову службу, висувати перед військовими комісаріатами будь-які вимоги стосовно добору призовників, не передбачені законодавством, наказами і директивами Міністра оборони, начальника Генерального штабу Збройних Сил і цим Положенням.

104. Начальникам військових ешелонів (команд), які направляються за призваними на військову службу, видаються доручення на право їх прийняття. Доручення пред'являються начальниками військових ешелонів (команд) начальнику обласного збірного пункту та обласному військовому комісару і зберігаються в обласному військовому комісаріаті разом з актом готовності військового ешелону (команди) до відправлення, який складається на обласному збірному пункті.

105. На обласних збірних пунктах призвані на військову службу передаються начальнику військового ешелону (команди) згідно з іменним списком молодого поповнення (додаток 211), що складається на кожний військовий ешелон (команду) в трьох примірниках. Перший і другий примірники разом з обліково-послужними картками і вкладками до медичних карток вручаються начальником обласного збірного пункту начальнику військового ешелону (команди), а третій з розпискою начальника військового ешелону (команди) про прийняття молодого поповнення залишається в обласному військовому комісаріаті.

(абзац перший пункту 105 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. N 1841)

Крім того, начальнику військового ешелону (команди) видаються військові перевізні документи на перевезення військового ешелону (команди), а також продовольчий атестат.

Стосовно осіб, які самовільно залишили місце розташування обласного збірного пункту, обласний військовий комісар призначає розслідування з метою притягнення їх до відповідальності згідно із законодавством.

106. Начальники військових ешелонів (команд) після прибуття до місця призначення передають молоде поповнення за іменними списками та обліково-послужними картками начальникам пунктів приймання молодого поповнення і одночасно доповідають відповідним начальникам про стан дисципліни та про усі випадки її порушення в дорозі.

На пунктах приймання молодого поповнення в першому примірнику списку проти кожного прізвища робиться відмітка, коли і до якої військової частини (умовне найменування частини і пункт дислокації) направлено призваного для проходження строкової військової служби. Цей примірник списку після закінчення прийому молодого поповнення передається до тієї інстанції, розпорядженням якої було створено пункт приймання. Другий примірник з позначкою про прийом молодого поповнення, скріплений гербовою печаткою, надсилається обласному військовому комісаріату, з якого прибуло поповнення. Справи із списками зберігаються протягом 10 років.

VIII. Фінансове і матеріальне забезпечення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням призову громадян на строкову військову службу

107. Громадяни, призвані на строкову військову службу, зобов'язані прибути до районного військового комісаріату для відправлення до військових частин у своєму справному одязі та взутті. На обласних збірних пунктах за узгодженням з місцевими органами виконавчої влади організовується продаж необхідних продовольчих та непродовольчих товарів.

108. Громадяни, призвані на строкову військову службу, забезпечуються продовольством у такому порядку:

призовникам на дорогу від районних військових комісаріатів до обласних збірних пунктів або військових частин видається сухий пайок. У разі коли призовники прибувають на обласні збірні пункти або у військові частини в той же день, сухий пайок не видається;

під час перебування на обласних збірних пунктах призовники забезпечуються гарячою їжею. Крім того, додаткове харчування може здійснюватися за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел фінансування;

за узгодженням з місцевими органами виконавчої влади на обласних збірних пунктах організовується робота буфетів.

Видача сухого пайка проводиться залежно від терміну перебування в дорозі відповідно до розкладу руху поїздів, літаків, морських та річкових суден. У разі прямування з пересадками враховується час, необхідний для пересадки.

109. Відповідальність за повне і якісне забезпечення призовників усім належним за нормами постачання на час проїзду покладено на начальників гарнізонів і військових комісарів.

110. Фінансове і матеріальне забезпечення потреб, пов'язаних з виконанням військового обов'язку, здійснюється відповідно до законодавства.

(абзац перший пункту 110 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. N 1841)

Перевезення громадян, пов'язані з призовом на військову службу, до місця служби та їх харчування у дорозі здійснюються за рахунок коштів Міноборони та інших військових формувань.

111. За членами комісій з питань приписки допризовників до призовних дільниць, призовних та лікарських комісій при військових комісаріатах, лікарями і середнім медичним персоналом, технічними працівниками та обслуговуючим персоналом, які направляються для роботи на призовних дільницях і збірних пунктах під час взяття допризовників на військовий облік і призову громадян на військову службу з метою проведення медичного огляду і повторного огляду громадян, а також для відправлення призваних на збірні пункти, на весь час виконання цих обов'язків зберігаються займана посада та середня заробітна плата за місцем постійної роботи.

Зазначеним особам під час виконання перелічених обов'язків за рахунок коштів Міноборони відшкодовуються витрати, пов'язані з виїздом в іншу місцевість та у зворотному напрямку, наймом (піднаймом) житла, а також витрати на відрядження.

112. Громадяни для виконання обов'язків, пов'язаних із взяттям на військовий облік, призовом на строкову військову службу, а також особи, які направляються військовими комісаріатами на диспансерне чи стаціонарне обстеження (лікування, медичний огляд), звільняються від роботи на час, необхідний для виконання зазначених обов'язків та перебування в лікувальному закладі охорони здоров'я, із збереженням за ними місця роботи, займаної посади і середньої заробітної плати.

IX. Вирішення питань, пов'язаних з направленням громадян для проходження альтернативної (невійськової) служби

113. Організаційно-правові засади та порядок проходження громадянами альтернативної (невійськової) служби визначаються Законом України "Про альтернативну (невійськову) службу" та Положенням про порядок проходження альтернативної (невійськової) служби, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1999 р. N 2066 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 45, ст. 2240; 2000 р., N 34, ст. 1451), та іншими нормативно-правовими актами.

114. Для вирішення питання про направлення на альтернативну (невійськову) службу громадяни після взяття їх на військовий облік у встановленому порядку подають письмову заяву до відповідного структурного підрозділу місцевої держадміністрації за місцем проживання.

(абзац перший пункту 114 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2013 р. N 180)

У військовому комісаріаті під час проходження приписки до призовної дільниці в обліковій картці особової справи призовника чорнилом (кульковою ручкою) робиться позначка про виявлення бажання проходити альтернативну (невійськову) службу. Така сама позначка робиться олівцем і в обліково-алфавітній книзі.

115. Після одержання військовим комісаріатом рішення місцевої держадміністрації про направлення громадянина на альтернативну (невійськову) службу військовий комісаріат направляє його для проходження призовної комісії.

(абзац перший пункту 115 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2013 р. N 180)

У разі визнання громадянина придатним до військової служби за станом здоров'я військовий комісаріат протягом 5 календарних днів письмово повідомляє відповідний структурний підрозділ місцевої держадміністрації про прийняте рішення.

(абзац другий пункту 115 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2013 р. N 180)

Після одержання військовим комісаріатом повідомлення місцевої держадміністрації про видачу направлення для проходження альтернативної (невійськової) служби громадянин знімається з військового обліку.

(абзац третій пункту 115 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2013 р. N 180)

В обліковій картці особової справи призовника робиться запис: "___" _____________ р. направлено на альтернативну (невійськову) службу. Рішення місцевої держадміністрації від "___" _____________ р. N ______, вх. N ______ від "___" _________ ___ р. Направлення для проходження альтернативної (невійськової) служби від "___" _________ ___ р. N _____, вх. N ______ від "___" _________ ___ р. Протокол засідання призовної комісії від "___" _________ ___ р. N ______.

(абзац четвертий пункту 115 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2013 р. N 180)

Такий само запис робиться у розділі VI військового квитка цього громадянина та обліково-алфавітній книзі призовників.

У разі коли громадянин, який проходить альтернативну (невійськову) службу, виявив бажання проходити строкову військову службу, місцева держадміністрація направляє його до військового комісаріату для проходження призовної комісії. Після прийняття призовною комісією рішення щодо призову на строкову військову службу військовий комісаріат повідомляє про це місцеву держадміністрацію. У розділі VII військового квитка цього громадянина робиться позначка про зарахування терміну альтернативної (невійськової) служби, визначеного з урахуванням використання ним робочого часу протягом проходження служби, до терміну військової служби з розрахунку півтора місяця альтернативної (невійськової) служби за один місяць строкової військової служби.

