Идет загрузка документа (55 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О порядке подготовки и реализации проектов экономического и социального развития Украины, поддерживаемых международными финансовыми организациями

КМ Украины
Постановление КМ от 10.10.2001 № 1317
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 10 жовтня 2001 р. N 1317

Київ

Про порядок підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, які підтримуються міжнародними фінансовими організаціями

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 28 серпня 2002 року N 1246
,
 від 20 червня 2006 року N 842
,
 від 5 вересня 2007 року N 1090
,
 від 11 вересня 2007 року N 1125

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 26 листопада 2008 року N 1027)

З метою вдосконалення порядку підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, які підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, підвищення ефективності використання коштів цих організацій Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, які підтримуються міжнародними фінансовими організаціями (додається).

2. Визначити Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції відповідальним за координацію роботи з підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, які підтримуються міжнародними фінансовими організаціями (далі - проекти).

3. Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції:

забезпечувати розроблення плану співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями на відповідний рік як окремого розділу щорічної Державної програми економічного і соціального розвитку України;

складати за участю головних розпорядників коштів державного бюджету та щороку до 15 березня подавати Міністерству фінансів план співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями на наступний календарний рік.

4. Міністерству фінансів забезпечувати включення коштів, передбачуваних у проектах, до державного бюджету на відповідний рік з урахуванням плану, зазначеного у пункті 3 цієї постанови.

5. Головним розпорядникам коштів державного бюджету під час підготовки проекту державного бюджету на відповідний рік погоджувати з Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції передбачувані обсяги видатків державного бюджету на фінансування проектів.

6. Міністерству фінансів у двомісячний термін розробити та затвердити:

за погодженням з Національним банком - порядок відбору банків, що залучаються до реалізації проектів;

абзац третій пункту 6 виключено

 (згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 28.08.2002 р. N 1246)

порядок проведення оцінки фінансового стану бенефіціара та визначення виду забезпечення для обслуговування та погашення позики, наданої за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій;

разом з Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції, Міністерством праці та соціальної політики і Міністерством юстиції - порядок діяльності груп управління проектами.

7. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про порядок підготовки та реалізації проектів розвитку економіки України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 5 травня 1997 р. N 414 "Про впорядкування залучення і використання іноземних кредитів, повернення яких гарантується Кабінетом Міністрів України, вдосконалення системи залучення зовнішніх фінансових ресурсів та обслуговування зовнішнього державного боргу" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 19, с. 32).

  

Прем'єр-міністр України 

А. КІНАХ 

Інд. 27

 

ПОРЯДОК
підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, які підтримуються міжнародними фінансовими організаціями

Загальні питання

1. Цей Порядок регулює питання підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, які підтримуються міжнародними фінансовими організаціями (далі - проекти), за винятком Міжнародного валютного фонду, у рамках яких Україна несе зобов'язання згідно з міжнародними договорами.

2. Для підготовки та реалізації проектів можуть залучатися технічна і фінансова допомога від країн та організацій-донорів, міжнародних фінансових організацій (далі - МФО), внески підприємств, організацій, а також кошти державного та місцевих бюджетів.

3. Проекти, включені до плану співробітництва України з МФО та стратегій допомоги МФО Україні, готуються і реалізуються згідно з договорами між Україною та МФО, законодавством та цим Порядком.

4. У цьому Порядку вживаються такі поняття:

проекти - системні та інвестиційні проекти економічного і соціального розвитку України, які підтримуються МФО:

- системні проекти - проекти, спрямовані на підтримку реформ в Україні, в рамках яких фінансові ресурси, що надаються МФО, використовуються для збалансування державного бюджету. Головним розпорядником коштів державного бюджету в рамках системних проектів є Мінфін;

- інвестиційні проекти - проекти, які впроваджуються юридичними особами на умовах фінансової самоокупності та передбачають обов'язкове співфінансування проекту; проекти розвитку інституційної спроможності центральних органів виконавчої влади, організацій та установ, у рамках яких погашення та обслуговування позик МФО здійснюється за рахунок коштів державного бюджету;

