Идет загрузка документа (181 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Программы комплексной противопаводковой защиты в бассейне р. Тисы в Закарпатской области на 2002 - 2006 годы и прогнозе до 2015 года

КМ Украины
Постановление КМ от 24.10.2001 № 1388
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 24 жовтня 2001 р. N 1388

Київ

Про затвердження Програми комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиси у Закарпатській області на 2002 - 2006 роки та прогноз до 2015 року

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 13 лютого 2006 року N 130

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 22 червня 2011 року N 704)

Дію постанови відновлено
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 7 вересня 2011 року N 940)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 18 липня 2012 року N 657

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 19 грудня 2012 року N 1162)

З метою забезпечення комплексного підходу до управління паводковим стоком у басейні р. Тиси та захисту населених пунктів, народногосподарських об'єктів і земель від шкідливої дії вод, мінімізації збитків від руйнівної дії паводків і повеней у Закарпатській області Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Програму комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиси у Закарпатській області на 2002 - 2006 роки та прогноз до 2015 року (далі - Програма), що додається.

2. Пункт 2 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 13.02.2006 р. N 130)

3. Міністерству надзвичайних ситуацій, Міністерству інфраструктури, Міністерству аграрної політики, Міністерству економічного розвитку і торгівлі разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади, що визначені відповідальними виконавцями Програми, передбачити кошти на її виконання в межах видатків, що визначаються їм на ці цілі щороку під час формування Державного бюджету України на відповідний рік.

(абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 13.02.2006 р. N 130,
 від 18.07.2012 р. N 657)

Закарпатській обласній державній адміністрації під час підготовки проектів обласного бюджету передбачити кошти на фінансування відповідних заходів Програми.

4. Міністерству економіки, Міністерству фінансів, Міністерству охорони навколишнього природного середовища, Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державному комітетові по водному господарству провести відповідну роботу щодо залучення додаткових фінансових ресурсів, у тому числі іноземних інвесторів, для реалізації заходів Програми.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.02.2006 р. N 130)

 

Прем'єр-міністр України

А. КІНАХ

Інд. 33

 

ПРОГРАМА
комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиси у Закарпатській області на 2006 - 2015 роки

Загальна частина

Результати аналізу причин виникнення надзвичайних ситуацій з катастрофічними наслідками, зумовлених підняттям рівня води в р. Тисі та її притоках у Закарпатській області, свідчать про необхідність комплексного підходу до розв'язання цієї проблеми.

Тиса бере початок у Рахівському районі і є основною водною артерією Закарпатської області. Більша частина її стоку формується на території Румунії - 50,9 відсотка, України - 25,6 і Словаччини - 13,4 відсотка.

Довжина річки 967 кілометрів, у тому числі на території Закарпатської області - 262 кілометри. Гідрографічні характеристики основних річок басейну р. Тиси зазначені у додатку 1. По р. Тисі на ділянках загальною протяжністю 107 кілометрів проходить державний кордон, у тому числі 65 кілометрів - між Україною і Румунією, 42 кілометри - між Україною та Угорщиною.

Територія Закарпатської області за географічним положенням та кліматичними умовами належить до зони розвинутої зливової діяльності, де протягом року неодноразово за короткі проміжки часу рівень опадів досягає 100 і більше міліметрів, що є причиною формування значних, часто катастрофічних за своїми наслідками паводків.

Крім природних факторів, великий вплив на виникнення та формування паводків має техногенне навантаження, викликане зменшенням на значних ділянках площі стиглих лісів та зміною їх видового складу, забудовою та результатами господарської діяльності на паводконебезпечних територіях.

Експлуатація існуючих у Закарпатській області протипаводкових гідротехнічних споруд розпочалася ще у XVIII столітті. Деякі з них потребують реконструкції та капітального ремонту. Дамби різної висоти не створюють єдиного комплексу, який міг би забезпечити надійний протипаводковий захист, а їх конструкція не відповідає сучасним технічним вимогам.

Проблема також полягає в тому, що наявна інфраструктура та стан гідротехнічних протипаводкових споруд Закарпатської області не забезпечує захист населення, виробничих об'єктів та сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод, пов'язаної з природними умовами (гідрометеорологічна ситуація, геологічні та гідрогеологічні умови, сейсмічна активність у тектонічних зонах) та техногенними факторами формування і проходження паводків у басейні р. Тиси.