(абзац шостий пункту 115 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2013 р. N 180)

У разі коли громадянину за ухилення від проходження альтернативної (невійськової) служби рішенням місцевої держадміністрації буде достроково припинено проходження цієї служби, військові комісаріати поновлюють цих громадян на військовому обліку призовників і питання про їх призов на строкову військову службу виносять на розгляд призовної комісії.

(абзац сьомий пункту 115 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2013 р. N 180)

У разі призову громадянина на строкову військову службу у зв'язку з ухиленням від проходження альтернативної (невійськової) служби термін проходження альтернативної (невійськової) служби не зараховується до терміну військової служби, про що робиться відповідна відмітка в розділі VII його військового квитка.

X. Вирішення питань, пов'язаних з прийняттям призовників на військову службу за контрактом

116. З особових справ громадян призовного віку, які не проходили строкову військову службу і мають вищу або професійно-технічну освіту, яких в установленому порядку відібрано кандидатами для прийняття на військову службу за контрактом, у військовому комісаріаті формується окрема картотека.

До особових справ зазначених призовників додаються заяви про їх бажання добровільно вступити на військову службу за контрактом разом з рішенням районного військового комісара щодо їх зарахування кандидатами для прийняття на військову службу за контрактом або запитом командування військових частин щодо проведення роботи з вивчення їх особистих якостей та оформлення необхідних документів.

117. У графі дев'ятій обліково-алфавітної книги стосовно кожного призовника, який виявив бажання проходити військову службу за контрактом, олівцем робиться позначка про відбір його кандидатом для прийняття на військову службу за контрактом.

118. Призовники, які відібрані кандидатами для прийняття на військову службу за контрактом, направляються військовим комісаріатом до військової частини для проведення у разі потреби додаткового медичного обстеження, професійно-психологічного вивчення та прийняття у встановленому порядку остаточного рішення про прийняття на військову службу.

Припис про направлення призовника у військову частину засвідчується підписом військового комісара та скріплюється гербовою печаткою військового комісаріату. У графі дев'ятій обліково-алфавітної книги стосовно такого кандидата робиться позначка про направлення його у військову частину із зазначенням дати і номера припису.

У посвідченні про приписку до призовної дільниці зазначених призовників у розділі "Особливі відмітки" робиться запис "відібраний кандидатом для прийняття на військову службу за контрактом та направлений у військову частину "_________", що дислокується ____________", який засвідчується підписом військового комісара та скріплюється гербовою печаткою військового комісаріату.

119. У разі надходження до військового комісаріату витягу з наказу по військовій частині про зарахування призовника до списків особового складу військової частини та призначення на відповідну посаду рішенням військового комісара він знімається з військового обліку призовників.

В обліковій картці особової справи призовника робиться запис "Прийнятий на військову службу за контрактом. Наказ командира військової частини ________ від ___ ____________ р. N ______".

Витяг з наказу по військовій частині зберігається в особовій справі призовника.

У графі восьмій обліково-алфавітної книги робиться запис про прийняття призовника на військову службу за контрактом.

Посвідчення призовників про приписку до призовної дільниці знищуються в установленому порядку у військовій частині.

(Положення доповнено розділом X згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 р. N 1249)

 

Зразок

СПИСОК
громадян __ року народження, які підлягають приписці до призовних дільниць

_______________________________________________________________
(найменування житлово-експлуатаційної організації, підприємства, установи,
організації, домовласника, органу місцевого самоврядування, навчального закладу)

На ___ ____________ 200_ р.

N
п/п 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Місце роботи (навчання) та посада 

Місце проживання 

Відмітка районного військового комісаріату про зміни, що сталися після 1 січня до закінчення терміну приписки, та порядковий номер, за яким громадянина занесено до зведеного списку 

1. 

Іванченко Микола Петрович 

гірничий інститут, студент 1 курсу 

м. Дніпропетровськ,
вул. Шевченка, 13 

2. 

Прохоренко Ігор Іванович 

Південний машинобудівний завод, слюсар 

м. Дніпропетровськ,
вул. Вокзальна, 25, кв. 31 

145 

3. 

Ткаченко Сергій Семенович ___ року народження 

держуніверситет, студент 3 курсу 

м. Дніпропетровськ,
вул. Лісова, 17, кв. 27 

205 

М. П. 

______________
(посада) 

______________
(підпис) 

____________________
(ініціали, прізвище) 

"___" ___________ 200_ р.

Пояснення до складання списку

1. Список складається в алфавітному порядку. До списку включаються всі юнаки, яким у рік приписки виповнюється 17 років, незалежно від громадянства, відбуття покарання за вироком суду, стану здоров'я, постійного чи тимчасового проживання (роботи, навчання).

2. Юнаки старшого призовного віку, які не приписані до призовної дільниці, також заносяться до цього списку. Рік їх народження зазначається у графі 2.

3. Список підписується керівником житлово-експлуатаційної організації, підприємства, установи та організації, підрозділу по роботі з кадрами підприємства, установи, організації, навчального закладу, головою виконавчого органу місцевого самоврядування і скріплюється печаткою.

4. Список у районному військовому комісаріаті реєструється і зберігається в окремій справі протягом 3 років.

5. Графа 5 заповнюється у районному військовому комісаріаті.

 

Зразок

ЗВЕДЕНИЙ СПИСОК
громадян __ року народження, які проживають в _________ районі та підлягають приписці до призовної дільниці у __ році

N
п/п 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Місце роботи (навчання) та посада 

Місце проживання 

Відмітка районного військового комісаріату про дату приписки до призовної дільниці та за яким номером призовник внесений до протоколу 

1. 

Іванченко Микола Петрович 

гірничий інститут, студент 3 курсу 

м. Дніпропетровськ,
вул. Шевченка, 13, кв. 1 

приписаний згідно з протоколом N 3 від 5 лютого 2001 р. за номером 28 

2. 

Прохоренко Ігор Іванович 

Південний машинобудівний завод, слюсар 

м. Дніпропетровськ,
вул. Вокзальна, 25, кв. 3 

вибув за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Київська, буд. 8, довідка ЖЕО N 2 від 20 січня 2001 р. (додається).
Надіслано запит в Уманський об'єднаний міський військовий комісаріат від 22 січня 2001 р. N 26.
Приписаний зазначеним міським військовим комісаріатом 3 лютого 2001 р. вх. N 136 від 11 лютого 2001 р. 

3. 

Ткаченко Сергій Семенович ___ року народження 

держуніверситет, студент 3 курсу 

м. Дніпропетровськ,
вул. Лісова, 17, кв. 43 

іноземний громадянин, приписці не підлягає.
Довідка ЖЕО N 10 від 3 травня 2001 р. (додається) 

Усього до списку включено ___ чол.

у тому числі:

включено помилково ___ чол.;

не з'явилося для приписки до призовної дільниці ___ чол.

Усього приписано ___ чол.

Районний військовий комісар 

________________
(військове звання) 

___________
(підпис) 

________________
(ініціали, прізвище) 

Начальник другого відділення районного військового комісаріату

________________
(військове звання) 

___________
(підпис) 

________________
(ініціали, прізвище) 

М. П.

"___" ____________ 200_ р.

Пояснення до складання списку громадян, які підлягають приписці до призовної дільниці

1. Список складається в алфавітному порядку.

2. До списку включаються всі громадяни, яким у рік приписки виповнюється 17 років, незалежно від громадянства, відбування покарання за вироком суду, стану здоров'я, постійного чи тимчасового проживання (роботи, навчання).

3. Юнаки старшого призовного віку, які не приписані до призовної дільниці, також заносяться до цього списку. Рік їх народження зазначається у графі 2.

4. Список в районному військовому комісаріаті реєструється і зберігається в окремій справі протягом 3 років.

5. Графа 5 заповнюється у районному військовому комісаріаті.

 

Зразок

НАКАЗ

"___" 

200_ р.

м. 

Про приписку громадян до призовних дільниць

1. На підставі Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" з __ січня по __ березня 200_ року оголошується приписка до призовної дільниці ___________ району __________________________________ області громадян ___ року народження.

