Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О мерах по развитию Украинской Академии государственного управления при Президенте Украины в 2002 - 2004 годах

КМ Украины
Постановление КМ от 24.01.2002 № 70
редакция действует с 03.10.2013

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 24 січня 2002 р. N 70

Київ

Про заходи щодо розвитку Української Академії державного управління при Президентові України в 2002 - 2004 роках

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 31 грудня 2004 року N 1796
,
 від 14 серпня 2013 року N 703

На виконання статті 5 Указу Президента України від 21 вересня 2001 р. N 850 "Питання Української Академії державного управління при Президентові України" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити комплексний план заходів щодо розвитку Української Академії державного управління при Президентові України в 2002 - 2004 роках і програму розвитку навчальної та матеріально-технічної бази Української Академії державного управління при Президентові України на 2002 - 2004 роки (додаються).

2. Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції, Міністерству фінансів у межах фінансових можливостей держави передбачати під час розроблення проектів Державної програми економічного і соціального розвитку України та Державного бюджету України видатки на реалізацію комплексного плану заходів щодо розвитку Української Академії державного управління при Президентові України в 2002 - 2004 роках і програми розвитку її навчальної та матеріально-технічної бази на зазначений період.

3. Поширити дію постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. N 1134 "Про затвердження нормативів чисельності студентів (курсантів), аспірантів (ад'юнктів), докторантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук, слухачів, інтернів, клінічних ординаторів на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах III і IV рівня акредитації та вищих навчальних закладах післядипломної освіти державної форми власності" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 34, ст. 1574; 2004 р., N 35, ст. 2342) на порядок встановлення нормативів чисельності слухачів, аспірантів та докторантів на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника Національної академії державного управління при Президентові України.

(пункт 3 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 31.12.2004 р. N 1796)

4. Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції, Міністерству фінансів під час розроблення проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України враховувати починаючи з 2002 року державне замовлення Української Академії державного управління при Президентові України щодо визначення щорічного плану прийому слухачів, аспірантів, докторантів виходячи з можливостей Державного бюджету України на відповідний рік.

5. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1995 р. N 700 "Про віднесення посад працівників Української Академії державного управління при Президентові України до категорій посад державних службовців та умови оплати їх праці" зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України 

А. КІНАХ 

Інд. 19

 

КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо розвитку Української Академії державного управління при Президентові України в 2002 - 2004 роках

1. Відповідно до Основних напрямів реформування Української Академії державного управління при Президентові України (далі - Академія), затверджених Указом Президента України від 21 вересня 2001 р. N 850, підготувати пропозиції про внесення змін до:

Положення про прийом слухачів до Української Академії державного управління при Президентові України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1996 р. N 446, з урахуванням специфіки функціонування факультету вищих керівних кадрів;

Положення про порядок стажування слухачів Української Академії державного управління при Президентові України та слухачів вищих закладів освіти, які навчаються за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів державного управління, в органах виконавчої влади, інших державних органах та органах місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. N 783, передбачаючи стажування слухачів відповідно до тематики магістерських робіт;

Положення про працевлаштування випускників Української Академії державного управління при Президентові України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1996 р. N 1269, передбачаючи гарантії використання випускників у системі органів державної влади та органів місцевого самоврядування, як правило, на посадах не нижче IV категорії.

2. Здійснити заходи щодо розмежування підготовки та підвищення кваліфікації кадрів вищого і середнього управлінських рівнів за змістом, формами і методами навчання, організаційними структурами Академії та інших навчальних закладів, маючи на увазі орієнтацію роботи Академії на підготовку державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування для роботи на посадах, віднесених до першої - третьої категорій, та відповідного кадрового резерву, а також керівників державних підприємств, установ та організацій I - II номенклатурних груп.

3. Вивчити питання про доцільність створення Кримського філіалу Академії та у разі потреби внести в установленому порядку відповідні пропозиції.

4. З метою забезпечення ефективного функціонування загальнонаціональної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування удосконалити структуру підготовки фахівців освітньої галузі "Державне управління", розширити перелік спеціальностей та спеціалізацій цієї підготовки, зокрема для створення потенціалу висококваліфікованих кадрів, що залучатимуться до роботи на посадах, віднесених до першої - третьої категорій, формування відповідного кадрового резерву.