Мета і основні завдання Програми

Мета Програми полягає у створенні цілісного комплексу захисних та регулюючих споруд у басейні р. Тиси для забезпечення захисту населених пунктів, виробничих об'єктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод та створення безпечних умов для життєдіяльності населення.

Основними завданнями Програми є:

створення принципово нової системи протипаводкових споруд;

проведення реконструкції гідротехнічних споруд для підвищення їх стійкості та експлуатаційної надійності, що в комплексі з протипаводковими ємностями спеціального призначення забезпечить інженерний захист об'єктів і населення під час проходження високих паводків;

забезпечення контурно-меліоративного упорядження території на водозборах;

будівництво та реконструкція залізничних і автодорожніх мостів, підпірних стінок та інших інженерних споруд залізниці, переходів і водопропускних споруд на автодорогах та залізниці;

недопущення будівництва житлових будинків і виробничих об'єктів у зонах можливого затоплення;

проведення моніторингу якісних та кількісних показників стану водних ресурсів;

забезпечення високоефективної експлуатації водогосподарських об'єктів та інших інженерних споруд;

впровадження екологічно безпечних технологій у водному, сільському та лісовому господарстві з дотриманням вимог Водного, Земельного та Лісового кодексів України, інших нормативно-правових актів.

Здійснення заходів щодо створення цілісного протипаводкового комплексу інженерного захисту території, упорядкування інфраструктури та розміщення населених пунктів і промислових об'єктів, а також створення нормативно-правової бази для регулювання забудови і поліпшення умов проживання у паводконебезпечних місцевостях ґрунтується на засадах ефективного і надійного гарантування безпеки громадян та їх майна.

План заходів із створення цілісного протипаводкового комплексу в Закарпатській області в басейні р. Тиси зазначений у додатку 2.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Для досягнення мети Програми передбачається здійснити заходи за такими напрямами:

визначення на основі сучасних методів гідрологічних досліджень, геодезичних і математичних розрахунків зон можливого затоплення паводками різної повторюваності;

реконструкція та будівництво захисних гідротехнічних споруд, зокрема:

реконструкція наявної протипаводкової системи дамб і будівництво нових дамб, загальна довжина яких становить 906,7 кілометра;

реконструкція існуючих водосховищ;

укріплення берегів водотоків завдовжки 117,6 кілометра;

реконструкція автомобільних та залізничних мостів і дорожніх споруд;

капітальний ремонт польдерних насосних станцій;

створення нових та розширення діючих баз служби експлуатації протиповіневих споруд і придбання техніки;

здійснення заходів щодо регулювання русла р. Тиси та впорядкування господарської діяльності на водозборах, а саме:

регулювання русел річок завдовжки 178,78 кілометра;

будівництво протиселевих споруд;

вжиття протиерозійних заходів;

будівництво 24 акумулюючих сухих польдерів у рівнинній частині області загальним об'ємом 255,29 млн. куб. метрів;

будівництво 42 сухих протипаводкових ємностей в гірській частині області загальним об'ємом 288,4 млн. куб. метрів. При цьому слід розглянути можливість спорудження в комплексі з окремими ємностями мікро- або міні-ГЕС з метою підвищення ефективності їх використання, якщо таке використання не буде зменшувати їх захисні функції;

впровадження автоматизованих систем моніторингу кількісних та якісних показників стану водних ресурсів, яке передбачає:

підтримання в належному стані та створення нових систем спостереження, збору, обробки, передачі гідрометеорологічної інформації та прогнозування паводків;

проведення моніторингу якісних та кількісних показників стану водних ресурсів із застосуванням сучасних технологій;

реконструкцію та розширення існуючої мережі споруд для ведення гідрометеорологічних спостережень на річках та інших водних об'єктах (АІВС - Тиса - 2), впровадження геоінформаційних систем та моделювання паводків;

проведення науково-дослідних робіт;

забезпечення відселення жителів з паводконебезпечних територій та із зони будівництва протипаводкових захисних споруд.

Розв'язання проблеми передбачається шляхом технічного вдосконалення системи існуючого комплексу протипаводкового захисту за рахунок значного збільшення обсягу робіт з будівництва і реконструкції гідротехнічних протипаводкових споруд, забезпечення управління паводками та здійснення контролю за їх проходженням, створення автоматизованої системи моніторингу кількісного і якісного стану водних ресурсів у басейні р. Тиси та її приток.

