Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Государственной технической инспекции Государственного департамента страхового фонда документации

КМ Украины
Постановление КМ от 26.10.2001 № 1447
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 жовтня 2001 р. N 1447

Київ

Про затвердження Положення про Державну технічну інспекцію Державного департаменту страхового фонду документації

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 25 травня 2006 року N 742
,
від 16 липня 2008 року N 643

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 10 квітня 2013 року N 252)

Відповідно до статті 14 Закону України "Про страховий фонд документації України" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Положення про Державну технічну інспекцію Державного департаменту страхового фонду документації (додається).

 

Прем'єр-міністр України 

А. КІНАХ 

Інд. 33

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державну технічну інспекцію Державного департаменту страхового фонду документації

1. Державна технічна інспекція Державного департаменту страхового фонду документації (далі - Інспекція) діє у складі Державного департаменту страхового фонду документації та здійснює контроль за дотриманням законодавства у сфері формування та ведення страхового фонду документації (далі - страховий фонд) галузевими, обласними (регіональними) страховими фондами документації, створеними міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування, а також підприємствами (установами) страхового фонду документації та іншими юридичними і фізичними особами, які формують і ведуть страховий фонд (далі - суб'єкти державної системи страхового фонду документації).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.05.2006 р. N 742)

2. Інспекція у своїй діяльності керується Конституцією України і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами МНС, наказами Державного департаменту страхового фонду документації.

3. Основними завданнями Інспекції є:

участь у реалізації державної політики щодо здійснення контролю за формуванням та веденням страхового фонду суб'єктами державної системи страхового фонду документації;

абзац третій пункту 3 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 25.05.2006 р. N 742)

визначення стану державної системи страхового фонду документації;

проведення аналізу та подання рекомендацій щодо удосконалення роботи, пов'язаної з вирішенням питань функціонування державної системи страхового фонду документації.

4. Інспекція відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить перевірки суб'єктів державної системи страхового фонду документації з питань дотримання:

вимог законодавства про страховий фонд;

порядку формування та ведення страхового фонду;

термінів формування страхового фонду та порядку внесення змін до документів страхового фонду;

науково-технічного рівня виготовлення, зберігання та відтворення документів страхового фонду;

2) складає акти та узагальнює матеріали перевірок;

3) розробляє заходи, спрямовані на усунення порушень законодавства з питань страхового фонду та запобігання таким порушенням;

4) готує та подає Державному департаменту страхового фонду документації інформацію про стан формування та ведення фонду суб'єктами державної системи страхового фонду документації;

5) подає пропозиції щодо впровадження передових технологій у роботі, пов'язаній з вирішенням питань страхового фонду;

6) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів та нормативних документів з питань страхового фонду;

7) безоплатно надає консультаційну допомогу суб'єктам державної системи страхового фонду документації;

8) здійснює інші функції у межах своїх повноважень.

5. Інспекція має право:

доступу на територію суб'єктів державної системи страхового фонду документації, щодо яких проводиться перевірка;

отримувати від суб'єктів державної системи страхового фонду документації, щодо яких проводиться перевірка, необхідні документи та інформацію;

давати обов'язкові для виконання вказівки (приписи) стосовно усунення порушень у порядку формування та ведення страхового фонду;

залучати спеціалістів за погодженням з керівниками суб'єктів державної системи страхового фонду документації для розгляду питань, що належать до компетенції Інспекції.

6. Інспекція зобов'язана:

забезпечувати якісне проведення перевірок та об'єктивність їх результатів;

зберігати державну та іншу передбачену законом таємницю, отриману під час здійснення своїх повноважень.

7. У процесі виконання своїх повноважень Інспекція взаємодіє з іншими структурними підрозділами Державного департаменту страхового фонду документації, а також із суб'єктами державної системи страхового фонду документації.

При Інспекції можуть утворюватися групи позаштатних (громадських) інспекторів, положення про які затверджує МНС.

(пункт 7 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 16.07.2008 р. N 643)

8. Порядок організації роботи Інспекції встановлюється Положенням про організацію та проведення інспекційних перевірок Державною технічною інспекцією Державного департаменту страхового фонду документації, яке затверджується МНС.

Посадові особи Інспекції, які відповідно до службових обов'язків здійснюють контроль за формуванням та веденням страхового фонду, є державними інспекторами з питань формування та ведення страхового фонду.

Державним інспекторам видається посвідчення, виготовлене за зразком, установленим МНС.

9. Голова Державного департаменту страхового фонду документації є Головним державним інспектором з питань формування та ведення страхового фонду документації України.

10. Інспекцію очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади голова Державного департаменту страхового фонду документації.

Начальник Інспекції за посадою є заступником Головного державного інспектора з питань формування та ведення страхового фонду документації України.

11. Начальник Інспекції:

здійснює керівництво діяльністю Інспекції, несе персональну відповідальність за виконання завдань і функцій, покладених на Інспекцію;

визначає ступінь відповідальності посадових осіб Інспекції;

подає голові Державного департаменту страхового фонду документації пропозиції щодо призначення та звільнення посадових осіб Інспекції.

12. Суб'єкти державної системи страхового фонду документації, щодо яких проводяться перевірки, мають право оскаржувати результати перевірок відповідно до законодавства.

13. Інспекція утримується за рахунок коштів, передбачених на утримання Державного департаменту страхового фонду документації.

14. Граничну чисельність працівників Інспекції затверджує голова Державного департаменту страхового фонду документації в межах граничної чисельності працівників Департаменту.

15. Інспекція забезпечується матеріально-технічними засобами, необхідними для виконання покладених на неї завдань, за номенклатурою, затвердженою головою Державного департаменту страхового фонду документації.

16. Інспекція має печатку із своїм найменуванням, а також бланк із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

____________

Опрос