відповідальний виконавець (міністерство або інший центральний орган виконавчої влади) - головний розпорядник коштів державного бюджету, який уповноважений Кабінетом Міністрів України здійснювати підготовку та реалізацію проекту;

бенефіціар - юридична особа, яка отримує кошти МФО в рамках інвестиційного проекту;

представник позичальника або гаранта - особа, уповноважена від імені України виконувати дії згідно з договором між Україною та МФО;

договір між Україною та МФО - міжнародний договір між Україною та МФО про позику (кредит), грант або гарантію;

договір між МФО та бенефіціаром - кредитний договір між МФО та бенефіціаром у рамках проекту або проектний договір між МФО та бенефіціаром;

договір між Мінфіном та бенефіціаром - договір між Мінфіном, відповідальним виконавцем та бенефіціаром про надання позики за рахунок коштів МФО або договір між Мінфіном, відповідальним виконавцем та бенефіціаром про безповоротну передачу коштів МФО бенефіціару, або договір між Мінфіном, відповідним органом місцевого самоврядування та бенефіціаром про відшкодування витрат державного бюджету, які можуть виникнути у разі настання гарантійного випадку;

план співробітництва України з МФО - окремий розділ Державної програми економічного і соціального розвитку України на календарний рік, який розробляється Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції за поданням заінтересованих центральних органів виконавчої влади;

стратегія допомоги МФО Україні - середньострокова програма співробітництва України з МФО.

Ініціювання проектів

5. Пропозиції щодо ініціювання проектів, не включених до плану співробітництва України з МФО та стратегії допомоги МФО Україні, надсилаються Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, юридичними особами - резидентами України.

6. Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції здійснює у п'ятиденний термін оцінку відповідності пропозиції щодо ініціювання проекту вимогам згідно з додатком 1. Пропозиція, що не відповідає зазначеним вимогам, повертається заявникові.

7. З метою проведення комплексної експертизи пропозицій щодо ініціювання проекту Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції надсилає ці пропозиції центральним органам виконавчої влади відповідно до їх компетенції. Експертиза повинна проводитися у місячний термін.

8. У разі коли висновок комплексної експертизи негативний, Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції в тижневий термін повідомляє заявника про недоцільність підготовки проекту.

Якщо висновок комплексної експертизи позитивний, Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції у двотижневий термін вносить до Кабінету Міністрів України пропозиції про доцільність підготовки проекту та визначення відповідального виконавця.

9. Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції в тижневий термін після прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про доцільність підготовки проекту звертається до МФО з пропозицією щодо спільної підготовки проекту та його включення до стратегії допомоги МФО Україні. У разі офіційної підтримки МФО зазначеної пропозиції Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції включає проект до проекту плану співробітництва України з МФО на відповідний рік та інформує Кабінет Міністрів України.

10. Відповідальний виконавець після включення проекту до проекту плану співробітництва України з МФО на відповідний рік подає Мінфіну за погодженням з Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції бюджетний запит щодо зазначеного проекту для врахування у проекті державного бюджету на відповідний рік.

Підготовка проектів

11. Відповідальний виконавець у двотижневий термін, починаючи з дати офіційної підтримки МФО пропозиції щодо підготовки проекту, складає план заходів з підготовки проекту та надсилає його Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції, Мінфіну, іншим центральним органам виконавчої влади, які беруть участь у його підготовці та реалізації.

12. Відповідальний виконавець 10 числа місяця, що настає за звітним кварталом, надсилає Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції звіт про виконання плану заходів з підготовки проекту за зразком згідно з додатком 2.

13. Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом, подає Кабінетові Міністрів України узагальнену інформацію щодо підготовки проектів.

14. Відповідно до плану заходів з підготовки проекту відповідальний виконавець разом з МФО готує документи за переліком згідно з додатком 3.

