Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Программы содействия социальному становлению и адаптации крымскотатарской молодежи на 2002 - 2005 годы

КМ Украины
Постановление КМ от 25.01.2002 № 88
редакция действует с 31.12.2004

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 січня 2002 p. N 88

Київ

Про затвердження Програми сприяння соціальному становленню та адаптації кримськотатарської молоді на 2002 - 2005 роки

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 25 грудня 2004 року N 1757

З метою сприяння інтеграції кримськотатарської молоді в українське суспільство, її соціальному становленню та розвитку Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Програму сприяння соціальному становленню та адаптації кримськотатарської молоді на 2002 - 2005 роки (додається).

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим та Севастопольській міській державній адміністрації:

забезпечити виконання Програми сприяння соціальному становленню та адаптації кримськотатарської молоді на 2002 - 2005 роки і подавати щороку до 25 грудня Міністерству у справах сім'ї, дітей та молоді інформацію про стан її виконання;

(абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2004 р. N 1757)

здійснювати фінансування витрат на реалізацію Програми сприяння соціальному становленню та адаптації кримськотатарської молоді на 2002 - 2005 роки за рахунок коштів відповідних бюджетів у межах асигнувань, передбачених на ці цілі відповідним головним розпорядникам коштів державного бюджету - виконавцям заходів зазначеної Програми.

3. Міністерству у справах сім'ї, дітей та молоді здійснювати координацію робіт, пов'язаних з виконанням Програми сприяння соціальному становленню та адаптації кримськотатарської молоді на 2002 - 2005 роки.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.12.2004 р. N 1757)

 

Прем'єр-міністр України  

А. КІНАХ 

Інд. 29

 

ПРОГРАМА
сприяння соціальному становленню та адаптації кримськотатарської молоді на 2002 - 2005 роки

(У тексті Програми слова "Державний комітет у справах сім'ї та молоді" замінено словами "Мінсім'ядітимолодь" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2004 року N 1757)

Відповідно до Конституції України держава сприяє консолідації та розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів та національних меншин України.

Повернення депортованих кримських татар на територію Автономної Республіки Крим було зумовлене становленням незалежної Української держави, основними принципами національної політики якої є гуманізм та історична справедливість.

Найбільш гострими і актуальними проблемами облаштування та інтеграції кримськотатарської молоді в українське суспільство є безробіття, бідність, відсутність житла та громадянства. Не менш важливе значення для облаштування репатріантів має забезпечення місць їх компактного проживання транспортом та інженерними комунікаціями.

Безробіття і бідність змушують багатьох молодих людей працювати на своїх присадибних ділянках у режимі натурального господарства. Поглиблюються негативні тенденції у сфері освіти, професійної підготовки, медичного обслуговування та соціального захисту кримськотатарської молоді.

Соціальна робота з кримськотатарською молоддю проводиться недостатньо. Віддаленість кримськотатарських селищ від міських і районних центрів, необлаштованість доріг зумовлюють відірваність молоді від суспільного, політичного та культурного життя.

Зазначені обставини викликали потребу в розробленні Програми сприяння соціальному становленню та адаптації кримськотатарської молоді на 2002 - 2005 роки (далі - Програма).

Метою Програми є сприяння інтеграції кримськотатарської молоді в українське суспільство та забезпечення її соціального становлення і розвитку.

Основними завданнями Програми є:

створення належних соціальних умов для життєдіяльності, гармонійного та всебічного розвитку кримськотатарської молоді, задоволення її культурних і духовних потреб;

сприяння продуктивній зайнятості молоді, її соціальному становленню; формування активної громадянської позиції кримськотатарської молоді; утвердження у кримськотатарському молодіжному середовищі ідеалів духовності, патріотизму, здорового способу життя.

Реалізація Програми здійснюватиметься шляхом:

сприяння залученню кримськотатарської молоді до активного суспільного життя;

здійснення заходів, спрямованих на поліпшення освітнього, культурного і духовного розвитку кримськотатарської молоді;

надання молоді різноманітних соціальних послуг;

розвитку молодіжного руху.

Очікувані наслідки реалізації Програми:

створення умов для соціального становлення кримськотатарської молоді, підвищення її загальноосвітнього та культурного рівня;

створення додаткових робочих місць для кримськотатарської молоді шляхом збільшення кількості організацій та закладів соціальної сфери, розвитку фермерства, розбудови транспортних комунікацій;

забезпечення облаштування молодих сімей з числа кримських татар, підвищення їх життєвого рівня;

сприяння консолідації та розвитку кримськотатарської молоді на основі рівних конституційних прав і свобод усіх народів і національностей України.

