Идет загрузка документа (36 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о военных комиссариатах

КМ Украины
Постановление КМ от 26.09.2001 № 1235
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 вересня 2001 р. N 1235

Київ

Про затвердження Положення про військові комісаріати

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 29 листопада 2006 року N 1658
,
 від 26 червня 2007 року N 859
,
від 20 серпня 2008 року N 719
,
 від 1 лютого 2012 року N 75
,
 від 13 березня 2013 року N 180

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 3 червня 2013 року N 389)

Відповідно до статті 9 Закону України "Про оборону України" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про військові комісаріати, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності одночасно з набранням чинності Указом Президента України про визнання таким, що втратило чинність, Положення про військові комісаріати, затвердженого Указом Президента України від 15 лютого 1994 р. N 48.

 

Прем'єр-міністр України 

А. КІНАХ 

Інд. 29

 

ПОЛОЖЕННЯ
про військові комісаріати

Загальні питання

1. Військові комісаріати є місцевими органами військового управління. Військові комісаріати утворюються в Автономній Республіці Крим, областях, містах, районах, районах у містах.

Залежно від обсягів облікової, мобілізаційної та призовної роботи, крім міських, районних, районних у містах, можуть утворюватися:

об'єднані військові комісаріати для обслуговування кількох районів чи районів у містах або міст;

об'єднані військові комісаріати для обслуговування одночасно районів, міст, у тому числі міст з районним поділом.

У містах з районним поділом можуть утворюватися тільки міські або тільки районні військові комісаріати.

Військові комісаріати утворюються та ліквідуються наказами Міністра оборони.

Військові комісаріати очолюють військові комісари, які організовують діяльність комісаріатів.

2. Військові комісаріати у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України "Про військовий обов'язок і військову службу", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", іншими законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами і директивами Міністра оборони, начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил, а також цим Положенням.

(пункт 2 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 20.08.2008 р. N 719)

3. Військові комісаріати Автономної Республіки Крим, областей, міста Києва підпорядковуються командувачам військ відповідних оперативних командувань, начальникам відповідних територіальних управлінь; районні, міські комісаріати - вищестоящому військовому комісару.

Загальне керівництво військовими комісаріатами і контроль за їх діяльністю здійснює командування Сухопутних військ через штаби оперативних командувань, територіальних управлінь, яке узгоджує основні питання діяльності військових комісаріатів з Генеральним штабом.

(пункт 3 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 20.08.2008 р. N 719)

4. Військові комісаріати виконують покладені на них завдання у взаємодії з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, органами прокуратури, органами внутрішніх справ, судами, а також з об'єднаннями, з'єднаннями, військовими частинами Збройних Сил та інших військових формувань, Держспецтранслужбою, Держспецзв'язку і громадськими організаціями.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 р. N 1658,
 від 26.06.2007 р. N 859)

5. Структуру, штат і штатний розпис військових комісаріатів затверджує начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.08.2008 р. N 719)

6. Штатні посади військових комісаріатів комплектуються військовослужбовцями і працівниками Збройних Сил відповідно до їх штату та штатного розпису.

Добір військовослужбовців для комплектування військових комісаріатів, їх призначення на посади, проходження військової служби та звільнення з неї здійснюється відповідно до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України.

(абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 01.02.2012 р. N 75)

Призначення на посади та звільнення з посад військових комісарів Автономної Республіки Крим, областей та міста Києва здійснюється за поданням начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України посадовими особами відповідно до номенклатури посад для призначення осіб офіцерського складу, яка затверджується Міністром оборони.

(абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 20.08.2008 р. N 719,
 від 01.02.2012 р. N 75)

Підготовка та перепідготовка осіб офіцерського складу військових комісаріатів здійснюється в єдиній системі військової освіти і на Центральних офіцерських курсах Генерального штабу Збройних Сил.

Трудові відносини працівників військових комісаріатів регулюються законодавством про працю.

7. Військові комісаріати є юридичними особами, мають рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Завдання та функції військових комісаріатів, права військових комісарів

8. Завданням військових комісаріатів є підготовка та проведення мобілізації, підготовка молоді до військової служби, проведення призову на військову службу, забезпечення соціального і правового захисту військовослужбовців та призваних на збори військовозобов'язаних, ветеранів війни, пенсіонерів з числа військовослужбовців Збройних Сил та членів їх сімей, здійснення інших заходів з питань оборони відповідно до законодавства.