15. Відповідальний виконавець разом з Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції, іншими центральними органами виконавчої влади вносить у разі потреби до Кабінету Міністрів України проект рішення про:

утворення міжвідомчої координаційної ради для забезпечення координації та контролю за підготовкою і реалізацією системного проекту (далі - міжвідомча рада);

утворення міжвідомчої робочої групи для забезпечення координації та контролю за підготовкою і реалізацією інвестиційного проекту (далі - робоча група).

16. З метою забезпечення підготовки та реалізації інвестиційного проекту відповідальний виконавець або бенефіціар до остаточної оцінки проекту експертами МФО утворює групу управління проектом.

17. Відповідальний виконавець у двотижневий термін після отримання від МФО проектів документів готує пакет документів щодо проекту та надсилає його Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції, Мінфіну, МЗС, Мін'юсту, іншим заінтересованим міністерствам, які у місячний термін проводять їх експертизу.

18. Відповідальний виконавець у тижневий термін після проведення експертизи подає на розгляд Кабінетові Міністрів України узгоджений пакет документів щодо проекту.

19. Кабінет Міністрів України після прийняття рішення про доцільність залучення коштів МФО для реалізації проекту подає Президентові України пропозиції та висновки про доцільність укладення міжнародного договору між Україною та МФО разом з пакетом документів щодо проекту.

20. Після отримання повноважень на проведення переговорів та згоди на них МФО проводяться переговори між Україною та МФО, за результатами яких уповноважені особи сторін підписують відповідний протокол.

21. Керівник офіційної делегації, уповноважений проводити переговори з МФО, у десятиденний термін після їх закінчення подає Президентові України протокол переговорів і звіт про результати, а Кабінетові Міністрів України, Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції, МЗС - копії протоколу.

22. Відповідальний виконавець забезпечує у двотижневий термін після проведення переговорів між Україною та МФО узгодження документів за переліком згідно з додатком 4 з Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції, Мінфіном, МЗС, Мін'юстом, іншими заінтересованими органами виконавчої влади відповідно до їх компетенції та подає ці документи Кабінетові Міністрів України разом з проектом листа про підтвердження результатів переговорів.

23. Кабінет Міністрів України за результатами розгляду зазначених документів надсилає МФО лист про підтвердження результатів переговорів.

24. Після отримання офіційного рішення МФО щодо фінансування проекту Мінфін укладає відповідні договори з бенефіціаром.

Відповідальний виконавець у тижневий термін після підписання зазначених договорів вносить до Кабінету Міністрів України проект розпорядження Президента України щодо надання повноважень на підписання міжнародного договору між Україною та МФО.

25. Відповідальний виконавець у двотижневий термін після підписання договору між Україною та МФО подає МЗС оригінал цього договору та його переклад на українську мову, а копії договору - Кабінетові Міністрів України, Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції, Мінфіну. 

26. У разі коли міжнародний договір потребуватиме ратифікації Верховною Радою України, відповідальний виконавець у двотижневий термін після підписання договору між Україною та МФО, а також інших угод згідно з проектом подає до МЗС погоджений з Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції, Мінфіном, іншими центральними органами виконавчої влади проект закону України про ратифікацію договору між Україною та МФО і пакет документів, необхідний для ратифікації згідно із законодавством України.

МЗС подає Президентові України пакет документів щодо схвалення і ратифікації договору між Україною та МФО.

27. Мін'юст у разі потреби в термін до десяти днів після набрання чинності договором між Україною та МФО готує і надсилає до МФО відповідний юридичний висновок.

28. Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції у триденний термін після отримання від МФО повідомлення про набрання чинності договором між Україною та МФО інформує про це Кабінет Міністрів України та МЗС.

Реалізація проекту

29. Мінфін у місячний термін після набрання чинності договором між Україною та МФО проводить відбір банків з урахуванням вимог МФО, відкриває у цих банках спеціальний та інші рахунки, надсилає до МФО і відповідних банків повідомлення з переліком осіб, уповноважених підписувати запити на отримання коштів.