Для виконання Програми за всіма напрямами на основі технічних завдань розробляються пооб'єктні заходи з визначенням черговості і конкретних обсягів робіт та їх вартості, проводиться наукова оцінка ефективності протипаводкових заходів, прогноз екологічної ситуації та аналізується виконання проектно-вишукувальних, будівельно-монтажних та експлуатаційних робіт.

Механізм виконання Програми

Організаційне забезпечення виконання Програми

(У тексті підрозділу слово "Держводгосп" у всіх відмінках замінено словом "Держводагентство" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 року N 657)

Організаційне забезпечення виконання Програми здійснює Держводагентство за участю заінтересованих центральних і місцевих органів виконавчої влади відповідно до їх повноважень. Для координації діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, наукових і громадських організацій та здійснення контролю за виконанням Програми утворюється міжвідомча координаційна рада у складі представників Мінфіну, Мінекономрозвитку, МНС, Мінприроди, Мінагрополітики, Мінінфраструктури, Мінрегіону, МОНмолодьспорту, Держземагентства, Держлісагентства, інших заінтересованих центральних і місцевих органів виконавчої влади та провідних наукових організацій, фахівців, учених Національної академії наук та Національної академії аграрних наук.

(абзац перший підрозділу із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2012 р. N 657)

Положення про міжвідомчу координаційну раду та її персональний склад затверджує Кабінет Міністрів України.

Державним замовником Програми є Держводагентство, який звітує перед Кабінетом Міністрів України про її виконання.

Відповідальними за виконання Програми за напрямами є:

Закарпатське обласне виробниче управління по меліорації і водному господарству Держводагентства - проектування, будівництво та реконструкція протипаводкових об'єктів, регулювання русел річок, наукове супроводження Програми та ведення моніторингу якісних та кількісних показників стану водних ресурсів;

Мінінфраструктури - проектування, будівництво та реконструкція мостів, підпірних стінок та інших інженерних споруд залізниці;

(абзац шостий підрозділу із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2012 р. N 657)

Укравтодор - ремонт і будівництво автомобільних доріг;

МНС - підтримання в належному стані та створення нових систем спостереження, збору, обробки, передачі гідрометеорологічної інформації та прогнозування паводків;

(абзац восьмий підрозділу із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2012 р. N 657)

Держземагентство - землеустрій та здійснення протиерозійних заходів;

(абзац дев'ятий підрозділу із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2012 р. N 657)

Закарпатська облдержадміністрація - відселення з паводконебезпечних районів та проведення робіт з проектування, будівництва та реконструкції протиселевих споруд.

Здійснення заходів Програми забезпечується шляхом укладення угод з виконавцями робіт, які визначаються на конкурсних засадах.

Правове забезпечення виконання Програми

Для правового забезпечення виконання Програми слід розробити нормативно-правові акти з питань:

господарської діяльності на землях водного фонду та водозбірній площі гірських річок;

управління водогосподарським комплексом у сфері захисту від шкідливої дії вод;

створення умов для залучення інвестицій у будівництво та реконструкцію водогосподарського комплексу.

Науково-технічне забезпечення виконання Програми

Науково-технічне забезпечення виконання Програми спрямоване на створення ефективного протипаводкового комплексу на основі сучасних систем протипаводкового захисту за такими напрямами:

активізація проведення фундаментальних і прикладних досліджень паводків, селів, зсувів та інших негативних явищ, впливу антропогенних факторів на їх розвиток, здійснення заходів із запобігання цим явищам та адаптації до них;

наукове супроводження, всебічне теоретичне, експериментальне та техніко-економічне обґрунтування протипаводкових заходів на регіональному та локальному рівні, включаючи моделювання найбільших гідротехнічних споруд;

застосування передових технологій і технічних рішень у процесі проектування, будівництва та експлуатації протипаводкових комплексів і споруд з урахуванням вітчизняного та світового досвіду;

технічне переоснащення, комп'ютеризація, створення сучасних систем зв'язку;

розроблення методичних засад регулювання русел в умовах Карпат;

розроблення нових берегоукріплювальних конструкцій та захисних дамб;

наукове обґрунтування протипаводкових ємностей та польдерних систем;

розроблення нормативів на експлуатацію споруд інженерного захисту.

