Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения и использования отраслевого страхового фонда документации

КМ Украины
Постановление КМ от 13.03.2002 № 319
редакция действует с 26.12.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 13 березня 2002 р. N 319

Київ

Про затвердження Положення про порядок формування, ведення та використання галузевого страхового фонду документації

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 25 травня 2006 року N 742
,
 від 16 лютого 2011 року N 117
,
 від 20 жовтня 2011 року N 1109
,
 від 10 квітня 2013 року N 252
,
від 4 грудня 2019 року N 1091

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Положення про порядок формування, ведення та використання галузевого страхового фонду документації (додається).

 

Прем'єр-міністр України 

А. КІНАХ 

Інд. 33

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок формування, ведення та використання галузевого страхового фонду документації

(У тексті Положення слова "підприємства страхового фонду документації" в усіх відмінках замінено словами "спеціальні установи страхового фонду документації" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2013 року N 252)

1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України "Про страховий фонд документації України" і встановлює порядок формування відповідними міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, постачальниками документів, спеціальними установами страхового фонду документації галузевого страхового фонду документації, а також його ведення та використання. Дія цього Положення не поширюється на відносини, пов'язані з формуванням, веденням та використанням галузевого страхового фонду документації для організації виробництва продукції оборонного та мобілізаційного призначення.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 25.05.2006 р. N 742,
 від 10.04.2013 р. N 252)

2. Галузевий страховий фонд документації (далі - галузевий фонд) призначається для забезпечення:

виробництва продукції господарського призначення;

відбудови об'єктів систем життєзабезпечення населення та транспортних зв'язків;

проведення аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт під час ліквідації надзвичайних ситуацій;

проведення реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини;

зберігання інформації про культурні цінності.

(пункт 2 доповнено абзацом шостим згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.05.2006 р. N 742)

3. Користувачами галузевого фонду є центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, а також постачальники документів, інші юридичні і фізичні особи, які використовують страховий фонд документації.

(пункт 3 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 25.05.2006 р. N 742)

4. Галузевий фонд формується шляхом розроблення та реалізації відповідними міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади галузевих програм створення страхового фонду документації (далі - галузеві програми).

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 р. N 1109
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 10.04.2013 р. N 252)

5. Основою для розроблення галузевих програм за формами, встановленими Мін'юстом є:

(абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 р. N 1109)

для забезпечення виробництва продукції господарського призначення - переліки виробів, будов, споруд, технологічного обладнання, які визначаються постачальниками документів;

для відбудови об'єктів систем життєзабезпечення населення та транспортних зв'язків - переліки об'єктів і споруд систем життєзабезпечення та транспортних зв'язків, підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, затверджені міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади;

для використання під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та проведення відновлювальних робіт - Державний реєстр об'єктів підвищеної небезпеки;

(абзац четвертий пункту 5 у редакції постанов
 Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 р. N 117,
від 04.12.2019 р. N 1091)

для зберігання документів на об'єкти культурної спадщини та інформації про культурні цінності - Державний реєстр нерухомих пам'яток України, Державний реєстр національного культурного надбання, обліково-фондова документація музеїв і заповідників, а також описи, схеми, переліки і каталоги історичних пам'яток та інших об'єктів, що становлять культурну цінність.

(абзац п'ятий пункту 5 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 25.05.2006 р. N 742)

6. Постачальники документів разом з спеціальними установами страхового фонду документації визначають комплект документації на продукцію, об'єкти і споруди систем життєзабезпечення населення, транспортних зв'язків, об'єкти культурної спадщини, а також обсяг інформації про культурні цінності, необхідний для формування галузевого фонду.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.05.2006 р. N 742)

Перелік об'єктів, склад проектної і робочої документації для будівництва, яка закладається до страхового фонду документації, та її комплектність визначаються ДСТУ 33.201 "Страховий фонд документації. Страховий фонд документації на об'єкти будівництва. Порядок створення", ДСТУ 33.110 "Страховий фонд документації. Комплектність документації для створення. Загальні вимоги", ДСТУ 33.112 "Страховий фонд документації. Підготування та відправлення на мікрофільмування проектної документації на об'єкти будівництва. Технічні вимоги".