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.08.2008 р. N 719)

9. Військові комісаріати відповідно до покладених завдань:

здійснюють підготовку і проводять в особливий період згідно із законодавством мобілізацію людських, транспортних та інших ресурсів, контролюють проведення цієї роботи на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від їх підпорядкування і форми власності, виконують заходи, спрямовані на задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, Держспецтрансслужби у людських, транспортних та інших ресурсах у воєнний час;

(абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно
 з постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 р. N 1658)

ведуть на відповідній території облік підприємств, установ, організацій, а також людських ресурсів і транспортних засобів, які залучаються до виконання мобілізаційних завдань;

ведуть військовий облік військовозобов'язаних і призовників;

співпрацюють з органами місцевого самоврядування з питань військового обліку військовозобов'язаних, призовників та їх бронювання на період мобілізації і воєнний час; контролюють роботу з ведення військового обліку військовозобов'язаних, призовників та їх бронювання на період мобілізації і воєнний час на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах незалежно від підпорядкування і форми власності;

(абзац п'ятий пункту 9 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 20.08.2008 р. N 719)

взаємодіють з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та беруть участь у здійсненні контролю за підготовкою підприємств, установ, організацій до виконання мобілізаційних завдань (замовлень) в інтересах Збройних Сил, інших військових формувань, Держспецтрансслужби, у тому числі з питань оповіщення та збору військовозобов'язаних, виділення необхідних споруд та об'єктів інфраструктури, постачання техніки на збірні пункти та у військові частини, розгортання спеціальних формувань, призначених для передачі до складу Збройних Сил та інших військових формувань, виконання інших завдань згідно з мобілізаційними планами;

(абзац шостий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 р. N 1658)

здійснюють підготовку і виконують за сприяння місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування рішення призовних комісій про призов громадян на строкову військову службу, здійснюють відправку призовників до військових частин;

оформляють документи та направляють кандидатів для вступу до вищих військових навчальних закладів або вищих навчальних закладів, що мають військові навчальні підрозділи;

(абзац восьмий пункту 9 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 20.08.2008 р. N 719)

беруть участь у відборі військовозобов'язаних для проходження служби у військовому резерві Збройних Сил;

(пункт 9 доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2008 р. N 719,
у зв'язку з цим абзаци дев'ятий - двадцять другий вважати
 відповідно абзацами десятим - двадцять третім)

взаємодіють з місцевими держадміністраціями з питань направлення громадян для проходження альтернативної (невійськової) служби;

(абзац десятий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2013 р. N 180)

беруть участь у роботі навчальних закладів та організацій МОН, інших центральних органів виконавчої влади, Товариства сприяння обороні з організації допризовної підготовки та підготовки призовників з військово-технічних спеціальностей, програмного і методичного забезпечення цієї підготовки, планують заходи щодо підготовки призовників з військово-технічних спеціальностей та здійснюють контроль за організацією, проведенням і результатами допризовної підготовки та підготовки призовників з військово-технічних спеціальностей, а також за програмним і методичним забезпеченням цієї підготовки;

(абзац одинадцятий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2008 р. N 719)

проводять роботу з військово-професійної орієнтації допризовної молоді, призовників і військовозобов'язаних;

проводять разом з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян патріотично-виховну роботу з населенням;

беруть участь в організації та керівництві територіальною обороною у відповідній зоні (районі);

забезпечують згідно із законодавством соціальний і правовий захист військовослужбовців, призваних на збори військовозобов'язаних, ветеранів війни, пенсіонерів з числа військовослужбовців Збройних Сил та членів їх сімей;

ведуть облік осіб, які звільнені з військової служби та проживають на відповідній території, для оформлення документів, що додаються до пенсійної справи відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";

(абзац шістнадцятий пункту 9 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 20.08.2008 р. N 719)

ведуть облік громадян, які брали участь у бойових діях, ліквідації у складі військових формувань, Держспецтрансслужби надзвичайних ситуацій та їх наслідків, а також осіб, які втратили працездатність під час проходження військової служби;

(абзац сімнадцятий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 р. N 1658)