Науково-технічне забезпечення виконання Програми здійснюється шляхом:

створення системи моніторингу, комплексної оцінки сучасного стану навколишнього природного середовища і технічних систем (річок, лісових масивів, зсуво- та селенебезпечних ділянок, гідротехнічних споруд, мостів і автодоріг) та прогнозування впливу їх на екосистему в ході проведення протипаводкових робіт, передбачених Програмою;

підвищення рівня метеорологічних і гідрологічних досліджень;

створення інформаційно-довідкових систем на основі сучасних геоінформаційних технологій, детальних топографічних карт та аерокосмічних знімків;

удосконалення методів прогнозування погоди і можливих паводків, комп'ютерне моделювання рівнів води і зон можливого затоплення, розроблення і впровадження на їх основі системи раннього оповіщення.

Фінансове забезпечення виконання Програми

Фінансування Програми здійснюється центральними органами виконавчої влади за рахунок коштів, передбачених на виконання Програми за напрямами в межах видатків, визначених на ці цілі у державному бюджеті на відповідний рік.

Оціночні розрахунки ефективності протипаводкових заходів проведені шляхом порівняння їх економічних результатів (запобігання можливим збиткам за ретроспективний п'ятдесятирічний період) з необхідними для їх здійснення витратами, зведеними з урахуванням фактора часу.

Розрахункові середньобагаторічні збитки в цінах 2005 року становлять 108,9 млн. гривень.

Вартість передбачених Програмою робіт становить 2471,9 млн. гривень, у тому числі капітальні вкладення на здійснення протипаводкових заходів у басейні р. Тиси - 2403,2 млн. гривень, фінансування яких здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел.

Кошти державного бюджету, передбачені для здійснення заходів з протипаводкового захисту в басейні р. Тиси, розподіляються згідно з додатком 3.

Контроль за виконанням Програми

Контроль за виконанням Програми здійснює Кабінет Міністрів України, який розглядає щорічні зведені звіти державного замовника та узагальнений висновок про її результати і визначає ефективність виконання Програми.

Безпосередній контроль за виконанням завдань Програми здійснює державний замовник, який подає Кабінетові Міністрів України щороку до 1 березня зведений звіт про хід виконання Програми, а до 1 квітня 2016 р. - звіт та узагальнений висновок про результати її виконання.

Контроль за цільовим використанням коштів державного бюджету здійснюється відповідно до законодавства.

Очікувані результати

Здійснення протипаводкових заходів у повному обсязі дасть змогу:

створити у Закарпатській області безпечні умови для проживання населення;

поліпшити гідрологічний режим річок та інших водних об'єктів;

забезпечити регулювання поверхневого стоку з метою оптимізації паводкових витрат;

ефективно використовувати сільськогосподарські землі, територію міст та інших населених пунктів;

мінімізувати розмір збитків, спричинюваних шкідливою дією вод;

захистити 500 населених пунктів, 2600 виробничих об'єктів, 200 тис. гектарів сільськогосподарських угідь та знизити рівень води в створі державного кордону України з Угорщиною у разі катастрофічного паводка на 125 сантиметрів.

Виконання Програми забезпечить щорічне заощадження коштів у сумі 103,5 млн. гривень, а за весь період - 5175 млн. гривень.

Крім того, виконання Програми забезпечить дотримання Україною міжнародних угод про співробітництво на прикордонних водах під час будівництва об'єктів інженерного захисту від паводків та повеней, зазначених у додатку 4.

 

ГІДРОГРАФІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
основних річок басейну р. Тиси

 

ПЛАН
заходів із створення цілісного протипаводкового комплексу в Закарпатській області в басейні р. Тиси

Інженерні заходи

Будівництво захисних дамб

Регулювання русел річок

Будівництво протипаводкових ємностей

Будівництво сухих польдерів

Укріплення берегів

Будівництво гідротехнічних споруд

Будівництво дорожніх споруд

Здійснення протизсувних заходів

Експлуатація протипаводкового комплексу

Агролісомеліоративні заходи

Лісозбереження та лісорозведення

Здійснення протиерозійних заходів

Регулювання землекористування

Інші заходи

Організація захисту населення та у разі потреби його евакуація

Здійснення контролю за забудовою та відселенням

Страхування населення та компенсація збитків

Гідрометеорологічні спостереження, гідрометеорологічні прогнози, попередження про паводкову небезпеку

Прогнозування паводків за допомогою автоматизованої інформаційно-вимірювальної системи АІВС - Тиса - 2

