Идет загрузка документа (591 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Программы "Украинский уголь"

КМ Украины
Постановление КМ от 19.09.2001 № 1205
редакция действует с 05.06.2009

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 вересня 2001 р. N 1205

Київ

Про затвердження Програми "Українське вугілля"

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
поcтановами Кабінету Міністрів України
 від 30 березня 2002 року N 438
,
 від 6 серпня 2003 року N 1217
,
від 29 жовтня 2003 року N 1681
,
 від 28 жовтня 2004 року N 1427
,
 від 7 липня 2005 року N 544
,
 від 15 вересня 2005 року N 908
,
 від 27 грудня 2006 року N 1824
,
 від 11 вересня 2007 року N 1124
,
 від 26 вересня 2007 року N 1175
,
 від 12 березня 2008 року N 166
,
від 27 травня 2009 року N 535

З метою підвищення ефективності роботи підприємств вугільної промисловості та забезпечення належного рівня видобутку вугілля для потреб національної економіки Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Програму "Українське вугілля" (додається).

2. Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції, Міністерству фінансів під час щорічного формування проектів Державної програми економічного і соціального розвитку України та Державного бюджету України починаючи з 2002 року враховувати в межах реальних можливостей бюджету видатки на виконання затвердженої цією постановою Програми.

3. Міністерству палива та енергетики інформувати Кабінет Міністрів України про хід здійснення заходів з організаційного забезпечення виконання Програми "Українське вугілля" за підсумками першого півріччя до 1 серпня поточного року і за підсумками року - до 1 березня наступного року.

(пункт 3 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 30.03.2002 р. N 438)

 

Прем'єр-міністр України 

А. КІНАХ 

Інд. 37

 

ПРОГРАМА
"Українське вугілля"

Ця Програма розроблена з метою підвищення ефективності роботи підприємств вугільної промисловості та досягнення обсягів видобутку вугілля, необхідних для задоволення потреб національної економіки.

I. Сучасний стан і проблеми вугільної промисловості

Вугілля - це єдина енергетична сировина, запасів якої потенційно достатньо для забезпечення енергетичної безпеки держави, сприяння розвитку металургійної промисловості. Вугільна промисловість є стратегічною галуззю країни.

У структурі світових запасів органічного палива на вугілля припадає 67, нафту - 18 і на природний газ - 15 відсотків, а в Україні ці показники становлять відповідно 95,4, 2 і 2,6 відсотка. За прогнозами, у новому столітті питома вага вугілля у балансі енергоспоживання зростатиме.

Проте вугільна промисловість України за економічними, фінансовими, технічними та соціальними показниками перебуває в кризі. Основними причинами цього є:

а) макроекономічні причини: неповні розрахунки між постачальниками та споживачами, міжгалузеві цінові диспропорції, недосконалість податково-бюджетних відносин, недостатній розвиток фінансово-кредитної системи;

б) причини на рівні відносин власності: відставання вугільної промисловості від загальних темпів реформування відносин власності у державі;

в) внутрішньогалузеві причини: збитковість, кредиторська заборгованість, заборгованість із заробітної плати та інших соціальних виплат працівникам галузі, низький рівень заробітної плати та пенсій шахтарів, дефіцит коштів на відновлення виробництва, незавершеність реформування системи управління первинною ланкою виробництва;

г) регіональні причини: незадовільна демографічна ситуація, занедбаність соціальної сфери, екологічні аспекти тощо.

У результаті зазначених та інших причин за останні 10 років вибули з балансу виробничі потужності з видобутку вугілля в обсязі 81,6 млн. тонн, що призвело до зниження обсягів видобутку вугілля з 135,6 млн. тонн у 1991 році до 80,3 млн. тонн у 2000 році. Все ще спостерігається тенденція зменшення виробничих потужностей, що є загрозою подальшого зниження обсягів видобутку вугілля.

Динаміка виробничих потужностей та обсягів видобутку вугілля, млн. тонн

Промислово-виробничі фонди вугледобувних підприємств спрацьовані в середньому на 65 відсотків. Із 10 тис. одиниць основного стаціонарного устаткування чверть цілком вичерпала свій нормативний ресурс експлуатації. Потребують заміни 20 копрів, 609 (23 відсотки) підіймальних машин, 441 (36 відсотків) вентилятор головного провітрювання, 268 (36 відсотків) компресорів, 1190 (35 відсотків) насосних установок, 18 тис. тонн канатів, 260 кілометрів стовбурового кабелю.

У загальному парку діючого вибійного устаткування питома вага очисних механізованих комплексів і прохідницьких комбайнів нового технічного рівня становить тільки 2 відсотки, а нових навантажувальних машин і стрічкових конвеєрів менше ніж 0,5 відсотка. На шахтах, де розробляються вугільні пласти крутого падіння, близько 70 відсотків видобутку досі забезпечується відбійними молотками.

Стан стаціонарного устаткування
(за термінами експлуатації)

Основною причиною зменшення виробничих потужностей і низького рівня їх освоєння є недостатній обсяг капітальних вкладень у будівництво, реконструкцію і технічне переоснащення вугледобувних підприємств, а також у придбання гірничошахтного устаткування для оснащення вибоїв і заміни стаціонарного устаткування, що відпрацювало свій ресурс.

Динаміка фінансування капітальних вкладень, млн. гривень
(за кошторисними цінами 1997 року)

В умовах дефіциту капітальних вкладень для підтримки в працездатному стані шахт (розрізів) значно збільшилося використання власних обігових коштів підприємств.

Динаміка залучення власних обігових коштів, млн. гривень

Збільшення використання власних обігових коштів, відсутність ефективної цінової політики призвели до значного зростання кредиторської заборгованості. На початок 2001 року кредиторська заборгованість підприємств вугільної промисловості становила 11,4 млрд., дебіторська - 4,7 млрд. гривень.

Динаміка кредиторської та дебіторської заборгованості, млн. гривень
(на початок року)

Із зростанням цін на вугільну продукцію за 1996 - 2000 роки на 65,4 відсотка витрати на електроенергію зросли у 2, на матеріали - у 2,3 раза.

Динаміка цін на вугільну продукцію та витрат на електроенергію і матеріали, гривень

Важкий фінансовий стан вугледобувних підприємств спричиняє низький рівень заробітної плати шахтарів. Середньомісячна заробітна плата промислового персоналу у 2000 році становила 370 гривень, що майже у 2 рази нижче аналогічних показників у нафтогазовій промисловості. При цьому порівняно з 1990 роком рівень заробітної плати шахтарів знизився на 15 відсотків, тоді як зарплата працівників нафтогазової промисловості збільшилася майже у 2,5 раза.

Незважаючи на ряд заходів, спрямованих на забезпечення у 2000 році виплати поточної заробітної плати працівникам вугільної промисловості в повному обсязі, заборгованість, що утворилася у попередні роки, не зменшилася. На початок 2001 року заборгованість із заробітної плати (з нарахуваннями) становила 1,9 млрд. гривень.

Динаміка заборгованості із заробітної плати працівників вугільної промисловості, млн. гривень
(на початок року)

Низький рівень заробітної плати і затримки з її виплатою стали основними чинниками відпливу трудових ресурсів. За останні п'ять років чисельність працівників основних професій скоротилася в галузі майже на 38 тис. чоловік (34 відсотки).

Як свідчить аналіз, основними проблемами галузі є:

низька інвестиційна привабливість вугледобувних підприємств внаслідок їх значної капіталоємності і нерентабельності;

відсутність реальних механізмів приватизації підприємств, які враховували б специфіку галузі;

невідповідність ціни на вугільну продукцію витратам на її виробництво;

несвоєчасні та неповні розрахунки за відвантажену вугільну продукцію;

відсутність ринкових механізмів утворення ціни на вугільну продукцію;

дефіцит платіжного балансу, істотне перевищення кредиторської заборгованості над дебіторською;

наявність заборгованості з платежів до бюджету і позабюджетних фондів, з виплати заробітної плати та інших соціальних виплат, низький рівень заробітної плати та пенсій шахтарів;

недостача коштів на розвиток шахт (розрізів), фінансування науки, геологорозвідки, гірничорятувальної служби та утримання соціальної сфери;

недосконалість системи управління галуззю;

соціально-економічні, екологічні і технічні проблеми, пов'язані з ліквідацією шахт (розрізів);

депресивність регіонів, у яких зосереджені підприємства галузі;

недостатній рівень техніки безпеки та охорони праці.

