Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании Комиссии Кабинета Министров Украины по вопросам научно-технологического развития

КМ Украины
Постановление КМ от 14.12.2001 № 1690
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 грудня 2001 р. N 1690

Київ

Про утворення Комісії Кабінету Міністрів України з питань науково-технологічного розвитку

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 29 січня 2003 року N 128
,
 від 30 листопада 2004 року N 1607

Постанова втратила чинність
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 18 серпня 2005 року N 753)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Утворити Комісію Кабінету Міністрів України з питань науково-технологічного розвитку у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Комісію Кабінету Міністрів України з питань науково-технологічного розвитку, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

А. КІНАХ 

Інд. 28

 

СКЛАД
Комісії Кабінету Міністрів України з питань науково-технологічного розвитку

ЯНУКОВИЧ
Віктор Федорович

- Прем'єр-міністр України, голова Комісії 

СЕМИНОЖЕНКО
Володимир Петрович 

- Віце-прем'єр-міністр України, перший заступник голови Комісії 

КРЕМЕНЬ
Василь Григорович 

- Міністр освіти і науки, заступник голови Комісії 

ПАТОН
Борис Євгенович 

- президент Національної академії наук, заступник голови Комісії 

ГУРЖІЙ
Андрій Миколайович 

- перший заступник Державного секретаря МОН, відповідальний секретар Комісії 

АНДРОНАТІ
Сергій Андрійович 

- директор Фізико-хімічного інституту імені О. В. Богатського Національної академії наук 

БАГРОВ
Микола Васильович 

- ректор Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського 

БОГУСЛАЄВ
В'ячеслав Олександрович 

- голова правління, генеральний директор акціонерного товариства "Мотор-Січ" 

ВОЗІАНОВ
Олександр Федорович 

- президент Академії медичних наук 

ГЕЄЦЬ
Валерій Михайлович 

- директор Інституту економічного прогнозування Національної академії наук 

ГОРБУЛІН
Володимир Павлович 

- Голова Державної комісії з питань оборонно-промислового комплексу 

ГРИНЬОВ
Борис Вікторович 

- генеральний директор науково-технічного концерну "Інститут монокристалів" Національної академії наук 

ДОВГИЙ
Станіслав Олексійович 

- Голова Держкомзв'язку 

ЗГУРОВСЬКИЙ
Михайло Захарович 

- ректор Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут" 

ЗОЗУЛЯ
Юрій Панасович 

- віце-президент Академії медичних наук 

ЗУБЕЦЬ
Михайло Васильович 

- президент Української академії аграрних наук 

КАРТИШ
Анатолій Петрович 

- заступник Державного секретаря МОЗ 

КОНЮХОВ
Станіслав Миколайович 

- генеральний директор Державного конструкторського бюро "Південне" імені М. К. Янгеля 

КУХАР
Валерій Павлович 

- директор Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії Національної академії наук 

МАКСЮТА
Анатолій Аркадійович 

- перший заступник Державного секретаря Мінфіну 

МЕЛЬНИК
Сергій Іванович 

- заступник Державного секретаря Мінагрополітики 

МІНІН
Леонід Васильович 

- перший заступник Державного секретаря Мінпромполітики 

МОТРЕНКО
Тимофій Валентинович 

- заступник Державного Секретаря Кабінету Міністрів України 

НЕГОДА
Олександр Олексійович 

- генеральний директор НКАУ 

ПИЛИПЕНКО
Віктор Васильович 

- голова Придніпровського наукового центру Національної академії наук 

РУДАВСЬКИЙ
Юрій Кирилович 

- ректор Національного технічного університету "Львівська політехніка" 

СКОПЕНКО
Віктор Васильович 

- Голова ВАК 

СМІРНОВ
Валерій Веніамінович 

- директор Інституту мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного Національної академії наук 

ТАЦІЙ
Василь Якович 

- президент Академії правових наук 

ШЕВЧЕНКО
Володимир Павлович 

- ректор Донецького національного університету 

ШПАК
Анатолій Петрович 

- перший віце-президент Національної академії наук 

ШУМИЛО
Ігор Анатолійович 

- перший заступник Державного секретаря Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції 

ЩЕЛКУНОВ
Володимир Ігорович 

- перший віце-президент Українського союзу промисловців і підприємців (за згодою) 

(склад із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 р. N 128)

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію Кабінету Міністрів України з питань науково-технологічного розвитку

1. Комісія Кабінету Міністрів України з питань науково-технологічного розвитку (далі - Комісія) утворена для координації діяльності міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, пов'язаної з формуванням та реалізацією державної науково-технічної політики.

Комісія взаємодіє з Національною та галузевими академіями наук.

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства та цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

координація роботи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, спрямованої на здійснення заходів щодо формування та реалізації державної науково-технічної політики;

розгляд пропозицій щодо створення нових високотехнологічних виробництв на основі новітніх науково-технологічних розробок, фінансування державних цільових науково-технічних програм за рахунок коштів державного бюджету;

(абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2004 р. N 1607)

розроблення заходів, спрямованих на розвиток вітчизняного науково-технічного потенціалу з метою забезпечення наукової та технологічної незалежності держави, здійснення контролю за їх виконанням;

підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавчої та нормативної бази правовідносин у науковій, науково-технічній та інноваційній сфері, запровадження ефективних економічних механізмів стимулювання науково-технологічного розвитку в ринкових умовах.

4. Комісія для виконання покладених на неї завдань має право:

одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, Національної та галузевих академій наук, підприємств, установ і організацій інформацію, необхідну для її роботи;

заслуховувати звіти керівників центральних і місцевих органів виконавчої влади про виконання державних цільових науково-технічних програм, а також про ефективність використання фінансових і матеріально-технічних ресурсів, що виділяються для цієї мети;

(абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2004 р. N 1607)

залучати до роботи спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, Національної та галузевих академій наук;

утворювати робочі групи для підготовки матеріалів до засідань Комісії, проведення експертної оцінки науково-технологічного розвитку.

5. Комісію очолює Прем'єр-міністр України.

Голова Комісії має трьох заступників, у тому числі одного першого.

Голова Комісії визначає обов'язки членів Комісії та в разі потреби вносить зміни до її складу.

6. Комісія працює на громадських засадах.

7. У разі відсутності голови Комісії його обов'язки виконує перший заступник.

8. Комісія є постійним дорадчим органом Кабінету Міністрів України. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться відповідно до плану роботи, затверджуваного головою Комісії.

9. Комісія правоможна вирішувати питання, якщо на засіданні присутні не менш як дві третини кількості її членів.

10. Комісія приймає рішення простою більшістю голосів членів Комісії, присутніх на засіданні. В разі рівності голосів вирішальним є голос Голови Комісії.

Рішення Комісії оформляється протоколом.

11. Рішення Комісії, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для розгляду органами виконавчої влади, Національною та галузевими академіями наук.

12. Комісія має бланки із своїм найменуванням.

13. Організаційне та технічне забезпечення діяльності Комісії покладається на МОН.

____________

Опрос