Проведення наукових досліджень

Транскордонне співробітництво

Моніторинг якісних та кількісних показників стану водних ресурсів

Удосконалення законодавства

Екологічне виховання

 

РОЗПОДІЛ
коштів державного бюджету та інших джерел, передбачених для здійснення заходів з протипаводкового захисту в басейні р. Тиси

Найменування заходу 

Усього 

У тому числі за роками 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

Держводагентство 

Визначення зон можливого затоплення під час паводків різної повторюваності 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

обсяг фінансування, тис. гривень  

1200  

400  

660  

140  

  

  

  

  

  

  

  

Будівництво водозахисних дамб:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

протяжність, кілометрів  

906,729  

34,05  

55,26  

70,095  

73,675  

72,627  

58,872  

133,378  

132,408  

111,053  

165,311  

обсяг фінансування, тис. гривень  

438579  

48496  

35217,3  

39368,5  

37598,1  

37654,7  

25862,9  

46831,9  

49318,3  

44764  

73467,3  

Берегоукріплювальні роботи:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

протяжність, кілометрів  

117,6  

8,6  

12,725  

10,155  

7,925  

8,325  

5,73  

15,6725  

25,8425  

11,9975  

10,6275  

обсяг фінансування, тис. гривень  

129317  

15699

13417,8  

11960,5  

8343,12  

9928,47  

6430,54  

16178,6  

22832,24  

12982,03  

11544,7  

Регулювання русел річок:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

протяжність, кілометрів  

178,78  

1,63  

17,37  

15,93  

15,2  

14,39  

15,1  

18,735  

29,192  

26,802  

24,431  

обсяг фінансування, тис. гривень  

67213,5  

701  

4554,68  

5105,72  

4864,75  

6820,31  

6660,54  

7978,35  

10763,753

10540,883

9223,514  

Капітальний ремонт польдерних насосних станцій:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

об'єктів  

17  

  

5  

4  

2  

2  

1  

1  

1  

1  

  

обсяг фінансування, тис. гривень  

5950  

900  

2375  

625  

550  

400  

400  

350  

200  

150  

  

Будівництво протипаводкових польдерів:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

одиниць  

24  

  

4  

5  

3  

1  

2  

4  

5  

  

  

обсяг фінансування, тис. гривень  

255286  

  

27834,8  

28082,6  

35444  

37299,3  

33569,7  

33902,6  

33355,5  

8599,167  

17198,33  

Будівництво протипаводкових ємностей:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

одиниць  

42  

  

  

2  

4  

5  

7  

5  

7  

4  

8  

обсяг фінансування, тис. гривень  

1070411

  

  

103131  

110716  

89069  

193999  

130063  

138577  

144824  

160032  

Реконструкція існуючих водосховищ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

обсяг фінансування, тис. гривень  

20664,8  

  

  

  

  

  

4000  

4460,5  

6216  

4239,8  

1748,5  

Науково-дослідні роботи  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

обсяг фінансування, тис. гривень  

12634,1  

200  

1188,78  

1288,38  

1288,58  

1288,28  

1188,68  

1547,59  

1547,89  

1547,98  

1547,94  

Проведення моніторингу якісних та кількісних показників стану водних ресурсів із застосуванням сучасних технологій  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

обсяг фінансування, тис. гривень  

3802  

140  

302  

400  

400  

400  

400  

440  

440  

440  

440  

Проектно-вишукувальні роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обсяг фінансування, тис. гривень  

49000,6  

3500  

4990,53  

4972,4  

4899,97  

5037,9  

4856,88  

5293,39  

5693,39  

5242,05  

4514,09  

Створення нових та розширення діючих баз служби експлуатації протиповіневих споруд

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

обсяг фінансування, тис. гривень  

45000  

1000  

3510  

4010  

4510  

4510  

4510  

5737,5  

5737,5  

5737,5  

5737,5  

Придбання технічних засобів для служби експлуатації протиповіневих споруд

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

обсяг фінансування, тис. гривень  

30000  

  

2310  

3210  

3310  

3310  

3310  

3637,5  

3637,5  

3637,5  

3637,5  

Реконструкція та розширення існуючої мережі споруд для проведення гідрометеорологічних спостережень на річках та інших водних об'єктах (АІВС - Тиса - 2), впровадження геоінформаційних систем та систем моделювання паводків

