Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения и использования областного (регионального) страхового фонда документации

КМ Украины
Постановление КМ от 13.03.2002 № 320
редакция действует с 24.07.2008

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 13 березня 2002 р. N 320

Київ

Про затвердження Положення про порядок формування, ведення та використання обласного (регіонального) страхового фонду документації

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 25 травня 2006 року N 742
,
від 16 липня 2008 року N 643

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Положення про порядок формування, ведення та використання обласного (регіонального) страхового фонду документації (додається).

 

Прем'єр-міністр України 

А. КІНАХ 

Інд. 33

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок формування, ведення та використання обласного (регіонального) страхового фонду документації

1. Це Положення визначає порядок формування, ведення та використання обласного (регіонального) страхового фонду документації /далі - обласний (регіональний) СФД/.

Це Положення не поширюється на відносини, пов'язані з формуванням, веденням та використанням страхового фонду документації для організації виробництва продукції оборонного та мобілізаційного призначення, що є складовою частиною обласного (регіонального) СФД. Цей порядок визначається окремим положенням.

2. До складу обласного (регіонального) СФД входять документи страхового фонду для проведення будівельних (відбудовчих), аварійно-рятувальних та аварійно-відновних робіт на об'єктах і спорудах систем життєзабезпечення населення, транспортних зв'язків, об'єктах будівництва промислового і цивільного призначення, на техногенно та екологічно небезпечних об'єктах; на об'єкти культурної спадщини, розташовані на території області (регіону), та на продукцію господарського призначення, які мають важливе значення для сталого функціонування економіки області (регіону), а також належить інформація про культурні цінності /далі - документи обласного (регіонального) СФД/.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.05.2006 р. N 742)

3. Основне призначення обласного (регіонального) СФД полягає в забезпеченні центральних органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, постачальників документів, інших юридичних і фізичних осіб, які використовують страховий фонд документації (далі - користувачі) документами обласного (регіонального) СФД для проведення будівельних (відбудовчих), аварійно-рятувальних та аварійно-відновних робіт під час ліквідування надзвичайних ситуацій та в особливий період, для збереження культурної спадщини, на випадок втрати або псування оригіналу документа, а також для організації виробництва, експлуатації та ремонту продукції господарського призначення.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.05.2006 р. N 742)

4. Обласний (регіональний) СФД використовується для виконання таких завдань:

здійснення заходів щодо запобігання аваріям та катастрофам, оцінки ситуацій, прийняття рішень та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, які виникають на об'єктах та окремих територіях, що підлягають постійному та обов'язковому обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами;

проведення відбудовчих робіт під час ліквідування надзвичайних ситуацій та відбудовчих робіт на об'єктах і спорудах систем життєзабезпечення і транспортних зв'язків, об'єктах промислового і цивільного призначення у разі втрати або неможливості отримання документації на них;

(абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2006 р. N 742)

проведення відбудовчих робіт (консервація, реставрація, реабілітація, музеєфікація, ремонт) на об'єктах культурної спадщини, зруйнованих в умовах особливого періоду та надзвичайних ситуацій, а також унаслідок природного старіння конструкцій;

відтворення об'єктів культурної спадщини і документації на них, а також культурних цінностей - у разі втрати оригіналів, а також реставрація - у разі пошкодження оригіналів;

(абзац п'ятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2006 р. N 742)

організація виробництва продукції господарського призначення, яка має важливе значення для сталого функціонування економіки області (регіону), в разі втрати або неможливості отримання документації на неї.

5. Документи обласного (регіонального) СФД виготовляються підприємствами страхового фонду документації України, заносяться в установленому порядку до Державного реєстру документів страхового фонду документації України і відправляються на бази зберігання страхового фонду документації України.

6. Формування обласного (регіонального) СФД проводиться на плановій основі шляхом розроблення та реалізації обласних (регіональних) програм створення страхового фонду документації відповідно до законодавства.

7. Обласні (регіональні) програми створення страхового фонду документації розроблюються органами влади Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування /далі - замовники обласного (регіонального) СФД/ і погоджуються з Державним департаментом страхового фонду документації.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.05.2006 р. N 742)

Обласні (регіональні) програми затверджуються:

Верховною Радою Автономної Республіки Крим - програма створення страхового фонду документації Автономної Республіки Крим;

обласною радою - програма створення страхового фонду документації області;

Київською і Севастопольською міськими радами - програма створення страхового фонду документації мм. Києва або Севастополя;

районною радою - програма створення страхового фонду документації району;

міською радою - програма створення страхового фонду документації міста.

