Идет загрузка документа (80 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 29 мая 1996 г. N 579

КМ Украины
Постановление КМ от 29.11.2001 № 1600
действует с 29.11.2001

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 листопада 2001 р. N 1600

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 травня 1996 р. N 579

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 29 травня 1996 р. N 579 "Про Державну програму науково-технічного переоснащення системи гідрометеорологічних спостережень та базової мережі спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища" із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 1999 р. N 1763 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 39, ст. 1943), такі зміни:

пункт 2 викласти у такій редакції:

"2. Покласти на Міністерство екології та природних ресурсів функції державного замовника Програми";

пункт 3 виключити;

пункт 4 викласти у такій редакції:

"4. Міністерству екології та природних ресурсів передбачати кошти на виконання Програми в межах видатків, що визначаються йому щороку під час формування Державного бюджету України на відповідний рік".

Державну програму науково-технічного переоснащення системи гідрометеорологічних спостережень та базової мережі спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища, затверджену зазначеною постановою, викласти у новій редакції (додається).

 

Прем'єр-міністр України 

А. КІНАХ 

Інд. 33

 

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
науково-технічного переоснащення системи гідрометеорологічних спостережень та базової мережі спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища

1. Загальні положення

Цю Програму розроблено з метою вдосконалення державної системи гідрометеорологічних спостережень національної гідрометеорологічної служби.

Інформація про гідрометеорологічні умови та забруднення навколишнього природного середовища, прогнозування їх змін є одним з важливих факторів, що забезпечують соціально-економічний розвиток, обороноздатність та екологічну безпеку держави.

Україна є членом Всесвітньої метеорологічної організації ООН, нею підписано Конвенцію про транскордонне забруднення повітря на великі відстані (Женева, 1979), Конвенцію про оперативне оповіщення у разі ядерної аварії (Відень, 1986), Віденську конвенцію про охорону озонового шару (Відень, 1985), Рамкову конвенцію ООН про зміну клімату (Ріо-де-Жанейро, 1992) тощо. Виконання зобов'язань щодо участі України в міжнародних організаціях та договорах неможливе без даних гідрометеорологічних спостережень і прогнозів, а також спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища на базовій мережі спостережень, які здійснює національна гідрометеорологічна служба.

Державна система гідрометеорологічних спостережень (далі - система спостережень) - це комплексна багаторівнева спостережно-інформаційна система, призначена для проведення систематичних спостережень за гідрометеорологічними умовами, станом атмосфери, забруднення навколишнього природного середовища під впливом природних і антропогенних факторів, а також забезпечення споживачів інформацією про їх фактичний та очікуваний стан. Система спостережень дає змогу отримати понад 70 різних видів даних, зокрема метеорологічних, аерологічних, озонометричних, метеорологічних радіолокаційних, агрометеорологічних, гідрологічних, інформацію про стан забруднення повітря, поверхневих і морських вод, ґрунтів у пунктах базової мережі спостережень.

Метеорологічні наземні спостереження проводяться безперервно, цілодобово і синхронно на 221 станції.

Аерологічні спостереження, необхідні для вивчення атмосферних процесів на різних висотах і складання метеорологічних прогнозів, проводяться в 9 пунктах спостережень.

Агрометеорологічні спостереження з метою задоволення потреб сільського господарства проводяться у 143 пунктах спостережень, озонометричні спостереження у 5 пунктах, метеорологічні радіолокаційні спостереження за хмарами і опадами - у 8 пунктах.

Гідрологічні спостереження проводяться у 433 пунктах спостережень, розташованих на річках, озерах і водосховищах.

Морська стаціонарна гідрометеорологічна мережа включає в себе 32 пункти спостережень, розташовані у прибережній та шельфовій зонах, гирлах річок, що впадають у море.

Базові спостереження за забрудненням поверхневих вод проводяться у 240 пунктах спостережень, розташованих на 116 річках, 15 водосховищах, 7 озерах і лиманах. Якість води Чорного і Азовського морів і гирлових ділянок Дніпра, Дунаю і Південного Бугу контролюється у 154 пунктах. Стаціонарні спостереження за забрудненням атмосфери проводяться у 162 пунктах, розташованих у 53 містах.

