Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании Межведомственного совета по вопросам новейших биотехнологий

КМ Украины
Постановление КМ от 14.12.2001 № 1689
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 грудня 2001 р. N 1689

Київ

Про утворення Міжвідомчої ради з питань новітніх біотехнологій

Постанова втратила чинність
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 18 серпня 2005 року N 753)

З метою формування пропозицій щодо розвитку вітчизняної біотехнології, координації досліджень і розробок в цій галузі та сприяння впровадженню результатів у практику Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Утворити Міжвідомчу раду з питань новітніх біотехнологій у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Міжвідомчу раду з питань новітніх біотехнологій, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

А. КІНАХ 

Інд. 28

 

СКЛАД
Міжвідомчої ради з питань новітніх біотехнологій

СМІРНОВ
Валерій Веніамінович 

- директор Інституту мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного Національної академії наук, голова Ради 

ЕЛЬСЬКА
Ганна Валентинівна 

- заступник директора Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук, перший заступник голови Ради 

БЛЮМ
Ярослав Борисович 

- заступник директора Інституту клітинної біології та генетичної інженерії Національної академії наук, заступник голови Ради 

КУНДІЄВ
Юрій Ілліч 

- віце-президент Академії медичних наук, директор Інституту медицини праці Академії медичних наук, заступник голови Ради 

СИВОЛАП
Юрій Михайлович 

- директор Південного біотехнологічного центру Української академії аграрних наук та МОН, заступник голови Ради 

ШИНКАРЕНКО
Любов Миколаївна 

- начальник управління МОН, відповідальний секретар Ради 

ГРОДЗИНСЬКИЙ
Дмитро Михайлович 

- академік-секретар Відділення загальної біології Національної академії наук 

ГОРЖЕЄВ
Володимир Михайлович 

- перший заступник голови Держветмедицини 

ГУРАЛЬ
Анатолій Леонідович 

- голова ради акціонерів компанії "ДіаПрофМед" (за згодою) 

ГУЗЕВАТИЙ
Олег Євгенович 

- завідуючий сектором агробіотехнології Української академії аграрних наук 

ЗОЗУЛЯ
Юрій Опанасович 

- віце-президент Академії медичних наук 

ЄЖОВ
Валерій Микитович 

- директор Національного наукового центру - Нікітського ботанічного саду Української академії аграрних наук 

КОМІСАРЕНКО
Сергій Васильович 

- директор Інституту біохімії імені О. В. Палладіна Національної академії наук 

КОРДЮМ
Віталій Арнольдович 

- завідуючий відділом Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук 

КРАМАРЕНКО
Юрій Петрович 

- директор біофармацевтичного науково-дослідного центру компанії "Стиролбіофарм" (за згодою) 

КРИЧЕВСЬКА
Олена Яківна 

- заступник голови Державного департаменту з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення 

МАЛЮТА
Станіслав Станіславович 

- завідуючий відділом Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук 

МЕДВЕДОВСЬКИЙ
Олександр Вікторович 

- директор Харківського біотехнологічного центру Української академії аграрних наук та МОН 

МОРГУН
Володимир Васильович 

- директор Інституту фізіології рослин і генетики Національної академії наук 

ПІДГОРСЬКИЙ
Валентин Степанович 

- заступник директора Інституту мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного Національної академії наук 

ПАТИКА
Володимир Пилипович 

- директор Інституту агроекології та біотехнології Української академії аграрних наук 

СЕЛЬНІКОВА
Ольга Петрівна 

- директор Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Л. В. Громашевського Академії медичних наук 

СЕРДЮК
Андрій Михайлович 

- директор Інституту гігієни та медичної екології Академії медичних наук 

СИТНИК
Костянтин Меркурійович 

- директор Інституту ботаніки імені М. Г. Холодного Національної академії наук 

ТАРАСЕНКО
Володимир Олександрович 

- начальник управління Мінекоресурсів 

ЧЕРЕВЧЕНКО
Тетяна Михайлівна 

- директор Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка Національної академії наук 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу раду з питань новітніх біотехнологій

1. Міжвідомча рада з питань новітніх біотехнологій (далі - Рада) є постійно діючим робочим органом при Кабінеті Міністрів України.

Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

2. Основними завданнями Ради є:

вироблення пропозицій щодо формування державної політики та механізмів її реалізації в науковій та науково-технічній сфері сучасних біотехнологій;

узгодження стратегічних напрямів і пріоритетів розвитку біотехнологічного сектору економіки, напрямів використання фінансово-кредитних та інвестиційних ресурсів;

вироблення пропозицій щодо формування біотехнологічного комплексу в цілому та його окремих секторів;

сприяння залученню міжнародної технічної і фінансової допомоги для біотехнологічного комплексу та узгодження напрямів її використання з урахуванням міжнародного досвіду роботи.

3. Рада має право:

подавати Кабінетові Міністрів України пропозиції з питань, що належать до її компетенції, а також вносити в установленому порядку проекти відповідних нормативно-правових актів;

залучати для участі в своїй роботі працівників центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій за погодженням з їх керівниками;

утворювати в разі потреби для забезпечення виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи, в тому числі на договірній основі;

одержувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань.

4. Роботою Ради керує її голова, а в разі його відсутності за його дорученням один із заступників голови.

Голова Ради:

керує діяльністю Ради, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань;

розподіляє обов'язки між членами Ради;

визначає порядок денний засідань Ради;

у разі потреби вносить зміни до персонального складу Ради.

5. Рада проводить засідання в міру потреби, але не рідше одного разу на два місяці. Засідання Ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.

Рішення Ради приймається відкритим голосуванням більшістю голосів членів Ради, присутніх на засіданні, і оформляється протоколом, який підписується головою Ради та відповідальним секретарем. Протокол засідання надсилається членам Ради в п'ятиденний термін після його проведення.

Рішення Ради, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для розгляду центральними і місцевими органами виконавчої влади.

6. Організаційно-технічне забезпечення роботи Ради здійснює МОН.

7. Рада має бланк із своїм найменуванням.

____________

Опрос