Идет загрузка документа (354 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О первоочередных мерах по выполнению в 2001 - 2005 годах Комплексной программы социально-экономического развития Большой Ялты как курорта общегосударственного значения

КМ Украины
Постановление КМ от 18.09.2001 № 1206
действует с 18.09.2001

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 18 вересня 2001 р. N 1206

Київ

Про першочергові заходи щодо виконання в 2001 - 2005 роках Комплексної програми соціально-економічного розвитку Великої Ялти як курорту загальнодержавного значення

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити першочергові заходи щодо виконання в 2001 - 2005 роках Комплексної програми соціально-економічного розвитку Великої Ялти як курорту загальнодержавного значення, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 5 січня 1998 р. N 9 (далі - Комплексна програма), що додаються.

2. Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції, Міністерству фінансів, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим разом з Ялтинською міською радою під час розроблення проектів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, бюджету м. Ялти, а також відповідних програм економічного і соціального розвитку передбачати фінансування першочергових заходів щодо виконання в 2001 - 2005 роках Комплексної програми.

Взяти до відома, що Ялтинською міською радою проводиться робота з метою залучення коштів суб'єктів підприємницької діяльності та інших джерел для фінансування зазначених заходів.

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, Державному комітетові будівництва, архітектури та житлової політики разом з Ялтинською міською радою забезпечити коригування протягом 2001 і 2002 років генерального плану Великої Ялти та затвердження в установленому порядку правил забудови цієї території з урахуванням світових стандартів санаторно-курортного і туристського обслуговування.

4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади разом з Ялтинською міською радою вжити додаткових заходів, спрямованих на залучення вітчизняних та іноземних інвесторів до реалізації найважливіших інвестиційних проектів у м. Ялті.

5. Міністерствам, іншим заінтересованим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим починаючи з 2002 року інформувати в березні Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції про хід реалізації першочергових заходів щодо виконання в 2001 - 2005 роках Комплексної програми.

Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції, іншим заінтересованим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим разом з Ялтинською міською радою узагальнити підсумки виконання цих заходів та подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо забезпечення виконання Комплексної програми у 2006 - 2010 роках.

6. Розділ "Джерела та обсяги фінансування" та таблиці 1, 2 і 3 Комплексної програми соціально-економічного розвитку Великої Ялти як курорту загальнодержавного значення, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 5 січня 1998 р. N 9, виключити.

 

Прем'єр-міністр України 

А. КІНАХ 

Інд. 39

 

ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ
щодо виконання в 2001 - 2005 роках Комплексної програми соціально-економічного розвитку Великої Ялти як курорту загальнодержавного значення

(млн. гривень)

Заходи щодо виконання Комплексної програми 

Термін вико-
нання, роки 

Розрахун-
кова вартість фінансу-
вання, усього 

Прогнозні джерела фінансування 

держав-
ний бюджет 

бюджет Авто-
номної Респуб-
ліки Крим (за погод-
женням) 

бюджет м. Ялти (за погод-
женням) 

кошти суб'єк-
тів підпри-
ємниць-
кої діяль-
ності 

вітчиз-
няні та іноземні інвес-
тиції 

інші джерела 

I. Розвиток курортно-рекреаційного комплексу 

1. 

Збільшення ємності санаторно-курортного і туристичного комплексу на 1,64 тис. місць 

2001 - 2005 

59,29 

  

  

  

16,94 

25,41 

16,94 

2001 

11,858 

  

  

  

3,388 

5,082 

3,388 

2002 

11,858 

  

  

  

3,388 

5,082 

3,388 

2003 

11,858 

  

  

  

3,388 

5,082 

3,388 

2004 

11,858 

  

  

  

3,388 

5,082 

3,388 

2005 

11,858 

  

  

  

3,388 

5,082 

3,388 

2. 

Реконструкція і модернізація курортних і туристичних закладів (5,180 тис. місць) 

2001 - 2005 

37,78 

  

  

  

10,8 

16,18 

10,8 

2001 

7,556 

  

  

  

2,16 

3,236 

2,16 

2002 

7,556 

  

  

  

2,16 

3,236 

2,16 

2003 

7,556 

  

  

  

2,16 

3,236 

2,16 

2004 

7,556 

  

  

  

2,16 

3,236 

2,16 

2005 

7,556 

  

  

  

2,16 

3,236 

2,16 

3. 

Будівництво об'єктів інфраструктури і нових курортно-туристичних закладів 

2001 - 2005 

176 

  

  

  

31 

120 

25 

2001 

18 

  

  

  

10 

2002 

30 

  

  

  

20 

2003 

41 

  

  

  

30 

2004 

43 

  

  

  

30 

2005 

44 

  

  

  

30 

  

Разом 

  

273,07 

- 

- 

- 

58,74 

161,59 

52,74 

II. Водозабезпечення 

1. 

Будівництво тунельного водоводу (від Південного порталу до збійки - 2,2 кілометра) 

2001 - 2002 

4,5 

3,5 

  

  

  

  

2001 

2,5 

0,5 

  

  

  

  

2002 

1,5 

0,5 

  

  

  

  

2. 

Реконструкція ділянок магістрального водоводу, пошкоджених зсувами ґрунту (86 і 108-й кілометр автодороги Ялта - Севастополь) 

2001 - 2002 

0,8 

0,8 

  

  

  

  

  

2001 

0,4 

0,4 

  

  

  

  

  

2002 

0,4 

0,4 

  

  

  

  

  

3. 

Прокладення третьої нитки напірного колектора від головної напірної станції до каналізаційно-очисних споруд (перший етап) (решта - 416 погонних метрів) 

2001 

0,47 

0,47 

  

  

  

  

  

4. 

Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Садовій у м. Ялті 

2001 

0,3 

  

0,3 

  

  

  

  

5. 

Будівництво скидного трубопроводу осадів і господарсько-побутової каналізації з очисної водопровідної станції 

2001 

0,2 

  

  

0,2 

  

  

  

6. 

Реконструкція місцевого джерела водопостачання Хоста-Баш з будівництвом резервуара чистої води ємністю 1000 куб. метрів 

2001 - 2002 
  

1,1 
  

  
  

  
  


  

0,1 
  

  
  

  
  

2001 

0,5 

  

  

0,5 

  

  

  

2002 

0,6 

  

  

0,5 

0,1 

  

  

7. 

Будівництво споруд для обробки осадів стічних вод на ялтинських каналізаційно-очисних спорудах (з установленням штахету на первинних відстійниках) 

2002 - 2005 

3,22 

2,92 

  

  

0,3 

  

  

2002 

0,745 

0,67 

  

  

0,075 

  

  

2003 

0,825 

0,75 

  

  

0,075 

  

  

2004 

0,825 

0,75 

  

  

0,075 

  

  

2005 

0,825 

0,75 

  

  

0,075 

  

  

8. 

Реконструкція каналізаційно-очисних споруд із збільшенням потужностей до 35 тис. куб. метрів на добу в смт Симеїзі 

2004 

0,5 

0,5 

  

  

  

  

  

9. 

Реконструкція енергопостачального устаткування симеїзьких каналізаційно-очисних споруд 

2001 - 2002 

0,15 

  

  

  

0,15 

  

  

2001 

0,1 

  

  

  

0,1 

  

  

2002 

0,05 

  

  

  

0,05 

  

  

10. 