Необхідними умовами надійного функціонування системи спостережень, забезпечення споживачів достовірною своєчасною інформацією та прогнозами є оснащення гідрометеорологічної служби сучасними засобами вимірювальної техніки, застосування новітніх технологій, розвиток науково-методичної бази проведення спостережень і прогнозування.

Розроблено, виготовлено та встановлено у мережі спостережень перші вітчизняні гідрометеорологічні прилади і обладнання. Фактично в Україні отримала розвиток нова наукоємна галузь промисловості - гідрометеорологічне приладобудування, що сприяло зменшенню витрат бюджетних коштів на закупівлю гідрометеорологічних приладів і обладнання за кордоном. Ведуться, роботи з удосконалення систем телезв'язку та оброблення інформації.

Проте технічне оснащення системи спостережень і прогнозування гідрометеорологічної служби недостатнє.

Більшість засобів вимірювальної техніки у гідрометеорологічній мережі розроблено 30 - 40 років тому. Недостатньо застосовуються сучасні технології автоматичного та дистанційного отримання інформації, а також системи збирання, передачі та обміну інформації через супутникові системи зв'язку. Потребує розвитку гідрометеорологічне прогнозування (особливо - довгострокове) на основі застосування сучасних чисельних методів прогнозування з використанням комп'ютерних технологій.

Це зумовило скорочення програми спостережень, застосування під час розроблення прогнозів недостатньо ефективних методів і технологій, зниження ефективності обслуговування споживачів, що негативно позначається на економічному розвитку, екологічній безпеці держави і може призвести до аварійних ситуацій на транспорті, особливо авіаційному.

Викликає занепокоєння стан технічного і технологічного оснащення гідрометеорологічної служби у зв'язку з тим, що в Україні спостерігається повторюваність стихійних гідрометеорологічних явищ, таких як катастрофічні паводки на річках Закарпаття у 1998 та 2001 роках.

Вирішенню питань забезпечення функціонування та науково-технічного переоснащення гідрометеорологічної служби сприятиме подальша реалізація на державному рівні за єдиною науково обґрунтованою програмою комплексу заходів з відповідним цільовим фінансуванням.

2. Мета Програми

Метою Програми є досягнення світового рівня забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, Збройних Сил, інших військових формувань, населення інформацією про фактичні та очікувані зміни гідрометеорологічних умов і стану навколишнього природного середовища шляхом переоснащення системи гідрометеорологічних спостережень та базової мережі спостережень сучасними засобами вимірювальної техніки для отримання, оброблення та доведення інформації до споживачів.

Для досягнення мети слід здійснити такі науково-технічні та організаційні заходи:

виконання наукових досліджень, спрямованих на розроблення нових і вдосконалення існуючих методів і технологій спостережень і прогнозів;

розроблення та виготовлення конкурентоспроможних гідрометеорологічних приладів і обладнання, а також забезпечення розвитку аналітичного приладобудування;

удосконалення та раціоналізація системи спостережень;

оснащення системи гідрометеорологічних спостережень та базової мережі спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища технічними комплексами, приладами і обладнанням, що відповідають світовим стандартам;

удосконалення гідрометеорологічного прогнозування, у тому числі довгострокового, на основі застосування сучасних чисельних методів прогнозування з використанням комп'ютерних технологій.

3. Завдання Програми

Завдання Програми наведено у додатку 1 до Програми.

У розділі 1 "Наукові дослідження" передбачено виконання таких завдань:

розроблення науково обґрунтованих вимог до структури і функціонування системи спостережень, удосконалення радіолокаційних методів проведення вимірювань;

розроблення методів прогнозування гідрометеорологічних явищ та забруднення навколишнього природного середовища.

У розділі 2 "Технічні засоби та технології отримання і первинного оброблення інформації" передбачено виконання таких завдань:

розроблення технічних засобів для забезпечення метеорологічних та агрометеорологічних спостережень;

розроблення автоматизованих станцій та технічних засобів для метеорологічного забезпечення безпеки польотів літаків цивільної авіації;

створення автоматизованої мережі метеорологічних радіолокаційних і аерологічних спостережень та розроблення технічних засобів для її оснащення;

розроблення засобів і технологій дистанційного отримання інформації;

створення сучасної системи гідрологічних спостережень;

розроблення засобів вимірювальної техніки і програмного забезпечення, збирання та оброблення інформації про стан забруднення атмосферного повітря, поверхневих і морських вод, ґрунтів;

розроблення повірочного обладнання і допоміжного устаткування для виконання гідрометеорологічних робіт.