2. Явці для приписки підлягають усі громадяни, які народилися з 1 січня по 31 грудня ___ р. включно, постійно або тимчасово проживають на території ______________ району, а також громадяни старшого призовного віку, які не були приписані раніше.

3. Усі громадяни, яким належить з'явитися для приписки до призовної дільниці, зобов'язані прибути за адресою ___________________ у визначений для них час, маючи при собі документи, що зазначені у повістці. Громадяни, які не отримали повістку, зобов'язані прибути за зазначеною адресою "___" ____________ 200_ р., маючи при собі документи, які посвідчують особу.

4. На підставі Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" керівники підприємств, установ, організацій та навчальних закладів зобов'язані звільнити юнаків, яким необхідно прибути для приписки до призовної дільниці, на час, необхідний для проходження приписки, і забезпечити їх своєчасну явку до районного військового комісаріату.

Районний військовий комісар 

________________
(військове звання) 

___________
(підпис) 

________________
(ініціали, прізвище) 

М. П.

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. N 1841)

 

Зразок

_____________________________________________________________,
                                                            (прізвище, ім'я, по батькові)

який проживає _________________________________________________

ПОВІСТКА

Згідно із Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу" Вам належить пройти приписку до призовної дільниці.

Пропоную прибути "___" ____________ 200_ р. о ______ годині для проходження приписки за адресою:
________________________________________________________________

Районний військовий комісар 

________________
(військове звання) 

___________
(підпис) 

________________
(ініціали, прізвище) 

------------------------------------ Лінія відрізу -----------------------------------

Розписка

Повістку на ім'я _______________________________________________ про явку для приписки до призовної дільниці на "___" годин "___" ____________ 200_ р. одержав "___" ____________ 200_ р.

__________________
               (підпис)

(Зворотний бік повістки)

При собі мати такі документи:

паспорт або свідоцтво про народження;

копію атестата, диплома, свідоцтва чи довідку про освіту;

довідку про склад сім'ї;

довідку з місця роботи або навчання із зазначенням: для працюючих - посади, фаху, з якого часу працює; для тих, що навчаються, - курсу чи класу;

характеристику з місця роботи або навчання;

чотири фотокартки розміром 3 х 4 см (знімок без головного убору);

свідоцтва, посвідчення і довідки про одержання спортивних розрядів, про спеціальність, одержану в навчальному закладі ТСО або в професійно-технічному навчальному закладі;

посвідчення водія автомобіля.

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. N 1841)

ОБЛІКОВА КАРТКА ПРИЗОВНИКА

______________________________________________________________________________________
(прізвище)
______________________________________________________________________________________
(ім'я та по батькові) 

I. Загальні відомості

1. Рік, число і місяць народження _________________________________________________________
2. Місце народження ___________________________________________________________________
3. Домашня адреса _____________________________________________________________________
4. Місце роботи ________________________________________________________________________
5. Цивільна спеціальність ________________________________________________________________
6. Освіта:
    загальна ____________________________________________________________________________
    спеціальна __________________________________________________________________________
7. Знання іноземної мови ________________________________________________________________
8. Бажання проходити альтернативну службу _______________________________________________
9. Бажання проходити військову службу за
контрактом ___________________________________________________________________________
10. Судимість (за що та на який строк,
де і коли відбував покарання) ____________________________________________________________
11. Близькі родичі, які мають судимість ____________________________________________________
12. Військова спеціальність ______________________________________________________________
13. Спортивні розряди __________________________________________________________________
14. Проходження допризовної підготовки __________________________________________________ 

II. Склад сім'ї призовника

III. Близькі родичі, які проживають окремо

IV. Результати приписки

___ ____________ 200_ р. (протокол N _____)

Зріст ____________
Вага ____________
Об'єм грудей ____________
Висновки лікарів:
         офтальмолог ______________________________________________________________________
         отоларинголог ____________________________________________________________________
         стоматолог _______________________________________________________________________
         невропатолог _____________________________________________________________________
         терапевт _________________________________________________________________________
         хірург ____________________________________________________________________________
         психіатр __________________________________________________________________________
         окуліст ___________________________________________________________________________
Дані флюорографії _____________________________________________________________________
Придатний до військової служби та попередньо призначений _________________________________
Надається відстрочка за станом здоров'я ___________________________________________________
Потребує лікування _____________________________________________________________________
Непридатний у мирний час, обмежено здатний у воєнний
час ___________________________________________________________________________________
Непридатний до військової служби, підлягає виключенню з військового
обліку ________________________________________________________________________________
Виявлено бажання проходити альтернативну
службу _______________________________________________________________________________
Виявлено бажання проходити військову службу за
контрактом ___________________________________________________________________________

Підлягає взяттю на військовий облік військовозобов'язаних як такий, що був раніше засуджений до позбавлення волі, обмеження волі, арешту, виправних робіт за вчинення злочину невеликої або середньої тяжкості, зокрема із звільненням від відбування покарання ___________________________ 

Підлягає виключенню з військового обліку як такий, що був раніше засуджений до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину _________________________________________ 

Голова комісії 

___________
(підпис) 

__________________
(ініціали та прізвище) 

Члени комісії: 

  

  

представник районного (міського)
органу управління освітою 

 
___________ 

 
__________________ 

представник структурного
підрозділу районного (міського)
органу внутрішніх справ, який
проводить роботу з неповнолітніми 

 
 
 
___________ 

 
 
 
__________________ 

лікар, що організовує роботу
медичного персоналу з медичного
огляду громадян, які підлягають приписці 

 
 
___________ 

 
 
__________________ 

психолог соціальної служби
райдержадміністрації (виконавчого
органу міської ради) 

 
 
___________ 

 
 
__________________ 

секретар комісії 

___________ 

__________________ 

Посвідчення про приписку отримав 

_____________________________________________
(підпис) 

V. Результати призову

Зріст __________
Вага ___________
Об'єм грудей _______________
Висновки лікарів:
       офтальмолог _______________________________________________________________________
       отоларинголог _____________________________________________________________________
       стоматолог ________________________________________________________________________
       невропатолог ______________________________________________________________________
       терапевт __________________________________________________________________________
       хірург _____________________________________________________________________________
      психіатр ___________________________________________________________________________
      окуліст ____________________________________________________________________________
Дані флюорографії ______________________________________________________________________
Придатний до військової служби і призначений _____________________________________________
Надати відстрочку ______________________________________________________________________
Звільнити від призову на строкову військову службу _________________________________________
Направлений для проходження альтернативної служби ______________________________________
Зарахований кандидатом для проходження військової
служби за контрактом __________________________________________________________________ 

Голова комісії 

________________
(підпис) 

_________________________
(ініціали та прізвище) 

Члени комісії: 

  

  

районний (міський)
військовий комісар 

 
________________ 

 
_________________________ 

заступник керівника
районного (міського)
органу управління
освітою 

 
 
 
________________ 

 
 
 
_________________________ 

заступник начальника
районного (міського)
органу внутрішніх справ 

 
 
________________ 

 
 
_________________________ 

лікар, що організовує
роботу медичного
персоналу з медичного
огляду призовників 

 
 
 
________________ 

 
 
 
_________________________ 

психолог соціальної служби
райдержадміністрації
(виконавчого органу міської ради) 

 
 
________________ 

 
 
_________________________ 

секретар 

________________ 

_________________________ 

VI. Відмітки про облік

VII. Відмітки про результати перевірки законності
надання відстрочки від призову

Відмітка про відправлення призовника у військову частину

___ ____________ 200_ р., команда _________________________________________________
________________________________________________________________ військовий комісар 

_________________________
(військове звання) 

_________________________
(підпис) 

(Положення доповнено додатком 41 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. N 1841)

 

ОСОБОВА СПРАВА ПРИЗОВНИКА

______________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
______________________________________________________________________________________
(рік, число і місяць народження)

Освіта ________________________________________________________________________________
Цивільна спеціальність __________________________________________________________________
Судимість _____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ військовий комісаріат
____________________________________________________ області (Автономної Республіки Крим) 

Перелік
документів особової справи

1. Документ про освіту.

2. Довідка про склад сім'ї.

3. Довідка з місця роботи (навчання).

4. Характеристика з місця навчання (роботи).

5. Лист вивчення призовника.

6. Довідка про рентгенологічне обстеження.