Розширення водопровідних очисних споруд (збільшення потужності на 50 тис. куб. метрів на добу) 

2002 - 2003 

  

  

  

  

  

2002 

0,5 

0,5 

  

  

  

  

  

2003 

0,5 

0,5 

  

  

  

  

  

11. 

Заміна частини глибоководного розсіювального випуску від каналізаційно-очисних споруд (1-й кілометр) 

2002 

0,3 

0,3 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

12. 

Переукладення вуличних мереж водопостачання у м. Ялті 

2001 - 2005 

  

  

  

  

2001 

0,4 

  

  

0,2 

0,2 

  

  

2002 

0,4 

  

  

0,2 

0,2 

  

  

2003 

0,4 

  

  

0,2 

0,2 

  

  

2004 

0,4 

  

  

0,2 

0,2 

  

  

2005 

0,4 

  

  

0,2 

0,2 

  

  

13. 

Прокладення другої нитки напірного колектора (від каналізаційної напірної станції до каналізаційно-очисних споруд) у смт Гурзуфі 

2001 - 2002 

0,5 

0,5 

  

  

  

  

  

2001 

0,3 

0,3 

  

  

  

  

  

2002 

0,2 

0,2 

  

  

  

  

  

14. 

Очистка напірних каналізаційних колекторів (від головної насосної станції до каналізаційно-очисних споруд) у м. Ялті 

2002 - 2003 

1,32 

1,32 

  

  

  

  

  

2002 

0,32 

0,32 

  

  

  

  

  

2003 

  

  

  

  

  

15. 

Будівництво і реконструкція місцевих джерел водопостачання у Великій Ялті 

2002 - 2004 

0,7 

  

  

0,3 

0,4 

  

  

2002 

0,25 

  

  

0,1 

0,15 

  

  

2003 

0,25 

  

  

0,1 

0,15 

  

  

2004 

0,2 

  

  

0,1 

0,1 

  

  

16. 

Реконструкція тунельного водоводу (південний портал - ПК 22) 

2003 - 2005 

0,7 

  

0,2 

0,2 

0,3 

  

  

2003 

0,37 

  

0,2 

0,07 

0,1 

  

  

2004 

0,17 

  

  

0,07 

0,1 

  

  

2005 

0,16 

  

  

0,06 

0,1 

  

  

17. 

Забезпечення водопостачання м. Ялти з Вілінського водозабору 

2001 - 2005 

5,13 

3,13 

  

  

  

  

2001 

  

  

  

  

  

2002 

1,43 

1,43 

  

  

  

  

  

2003 

  

  

  

  

  

2004 

0,5 

0,5 

  

  

  

  

  

2005 

0,2 

0,2 

  

  

  

  

  

18. 

Збільшення глибоководного випуску гурзуфських каналізаційно-очисних споруд 

2004 

0,3 

0,3 

 

 

 

 

 

19. 

Збільшення глибоководного випуску симеїзьких каналізаційно-очисних споруд 

2004 

0,3 

0,3 

  

  

  

  

  

20. 

Продовження будівництва тунельного водоводу (від ПК-22 до Щасливенського водосховища) 

2004 - 2005 

3,02 

2,52 

  

0,5 

  

  

  

2004 

1,51 

1,26 

  

0,25 

  

  

  

2005 

1,51 

1,26 

  

0,25 

  

  

  

21. 

Закінчення будівництва другої нитки водоводу (від Загірського до Щасливенського водосховища) 

2003 - 2005 

5,6 

2,1 

2,5 

  

  

  

2003 

1,95 

0,55 

1,1 

0,3 

  

  

  

2004 

1,55 

0,55 

0,7 

0,3 

  

  

  

2005 

2,1 

0,7 

0,4 

  

  

  

  

Разом 

  

32,11 

19,66 

6,0 

4,2 

2,25 

- 

- 

III. Енергозабезпечення та енергозбереження 

1. 

Заміна зношеного проводу М-70 на АС-120 із зміцненням окремих опор 

2001 - 2005 

1,95 

  

  

  

1,95 

  

  

2001 

0,39 

  

  

  

0,39 

  

  

2002 

0,39 

  

  

  

0,39 

  

  

2003 

0,39 

  

  

  

0,39 

  

  

2004 

0,39 

  

  

  

0,39 

  

  

2005 

0,39 

  

  

  

0,39 

  

  

2. 

Монтаж вимикачів типу ВМТ-110 кВ на трансформаторах потужністю 110/10 кВ на підстанціях "Масандра", "Гурзуф", "Артек", "Зоря" і пристосувань автоматичного вмикання резерву трансформаторів (7 одиниць) 

2001 - 2004 

  

  

  

  

  

2001 

0,25 

  

  

  

0,25 

  

  

2002 

0,25 

  

  

  

0,25 

  

  

2003 

0,25 

  

  

  

0,25 

  

  

2004 

0,25 

  

  

  

0,25 

  

 

3. 

Заміна трансформатора 16 МВА на 25 МВА на підстанції потужністю 110/10 кВ у м. Ялті 

2002 

1,5 

  

  

  

1,5 

  

  

4. 

Заміна вимикачів потужністю 10 кВ на вакуумні на підстанціях "Зоря", "Алупка", РП-1, РП-4 (50 одиниць) 

2001 - 2005 

0,6 

  

  

  

0,6 

  

  

2001 

0,1 

  

  

  

0,1 

  

  

2002 

0,1 

  

  

  

0,1 

  

  

2003 

0,1 

  

  

  

0,1 

  

  

2004 

0,2 

  

  

  

0,2 

  

  

2005 

0,1 

  

  

  

0,1 

  

  

5. 

Заміна акумуляторних батарей на підстанціях потужністю 110/10 кВ (5 одиниць) 

2001 - 2003 

0,75 

  

  

  

0,75 

  

  

2001 

0,3 

  

  

  

0,3 

  

  

2002 

0,3 

  

  

  

0,3 

  

  

2003 

0,15 

  

  

  

0,15 

  

  

6. 

Монтаж релейного захисту на повітряних лініях 110 кВ 

2001 - 2002 

0,2 

  

  

  

0,2 

  

  

2001 

0,1 

  

  

  

0,1 

  

  

2002 

0,1 

  

  

  

0,1 

  

  

7. 

Заміна апаратури високочастотного зв'язку на підстанціях 110 кВ (13 комплексів) 

2001 - 2005 

0,13 

  

  

  

0,13 

  

  

2001 

0,04 

  

  

  

0,04 

  

  

2002 

0,03 

  

  

  

0,03 

  

  

2003 

0,03 

  

  

  

0,03 

  

  

2004 

0,02 

  

  

  

0,02 

  

  

2005 

0,01 

  

  

  

0,01 

  

  

8. 

Будівництво трансформаторних підстанцій кабельних ліній для енергопостачання мікрорайонів компактного проживання кримських татар 

2001 - 2005 

1,8 

  

0,5 

  

0,3 

  

2001 

0,3 

  

0,1 

  

  

  

0,2 

2002 

0,4 

  

0,1 

  

0,1 

  

0,2 

2003 

0,4 

  

0,1 

  

0,1 

  

0,2 

2004 

0,4 

  

0,1 

  

0,1 

  

0,2 

2005 

0,3 

  

0,1 

  

  

  

0,2 

  

Разом 

  

7,93 

- 

0,5 

- 

6,4 

- 

1 

IV. Інфраструктура

Зв'язок 

1. 

