Идет загрузка документа (91 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка государственного финансирования капитального строительства

КМ Украины
Постановление КМ от 27.12.2001 № 1764
редакция действует с 23.04.2021

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 грудня 2001 р. N 1764

Київ

Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 29 березня 2004 року N 399
,
 від 8 вересня 2004 року N 1181
,
 від 30 травня 2007 року N 788
(враховуючи зміни, внесені постановами
 Кабінету Міністрів України від 27 жовтня 2010 року N 1016,
 від 6 червня 2011 року N 590,
від 1 грудня 2017 року N 916),
від 3 лютого 2010 року N 78,
від 19 травня 2010 року N 367
,
 від 1 грудня 2010 року N 1099
,
 від 11 травня 2011 року N 580
,
 від 7 вересня 2011 року N 968
,
 від 12 жовтня 2011 року N 1041
,
 від 5 грудня 2011 року N 1285
,
 від 12 грудня 2011 року N 1335
,
 від 26 грудня 2011 року N 1346
,
 від 30 січня 2012 року N 90
,
 від 9 квітня 2012 року N 322
,
 від 8 серпня 2012 року N 732
,
 від 5 вересня 2012 року N 826
,
 від 3 жовтня 2012 року N 933
,
 від 14 листопада 2012 року N 1060
,
 від 3 грудня 2012 року N 1109
,
 від 14 грудня 2012 року N 1154
,
 від 26 грудня 2012 року N 1200
,
 від 6 лютого 2013 року N 86
,
 від 1 серпня 2013 року N 579,
 від 7 серпня 2013 року N 563,
 від 26 вересня 2013 року N 705
,
 від 2 жовтня 2013 року N 793
,
 від 21 листопада 2013 року N 843
,
 від 11 грудня 2013 року N 903
,
 від 25 грудня 2013 року N 928
,
 від 9 липня 2014 року N 298
,
від 4 червня 2015 року N 386
,
від 26 червня 2015 року N 442
,
 від 18 листопада 2015 року N 990
,
від 2 грудня 2015 року N 996
,
від 27 липня 2016 року N 487
,
від 7 грудня 2016 року N 924
,
 від 7 грудня 2016 року N 936,
від 7 грудня 2016 року N 962,
від 14 грудня 2016 року N 950,
від 29 березня 2017 року N 200
,
від 18 травня 2017 року N 349
,
від 18 жовтня 2017 року N 788
,
від 15 листопада 2017 року N 877
,
від 22 листопада 2017 року N 897
,
від 1 грудня 2017 року N 899
,
від 6 грудня 2017 року N 919,
від 6 грудня 2017 року N 1013
,
від 27 грудня 2017 року N 1038
,
від 17 січня 2018 року N 17
,
від 21 лютого 2018 року N 314
,
від 18 липня 2018 року N 583
,
від 3 жовтня 2018 року N 811
,
від 24 жовтня 2018 року N 864
,
від 31 жовтня 2018 року N 890
,
від 31 жовтня 2018 року N 983
,
від 28 листопада 2018 року N 998
,
від 28 листопада 2018 року N 1003
,
від 28 листопада 2018 року N 1058,
від 5 грудня 2018 року N 1011,
від 5 грудня 2018 року N 1033,
від 12 грудня 2018 року N 1051
,
від 12 грудня 2018 року N 1093,
від 18 грудня 2018 року N 1084,
від 27 грудня 2018 року N 1129
,
від 5 червня 2019 року N 459
,
від 17 липня 2019 року N 633
,
від 21 серпня 2019 року N 796
,
від 4 грудня 2019 року N 982
,
від 24 грудня 2019 року N 1106
,
від 21 жовтня 2020 року N 977
,
від 16 грудня 2020 року N 1281
,
від 14 квітня 2021 року N 346
,
від 21 квітня 2021 року N 373

(Дія постанови не поширюється на реконструкцію або будівництво об'єктів згідно з планом заходів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2009 року N 1036)

(Установлено, що під час реалізації проектів економічного та соціального розвитку, які підтримуються Міжнародним банком реконструкції та розвитку, і кошти для реалізації яких передбачені у спеціальному фонді державного бюджету, не застосовуються вимоги пункту 8 Порядку, затвердженого цією постановою, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2007 року N 1090, враховуючи зміни, внесені постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року N 323)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок державного фінансування капітального будівництва (додається).

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

під час підготовки пропозицій на 2002 та наступні роки щодо розподілу державних капітальних вкладень на відповідний рік керуватися вимогами Порядку, затвердженого цією постановою;

привести у тримісячний термін свої рішення у відповідність із цією постановою.

21. Установити, що дія постанови не поширюється на фінансування товарів, робіт і послуг, необхідних для підготовки та забезпечення участі України у Всесвітній виставці "Експо - 2020".

(постанову доповнено пунктом 21 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 р. N 459) 

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 7 квітня 1998 р. N 461 "Про затвердження Порядку кредитування будівництва об'єктів, що здійснюється підприємствами, установами і організаціями недержавної форми власності, за рахунок коштів Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 14, ст. 533).