II. Мета, основні завдання і терміни реалізації Програми

Мета 

Основні завдання 

Підвищення ролі вугільної промисловості у забезпеченні енергетичної безпеки держави і сприянні розвитку вітчизняного металургійного комплексу 

нарощування обсягів виробництва конкурентоспроможної якісної енергетичної та високотехнологічної коксівної вугільної продукції, шляхом розвитку і максимального використання власного ресурсного потенціалу, будівництва нових шахт (розрізів) сучасного типу, реконструкції та технічного переоснащення діючих вугледобувних і вуглепереробних підприємств;
відродження ролі науки в розвитку вугільної промисловості та реформування наукових установ вугільної галузі;
реформування шахтовуглебудівного комплексу;
зміна структури споживання первинних енергоносіїв шляхом збільшення обсягів використання вугілля власного видобутку та скорочення імпорту енергоносіїв 

Реформування відносин власності та удосконалення системи управління галуззю 

удосконалення структури Державного департаменту вугільної промисловості;
створення державних підприємств з видобутку вугілля із закінченим виробничим циклом з випуску вугільної продукції;
корпоратизація зазначених державних підприємств і перетворення їх у відкриті акціонерні товариства;
приватизація зазначених відкритих акціонерних товариств відповідно до законодавства;
ліквідація неперспективних вугледобувних і вуглепереробних підприємств;
законодавче врегулювання питання щодо припинення примусового стягнення майна державних підприємств та організацій у рахунок погашення заборгованості перед державним бюджетом і державними цільовими фондами до завершення їх реформування;
передача об'єктів соціальної інфраструктури у комунальну власність 

Удосконалення ринку вугільної продукції 

забезпечення розрахунків за вугільну продукцію у повному обсязі грошима, зокрема шляхом запровадження акредитивної форми оплати енергетичного вугілля;
удосконалення цінової політики щодо вугільної продукції;
адаптація діючої системи контролю за якістю вугільної продукції до європейських та світових стандартів і норм; 

Фінансове оздоровлення підприємств вугільної промисловості 

максимальне зменшення кредиторської та дебіторської заборгованості підприємств;
підвищення ефективності використання підприємствами бюджетних коштів;
диверсифікація джерел інвестиційних ресурсів у розвиток галузі (державні капітальні вкладення, приватні інвестиції, власні кошти підприємств, інноваційні кошти, інші джерела);
проведення тендерів на закупівлю обладнання, матеріалів і послуг для потреб шахт (розрізів) за державні кошти, передбачені на ці цілі 

Підвищення рівня безпеки та охорони праці шахтарів 

забезпечення належного рівня техніки безпеки, зниження рівня травматизму на виробництві, забезпечення медико-санітарного обслуговування шахтарів 

Розв'язання соціальних та екологічних проблем 

забезпечення співвідношення рівня заробітної плати працівників шахт (розрізів) та прожиткового мінімуму, в тому числі під час приватизації шляхом включення за згодою сторін відповідних умов у договори купівлі-продажу цих підприємств;
забезпечення погашення заборгованості та своєчасної виплати поточної заробітної плати, в тому числі під час приватизації шляхом включення за згодою сторін відповідних умов у договори купівлі-продажу шахт (розрізів);
запровадження дієвого механізму соціального захисту працівників, які вивільняються у зв'язку з ліквідацією або реорганізацією підприємств, як до, так і після приватизації;
створення системи матеріального стимулювання працівників залежно від результатів господарської діяльності шахт (розрізів), в тому числі під час приватизації шляхом включення за згодою сторін відповідних умов у договори купівлі-продажу шахт (розрізів), здійснення заходів щодо підвищення престижності шахтарської праці;
забезпечення належного рівня захисту довкілля;
подолання факторів депресивності шахтарських регіонів 

(таблиця розділу II із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2003 р. N 1217)

Реалізація Програми розрахована на 2001 - 2010 роки.

На першому етапі (2001 - 2002 роки) здійснюються першочергові заходи з організаційно-правового забезпечення Програми на таких базових принципах:

визнання необхідності державної підтримки вугільної промисловості;

забезпечення прозорості та ефективності використання коштів державної підтримки, зокрема шляхом їх спрямування на відтворення активної частини основних фондів;

створення передумов для формування інвестиційної привабливості галузі та залучення вітчизняних і закордонних інвесторів;

здійснення роздержавлення підприємств галузі з урахуванням необхідності забезпечення державного контролю за їх діяльністю;

формування прозорого, платоспроможного ринку вугілля із забезпеченням реального впливу держави на процес ціноутворення;

створення надійної системи соціального, екологічного та правового забезпечення процесу реформування галузі;

співпраця з місцевими органами виконавчої влади, зокрема в питаннях залучення інвесторів у регіони, де у ході реструктуризації вугільних підприємств вивільняються трудові ресурси.

Суть перетворень у галузі, передбачених у цих заходах, полягає у виведенні вугільної галузі з кризи шляхом:

забезпечення належного бюджетного фінансування галузі;

максимального використання власного ресурсного потенціалу, завершення розпочатого будівництва нових шахт (розрізів) з високим ступенем готовності, реконструкції та технічного переоснащення діючих вугледобувних та вуглепереробних підприємств;

здійснення будівництва починаючи з 2003 року нових потужних шахт і розрізів сучасного рівня із залученням коштів вітчизняних та іноземних інвесторів;

прискорення ліквідації неперспективних шахт (розрізів) з виключенням їх із реєстру існуючих підприємств;

реформування відносин власності з удосконаленням системи управління галуззю;

удосконалення функціонування ринку вугільної продукції;

забезпечення фінансового оздоровлення підприємств;

проведення реструктуризації податкової заборгованості з платежів до бюджету та позабюджетних фондів підприємств вугільної промисловості незалежно від форми власності та їх організаційно-правового статусу та списання сум пені і штрафних санкцій, застосованих до підприємств на 1 січня 2001 року;

підвищення заробітної плати працівників основних професій до рівня не менше трьох мінімальних споживчих кошиків;

розв'язання соціальних та екологічних проблем, підвищення рівня охорони та безпеки праці.

За розрахунками, для забезпечення підвищення обсягів видобутку вугілля у 2002 році до 85,5 млн. тонн та закладення основи для подальшого їх збільшення обсяг бюджетного фінансування у 2002 році повинен становити 6 млрд. гривень.

На другому етапі (2003 - 2010 роки) завершується виконання комплексу заходів, у результаті чого із зниженням обсягу державних фінансових ресурсів з 5,2 млрд. гривень у 2003 році до 2,4 млрд. у 2010 році доходи максимально наблизяться до витрат, тобто буде створено основу для здійснення більш радикальних заходів щодо оновлення і приросту виробничих потужностей.

На цьому етапі передбачається завершити;

технічне переоснащення перспективних шахт (розрізів) новим високопродуктивним і надійним обладнанням, ресурс якого у 2 - 3 рази перевищує нинішній;

ліквідацію неперспективних і санацію потенційно перспективних вугледобувних підприємств;

роздержавлення власності за особливими правилами оцінки вартості майна вугледобувних підприємств з урахуванням їх рентабельності (збитковості) та інвестиційної привабливості.

Кошти державного бюджету спрямовуватимуться переважно на капітальне будівництво і заміну застарілого обладнання.

Виконання цих заходів дасть можливість збільшити обсяги видобутку вугілля у 2010 році до 110 млн. тонн.

У подальшому (після 2010 року) проводитимуться роботи, пов'язані з будівництвом і введенням в експлуатацію нових вугледобувних підприємств, а також планомірним закриттям шахт у зв'язку з виробкою їх запасів. Це дасть змогу до 2030 року підвищити видобуток вугілля до 120 - 125 млн. тонн на рік.

Основні техніко-економічні показники реалізації Програми, джерела і розрахункові обсяги фінансування капітальних вкладень та бюджетного фінансування галузі наведено у додатках 1 - 4.

Переліки шахт і розрізів, що підлягають будівництву, реконструкції та технічному переоснащенню, наведено у додатках 5 - 9.

Перелік шахт і розрізів, що підлягають закриттю, наведено у додатку 10.

На 2001 рік Програмою визначено першочергові заходи з організаційно-правового забезпечення її реалізації (додаються). Заходи на наступні роки передбачено затверджувати окремими рішеннями Кабінету Міністрів України.

Обсяги бюджетного фінансування Програми щороку затверджуються Законом України "Про Державний бюджет України" на відповідний рік.

III. ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ
щодо організаційно-правового забезпечення реалізації Програми "Українське вугілля" на 2001 рік

 

Зміст заходів 

Виконавці 

Термін виконання 

  

Підвищення ролі вугільної промисловості у забезпеченні енергетичної безпеки держави і сприянні розвитку вітчизняного металургійного комплексу 

 

  

Нарощування обсягів виробництва конкурентоспроможної якісної енергетичної та високотехнологічної коксівної вугільної продукції, шляхом розвитку і максимального використання власного ресурсного потенціалу, будівництва нових шахт (розрізів) сучасного типу, реконструкції та технічного переоснащення діючих вугледобувних і вуглепереробних підприємств  

1. 

Забезпечити видобуток вугілля та залучення у вугільну промисловість фінансових ресурсів в обсягах, визначених у додатках 1 - 4 

Мінпаливенерго
Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції
Мінфін 

згідно з додатками 

2. 

Провести інвентаризацію розвіданих запасів вугілля та вирішити питання пріоритетності будівництва нових шахт (розрізів) з урахуванням рівня їх економічної ефективності, інвестиційної привабливості та технологічної цінності вугілля 

Мінпаливенерго
Мінекоресурсів
Мінпромполітики
Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції 

до 1 листопада 

3. 

Забезпечити передачу ділянок вугільних родовищ для будівництва нових шахт (розрізів) на конкурсних засадах (додаток 7) 

Мінекоресурсів
Мінпаливенерго
Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції 

згідно з додатком 

4. 

