Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении перечня должностей научных (научно-педагогических) работников государственных предприятий, учреждений, организаций, пребывание на которых дает право на назначение пенсий и выплаты денежного пособия при выходе на пенсию в соответствии со статьей 24 Закона Украины "О научной и научно-технической деятельности"

КМ Украины
Постановление КМ от 22.11.2001 № 1571
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 22 листопада 2001 р. N 1571

Київ

Про затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників державних підприємств, установ, організацій, перебування на яких дає право на призначення пенсій та виплати грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність"

Постанова втратила чинність
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 4 березня 2004 року N 257)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити перелік посад наукових (науково-педагогічних) працівників державних підприємств, установ, організацій, перебування на яких дає право на призначення пенсій та виплати грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", що додається.

2. Дія цієї постанови поширюється на наукових працівників, які працювали на державних підприємствах, в установах, організаціях та вищих навчальних закладах колишніх Української РСР, інших республік СРСР, а також СРСР.

3. В абзаці п'ятнадцятому пункту 3 Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994 р. N 283 (ЗП України, 1994 р., N 8, ст. 213; Офіційний вісник України, 2000 р., N 28, ст. 1164), слова та цифри "постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 1999 р. N 923 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 22, ст. 1010), з дати присудження наукового ступеня або вченого звання" замінити словами та цифрами "постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2001 р. N 1571".

4. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 27 травня 1999 р. N 923 "Про перелік посад наукових працівників державних наукових установ, організацій та посад науково-педагогічних працівників державних вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на одержання пенсії та грошової допомоги при виході на пенсію відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 22, ст. 1010);

постанову Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2000 р. N 1191 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 травня 1999 р. N 923 у зв'язку з прийняттям Закону України від 6 квітня 2000 р. "Про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 31, ст. 1313);

постанову Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. N 976 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 травня 1999 р. N 923" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 32, ст. 1490).

 

Прем'єр-міністр України 

А. КІНАХ 

Інд. 26

 

ПЕРЕЛІК
посад наукових (науково-педагогічних) працівників державних підприємств, установ, організацій, перебування на яких дає право на призначення пенсій та виплати грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність"

Підприємства, установи, організації 

Найменування посади 

1. Президії Національної академії наук, Української академії аграрних наук, Академії медичних наук, Академії педагогічних наук, Академії правових наук, Академії мистецтв 

президент; перший віце-президент; віце-президент; головний учений секретар; перший заступник головного ученого секретаря; заступник головного ученого секретаря; академік-секретар відділення; заступник академіка-секретаря відділення; член президії академії наук; керівник (завідуючий, начальник тощо), заступник керівника (завідуючого, начальника тощо) структурного підрозділу (управління, відділу, відділення, секції, сектору тощо), який виконує науково-організаційну роботу;

головний науковий співробітник; провідний науковий співробітник; старший науковий співробітник; науковий співробітник; молодший науковий співробітник; учений секретар; науковий співробітник-консультант 

2. Наукові установи, організації (науково-дослідні, дослідні, проектні, пошукові, проектно-конструкторські, технологічні, проектно-технологічні, конструкторські організації, науково-технічні центри, науково-технічні комплекси, науково-виробничі об'єднання, інші наукові установи, організації), їх філіали 

керівник (директор, генеральний конструктор, начальник тощо); заступник керівника (директора, генерального конструктора, начальника тощо) з основного напряму діяльності установи, організації (їх філіалів); учений секретар;

головний інженер (конструктор, технолог, інший фахівець), заступник головного інженера (конструктора, технолога, іншого фахівця) установи, організації (їх філіалів) з основного напряму діяльності установи, організації (їх філіалів);

керівник (завідуючий, начальник тощо), заступник керівника (завідуючого, начальника тощо), головний інженер (конструктор, технолог, інший фахівець), провідний інженер (конструктор, технолог, інший фахівець) структурного підрозділу (відділення, відділу, лабораторії, сектору, бюро, групи тощо), який займається науковою, науково-технічною або науково-організаційною діяльністю; головний інженер (конструктор, технолог, інший фахівець) наукового напряму, наукового проекту;

головний науковий співробітник; провідний науковий співробітник; старший науковий співробітник; науковий співробітник; молодший науковий співробітник 

3. Вищі навчальні заклади та заклади післядипломної освіти (їх філіали) III - IV рівнів акредитації (інститут, консерваторія, академія, університет тощо); наукові підрозділи в їхньому складі 

керівник (ректор, президент тощо); заступники керівника (ректора, президента тощо) з науково-педагогічного або наукового напряму діяльності; керівник філіалу; заступники керівника філіалу з науково-педагогічного або наукового напряму діяльності; завідувач кафедри; професор; доцент; старший викладач; викладач; асистент; учений секретар

керівник (завідуючий, начальник тощо), заступник керівника (завідуючого, начальника тощо) структурного підрозділу (кафедри, відділу, лабораторії, сектору, групи тощо) з наукового напряму діяльності установи (її філіалу);

головний науковий співробітник; провідний науковий співробітник; старший науковий співробітник; науковий співробітник; молодший науковий співробітник 

4. Підприємства, виробничі об'єднання, заклади охорони здоров'я, інші установи, організації, не зазначені в пунктах 1 - 3 цього переліку 

керівник (начальник, завідуючий тощо), головний інженер (конструктор, технолог, інший фахівець), провідний інженер (конструктор, технолог, інший фахівець) структурного підрозділу (відділення, відділу, лабораторії, сектору, бюро, групи тощо) з наукового напряму діяльності організації (її філіалу); головний інженер (конструктор, технолог, інший фахівець) наукового напряму, наукового проекту

головний науковий співробітник; провідний науковий співробітник; старший науковий співробітник; науковий співробітник; молодший науковий співробітник 

____________

Опрос