 

Прем'єр-міністр України 

А. КІНАХ 

Інд. 21

 

ПОРЯДОК
державного фінансування капітального будівництва

(У тексті Порядку слова "Державне казначейство" в усіх відмінках замінено словом "Казначейство" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року N 1041)

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм фінансування капітального будівництва за рахунок коштів державного бюджету з метою забезпечення цільового та ефективного використання державних коштів.

2. У цьому Порядку поняття вживаються у такому значенні:

капітальне будівництво - процес створення нових, а також розширення, реконструкція, технічне переоснащення діючих підприємств, об'єктів виробничого і невиробничого призначення, пускових комплексів (з урахуванням проектних робіт, проведення торгів (тендерів) у будівництві, консервації, розконсервації об'єктів, утримання дирекцій підприємств, що будуються, а також придбання технологічного обладнання, що не входить до кошторису об'єктів);

державні капітальні вкладення - кошти державного бюджету, передбачені на фінансування капітального будівництва;

змішані капітальні вкладення - інвестиції, що спрямовуються на фінансування капітального будівництва, у загальному обсязі яких є частка державних капітальних вкладень;

об'єкт виробничого призначення - об'єкт сфери матеріального виробництва (промисловість, сільське господарство, транспорт та зв'язок, будівництво, торгівля, громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення та збут);

об'єкт невиробничого призначення - об'єкт житлового та комунального господарства, закладів охорони здоров'я, фізкультури, соціального забезпечення, освіти, культури, мистецтва, науково-дослідних та інших організацій, пов'язаних з розвитком науки, а також пам'ятників і монументів;

(абзац шостий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.2004 р. N 1181)

замовник - юридична або фізична особа, яка замовляє виконання робіт, поставку продукції, надання послуг, пов'язаних з капітальним будівництвом, організовує проведення торгів (тендерів), укладає договори (контракти), контролює хід будівництва та здійснює технічний нагляд за ним, проводить розрахунки за поставлену продукцію, виконані роботи, надані послуги, приймає закінчені роботи;

технічне переоснащення діючих підприємств - комплекс заходів щодо підвищення техніко-економічного рівня окремих виробництв, цехів і дільниць на основі впровадження передової техніки та технології, механізації та автоматизації виробництва, модернізації та заміни застарілого і фізично зношеного устаткування на нове більш продуктивне. Технічне переоснащення здійснюється без розширення виробничих площ;

розширення діючих підприємств - будівництво нових і розширення існуючих окремих цехів та об'єктів основного, підсобного та обслуговуючого призначення на території діючих підприємств з метою створення додаткових або нових виробничих потужностей;

реконструкція діючих підприємств - переобладнання діючих цехів та об'єктів основного, підсобного та обслуговуючого призначення без розширення існуючих будівель і споруд основного призначення та без збільшення чисельності працівників з одночасним поліпшенням умов їх праці та охорони навколишнього природного середовища, здійснюване з метою вдосконалення виробництва та підвищення його техніко-економічного рівня, збільшення виробничих потужностей, зміни номенклатури продукції та поліпшення її якості;

пусковий комплекс - сукупність об'єктів (або їх частин) основного, підсобного та обслуговуючого призначення, що забезпечують випуск продукції або надання послуг;

черга будівництва - частина будови, що забезпечує випуск продукції або надання послуг, яка може складатися з одного або кількох пускових комплексів.

3. Цей Порядок є обов'язковим для підприємств, установ та організацій усіх форм власності, що здійснюють капітальне будівництво, у разі його фінансування за рахунок державних і змішаних капітальних вкладень.

4. Пункт 4 виключено

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 р. N 1041
,
 виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 18.11.2015 р. N 990)

5. Не дозволяється спрямовувати державні капітальні вкладення на:

проведення усіх видів ремонтних робіт;

фінансування випуску та закупівлі промислової продукції, проведення її випробувань і сертифікації, крім закупівлі дослідних зразків нової видобувної та прохідницької техніки, виробленої вітчизняними машинобудівними підприємствами, для реконструкції та технічного переоснащення державних вугледобувних підприємств;

(абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2010 р. N 78)

реалізацію заходів, пов'язаних із закупівлею сільськогосподарської техніки на умовах лізингу.

6. Підприємствам, установам та організаціям державної і комунальної форми власності державні капітальні вкладення надаються на безповоротній основі, а підприємствам, установам та організаціям іншої форми власності - на умовах кредиту для фінансування капітального будівництва, проектні терміни якого не перевищують трьох, а в окремих випадках - п'яти років.

Порядок здійснення видатків на капітальне будівництво за рахунок державних капітальних вкладень

7. Органи Казначейства відповідно до встановленого Казначейством порядку здійснюють видатки на капітальне будівництво за рахунок державних капітальних вкладень.