У розділі 3 "Системи збирання, оброблення та передавання інформації, створення баз даних" передбачено виконання таких завдань:

створення сучасної системи метеорологічного телезв'язку та автоматизованих робочих місць спеціалістів гідрометеорологічної служби;

створення бази даних, забезпечення технічного і технологічного переоснащення системи оброблення оперативної та режимної інформації.

У розділі 4 "Розроблення нормативно-технічної документації" передбачено створення державної системи стандартизації в сфері гідрометеорології.

У розділі 5 "Розвиток системи гідрометеорологічного прогнозування на основі застосування комп'ютерних технологій" передбачено виконання таких завдань:

розроблення та впровадження в гідрометеорологічній службі чисельних методів визначення прогнозу погоди;

удосконалення методів визначення довгострокового прогнозу погоди;

впровадження комп'ютерних технологій метеорологічного, гідрологічного та агрометеорологічного прогнозування.

4. Механізм реалізації Програми

Переоснащення системи спостережень та прогнозування гідрометеорологічної служби передбачається здійснити шляхом впровадження приладів, обладнання і технологій, які розроблено або буде розроблено та виготовлено на вітчизняних підприємствах.

Деякі види приладів і обладнання до початку їх серійного виготовлення в Україні, а також техніку та устаткування, які економічно недоцільно розробляти в Україні, передбачається закуповувати за кордоном.

Державним замовником Програми є Мінекоресурсів, що укладає з виконавцями договори на виконання робіт, передбачених Програмою.

Вибір виконавців науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, а також постачальників розроблених приладів і обладнання здійснюватиметься на конкурсних засадах за результатами торгів згідно з Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".

5. Фінансування Програми

Для фінансування Програми у 2002 - 2006 роках необхідно 140720 тис. гривень, з них:

34700 тис. гривень без урахування податку на додану вартість - на проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт;

81000 тис. гривень без урахування податку на додану вартість - на закупівлю і монтаж у пунктах мережі гідрометеорологічних спостережень та базової мережі спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища засобів вимірювальної техніки, розроблення яких передбачається в рамках Програми;

24840 тис. гривень без урахування податку на додану вартість - на закупівлю (у тому числі за імпортом), монтаж у пунктах мережі спостережень засобів вимірювальної техніки, розроблення яких Програмою не передбачено;

180 тис. гривень без урахування податку на додану вартість - на оплату робіт з організаційно-технічного забезпечення виконання заходів Програми (проведення виставок, семінарів, закупівля оргтехніки тощо).

Необхідні обсяги фінансування технічного та технологічного переоснащення системи гідрометеорологічних спостережень та базової мережі спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища наведено у додатку 2 до Програми.

Розподіл за роками необхідних обсягів фінансування завдань Програми наведено у додатку 3 до Програми.

Джерелом фінансування Програми є кошти загального фонду державного бюджету.

6. Результати реалізації Програми

Реалізація завдань Програми забезпечить розроблення та освоєння до 2006 року виробництва засобів вимірювальної техніки та значною мірою сприятиме здійсненню технічного і технологічного переоснащення гідрометеорологічної служби.

Очікується значне підвищення ефективності роботи системи гідрометеорологічних спостережень та базової мережі спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища гідрометеорологічної служби. Це дасть змогу завчасно здійснювати заходи, спрямовані на запобігання матеріальним збиткам внаслідок небезпечних і стихійних гідрометеорологічних явищ.

Залучення до реалізації Програми вітчизняних наукових установ і підприємств сприятиме суттєвому скороченню обсягів валютних коштів, необхідних для забезпечення гідрометеорологічної служби сучасною технікою і технологіями. Крім цього, експорт деяких видів приладів, обладнання і технологій, розроблених відповідно до завдань Програми, може стати джерелом надходження валютних коштів до державного бюджету.