Розробити і затвердити програму використання вторинних вугільних ресурсів та порядок проведення конкурсів на передачу новим власникам вугільних шламовідстійників та шламонакопичувачів з метою їх розроблення 

Мінпаливенерго
Мінпромполітики
Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції
галузеві інститути 

до кінця 2001 р. 

5. 

Розробити програму реконструкції та технічного переоснащення діючих вугледобувних та вуглепереробних підприємств, в тому числі з урахуванням технологічної цінності коксівного вугілля, визначенням джерел та обсягів фінансування 

Мінпаливенерго
Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції
Мінфін
облдержадміністрації вугільних регіонів
галузеві інститути 

до 1 листопада 

6. 

3 метою досягнення рівня видобутку вугілля, передбаченого у додатках 1 - 2, пріоритетного залучення інвестицій визначити перелік підприємств, на яких у стислі терміни можна збільшити обсяги видобутку конкурентоспроможного енергетичного та коксівного вугілля 

Мінпаливенерго 

до 1 грудня 

7. 

Розробити програму розвитку буровугільного комплексу 

Мінпаливенерго
Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції
Мінфін
Кіровоградська облдержадміністрація
Національна академія наук
галузеві інститути 

до 1 грудня 

8. 

Розробити механізм залучення молодих фахівців (як до альтернативної військової служби) та випускників вищих навчальних закладів до роботи у вугільній промисловості, зокрема на будівництво і експлуатацію нових шахт, та подати його на затвердження Кабінету Міністрів України 

Мінпаливенерго
МОН
Мінпраці 

IV квартал 

  

Відродження ролі науки в розвитку вугільної промисловості та реформування наукових установ вугільної галузі 

9. 

Провести інвентаризацію наукових установ галузі, які працюють за договорами з підприємствами вугільної промисловості, визначити шляхи та затвердити заходи щодо їх реформування, передбачивши в тому числі створення технопарку "Вуглемаш" 

Мінпаливенерго
МОН
Національна академія наук
Донецька облдержадміністрація
галузеві інститути 

IV квартал 

10. 

Сформувати галузеве замовлення на наукові, науково-технічні та проектно-конструкторські розробки у вугільній галузі і забезпечити їх належне фінансування 

Мінпаливенерго
Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції
Національна академія наук галузеві інститути 

IV квартал
(щороку) 

11. 

Підготувати законопроект про відродження ролі науки в розвитку вугільної промисловості, вирішення питань фінансового оздоровлення та запровадження ефективної системи фінансування наукових установ галузі 

Мінпаливенерго
МОН
Мін'юст
Мінфін
Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції
Національна академія наук
галузеві інститути 

до 1 грудня 

12. 

Впровадити щорічний моніторинг наукової та господарської діяльності наукових установ галузі та визначати пріоритетність наукових розробок з метою використання їх у процесі реформування та розвитку галузі 

Мінпаливенерго
МОН
Національна академія наук
галузеві інститути 

за підсумками кожного року 

13. 

Розробити і впровадити постійно діючу систему інформування про наукові розробки, які використовуватимуться у вугільній промисловості 

Мінпаливенерго
МОН
Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції
Національна академія наук
галузеві інститути 

IV квартал 

  

Реформування шахтовуглебудівного комплексу 

14.  

Виконати програму завантаження шахтовуглебудівного комплексу у межах наявних коштів на капітальне будівництво та згідно з показниками, наведеними у додатках 3 - 10 

Мінпаливенерго  

згідно з додатками  

15. 

Додатково розглянути питання щодо виділення з Державного бюджету України на 2001 рік 200 млн. гривень централізованих капітальних вкладень на розвиток вугільної промисловості 

Мінпаливенерго
Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції
Мінфін 

до кінця 2001 р. 

16. 

Розробити програму фінансового оздоровлення та технічного переоснащення шахтовуглебудівного комплексу 

Мінпаливенерго
Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції 

IV квартал 

  

Зміна структури споживання первинних енергоносіїв шляхом збільшення обсягів використання вугілля власного видобутку та скорочення імпорту енергоносіїв 

17. 

Розробити і затвердити паливно-енергетичний баланс, баланси основних видів енергоресурсів та баланс споживання вітчизняного вугілля металургійним комплексом країни з урахуванням обсягів видобутку вугілля, визначених у додатках 1 - 2 

Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції
Мінпаливенерго
Мінпромполітики 

III квартал
(щороку) 

18. 

Підготувати прогнозні розрахунки економічної ефективності зміни структури споживання первинних енергоносіїв із збільшенням обсягів використання вугілля власного видобутку та скороченням імпорту енергоносіїв згідно з обсягами видобутку вугілля, визначеними у додатках 1 - 2 

Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції
Мінпаливенерго
Національна академія наук 

III квартал
(щороку) 

  

Реформування відносин власності та удосконалення системи управління галуззю 

  

Удосконалення структури Державного департаменту вугільної промисловості 

19. 

Підготувати і подати пропозиції щодо удосконалення структури Державного департаменту вугільної промисловості в межах затверджених видатків у цілому по Мінпаливенерго 

Мінпаливенерго
Мінфін 

до 1 жовтня 

  

Створення умов для визначення шахти (розрізу, технологічного комплексу в буровугільній підгалузі) основною ланкою реформування відносин власності у вугільній промисловості 

20. 

Розробити і подати на затвердження Кабінетові Міністрів України погоджений з галузевими профспілками типовий договір купівлі-продажу пакета акцій відкритого акціонерного товариства - шахти (розрізу) 

Фонд державного майна
Мінпаливенерго
Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції
Мінпраці
Мінекоресурсів
Мін'юст 

IV квартал 

21. 

Організувати приведення установчих документів та статутних фондів об'єктів реформування у відповідність із законодавством 

Мінпаливенерго
Фонд державного майна 

III квартал 

22. 

Завершити корпоратизацію шахт (розрізів) та державну реєстрацію емісії акцій відповідних відкритих акціонерних товариств 

Мінпаливенерго
Фонд державного майна
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

IV квартал 

  

Приватизація на конкурсних засадах інвестиційно привабливих шахт (розрізів), рентабельність яких дає змогу перейти до самофінансування 

23. 

Визначити перелік інвестиційно привабливих шахт (розрізів) для приватизації за гроші на конкурсних засадах 

Мінпаливенерго
Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції
Фонд державного майна 

до 1 грудня 

24. 

Затвердити для кожної інвестиційно привабливої шахти (розрізу) план-графік проведення заходів щодо приватизації за кошти на конкурсних засадах 

Фонд державного майна
Мінпаливенерго
Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції 

IV квартал 

  

Приватизація на пільговій основі потенційно інвестиційно привабливих шахт (розрізів) з проведенням конкурсів програм їх розвитку  

25. 

Визначити перелік потенційно інвестиційно привабливих шахт (розрізів) для приватизації на пільговій основі з проведенням конкурсів програм їх розвитку 

Мінпаливенерго
Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції
Фонд державного майна 

до 1 грудня 

26. 

Затвердити для кожної потенційно інвестиційно привабливої шахти (розрізу) план-графік проведення заходів щодо приватизації на пільговій основі з урахуванням результатів конкурсів програм їх розвитку 

Фонд державного майна
Мінпаливенерго
Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції 

IV квартал 

  

Ліквідація неперспективних вугледобувних і вуглепереробних підприємств 

27. 

Подати проект рішення Кабінету Міністрів України про затвердження переліку шахт (розрізів), що ліквідуються у 2001 році 

Мінпаливенерго
Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції
Мінфін
Мін'юст
Мінпраці
облдержадміністрації вугільних регіонів 

до 20 вересня 

  

Законодавче врегулювання питання щодо припинення примусового стягнення майна державних підприємств та організацій у рахунок погашення заборгованості перед державним бюджетом і державними цільовими фондами до завершення їх реформування 

28. 

Подати Кабінетові Міністрів України законопроект про припинення примусового стягнення майна (крім коштів і готової продукції) державних підприємств та організацій вугільної промисловості до завершення їх реформування 

Мінпаливенерго
Мінфін
Державна податкова адміністрація
Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції
Фонд державного майна
Мін'юст 

до 1 листопада 

  

Передача об'єктів соціальної інфраструктури у комунальну власність  

29. 

Визначити перелік об'єктів соціальної інфраструктури, які можуть бути передані у комунальну власність, а також обсяг фінансових ресурсів, необхідних для здійснення цих заходів, з визначенням прогнозованих термінів передачі 

Мінпаливенерго
Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції
Мінфін
облдержадміністрації та органи місцевого самоврядування (за згодою) вугільних регіонів 

до 20 вересня 

30. 

Затвердити план-графік передачі в 2001 році об'єктів соціальної інфраструктури у комунальну власність, крім санаторіїв-профілакторіїв, баз відпочинку, дитячих оздоровчих таборів (які можуть передаватися тільки за рішенням власника та за погодженням трудового колективу), і забезпечення цієї передачі необхідними фінансовими ресурсами 

Мінпаливенерго
Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції
Мінфін
Мін'юст
облдержадміністрації та органи місцевого самоврядування (за згодою) вугільних регіонів 

до 1 жовтня 

  

Удосконалення ринку вугільної продукції 

  

Забезпечення розрахунків за вугільну продукцію у повному обсязі грошима, зокрема шляхом запровадження акредитивної форми оплати енергетичного вугілля 

31. 