7. Інші документи про стан здоров'я та сімейний стан.

8. Повідомлення органу внутрішніх справ, органів досудового розслідування або суду про здійснення кримінального провадження, органу реєстрації актів цивільного стану громадян про зміну прізвища, імені та по батькові, інші документи, що характеризують особистість призовника.

9. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

____________
Примітка. На зворотному боці обкладинки приклеюється конверт для фотокарток.

(Положення доповнено додатком 42 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. N 1841
,
додаток 42 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.09.2012 р. N 868)

 

Зразок

Обліковано за описом
N __________ 200_ р. 

КНИГА
протоколів засідань комісії з питань приписки громадян ___ року народження до призовної дільниці __________ району

_____________________________________________________
(найменування адміністративно-територіальної одиниці)

 

Протокол від "___" ____________ 200_ р. N ____

N
п/п 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Рік народ-
ження 

Скарги на стан здоров'я, анамнез (інші заяви призовника) 

Дані об'єктивного обстеження, діагноз 

Рішення комісії 

Примітка 

1/29

Іванченко
Сергій
Миколайович 

19__ 

Скарг та заяв немає 

Здоровий 

Придатний до військової служби, ступінь обмеження - 1. Призначений до аеромобільних частин 

  

2/29

Сергієнко
Петро
Іванович 

19__ 

Скарги на зниження зору обох очей. В дитинстві переніс кератит 

У центральній ділянці рогових оболонок виявлено поверхневі помутніння розміром 2 х 3 мм. Нормальний трихромат. Гострота зору правого ока - 0,4 не коригується, лівого ока - 0,3 не коригується.
Діагноз: зниження гостроти зору правого ока до 0,4, лівого ока до 0,3 (не коригується) внаслідок помутніння в оптичній зоні обох очей 

На підставі статті ___ графи ___ Розкладу хвороб (додаток ___ до Положення про військово-лікарську експертизу та медичний огляд у Збройних Силах) непридатний до військової служби в мирний час, обмежено здатний у воєнний час.
Зарахувати у запас 

  

3/29

Сидоренко Іван Сергійович 

19__ 

Скарги на періодичний біль у ділянці серця протягом останніх 6 місяців. До лікаря не звертався 

Артеріальний тиск 150/90 мм рт. ст. Границі серця у нормі. ЕКГ в нормі. Патології внутрішніх органів не виявлено.
Діагноз: НЦД змішаного типу 

Направити на додаткове обстеження в міську лікарню N ____. Прибути для проходження приписки вдруге "___" ____________ ____ р. 

Приписку пройшов протокол від "___" _________ р. N ___ 

4/32* 

Шматко
Олег
Іванович 

19__ 

Скарги на витікання гною з правого вуха. Хворий протягом 3 років, обстеження проведено у міській лікарні N 3, акт від 15 січня 2000 р. N ___ 

У правому слуховому проході гнійні виділення. Барабанна перетинка з центральною перфорацією. Слух: праве вухо - 3 м, ліве вухо - 6 м.
Діагноз: правосторонній хронічний гнійний мезотемпаніт 

На підставі статті ___ графи ___ Розкладу хвороб (додаток ___ до Положення про військово-лікарську експертизу та медичний огляд у Збройних Силах) непридатний до військової служби в мирний час, обмежено здатний у воєнний час.
Зарахувати у запас 

  

5/29 

Грець
Андрій
Олексійович 

19__ 

Для проходження приписки не з'явився. Інвалід з дитинства з приводу дитячого церебрального паралічу. Довідка медико-санітарної експертизи від 20 травня 1999 р., зберігається у справі N ____ 

Діагноз: дитячий церебральний параліч 

На підставі статті ___ графи ___ Розкладу хвороб (додаток ___ до Положення про військово-лікарську експертизу та медичний огляд у Збройних Силах) не придатний до військової служби підлягає виключенню з військового обліку 

  

___________
* У разі явки вдруге у знаменнику зазначається порядковий номер первинної явки на прописку.

(чоловік)

1. 

Викликалися для проходження приписки 

2. 

З'явилося для проходження приписки 

  

з них вдруге після медичного обстеження визнано: 

  

придатними до військової служби 

  

тимчасово непридатними до військової служби, що потребують лікування 

  

непридатними до військової служби в мирний час, обмежено здатними у воєнний час 

  

непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку 

  

направлено на додаткове медичне обстеження 

3. 

Із числа осіб, які прибули на приписку, виявили бажання проходити альтернативну службу 

4. 

Не з'явилися для проходження приписки 

  

  

Приписано 

  

  

Не приписано 

Голова комісії 

______________
(підпис) 

___________________
(ініціали, прізвище) 

Члени комісії 

_______________ 

___________________ 

  

_______________ 

___________________ 

  

_______________ 

___________________ 

  

_______________ 

___________________ 

  

_______________ 

___________________ 

Секретар комісії 

_______________ 

___________________ 

Пояснення до ведення книги
протоколів засідань комісії з питань приписки громадян до призовних дільниць

1. Книга повинна бути пронумерована, прошнурована, підписана районним військовим комісаром та засвідчена гербовою печаткою. Книга зберігається як документ для службового користування. Допуск до роботи з цією книгою повинен бути обмежений.

2. Книгу веде секретар комісії з числа молодшого медичного персоналу. Записи робляться чорнилом (кульковою ручкою) розбірливо. Виправлення та доповнення підписуються районним військовим комісаром та засвідчуються гербовою печаткою.

3. У книгу заносяться дані про всіх громадян, які внесені до зведених списків та яким належало з'явитися на приписку, в тому числі особи, які страждають тяжкими захворюваннями і не мають можливості особисто з'явитися для проходження приписки.

4. Дані про осіб, що направляються на додаткове медичне обстеження, фіксуються в книзі повторно після прийняття щодо них остаточного рішення з відміткою у графі 2: "Записаний вдруге".

5. У графі 1 зазначається: у чисельнику - порядковий номер даного протоколу, у знаменнику (починаючи з протоколу N 2) - порядковий номер призовника.

6. Після завершення терміну приписки до призовних дільниць у книзі зазначаються її результати за формою, встановленою Міноборони.

7. Книга зберігається у районному військовому комісаріаті 10 років.

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. N 1841,
 від 25.12.2013 р. N 955)

 

Зразок

НАПРАВЛЕННЯ N

Громадянин _____________________________________________________
                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові) 

направляється для стаціонарного обстеження (лікування) в _____________
________________________________________________________________
                                       (назва та адреса лікувально-профілактичного закладу) 

Прибути до _____ "___" ____________ 200_ р.

Районний військовий комісар 

________________
(військове звання) 

___________
(підпис) 

________________
(ініціали, прізвище) 

"___" ____________ 200_ р.

М. П.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

_______________________________________________________________
                                                    (посада керівника, ініціали та прізвище) 

На підставі законодавства про загальний військовий обов'язок і військову
службу громадянин ______________________________________________
                                                                             (прізвище, ім'я, по батькові) 

направляється для стаціонарного обстеження (лікування) в ____________
_______________________________________________________________.
                                               (назва лікувально-профілактичного закладу) 

У зв'язку з цим прошу Вас звільнити його від роботи на час, необхідний для перебування в лікувально-профілактичному закладі, із збереженням за ним місця роботи, займаної посади і середнього заробітку.

Районний військовий комісар 

________________
(військове звання) 

___________
(підпис) 

________________
(ініціали, прізвище) 

"___" ____________ 200_ р.

 

Зразок

ЛИСТ ВИВЧЕННЯ

особистих якостей призовника ____________________________________
                                                                                             (прізвище, ім'я, по батькові) 

____ року народження

Коли, з ким проведена бесіда 

Зміст бесіди 

 

  

 

 

 

 

  

Висновок особи, яка проводила вивчення особистих якостей призовника:

________________________
(посада, військове звання) 

___________
(підпис) 

________________
(ініціали, прізвище) 

"___" ____________ 200_ р.

Висновок:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Районний військовий комісар 

________________
(військове звання) 

___________
(підпис) 

________________
(ініціали, прізвище) 

"___" ____________ 200_ р.