8. Для здійснення видатків на капітальне будівництво за рахунок державних капітальних вкладень замовники подають до відповідних органів Казначейства за місцем розташування такі документи:

титул об'єкта;

(абзац другий пункту 8 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 18.11.2015 р. N 990)

абзац третій пункту 8 виключено

 (згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 18.11.2015 р. N 990)

титул на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва (у разі фінансування у поточному році лише проектно-вишукувальних робіт);

(абзац четвертий пункту 8 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 18.11.2015 р. N 990)

договір підряду (контракт) з визначенням вартості будівництва, форм розрахунків за виконані роботи та майнової відповідальності за порушення умов договору підряду (контракту). У разі здійснення будівництва об'єкта кількома генеральними підрядниками договір підряду (контракт) подається окремо щодо кожного виконавця, для перехідних об'єктів - додатковий договір до договору підряду (контракту) на виконання робіт у поточному році;

наказ, рішення про затвердження проектно-кошторисної документації на чергу будівництва, пусковий комплекс або об'єкт;

інші документи згідно з нормативно-правовими актами.

(абзац сьомий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 р. N 1041)

Дія цього пункту в частині подання титулу будови (об'єкта) або титулу перехідної будови (об'єкта), внутрішньобудівельного титулу будови (об'єкта), титулу на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва не поширюється на державне підприємство "Національний спортивний комплекс "Олімпійський" для об'єкта реконструкції існуючих та будівництва нових об'єктів Національного спортивного комплексу "Олімпійський" по вул. Червоноармійській, 55, державне підприємство "Дирекція з капітального будівництва і реконструкції Міжнародного аеропорту "Донецьк" для об'єктів реконструкції аеровокзального комплексу (будівництво нового термінала, включаючи паркінг та огорожу), реконструкції та будівництва штучних покриттів перонів, місць стоянок і руліжних доріжок у комунальному підприємстві "Міжнародний аеропорт "Донецьк", державне підприємство "Дирекція з будівництва об'єктів до ЄВРО 2012 у м. Львові" для об'єкта будівництва стадіону по вул. Стрийській - Кільцевій дорозі в м. Львові та об'єкта реконструкції аеродрому в державному підприємстві "Міжнародний аеропорт "Львів" до затвердження уточнених проектів та титулів будов або титулів перехідної будови (об'єкта) (у разі потреби), а також державне підприємство "Макіїввугілля" для об'єкта реконструкції технологічного комплексу скіпового ствола N 1 шахти імені В. М. Бажанова до затвердження титулу будови на підставі затвердженого проекту.

(пункт 8 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.01.2012 р. N 90
,
 абзац восьмий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2012 р. N 732)

9. Титули об'єктів складаються згідно з Порядком затвердження титулів об'єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. N 995 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 37, с. 17).

Титули об'єктів не надаються органам Казначейства, якщо будівництво об'єктів розпочинається та закінчується протягом одного року.

(пункт 9 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 18.11.2015 р. N 990)

10. У разі подання замовником не всіх визначених у пункті 8 цього Порядку документів або їх невідповідності встановленим вимогам органи Казначейства не здійснюють видатки на капітальне будівництво і в семиденний термін повертають документи на доопрацювання.

11. У разі фінансування капітального будівництва за рахунок змішаних капітальних вкладень замовники подають документи згідно з пунктами 8 і 9 цього Порядку до відповідних органів Казначейства за наявності підтвердження всіх джерел фінансування.

Порядок здійснення видатків на капітальне будівництво за рахунок державних капітальних вкладень на умовах кредиту

12. Державні капітальні вкладення на умовах кредиту надаються лише у разі забезпечення виконання зобов'язань з його погашення заставою або поручительством.

13. За використання кредиту встановлюється річна відсоткова плата на рівні облікової ставки Національного банку із застосуванням коефіцієнта 1,2.

14. Після перевірки документів, зазначених у пункті 8 цього Порядку, між головним розпорядником коштів та замовником (позичальником) укладається кредитний договір відповідно до законодавства з урахуванням вимог цього Порядку.

Обов'язковою умовою договору є забезпечення виконання зобов'язань з погашення кредиту заставою або поручительством.

Вартість предмета застави повинна покривати, а умови договору поруки забезпечувати покриття розміру кредиту з урахуванням відсотків і витрат на його обслуговування.

Складовою частиною договору є також графік погашення кредиту на термін не більш як три роки після закінчення проектного терміну будівництва, реконструкції об'єкта або технічного переоснащення діючого підприємства.

15. Кредит погашається, а відсотки за його користування нараховуються і сплачуються замовником відповідно до умов кредитного договору щокварталу не пізніше ніж 10 числа місяця, що настає за звітним кварталом, у якому здійснено перерахування суми кредиту, за рахунок власних коштів та інших джерел, крім коштів державного бюджету.

16. Звіт про використання державних капітальних вкладень, наданих на умовах кредиту, та про їх повернення подається замовниками (позичальниками) в установленому порядку до відповідних органів Казначейства та головних розпорядників коштів державного бюджету.