Будівництво електронної цифрової АТС-23 у м. Ялті 

2002 - 2004 

  

  

  

  

  

2002 

  

  

  

  

  

2003 

  

  

  

  

  

2004 

  

  

  

  

  

2. 

Реконструкція центрального переговорного пункту у м. Ялті 

2001 - 2002 

0,5 

  

  

  

0,5 

  

  

2001 

0,3 

  

  

  

0,3 

  

  

2002 

0,2 

  

  

  

0,2 

  

  

3. 

Реконструкція переговорного пункту в смт Гурзуфі 

2002 

0,3 

  

  

  

0,3 

  

  

4. 

Розвиток сучасних послуг зв'язку INTERNET і корпоративної мережі 

2001 - 2002 

0,8 

  

  

  

0,8 

  

  

2001 

0,3 

  

  

  

0,3 

  

  

2002 

0,5 

  

  

  

0,5 

  

  

5. 

Заміна застарілих таксофонів у Великій Ялті 

2001 - 2005 

0,5 

  

  

  

0,5 

  

  

2001 

0,1 

  

  

  

0,1 

  

  

2002 

0,1 

  

  

  

0,1 

  

  

2003 

0,1 

  

  

  

0,1 

  

  

2004 

0,1 

  

  

  

0,1 

  

  

2005 

0,1 

  

  

  

0,1 

  

  

6. 

Реконструкція і переоснащення поштового зв'язку у Великій Ялті 

2003 - 2005 

1,6 

  

  

  

1,6 

  

  

2003 

0,5 

  

  

  

0,5 

  

  

2004 

0,5 

  

  

  

0,5 

  

  

2005 

0,6 

  

  

  

0,6 

  

  

7. 

Розвиток телекомунікацій (кабельне телебачення) у Великій Ялті 

2002 - 2005 

0,8 

  

  

  

0,8 

  

  

2002 

0,2 

  

  

  

0,2 

  

  

2003 

0,2 

  

  

  

0,2 

  

  

2004 

0,2 

  

  

  

0,2 

  

  

2005 

0,2 

  

  

  

0,2 

  

  

8. 

Будівництво зонових кабельних ліній зв'язку на ділянці Сімферополь - Ялта 

2001 - 2002 

6,6 

  

  

  

6,6 

  

  

2001 

3,3 

  

  

  

3,3 

  

  

2002 

3,3 

  

  

  

3,3 

  

  

  

Разом 

  

15,1 

15,1 

Транспорт 

9. 

Будівництво і введення в експлуатацію вантажного митного ліцензійного складу для одночасного збереження до 5 тис. тонн вантажу 

2001 - 2002 

0,3 

  

  

  

0,3 

  

  

10. 

Реконструкція пасажирських причалів портових пунктів Гурзуф і Рибальське 

2001 - 2002 

1,8 

  

  

  

0,9 

0,9 

  

11. 

Реконструкція пасажирського причалу N 1 і пасажирського термінала з обслуговування іноземних туристів у м. Ялті 

2001 - 2002 

18 

  

  

  

  

18 

  

12. 

Модернізація і відновлення флоту з придбанням суден на умовах лізингу 

2001 - 2005 

30 

  

  

  

  

30 

  

13. 

Придбання нового рухомого складу, оснащення тролейбусного парку запасними частинами і ремонтним спорядженням 

2001 - 2005 

  

  

  

  

14. 

Будівництво майданчиків для автотранспортних засобів, що прибувають у м. Ялту 

2003 - 2005 

  

  

  

  

  

15. 

Розширення і поновлення матеріально-технічної бази автобусного парку з придбанням нових автобусів 

2002 - 2005 

1,75 

  

  

1,75 

  

  

  

16. 

Реконструкція, ремонт і утримання міських автомобільних доріг у м. Ялті 

2001 - 2005 

22,23 

15,28 

6,85 

  

  

  

  

2001 

4,69 

3,04 

1,65 

  

  

  

  

2002 

4,54 

3,24 

1,3 

  

  

  

  

2003 

3,7 

1,3 

  

  

  

  

2004 

2,7 

1,3 

  

  

  

  

2005 

3,9 

2,6 

1,3 

  

  

  

  

  

Разом 

  

78,08 

15,28 

8,85 

1,75 

2,2 

49,9 

Комунальна інфраструктура 

Газопостачання 

17. 

Будівництво газопроводу середнього тиску від смт Ореанди до смт Гаспри 

2001 - 2002 

6,2 

  

4,2 

  

  

2001 

  

  

0,5 

  

0,5 

2002 

3,2 

  

2,2 

  

0,5 

  

0,5 

18. 

Будівництво газопровідного відводу високого тиску до смт Краснокам'янки, будівництво автоматичної газорегуляторної станції 

2001 - 2002 

5,1 

0,5 

  

  

3,6 

  

2001 

2,3 

0,2 

  

  

1,6 

  

0,5 

2002 

2,8 

0,3 

  

  

2,0 

  

0,5 

19. 

Будівництво газопроводу середнього тиску до смт Гурзуфа, санаторію "Ай-Даниль" і міжнародного дитячого центру "Артек" та будівництво шафних газорозподільних пунктів (16 одиниць) 

2002 - 2005 

0,8 

0,4 

  

3,8 

  

2002 

1,8 

0,2 

0,1 

  

  

0,5 

2003 

1,8 

0,2 

0,1 

  

  

0,5 

2004 

1,8 

0,2 

0,1 

  

  

0,5 

2005 

1,6 

0,2 

0,1 

  

0,8 

  

0,5 

20. 

Будівництво газопроводу середнього тиску від каналізаційно-очисних споруд до котельні Нікітського ботанічного саду і житлового масиву в смт Нікіта 

2001 - 2003 

2,1 

  

  

1,1 

  

  

2001 

0,2 

0,2 

  

  

  

  

  

2002 

0,8 

0,3 

  

  

0,5 

  

  

2003 

1,1 

0,5 

  

  

0,6 

  

  

21. 

Будівництво газопроводу середнього тиску від XI мікрорайону до котельні мікрорайону "Зоря" 

2003 - 2004 

2,2 

  

  

0,7 

  

0,5 

2003 

1,1 

  

  

0,5 

0,3 

  

0,3 

2004 

1,1 

  

  

0,5 

0,4 

  

0,2 

22. 

Будівництво газопроводу середнього тиску до санаторно-курортних закладів санаторно-курортних комплексів "Карпати", "Золотий пляж" 

2002 - 2003 

1,2 

  

  

  

1,2 

  

  

2002 

0,4 

  

  

  

0,4 

  

  

2003 

0,8 

  

  

  

0,8 

  

  

23. 

Будівництво газопроводу середнього тиску від XI мікрорайону до хлібокомбінату 

2003 - 2004 

0,73 

  

  

  

0,73 

  

  

2003 

0,33 

  

  

  

0,33 

  

  

2004 

0,4 

  

  

  

0,4 

  

  

24. 