 

ПЕРЕЛІК
завдань (проектів) Програми

(тис. гривень)

Завдання, проект 

Виконавець 

Обсяг фінансування за рахунок державного бюджету (код програмної класифікації видатків 2401080) 

Термін виконання, роки 

усього 

використано в 1997 - 2000 роках

передбачено на 2001 рік 

передбачено на 2002 - 2006 роки

Розділ 1. Наукові дослідження 

Розроблення науково обґрунтованих вимог до структури і функціонування системи спостережень та удосконалення радіолокаційних методів проведення вимірювань 

  

  

  

  

  

  

Науково-дослідна робота (далі - НДР) "Розроблення вимог щодо побудови і функціонування системи гідрометеорологічних спостережень та базової мережі спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища з урахуванням сучасних вимог до технічних засобів і технологій отримання і первинного оброблення інформації та мінімізації витрат на утримання мереж спостережень" 

за результатами торгів 

312 

312 

2003 - 2005 

НДР "Удосконалення радіолокаційних методів реєстрації та розпізнавання стихійних метеорологічних явищ" 

Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут (УкрНДГМІ) Мінекоресурсів 

195 

100 

95 

2001 - 2002 

Розроблення методів прогнозування гідрометеорологічних явищ та стану забруднення навколишнього природного середовища 

  

  

  

  

  

  

НДР "Розроблення регіональних чисельних методів прогнозу погоди із завчасністю до 48 годин" 

- " - 

270 

110 

160 

- " - 

НДР "Розроблення автоматизованих методів прогнозування катастрофічних повеней і паводків на річках різних ландшафтних зон України" 

за результатами торгів 

270 

270 

2003 - 2005 

НДР "Удосконалення методики прогнозування забруднення атмосферного повітря в районах з підвищеним антропогенним впливом з урахуванням місцевих метеорологічних умов" 

за результатами торгів 

225 

225 

2002 - 2004 

Розділ 2. Технічні засоби та технології отримання і первинного оброблення інформації 

Розроблення технічних засобів для забезпечення метеорологічних та агрометеорологічних спостережень 

  

  

  

  

  

  

Дослідно-конструкторська робота (далі - ДКР) "Розроблення стаціонарного комплексу з вимірювання метеопараметрів, оброблення та передачі інформації" 

Державне науково-виробниче підприємство (ДНВП) "Спецавтоматика" Мінпромполітики 

224,52 

63 

161,52 

1997 - 2001 

ДКР "Розроблення автоматизованої системи для вимірювання параметрів сонячної радіації, їх збору та оброблення" 

УкрНДГМІ, Мінекоресурсів,
АТ "Міррад" 

63 

62 

- " - 

ДКР "Розроблення комплексу обладнання для вимірювання фотоактивної радіації, температури та вологості ґрунту на глибині до 3,2 метра, випаровування та інших агрометеопараметрів" 

за результатами торгів 

360 

360 

2003 - 2005 

ДКР "Розроблення переносного агрометеорологічного комплексу" 

- " - 

216 

80 

136 

2001 - 2003 

ДКР "Розроблення суднового автоматичного гідрометеокомплексу" 

- " - 

630 

630 

2003 - 2005 

ДКР "Розроблення мобільного метеорологічного комплексу для вимірювання основних метеопараметрів" 

ДНВП "Спецавтоматика" Мінпромполітики 

450 

160 

290 

2001 - 2003 

Розроблення автоматизованих станцій та технічних засобів для метеорологічного забезпечення безпеки польотів літаків цивільної авіації  

  

  

  

  

  

  

ДКР "Розроблення автоматизованої аеродромної метеорологічної станції" 

- " - 

334,48 

125,256 

149,8 

59,424 

1997 - 2002 

ДКР "Розроблення реєстратора метеорологічної дальності видимості" 

Конструкторське бюро лазерної техніки Мінпромполітики 

502 

137 

167 

198 

1997 - 2002 

Науково-дослідна та дослідно-конструкторська робота (далі - НДДКР) "Розроблення автоматизованого лазерного вимірювача розподілу швидкості вітру для забезпечення безпеки польотів літаків" 

за результатами торгів 

1500 

1500 

2003 - 2006 

Створення автоматизованої мережі метеорологічних радіолокаційних та аерологічних спостережень та розроблення технічних засобів для її оснащення 

  