(пункт 7 доповнено абзацом другим згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.05.2006 р. N 742
,
абзац другий пункту 7 замінено абзацами згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 16.07.2008 р. N 643)

8. Підставою для розроблення обласних (регіональних) програм створення є номенклатура виробів та продукції, переліки об'єктів і споруд систем життєзабезпечення населення, транспортних зв'язків, об'єктів будівництва промислового і цивільного призначення, об'єктів культурної спадщини та унікальних документальних пам'яток, переліки техногенно і екологічно небезпечних та інших об'єктів, документація на які підлягає закладенню до обласних (регіональних) СФД (далі - вироби та продукцію, об'єкти і споруди).

(пункт 8 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 25.05.2006 р. N 742)

9. Постачальники документів разом з підприємствами (установами) страхового фонду документації визначають комплект документації на вироби та продукцію, об'єкти і споруди, яка підлягає закладенню до обласного (регіонального) СФД.

(пункт 9 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 25.05.2006 р. N 742)

10. На підставі обласних (регіональних) програм створення страхового фонду документації постачальники документів щороку розробляють плани постачання документації та виготовлення документів обласного (регіонального) СФД.

11. Плани постачання документації та виготовлення документів обласного (регіонального) СФД погоджуються з керівником підприємства страхового фонду документації України та затверджуються замовником обласного (регіонального) СФД.

12. Постачальники документів визначають комплект документації достатній для формування обласного (регіонального) СФД відповідно до його призначення і несуть відповідальність за повноту цього комплекту при постачанні на мікрофільмування.

(пункт 12 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.05.2006 р. N 742)

13. Документація, яка надається для виготовлення документів обласного (регіонального) СФД, за комплектністю, складом та технічними вимогами повинна відповідати вимогам єдиної системи конструкторської документації, єдиної системи технологічної документації та нормативних документів з питань страхового фонду документації.

14. Ведення обласного (регіонального) СФД передбачає:

забезпечення відповідності документів обласного (регіонального) СФД оригіналу документації, фактичному стану виробів та продукції, об'єктів і споруд;

(абзац другий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2006 р. N 742)

надійне довгострокове зберігання носіїв інформації та їх оперативний пошук;

переведення документів обласного (регіонального) СФД на архівне зберігання (без внесення до них змін);

анулювання документів обласного (регіонального) СФД у разі відсутності перспективи їх подальшого використання.

15. Постачальники документів з метою відповідності документів обласного (регіонального) СФД оригіналу документації, фактичному стану виробів та продукції, об'єктів і споруд повинні своєчасно надавати до підприємств страхового фонду документації України документацію, в якій проведено зміни.

(пункт 15 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.05.2006 р. N 742)

16. Підприємства та бази зберігання страхового фонду документації України на підставі наданої постачальниками документів зміненої документації вносять зміни до документів обласного (регіонального) СФД.

17. Забезпечення користувачів необхідними документами обласного (регіонального) СФД за їх запитами здійснюється базами зберігання страхового фонду документації України.

18. Джерелами фінансування робіт з формування, ведення та використання (у мирний час) обласного (регіонального) СФД є бюджет Автономної Республіки Крим, місцеві бюджети, власні кошти постачальників документів в межах, передбачених обласними (регіональними) програмами створення страхового фонду документації, та інші джерела, передбачені законодавством.

(абзац перший пункту 18 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2006 р. N 742)

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські і районні держадміністрації щорічно передбачають у проектах відповідних місцевих бюджетів витрати на формування, ведення та використання страхового фонду документації в межах, визначених обласними (регіональними) програмами згідно з пунктом 15 статті 91 Бюджетного кодексу України.

19. Кошти, виділені на формування та ведення обласного (регіонального) СФД, спрямовуються на забезпечення:

підготовки документації для виготовлення документів обласного (регіонального) СФД;

виготовлення документів обласного (регіонального) СФД і внесення до них змін;

надійного довгострокового зберігання носіїв інформації;

транспортування документації від постачальників документів до підприємства страхового фонду документації України, а документів обласного (регіонального) СФД - до місця довгострокового зберігання.

20. Кошти, виділені на використання обласного (регіонального) СФД, спрямовуються на забезпечення:

відтворення документів обласного (регіонального) СФД;

транспортування документів обласного (регіонального) СФД до користувачів.

21. Охорона державної таємниці у процесі формування, ведення та використання обласного (регіонального) СФД забезпечується відповідно до Закону України "Про державну таємницю".

____________

Опрос