Подати проект відповідного акта законодавства про порядок запровадження акредитивної форми оплати енергетичного вугілля 

Мінпаливенерго
Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції
Мінфін
Мін'юст
Національний банк 

до 1 листопада 

32. 

Запровадити акредитивну форму розрахунків за енергетичне вугілля, а також інші форми, які гарантують 100-відсоткову оплату цієї продукції (передоплата тощо) 

Мінпаливенерго
Мінфін
Національний банк 

IV квартал 

  

Удосконалення цінової політики щодо вугільної продукції  

33. 

Вжити заходів до визначення ціни на енергетичне та коксівне вугілля залежно від його енергетичної та технологічної цінності 

Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції
Мінпаливенерго Мінпромполітики
Мінфін
Мін'юст
Антимонопольний комітет 

до 1 листопада 

34. 

Запровадити балансовий метод розподілу вітчизняного коксівного вугілля 

Мінпаливенерго
Мінпромполітики
Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції 

IV квартал 

35. 

Розробити єдину політику закупівлі імпортного коксівного вугілля з урахуванням його марочного складу 

Мінпромполітики
Мінпаливенерго
Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції 

IV квартал 

  

Адаптація діючої системи контролю за якістю вугільної продукції до європейських та світових стандартів і норм  

36. 

Розробити і запровадити державні стандарти на вугільну продукцію, гармонізовані з відповідними європейськими та світовими вимогами 

Мінпаливенерго
Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції
Мінпромполітики
Держстандарт 

до кінця 2001 р. 

  

Фінансове оздоровлення підприємств вугільної промисловості 

  

Максимальне зменшення кредиторської та дебіторської заборгованості підприємств 

37. 

Подати проект Закону України "Про поліпшення фінансового становища підприємств вугільної промисловості" 

Мінпаливенерго
Мінфін
Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції
Мін'юст
Мінпраці
Державна податкова адміністрація
Пенсійний фонд 

до 1 листопада 

38. 

Розглянути питання щодо проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги працівниками підприємств вугільної промисловості в рахунок погашення заборгованості із соціальних виплат та внести відповідні пропозиції 

Мінпаливенерго
Мінпраці
Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції
Державна податкова адміністрація
Пенсійний фонд
Мінфін
облдержадміністрації
Мін'юст 

IV квартал 

  

Підвищення ефективності використання підприємствами бюджетних коштів 

39. 

Подати проект рішення Кабінету Міністрів України про вдосконалення механізму надання державної підтримки вугледобувним підприємствам з визначенням його конкретних економічних критеріїв 

Мінпаливенерго
Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції
Мінфін
Мін'юст 

до 1 жовтня 

40. 

Удосконалити систему управління процесами реструктуризації у вугільній промисловості з урахуванням одержання коштів від реалізації матеріально-технічних ресурсів, що вилучаються у разі ліквідації підприємств 

Мінпаливенерго
Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції
Мін'юст 

III квартал 

41. 

Підготувати і затвердити нормативні документи щодо розроблення проектно-кошторисної документації на ліквідацію шахт (розрізів) з метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів на реструктуризацію галузі 

Держбуд
Мінпаливенерго
Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції
Мін'юст 

до 1 грудня 

  

Диверсифікація джерел інвестиційних ресурсів у розвиток галузі (державні капітальні вкладення, приватні інвестиції, власні кошти підприємств, інноваційні кошти, інші джерела) 

42. 

Уточнити обсяг капіталовкладень для кожної шахти (розрізу) з метою підвищення рівня їх рентабельності та забезпечення виконання прогнозних показників видобутку вугілля 

Мінпаливенерго
Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції 

IV квартал
(щороку) 

43. 

Визначити джерела капіталовкладень для кожної шахти (розрізу), які включають державні капіталовкладення, приватні інвестиції, власні кошти підприємств, інноваційні кошти, інші джерела, а також економічні показники ефективності їх використання 

Мінпаливенерго
Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції 

IV квартал
(щороку) 

44. 

Розробити та затвердити рекомендації щодо порядку та умов залучення недержавних інвестицій на капіталовкладення з визначенням взаємної відповідальності та обов'язків сторін 

Мінпаливенерго
Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції
Мінфін
Фонд державного майна
Мін'юст 

до кінця 2001 р. 

  

Проведення тендерів на закупівлю обладнання, матеріалів і послуг для потреб шахт (розрізів) за державні кошти, передбачені на ці цілі 

45. 

Впровадити механізм проведення вугледобувними підприємствами тендерів на закупівлю обладнання, матеріалів і послуг 

Мінпаливенерго 

III квартал 

46. 

Запровадити контроль за проведенням тендерів на закупівлю обладнання, матеріалів і послуг 

Мінпаливенерго 

до кінця 2001 р. 

  

Підвищення рівня безпеки та охорони праці шахтарів 

  

Забезпечення належного рівня техніки безпеки, зниження рівня травматизму на виробництві, забезпечення медико-санітарного обслуговування шахтарів 

47. 

Розробити і подати на затвердження Кабінету Міністрів України програму підвищення безпеки праці на вугільних шахтах, передбачивши в ній заходи щодо комплексної дегазації вугільних пластів та утилізації метану, реконструкції шахтних вентиляційних систем, інвентаризації і приведення основних фондів у відповідність до вимог з охорони праці, поступового зменшення кількості лав, де видобування вугілля здійснюється за допомогою відбійних молотків, і горизонтів, де не витримується температурний режим, забезпечення засобами індивідуального і колективного захисту 

Мінпаливенерго
Мінпраці
галузеві інститути 

до 1 грудня 

48. 

Переглянути чинні і затвердити нові нормативно-правові акти з питань безпеки та охорони праці 

Мінпраці
Мінпаливенерго
Мін'юст 

до кінця 2001 р. 

49. 

Передбачити в договорах на купівлю-продаж шахт (розрізів) зобов'язання власника підприємства щодо забезпечення належного рівня техніки безпеки, охорони праці і відповідальність за їх порушення 

Фонд державного майна
Мінпаливенерго
Мінпраці
Мінекоресурсів 

IV квартал 

50. 

Забезпечити виконання Першочергових заходів щодо розвитку промислового добування метану з вугільних родовищ Донбасу на 2001 - 2002 роки для підвищення рівня безпеки праці шахтарів та екологічного захисту довкілля 

Мінпаливенерго
Мінекоресурсів
Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції
Мінпраці 

у терміни, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. N 1463 

51. 

Доопрацювати і затвердити галузеву програму "Здоров'я шахтарів", передбачивши в ній заходи щодо розроблення та впровадження сучасної технології моніторингу і прогнозування стану здоров'я шахтарів залежно від умов праці, проведення та контролю якості періодичних медичних оглядів шахтарів, створення галузевої системи профвідбору під час прийому на роботу підземних працівників і гірничорятувальників, а також розроблення і впровадження системи їх медичної реабілітації 

Мінпаливенерго
МОЗ
облдержадміністрації та органи місцевого самоврядування (за згодою) вугільних регіонів 

IV квартал 

52. 

Вжити заходів з удосконалення гірничорятувальної служби 

Мінпаливенерго
МНС
Мінпраці
Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції
Мінфін
Мін'юст 

до 1 листопада 

  

Розв'язання соціальних та екологічних проблем 

  

Забезпечення співвідношення рівня заробітної плати працівників шахт (розрізів) та прожиткового мінімуму, в тому числі під час приватизації, шляхом включення за згодою сторін відповідних умов у договори купівлі-продажу цих підприємств 

53. 

Передбачати під час укладення договорів купівлі-продажу шахт (розрізів) зобов'язання власника підприємства щодо дотримання законодавчо встановлених мінімальних гарантій з оплати праці та міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних ставок (посадових окладів) 

Мінпаливенерго
Мінпраці
Фонд державного майна
облдержадміністрації 

до кінця 2001 р. 

54. 

Затвердити методику визначення співвідношення рівня заробітної плати працівників шахт (розрізів) та середнього по промисловості в тому числі під час приватизації, шляхом включення за згодою сторін відповідних умов у договори купівлі-продажу цих підприємств, передбачивши як обов'язкову умову підвищення рівня заробітної плати згідно з умовами, визначеними галузевою тарифною угодою 

Мінпаливенерго
Мінпраці
Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції
Мінфін
Фонд державного майна
Мін'юст 

до 1 листопада 

  

Забезпечення погашення заборгованості та своєчасної виплати поточної заробітної плати, в тому числі під час приватизації, шляхом включення за згодою сторін відповідних умов у договори купівлі-продажу шахт (розрізів)  

55. 

Розробити за погодженням галузевими профспілками графіки погашення протягом 2001 року заборгованості із соціальних виплат по кожній шахті (розрізу) 

Мінпаливенерго 

III квартал 

56. 

Передбачити включення за згодою сторін умови погашення заборгованості із соціальних виплат у договори купівлі-продажу шахт (розрізів) 

Фонд державного майна 

IV квартал 

57. 