Будівництво газопроводів середнього і низького тиску у с. Василівка 

2001 - 2002 

1,4 

  

  

0,8 

  

  

0,6 

2001 

0,6 

  

  

0,3 

  

  

0,3 

2002 

0,8 

  

  

0,5 

  

  

0,3 

25. 

Будівництво газопроводу середнього тиску від Нікітського ботанічного саду до санаторію "Ай-Даниль" 

2005 

0,3 

  

  

  

0,3 

  

  

26. 

Будівництво газопроводів середнього і низького тиску до с-ща Гірне 

2003 - 2004 

0,6 

  

  

0,6 

  

  

  

2003 

0,3 

  

  

0,3 

  

  

  

2004 

0,3 

  

  

0,3 

  

  

  

27. 

Будівництво газопроводів середнього і низького тиску від станції швидкої медичної допомоги до вул. Більшовицької у м. Ялті 

2001 - 2003 

0,7 

  

  

0,7 

  

  

  

2001 

0,5 

  

  

0,5 

  

  

  

2002 

0,1 

  

  

0,1 

  

  

  

2003 

0,1 

  

  

0,1 

  

  

  

28. 

Будівництво газопроводу середнього тиску до с. Радянське 

2002 - 2003 

0,3 

  

  

0,3 

  

  

  

2002 

0,1 

  

  

0,1 

  

  

  

2003 

0,2 

  

  

0,2 

  

  

  

  

Разом 

  

27,83 

2,3 

4,6 

3,4 

12,4 

5,1 

Теплопостачання 

29. 

Реконструкція районних котелень у санаторіях "Зоря", "Місхор" і на вул. Блюхера, 4, у м. Ялті 

2001 - 2003 

1,7 

  

  

0,7 

  

  

2001 

0,7 

  

  

0,5 

0,2 

  

  

2002 

0,9 

  

  

0,5 

0,4 

  

  

2003 

0,1 

  

  

  

0,1 

  

  

30. 

Реконструкція і переведення на газ котельні по вул. Григор'єва, 38, у м. Ялті 

2001 

0,2 

  

  

0,2 

  

  

  

31. 

Реконструкція та заміна котлів районної котельні по вул. Васильєва, 16, у м. Ялті 

2001 - 2002 

0,85 

  

  

0,55 

0,3 

  

  

2001 

0,4 

  

  

0,3 

0,1 

  

  

2002 

0,45 

  

  

0,25 

0,2 

  

  

32. 

Реконструкція та заміна котлів квартальної котельні по вул. Сурикова, 6, у м. Алупці 

2002 - 2003 

0,2 

  

  

0,12 

0,08 

  

  

2002 

0,1 

  

  

0,06 

0,04 

  

  

2003 

0,1 

  

  

0,06 

0,04 

  

  

33. 

Реконструкція котельні по вул. Чкалова, 11, у м. Ялті 

2004 

0,38 

  

  

0,2 

0,18 

  

  

34. 

Реконструкція котельні по вул. Найдьонова, 8, у м. Ялті 

2005 

0,23 

  

  

0,08 

0,15 

  

  

35. 

Переведення на газ районних котелень у смт Гаспрі та санаторії "Дніпро" 

2002 - 2003 

0,81 

  

  

0,1 

0,5 

  

0,21 

2002 

0,55 

  

  

0,1 

0,45 

  

  

2003 

0,26 

  

  

  

0,05 

  

0,21 

36. 

Переведення на газ котельні санаторію "Чорноморський" 

2003 

0,15 

0,15 

  

  

  

  

  

37. 

Закінчення будівництва центрального теплопункту з аварійно-диспетчерською службою по вул. Васильєва у м. Ялті 

2002 - 2003 

1,3 

  

  

  

0,8 

  

0,5 

2002 

0,7 

  

  

  

0,4 

  

0,3 

2003 

0,6 

  

  

  

0,4 

  

0,2 

38. 

Реконструкція теплонасосної станції пансіонату "Дружба" 

2003 

0,6 

  

  

  

0,6 

  

  

39. 

Капітальний ремонт теплових пунктів на території Великої Ялти 

2001 - 2005 

0,8 

  

  

  

0,8 

  

  

2001 

0,16 

  

  

  

0,16 

  

  

2002 

0,16 

  

  

  

0,16 

  

  

2003 

0,16 

  

  

  

0,16 

  

  

2004 

0,16 

  

  

  

0,16 

  

  

2005 

0,16 

  

  

  

0,16 

  

  

40. 

Установлення баків-акумуляторів холодної і гарячої води (8 одиниць) 

2002 - 2005 

0,56 

  

  

  

0,56 

  

  

2002 

0,14 

  

  

  

0,14 

  

  

2003 

0,14 

  

  

  

0,14 

  

  

2004 

0,14 

  

  

  

0,14 

  

  

2005 

0,14 

  

  

  

0,14 

  

  

41. 

Капітальний ремонт мереж теплопостачання і гарячого водопостачання у Великій Ялті 

2001 - 2005 

  

  

0,4 

0,6 

  

  

2001 

0,3 

  

  

0,2 

0,1 

  

  

2002 

0,3 

  

  

0,2 

0,1 

  

  

2003 

0,15 

  

  

  

0,15 

  

  

2004 

0,15 

  

  

  

0,15 

  

  

2005 

0,1 

  

  

  

0,1 

  

  

42. 

Технічне переоснащення ремонтно-механічної бази автопідприємства "Ялтатеплокомуненерго" 

2002 - 2003 

1,2 

  

  

  

1,2 

  

  

2002 

0,5 

  

  

  

0,5 

  

  

2003 

0,7 

  

  

  

0,7 

  

  

43. 

Будівництво індивідуальних котелень для опалення груп і окремих житлових будинків на території Великої Ялти (7 одиниць) 

2001 - 2005 

0,8 

  

  

0,6 

  

  

0,2 

2001 

0,2 

  

  

  

  

  

0,2 

2002 

0,1 

  

  

0,1 

  

  

  

2003 

0,1 

  

  

0,1 

  

  

  

2004 

0,2 

  

  

0,2 

  

  

  

2005 

0,2 

  

  

0,2 

  

  

  

44. 

Будівництво котельні по вул. Левітана в м. Алупці 

2001 - 2002 

0,4 

  

  

0,3 

0,1 

  

  

2001 

0,3 

  

  

0,2 

0,1 

  

  

2002 

0,1 

  

  

0,1 

  

  

  

  

Разом 

  

11,18 

0,15 

3,55 

6,57 

0,91 

Житлово-комунальне господарство 

45. 

Установлення приладів обліку тепла, холодної і гарячої води та газу у будинках і на об'єктах соціальної сфери у Великій Ялті 

2001 - 2005 

0,8 

  

  

0,8 

  

  

  

2001 

0,1 

  

  

0,1 

  

  

  

2002 

0,2 

  

  

0,2 

  

  

  

2003 

0,2 

  

  

0,2 

  

  

  

2004 

0,2 

  

  

0,2 

  

  

  

2005 

0,1 

  

  

0,1 

  

  

  

46. 

