Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы пожарной безопасности

КМ Украины
Постановление КМ от 02.02.2002 № 112
редакция действует с 08.04.2011

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2 лютого 2002 р. N 112

Київ

Деякі питання пожежної безпеки

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 березня 2011 року N 346

З метою підвищення ефективності діяльності із забезпечення пожежної безпеки Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Схвалити Концепцію Програми забезпечення пожежної безпеки.

2. Пункт 2 втратив чинність з 18 квітня 2011 року - одночасно з набранням чинності Указом Президента України від 6 квітня 2011 року N 392/2011

(згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 28.03.2011 р. N 346)

3. Міністерству внутрішніх справ протягом I кварталу 2002 р. подати на розгляд Кабінету Міністрів України проекти:

абзац другий пункту 3 втратив чинність з 18 квітня 2011 року - одночасно з набранням чинності Указом Президента України від 6 квітня 2011 року N 392/2011

(згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 28.03.2011 р. N 346)

Програми забезпечення пожежної безпеки на період до 2010 року.

 

Прем'єр-міністр України  

А. КІНАХ 

Інд. 29

 

КОНЦЕПЦІЯ
Програми забезпечення пожежної безпеки

1. Обґрунтування концептуальних засад

За останні десять років у країні сталося 481,3 тис. пожеж, від яких загинуло майже 20 тис. людей, полум'ям знищено 99,2 тис. будівель та 11,9 тис. одиниць автотехніки, і це - без урахування пожеж та їх наслідків у шахтах, метрополітенах, лісах, на рухомих транспортних засобах (автомобільного, залізничного, річкового, морського, повітряного, трубопровідного транспорту) і на об'єктах Міноборони, МНС, СБУ, Держкомкордону, Департаменту з питань виконання покарань. Пожежі є важким тягарем для економіки держави, матеріальні збитки від них становлять понад 0,3 відсотка валового національного продукту.

Зношеність основних фондів підприємств і установ обумовлює загрозу виникнення пожеж і аварій, масштаби яких можуть негативно вплинути на стан довкілля, економіки і національної безпеки України, завдають відчутних збитків пам'яткам культури, а невизначеність поетапного розвитку і організації Державної пожежної охорони, відсутність чіткої правової бази є причиною подальшого погіршення протипожежного стану в країні.

Зважаючи на те, що населення України становить близько 1 відсотка населення світу, щорічна кількість загиблих від пожеж людей у нашій державі перевищує 4 відсотки загальної кількості загиблих від пожеж у світі, що більше ніж відповідний показник у провідних країнах світу в 2 - 8 разів.

На стан протипожежного захисту передусім негативно впливають недоукомплектованість підрозділів державної та відомчої пожежної охорони до нормативної штатної чисельності, відсутність належної навчальної бази для підготовки висококваліфікованих спеціалістів з пожежної охорони, незабезпеченість пожежних частин (команд) технікою для гасіння пожеж та засобами захисту особового складу. У підрозділах Державної пожежної охорони не вистачає 20 відсотків пожежних машин, половина з них за термінами використання підлягає списанню. Ще гірше становище в підрозділах відомчої та сільської пожежної охорони. Обмеженість коштів не дає змогу МВС позитивно вирішити питання розроблення і придбання нових сучасних зразків пожежної техніки та обладнання.

Гострота проблеми вимагає вжиття організаційних та інженерно-технічних заходів з боку міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

Назріла потреба у створенні нових засобів протипожежної автоматики і пожежогасіння, підвищенні вогнестійкості будівельних конструкцій, посиленні пожежної безпеки технологічних процесів, розробленні пожежонебезпечних електротехнічних та інших виробів.

Потребує вдосконалення робота, пов'язана із запобіганням загибелі людей від пожеж, ознайомленням населення із заходами пожежної безпеки, залученням громадськості до участі в профілактичній роботі.

Ця Концепція обґрунтовує необхідність розроблення і здійснення відповідної Програми забезпечення пожежної безпеки (далі - Програма), спрямованої на реалізацію державної політики щодо посилення протипожежного захисту та поліпшення матеріально-технічного стану підрозділів пожежної охорони (державної, відомчої та сільської (місцевої).

2. Необхідність розроблення Програми

Наявність комплексу проблем нормативно-правового, фінансового, матеріально-технічного, соціального, інформаційного та науково-технічного характеру, що своєчасно не дістали належного розв'язання, зумовила недостатній рівень забезпечення пожежної безпеки в державі.

Для розв'язання проблеми необхідно врегулювати питання щодо:

концентрації зусиль державних органів влади, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб на необхідності утворення та розвитку єдиної системи забезпечення пожежної безпеки в Україні як однієї із складових національної безпеки держави;

об'єднання можливостей центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, у тому числі громадських, для створення умов безпечного розвитку та забезпечення життєво важливих інтересів країни і суспільства у сфері пожежної безпеки;

консолідації зусиль органів управління, суспільства та держави на забезпечення національних життєво важливих інтересів у сфері профілактики і гасіння пожеж, а також зменшення негативних наслідків від них;

утворення в системі пожежної охорони структури, яка б відповідала характеру економічних перетворень в державі та вимогам Європейського Союзу;

забезпечення державного нагляду за станом пожежної безпеки об'єктів та населених пунктів для своєчасної протидії пожежам та зменшення негативних наслідків від них;

розроблення організаційно-правових основ діяльності щодо забезпечення пожежної безпеки об'єктів, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;

удосконалення та підвищення ефективності роботи суб'єктів системи забезпечення пожежної безпеки держави;

ефективного розв'язання завдань із забезпечення протипожежного захисту держави та оперативного реагування на обстановку, що складається;

сприяння більш гнучкому та оперативному впливу на стан організації роботи щодо фінансування служби, вишукування нових джерел надходження коштів для розвитку матеріально-технічної бази підрозділів пожежної охорони.