Установити контроль за виконанням графіків погашення заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат 

Мінпаливенерго
Мінпраці
Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції
Державна податкова адміністрація
Пенсійний фонд
облдержадміністрації 

згідно з графіками 

  

Запровадження дієвого механізму соціального захисту працівників, які вивільняються у зв'язку з ліквідацією або реорганізацією підприємств як до, так і після приватизації 

58. 

Подати на затвердження Кабінету Міністрів України програми комплексного розвитку територій (у розрізі областей вугільних регіонів), передбачивши в них заходи щодо створення нових робочих місць та соціального захисту працівників підприємств вугільної промисловості, які вивільняються в процесі реформування галузі 

облдержадміністрації та органи місцевого самоврядування (за згодою) вугільних регіонів
Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції
Мінпаливенерго
Мінпраці
Мінфін
Мін'юст 

IV квартал 

59. 

Розробити і затвердити порядок створення нових робочих місць для працівників, що вивільняються у процесі реформування галузі, та визначення джерел і обсягів їх фінансування виходячи із стратегії соціально-економічного розвитку регіонів 

Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції
Мінпраці
Мінфін
Мінпаливенерго
Мін'юст
облдержадміністрації та органи місцевого самоврядування (за згодою) вугільних регіонів 

до 1 листопада 

60. 

Забезпечити контроль за створенням нових робочих місць за рахунок коштів на реструктуризацію вугільної промисловості 

Мінпаливенерго
Мінпраці
Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції
Мінфін
Мін'юст
облдержадміністрації та органи місцевого самоврядування (за згодою) вугільних регіонів 

до кінця 2001 р. 

61. 

Забезпечити реалізацію заходів програми зниження соціальної напруженості у шахтарських містах Луганської області шляхом розвитку підприємництва та сприяння самозайнятості населення 

Український фонд підтримки підприємництва
Держпідприємництво
Луганська облдержадміністрація 

протягом термінів реалізації програми 

62. 

Забезпечити реалізацію заходів міжрегіональної програми зниження соціальної напруженості в містах Донецької області шляхом розвитку малого та середнього підприємництва 

Донецька облдержадміністрація
Український фонд підтримки підприємництва 

протягом термінів реалізації програми 

  

Створення системи матеріального стимулювання працівників залежно від результатів господарської діяльності шахт (розрізів), в тому числі під час приватизації, шляхом включення за згодою сторін відповідних умов у договори купівлі-продажу шахт (розрізів), здійснення заходів щодо підвищення престижності шахтарської праці 

63. 

Розробити та передбачити за згодою сторін у договорах купівлі-продажу шахт (розрізів) зобов'язання власника підприємства щодо матеріального стимулювання його працівників залежно від результатів господарської діяльності підприємства 

Фонд державного майна
Мінпраці
Мінпаливенерго 

до кінця 2001 р. 

64. 

Під час підготовки проектів рішень Кабінету Міністрів України щодо подальшого підвищення розміру пенсій передбачати диференційоване збільшення коефіцієнта підвищення пенсій працівникам вугільної промисловості, визначеного пунктом "а" статті 13 та статтею 14 Закону України "Про пенсійне забезпечення", залежно від професії та стажу роботи на підземних роботах 

Мінпраці
Пенсійний фонд
Мінфін
Мін'юст 

до кінця 2001 р. 

65. 

Документально переоформити здійснення соціальних виплат постраждалим на виробництві від нещасних випадків та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності, через відповідний Фонд соціального страхування 

Мінпаливенерго
Мінпраці
МОЗ 

у терміни, визначені законодавством 

66. 

Розробити умови та запровадити навчання за державні кошти гірничим спеціальностям з виплатою підвищених стипендій та вимоги про обов'язкове трирічне відпрацювання випускників за фахом на підприємствах вугільної промисловості 

МОН
Мінпаливенерго
Мінфін 

до кінця 2001 р. 

67. 

Підготувати та подати до Кабінету Міністрів України зміни до статті 43 Гірничого закону України щодо виплати грошової компенсації працівникам підприємств з видобутку (переробки) вугілля 

Мінпаливенерго 

до 1 листопада 

  

Забезпечення належного рівня захисту довкілля 

68. 

Розробити умови розв'язання еколого-гідрогеологічних проблем, які виникають у процесі експлуатації та закриття шахт (розрізів) 

Мінекоресурсів
Мінпаливенерго
Мінпраці
облдержадміністрації та органи місцевого самоврядування (за згодою) вугільних регіонів 

до 1 листопада 

69. 

Передбачити під час укладення договорів купівлі-продажу шахт (розрізів) зобов'язання з розв'язання еколого-гідрогеологічних проблем, які виникають у процесі їх експлуатації та закриття, і відповідальність за їх порушення 

Фонд державного майна
Мінпаливенерго
Мінекоресурсів
Мінпраці
Мін'юст 

IV квартал 

  

Подолання факторів депресивності шахтарських регіонів 

70. 

Подати проект рішення Кабінету Міністрів України про удосконалення механізму розподілу коштів на реструктуризацію вугільної промисловості за напрямами використання, а також розмежування між Мінпаливенерго, облдержадміністраціями та органами місцевого самоврядування функцій із забезпечення подолання наслідків ліквідації шахт (розрізів) 

Мінпаливенерго
Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції
Мінфін
Мінпраці
Мін'юст
облдержадміністрації та органи місцевого самоврядування (за згодою) вугільних регіонів 

до 1 листопада 

71. 

Забезпечити оперативне інформування громадськості вугледобувних регіонів про проведення заходів щодо гарантованого соціального захисту працівників вугільної промисловості 

Мінпаливенерго
Мінпраці
Держкомінформ
облдержадміністрації 

протягом року 

Примітка. Терміни виконання заходів можуть уточнюватися за погодженням з Кабінетом Міністрів України.

 

ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ
реалізації Програми

Показник 

За роками 

2001, план 

прогноз 

2002 

2003 

2004 

2005 

2010 

1. Кількість вугледобувних підприємств, усього* 

284 

284 

232 

210 

190 

162 

шахти 

275 

275 

223 

203 

183 

159 

розрізи 

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

діючих вугледобувних підприємств, усього** 

193 

178 

174 

172 

170 

162 

шахти 

190 

175 

171 

169 

167 

159 

розрізи 

2. Виробнича потужність на 1 січня відповідного року, усього, тис. тонн 

109565 

104705 

105255 

106605 

107645 

112105 

шахти 

106165 

101305 

101855 

102705 

103445 

107905 

розрізи 

3400 

3400 

3400 

3900 

4200 

4200 

3. Видобуток рядового вугілля, усього, тис. тонн 

80897 

85524 

89759 

95984 

99986 

110340 

шахти 

79547 

83674 

87659 

92084 

95786 

106140 

розрізи 

1350 

1850 

2100 

3900 

4200 

4200 

у тому числі для: 

  

  

  

  

  

  

коксування 

35753 

37026 

38472 

40370 

42180 

47126 

енергетики 

45144 

48498 

51287 

55614 

57806 

63214 

4. Товарна вугільна продукція, усього, тис. тонн 

58246 

62214 

65267 

70350 

73653 

81439 

у тому числі для: 

  

  

  

  

  

  

коксування 

26207 

26651 

28015 

29364 

30778 

35123 

енергетики 

32039 

35563 

37252 

40986 

42875 

46316 

5. Зольність товарної вугільної продукції, відсотків 

23,1 

23,1 

23,1 

22,9 

22,9 

22,8 

6. Середньомісячна продуктивність праці робітника на видобутку вугілля, тонн 

21,7 

22,8 

23,7 

25 

25,7 

28 

7. Собівартість 1 тонни товарної вугільної продукції, гривень 

121,54 

131,7 

129,4 

127,6 

126,4 

123,9 

8. Середня ціна продажу 1 тонни товарної вугільної продукції, гривень 

115,72 

121,4 

121,5 

121,8 

121,8 

122 

9. Прибуток (+) або збитки (-) від випуску товарної вугільної продукції, млн. гривень 

-339 

-640,8 

-515,6 

-408 

-338,8 

-154,7 

____________
* З урахуванням підприємств, що передані до ліквідації.

** Враховано ті вугледобувні підприємства, що мають виробничу потужність на початок року.

 

ПРОГНОЗНІ ОБСЯГИ
видобутку вугілля

(тис. тонн)

Показник 

За роками 

2001, план 

прогноз 

2002 

2003 

2004 

2005 

2010 

Видобуток рядового вугілля, усього 

80897 

85524 

89759 

95984 

99986 

110340 

у тому числі для: 

  

  

  

  

  

  

коксування 

35753 

37026 

38472 

40370 

42180 

47126 

з них за марками: 

  

  

  

  

  

  

Ж 

12359 

12855 

13315 

13686 

14395 

16185 

К 

6728 

6722 

6828 

7043 

7275 

8325 

ПС 

2835 

3165 

3680 

4060 

4565 

4705 

Г 

10531 

11134 

11499 

12431 

12795 

14661 

ДГк 

3300 

3150 

3150 

3150 

3150 

3250 

енергетики 

45144 

48498 

51287 

55614 

57806 

63214 

з них за марками: 