 

Зразок

Формат 110 х 75

ПОСВІДЧЕННЯ
про приписку до призовної дільниці

________________________________________________________________

Сторінка 2

Призовник ____ року народження __________________________________
                                                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові) 
народився ______________________________________________________
                                                                  (область, місто, район, село) 
Приписаний до призовної дільниці __________________________ району

________________________________________________________ області
_______________________________________________________________

Районний військовий комісар _____________________________________
                                                                                                    (військове звання) 

_________________
(підпис) 

__________________________________________
(ініціали, прізвище) 

Місце для
фотокартки 

"___" ____________ 200_ р. 

М. П.

Сторінка 3

Відмітки

Про взяття на військовий облік 

Про зняття з військового обліку 

 

 

 

 

  

  

Сторінка 4

Відмітки

Про взяття на військовий облік 

Про зняття з військового обліку 

 

 

 

 

  

  

Сторінка 5

Особливі відмітки

За якою спеціальністю проходить (пройшов) підготовку в навчальному закладі ТСО, професійно-технічному навчальному закладі, а також де і коли пройшов допризовну підготовку
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Сторінка 6

Рішення призовної комісії

 

Сторінка 7

Рішення призовної комісії

 

Сторінка 8

Обов'язки призовника

1. Надійно зберігати це посвідчення.

2. Дотримуватися порядку військового обліку, передбаченого Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу".

3. Для зняття з військового обліку особисто з'явитися до районного військового комісаріату.

4. Після прибуття до нового місця проживання з'явитися особисто в семиденний термін до районного військового комісаріату для взяття на військовий облік.

5. У разі оголошення призову або за викликом з'явитися до районного військового комісаріату точно у зазначений у наказі про призов чи у повістці час. Вимога стосується також призовників, які вибули на тимчасове місце проживання.

6. За порушення порядку військового обліку, неявку за викликом у військовий комісаріат без поважних причин, за умисне зіпсуття або недбале зберігання цього посвідчення, що спричинило його втрату, за невчасне повідомлення обліковому органу про зміну місця проживання, освіти, місця роботи і посади призовники несуть відповідальність згідно із законодавством.

(додаток 8 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. N 1841)

 

Зразок

ВИТЯГ
з книги протоколів засідань комісії з питань приписки

протокол N ___ від "___" ____________ 200_ р.

Громадянин ____________________________________________________
                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові) 

___ року народження рішенням комісії з питань приписки згідно з Положенням про військово-лікарську експертизу та медичний огляд у Збройних Силах визнаний
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
               (зазначити ступінь придатності до військової служби та рішення комісії)

Голова комісії 

______________
(підпис) 

___________________
(ініціали, прізвище) 

Члени комісії 

_______________ 

___________________ 

  

_______________ 

___________________ 

  

_______________ 

___________________ 

  

_______________ 

___________________ 

Секретар комісії 

_______________ 

___________________ 

 

Зразок

Обліковано за описом
N ________ 200_ року 

ОБЛІКОВО-АЛФАВІТНА КНИГА
призовників ___ року народження, які проживають на території

______________________________________________________________
(найменування адміністративно-
______________________________________________________________
територіальної одиниці)

 

N п/п 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Місце проживання 

Дата приписки до призовної дільниці, якщо прибув, то з якого військового комісаріату, дата взяття на військовий облік, отримання особової справи 

В який військкомат вибув і коли, дата відправлення особових справ та за яким номером 

Результати проходження районної призовної комісії 

Відмітка про місце збереження особової справи призовника 

відмітка про надання відстрочки від призову, підстава, до якого часу надано відстрочку 

відмітка про зарахування в запас або зняття з військового обліку, дата та номер протоколу призовної комісії 

відмітка про призов, дата, у складі якого військового ешелону (команди) куди вибув або про прийняття на військову службу за контрактом, умовне найменування військової частини, місце її дислокації, дата і номер наказу 

1. 

Коваленко
Ігор
Іванович 

м. Київ, вул. Саксаганського, 17, кв. 3 

4 лютого 200_ р. 

 

  

Згідно з частиною ___ статті ___ Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", студент вищого навчального закладу II рівня акредитації, до 10 липня 2002 р.
протокол N від "__" _______ 200_ р. 

  

  

  

2. 

Карпенко
Петро
Семенович 

м. Київ, вул. Волинська, 17, кв. 2 

7 лютого 200_ р. 

  

  

Виключений з військового обліку згідно з частиною ___ статті ___ Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" протокол N від "__" _______ 200_ р. 

  

Особова справа - стелаж N 5/72 

3. 

Кирпач
Олег
Петрович 

м. Київ, вул. Солом'янська, 28, кв. 35 

10 лютого 200_ р. 

  

  

 

  

Відправлений 20 червня 200_ р. ешелон (команда) N 1020, в/ч А0310, м. Київ 

Особова справа - стелаж N 1/76 

4. 

Кирилюк Іван Іванович 

м. Київ, вул. Федорова, 20, кв. 16 

10 лютого 200_ р. 

Дніпровський районний військовий комісаріат м. Києва, 20 квітня 200_ р., 29 квітня 200_ р. N ___ 

Згідно з частиною ___ статті ___ Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", за сімейними обставинами до 15 травня 200_ р. Протокол N ___ "__" ______ 200_ р. 

  

  

 

  

5. 

Кирюхін
Сергій
Гаврилович 

м. Київ, вул. Фізкультурна, 75, кв. 23 

Ватутінський районний військовий комісаріат м. Києва, 25 квітня 200_ р., 2 травня 200_ р. 

  

  

  

  

 

  

6. 

Козинець
Семен
Матвійович 

м. Київ, вул. Володимирська, 4, кв. 32 

"__" _______ р. поставлений на військовий облік призовників із запасу. Протокол військово-лікарської комісії N __ від "__" _______ 200_ р. 

  

  

  

  

 

  

Пояснення до ведення обліково-алфавітної книги

1. Обліково-алфавітна книга (далі - книга) повинна бути пронумерована, прошнурована, підписана районним військовим комісаром та засвідчена гербовою печаткою. Допуск осіб до роботи з книгою повинен бути обмеженим і визначений наказом військового комісара.

2. До книги заносяться відомості про всіх призовників, що приписані до призовних дільниць, в тому числі ті, що визнані непридатними до військової служби в мирний час, обмежено здатними у воєнний час, непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку, а також ті, що прибули на військовий облік з інших військових комісаріатів. 

3. Особи, які не досягли 25-річного віку, перебувають у запасі Збройних Сил України та інших військових формувань і визнані під час медичного переогляду придатними до військової служби в мирний час, згідно з частиною 9 статті 17 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" відновлюються на військовому обліку призовників і в обліково-алфавітну книгу записуються вдруге з посиланням на номер та дату протоколу лікарської комісії, що винесла рішення про відновлення на військовому обліку призовників.

4. У разі коли стосовно призовника рішення призовної комісії прийнято повторно, дата і номер його записуються новим рядком з посиланням на попередній запис у графі 9. 

5. На кожного призовника відведено 4 - 5 рядків.

6. У графі 9 обов'язково робити запис про місце зберігання особової справи призовника, простим олівцем - в загальній картотеці, кульковою ручкою - в архіві. 

7. Усі записи, крім графи 3, у книзі робляться чорнилом (кульковою ручкою). Домашня адреса записується простим олівцем.

8. Книга зберігається 75 років.

(додаток 10 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 р. N 1249,
 від 27.12.2006 р. N 1841
,
 від 25.12.2013 р. N 955)

 

Зразок

СПИСОК
призовників, які перебувають на військовому обліку у виконавчому органі сільської (селищної, міської) ради ________ району

N
п/п 

Коли взятий на облік і звідки прибув 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Рік народження 

Національність 

Освіта, який навчальний заклад закінчив або в якому класі (курсі) навчається 

Де працює, посада 

Місце проживання 

Чи підлягає лікуванню (за якою статтею, назва хвороби), куди направлений на лікування 

У якому навчальному закладі ТСО проходить (проходив) навчання 

Відмітка про закінчення лікування 

Де проходить допризовну підготовку 

Відмітка про зняття з обліку, коли та куди вибув 

Примітка (про відстрочку від призову, тимчасові виїзди і таке інше) 

Пояснення до складання списку
призовників, які перебувають на військовому обліку

1. Список складається посадовою особою виконавчого органу ради, що відповідає за ведення первинного обліку військовозобов'язаних та призовників.