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

обсяг фінансування, тис. гривень

20000

4

496

2000

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

Разом

2149058

71040

96856,89

204294,1

214424,52

198217,96

287688,24

258920,93

280819,07

245204,91

291591,38

Мінінфраструктури 

Реконструкція дорожніх споруд

Державна адміністрація залізничного транспорту 

Будівництво та реконструкція залізничних мостів, підпірних стінок та інших інженерних споруд залізниці 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

обсяг фінансування, тис. гривень

47960

  

12960

10000

4000

4000

4000

4000

3000

3000

3000

Реконструкція та будівництво автомобільних доріг

Укравтодор

обсяг фінансування, тис. гривень

167864

3800

21127

18047

21017

16617

18387

19859

19129

15984

13897

Разом

215824

3800

34087

28047

25017

20617

22387

23859

22129

18984

16897

Держземагентство

Здійснення протиерозійних заходів

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

обсяг фінансування, тис. гривень

48521

5222

5069

4501

4343

4501

4343

5032

5168

5103

5239

Разом

48521

5222

5069

4501

4343

4501

4343

5032

5168

5103

5239

Закарпатська облдержадміністрація 

Відселення з паводконебезпечних районів

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

обсяг фінансування, тис. гривень

7462,78

300

4175,835

597,385

597,385

597,385

597,395

597,395

  

  

  

Будівництво протиселевих споруд:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

одиниць

114

4

12

12

9

8

8

15

15

14

17

обсяг фінансування, тис. гривень

22952,9

500

1987,2

2120,4

1680,3

1551,6

1551,6

3447,3

3259

3077,4

3778,1

Разом

30415,68

800

6163,035

2717,785

2277,685

2148,985

2148,995

4044,695

3259

3077,4

3778,1

МНС 

Створення нових систем спостережень, збору, обробки, передачі гідрометеорологічної інформації та прогнозування паводків 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

обсяг фінансування, тис. гривень 

28050 

60 

1380 

2380 

2380 

2380 

2380 

4637,5 

4137,5 

4137,5 

4177,5 

Разом 

28050 

60 

1380 

2380 

2380 

2380 

2380 

4637,5 

4137,5 

4137,5 

4177,5 

Усього: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обсяг фінансування, тис. євро 

403900 

13223 

23457 

39533 

40595 

37233 

52116 

48447 

51554 

45181 

52563 

обсяг фінансування, тис. гривень 

2471869 

80922 

143556 

241940 

248442 

227865 

318947 

296494 

315513 

276507 

321683 

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.07.2012 р. N 657)

 

ОБ'ЄКТИ
інженерного захисту від паводків та повеней у Закарпатській області, які будуватимуться відповідно до міжнародних угод про співробітництво на прикордонних водах

За угодами з Угорщиною

Правобережна дамба р. Боржава на ділянці с. Бене - с. Вари Берегівського району (протяжність 11 кілометрів)

Правобережна дамба р. Тиса на ділянці с. Вари - с. Бадалово (кордон з Угорщиною) Берегівського району (протяжність 7,9 кілометрів)

Протипаводковий польдер в районі с. Четове - с. Вари Берегівського району (об'єм 3,9 млн. куб. метрів)

Правобережна дамба р. Тур Виноградівського району (протяжність 7 кілометрів)

Лівобережна дамба р. Паладь Виноградівського району (протяжність 9 кілометрів)

Протипаводкова ємність у верхів'ї р. Боржава (створ N 46, об'єм 7,3 млн. куб. метрів)

Протипаводкова ємність у верхів'ї р. Боржава (створ N 49, об'єм 5,2 млн. куб. метрів)

Протипаводкова ємність у верхів'ї р. Іршавка (створ N 51а, об'єм 4,3 млн. куб. метрів)

За угодами із Словаччиною

Протипаводкова ємність на р. Уличка (створ N 76, об'єм 9 млн. куб. метрів)

Протипаводкова ємність на р. Убля (створ N 77, об'єм 15 млн. куб. метрів)

Протипаводкова ємність на р. Люта (створ N 81, об'єм 8,9 млн. куб. метрів)

Протипаводкова ємність на р. Тур'я (створ N 83в, об'єм 11,2 млн. куб. метрів)

За угодами з Румунією

Регулювання русла р. Тиса в смт Солотвине Тячівського району (протяжність 1 кілометр).

(Програма у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 13.02.2006 р. N 130)

____________

Опрос