  

  

  

  

  

  

ДГе 

10457 

10835 

11425 

11680 

12290 

13290 

Д 

1780 

2180 

2345 

2670 

2600 

3100 

Г 

5070 

5486 

5725 

5870 

6040 

6505 

А 

18268 

19437 

20152 

21314 

22381 

25339 

П 

6395 

6820 

7600 

7980 

8245 

8445 

Ж 

1674 

1690 

1690 

1750 

1650 

1935 

Б 

1500 

2050 

2350 

4350 

4600 

4600 

 

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ
капітальних вкладень у вугільну промисловість

(млн. гривень)

Напрям використання та джерело фінансування 

2001, план 

За роками 

розрахункова потреба 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 - 2010 

Обсяг капітальних вкладень, усього 

1996,3 

4462,7 

4655,1 

4618,6 

4928,2 

23674,3 

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

1) державний бюджет, усього 

673,5 

2446,7 

2341,9 

2252,8 

2361,6 

11080,3 

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

державна підтримка на капітальні вкладення, усього 

663,5 

2129,5 

2056,5 

1879,7 

1878,6 

7578,3 

з них: 

  

  

  

  

  

  

придбання вибійного та прохідницького устаткування 

337 

841,9 

799,4 

707,3 

656,7 

2821,3 

придбання стаціонарного устаткування 

63,4 

206,2 

187,1 

138,5 

154,4  

618 

капітальне будівництво для підтримки потужностей 

145,6 

815,9 

764,5 

749,9 

756,1 

3011,3 

реконструкція шахт і розрізів з приростом потужності 

117,5 

265,5 

305,5 

284 

311,4 

1127,7 

централізовані капітальні вкладення на будівництво шахт і розрізів, усього 

10 

317,2 

285,4 

373,1 

483 

3502 

з них: 

  

  

  

  

  

  

будівництво нових шахт на розвіданих ділянках 

  

  

116,5 

185,4

321,2 

2629,5 

будівництво шахт та розрізів, яке розпочато до 2001 року 

10 

130,4 

160,9 

183,7

161,8

872,5 

будівництво других черг шахт та розрізів 

  

186,8 

  

  

2) інші джерела, усього

1322,8 

2016 

2313,2 

2365,8 

2566,6 

12594 

у тому числі: 

 

 

 

 

 

 

власні кошти, усього 

763,8 

416 

413,2 

415,8 

466,6 

2094 

з них на будівництво нових горизонтів та другої черги шахт (розрізів), реконструкцію шахт (розрізів) без приросту потужностей 

608,9 

176 

160,1 

174,1 

182 

713,4 

приватні, інноваційні кошти та інші інвестиції на розширене відтворення виробничих потужностей, прискорення відновлення основних фондів тощо 

559 

1600 

1900 

1950 

2100 

10500 

 

ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ
галузі за рахунок державного бюджету

(млн. гривень) 

Напрям використання та джерело фінансування 

За роками 

2001, план 

розрахункова потреба 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 - 2010 

За рахунок державного бюджету, усього 

2131,2 

6028,7 

5208,5 

4503,6 

3348,1 

15000 

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

1) державна підтримка, усього 

1138 

2971,4 

2773,1 

2485,5 

2420,1 

9823 

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

на собівартість вугільної продукції 

474,5 

841,9 

716,6 

605,8 

541,5 

2244,7 

на капітальні вкладення 

663,5 

2129,5 

2056,5 

1879,7 

1878,6 

7578,3 

2) централізовані капітальні вкладення на будівництво шахт і розрізів 

10 

317,2 

285,4 

373,1 

483 

3502 

3) реструктуризація галузі 

850 

2000 

2000 

1500 

300 

950 

4) геологорозвідувальні роботи 

  

25,1 

20 

20 

20 

100 

5) розвиток галузевої науки 

5,4 

20 

15 

10 

10 

50 

6) погашення заборгованості з регресних позовів та одноразової допомоги 

72,8 

580 

  

  

  

  

7) утримання державної воєнізованої гірничорятувальної служби 

55 

115 

115 

115 

115 

575 

 

ПЕРЕЛІК
нових шахт, будівництво яких розпочато до 2001 року

Структурний підрозділ 

Марка вугілля 

Промислові запаси, млн. тонн

Проектна потужність, тис. тонн 

Потужність на 1 січня 2001 р., тис. тонн 

Введення потужностей у дію за роками, тис. тонн 

Проектна вартість, млн. гривень 

Капітальні вкладення за роками, млн. гривень 

2001, план 

прогноз 

усього 

залишок на 1 січня 2001 р. 

2001, план 

прогноз 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 - 2010 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 - 2010 

Держвуглепром, усього 

  

810,8 

11700 

550 

250 

500 

250 

  

450 

2050 

7385,5 

5837 

32,2 

130,38 

160,86 

183,7 

161,82 

872,45 

у тому числі 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Донецька область 

  

208,5 

2400 

  

  

  

  

  

  

  

1971,8 

1913,8 

2,1 

8,58 

10,53 

16,4 

15,52 

118,8 

1. Шахта "Добропільська-Капітальна" ДХК "Добропіллявугілля" 

Ге 

208,5 

2400 

  

  

  

  

  

  

  

1971,8 

1913,8 

2,1 

8,58 

10,53 

16,4 

15,52 

118,8 

Луганська область 

  

526,7 

6900 

550 

250 

250 

  

  

350 

1150 

4129,5 

3260 

13,2 

64,8 

106,33 

125,3 

120,48 

672,7 

2. Шахта "Никанор-Нова" ДХК "Луганськвугілля" 

Пе 

46,8 

600 

300 

  

  

  

  

100 

50 

222,5 

150,8 

6,5 

8,4 

7,9 

8,3 

44,25 

3. Шахта "Самсонівська-Західна" ДХК "Краснодонвугілля" 

Гк, Жк 

133,1 

1500 

250 

250 

250 

  

  

250 

500 

1179 

517,2 

6,7 

55,4 

55,8 

68 

65 

251,75 

4. Шахта "Центральна-Нова" ДХК "Антрацит" 

Ае 

171,8 

2400 

  

  

  

  

  

  

300 

1410 

1305 

  

  

26,1 

30,6 

38,3 

332,75 

5. Шахта "Краснолуцька-Північна" ДХК "Донбасантрацит" 

Ае 

175 

2400 

  

  

  

  

  

  

300 

1318 

1287 

  

16,53 

18,4 

12,18 

43,95 

Дніпропетровська область 

44,7 

1500 

  

  

250 

250 

  

  

500 

735,3 

194 

6,9 

32 

27 

25 

5,82 

20,95 

6. Шахта "Західнодонбаська N 6/42" ДХК "Павлоградвугілля" 

Ге 

44,7 

1500 

  

  

250 

250 

  

  

500 

735,3 

194 

6,9 

32 

27 

25 

5,82 

20,95 

Волинська область 

  

30,9 

900 

  

  

  

  

  

100 

400 

548,9 

469,2 

10 

25 

17 

17 

20 

60 

7. Шахта N 10 "Нововолинська" ВО "Волиньвугілля" 

ДГе 

30,9 

900 

  

  

  

  

  

100 

400 

548,9 

469,2 

10 

25 

17 

17 

20 

60 

 

ПЕРЕЛІК
нових шахт (розрізів), що завершують будівництво другої черги проекту

Структурний підрозділ 

Марка вугілля 

Промислові запаси, млн. тонн 

Проектна потужність, тис. тонн 

Виробнича потужність на 1 січня 2001 р., тис. тонн 

Рік завершення будівництва 

Введення потужностей у дію за рокам, тис. тонн 

Проектна вартість, млн. гривень 

Капітальні вкладення за роками, млн. гривень 

2001, план 

прогноз 

усього 

залишок на 1 січня 2001 р. 

2001, план 

прогноз 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 - 2010 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 - 2010 

Держвуглепром, усього 

  

283,1 

6000 

4600 

  

450 

450 

300 

200 

  

  

1719,7 

411,2 

212,4 

186,8 

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Донецька область 

  

236,3 

3600 

3000 

  

450 

150 

  

  

  

  

1310,4 

369,2 

207,4 

161,8 

  

  

  

  

1) Шахта "Південнодонбаська N 3" 

Г 

156,9 

1500 

1200 

2002 

300 

  

  

  

  

  

239,3 

97 

47 

50 

  

  

  

  

2) Шахта "Красноармійська-Західна N 1" 

К 

79,4 

2100 

1800 

2002 

150 

150 

  

  

  

  

1071,1 

272,2 

160,4 

111,8 

  

  

  

  

Кіровоградська область 

  

46,8 

2400 

1600 

  

  

300 

300 

200 

  

  

409,3 

42 

25 

  

  

3) Розріз "Костянтинівський" ДХК "Олександріявугілля" 

Б 

46,8 

2400 

1600 

2004 

  

300 

300 

200 

  

  

409,3 

42 

25 

  

  

 

ПЕРЕЛІК
розвіданих вугільних ділянок, що пропонуються для закладення нових вугледобувних підприємств

