Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О первоочередных мерах по обеспечению динамичного развития торгово-экономического сотрудничества Украины с Российской Федерацией

КМ Украины
Постановление КМ от 29.11.2001 № 1615
действует с 29.11.2001

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 листопада 2001 р. N 1615

Київ

Про першочергові заходи щодо забезпечення динамічного розвитку торговельно-економічного співробітництва України з Російською Федерацією

З метою забезпечення динамічного розвитку торговельно-економічного співробітництва України з Російською Федерацією, що здійснюється за пріоритетними напрямами, Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям здійснити першочергові заходи щодо забезпечення динамічного розвитку міжрегіонального торговельно-економічного співробітництва України з Російською Федерацією (додаються).

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним державним адміністраціям протягом грудня ц. р. проаналізувати фактичний стан реалізації завдань, визначених у Програмі довгострокового економічного співробітництва України з Російською Федерацією на 1998 - 2007 роки, яка є невід'ємною частиною Договору між Україною і Російською Федерацією про економічне співробітництво на 1998 - 2007 роки, підписаного 27 лютого 1998 р. у м. Москві, та Програмі міжрегіонального та прикордонного співробітництва України з Російською Федерацією на 2001 - 2007 роки, підписаній 12 лютого 2001 р. у м. Дніпропетровську.

Про стан виконання зазначених завдань до 20 грудня ц. р. поінформувати Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції, якому поінформувати Кабінет Міністрів України до 25 січня 2002 року.

У разі виникнення стримуючих факторів та перешкод у взаємній торгівлі надавати оперативну інформацію та вносити пропозиції Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції і Міністерству закордонних справ.

3. Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції, Міністерству аграрної політики, Міністерству закордонних справ узгодити з Російською Стороною у грудні ц. р. графіки скасування вилучень (товарні групи та товарні позиції) з режиму вільної торгівлі. 

4. Міністерству промислової політики узгодити з Російською Стороною у лютому 2002 р. номенклатуру та обсяги продукції, що поставляється в рамках виробничої кооперації, та підготувати до підписання у I кварталі 2002 р. Протокол про поставки товарів за виробничою кооперацією в 2002 році до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про виробничу кооперацію від 24 квітня 1998 року, підписаної в м. Києві.

5. Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції, Державній митній службі, Державній податковій адміністрації провести порівняльний аналіз митних зборів та процедур в Україні та Російській Федерації і подати Кабінету Міністрів України у січні 2002 р. пропозиції щодо забезпечення їх здійснення на умовах паритетності.

6. Державній податковій адміністрації, Міністерству фінансів провести порівняльний аналіз механізму і бази оподаткування в Україні та Російській Федерації та подати у січні 2002 р. у встановленому порядку пропозиції щодо внесення відповідних змін до законодавства України з метою створення паритетних умов оподаткування суб'єктів господарювання обох країн.

7. Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції (Держзовнішінформу) у двомісячний термін підготувати пропозиції щодо організації заходів з отримання, обміну і розповсюдження комерційних та інвестиційних пропозицій, інформаційних бюлетенів, іншої інформації комерційного характеру суб'єктів господарювання регіонів України і Російської Федерації.

8. Збільшити чисельність структурного підрозділу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції, який координує напрям торговельно-економічного співробітництва з Російською Федерацією, на 4 одиниці з відповідним збільшенням граничної чисельності та обсягів фінансування Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції.

Збільшити граничну чисельність працівників торговельно-економічних місій у складі дипломатичних представництв України за кордоном на 5 одиниць з відповідним збільшенням чисельності торговельно-економічної місії у складі Посольства України в Російській Федерації.

Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції разом з Міністерством закордонних справ та Державною податковою адміністрацією забезпечити відкриття відділень торговельно-економічної місії у складі Посольства України в Російській Федерації у федеральних округах (містах Тюмень, Новосибірськ, Самара, Єкатеринбург, Ростов-на-Дону).

9. Національному комплексу "Експоцентр України" разом з Міністерством промислової політики, Міністерством аграрної політики і Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції в місячний термін підготувати пропозиції щодо організації у 2002 році в м. Москві широкомасштабної виставки-ярмарку "2002 рік - рік України в Російській Федерації".