  

  

  

  

  

ДКР "Розроблення метеорологічної двоканальної (3 та 10 см) когерентної радіолокаційної станції" 

- " - 

2700 

615,51 

2084,49 

2001 - 2004 

ДКР "Створення автоматизованої мережі для збирання, оброблення та передачі радіолокаційної інформації" 

- " - 

650 

650 

2003 - 2005 

ДКР "Розроблення багатофункціонального радіозондового комплексу на основі вимірювання аерологічних параметрів за допомогою радіотеодоліта" 

Наукове і проектно-виробниче підприємство (НПВП) "Техприлад" 

460 

293,154 

89,846 

77 

1997 - 2002 

Розроблення засобів та технології дистанційного отримання інформації  

  

  

  

  

  

  

НДР "Розроблення концепції та програми технологічного переоснащення мережі спостережень" 

за результатами торгів 

90 

90 

2005 - 2006 

ДКР "Розроблення системи дистанційного зондування Землі для вимірювання фізичних параметрів ґрунту" 

АТ "Міррад" 

360 

28,8 

151,2 

180 

1997 - 2002 

НДДКР "Розроблення автоматичної системи дистанційного зондування атмосфери для визначення у безперервному режимі висотного розподілу температури, тиску та вологості, а також вологовмісту та водозапасу в хмарах" 

за результатами торгів 

540 

540 

2004 - 2006 

ДКР "Розроблення грозопеленгатора" 

за результатами торгів 

600 

600 

2004 - 2006 

НДДКР "Розроблення автоматичної апаратури для моніторингу динамічних процесів у тропосфері (0,5 - 10 кілометрів) радіометодом" 

Харківський національний університет радіоелектроніки МОН 

270 

13,916 

86,084 

170 

1997 - 2003 

ДКР "Розроблення станції приймання інформації з вітчизняних орбітальних супутників Землі (типу "СІЧ-1М" та "Мікросупутник")" 

за результатами торгів 

702 

702 

2004 - 2006 

Створення сучасної системи гідрологічних спостережень  

  

  

  

  

  

  

ДКР "Розроблення автоматизованого гідрологічного поста для вимірювання температури, мутності та рівня води, опадів, параметрів вітру тощо" 

- " - 

270 

110 

160 

2001 - 2003 

ДКР "Розроблення автоматизованої інформаційної системи збирання та передачі гідрометеорологічних даних у басейнах гірських річок України, зони відчуження Чорнобильської атомної електростанції" 

за результатами торгів 

975 

975 

2003 - 2006 

ДКР "Розроблення комплексу обладнання для морської прибережної гідрометеорологічної станції" 

МГІ Національної академії наук 

480 

220 

260 

2001 - 2003 

ДКР "Розроблення переносного вимірювача швидкості течії води на різних глибинах" 

- " - 

120 

56 

64 

2001 - 2002 

ДКР "Розроблення дистанційного вимірювача поверхневої швидкості течії водних потоків" 

за результатами торгів 

72 

72 

2003 - 2004 

НДДКР "Розроблення платформи-буя для контролю гідрометеорологічних параметрів навколишнього природного середовища на внутрішніх водоймах" 

- " - 

576 

576 

2005 - 2006 

ДКР "Розроблення пробовідбірника річкових донних відкладень" 

УкрНДГМІ Мінекоресурсів 

120 

80 

40 

2001 - 2002 

ДКР "Розроблення озерного (річкового) батометра для отримання проб води на заданих глибинах" 

за результатами торгів 

78 

78 

2003 - 2004 

Розроблення засобів вимірювальної техніки та програмного забезпечення вимірювання, збирання та оброблення інформації про стан забруднення атмосферного повітря, поверхневих і морських вод, ґрунтів 

  

  

  

  

  

  

ДКР "Розроблення програмного забезпечення збирання, оброблення та розповсюдження інформації про рівень забруднення атмосферного повітря, ґрунтів, поверхневих і морських вод" 

- " - 

144 

144 

- " - 

ДКР "Розроблення гідрохімічного зонду для автономного вимірювання характеристик води (температура, pH, кисень, сульфіди, важкі метали, електропровідність тощо)" 