17. Кредитування будівництва об'єктів за рахунок державних капітальних вкладень на реалізацію Чорнобильської будівельної програми, передбачених на цю мету в Державному бюджеті України, проводиться за єдиним механізмом, визначеним цим Порядком.

Розрахунки за виконані роботи у капітальному будівництві

18. Розрахунки за виконані роботи, поставлену продукцію та надані послуги в будівництві (далі - роботи) здійснюються за договірними цінами відповідно до укладених договорів (контрактів), вимог законодавства та проводяться платежами за об'єкт у цілому або проміжними платежами (за етапи, черги будівництва, пускові комплекси або окремі види робіт, конструктивні елементи).

Розрахунки здійснюються на підставі актів приймання виконаних робіт.

19. Проміжні платежі за виконані роботи здійснюються в межах не більш як 95 відсотків їх загальної вартості за договірною ціною та в межах не більш як 98 відсотків їх загальної вартості за договірною ціною для об'єктів, зазначених у заході "реконструкція існуючих та будівництво нових об'єктів Національного спортивного комплексу "Олімпійський" по вул. Червоноармійській, 55" пункту 1 додатка 2 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2010 р. N 357 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 39, ст. 1297).

(абзац перший пункту 19 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 01.12.2010 р. N 1099)

Замовник перераховує підряднику аванс, якщо це передбачено договором (контрактом). Розмір авансу не може перевищувати 30 відсотків вартості річного обсягу робіт. Підрядник зобов'язується використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів протягом трьох місяців після одержання авансу. По закінченні тримісячного терміну невикористані суми авансу повертаються замовнику.

Кінцеві розрахунки здійснюються у двотижневий термін після виконання і приймання всіх передбачених договором (контрактом) робіт та реєстрації декларації про готовність об'єкта до експлуатації або видачі сертифіката, в тому числі щодо пускових комплексів та черг.

(абзац третій пункту 19 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 р. N 1346)

Для підготовки об'єктів, зазначених у пунктах 1 - 3 і 13 додатка 2 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2010 р. N 357 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 39, ст. 1297), замовники можуть здійснювати попередню оплату (виплату авансу) в розмірі, що не перевищує 50 відсотків вартості робіт за договором (контрактом), на строк не більш як шість місяців. Строк надання авансових платежів, що використовуються для придбання конструкцій, обладнання та устаткування іноземного виробництва, може бути продовжено за рішенням Кабінету Міністрів України.

(пункт 19 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.05.2010 р. N 367
,
 абзац четвертий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 р. N 580)

Для виконання робіт, пов'язаних із реконструкцією та будівництвом очисних споруд, інших об'єктів з метою захисту акваторії Азово-Чорноморського узбережжя та басейнів річок Дніпро і Сіверський Донець від забруднення, замовники можуть здійснювати попередню оплату в розмірі 100 відсотків вартості робіт за договором (контрактом) на строк не більш як: у 2012 році - двадцять чотири місяці; у 2013 році, в тому числі для здійснення у 2013 - 2014 роках авторського та технічного нагляду за виконанням таких робіт, - вісімнадцять місяців.

(пункт 19 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.12.2011 р. N 1285
,
 абзац п'ятий пункту 19 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 05.09.2012 р. N 826
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 р. N 579
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 25.12.2013 р. N 928)

Для проведення робіт з реконструкції храму, розташованого на території військової частини А0222 у Президентському полку, замовники можуть здійснювати попередню оплату (виплату авансу) в розмірі 100 відсотків вартості робіт за договором (контрактом) на строк не більш як чотири місяці.

(пункт 19 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.12.2011 р. N 1335)

Для проведення закупівлі матеріалів, конструкцій, виробів, необхідних для виконання робіт з будівництва автотранспортної магістралі через річку Дніпро у м. Запоріжжі, замовники можуть здійснювати попередню оплату в розмірі до 100 відсотків вартості зазначених матеріалів, конструкцій, виробів згідно з договором (контрактом) на строк не більш як дев'ять місяців з урахуванням раніше наданих попередніх оплат.

(пункт 19 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.04.2012 р. N 322
,
 абзац сьомий пункту 19 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 06.02.2013 р. N 86)

Для проведення робіт з будівництва сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" по вул. Чорновола, 28/1, у Шевченківському районі м. Києва замовники можуть здійснювати попередню оплату (виплату авансу) в розмірі до 100 відсотків вартості зазначених робіт за договором (контрактом) на строк не більш як дев'ять місяців.

(пункт 19 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.11.2012 р. N 1060
,
абзац восьмий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 р. N 962,
від 18.05.2017 р. N 349)

Для проведення закупівлі обладнання, необхідного для будівництва зазначеного лікувально-діагностичного комплексу, замовники можуть здійснювати попередню оплату (виплату авансу) в розмірі до 100 відсотків вартості такого обладнання за договором (контрактом) на строк не більш як десять місяців.