(пункт 6 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 р. N 117)

7. Розроблені міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади галузеві програми затверджуються ними за погодженням з Укрдержархівом.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 р. N 1109
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 10.04.2013 р. N 252)

8. З урахуванням положень галузевих програм постачальники документів розробляють та затверджують за погодженням з Укрдержархівом плани постачання документації та виготовлення документів галузевого фонду.

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 р. N 1109
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 10.04.2013 р. N 252)

9. Згідно з планами постачання документації та виготовлення документів страхового фонду документація від постачальників документів надходить до спеціальних установ страхового фонду документації, які здійснюють її реєстрацію, вхідний контроль, підготовку та виготовлення документів галузевого фонду, і надсилають їх до баз зберігання страхового фонду документації (далі - бази зберігання).

(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.05.2006 р. N 742)

10. Бази зберігання здійснюють вхідний контроль документів галузевого фонду, забезпечують його ведення та довгострокове зберігання.

11. Відповідність документів галузевого фонду чинній документації на продукцію господарського призначення та об'єкти і споруди систем життєзабезпечення населення, транспортних зв'язків, об'єкти культурної спадщини забезпечується шляхом обов'язкового та своєчасного внесення змін до цих документів на підставі:

внесення змін до оригіналу чинної документації на вироби та об'єкти;

уведення до складу комплектів документації, з якої вже виготовлено документи галузевого фонду, нової документації або анулювання попередньої;

появи в документах галузевого фонду в процесі їх зберігання дефектів, які унеможливлюють використання зазначених документів.

Унесення змін до документів галузевого фонду здійснюється шляхом виготовлення нових документів галузевого фонду. Відповідальними за це внесення є постачальник документів.

(абзац п'ятий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2006 р. N 742)

Порядок та правила внесення змін до документів галузевого фонду визначаються нормативно-правовими актами Мін'юсту.

(абзац шостий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 р. N 1109)

12. Документи галузевого фонду заносяться до Державного реєстру документів страхового фонду документації України.

13. Переведення документів галузевого фонду на архівне зберігання або анулювання здійснюється на підставі рішення постачальників документів за погодженням з Укрдержархівом.

(пункт 13 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 р. N 1109
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 10.04.2013 р. N 252)

14. Використання документів галузевого фонду здійснюється користувачами відповідного галузевого фонду у разі втрати або відсутності можливості отримати оригінали документації.

15. Забезпечення користувачів документами галузевого фонду здійснюють бази зберігання за заявками користувачів.

16. Науково-дослідні установи, спеціальні установи, що належать до сфери управління Укрдержархіву, не мають права надавати інформацію про страховий фонд документації юридичним особам, які не є користувачами відповідного галузевого фонду.

(пункт 16 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 р. N 1109
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 10.04.2013 р. N 252)

17. Роботи з формування, ведення та використання галузевого фонду фінансуються за рахунок:

коштів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в межах, передбачених галузевими програмами створення галузевого фонду;

власних коштів постачальників документів.

18. Витрати, пов'язані з виконанням робіт з формування та ведення галузевого фонду на об'єкти, що будуються або реконструюються, включаються у зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва або реконструкції. Витрати, пов'язані з виконанням робіт з формування, ведення та використання галузевого фонду на об'єкт, що експлуатується, включаються у витрати на утримання об'єкта.

(пункт 18 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 р. N 117)

19. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади після затвердження Державного бюджету доводять до:

Мін'юсту - інформацію про обсяги фінансування робіт з формування, ведення та використання галузевого фонду;

(абзац другий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 р. N 1109)

постачальників документів - інформацію про обсяги робіт щодо формування, ведення та використання галузевого фонду і асигнування на їх виконання.

20. Кошти, виділені на формування, ведення та використання галузевого фонду, спрямовуються на:

розроблення нормативно-правового, науково-технічного, методичного забезпечення його функціонування;

розроблення галузевих програм;

підготовку комплекту документації для виготовлення документів галузевого фонду;

виготовлення документів галузевого фонду та внесення до них змін (у разі потреби);

надійне довгострокове зберігання документів галузевого фонду;

відтворення документів галузевого фонду;

транспортування документації від постачальників документів до спеціальних установ страхового фонду документації, а документів галузевого фонду - до місця довгострокового зберігання.

____________

Опрос