Будівництво водозаборів з річок і встановлення поливального водоводу на об'єктах озеленення м. Ялти 

2001 - 2002 

0,4 

  

  

0,4 

  

  

  

2001 

0,3 

  

  

0,3 

  

  

  

2002 

0,1 

  

  

0,1 

  

  

  

47. 

Проектування сміттєпереробного заводу у смт Гаспрі 

2001 - 2002 

1,4 

1,4 

  

  

  

  

  

2001 

0,7 

0,7 

  

  

  

  

  

2002 

0,7 

0,7 

  

  

  

  

  

48. 

Збільшення терміну експлуатації полігона твердих побутових відходів у смт Гаспрі 

2001 

0,12 

  

  

0,12 

  

  

  

49. 

Будівництво сміттєпереробного заводу у смт Гаспрі 

2003 - 2005 

18,7 

8,2 

  

3,3 

  

4,2 

2003 

6,8 

3,5 

  

1,1 

  

1,2 

2004 

8,1 

3,5 

  

1,6 

  

2005 

3,8 

1,2 

  

0,6 

  

50. 

Реконструкція і капітальний ремонт аварійних дорожньо-автомобільних та пішохідних мостів у м. Ялті 

2002 - 2005 

  

  

  

  

2002 

0,3 

  

  

0,3 

  

  

  

2003 

0,7 

  

  

0,3 

0,4 

  

  

2004 

0,7 

  

  

0,3 

0,4 

  

  

2005 

0,3 

  

  

0,1 

0,2 

  

  

51. 

Реконструкція і капітальний ремонт систем освітлення вулиць Великої Ялти 

2001 - 2005 

0,3 

  

  

0,3 

  

  

  

2001 

0,06 

  

  

0,06 

  

  

  

2002 

0,06 

  

  

0,06 

  

  

  

2003 

0,06 

  

  

0,06 

  

  

  

2004 

0,06 

  

  

0,06 

  

  

  

2005 

0,06 

  

  

0,06 

  

  

  

52. 

Впровадження роздільного збору твердих побутових відходів на території Великої Ялти з придбанням додаткового устаткування і сміттєзбиральної техніки 

2002 - 2003 

0,76 

  

  

  

0,2 

  

0,56 

2002 

0,38 

  

  

  

0,1 

  

0,28 

2003 

0,38 

  

  

  

0,1 

  

0,38 

53. 

Благоустрій території міського цвинтаря з будівництвом жалобного залу і зливового колектора 

2001 - 2002 

  

  

  

  

  

2001 

0,6 

  

  

  

  

  

0,6 

2002 

0,4 

  

  

  

  

  

0,4 

54. 

Установлення сантехнічних кабін на цвинтарі м. Ялти 

2001 - 2002 

0,3 

  

  

  

  

  

0,3 

2001 

0,2 

  

  

  

  

  

0,2 

2002 

0,1 

  

  

  

  

  

0,1 

55. 

Реконструкція Пушкінського бульвару, площі Ігнатенка, Графського проїзду, міського саду у м. Ялті 

2001 - 2003 

1,4 

  

  

  

0,5 

  

0,9 

2001 

0,1 

  

  

  

0,1 

  

  

2002 

0,4 

  

  

  

0,1 

  

0,3 

2003 

0,9 

  

  

  

0,3 

  

0,6 

56. 

Облаштування критих павільйонів на зупинках громадського транспорту у Великій Ялті 

2001 - 2005 

0,6 

  

  

  

0,4 

  

0,2 

2001 

0,1 

  

  

  

0,1 

  

  

2002 

0,15 

  

  

  

0,1 

  

0,1 

2003 

0,15 

  

  

  

0,05 

  

0,1 

2004 

0,1 

  

  

  

0,05 

  

  

2005 

0,1 

  

  

  

0,1 

  

  

57. 

Ремонт фасадів будинків у центральній частині міста і на Набережній м. Ялти 

2001 - 2004 

1,78 

  

  

0,08 

0,3 

  

0,4 

2001 

0,47 

  

  

0,27 

0,1 

  

0,1 

2002 

0,47 

  

  

0,27 

0,1 

  

0,1 

2003 

0,47 

  

  

0,27 

0,1 

  

0,1 

2004 

0,37 

  

  

0,27 

  

  

0,1 

58. 

Ремонт і реконструкція мереж каналізації у м. Ялті 

2001 - 2005 

  

  

  

  

  

2001 

0,2 

  

  

  

  

  

0,2 

2002 

0,2 

  

  

  

  

  

0,2 

2003 

0,2 

  

  

  

  

  

0,2 

2004 

0,2 

  

  

  

  

  

0,2 

2005 

0,2 

  

  

  

  

  

0,2 

59. 

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття і підпірних стін у м. Ялті 

2001 - 2005 

4,44 

  

  

4,44 

  

  

  

2001 

0,88 

  

  

0,875 

  

  

  

2002 

0,88 

  

  

0,875 

  

  

  

2003 

0,89 

  

  

0,89 

  

  

  

2004 

0,9 

  

  

0,9 

  

  

  

2005 

0,9 

  

  

0,9 

  

  

  

60. 

Придбання засобів спецавтотранспорту для прибирання міста, поливання зелених насаджень і обслуговування систем освітлення вулиць у м. Ялті 

2001 - 2003 

0,3 

  

  

  

0,3 

  

  

2001 

0,1 

  

  

  

0,1 

  

  

2002 

0,1 

  

  

  

0,1 

  

  

2003 

0,1 

  

  

  

0,1 

  

  

61. 

Будівництво житла для відселення сімей з будинків, що належать до категорії аварійних (200 квартир) у м. Ялті 

2001 - 2004 

8,8 

  

2,8 

  

2,8 

  

3,2 

2001 

2,2 

  

0,7 

  

0,7 

  

0,8 

2002 

2,2 

  

0,7 

  

0,7 

  

0,8 

2003 

2,2 

  

0,7 

  

0,7 

  

0,8 

2004 

2,2 

  

0,7 

  

0,7 

  

0,8 

62. 

Ліквідація аварійних ситуацій на об'єктах житлово-комунального господарства (дороги, підпірні стіни, зсуви) на території Великої Ялти 

2001 - 2004 

2,8 

  

  

  

  

1,6 

1,2 

2001 

0,8 

  

  

  

  

0,4 

0,4 

2002 

0,7 

  

  

  

  

0,4 

0,3 

2003 

0,6 

  

  

  

  

0,4 

0,2 

2004 

0,7 

  

  

  

  

0,4 

0,3 

63. 

Капітальний ремонт житлових будівель на території Великої Ялти 

2001 - 2005 

  

  

  

  

  

2001 

0,2 

  

  

0,2 

  

  

  

2002 

0,2 

  

  

0,2 

  

  

  

2003 

0,2 

  

  

0,2 

  

  

  

2004 

0,2 

  

  

0,2 

  

  

  

2005 

0,2 

  

  

0,2 

  

  

  

64. 

Капітальний і поточний ремонт ліфтового облаштування на території Великої Ялти 

2001 - 2005 

0,9 

  

  

  

0,4 

  

0,5 

2001 

0,15 

  

  

  

0,08 

  

0,07 

2002 

0,18 

  

  

  

0,09 

  

0,09 

2003 

0,2 

  

  

  

0,1 

  

0,1 

2004 

0,2 

  

  

  

0,13 

  

0,07 

2005 

0,17 

  

  

  

  

  

0,17 

65. 