(пункт 19 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.11.2012 р. N 1060
,
 абзац дев'ятий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 р. N 563)

Для здійснення у 2012 році невідкладних природоохоронних заходів з виготовлення проектно-кошторисної документації для каналізаційних об'єктів, зазначених у розпорядженні Кабінету Міністрів України від 17 травня 2012 р. N 279 "Про виділення коштів для здійснення у 2012 році невідкладних природоохоронних заходів з виготовлення проектно-кошторисної документації для каналізаційних об'єктів", замовники можуть проводити попередню оплату в розмірі 100 відсотків вартості робіт за договором (контрактом) на строк не більш як дванадцять місяців.

(пункт 19 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.12.2012 р. N 1109
,
 абзац десятий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2013 р. N 705)

Для виконання у 2012 році робіт, пов'язаних з реконструкцією та капітальним ремонтом об'єктів централізованих систем водопостачання та водовідведення у Донецькій області, замовники можуть проводити попередню оплату в розмірі 100 відсотків вартості робіт за договором (контрактом) на строк не більш як дев'ять місяців.

(пункт 19 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.12.2012 р. N 1154
,
 абзац одинадцятий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 р. N 579)

Для проведення у 2012 році робіт з капітального ремонту приміщень (будинок 28б) будинку відпочинку "Конча-Заспа" та прибудинкової споруди під лікарську амбулаторію замовники можуть здійснювати попередню оплату в розмірі 100 відсотків вартості робіт за договором (контрактом) на строк не більш як чотири місяці.

(пункт 19 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.12.2012 р. N 1200)

Абзац тринадцятий пункту 19 виключено

(пункт 19 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 р. N 793
,
абзац тринадцятий пункту 19 виключено згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2015 р. N 442)

Для здійснення заходів з розроблення проектної документації та будівництва ліній зв'язку для підключення центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф до телекомунікаційної мережі загального користування, зазначених у плані заходів щодо створення системи центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 березня 2013 р. N 203 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 27, ст. 927), замовники можуть здійснювати попередню оплату в розмірі 100 відсотків вартості робіт за договором (контрактом) на строк не більш як шість місяців.

(пункт 19 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.11.2013 р. N 843)

Для виконання у 2013 році робіт, пов'язаних із реконструкцією системи водопостачання із втіленням сучасних технологій очистки води м. Слов'янська, замовники можуть здійснювати попередню оплату в розмірі 100 відсотків вартості робіт за договором (контрактом) на строк не більш як дев'ять місяців.

(пункт 19 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.12.2013 р. N 903)

Для виконання робіт з будівництва житлового комплексу по вул. О. Трутенка, 3, у м. Києві з метою забезпечення житлом військовослужбовців СБУ, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції, зокрема зазнали поранень та перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов, членів сімей військовослужбовців СБУ, які загинули під час проведення антитерористичної операції, замовники у 2015 - 2016 роках можуть здійснювати попередню оплату (виплату авансу) в розмірі до 70 відсотків вартості робіт за договором (контрактом) на строк не більш як шість місяців.

(пункт 19 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 р. N 996
,
абзац шістнадцятий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 р. N 924,
від 29.03.2017 р. N 200)

Для виконання робіт з реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення з метою реалізації державного інвестиційного проекту "Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області" замовник може здійснювати попередню оплату (виплату авансу) в розмірі до 50 відсотків вартості робіт згідно з договором (контрактом) на строк не більш як вісім місяців.

(пункт 19 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 р. N 936)

Для будівництва та реконструкції об'єктів державного підприємства "Український дитячий центр "Молода гвардія" по вул. Миколаївська дорога, 172, у м. Одесі замовники можуть здійснювати попередню оплату (виплату авансу) у розмірі до 95 відсотків вартості зазначених робіт за договором (контрактом) на строк не більш як дев'ять місяців.

(пункт 19 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.10.2017 р. N 788)

Для будівництва / капітального ремонту / реконструкції малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництва житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації замовники можуть проводити попередню оплату (виплату авансу) в розмірі до 100 відсотків вартості зазначених робіт за договором (контрактом) на строк не більш як дев'ять місяців.

(пункт 19 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 р. N 877)

Для виконання робіт з будівництва лікувального комплексу в державній установі "Голопристанська виправна колонія (N 7)" у с. Стара Збур'ївка Голопристанського району Херсонської області з метою забезпечення належних умов для лікування засуджених хворих на туберкульоз замовники у 2019 - 2020 роках можуть здійснювати попередню оплату (виплату авансу) в розмірі 35 відсотків вартості робіт за договором (контрактом) на строк не більш як 12 місяців.

(пункт 19 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 р. N 897
,
абзац двадцятий пункту 19 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 17.07.2019 р. N 633)

Для виконання робіт з будівництва (реконструкції) футбольних полів із штучним покриттям замовники можуть здійснювати попередню оплату в розмірі до 100 відсотків вартості робіт за договором (контрактом) на строк не більш як дванадцять місяців.