2. У список вносяться всі призовники, які приписані до призовних дільниць та проживають у межах села, селища, міста.

3. Призовники, що прибули для взяття на військовий облік після приписки з інших районів, вносяться у списки після пред'явлення ними посвідчення про приписку з відміткою відповідного райвійськкомату.

4. На кожного призовника у списку відводиться 4 - 5 рядків.

5. Графи 7 і 8 заповнюються простим олівцем.

6. Відмітка про зняття з обліку робиться на підставі відмітки районного військового комісаріату про зняття з військового обліку.
 

ЗАТВЕРДЖУЮ
_______________ військовий комісар 

_________________
(військове звання) 

______________
(підпис) 

___ ____________ 200_ р. 

ВІДОМІСТЬ
контролю за рухом призовних ресурсів, які перебувають на військовому обліку в ___________________________ військовому комісаріаті

станом на ___ ____________ 200_ р.

Найменування 

Кількість 

У тому числі за роками народження 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. Перебувало на обліку станом на
___ ____________ 200_ р. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Взято на облік,
усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

з них: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

прибуло з інших військових комісаріатів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

переведено із запасу 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

приписано в поточному році 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Знято з обліку,
усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

з них: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

призвано і відправлено у військові частини 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

переведено у запас за різних обставин 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

направлено для відбування покарань 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

вибуло в інші військові комісаріати 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

померло 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. Залишилося на обліку, усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5. Не підлягають призову, усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

з них: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

за сімейним станом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

студенти вищих навчальних закладів III - IV рівня акредитації 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

студенти вищих навчальних закладів I - II рівня акредитації 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

учні загальноосвітніх навчальних закладів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у зв'язку з продовженням професійної діяльності 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

з інших причин 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

за станом здоров'я 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

засуджені чи стосовно яких здійснюється кримінальне провадження 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

не досягли 18-річного віку 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6. Підлягають черговому призову,
усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7. Підлягають відправленню до військових частин, усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі із ступенем обмеження: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

перший і другий 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

третій 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

четвертий 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

водіїв 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Начальник другого відділення ______________________________________ військового
комісаріату ________________________________ 

_________________________________
(військове звання) 

_________________________________
(підпис) 

___ ____________ 200_ р. 

(Положення доповнено додатком 111 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. N 1841
,
додаток 111 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.09.2012 р. N 868)

 

Зразок

Формат 100 х 150

АЛФАВІТНА КАРТКА

1. ______________________________________________________________
                                                                (прізвище, ім'я, по батькові) 
2. ______________________________________________________________
                                                           (число, місяць та рік народження) 
3. ______________________________________________________________
                                                                                 (освіта) 
4. ______________________________________________________________
                                                                           (спеціальність) 
5. ______________________________________________________________
                       (з якого районного військового комісаріату прибув для взяття на облік) 

Місце роботи (навчання) __________________________________________

Місце проживання _______________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
                                                                       (текст запиту) 

Районний військовий комісар 

________________
(військове звання) 

___________
(підпис) 

________________
(ініціали, прізвище) 

"___" ____________ 200_ р.

Пояснення до заповнення алфавітної картки

1. Алфавітна картка заповнюється у двох примірниках чітким розбірливим почерком без скорочення слів. Перший примірник зберігається у районному військовому комісаріаті в окремій папці, другий - не пізніше п'ятиденного терміну надсилається у районний військовий комісаріат за місцем попереднього обліку призовника із запитом про надіслання його особової справи. 

2. Картка заповнюється на підставі пред'явлених призовником документів (паспорт, посвідчення про приписку тощо).

3. У пункті 3 зазначається назва та дата закінчення призовником навчального закладу. В пункті 4 цивільна спеціальність та спеціальність, отримана призовником у навчальному закладі ТСО, професійно-технічних та інших навчальних закладах і робиться відмітка про спортивні досягнення.

4. У першому примірнику робиться відмітка про час, коли зроблено запит про надіслання особової справи.

5. У примірнику алфавітної картки, що надсилається до районного військового комісаріату за місцем попереднього обліку призовника, робиться запис, наприклад "Призовника Ісаєнка П. К. взято на військовий облік. Прошу надіслати особову справу, медичну картку амбулаторного хворого та вкладний лист до неї". Пункти 4 і 5 у цьому разі не заповнюються.

 

Зразок

Формат 30 х 35

Зразки штампів
про взяття на військовий облік та зняття з військового обліку призовників

Взятий на облік
в ____________________________ РВК
_______________________________ обл.
"___" ____________ 200_ р.
підпис _________________________ 

 

Знятий з обліку
в ____________________________ РВК
_______________________________ обл.
"___" ____________ 200_ р.
підпис _________________________ 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
_____________ військовий комісар 

_________________
(військове звання) 

______________
(підпис) 

___ ____________ 200_ р. 

ПЛАН
проведення призову громадян на строкову військову службу ___ - ___ років народження весною (восени) 200_ р.
у ________________ військовому комісаріаті

Розділ I

1. Перебуває на військовому обліку, усього _______________________________________________
2. Не підлягає призову, усього __________________________________________________________
з них:
  приписаних до призовних дільниць у поточному році _______________________________________
  не досягли 18-річного віку ______________________________________________________________
  мають право на відстрочку, усього _______________________________________________________
  у тому числі:
     за сімейними обставинами ____________________________________________________________
     за станом здоров'я ___________________________________________________________________
     здобуття освіти ______________________________________________________________________
    для продовження професійної діяльності _________________________________________________
    з інших обставин _____________________________________________________________________
   притягалися до кримінальної відповідальності,
 стосовно яких здійснюється кримінальне провадження _________________________________________________________________________
3. Підлягає призову на строкову військову службу, усього _____________________________________
  у тому числі:
  за освітою:
     з вищою ___________________________________________________________________________
     з середньою ________________________________________________________________________
з них придатних для підготовки сержантів _________________________________________________ 

отримали спеціальність у навчальних закладах, усього _______________________________________
з них:
    водіїв автомобілів ____________________________________________________________________
    водіїв-автокранівників ________________________________________________________________ 

____________
Примітка. Окремими розділами відображаються відомості, що передбачені пунктом 61 цього Положення.

Начальник другого відділення ______________________________________ військового
комісаріату _______________________________________________________ 

_________________________________
(військове звання) 

_________________________________
(підпис) 

___ ____________ 200_ р. 

(Положення доповнено додатком 131 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. N 1841
,
додаток 131 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.09.2012 р. N 868)

 

Зразок

НАКАЗ

N

"   "               р. 

м. 

Про призов громадян на строкову військову службу

1. На підставі Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" та Указу Президента України від "___" ____________ ___ р. N _____ з "___" ____________ ___ р. по "___" ____________ ___ р. проводиться призов громадян на строкову військову службу.

2. Явці на призовну дільницю ___________________ району для призову на строкову військову службу підлягають усі громадяни ____ р. народження, яким в період чергового призову виповниться 18 років, а також громадяни, які народилися у ____ - ____ рр., у яких закінчилася відстрочка від призову, або не призвані раніше на строкову військову службу за різних обставин.

3. Усі громадяни, які підлягають призову на строкову військову службу, зобов'язані прибути на призовну дільницю за адресою: ______________________________________ у встановлений час з документами, що зазначені в повістках. Громадяни, які не отримали особистих повісток для призову на строкову військову службу, зобов'язані прибути до районного військового комісаріату "___" ____________ ___ р. та мати при собі документи, які посвідчують особу.

4. Усі особи призовного віку, які підлягають призову на строкову військову службу і тимчасово перебувають на території _____________ району, зобов'язані негайно повернутися до місця постійного проживання та з'явитися у районний військовий комісаріат для проходження призовної комісії.

5. На підставі Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" керівники підприємств, установ, організацій, в тому числі навчальних закладів, незалежно від їх підпорядкування і форми власності, зобов'язані відкликати призовників з відряджень для забезпечення своєчасного прибуття їх на призовну дільницю.

6. Громадяни, які ухиляються від призову і не з'являються за повісткою до військового комісаріату, несуть відповідальність згідно з законодавством.