організовують роботу з вручення нагород громадянам, які перебувають у запасі та відставці, складають атестаційний матеріал для присвоєння чергових військових звань офіцерам запасу;

беруть участь у роботі центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з увіковічення пам'яті осіб, які загибли, померли від ран, контузій, каліцтва або захворювань, отриманих внаслідок бойових дій під час захисту Вітчизни;

розглядають звернення військовослужбовців, працівників Збройних Сил та членів їх сімей, а також інших громадян з питань, що належать до компетенції військових комісаріатів, а також ведуть прийом громадян, які звертаються з цих питань, видають необхідні довідки та інші документи;

інформують відповідні місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування про стан мобілізаційної, призовної роботи та з інших питань, що належать до їх компетенції, і подають пропозиції щодо поліпшення цієї роботи;

здійснюють заходи щодо підвищення кваліфікації військовослужбовців та працівників військових комісаріатів;

(абзац двадцять другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2008 р. N 719)

виконують інші функції відповідно до законодавства.

10. Військовий комісаріат Автономної Республіки Крим, обласні, Київський міський військові комісаріати, крім виконання функцій, зазначених у пункті 9 цього Положення:

(абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2008 р. N 719)

керують підпорядкованими військовими комісаріатами, контролюють їх фінансово-господарську діяльність, дотримання ними законодавства, виконання наказів і директив відповідних органів військового управління;

здійснюють у підпорядкованих військових комісаріатах керівництво роботою з ведення персонально-якісного обліку військовозобов'язаних і призовників;

контролюють дотримання підпорядкованими військовими комісаріатами законності оформлення військовозобов'язаним відстрочки від призову (бронювання) під час мобілізації та у воєнний час;

сприяють призовній комісії Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським призовним комісіям в організації контрольного медичного огляду громадян, визнаних районними (міськими) призовними комісіями непридатними або тимчасово непридатними до військової служби, громадян, які заявили про незгоду з результатами медичного огляду і рішеннями районних (міських) призовних комісій, а також громадян, призваних на строкову військову службу, перед відправленням до військових частин;

контролюють організацію приписки громадян до призовних дільниць та проведення лікувально-оздоровчих заходів серед призовників;

забезпечують оформлення та подання документів органам Пенсійного фонду для призначення (перерахування) пенсій особам, звільненим з військової служби, і членам їх сімей відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", а також у передбачених законодавством випадках виплату грошової допомоги звільненим з військової служби військовослужбовцям і сім'ям загиблих (померлих) військовослужбовців;

(абзац сьомий пункту 10 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 20.08.2008 р. N 719)

співпрацюють з територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з питань надання відповідно до законодавства соціальних послуг військовослужбовцям, звільненим з військової служби, та членам їх сімей;

(абзац восьмий пункту 10 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 20.08.2008 р. N 719)

надають згідно із законодавством грошову допомогу малозабезпеченим пенсіонерам, здійснюють розподіл путівок для санаторно-курортного лікування в санаторіях Міноборони та закуповують у межах виділених асигнувань путівки в інші санаторії та лікувально-профілактичні заклади пенсіонерам і членам їх сімей, які перебувають на відповідному обліку у військових комісаріатах;

(абзац дев'ятий пункту 10 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 20.08.2008 р. N 719)

забезпечують згідно із законодавством відповідні виплати особам офіцерського складу та іншим військовослужбовцям, які звільнені з військової служби і не мають права на пенсію;

організовують і проводять роботу з правового виховання особового складу підпорядкованих військових комісаріатів;

(абзац одинадцятий пункту 10 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 20.08.2008 р. N 719)

керують бойовою, мобілізаційною та спеціальною підготовкою особового складу підпорядкованих військових комісаріатів;

вивчають потребу у фахівцях для військових комісаріатів, вносять пропозиції щодо їх підготовки та підвищення кваліфікації, проводять кадрову роботу.