МГІ Національної академії наук 

360 

130 

230 

2001 - 2002 

ДКР "Розроблення озонометра для вимірювання фонової концентрації озону в приземному шарі атмосфери" 

за результатами торгів 

270 

270 

2003 - 2005 

ДКР "Розроблення пересувної лабораторії для спостережень за забрудненням атмосфери" 

- " - 

2400 

2400 

2005 - 2006 

ДКР "Розроблення модульної станції з набором датчиків для вимірювання оксиду азоту, діоксиду азоту, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, пилу, формальдегіду та свинцю" 

- " - 

1500 

1500 

- " - 

ДКР "Розроблення газоаналізатора оксиду азоту, діоксиду азоту, вимірювання фонових концентрацій в атмосферному повітрі" 

- " - 

324 

324 

2003 - 2005 

ДКР "Розроблення газоаналізатора діоксиду сірки для вимірювання фонових концентрацій в атмосферному повітрі" 

- " - 

324 

324 

2003 - 2004 

ДКР "Розроблення газоаналізатора метану та неметанових вуглеводнів для вимірювання фонових концентрацій в атмосферному повітрі" 

за результатами торгів 

324 

324 

2005 - 2006 

ДКР "Розроблення газоаналізатора оксиду вуглецю для вимірювання фонових концентрацій в атмосферному повітрі" 

АТ "Украналіт" Мінпромполітики 

324 

100 

224 

2001 - 2002 

ДКР "Розроблення автоматичного газоаналізатора контролю діоксиду вуглецю для вимірювання фонових концентрацій в атмосферному повітрі" 

за результатами торгів 

180 

180 

2003 - 2004 

ДКР "Розроблення переносного вимірювача вмісту нітратів у поверхневих водах" 

- " - 

216 

216 

2003 - 2005 

ДКР "Розроблення малогабаритного аналізатора озону для аерологічного зондування" 

- " - 

270 

270 

2005 - 2006 

ДКР "Розроблення електроаспіратора з програмним управлінням для відбору проб атмосферного повітря" 

- " - 

108 

108 

2003 - 2004 

ДКР "Розроблення портативного вимірювача амонійного азоту у водному середовищі" 

за результатами торгів 

90 

90 

2005 - 2006 

ДКР "Розроблення комплексу для вимірювання температури, pH та електропровідності атмосферних опадів" 

- " - 

144 

144 

- " - 

ДКР "Розроблення аналізатора загального вмісту хлоридів у поверхневих водах" 

АТ "Украналіт" Мінпромолітики 

144 

65 

79 

2001 - 2002 

ДКР "Розроблення автоматичного аналізатора вмісту діоксиду сірки (стаціонарного)" 

за результатами торгів 

72 

72 

2003 - 2004 

ДКР "Розроблення автоматичного аналізатора вмісту аміаку (стаціонарного)" 

- " - 

72 

72 

2004 - 2005 

ДКР "Розроблення багатокомпонентного масспектрометричного комплексу для визначення мікроконцентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі" 

- " - 

360 

140 

220 

2001 - 2003 

ДКР "Розроблення комплексу обладнання для автономних пересувних лабораторій хімічного аналізу повітря на місці його відбору" 

за результатами торгів 

234 

234 

2003 - 2004 

ДКР "Розроблення інфрачервоного аналізатора вмісту нафтопродуктів у воді і автономного пристрою пробопідготовки" 

- " - 

270 

270 

2005 - 2006 

ДКР "Виконання модернізації аналізатора вмісту хімічних елементів (NAT) для проведення експрес-аналізу забруднення природного середовища у селітебній зоні" 

- " - 

72 

72 

- " - 

Розроблення повірочного обладнання та допоміжного устаткування для виконання гідрометеорологічних робіт 

  

  

  

  

  

  

ДКР "Розроблення обладнання для повірки вимірювачів параметрів вітру" 

ВАТ "Інститут радіовимірювальної апаратури" Мінпромполітики 

130 

80,29 

19,71 

30 

1997 - 2002 

ДКР "Розроблення обладнання для повірки датчиків температури та вологості повітря" 

за результатами торгів 

90 

90 

2002 - 2003 

ДКР "Розроблення комплексної контрольно-методичної лабораторії радіонуклідного аналізу" 