Районний військовий комісар 

________________
(військове звання) 

___________
(підпис) 

________________
(ініціали, прізвище) 

(додаток 14 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. N 1841)

 

Зразок

Громадянину ___________________________________________________,

який проживає __________________________________________________

ПОВІСТКА

Згідно із Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу" Ви підлягаєте призову на строкову військову службу.

Пропоную "___" ____________ ___ р. до ____ години прибути до призовної дільниці за адресою _____________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________________

Районний військовий комісар 

________________
(військове звання) 

___________
(підпис) 

________________
(ініціали, прізвище) 

------------------------------------ лінія відрізу -----------------------------------

Розписка

Повістку на ім'я __________________________________________________

про явку на призовну дільницю на "___" годин "___" ____________ ___ р.
одержав "___" ____________ ___ р.
________________________________________________________________
                                                                              (підпис) 

(Зворотний бік повістки)

При собі мати такі документи:

посвідчення про приписку;

паспорт;

копію атестата, диплома, свідоцтва чи довідку про освіту;

довідку з домоуправління або з виконавчого органу сільської (селищної, міської) ради про склад сім'ї;

довідку з місця роботи або навчання із зазначенням: для працюючих - посади, фаху, з якого часу працює; для тих, що навчаються, - на якому курсі або в якому класі навчається;

характеристику з місця роботи або навчання;

свідоцтва, посвідчення і довідки про складання спортивних розрядів, про спеціальність, одержану в навчальному закладі ТСО і в навчальних закладах системи профтехосвіти;

посвідчення водія;

довідку про щомісячну заробітну плату (стипендію), підписану керівником і головним бухгалтером та засвідчену печаткою підприємства, установи, організації (навчального закладу);

свідоцтво про укладення шлюбу - одруженим призовникам.

(додаток 15 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. N 1841)

 

Зразок

Обліковано за описом
N _______ 200_ року 

КНИГА

протоколів засідань _________________ районної призовної
комісії ______________________________________________
____________________________________________________
(найменування адміністративно-територіальної одиниці)

 

N п/п 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Рік народження 

Скарги призовника на стан здоров'я, анамнез (інші заяви призовника) 

Дані вивчення та об'єктивного обстеження. Результати медичного огляду 

Рішення призовної комісії 

Примітка

1. 

Іванченко Петро Іванович 

19__ 

Скарг немає 

Здоровий, сімейні обставини хороші. Придатний до військової служби, ступінь обмеження - 1 

Призвати на строкову військову службу в Державну прикордонну службу. Зарахувати до команди N  

  

2. 

Петренко Сергій Сергійович 

19__ 

Скарг немає. Просить надати відстрочку за сімейними обставинами 

Здоровий, придатний до військової служби, ступінь обмеження - 2. Батько помер в ____ р., мати - інвалід II групи. Призовник проживає разом з матір'ю, працює і утримує її 

Згідно з частиною другою статті 17 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" надати відстрочку від призову за сімейними обставинами до "__" _________ 200_ р. 

  

3. 

Димарчук Олег Петрович 

19__ 

Скарг немає 

Здоровий, придатний до військової служби, ступінь обмеження - 1. Навчається на 1 курсі денного відділення вищого навчального закладу 4 рівня акредитації. Поступив "__" _________ 200_ р. Довідка з університету від "__" _________ 200_ р. N 35 

Згідно з частиною четвертою статті 17 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" надати відстрочку від призову для продовження навчання до "__" _________ 200_ р. 

  

4. 

Якимчук Іван Гаврилович 

19__ 

Скарги на періодичний головний біль та біль у ділянці серця протягом 10 місяців. До лікаря не звертався 

Артеріальний тиск 150/90 мм рт. ст. Границі серця у нормі. ЕКГ в нормі. Патології внутрішніх органів не виявлено.
Діагноз: НЦД змішаного типу 

Направити на додаткове (стаціонарне) обстеження в лікарню N ___. З'явитися на призовну комісію вдруге "__" _________ 200_ р. 

  

5. 

Козарчук Петро Володимирович 

19__ 

Скарг немає 

Здоровий, придатний до військової служби, ступінь обмеження - 1. Одружений, дружина вагітна. Довідка лікарні N 1 від "__" _________ 200_ р. N 36 

Винести на розгляд обласної призовної комісії про надання відстрочки від призову до народження дитини 

  

(чоловік) 

Викликалося 

З'явилося  

З них визнано: 

  

а) придатними до військової служби 

б) непридатними до військової служби в мирний час, обмежено здатними у воєнний час 

в) непридатних до військової служби з виключенням з військового обліку 

г) направлено на додаткове медичне обстеження 

д) надано відстрочку від призову за станом здоров'я із ____ осіб, придатних до військової служби: 

призвано на строкову військову службу 

із числа призваних направлено на альтернативну (невійськову) службу 

надано відстрочку від призову для продовження навчання 

надано відстрочку від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами 

надано відстрочку від призову на строкову службу за іншими обставинами надіслано матеріалів до правоохоронних органів 

Голова призовної комісії 

_______________
(підпис) 

___________________
(ініціали, прізвище) 

Члени комісії 

_______________ 

___________________ 

  

_______________ 

___________________ 

  

_______________ 

___________________ 

Секретар комісії 

_______________ 

___________________ 

Пояснення до ведення книги
протоколів засідань районної призовної комісії

1. Книга протоколів засідань призовної комісії є документом суворої звітності. Книга повинна бути пронумерована, прошнурована, скріплена підписом районного військового комісара та гербовою печаткою районного військового комісаріату. Допуск осіб до роботи з книгою повинен бути обмеженим.

2. Записи в книзі ведуться секретарем комісії з числа молодшого медичного персоналу. Всі записи виконуються чорнилом (кульковою ручкою) розбірливо та охайно. Робити підчистки, а також залишати вільні місця між записами не дозволяється. Допущені неточності виправляються чорнилом (кульковою ручкою), що посвідчується підписом районного військового комісара та гербовою печаткою. 

3. У книгу вносяться дані про призовників, які пройшли призовну комісію протягом дня, в тому числі направлені на додаткове обстеження. Призовники, які повернулися з обстеження, записуються в книгу вдруге в той же день, коли щодо них буде прийнято призовною комісією остаточне рішення. У книзі робляться відповідні записи: 

у разі направлення на обстеження у графі 6 робиться запис: "Направити на додаткове обстеження в міську лікарню N ___, а після повторного проходження призовної комісії робиться запис "Призов пройшов "___" ____________ ___ р. Протокол N ___";

у разі повторного проходження призову у графі 2 книги під прізвищем та ініціалами записується "Повторно, див. протокол N ___ від "___" ____________ ___ р.".

4. Якщо рішення призовної комісії скасовано, робиться запис: "Рішення скасовано. Див. протокол N __ від "___" ____________ ___ р.". Призовника в книгу записують вдруге. У графі 6 книги робиться запис: "Рішення призовної комісії від "___" ____________ ___ р., протокол N ___ скасувати (зазначити причину скасування)" і далі робиться запис про нове рішення призовної комісії.

5. У разі зарахування призовників у спеціальні команди зазначаються вид (рід військ) Збройних Сил, інше військове формування та номер команди.

6. У порядковому номері в протоколі зазначається: у чисельнику - порядкові номери даного протоколу, у знаменнику (починаючи з протоколу N 2) - порядковий номер призовників, які пройшли призовну комісію з початку призову. 

7. Після завершення призову у книзі протоколів підбивається підсумок роботи призовної комісії за формою, встановленою Міноборони.

8. Книга зберігається 15 років.

(додаток 16 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 04.09.2003 р. N 1402,
 від 27.12.2006 р. N 1841)

 

Зразок

Штамп навчального
закладу 

ДОВІДКА

Видана призовнику ______________________________________________
                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові) 
_____________________ року народження про те, що він у _____________
році вступив ____________________________________________________
                             (повна назва навчального закладу, рівень акредитації навчального закладу)

і зараз навчається на ___ курсі (класі) денного (вечірнього, заочного) відділення.

Термін закінчення навчального закладу _______________ 200_ р.