11. Районні, міські військові комісаріати, крім функцій, зазначених у пункті 9 цього Положення:

оформляють військовозобов'язаним відстрочки від призову під час мобілізації та у воєнний час, які надаються згідно з переліками посад і професій, що затверджуються Міжвідомчою комісією з питань бронювання військовозобов'язаних за підприємствами, установами та організаціями, а також ведуть їх спеціальний облік;

здійснюють приписку громадян до призовних дільниць;

сприяють районним (міським) комісіям з питань приписки та відповідним призовним комісіям в організації медичного огляду, обстеження та лікування допризовників і медичного огляду призовників, організовують проведення медичного огляду військово-лікарськими комісіями військовозобов'язаних, здійснюють контроль за їх лікуванням;

розподіляють призовників під час їх приписки до призовних дільниць і призову на строкову військову службу за видами (родами військ) Збройних Сил, іншими військовими формуваннями, Держспецтрансслужбою;

(абзац п'ятий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 р. N 1658)

беруть участь в організації та забезпеченні роботи районних (міських) призовних комісій, готують на розгляд цих комісій матеріали з питань відстрочки або звільнення громадян від призову на військову службу;

абзац сьомий пункту 11 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 20.08.2008 р. N 719)

абзац восьмий пункту 11 виключено 

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 20.08.2008 р. N 719)

сприяють звільненим з військової служби військовослужбовцям і членам сімей померлих військовослужбовців у своєчасному огляді в медико-соціальних експертних комісіях, якщо їх право на пенсію, допомогу або пільги пов'язане з встановленням їм інвалідності;

видають у встановленому порядку військовослужбовцям відповідних категорій, які перебувають у запасі або відставці, посвідчення та інші документи на визначені законодавством пільги;

беруть участь, а у разі відсутності на відповідній території військових частин і гарнізонів - організовують поховання військовослужбовців, які померли (загинули) під час проходження військової служби;

ведуть облік загиблих, померлих військовослужбовців і тих, які пропали безвісти, у мирний та воєнний час; повідомляють у встановленому порядку сім'ї або родичів про їх смерть (загибель) та про тих, які пропали безвісти; готують документи на виплату страхових сум.

12. Військові комісари мають право:

видавати згідно із законодавством у межах своєї компетенції накази та розпорядження;

вносити на розгляд місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування питання про підготовку і проведення мобілізації, призов громадян на військову службу, добір кандидатів для вступу до вищих військових навчальних закладів або вищих навчальних закладів, що мають військові навчальні підрозділи, організацію патріотично-виховної роботи серед населення та соціальний захист військовослужбовців і військовозобов'язаних, ветеранів війни, пенсіонерів з числа військовослужбовців Збройних Сил та членів їх сімей;

(абзац третій пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2008 р. N 719)

здійснювати відповідно до своєї компетенції контроль за виконанням підприємствами, установами, організаціями вимог законодавства з питань оборони;

брати в межах своїх повноважень участь у перевірці технічного стану транспортних засобів і їх готовності до передачі військовим формуванням на період мобілізації та у воєнний час.

(абзац п'ятий пункту 12 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 20.08.2008 р. N 719)

Фінансове і матеріально-технічне забезпечення військових комісаріатів

13. Особовий склад військових комісаріатів, а також транспорт і матеріально-технічні засоби цих комісаріатів утримуються за рахунок кошторису Міноборони.

Забезпечення військових комісаріатів озброєнням, засобами зв'язку та автоматизованої системи управління військами, технікою, військово-технічним та іншим майном здійснюється відповідно до діючих штатів і табелів до них.

14. Фінансове і матеріальне забезпечення заходів, пов'язаних з виконанням військового обов'язку, які проводяться військовими комісаріатами, здійснюється за рахунок і в межах коштів державного бюджету, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Фінансування заходів з мобілізаційної підготовки і мобілізації, які проводяться військовими комісаріатами, здійснюється відповідно до Законів України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про військовий обов'язок і військову службу", інших нормативно-правових актів, розроблених на підставі цих законів.

(пункт 14 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 20.08.2008 р. N 719)

15. Оплата переданих військовим комісаріатам центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими держадміністраціями, органами місцевого самоврядування приміщень, майна, інвентаря, обладнання та автомобільного транспорту, а також поточного і капітального ремонту приміщень, відведення земельних ділянок здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування сприяють забезпеченню згідно із законодавством військовослужбовців військових комісаріатів житловою площею.

(абзац другий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2008 р. N 719)

16. Контроль за дотриманням законності у діяльності військових комісаріатів здійснюється відповідно до законодавства.

____________

Опрос