Обслуговування коштів позик, наданих Міжнародним банком реконструкції та розвитку відповідно до міжнародних договорів України, що набрали чинності з 1 липня 2007 р., на реалізацію проектів, бенефіціарами за якими є небюджетні установи, здійснює ВАТ "Державний експортно-імпортний банк України".

(пункт 29 доповнено абзацом другим згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.09.2007 р. N 1125)

30. Мінфін здійснює контроль за цільовим використанням бенефіціаром коштів МФО, розглядає та погоджує платіжні документи в термін, установлений у договорі між Мінфіном та бенефіціаром, але не більше ніж протягом п'яти робочих днів.

31. Мінфін має право зупинити або скасувати право бенефіціара отримувати кошти МФО у разі несвоєчасного або неповного обслуговування та погашення позики в рамках договору між Мінфіном та бенефіціаром.

32. Відповідальний виконавець після набрання чинності договором між Україною та МФО складає план заходів з реалізації проекту та забезпечує його виконання.

33. Група управління проектом за дорученням відповідального виконавця (бенефіціара) здійснює:

1) управління проектом, а саме:

розроблення та виконання плану заходів з реалізації проекту і поточне управління проектом;

моніторинг реалізації проекту;

підготовку звітів щодо проекту відповідно до вимог МФО;

2) управління фінансами проекту, зокрема;

узгодження запитів до МФО на отримання коштів у рамках проекту, а також запитів щодо зняття коштів із спеціального та інших рахунків;

контроль за цільовим використанням коштів у рамках проекту;

підготовку звітних фінансових документів, ведення бухгалтерського обліку в рамках проекту, зберігання фінансових та інших звітних документів, необхідних для проведення аудиту проекту;

організацію проведення аудиту проекту;

3) організацію закупівель у рамках проекту, а саме:

підготовку плану закупівель товарів (робіт, послуг) у рамках проекту і проведення закупівель згідно з положеннями договору між Україною та МФО і планом заходів з реалізації проекту;

підготовку контрактів згідно з вимогами МФО;

моніторинг та контроль за виконанням контрактів.

34. Відповідальний виконавець (бенефіціар) подає Мінфіну до 10 числа кожного місяця зведений звіт про стан виконання бюджетів проектів, план виконання бюджетів проектів, звіт про стан реалізації проекту, звіт про рух коштів за рахунком позики, звіт про рух коштів за спеціальним рахунком позики та звіт про стан закупівель, складені за зразком згідно з додатком 5.

35. Відповідальний виконавець (бенефіціар) до 10 числа місяця, що настає за звітним кварталом, подає Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції звіт про виконання плану заходів з реалізації проектів за зразком згідно з додатком 6.

36. Мінфін до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом, подає Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції зведений звіт про стан виконання бюджетів проектів за зразком згідно з додатком 7, зведений звіт про стан обслуговування та погашення позики в рамках договору між Мінфіном та бенефіціаром і аналітичні довідки з пропозиціями про вирішення проблемних питань, що виникли під час реалізації проектів.

37. Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції до 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом, вносить Кабінетові Міністрів України звіт про виконання плану співробітництва України з МФО.

Завершення реалізації проекту

38. Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції разом з відповідальним виконавцем у двомісячний термін після завершення реалізації проекту готує остаточний звіт за результатами впровадження проекту та вносить його на розгляд Кабінету Міністрів України.

39. Після схвалення Кабінетом Міністрів України остаточного звіту за результатами впровадження проекту відповідальний виконавець у тижневий термін надсилає МФО його текст англійською та українською мовами.

40. Відповідальний виконавець вносить у разі потреби Кабінетові Міністрів України узгоджений проект відповідного рішення щодо ліквідації міжвідомчої ради або робочої групи, які були створені рішеннями Кабінету Міністрів України для координації та контролю за ходом підготовки і реалізації проекту.

41. Після завершення реалізації інвестиційного проекту відповідальний виконавець (бенефіціар) у термін, установлений у договорі між Україною та МФО, забезпечує фінансування та організацію проведення аудиту проекту.