- " - 

270 

270 

2005 - 2006 

ДКР "Розроблення комплексної пересувної лабораторії для повірки метеорологічних приладів" 

- " - 

360 

-  

-  

360 

- " -  

ДКР "Розроблення комплексної пересувної лабораторії для повірки аналітичних приладів" 

- " - 

414 

414 

- " - 

ДКР "Розроблення багатоканального (оксиду та діоксиду азоту, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, метану) безбалонного генератора для виготовлення вихідних газів для метрологічного забезпечення газоаналітичної системи" 

АТ "Украналіт" Мінпромполітики 

324 

130 

194 

2001 - 2002 

ДКР "Розроблення обладнання для добування водню електролізним методом" 

за результатами торгів 

72 

40 

32 

- " - 

ДКР "Розроблення обладнання для повірки актинометричних приладів" 

УкрНДГМІ Мінекоресурсів 

144 

60 

84 

2001 - 2002 

ДКР "Розроблення допоміжного устаткування для виконання гідрометеорологічних робіт" 

за результатами торгів 

2445,224 

285,224 

2160 

2003 - 2006 

Розділ 3. Системи збирання, оброблення та передавання інформації, створення баз даних 

Створення сучасної системи метеорологічного телезв'язку та автоматизованих робочих місць спеціалістів гідрометеорологічної служби 

  

  

  

  

  

  

ДКР "Створення національної мережі метеорологічного телезв'язку як складової частини Глобальної системи телезв'язку Всесвітньої метеорологічної організації ООН та Регіональної системи передачі метеорологічних даних у регіоні VI (Європа)" 

- " - 

2340 

2340 

- " - 

ДКР "Створення системи збирання, розподілення та обміну інформації через супутникові системи зв'язку" 

- " - 

540 

540 

2005 - 2006 

ДКР "Створення системи взаємодії національної мережі метеорологічного телезв'язку з іншими мережами і системами, в тому числі з Урядовою інформаційно-аналітичною системою з питань надзвичайних ситуацій" 

за результатами торгів 

216 

216 

2002 - 2004 

Створення бази даних, забезпечення технічного та технологічного переоснащення системи оброблення оперативної та режимної інформації 

  

  

  

  

  

  

ДКР "Створення підсистеми локальних мереж для оброблення інформації, моделювання і прогнозування гідрометеорологічних процесів і забруднення навколишнього природного середовища" 

- " - 

1260 

1260 

2003 - 2006 

ДКР "Створення і модернізація автоматизованих робочих місць спеціалістів гідрометеорологічної служби" 

- " - 

550 

550 

- " - 

Розділ 4. Розроблення нормативно-технічної документації 

Створення державної системи стандартизації в сфері гідрометеорології 

  

  

  

  

  

  

НДР "Розроблення державних та галузевих стандартів у сфері гідрометеорології" 

УкрНДГМІ Мінекоресурсів 

600 

3,43 

596,57 

2001 - 2006 

НДР "Розроблення нормативно-правових і нормативно-методичних документів здійснення гідрометеорологічної діяльності" 

за результатами торгів 

900 

900 

2002 - 2006 

Розділ 5. Розвиток системи гідрометеорологічного прогнозування на основі застосування комп'ютерних технологій 

Розроблення та впровадження в гідрометеорологічній службі чисельних методів прогнозування погоди 

  

  

  

  

  

  

НДДКР "Розроблення та впровадження ієрархічної системи моделей чисельного прогнозування погоди, небезпечних та стихійних метеорологічних явищ з різною завчасністю на території України" 

за результатами торгів 

800 

800 

2002 - 2005 

НДДКР "Придбання та виконання адаптації моделі чисельного прогнозування погоди "Аладін" для умов України"  

за результатами торгів 

1582,5 

1582,5 

2002 - 2004 

Удосконалення методів довгострокового прогнозування погоди 

  

  

  

  

  

  

НДР "Удосконалення методів довгострокового прогнозування погоди і клімату в Україні та його мінливості на основі використання широких спектрів первинних даних та сучасного інформаційного забезпечення" 

- " - 

500 

500 

2002 - 2005 

Впровадження комп'ютерних технологій метеорологічного, гідрологічного та агрометеорологічного прогнозування 

  

  

  

  

  

  