(пункт 19 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 р. N 919)

Для проведення закупівлі товарів, робіт і послуг, пов'язаних із реставрацією та пристосуванням Маріїнського палацу в м. Києві замовник у 2017 році може здійснювати попередню оплату (виплату авансу) в розмірі до 70 відсотків вартості таких товарів, робіт і послуг за договором (контрактом) на строк не більш як шість місяців.

(пункт 19 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 01.12.2017 р. N 899)

Для проведення робіт з інженерно-технічного облаштування українсько-російського і українсько-молдовського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим, замовники можуть здійснювати попередню оплату (виплату авансу) в розмірі до 70 відсотків вартості робіт за договором (контрактом) на строк не більш як шість місяців.

(пункт 19 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 р. N 1013)

Для забезпечення виконання у стислі строки робіт з будівництва шляхопроводу по просп. Адмірала Сенявіна - вул. Залаегерсег у м. Херсоні замовники у 2017 - 2018 роках можуть здійснювати попередню оплату робіт (виплату авансу) у розмірі до 100 відсотків вартості річного обсягу робіт на строк не більш як шість місяців.

(пункт 19 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 р. N 1038)

Для здійснення заходів з будівництва і введення в експлуатацію комплексу виробництв з дезактивації, транспортування, переробки та захоронення радіоактивних відходів "Вектор", об'єктів та інфраструктури, необхідних для приймання на довгострокове зберігання з наступним захороненням осклованих високоактивних відходів від переробки відпрацьованого ядерного палива, які повертаються з Російської Федерації, та забезпечення надійного використання існуючих об'єктів з поводження з радіоактивними відходами замовники можуть здійснювати попередню оплату в розмірі до 100 відсотків вартості робіт за договором (контрактом) на строк не більш як дванадцять місяців.

(пункт 19 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 р. N 17)

Для виконання робіт згідно з переліком видів робіт із провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми та значними наслідками, які підлягають ліцензуванню, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 р. N 256 (Офіційний вісник України, 2016 р., N 28, ст. 1130; 2017 р., N 49, ст. 1522), що необхідні для розроблення і виготовлення озброєння, військової та спеціальної техніки і боєприпасів для потреб Збройних Сил та інших військових формувань, замовники можуть передбачати в договорах (контрактах) з виконавцями та здійснювати попередню оплату (виплату авансу) на умовах, визначених в абзацах першому і другому підпункту 6 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. N 117 "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 34, ст. 916; 2017 р., N 95, ст. 2895), - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. N 258.

(пункт 19 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. N 314)

Для виконання робіт з будівництва та реконструкції колекторів загальною кошторисною вартістю більше ніж 300000 тис. гривень замовники у 2018 - 2024 роках можуть здійснювати попередню оплату у розмірі до 60 відсотків вартості робіт за договором (контрактом) на строк не більш як 36 місяців.

(пункт 19 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 р. N 583
,
абзац пункту 19 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 21.04.2021 р. N 373)

Для проведення робіт з будівництва лікувально-реабілітаційного корпусу державної установи "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМН України" по вул. Амосова, 6, в Солом'янському районі м. Києва замовники можуть здійснювати попередню оплату (виплату авансу) в розмірі до 90 відсотків вартості зазначених робіт за договором (контрактом) на строк не більш як дев'ять місяців.

(пункт 19 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 р. N 811)

Для виконання робіт з капітального ремонту, реконструкції, проектно-вишукувальних та будівництва у 2018 - 2019 роках об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру по вул. Рівних прав і можливостей, 1, у с. Яворів Турківського району Львівської області замовник може здійснювати попередню оплату у розмірі до 70 відсотків вартості робіт за договором (контрактом) на строк не більше шести місяців.

(пункт 19 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.10.2018 р. N 864)

Для виконання робіт з реконструкції будівель державної установи "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України" по вул. Мельникова, 24, у м. Києві замовник у 2018 - 2019 роках може здійснювати попередню оплату робіт (виплату авансу) у розмірі до 100 відсотків вартості річного обсягу робіт на строк не більш як шість місяців. Виконавець робіт зобов'язаний щомісяця подавати замовнику звіт про використання отриманого авансового платежу та інформацію про залишки невикористаних коштів.

(пункт 19 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 31.10.2018 р. N 890)

Для виконання робіт з нового будівництва, реконструкції об'єктів зберігання ракет та боєприпасів і обладнання зазначених об'єктів технічними засобами охорони, замовники можуть здійснювати попередню оплату (виплату авансу) в розмірі до 80 відсотків вартості робіт за договором (контрактом) на строк не більш як 18 місяців.

(пункт 19 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 31.10.2018 р. N 983)

Для виконання робіт із будівництва, реконструкції, капітального ремонту інфраструктурних соціальних об'єктів, що перебувають у державній або комунальній власності, придбання обладнання і предметів довгострокового користування за бюджетною програмою "Фінансова підтримка заходів із створення робочих місць для відтворення та розвитку інфраструктури Донецької області" замовники можуть здійснювати попередню оплату (виплату авансу) в розмірі до 100 відсотків вартості таких робіт, предметів, обладнання за договором (контрактом) на строк не більш як три місяці.