42. Після завершення реалізації системного проекту Мінфін у термін, установлений у договорі між Україною та МФО, забезпечує фінансування та організацію проведення аудиту проекту.

 

ВИМОГИ
до підготовки пропозиції щодо ініціювання проекту

1. Пропозиція щодо ініціювання проекту повинна включати:

визначення проблеми, яка повинна бути розв'язана внаслідок реалізації проекту;

цілі проекту та результати, які передбачається досягти;

орієнтовний план реалізації проекту з визначенням конкретних етапів та цілей, які передбачається досягти на кожному етапі;

показники, що дадуть змогу оцінити результати впровадження проекту та досягнення його цілей;

ресурси, потрібні для реалізації проекту, та напрями їх використання, включаючи обсяг і характер зобов'язань держави;

орієнтовний графік фінансування проекту за рахунок коштів позики МФО та джерел спільного фінансування проекту;

попередні техніко-економічні розрахунки, якщо вони необхідні для обґрунтування та пояснення проекту.

2. Пропозиції юридичних осіб - резидентів про ініціювання інвестиційного самоокупного проекту повинні включати:

лист про підтримку проекту центральним органом виконавчої влади, відповідальним за галузь, в якій реалізується проект;

інформаційну довідку із зазначенням способу забезпечення повернення позики (вартість предмету застави повинна бути більше розміру позики, що залучається, з урахуванням відсотків і витрат на його обслуговування);

висновки аудиторської фірми про можливість реалізації предмета застави з урахуванням кон'юнктури ринку;

оригінал або нотаріально засвідчену копію бухгалтерської звітності, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів на кінцеву звітну дату і за два останні роки;

довідку державної податкової адміністрації за місцезнаходженням юридичної особи про стан розрахунків з державним бюджетом;

висновок екологічної експертизи (у разі потреби);

нотаріально засвідчену копію засновницьких документів та свідоцтва про державну реєстрацію.

3. Не розглядаються пропозиції юридичних осіб - резидентів щодо ініціювання інвестиційних самоокупних проектів, які:

мають прострочену понад 3 місяці заборгованість з погашення та обслуговування раніше наданих позик;

мають прострочену понад 3 місяці заборгованість перед державним бюджетом із сплати податків та інших обов'язкових платежів.

 

Зразок

ЗВІТ
про виконання плану заходів з підготовки проектів, які підтримуються міжнародними фінансовими організаціями,
за період з ______ по _____

Відповідальний виконавець __________________________

N п/п

  

Назва міжнародної фінансової організації та проекту 

Вартість проекту
(у валюті позики) 

Заплановані заходи на звітний період 

Відповідальні виконавці

  

Результати, досягнуті за звітний період 

Проблемні питання, пропозиції щодо їх розв'язання 

усього 

у тому числі сума позики 

Уповноважений представник
 відповідального виконавця 

 
__________
(підпис) 

 
_______________
(ініціали та прізвище) 

Дата складення звіту "___" _______________ 200_ р.

 

ПЕРЕЛІК
документів, що подаються на розгляд Кабінету Міністрів України перед проведенням переговорів між Україною та МФО

1. Для системних проектів:

пояснювальна записка;

проект договору між Україною та МФО (текст англійською мовою та його переклад на українську мову);

експертні висновки заінтересованих міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;

директиви до переговорів офіційних делегацій України та МФО;

пропозиції щодо складу офіційної делегації України для участі у переговорах між Україною та МФО;

проект Розпорядження Президента України про надання повноважень на проведення переговорів між Україною та МФО;

план заходів з реалізації проекту.