Основні заходи Програми:

1. Передбачати у вищих навчальних закладах України місця для вступу випускників загальноосвітніх шкіл із числа кримськотатарської молоді.

2. Сприяти професійній підготовці та набуттю суміжних професій кримськотатарською молоддю.

3. Сприяти створенню і розвитку шкіл з переважно кримськотатарською мовою навчання у місцях компактного проживання кримських татар і вивченню кримськотатарськими дітьми як рідної, так і державної мови.

4. Забезпечити видання підручників, дитячої, наукової та художньої літератури кримськотатарською мовою відповідно до потреб навчальних закладів і закладів культури.

5. Сприяти утворенню та діяльності гуртків, клубів за інтересами з метою широкого залучення до них кримськотатарської молоді.

6. Забезпечити підготовку фахівців з надання різних видів соціальних послуг (соціальних педагогів, соціальних працівників, психологів, юристів, дефектологів).

7. Передбачати щороку 5-відсоткову квоту для отримання пільгових довготермінових кредитів кримськотатарською молоддю на будівництво (реконструкцію) житла.

8. Створювати в місцях компактного проживання кримських татар молодіжні центри для реалізації творчого потенціалу молоді.

9. Сприяти утворенню та діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, зокрема пересувних консультативних пунктів, для надання соціальної допомоги кримськотатарській молоді, реалізації центрами соціальних служб для молоді програм, спрямованих на реабілітацію певних категорій кримськотатарської молоді, та забезпечити відповідну матеріально-технічну базу для їх діяльності.

(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.12.2004 р. N 1757)

10. Сприяти діяльності центрів сім'ї "Родинний дім" з метою надання кримськотатарській молоді інформаційно-консультаційних послуг з питань підготовки до сімейного життя, збереження репродуктивного здоров'я, формування здорового способу життя, стабілізації сімейних стосунків.

11. Забезпечити організаційну та фінансову підтримку Ресурсного центру економічної грамотності при Республіканському комітеті у справах сім'ї та молоді Автономної Республіки Крим.

12. Сприяти розвиткові мережі молодіжних центрів праці, молодіжних бізнес-центрів і бізнес-інкубаторів, в програмах яких передбачати заходи щодо зайнятості кримськотатарської молоді.

13. Сприяти реалізації заходів щодо працевлаштування і перекваліфікації кримськотатарської молоді.

14. Залучати кримськотатарську молодь до участі у Всеукраїнському конкурсі бізнес-планів.

15. Сприяти створенню молодіжних фермерських господарств та інших форм господарювання з метою забезпечення робочими місцями кримськотатарської молоді у сільській місцевості.

16. Разом з Асоціацією профспілкових організацій студентів у рамках реалізації міжгалузевої програми "Оздоровлення студентів" організувати проведення змін за участю кримськотатарської молоді.

17. Сприяти утворенню та діяльності кримськотатарських молодіжних громадських організацій, їх інтеграції в молодіжний рух України.

18. Організувати проведення в Автономній Республіці Крим щорічного національного молодіжного свята "Кидирлез" (свято весни).

19. Залучати талановиту молодь з числа лідерів молодіжних громадських організацій до стажування в органах виконавчої влади Автономної Республіки Крим.

20. Провести соціологічне дослідження для визначення соціальних орієнтирів, запитів та інтересів кримськотатарської молоді.

21. Провести Всеукраїнську науково-практичну конференцію "Молодь з числа національних меншин: соціальне становище і самопочуття в умовах трансформації українського суспільства".

22. Забезпечити висвітлення актуальних проблем кримськотатарської молоді в засобах масової інформації, у тому числі кримськотатарською мовою.

23. Започаткувати на телебаченні та радіо постійно діючі рубрики з проблем соціальної адаптації кримськотатарської молоді.

24. Сприяти формуванню мережі інтернет-центрів з метою надання молоді, яка проживає у віддалених районах, доступу до інформаційного простору та дистанційної освіти.

25. Організовувати курси, семінари, "круглі столи" для соціальних працівників і представників кримськотатарської молоді з метою впровадження сучасних методик самореалізації "навчання на рівних".

____________

Опрос