Реконструкція набережної в м. Ялті відповідно до коригування генплану міста 

2003 - 2005 

  

  

  

  

2003 

1,5 

  

  

  

  

0,5 

2004 

1,7 

  

  

  

  

0,7 

2005 

1,8 

  

  

  

  

0,8 

  

Разом 

  

53,8 

9,6 

2,8 

12,44 

11,9 

1,6 

15,46 

Облаштування мікрорайонів компактного проживання депортованих осіб 

66. 

Завершення першої черги будівництва 200-квартирного житлового будинку для депортованих осіб (59 квартир) 

2002 - 2003 

2,8 

2,8 

  

  

  

  

  

2002 

1,6 

1,6 

  

  

  

  

  

2003 

1,2 

1,2 

  

  

  

  

  

67. 

Протизсувні заходи і реконструкція будинку колишнього дитячого садка "Казка" під житло для депортованих осіб у м. Ялті 

2003 - 2004 

1,1 

1,1 

  

  

  

  

  

2003 

0,5 

0,5 

  

  

  

  

  

2004 

0,6 

0,6 

  

  

  

  

  

68. 

Капітальний ремонт гуртожитку "Зірочка" у м. Ялті 

2002 - 2003 

0,15 

  

0,15 

  

  

  

  

2002 

0,07 

  

0,07 

  

  

  

  

2003 

0,08 

  

0,08 

  

  

  

  

69. 

Капітальний ремонт приміщень колишнього дитячого садка у м. Алупці з переплануванням під житлові помешкання 

2002 - 2003 

0,1 

  

0,1 

  

  

  

  

2002 

0,05 

  

0,05 

  

  

  

  

2003 

0,05 

  

0,05 

  

  

  

  

70. 

Будівництво мереж водопостачання і каналізації у 12 мікрорайонах компактного проживання депортованих осіб 

2001 - 2005 

2,5 

  

2,5 

  

  

  

  

2001 

0,3 

  

0,3 

  

  

  

  

2002 

0,4 

  

0,4 

  

  

  

  

2003 

0,6 

  

0,6 

  

  

  

  

2004 

0,6 

  

0,6 

  

  

  

  

2005 

0,6 

  

0,6 

  

  

  

  

71. 

Будівництво доріг, підпірних стін і зливових колекторів у мікрорайонах компактного проживання депортованих осіб 

2001 - 2005 

0,5 

  

  

  

  

  

0,5 

2001 

0,1 

  

  

  

  

  

0,1 

2002 

0,1 

  

  

  

  

  

0,1 

2003 

0,1 

  

  

  

  

  

0,1 

2004 

0,1 

  

  

  

  

  

0,1 

2005 

0,1 

  

  

  

  

  

0,1 

72. 

Будівництво мереж газопостачання у мікрорайонах компактного проживання депортованих осіб 

2002 - 2005 

0,8 

0,8 

  

  

  

  

  

2002 

0,2 

0,2 

  

  

  

  

  

2003 

0,2 

0,2 

  

  

  

  

  

2004 

0,2 

0,2 

  

  

  

  

  

2005 

0,2 

0,2 

  

  

  

  

  

73. 

Будівництво телефонних та радіомереж у мікрорайонах компактного проживання депортованих осіб 

2002 - 2005 

0,4 

  

  

  

0,4 

  

  

2002 

0,1 

  

  

  

0,1 

  

  

2003 

0,1 

  

  

  

0,1 

  

  

2004 

0,1 

  

  

  

0,1 

  

  

2005 

0,1 

  

  

  

0,1 

  

  

  

Разом 

  

8,35 

4,7 

2,75 

0,4 

0,5 

V. Розвиток соціально-культурної сфери  

Охорона здоров'я 

1. 

Капітальний ремонт психоневрологічного диспансеру у м. Ялті 

2001 - 2002 

0,15 

  

  

0,15 

  

  

  

2001 

0,08 

  

  

0,08 

  

  

  

2002 

0,07 

  

  

0,07 

  

  

  

2. 

Придбання трьох автомобілів "Швидкої допомоги" 

2003 - 2004 

0,16 

  

  

0,16 

  

  

  

2003 

0,1 

  

  

0,1 

  

  

  

2004 

0,06 

  

  

0,06 

  

  

  

3. 

Капітальний ремонт пологового будинку у м. Ялті 

2001 

0,12 

  

  

0,12 

  

  

  

4. 

Оснащення реанімаційних відділень Ялтинської міської і дитячої лікарень 

2001 

0,4 

  

  

0,4 

  

  

  

5. 

Оснащення хірургічних відділень лікарень у м. Ялті 

2002 

4,56 

  

  

4,56 

  

  

  

6. 

Оснащення діагностичного відділення лікарні у м. Ялті 

2003 

3,97 

  

  

3,97 

  

  

  

7. 

Технічне оснащення лікувальних закладів у Великій Ялті 

2004 

0,37 

  

  

0,37 

  

  

  

8. 

Оснащення станції переливання крові у м. Ялті 

2005 

0,3 

  

  

0,3 

  

  

  

9. 

Оснащення тренувального класу реанімаційного відділення лікарні у м. Ялті 

2005 

0,45 

  

  

0,45 

  

  

  

Культура 

10. 

Протизсувні заходи щодо зберігання парку - пам'ятника садово-паркового мистецтва "Лівадійський" 

2001 - 2005 

6,05 

6,05 

  

  

  

  

  

2001 

4,05 

4,05 

  

  

  

  

  

2002 

0,5 

0,5 

  

  

  

  

  

2003 

0,5 

0,5 

  

  

  

  

  

2004 

0,5 

0,5 

  

  

  

  

  

2005 

0,5 

0,5 

  

  

  

  

  

11. 

Реконструкція і завершення будівництва кіностудії "Ялтафільм" 

2001 - 2005 
  

18 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

18 
  

  
  

12. 

Капітальний ремонт меморіалу на Пагорбі Слави 

2003 - 2004 

0,9 

  

  

  

0,3 

0,3 

0,3 

2003 

0,3 

  

  

  

0,1 

0,1 

0,1 

2004 

0,6 

  

  

  

0,2 

0,2 

0,2 

13. 

Ремонтно-реставраційні роботи парку - пам'ятника садово-паркового мистецтва "Алупкинський" 

2002 - 2003 

  

  

  

0,5 

  

0,5 

2002 

0,5 

  

  

  

0,25 

  

0,25 

2003 

0,5 

  

  

  

0,25 

  

0,25 

14. 

Протизсувні роботи із збереження будинку-музею А. П. Чехова у м. Ялті 

2001 - 2002 

0,9 

  

  

  

0,45 

  

0,45 

2001 

0,6 

  

  

  

0,3 

  

0,3 

2002 

0,3 

  

  

  

0,15 

  

0,15 

15. 

Берегозахисні спорудження в районі дачі А. П. Чехова у смт Гурзуфі 

2001 - 2002 

  

  

  

0,5 

  

0,5 

2001 

0,4 

  

  

  

0,2 

  

0,2 

2002 

0,6 

  

  

  

0,3 

  

0,3 

16. 