2. Для інвестиційних проектів:

пояснювальна записка;

техніко-економічне обґрунтування проекту;

рішення сесії відповідного органу місцевого самоврядування про схвалення проекту та передбачення в бюджеті міста (області) коштів на його фінансування;

план заходів з реалізації проекту;

план закупівель товарів (робіт, послуг) у рамках проекту;

проект договору між Україною та МФО (текст англійською мовою та його переклад на українську мову);

проект договору між МФО та бенефіціаром (текст англійською мовою та його переклад на українську мову), якщо укладення таких договорів передбачено проектом;

проект договору між Мінфіном та бенефіціаром;

проекти інших договорів та нормативно-правових актів (проекти постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, статутів створюваних підприємств та організацій тощо), укладення або прийняття яких необхідне для реалізації проекту;

експертні висновки заінтересованих міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;

пропозиції щодо складу офіційної делегації України для участі в переговорах між Україною та МФО;

директиви до переговорів офіційних делегацій України та МФО;

проект Розпорядження Президента України про надання повноважень на проведення переговорів між Україною та МФО.

 

ПЕРЕЛІК
документів, які підлягають узгодженню після проведення переговорів між Україною та МФО

1. Проект договору між Україною та МФО (текст англійською мовою та його переклад на українську мову).

2. Проект договору між Мінфіном та бенефіціаром (текст англійською мовою та його переклад на українську мову).

3. Проект договору між МФО та бенефіціаром (текст англійською мовою та його переклад на українську мову), якщо укладення такого договору передбачено проектом.

4. Проект листа до МФО про підтвердження результатів переговорів.

5. Проект Розпорядження Президента України про надання повноважень на підписання договору між Україною та МФО.

 

Зразок

ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ
про стан виконання бюджетів проектів, які підтримуються міжнародними фінансовими організаціями,
за період з _______ по ________

Відповідальний виконавець _____________________________________
                                                                       (назва організації, коди бюджетної класифікації) 

Джерело коштів* 

Дата фінансування 

Сума коштів** 

Сума коштів у валюті позики 

Частина проекту 

Позичальник 

Постачальник (резидент, нерезидент, не визначено) 

Контракт (закупівля) 

Частина фінансування 

Опис 

____________
* Позика, бенефіціар, бюджет, внутрішній донор, зовнішній донор.

** У валюті відповідно до джерела коштів.

Уповноважений представник
відповідального виконавця 

 
__________
(підпис) 

 
_______________
(ініціали та прізвище) 

Дата складення звіту "___" _______________ 200_ р.

 

Зразок

ПЛАН
виконання бюджетів проектів, які підтримуються міжнародними фінансовими організаціями,
за період з ______ по ______

Відповідальний виконавець _____________________________
                                                           (назва організації, коди бюджетної класифікації) 

Джерело коштів* 

Дата фінансування 

Сума коштів** 

Сума коштів у валюті позики 

Частина проекту 

Позичальник 

Постачальник (резидент, нерезидент, не визначено) 

Контракт (закупівля) 

Частина фінансування 

Опис 

 ___________
* Позика, бенефіціар, бюджет, внутрішній донор, зовнішній донор.

** У валюті відповідно до джерела коштів.

Уповноважений представник
відповідального виконавця 

 
__________
(підпис) 

 
_______________
(ініціали та прізвище) 

Дата складення плану "___" _______________ 200_ р.

 

Зразок

ЗВІТ
про стан реалізації проекту
за період з ____ по _____

_______________________________
(позичальник) 

_______________________________
(договір між Мінфіном та бенефіціаром) 

_______________________________
(назва, номер проекту) 

_______________________________
(сума у валюті позики) 

N п/п 

Зміст заходу 

Частина проекту 

Примітки 

 

Уповноважений представник

___________
(підпис) 

_______________
(ініціали та прізвище) 

Дата складення звіту "___" _______________ 200_ р.

Контактний телефон ___________

 

Зразок

ЗВІТ
про рух коштів за рахунком позики
за період з ____ по ____

_______________________________
(назва організації) 

  

_______________________________
(назва, номер проекту) 

____________________________
(сума у валюті позики) 

N п/п

 

Облік зобов'язань 

Облік руху коштів 

дата 

сума 

сума 

валюта 

категорія 

отримувач 

контракт 

заява 

примітка 

 

Залишок на початок
звітного періоду 

Усього 

Залишок на кінець
звітного періоду 

Уповноважений представник

___________
(підпис) 

_______________
(ініціали та прізвище) 

Дата складення звіту "___" _______________ 200_ р.