Довідка видана для подання в ______________________________________
                                                                        (найменування районного військового комісаріату)

______________________________
(назва посади керівника навчального закладу) 

____________
(підпис) 

__________________
(ініціали, прізвище) 

М. П.

___________________________________________________________________

(Зворотний бік довідки)

Пояснення до заповнення

1. Довідка повинна бути зареєстрована у відповідному журналі обліку службових документів навчального закладу та видаватись призовнику під розписку.

2. Довідка подається не пізніш як 1 жовтня кожного року особисто призовником у районний військовий комісаріат, в якому він перебуває на військовому обліку.

3. Довідка підписується керівником навчального закладу або його заступником та засвідчується печаткою навчального закладу.

 

Зразок

______________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)

який проживає __________________________________________________

ПОВІСТКА

Згідно із Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу" Ви призвані на строкову військову службу і зараховані в команду N ___ (зазначається номер команди, наданий обласним військовим комісаріатом).

Пропоную Вам "___" ____________ 200_ р. о ___ годині з'явитися для відправлення на збірний пункт за адресою
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Районний військовий комісар 

________________
(військове звання) 

___________
(підпис) 

________________
(ініціали, прізвище) 

М. П.

----------------------------------- Лінія відрізу ------------------------------------

Розписка

Повістку на ім'я _________________________________________________
                                                                             (прізвище, ім'я, по батькові) 

про явку для відправлення на збірний пункт "___" ________________ р. одержав о __ год. "___" ____________ 200_ р.

_____________________
 (підпис) 

(Зворотний бік повістки)

Обов'язки призваного на строкову військову службу

1. З'явитися для відправлення у військову частину акуратно підстриженим, одягненим за сезоном у справний одяг і взуття. При собі мати предмети особистої гігієни.

2. Перед явкою для відправлення одержати розрахунок за місцем роботи.

3. При собі мати: паспорт, посвідчення про приписку, а тим, які закінчили навчальні заклади ТСО, - свідоцтво про одержану спеціальність, водіям автомобілів - посвідчення водія.

(додаток 18 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. N 1841)

 

Зразок

Обліковано за описом
N __________ 200_ р. 

КНИГА
протоколів засідань призовної комісії

_______________________________________________
(найменування адміністративно-територіальної одиниці)

 

N п/п 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Рік народження 

Якою районною призовною комісією та коли обстежений, діагноз, рішення комісії 

Скарги призовника, анамнез (інші заяви призовника) 

Дані вивчення та об'єктивного обстеження, діагноз призовника 

Рішення обласної призовної комісії 

Примітка 

Протокол N ______________ від "___" ____________ 200_ р. 

1. 

Короленко
Сергій
Іванович 

 

  

___________ РВК "__" ________ ___ р.
Діагноз: гіпертонічна хвороба II стадії, цереброкардіальна форма.
На підставі ст. ___ гр. ___ Розкладу хвороб (додаток N ___ до Положення про військово-лікарську експертизу та медичний огляд у Збройних Силах України) непридатний до військової служби в мирний час, обмежено здатний у воєнний час 

Скарги на періодичний короткочасний головний біль. Після конфліктних ситуацій інколи відчуває біль у ділянці серця. Хворіє протягом року. Не лікувався 

Нормальної статури. Зріст 175 см. Вага 71 кг. Шкіра та слизова чисті, звичайного кольору. Пульс 68 - 72 удари за хвилину, ритмічний, тиск А/Т-140/80. Границі серця не розширені, тони звичайної звучності, без шумів. Дихання - везикулярне. Печінка та селезінка не розширені. ЕКГ від "__" _______ __ р., аналіз крові та сечі без патологічних змін. З боку інших органів і систем патології немає.
Діагноз: нейроциркулярна дистонія за гіпертонічним типом 

На підставі ст. ___ гр. ___ Розкладу хвороб (додаток N ___ до Положення про військово-лікарську експертизу та медичний огляд у Збройних Силах України) придатний до військової служби. Призвати на строкову військову службу. Призначити в артилерію. Рішення Володарської районної призовної комісії від "__" ________ р. скасувати 

 

  

Усього "___" ____________ 200_ р. розглянуто ____ особових справ.

У тому числі:

підтверджено ____________________ рішень районних призовних комісій

не підтверджено __________________ рішень районних призовних комісій

З них визнано:

придатними до військової служби ______________ чол.;

непридатними до військової служби в мирний час, обмежено здатними у воєнний час ____________ чол.;

непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку __________________ чол.;

потребують додаткового медичного обстеження _____________________ чол.

З них:

призвано на строкову військову службу ______________ чол.;

надано відстрочку від призову ____________________ чол.;

звільнено від призову __________________ чол.;

направлено на медичне обстеження ___________ чол.

Голова комісії 

_____________
(підпис) 

_____________________________
(ініціали, прізвище) 

Члени комісії: 

_____________

_____________________________

  

_____________

_____________________________

Секретар комісії: 

_____________

_____________________________

 

ІМЕННИЙ СПИСОК
на військову команду N ___, що направляється з _______________ військового комісаріату на обласний (Автономної Республіки Крим) збірний пункт для відправлення у військову частину

М. П.

___________________________________________________________ військовий комісар

________________________________
(військове звання) 

________________________________
(підпис) 

Пояснення:

1. У списку зазначається номер, встановлений для кожної команди обласним (Автономної Республіки Крим) військовим комісаріатом, а в графі четвертій - номер режимної команди, встановлений Генеральним штабом Збройних Сил.

2. Графа сьома заповнюється на обласному (Автономної Республіки Крим) збірному пункті у першому та другому примірниках списку.

(Положення доповнено додатком 191 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. N 1841)

 

Зразок

Обліковано за описом
N ___________ 200_ р. 

КНИГА
обліку призовників, які повернені з ____________ обласного збірного пункту до районних військових комісаріатів

N
п/п 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Рік народження 

Райвійськкомат, до якого повернуто призовника 

Причина
повернення 

"___" ____________ 200_ р.

Начальник обласного збірного пункту 

________________
(військове звання) 

___________
(підпис) 

________________
(ініціали, прізвище) 

 

________________________________________________________________

Пояснення до ведення книги
обліку призовників, які повернені з обласного збірного пункту до районних військових комісаріатів

1. У книгу вносяться дані про усіх призовників, які повернені з обласного збірного пункту.

2. Записи в книзі здійснюються начальником збірного пункту або начальником відділення формування.

3. Книга зберігається в обласному військовому комісаріаті 10 років.

 

Зразок

Штамп
обласного військового
комісаріату 

__________________________________ районному військовому комісару

Повертається з __________________________ обласного збірного пункту

призовник _______________________________________________________
                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові) 
як ______________________________________________________________
                                                                       (зазначити причину) 

для повторного розгляду на призовній комісії.

Додаток: ________________________________________________________
                                                                            (перелік документів) 
Обласний військовий комісар ______________________________________
                                                                                                        (військове звання) 

_____________
(підпис) 

________________________
(ініціали, прізвище) 

 

ІМЕННИЙ СПИСОК
молодого поповнення, яке відправляється військовим ешелоном (командою) N ___ із збірного пункту _________________ обласного (Автономної Республіки Крим) військового комісаріату _______________ в розпорядження начальника пункту прийому молодого поповнення _______, станція ____________________ залізниці

М. П.

____________________________________________________________ військовий комісар

________________________________
(військове звання) 

________________________________
(підпис) 

Пояснення:

1. Іменний список складається в трьох примірниках на обласному (Автономної Республіки Крим) збірному пункті на підставі іменних списків, що надійшли з районних (міських) військових комісаріатів і видані начальникам військових ешелонів (команд) (перший та другий примірники). Третій залишається у справах обласного (Автономної Республіки Крим) військового комісаріату.

2. У разі здійснення централізованого транспортування призовників у назві списку зазначається номер військового ешелону (команди).

3. У графі п'ятій при направленні призовників у режимні військові частини зазначається номер команди, встановлений Генеральним штабом Збройних Сил (наприклад, К-20).

4. Графа восьма заповнюється тільки в першому примірнику списку. Напроти прізвища кожного призовника зазначаються дата його направлення для проходження служби та умовний номер військової частини.

(Положення доповнено додатком 211 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. N 1841)

___________

Опрос