Ремонтно-реставраційні роботи в історичних музеях О. С. Пушкіна у смт Гурзуфі, К О. Треньова, П. А. Павленка, бібліотеці імені А. П. Чехова у м. Ялті 

2001 - 2005 

  

  

  

0,5 

  

1,5 

2001 

0,4 

  

  

  

0,1 

  

0,3 

2002 

0,4 

  

  

  

0,1 

  

0,3 

2003 

0,4 

  

  

  

0,1 

  

0,3 

2004 

0,4 

  

  

  

0,1 

  

0,3 

2005 

0,4 

  

  

  

0,1 

  

0,3 

17. 

Капітальний ремонт кінотеатру "Сатурн" у м. Ялті 

2003 - 2005 

  

  

  

  

  

2003 

0,6 

  

  

  

0,6 

  

  

2004 

0,6 

  

  

  

0,6 

  

  

2005 

0,8 

  

  

  

0,8 

  

  

18. 

Капітальний ремонт концертного залу "Ювілейний" у м. Ялті 

2002 - 2005 

1,5 

  

  

  

1,5 

  

  

2002 

0,375 

  

  

  

0,375 

  

  

2003 

0,375 

  

  

  

0,375 

  

  

2004 

0,375 

  

  

  

0,375 

  

  

2005 

0,375 

  

  

  

0,375 

  

  

19. 

Ремонтно-реставраційні роботи на пам'ятниках архітектури (вілли "Мрія" і "Ксенія") 

2002 - 2003 

  

  

  

0,5 

  

0,5 

2002 

0,4 

  

  

  

0,2 

  

0,2 

2003 

0,6 

  

  

  

0,3 

  

0,3 

20. 

Ремонтно-реставраційні роботи у храмі Святого Олександра Невського 

2001 

0,2 

  

  

  

  

  

0,2 

21. 

Реконструкція Театру імені А. П. Чехова 

2002 - 2004 

10,5 

  

  

  

  

7,5 

2002 

3,5 

  

  

  

  

2,5 

2003 

3,5 

  

  

  

  

2,5 

2004 

3,5 

  

  

  

  

2,5 

22. 

Капітальний ремонт шкіл і дошкільних закладів у Великій Ялті 

2001 - 2005 

  

  

  

  

  

2001 

0,4 

  

  

0,4 

  

  

  

2002 

0,4 

  

  

0,4 

  

  

  

2003 

0,4 

  

  

0,4 

  

  

  

2004 

0,4 

  

  

0,4 

  

  

  

2005 

0,4 

  

  

0,4 

  

  

  

23. 

Заміна устаткування та інвентарю в школах і дошкільних закладах у Великій Ялті 

2001 - 2005 

0,5 

  

  

0,5 

  

  

  

2001 

0,1 

  

  

0,1 

  

  

  

2002 

0,1 

  

  

0,1 

  

  

  

2003 

0,1 

  

  

0,1 

  

  

  

2004 

0,1 

  

  

0,1 

  

  

  

2005 

0,1 

  

  

0,1 

  

  

  

24. 

Комп'ютеризація навчальних процесів у школах Великої Ялти 

2001 - 2005 

0,49 

  

  

0,49 

  

  

  

2001 

0,1 

  

  

0,1 

  

  

  

2002 

0,1 

  

  

0,1 

  

  

  

2003 

0,1 

  

  

0,1 

  

  

  

2004 

0,1 

  

  

0,1 

  

  

  

2005 

0,09 

  

  

0,09 

  

  

  

Інші соціальні заходи 

25. 

Укріплення пляжів у Великій Ялті 

2001 - 2005 

  

  

  

  

  

2001 

0,2 

  

  

  

0,2 

  

  

2002 

0,2 

  

  

  

0,2 

  

  

2003 

0,2 

  

  

  

0,2 

  

  

2004 

0,2 

  

  

  

0,2 

  

  

2005 

0,2 

  

  

  

0,2 

  

  

26. 

Облаштування оптового ринку у м. Ялті і малих ринків у Великій Ялті 

2003 - 2004 

  

  

  

  

  

2003 

0,5 

  

  

  

0,5 

  

  

2004 

0,5 

  

  

  

0,5 

  

  

  

Разом 

  

60,52 

6,05 

16,47 

8,25 

18,3 

11,45 

VI. Розвиток виноградарства і виноробства 

1. 

Садження і догляд за багаторічними насадженнями 

2001 - 2005 

0,5 

  

  

  

0,5 

  

  

2001 

0,1 

  

  

  

0,1 

  

  

2002 

0,1 

  

  

  

0,1 

  

  

2003 

0,1 

  

  

  

0,1 

  

  

2004 

0,1 

  

  

  

0,1 

  

  

2005 

0,1 

  

  

  

0,1 

  

  

2. 

Придбання добрив для виноградників 

2001 - 2005 

1,2 

  

  

  

1,2 

  

  

2001 

0,24 

  

  

  

0,24 

  

  

2002 

0,24 

  

  

  

0,24 

  

  

2003 

0,24 

  

  

  

0,24 

  

  

2004 

0,24 

  

  

  

0,24 

  

  

2005 

0,24 

  

  

  

0,24 

  

  

3. 

Придбання засобів захисту виноградників 

2001 - 2005 

0,9 

  

  

  

0,9 

  

  

2001 

0,18 

  

  

  

0,18 

  

  

2002 

0,18 

  

  

  

0,18 

  

  

2003 

0,18 

  

  

  

0,18 

  

  

2004 

0,18 

  

  

  

0,18 

  

  

2005 

0,18 

  

  

  

0,18 

  

  

4. 

Придбання засобів механізації для догляду за виноградниками 

2001 - 2005 

0,8 

  

  

  

0,8 

  

  

2001 

0,16 

  

  

  

0,16 

  

  

2002 

0,16 

  

  

  

0,16 

  

  

2003 

0,16 

  

  

  

0,16 

  

  

2004 

0,16 

  

  

  

0,16 

  

  

2005 

0,16 

  

  

  

0,16 

  

  

5. 

Виконання проектних робіт для закладення виноградників 

2001 - 2005 

0,1 

  

  

  

0,1 

  

  

2001 

0,02 

  

  

  

0,02 

  

  

2002 

0,02 

  

  

  

0,02 

  

  

2003 

0,02 

  

  

  

0,02 

  

  

2004 

0,02 

  

  

  

0,02 

  

  

2005 

0,02 

  

  

  

0,02 

  

  

6. 

Реконструкція Ялтинського виноробного заводу 

2001 - 2002 

  

  

  

  

  

2001 

2,5 

  

  

  

  

2,5 

  

2002 

2,5 

  

  

  

  

2,5 

  

  

Разом 

  

8,5 

3,5 

VII. Архітектурно-ландшафтне планування 

1. 

Розроблення генерального плану Великої Ялти 

2001 - 2002 

1,8 

  

  

1,8 

  

  

  

2001 

0,9 

  

  

0,9 

  

  

  

2002 

0,9 

  

  

0,9 

  

  

  

2. 

Розроблення проектів детального планування забудови усіх селищ і міст Великої Ялти 

2002 - 2004 

0,3 

  

  

0,3 

  

  

  

2002 

0,1 

  

  

0,1 

  

  

  

2003 

0,1 

  

  

0,1 

  

  

  

2004 

0,1 

  

  

0,1 

  

  

  

3. 