НДДКР "Розроблення та впровадження автоматизованих басейнових інформаційно-прогностичних ГІС-орієнтованих систем та технології прогнозування водного режиму та небезпечних стихійних явищ на водних об'єктах" 

- " - 

400 

400 

2002 - 2006 

НДДКР "Розроблення та впровадження методів і технологічних засобів підготовки багаторівневої системи агрометеорологічних прогнозів за даними наземної і супутникової інформації для цілей сільського господарства" 

за результатами торгів 

360 

360 

2002 - 2005 

НДДКР "Розроблення та впровадження системи морського гідрометеорологічного прогнозування для забезпечення морського господарства" 

- " - 

500 

500 

- " - 

ДКР "Розроблення та впровадження комп'ютерної інформаційно-аналітичної системи "Ресурси та якість поверхневих вод України" 

- " - 

400 

400 

- " - 

НДДКР "Розроблення та впровадження високоефективних технологій збирання, оброблення та розповсюдження цифрової гідрометеорологічної інформації із штучних супутників Землі" 

- " - 

500,016 

500,016 

2002 - 2006 

НДДКР "Розроблення та впровадження системи моніторингу озону та ультрафіолетової радіації на території України та методів прогнозування озонових аномалій" 

за результатами торгів 

300 

-  

-  

300 

2002 - 2004 

Усього 

  

38814,74 

1088,64
у тому числі 803,4 на фінансування робіт, які виконуються 

3026,1 

34700 

  

 

ОБСЯГИ
фінансування технічного та технологічного переоснащення системи гідрометеорологічних спостережень та базової мережі спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища

(тис. гривень)

Найменування технічних засобів обладнання та робіт 

Обсяг фінансування на закупівлю існуючих технічних засобів обладнання, в тому числі за імпортом, розроблення яких Програмою не передбачено, та на їх монтаж 

Обсяг фінансування на закупівлю та монтаж технічних засобів обладнання, розроблення яких передбачено виконати в рамках Програми 

Закупівля технічних засобів, обладнання і виконання монтажних та пусконалагоджувальних робіт, передбачених Програмою за рахунок коштів загального фонду державного бюджету (код програмної класифікації видатків 2401080) 

Автоматичні комплекси та прилади для наземних гідрометеорологічних спостережень 

5040 

20880 

Системи та прилади для метеорологічного забезпечення авіації 

3420 

24500 

Технічні засоби для метеорологічних радіолокаційних та аерологічних спостережень 

3060 

6840 

Технічні системи дистанційного вимірювання параметрів атмосфери та поверхні Землі 

3060 

Технічні засоби і обладнання для контролю за забрудненням навколишнього природного середовища 

4950 

10620 

Технічні засоби для прийому та передачі інформації 

2700 

4080 

Електронно-обчислювальна техніка та комплектуючі вироби до неї 

1530 

220 

Обладнання для повірки гідрометеорологічних та аналітичних приладів і систем 

360 

2520 

Допоміжне обладнання, устаткування 

2520  

3780  

Витрати на монтаж, наладку та освоєння зазначеного обладнання та технічних засобів 

1260 

4500 

Усього 

24840 

81000 

 

РОЗПОДІЛ
обсягів фінансування завдань Програми за роками (джерело фінансування - загальний фонд державного бюджету (код програмної класифікації видатків 2401080)

(тис. гривень)

Найменування завдання 

Усього 

2002 рік 

2003 рік 

2004 рік 

2005 рік 

2006 рік 

Виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт, проведення державних приймальних випробувань та державної метрологічної атестації 

34700 

5200 

5950 

5950 

5950 

11650 

Закупівля та монтаж технічних засобів, усього 

105840 

19565,8 

19672,5 

19672,5 

19678,5 

27250,7 

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

тих, розроблення яких Програмою не передбачено (включаючи технічні засоби іноземного виробництва) 

24840 

4574 

4574 

4603 

4392,3 

6696,7 

розроблених у результаті виконання Програми

81000 

14991,8 

15098,5 

15069,5 

15286,2 

20554 

Організаційно-технічне забезпечення виконання заходів Програми 

180 

  

  

  

  

180 

Усього 

140720 

24765,8 

25622,5 

25622,5 

25628,5 

39080,7 

___________

Опрос