3. Концептуальні засади реалізації Програми

Програма спрямована на досягнення світового рівня забезпечення пожежної безпеки громадян, населених пунктів, споруд, об'єктів промислового, аграрного, військового, оборонного, соціального, культурного та іншого значення, здатна надати надійний захист суспільству та державі від пожежної небезпеки.

Для досягнення цієї мети необхідно розв'язати такі завдання:

створення єдиної системи забезпечення пожежної безпеки (далі - СЗПБ) населених пунктів та об'єктів;

вироблення стратегічного курсу державних органів влади щодо впровадження, розвитку та ефективного функціонування єдиної системи забезпечення пожежної безпеки;

організація розроблення проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки;

спрямування і координація діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань пожежної безпеки, їх орієнтація на забезпечення захисту населених пунктів, об'єктів та життєво важливих інтересів людей від пожеж.

Основними напрямами реалізації Програми повинні бути:

формування взаємоузгодженої і комплексної системи заходів органів законодавчої і виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, спрямованих на ефективне розв'язання проблем протипожежного захисту;

державна підтримка міжнародного та науково-технічного співробітництва;

забезпечення належного виконання рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань пожежної безпеки;

контроль за експортно-імпортною діяльністю, спрямованою на підтримку важливих для інтересів України пріоритетів, захист вітчизняного виробника, продукції протипожежного призначення;

контроль за ввезенням в Україну пожежонебезпечної продукції (виробів, речовин, матеріалів, обладнання тощо);

захист споживачів від пожежної небезпеки;

впровадження науково обґрунтованих нормативів та вимог пожежної безпеки;

контроль за станом пожежної безпеки, вжиття заходів до усунення загроз для життєдіяльності населення, своєчасне попередження громадян у разі виникнення пожежної небезпеки;

вжиття комплексних заходів до розвитку науково-технічного потенціалу у сфері пожежної безпеки;

сприяння створенню та розвитку ефективної системи пожежного страхування;

впровадження ефективної системи навчання з питань пожежної безпеки.

Програма розрахована на період до 2010 року, підчас якого необхідно:

розв'язати першочергові завдання щодо поточного вдосконалення елементів системи забезпечення пожежної безпеки держави (далі - система);

запровадити організаційно-правові засади реформування ключових елементів управління системою;

поглибити процеси формування нових механізмів державного управління системою;

розв'язати проблеми щодо матеріально-технічного забезпечення підрозділів пожежної охорони (державної, відомчої, сільської (місцевої), добровільної).

На всіх етапах реалізації Програми повинні вживатися заходи щодо її законодавчого, кадрового, наукового та інформаційного забезпечення, зміцнення та оновлення фінансово-економічних основ державного управління СЗПБ.

Програма повинна передбачати:

єдність принципів формування і реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки;

поєднання підходів до формування відповідної законодавчої бази, стратегії, державних, галузевих, регіональних і міжгалузевих програм у сфері пожежної безпеки;

визначення загальних правових, організаційних, науково-технічних, економічних та соціальних основ забезпечення пожежної безпеки.

Забезпечення пожежної безпеки досягається шляхом реалізації виваженої державної політики відповідно до прийнятих стратегій, концепцій і програм в економічній, соціальній, військовій, екологічній, науково-технічній, інформаційній сферах.

Конкретні засоби і шляхи забезпечення пожежної безпеки обумовлюються пріоритетністю національних інтересів, необхідністю своєчасного вжиття заходів, адекватних характеру і масштабу загроз цим інтересам, і ґрунтуються на засадах правової демократичної держави.

Пріоритетними національними інтересами у сфері пожежної безпеки є:

підвищення ефективності управління з боку органів державної влади та органів місцевого самоврядування і забезпечення захисту від пожежної небезпеки;

забезпечення екологічно та технологічно безпечних умов життєдіяльності людини;

збереження та підвищення науково-технічного потенціалу;

налагодження рівноправних та взаємовигідних відносин з іноземними державами, інтеграція в європейську та світову спільноту.

У Програмі необхідно передбачити, насамперед:

здійснення науково-технічного забезпечення функціонування системи пожежної безпеки;

удосконалення правової бази управління системою забезпечення пожежної безпеки;

удосконалення методів роботи Держпожнагляду та пожежної охорони, методів оцінки їх діяльності;

розроблення і впровадження нових та вдосконалення існуючих тактичних прийомів і технологій гасіння пожеж, автоматизованих систем управління силами і засобами пожежогасіння;

розроблення нових та перегляд діючих стандартів, норм, правил, інших нормативних актів з питань пожежної безпеки;

оптимізацію структури та чисельності підрозділів пожежної охорони;

удосконалення системи підготовки і перепідготовки кадрів для пожежної охорони з урахуванням розширення її завдань;

розроблення та впровадження екологічно безпечних вогнегасних речовин, нових зразків пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння з орієнтацією на вітчизняного виробника;

вирішення питань фінансового і ресурсного забезпечення пожежної охорони і системи забезпечення пожежної безпеки;

розвиток випробувальної бази і вдосконалення системи проведення випробувань з визначення характеристик речовин, матеріалів, виробів на пожежонебезпечність;

розроблення і впровадження нових інформаційних технологій;

вирішення питань щодо залучення коштів страхових організацій для зміцнення матеріально-технічної бази підрозділів пожежної охорони, виконання протипожежних заходів та проведення протипожежної пропаганди.

Результатом реалізації Програми повинно бути формування ефективної системи забезпечення пожежної безпеки, приведення її до стану, спроможного забезпечити надійний захист особи, суспільства та держави від пожежної небезпеки.

____________

Опрос