Розроблення комплексної схеми інженерного забезпечення Великої Ялти 

2002 - 2003 

0,4 

  

  

0,2 

0,2 

  

  

2002 

0,2 

  

  

0,1 

0,1 

  

  

2003 

0,2 

  

  

0,1 

0,1 

  

  

4. 

Розроблення проекту регенерації та зберігання історико-селитебних зон і об'єктів архітектурно-містобудівного середовища Великої Ялти 

2002 - 2003 

0,2 

  

  

0,2 

  

  

  

2002 

0,1 

  

  

0,1 

  

  

  

2003 

0,1 

  

  

0,1 

  

  

  

5. 

Розроблення правил користування землею і забудови території Великої Ялти Разом 

2003 

0,8 

  

  

0,8 

 

  

  

  

Разом 

  

3,5 

3,3 

0,2 

VIII. Еколого-економічне природокористування 

1. 

Розроблення проекту користування водозахисними зонами морського узбережжя Великої Ялти з визначенням меж водозахисних зон 

2001 - 2002 

0,3 

  

  

  

  

  

0,3 

2001 

0,15 

  

  

  

  

  

0,15 

2002 

0,15 

  

  

  

0,5 

  

0,15 

2. 

Проведення лісовідновних робіт на горільниках Ялтинського гірсько-лісового природного заповідника 

2001 - 2005 

0,5 

  

  

  

0,5 

  

  

2001 

0,1 

  

  

  

0,1 

  

  

2002 

0,1 

  

  

  

0,1 

  

  

2003 

0,1 

  

  

  

0,1 

  

  

2004 

0,1 

  

  

  

0,1 

  

  

2005 

0,1 

  

  

  

0,1 

  

  

3. 

Спорудження протипожежних розривів на території Ялтинського гірсько-лісового природного заповідника 

2001 - 2005 

0,15 

  

  

  

0,15 

  

  

2001 

0,03 

  

  

  

0,03 

  

  

2002 

0,03 

  

  

  

0,03 

  

  

2003 

0,03 

  

  

  

0,03 

  

  

2004 

0,03 

  

  

  

0,03 

  

  

2005 

0,03 

  

  

  

0,03 

  

  

4. 

Придбання пожежних автомобілів ЗІЛ-131 автотранспортним підприємством-40 для Ялтинського гірсько-лісового природного заповідника 

2001 - 2002 
  

0,7 
  

0,5 
  

  
  

  
  

0,2 
  

  
  

  
  

2001 

0,3 

0,2 

  

  

0,1 

  

  

2002 

0,4 

0,3 

  

  

0,1 

  

  

5. 

Установлення меж Ялтинського гірсько-лісового природного заповідника 

2001 - 2002 

0,3 

0,3 

  

  

  

  

  

2001 

0,15 

0,15 

  

  

  

  

  

2002 

0,15 

0,15 

  

  

  

  

  

6. 

Реконструкція та оснащення інвентарем і технікою пожежно-хімічної станції другого типу Ялтинського гірно-лісового природного заповідника 

2001 - 2002 

0,45 

0,45 

  

  

  

  

  

2001 

0,25 

0,25 

  

  

  

  

  

2002 

0,2 

0,2 

  

  

  

  

  

7. 

Активізація науково-просвітної діяльності в рекреації і екології 

2001 - 2005 

0,5 

  

  

  

  

  

0,5 

2001 

0,1 

  

  

  

  

  

0,1 

2002 

0,1 

  

  

  

  

  

0,1 

2003 

0,1 

  

  

  

  

  

0,1 

2004 

0,1 

  

  

  

  

  

0,1 

2005 

0,1 

  

  

  

  

  

0,1 

8. 

Придбання техніки і комплекту устаткування для ліквідації розливу нафти 

2001 - 2002 

11,4 

  

  

  

11,4 

  

  

2001 

5,7 

  

  

  

5,7 

  

  

2002 

5,7 

  

  

  

5,7 

  

  

9. 

Підтримання сприятливого гідрологічного режиму річок Великої Ялти 

2001 - 2005 

0,5 

  

  

0,5 

  

  

  

2001 

0,1 

  

  

0,1 

  

  

  

2002 

0,1 

  

  

0,1 

  

  

  

2003 

0,1 

  

  

0,1 

  

  

  

2004 

0,1 

  

  

0,1 

  

  

  

2005 

0,1 

  

  

0,1 

  

  

  

10. 

Зберігання і оптимізація парків та інших заповідних територій Великої Ялти 

2001 - 2002 

0,4 

0,4 

  

  

  

  

  

2001 

0,2 

0,2 

  

  

  

  

  

2002 

0,2 

0,2 

  

  

  

  

  

11. 

Капітальний ремонт міських об'єктів озеленення у м. Ялті 

2001 - 2005 

0,5 

  

  

0,5 

  

  

  

2001 

0,1 

  

  

0,1 

  

  

  

2002 

0,1 

  

  

0,1 

  

  

  

2003 

0,1 

  

  

0,1 

  

  

  

2004 

0,1 

  

  

0,1 

  

  

  

2005 

0,1 

  

  

0,1 

  

  

  

12. 

Реконструкція курортних парків Великої Ялти і встановлення їх меж 

2001 - 2003 

  

  

  

  

  

2001 

0,3 

  

  

0,3 

  

  

  

2002 

0,3 

  

  

0,3 

  

  

  

2003 

0,4 

  

  

0,4 

  

  

  

13. 

Зберігання флористичного біорізноманіття та оновлення видового складу парків - пам'ятників садово-паркового мистецтва "Місхорський", "Лівадійський", "Масандровський" 

2003 - 2005 

0,3 

0,3 

  

  

  

  

  

2003 

0,1 

0,1 

  

  

  

  

  

2004 

0,1 

0,1 

  

  

  

  

  

2005 

0,1 

0,1 

  

  

  

  

  

14. 

Установлення меж м. Ялти, м. Алупки і селищ Великої Ялти 

2001 - 2002 

0,15 

  

  

0,15 

  

  

  

2001 

0,08 

  

  

0,08 

  

  

  

2002 

0,07 

  

  

0,07 

  

  

  

15. 

Проведення інвентаризації населених пунктів Великої Ялти 

2002 - 2004 

1,5 

  

  

1,5 

  

  

  

2002 

0,5 

  

  

0,5 

  

  

  

2003 

0,5 

  

  

0,5 

  

  

  

2004 

0,5 

  

  

0,5 

  

  

  

16. 

Виконання заходів щодо ведення державного земельного кадастру 

2001 - 2005 

0,62 

0,31 

  

0,31 

  

  

  

2001 

0,14 

0,07 

  

0,07 

  

  

  

2002 

0,12 

0,06 

  

0,06 

  

  

  

2003 

0,12 

0,06 

  

0,06 

  

  

  

2004 

0,12 

0,06 

  

0,06 

  

  

  

2005 

0,12 

0,06 

  

0,06 

  

  

  

  

Разом 

  

19,27 

2,26 

3,96 

12,25 

0,8 

  

Усього 

  

598,64 

60 

25 

49,07 

140,22 

236,39 

87,96 

____________

Опрос