Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Правила въезда иностранцев в Украину, их выезда из Украины и транзитного проезда через ее территорию

КМ Украины
Постановление КМ от 26.09.2001 № 1259
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 вересня 2001 р. N 1259

Київ

Про внесення змін до Правил в'їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 15 лютого 2012 року N 150)

Відповідно до статті 1 Указу Президента України від 15 червня 2001 р. N 435 "Про додаткові заходи щодо реалізації права людини на свободу пересування і вільний вибір місця проживання" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Внести до Правил в'їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 1995 р. N 1074 (ЗП України, 1996 р., N 4, ст. 148; Офіційний вісник України, 2000 р., N 23, ст. 954), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України 

А. КІНАХ 

Інд. 29

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Правил в'їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію

1. У пункті 6:

в абзаці першому слово "повідомленням" замінити словом "дозволом";

абзац другий виключити.

2. Пункт 7 виключити.

3. Пункт 11 викласти у такій редакції:

"11. В'їзд в Україну та виїзд з України може здійснюватися:

іноземців - за паспортним документом і за наявності відповідної візи, якщо інший порядок в'їзду та виїзду не встановлено законодавством України;

іноземців, які постійно проживають в Україні, - за паспортним документом з відміткою згідно з додатком 1 про наявність дозволу на постійне проживання та посвідки на постійне проживання;

осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, - за посвідченням особи без громадянства для виїзду за кордон;

іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на підставі дозволу відповідного центру зайнятості на працевлаштування на визначений термін, - за паспортним документом з відміткою згідно з додатком 2 про наявність дозволу на працевлаштування та посвідки на тимчасове проживання;

іноземців та осіб без громадянства, які навчаються у навчальних закладах України не менш як протягом одного року, - за паспортним документом з відміткою згідно з додатком 3".

4. У пункті 12 слова "у разі наявності належним чином оформленого запрошення від юридичних чи фізичних осіб в Україні" виключити.

5. Пункт 13 виключити.

6. У пункті 14:

в абзаці першому слова "візи країни призначення" виключити;

абзац четвертий викласти у такій редакції:

"У разі вимушеної зупинки на території України у зв'язку з надзвичайними обставинами (стихійне лихо, хвороба, ремонт транспортного засобу тощо) за наявності документа, що підтверджує причину та тривалість затримки, органом внутрішніх справ іноземцю може бути продовжено термін тимчасового перебування в Україні для усунення обставин, що спричинили вимушену зупинку, та для виїзду з України".

7. Пункт 16 після слів "Закону України "Про правовий статус іноземців" доповнити реченням такого змісту: "Іноземцю може бути відмовлено з підстав, передбачених законами України, у в'їзді в Україну за результатами співбесіди, яка проводиться в пункті пропуску через державний кордон посадовою особою Прикордонних військ".

8. Пункт 17 викласти у такій редакції:

"17. Про втрату на території України паспортного документа іноземець повинен негайно письмово повідомити орган внутрішніх справ, який на прохання іноземця зобов'язаний видати йому про це довідку та надіслати відповідне повідомлення в Держкомкордон. Після отримання у дипломатичному представництві чи консульській установі своєї країни паспортного документа на підставі особистої заяви іноземця та клопотання приймаючої сторони органом внутрішніх справ вирішується питання про продовження терміну перебування іноземця в Україні чи виїзду з України".

9. Абзац другий пункту 18 викласти у такій редакції:

"Паспортний документ подається іноземцем для реєстрації у пункті пропуску через державний кордон посадовій особі Прикордонних військ. Реєстрація проводиться на період короткотермінового перебування - для іноземців з країн з візовим порядком в'їзду на період дії візи, але не більш як 6 місяців, для іноземців з країн з безвізовим порядком в'їзду - на 90 днів, якщо інший термін не визначено в міжнародних угодах. Іноземці можуть звільнятися від реєстрації паспортного документа на підставі відповідного міжнародного договору України на умовах взаємності".

10. Підпункт "г" пункту 19, пункти 21 - 23 виключити.

11. Пункти 24 - 26 викласти у такій редакції:

"24. Реєстрація в пункті пропуску через державний кордон включає в себе проставлення в паспортному документі іноземця відмітки "В'їзд" ("Виїзд"), занесення відомостей про іноземця та його паспортних даних до відповідного реєстру та заповнення імміграційної картки у порядку, що визначається Держкомкордоном.

25. Відмітка про реєстрацію іноземця в його паспортному документі дійсна на всій території держави незалежно від місця проживання іноземця в Україні.

26. Продовження терміну перебування в Україні іноземців, які не зазначені у пунктах 19 і 20 цих Правил і прибули на тривале перебування з метою навчання, працевлаштування, у приватних справах тощо, здійснюється органами внутрішніх справ у порядку, встановленому МВС. Відповідні документи оформляються на підставі письмових звернень іноземця та приймаючої сторони, які подаються не пізніше ніж за 3 робочих дні до закінчення дії реєстрації. У продовженні терміну може бути відмовлено у разі відсутності для цього підстав та коштів для покриття витрат, пов'язаних з перебуванням іноземця в Україні, або відповідних гарантій від приймаючої сторони".

12. Пункт 27 виключити.

________________

Опрос