Найменування ділянки

Марка вугілля

Запаси вугілля за категоріями A + B + C1, млн. тонн

Потужність пластів, метрів

Глибина розробки пластів, метрів

Кількість пластів

Кут падіння пластів, градусів

Проектна потужність шахти (прогноз), млн. тонн

Термін закладення, рік

Капітальні вкладення за роками (прогноз), млн. гривень  

2003 

2004 

2005  

2006 - 2010 

Держвуглепром, усього  

  

1691,9 

  

  

  

  

23,9 

  

116,5 

185,4 

321,2 

2629,5 

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Донецька область 

  

765,6 

  

  

  

  

6,1 

  

  

  

  

  

1) Георгіївська 

Де 

294 

0,6 - 1,84 

250 - 900 

19 

6 - 15 

2,1 

2009 

  

  

  

60 

2) Самарська-Капітальна 

Ге, Де 

471,6 

0,6 - 1,84 

150 - 850 

20 

8 - 15 

2003 

58,2 

60 

70 

431 

Луганська область 

  

420,8 

  

  

  

  

7,5 

  

  

  

  

  

3) Чапаєвська 

Гк 

146 

0,6 - 1,5 

450 - 1000 

2 - 40 

1,5 

2005 

  

  

41,5 

371,7 

4) Богданівська-Верхня N 2 - 4 

Де 

129,6 

0,6 - 3 

200 - 600 

1 - 3 

2007 

  

  

  

180 

5) Богданівська N 6 

Де 

145,2 

0,6 - 3,4 

200 - 720 

1 - 3 

2008 

  

  

  

120 

Дніпропетровська область 

  

268 

  

  

  

  

5,5 

  

  

  

  

  

6) Успенівська N 1 - 2 

Де, ДГе 

121,6 

1,4 - 1,6 

250 - 775 

6 - 12 

1,5 

2003 

58,3 

85,4 

90 

281,5 

7) Верхньодніпровська 

Б 

146,4 

2 - 28 

30 - 60 

2004 

  

40 

55 

380 

Львівська область 

  

237,5 

  

  

  

  

4,8 

  

  

  

  

  

8) N 3 Червоноградська 

ДГе 

105,3 

0,7 - 0,9 

600 - 800 

1 - 2 

2,1 

2005 

  

  

  

64,7 325,3 

9) N 1 Любельська 

К 

60,8 

0,78 - 1,5 

700 - 800 

1 - 2 

1,5 

2008 

  

  

  

130 

10) N 1 Тяглівська 

Гк, Жк 

71,4 

0,75 - 1 

570 

1 - 5 

1,2 

2006 

  

  

  

350 

 

ПЕРЕЛІК
шахт (розрізів), які підлягають реконструкції

Структурний підрозділ 

Марка вугілля 

Промислові запаси, млн. тонн 

Виробнича потужність, тис. тонн 

Рік завершення реконструкції 

Проектна вартість, млн. гривень 

Капітальні вкладення за роками, млн. гривень 

на 1 січня 2001 р. 

після завершення реконструкції 

усього 

залишок на 1 січня 2001 р. 

2001, план 

прогноз 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 - 2010 

Держвуглепром, усього 

  

1985,6 

27110 

33560 

  

12711,8 

4458,9 

289,04 

441,48 

465,63 

458,88 

493,34 

1841,06 

у тому числі з приростом потужності: 

  

  

  

  

  

7819,8 

2893,9 

140,44 

265,47 

305,51 

284,02 

311,38 

1127,68 

1) шахта імені Є. Т. Абакумова ДХК "Донвугілля" 

ДГ 

85,7 

1200 

1200 

2008 

90,8 

64,3 

17,9 

6,7 

11,55 

2,3 

13,4 

12,5 

2) шахта імені В. М. Бажанова ДХК "Макіїввугілля" 

К 

46,4 

1050 

1170 

2010 

129 

129 

  

15 

20 

25 

64 

3) шахта "Ясинівська-Глибока" ДХК "Макіїввугілля" 

ПС 

41 

700 

900 

2010* 

484 

251,1 

4,1 

8,5 

9,2 

15 

20 

100 

4) шахта N 1/3 "Новогродівська" ДХК "Селидіввугілля" 

Г 

65,5 

1000 

1000 

2010 

326,5 

39 

3,18 

2,6 

25,2 

5) шахта "Росія" ДХК "Селидіввугілля" 

Г, ДГ 

70,3 

1000 

1200 

2010* 

270,4 

91,5 

3,4 

6,26 

6,26 

6,88 

35 

6) шахта "Україна" ДХК "Селидіввугілля" 

ДГ 

63,9 

600 

1200 

2010* 

560,6 

98,3 

4,14 

19,82 

21,31 

5,74 

10,86 

16,64 

7) шахта "Курахівська" ДХК "Селидіввугілля" 

ДГ 

92,4 

600 

1500 

2006 

325,6 

93,4 

20,39 

13,89 

15,96 

19,3 

19,92 

8) шахта "Алмазна" ДХК "Добропіллявугілля" 

Г 

72,7 

1000 

1500 

2010* 

316,4 

184 

9,3 

15,9 

18,7 

18,4 

94,7 

9) шахта "Білозірська" ДХК "Добропіллявугілля" 

Г 

80 

1000 

1500 

2010* 

569,02 

347,3 

6,7 

6,6 

12,8 

13,6 

20 

60 

10) шахта "Новодонецька" ДХК "Добропіллявугілля" 

Г 

76,8 

1000 

1500 

2010* 

326,1 

51,3 

7,8 

4,7 

24,8 

11) шахта "Піонер" ДХК "Добропіллявугілля" 

ДГ, Г 

115,6 

500 

800 

2010* 

383,2 

60,3 

6,2 

7,8 

31,3 

12) шахта імені В. І. Леніна ВО "Артемвугілля" 

К 

48 

490 

490 

2007 

196,3 

46,3 

6,6 

4,6 

5,6 

6,3 

6,2 

17 

13) шахта "Комсомолець" ВО "Артемвугілля" 

Ж 

42,4 

430 

430 

2010 

204,4 

106,7 

8,12 

6,4 

8,1 

10,9 

12,2 

61 

14) шахта імені М. І. Калініна ВО "Артемвугілля" 

ПС 

11,3 

430 

430 

2005 

112,3 

31,1 

6,7 

5,7 

5,9 

6,2 

6,6 

  

15) шахта імені 1 Травня ДХК "Шахтарськантрацит" 

А 

45,5 

430 

430 

2003 

124,7 

29 

  

  

  

16) шахта "Іловайська" ДХК "Жовтеньвугілля" 

П 

36,8 

270 

450 

2010 

417 

189,1 

9,9 

23,2 

23,3 

16,6 

28 

88 

17) шахта "Північна" ВО "Сніжнеантрацит" 

А 

11,5 

300 

300 

2008 

127,8 

50,7 

9,9 

6,2 

5,4 

6,5 

7,5 

15 

18) шахта "Зоря" ВО "Сніжнеантрацит" 

А 

14,9 

810 

810 

2010 

342,4 

170,2 

2,5 

15,3 

12,52 

23 

26,4 

90,5 

19) шахта "Бутівка-Донецька" 

Г 

38,9 

600 

1000 

2010 

344,2 

64,4 

9,6 

9,6 

10 

10,2 

20 

20) шахта імені А. І. Гайового 

К 

16,3 

520 

600 

2010* 

146,03 

55,2 

2,5 

2,95 

3,5 

4,65 

4,1 

17,5 

21) шахтоуправління "Луганське" ДХК "Луганськвугілля" 

ДГ, Г 

189,1 

1200 

1200 

2010 

417,9 

235,1 

26,6 

22,1 

22,5 

25,9 

18,2 

119,8 

22) шахта "Лутугінська" ДХК "Луганськвугілля" 

Г 

36,3 

350 

450 

2010 

308,8 

129 

4,9 

18,6 

12,6 

18,3 

6,6 

68 

23) шахта імені XIX з'їзду КПРС ДХК "Луганськвугілля" 

Г, ДГ 

15,2 

510 

510 

2010 

333,3 

135,7 

15 

20,2 

23,1 

6,1 

19,6 

51,7 

24) шахта "Білоріченська" ДХК "Луганськвугілля" 

Г 

16,9 

350 

650 

2010* 

236 

180,6 

16,2 

27,3 

28 

12,4 

21,1 

55,6 

25) шахта "Черкаська" ДХК "Луганськвугілля" 

П 

17,7 

300 

300 

2010 

138,2 

48,3 

2,4 

7,6 

2,7 

7,2 

3,2 

25,2 

26) шахта імені Артема ДХК "Луганськвугілля" 

П 

25,7 

300 

300 

2010 

240,5 

113,5 

10,3 

17,2 

11,3 

18,2 

10,3 

46,2 

27) шахта "Вергельовська" ДХК "Луганськвугілля" 

П 

33,6 

370 

500 

2010 

471,4 

172,4 

4,5 

23,8 

17,3 

25 

16,4 

84,4 

28) шахта "Ломоватська" ДХК "Луганськвугілля" 

ПС, П 

18,7 

250 

250 

2008 

363,2 

69,9 

3,5 

7,3 

7,8 

11,8 

10,8 

28,7 

29) шахта імені Д. Ф. Мельникова ДХК "Лисичанськвугілля" 