5. Розробити нормативно-правові акти щодо запровадження в Академії екстернатної та дистанційної форм навчання.

6. Забезпечити розроблення та запровадження державних стандартів освіти за новими спеціальностями освітньої галузі "Державне управління".

7. Підготувати пропозиції щодо передбачення в інформаційно-аналітичній системі органів державної влади відповідного розділу з питань підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

8. Створити в Академії та її регіональних інститутах Міжрегіональну мережу дистанційного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

Передбачити створення в Міжрегіональній мережі електронної бази даних (електронної бібліотеки) з питань державного управління, місцевого самоврядування та забезпечити доступ до неї через мережу Інтернет.

9. Передбачити залучення Академії до укладення та реалізації міжнародних програм і проектів з питань адміністративної реформи, європейської інтеграції, професіоналізації, кадрового та наукового забезпечення державного управління і місцевого самоврядування.

Сприяти стажуванню слухачів, аспірантів, докторантів, викладачів, працівників Академії та її регіональних інститутів, працівників органів державної влади у відповідних організаціях інших держав, вивченню іноземного досвіду та проведенню спільних з іноземними партнерами наукових досліджень.

10. Розробити та подати в установленому порядку для затвердження проект наукової програми фундаментальних і прикладних досліджень Академії з проблем державного управління і місцевого самоврядування до 2004 року.

11. Розширити перелік спеціальностей у науковій галузі "Державне управління", доповнити паспорти наукових спеціальностей з метою забезпечення потреб у підготовці висококваліфікованих науково-педагогічних і наукових кадрів.

12. Підготувати пропозиції щодо реалізації Наукової програми дослідження розвитку державної служби та вдосконалення кадрового забезпечення державного управління, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2001 р. N 953, стосовно підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців.

 

ПРОГРАМА
розвитку навчальної та матеріально-технічної бази Української Академії державного управління при Президентові України на 2002 - 2004 роки

I. Капітальні вкладення на будівництво по Українській Академії державного управління при Президентові України (м. Київ)

Зміст заходу 

Термін реалізації, роки 

Обсяги фінансування за роками, млн. гривень 

2002 

2003 

2004 

Реконструкція 

2002 - 2004 

3,5 

Житлове будівництво 

- " - 

0,5 

0,7 

0,7 

Усього 

  

1,5 

3,7 

4,2 

II. Капітальні вкладення на капітальний та поточний ремонт, придбання предметів довготермінового користування по Академії, регіональних інститутах

1. Капітальні вкладення на будівництво, всього: 

- " - 

2,3 

у тому числі Українська Академія державного управління при Президентові України: 

  

  

  

  

капітальний ремонт 

- " - 

  

0,2 

поточний ремонт 

2003 - 2004 

  

0,8 

0,9 

Дніпропетровський регіональний інститут державного управління - капітальний ремонт 

- " - 

  

0,3 

0,3 

Львівський регіональний інститут державного управління - капітальний ремонт

- " - 

  

0,3 

0,3 

Одеський регіональний інститут державного управління - капітальний ремонт 

2003 - 2004 

  

0,3 

0,3 

Харківський регіональний інститут державного управління - капітальний ремонт 

- " - 

  

0,3 

0,3 

2. Придбання предметів довготермінового користування, всього 

- " - 

  

2,5 

2,7 

у тому числі створення мережі дистанційного навчання 

- " - 

  

0,5 

0,6 

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1995 р. N 700

1. У вступній частині постанови слова та цифри "від 2 серпня 1995 р. N 682" замінити словами та цифрами "від 21 вересня 2001 р. N 850".

2. Пункт 2 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 14.08.2013 р. N 703)

3. У пункті 2 слова "професорсько-викладацькому і науковому персоналу" замінити словами "науково-педагогічним і науковим працівникам".

4. У пункті 3 слова "професорсько-викладацькому складу" замінити словами "науково-педагогічним і науковим працівникам".

____________

Опрос