(пункт 19 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.11.2018 р. N 998)

Для закупівлі товарів, робіт і послуг з проектування та будівництва Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності замовники можуть здійснювати попередню оплату в розмірі 80 відсотків їх вартості за договорами (контрактами) на строк не більш як тридцять шість місяців.

(пункт 19 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.11.2018 р. N 1003
,
абзац тридцять третій пункту 19 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. N 796)

Для проведення робіт з реконструкції транспортної розв'язки на перетині просп. Перемоги з вул. Гетьмана у Солом'янському та Шевченківському районах м. Києва замовники можуть здійснювати попередню оплату (виплату авансу) в розмірі до 100 відсотків вартості зазначених робіт за договором (контрактом) на строк не більш як дванадцять місяців.

(пункт 19 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 р. N 1033)

Для виконання робіт з коригування проектної документації та завершення робіт з реалізації державного інвестиційного проекту "Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова, 33/43 в Голосіївському районі м. Києва" замовники можуть здійснювати попередню оплату (виплату авансу) в розмірі до 90 відсотків вартості зазначених робіт за договором (контрактом) на строк не більш як дев'ять місяців.

(пункт 19 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 р. N 1051)

Для проведення закупівлі обладнання, необхідного для завершення робіт з реалізації державного інвестиційного проекту "Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова, 33/43 в Голосіївському районі м. Києва", замовники можуть здійснювати попередню оплату (виплату авансу) в розмірі до 90 відсотків вартості такого обладнання за договором (контрактом) на строк не більш як десять місяців.

(пункт 19 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 р. N 1051)

Для виконання робіт з будівництва Палацу спорту по просп. Червоної Калини (у межах громадського центру на Сихові), Палацу спорту по вул. Прибузькій, 5/1а, в м. Хмельницькому та універсального спортивного залу спортивного комплексу комунального закладу "Обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву" Рівненської обласної ради на території Шпанівської сільської ради (у районі вул. Макарова, м. Рівне), що будуються із залученням субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/реконструкцію палаців спорту у 2018 році, замовники можуть здійснювати попередню оплату в розмірі до 100 відсотків робіт за договором (контрактом) на строк не більше як шість місяців.

(пункт 19 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 р. N 1011)

Для проведення робіт з реконструкції першої черги Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні з будівництвом другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні по вул. Лаврській, 3, у Печерському районі м. Києва, в тому числі закупівлі матеріалів і обладнання для зазначеного Меморіального комплексу замовник може здійснювати попередню оплату (виплату авансу) у розмірі до 100 відсотків вартості таких робіт, матеріалів та обладнання за договором (контрактом) на строк не більш як вісімнадцять місяців.

(пункт 19 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.11.2018 р. N 1058
,
абзац тридцять восьмий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. N 982)

Для проведення робіт з будівництва лікувального корпусу державної установи "Інститут очних хвороб і тканинної терапії імені В. П. Філатова Національної академії медичних наук України" за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 49/51, замовник може здійснювати попередню оплату (виплату авансу) в розмірі до 60 відсотків вартості зазначених робіт за договором на строк не більше ніж шість місяців.

(пункт 19 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 р. N 1093)

Для проведення робіт з будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі замовники можуть здійснювати попередню оплату (виплату авансу) в розмірі до 95 відсотків вартості зазначених робіт за договором (контрактом) на строк не більше ніж 34 місяці.

(пункт 19 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 р. N 1084
,
абзац сороковий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 р. N 1281)

Для виконання робіт з будівництва, реконструкції та термомодернізації на об'єктах комунальної власності у Херсонській області замовники у 2018 - 2019 роках можуть здійснювати попередню оплату (виплату авансу), якщо розмір такої оплати не перевищує 100 відсотків вартості робіт за договором (контрактом) на строк не більш як дванадцять місяців, а саме:

реконструкція будівлі комунального закладу "Чорнянський геріатричний пансіонат" під комунальний заклад дошкільної освіти "Золотий ключик" по вул. Незалежності, 60 в с. Чорнянка Каховського району Херсонської області;

будівництво центру надання адміністративних послуг по вул. Першотравнева, м. Нова Каховка Херсонської області;

реконструкція спортивного майданчика школи N 47 у майданчик зі штучним покриттям по вул. Філатова, 30 у м. Херсоні;

реконструкція каналізаційної системи смт Нижні Сірогози Херсонської області;

реконструкція каналізаційних очисних споруд в м. Генічеськ Херсонської області;

термомодернізація (капітальний ремонт) Томинобалківського закладу повної загальної середньої освіти Білозерської селищної ради Херсонської області;

реконструкція дитячого садка "Барвінок" з прибудовою двох груп та спортивної зали за адресою: вул. Ларіонова, буд. 71 в с. Виноградове, Олешківського району, Херсонської області;

реконструкція дитячого садку (з доведенням до 180 місць) у с. Музиківка Білозерського району Херсонської області;

реконструкція плавального басейну за адресою вул. Покровська, 43-а, с. Чорнобаївка, Херсонської області;

створення спортивної інфраструктури на території Чаплинської селищної ради, у тому числі реконструкція спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям на території Магдалинівської філії опорного закладу Чаплинська спеціалізована школа I - III ступенів Чаплинської селищної ради Херсонської школи за адресою: вул. Молодіжна, 19, с. Магдалинівка Чаплинського району Херсонської області.