Контактний телефон _________

 

Зразок

ЗВІТ
про рух коштів за спеціальним рахунком позики
за період з ______ по ______

_____________________________
(назва організації) 

  

_____________________________
(назва, номер проекту) 

_____________________________
(сума у валюті позики) 

_____________________________
(назва банку) 

_____________________________
(валюта спеціального рахунка) 

N п/п 

Дата  

Зараховано 

Використано 

Контракт 

Платіжне доручення 

Рахунок 

Примітка 

усього 

у тому числі 

закордонні витрати 

перераховано в Україну 

 

Залишок на початок
звітного періоду 

Усього 

Залишок на кінець
звітного періоду 

Уповноважений представник

___________
(підпис) 

_______________
(ініціали та прізвище) 

Дата складення звіту "___" _______________ 200_ р.

Контактний телефон _________

 

Зразок

ЗВІТ
про стан закупівель
за період з ______ по ______

________________________________
(відповідальний виконавець) 

________________________________
(договір між представником позичальника і бенефіціаром) 

________________________________
(назва міжнародної фінансової організації, назва і номер проекту) 

_________________________________
(сума у валюті субкредиту) 

N п/п 

Зміст закупівлі 

Стан реалізації 

Метод закупівлі 

Вартість закупівлі 

Примітка 

сума (у гривнях) 

сума (у валюті) 

Уповноважений представник

___________
(підпис) 

_______________
(ініціали та прізвище) 

Дата складення звіту "___" _______________ 200_ р.

Контактний телефон _________

 

Зразок

ЗВІТ
про виконання плану заходів з реалізації проектів, які підтримуються міжнародними фінансовими організаціями,
за період з _____ по _____

Відповідальний виконавець _____________________

N п/п 

Назва міжнародної фінансової організації та проекту 

Вартість проекту (у валюті) 

Заплановані заходи на звітний період 

Відповідальні виконавці 

Результати, досягнуті за звітний період 

Проблемні питання, пропозиції щодо їх розв'язання 

усього 

у тому числі сума позики 

Уповноважений представник
відповідального виконавця 

 
__________
(підпис) 

 
_______________
(ініціали та прізвище) 

Дата складення звіту "___" _______________ 200_ р.

 

Зразок

ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ
про стан виконання бюджетів проектів, які підтримуються міжнародними фінансовими організаціями,
(у валюті позики МФО)
за період з ___ по ____

Мінфін

N п/п 

Назва міжнародної фінансової організації та проекту 

Назва позики 

Валюта позики 

Відповідальний виконавець 

Назва частини проекту 

Заплановано 

Фактично використано 

Відхилення від плану 

позика 

внутрішнє фінансування 

позика 

внутрішнє фінансування 

позика 

внутрішнє фінансування 

Уповноважений представник

___________
(підпис) 

_______________
(ініціали та прізвище) 

Дата складення звіту "___" _______________ 200_ р.

 

Зразок

ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ
про стан обслуговування та погашення позики в рамках договору між представником позичальника та бенефіціарами
(у валюті позики МФО)
за період з _____ по _____

Мінфін

N п/п 

Назва міжнародної фінансової організації та проекту 

Назва міжнародного договору між Україною та міжнародною фінансовою організацією 

Валюта позики 

Назва договору між Мінфіном та бенефіціаром 

Сума за договором між Мінфіном та бенефіціаром 

Фактично надано коштів за договором між Мінфіном та бенефіціаром 

Заборгованість на початок періоду 

Сума до сплати 

Фактично сплачено 

Заборгованість на кінець звітного періоду

  

основна сума 

сума на обслуговування 

основна сума 

сума на обслуговування 

пеня, штраф 

Уповноважений представник

___________
(підпис) 

_______________
(ініціали та прізвище) 

Дата складення звіту "___" _______________ 200_ р.

____________

Опрос