 

Прем'єр-міністр України 

А. КІНАХ 

Інд. 50

 

ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ
щодо забезпечення динамічного розвитку міжрегіонального торговельно-економічного співробітництва України з Російською Федерацією

  

Найменування заходу 

Термін виконання 

1. 

Провести інвентаризацію укладених раніше двосторонніх угод на регіональному рівні з Російською Федерацією, визначитись щодо:

юридичної їх чинності;

фактичного стану співробітництва в рамках кожної конкретної укладеної угоди у 2001 році;

конкретних причин незадовільного стану роботи в рамках угод;
регіонів Російської Федерації, які становлять першочерговий інтерес для області;

можливих реальних кроків щодо активізації регіонального співробітництва, що можуть бути здійснені та ініційовані облдержадміністрацією 

грудень 2001 р. 

2. 

Провести нараду з широким залученням представників ділових кіл, підприємств та суб'єктів господарювання області (в першу чергу - основних експортерів до Російської Федерації), на якій з урахуванням проведеного аналізу обговорити конкретні шляхи активізації співробітництва на регіональному рівні, а також визначитись щодо інтересів конкретних підприємств і суб'єктів господарювання області щодо співробітництва з певними регіонами Російської Федерації, представники яких могли б разом з представниками облдержадміністрацій провести в зазначених регіонах відповідні переговори 

-"- 

3. 

Визначити і поінформувати Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції, для подальшого інформування Російської Сторони, відповідальних працівників облдержадміністрацій за координацію міжрегіонального співробітництва з Російською Федерацією за напрямами:

продовольство і сільськогосподарська продукція;

металургійна продукція;

продукція машинобудування;

хімічна продукція 

-"- 

4. 

Скласти та подати Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції плани на 2002 рік:

відряджень працівників облдержадміністрацій в регіони Російської Федерації, що становлять першочерговий інтерес для області;

прийому делегацій регіонів Російської Федерації 

січень 2002 р. 

5. 

Підготувати та надіслати в найбільш привабливі для області регіони Російської Федерації та Посольство України в Російській Федерації для подальшого розповсюдження переліки експортної продукції товаровиробників області та російської продукції, яка цікавить область, конкретні пропозиції про створення спільних підприємств, інвестиційних проектів 

лютий 2002 р. 

6. 

Здійснити візити делегацій області, очолюваних головами облдержадміністрацій, із залученням представників ділових кіл області в регіони Російської Федерації відповідно до досягнутих домовленостей

Під час візиту:

досягти конкретних домовленостей щодо розширення торговельно-економічного співробітництва, у тому числі - підписання контрактів, протоколів намірів, залучення інвестицій тощо, а також механізму регулярного обміну діловою (комерційною) інформацією суб'єктів господарювання сторін із залученням до цього регіональних торгово-промислових палат;

обговорити можливість використання з цією метою мережі Інтернет, інших сучасних засобів обміну інформацією;

обговорити можливі механізми взаєморозрахунків між суб'єктами господарювання сторін;

обговорити можливість регулярного обміну на паритетних умовах інформаційно-комерційними телепрограмами з показом їх по обласним телеканалам;

домовитись про терміни проведення Днів області з презентацією продукції підприємств області;

досягти домовленостей щодо участі суб'єктів господарювання сторін у виставках, що їх планується провести на територіях обох країн у 2002 році;

досягти домовленостей про створення та сприяння роботі представництв організацій кожної сторони, які будуть координувати подальше співробітництво;

опрацювати можливість заснування спільних підприємств, торгових домів;

підписати нову Угоду про двостороннє співробітництво з урахуванням положень типового проекту Рамкової угоди, розробленої Міністерством закордонних справ України 

згідно з планом за пунктом 4 

7. 

Для створення сприятливих умов щодо співробітництва на рівні безпосередніх виконавців по завершенні кожного візиту опрацювати питання призначення однієї з організацій області координатором подальшого співробітництва та обміну маркетинговою інформацією з даним регіоном 

після завершення кожного візиту 

8. 

Поінформувати про досягнуті домовленості (пункти 5 - 7) Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції 

у двотижневий термін після завершення кожного візиту 

9. 

Організувати контроль за реалізацією досягнутих домовленостей з інформуванням Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції про стан виконання та поданням пропозицій щодо поліпшення співробітництва 

щокварталу протягом року 

____________

Опрос