(пункт 19 доповнено абзацами згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 р. N 1129)

Для виконання робіт з капітального ремонту об'єктів державної установи "Київський слідчий ізолятор" у м. Києві замовники у 2019 році можуть здійснювати попередню оплату (виплату авансу) в розмірі 65 відсотків вартості робіт за договором (контрактом) на строк не більш як 12 місяців.

(пункт 19 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 17.07.2019 р. N 633)

Для виконання робіт з будівництва режимного корпусу для засуджених до довічного позбавлення волі у державній установі "Вільнянська установа виконання покарань (N 11)" у смт Кам'яне Вільнянського району Запорізької області замовники у 2019 році можуть здійснювати попередню оплату (виплату авансу) в розмірі 50 відсотків вартості робіт за договором (контрактом) на строк не більш як 12 місяців.

(пункт 19 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 17.07.2019 р. N 633)

Для виконання робіт з капітального ремонту об'єктів державної установи "Херсонський слідчий ізолятор" у м. Херсоні замовники у 2019 році можуть здійснювати попередню оплату (виплату авансу) в розмірі 70 відсотків вартості робіт за договором (контрактом) на строк не більш як 12 місяців.

(пункт 19 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 17.07.2019 р. N 633)

Для проведення закупівлі товарів, робіт і послуг, пов'язаних з реконструкцією підпірної стінки будівлі державного підприємства "Національний центр ділового та культурного співробітництва "Український дім" по вул. Хрещатик, 2, у м. Києві, замовник може здійснювати попередню оплату (виплату авансу) в розмірі до 100 відсотків вартості таких товарів, робіт і послуг за договором (контрактом) на строк не більш як дев'ять місяців.

(пункт 19 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 р. N 1106)

Для проведення закупівлі товарів, робіт і послуг, пов'язаних з відновленням матеріально-технічної бази та об'єктів інфраструктури державного підприємства України "Міжнародний дитячий центр "Артек" (розширення та реконструкція приміщень харчоблоку), замовник може здійснювати попередню оплату (виплату авансу) в розмірі до 70 відсотків вартості таких товарів, робіт і послуг за договором (контрактом) на строк не більш як дев'ять місяців.

(пункт 19 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 р. N 1106)

Для виконання робіт з капітального ремонту/реконструкції будівлі Національного агентства з питань запобігання корупції замовник може здійснювати попередню оплату (виплату авансу) в розмірі до 100 відсотків вартості робіт за договором (контрактом) на строк не більш як дванадцять місяців.

(пункт 19 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.10.2020 р. N 977)

Для проведення закупівлі товарів, робіт і послуг з будівництва за проектом "Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні. Реконструкція лабораторії молекулярно-генетичної діагностики та експериментальної онкології в лабораторному корпусі із конференцзалом та частини приміщень в радіологічному корпусі Національного інституту раку по вул. Ломоносова, 33/43 в Голосіївському районі м. Києва" замовник може здійснювати попередню оплату (виплату авансу) в розмірі до 70 відсотків вартості таких товарів, робіт і послуг за договором (контрактом) на строк не більш як шість місяців.

(пункт 19 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.04.2021 р. N 346)

20. Приймання та оплата робіт, виконаних субпідрядниками, здійснюється генеральним підрядником або замовником на підставі підписаних документів згідно з умовами договору (контракту).

Контроль за використанням державних капітальних вкладень

21. Контроль за цільовим та ефективним використанням державних капітальних вкладень здійснюється Держаудитслужбою, її міжрегіональними територіальними органами в установленому порядку.

(пункт 21 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 р. N 968,
від 14.12.2016 р. N 950)

22. Органи Казначейства здійснюють поточний контроль за цільовим спрямуванням державних капітальних вкладень під час проведення платежів відповідно до цього Порядку.

23. Контроль за своєчасним поверненням кредитів, наданих за рахунок державних капітальних вкладень, здійснюють головні розпорядники коштів державного бюджету.

Органи Казначейства ведуть облік повернення кредитів.

24. Відповідальність за цільове використання державних капітальних вкладень та своєчасне повернення кредитів, наданих за рахунок державних капітальних вкладень, несуть головні розпорядники коштів державного бюджету, замовники (позичальники) згідно з законодавством.

____________

Опрос