Г 

49,6 

600 

600 

2009 

298,6 

29,5 

2,5 

2,5 

3,5 

3,5 

3,5 

14 

30) шахта "Молодогвардійська" ДХК "Краснодонвугілля" 

Ж 

12,4 

900 

900 

2010 

597,5 

79,5 

6,26 

6,26 

7,76 

10,46 

41,8 

31) шахта "Дуванна" ДХК "Краснодонвугілля" 

Ж 

46 

400 

600 

2007 

251,3 

67,9 

5,4 

12 

13 

15 

15,5 

17 

32) шахта імені М. П. Баракова ДХК "Краснодонвугілля" 

Ж 

23 

600 

740 

2003 

148,2 

80,5 

27 

27 

26,5 

  

  

  

33) шахта імені 50-річчя СРСР ДХК "Краснодонвугілля" 

Ж 

18,5 

500 

900 

2010* 

875,2 

395,2 

15,6 

14,65 

38,95 

40,39 

43,22 

222,32 

34) шахта "Суходільська-Східна" ДХК "Краснодонвугілля" 

КЖ 

28,9 

700 

700 

2010 

436,2 

174,7 

12 

7,85 

9,29 

21,2 

18,2 

106,22 

35) шахта "Міусинська" ДХК "Донбасантрацит" 

А 

23,2 

650 

650 

2008 

159,1 

28,8 

5,9 

3,3 

3,6 

3,4 

3,4 

9,26 

36) шахта "Краснокутська" ДХК "Донбасантрацит" 

А 

61 

1000 

1000 

2010 

354,5 

84,8 

2,5 

10 

49,3 

37) шахта "Комсомольська" ДХК "Антрацит" 

А 

86,6 

1500 

2100 

2010* 

522,06 

133,8 

21,2 

19,1 

12 

12,4 

47,1 

38) шахта "Західнодонбаська" ДХК "Павлоградвугілля" 

ДГ 

192,5 

1200 

1300 

2010 

735,3 

119,7 

4,6 

8,3 

22,6 

20,8 

61,4 

39) розріз "Морозівський" ДХК "Олександріявугілля" 

Б 

14,8 

1500 

1500 

2004 

27,8 

27,8 

  

17,8 

  

 

  

40) шахта "Новодружеська" ВАТ "Лисичанськвугілля" 

ДГ, Г

35,09

300

300

2009

29,9

29,9

4,5

25,4 

____________
* Реконструкція завершується після 2010 року.

(додаток 8 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.07.2005 р. N 544)

 

ПЕРЕЛІК
об'єктів технічного переоснащення діючих шахт

(млн. гривень)

Структурний підрозділ, об'єкт капітального будівництва 

Капітальні вкладення за роками 

2001, план 

прогноз 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 - 2010 

Держвуглепром, усього 

1222,8 

2280 

2164,2 

2011,5 

2033,8 

8544,6 

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

виробниче будівництво 

370,5 

815,9 

764,5 

749,9 

756,1 

3011,3 

устаткування, що не входить до кошторису будівництва 

852,3 

1464,1 

1399,7 

1261,6 

1277,7 

5533,3 

Донецька область 

712,1 

1266,3 

1150,2 

1117,9 

1082,8 

5228,8 

виробниче будівництво 

215,2 

449,4 

412,5 

400,9 

397,8 

1731,7 

устаткування, що не входить до кошторису будівництва 

496,9 

816,9 

737,7 

717 

685 

3497,1 

Державні холдингові компанії 

439,9 

856,2 

765,2 

759,4 

727,4 

3560,4 

виробниче будівництво 

135,2 

273,9 

261,6 

272,8 

269,9 

1277,9 

устаткування, що не входить до кошторису будівництва 

304,7 

582,3 

503,6 

486,6 

457,5 

2282,5 

ДХК "Донвугілля" 

92,9 

168,5 

128,5 

147,8 

118,2 

540,2 

виробниче будівництво 

19,5 

52,1 

42,8 

41,7 

43,4 

120,2 

устаткування, що не входить до кошторису будівництва 

73,4 

116,4 

85,7 

106,1 

74,8 

420 

1. Шахта імені Челюскінців 

2,2 

7,4 

4,7 

2,7 

1,2 

5,9 

будівництво котельні на основному промисловому майданчику 

2,5 

  

  

  

  

удосконалення технологічного комплексу поверхні 

  

0,4 

  

  

розкриття і підготовка 4 ступеня уклонного поля пласта K8 до відмітки 1450 

0,2 

1,1 

1,7 

  

  

розкриття і підготовка 4 ступеня уклонного поля пласта L4 до відмітки 1050 

  

  

  

0,6 

1,2 

розкриття і підготовка пласта L1 до відмітки 900 

  

  

  

  

  

3,9 

технічне переоснащення збагачувальної фабрики 

  

1,8 

0,7 

  

  

  

2. Шахта "Трудівська" 

4,4 

12,7 

10,3 

9,7 

12,7 

46,8 

будівництво комплексу повітроподавального стовбура 

4,4 

1,5 

  

  

  

  

реконструкція вентилятора головного провітрювання на західному вентиляційному стовбурі 

  

1,6 

  

  

  

  

розкриття і підготовка центральної панелі пласта M3 

  

4,8 

5,5 

0,4 

  

  

розкриття і підготовка уклонного поля пласта L

  

4,8 

4,8 

5,6 

5,9 

11,4 

підготовка західного блоку пласта M

  

  

  

3,7 

6,8 

21 

підготовка східної панелі пласта L4 

  

  

  

  

  

14,4 

3. Шахта імені Є. Т. Абакумова 

14,1 

3,9 

6,7 

2,6 

розкриття і підготовка 2 ступеня пласта M3 

  

2,4 

  

  

2,6 

2,6 

розкриття і підготовка горизонту 715 

11,7 

3,9 

4,1 

  

4. Шахта імені О. О. Скочинського 

  

3,6 

6,1 

9,1 

8,5 

39,8 

дегазація центральної панелі 

  

1,8 

0,5 

  

  

  

розкриття і підготовка 2 східного блоку з проходженням вентиляційного стовбура 

  

0,3 

3,5 

32,5 

проходження магістрального відкатувального штреку для підготовки 2 західного бремсбергового поля 

  

0,5 

1,1 

1,1 

0,5 

5,2 

проходження східного магістрального відкатувального штреку для підготовки 2 східного бремсбергового поля 

  

2,1 

5. Шахта імені М. І. Калініна 

  

удосконалення системи провітрювання східного крила 

  

  

  

реконструкція водовідливного комплексу 

  

6. Шахтоуправління "Донбас" 

6,9 

8,8 

8,2 

12,2 

24 

удосконалення системи провітрювання і температурних умов шахти "Глибока"

  

  

  

  

  

підготовка горизонту для відпрацювання пластів K8 і L1 східного крила шахти "Щегловська - Глибока" 

0,8 

5,6 

3,4 

4,8 

24 

підготовка горизонту для відпрацювання пласта M3 східного крила шахти "Щегловська - Глибока" 

4,1 

3,2 

4,6 

3,4 

6,2 

  

7. Шахта імені 60-річчя Радянської України 

3,5 

5,7 

4,1 

4,3 

11,8 

удосконалення системи провітрювання з бурінням свердловин 

2,5 

2,5 

0,2 

0,4 

  

розкриття і підготовка 3 горизонту пласта H10  

  

1,2 

1,4 

1,4 

 

розкриття і підготовка 4 горизонту пласта H10 

 

 

 

 

 

розкриття і підготовка пласта G2 

  

  

2,5 

2,5 

6,8 

ДХК "Макіїввугілля" 

100,1 

183,7 

225,9 

190,7 

228 

1094,3 

виробниче будівництво 

34,3 

55,3 

74,5 

81,2 

89,6 

419 

устаткування, що не входить до кошторису будівництва 

65,8 

128,4 

151,4 

109,5 

138,4 

675,3 

8. Шахта імені В. М. Бажанова 

 

 

 

 

 

 

відпрацювання запасів пласта M3 нижче технічної межі шахти 

  

1,2 

1,2 

1,3 

1,2 

46,4 

9. Шахта "Холодна Балка" 

6,4 

3,4 

7,9 

13,9 

17 

87 

удосконалення систем транспортування і підйому під час відпрацювання пластів Смолянинівської свити 

4,4 

2,2 

  

  

  

  

удосконалення системи транспортування вугілля з пласта H10в на горизонті 202 

3,9 

  

  

  

реконструкція системи дегазації 

0,2 

  

  

  

  

розкриття і підготовка пласта G2 

  

  

10 

15 

75 

реконструкція головного водовідливу горизонту 750 

  

  

  

3,9 

12 

10. Шахта імені В. І. Леніна 

  

  

  

  

  

  

розкриття і підготовка пластів Кам'янської свити 

5,2 

10 

15 

15 

48 

11. Шахта "Бутівська" 

11,1 

12,2 

14,2 

9,8 

9,8 

50 

розкриття і підготовка горизонту 987 з проходженням вентиляційної свердловини  

11,1 

12,2 

12,2  

0  

0  

0  

розкриття і підготовка горизонту 1122 з проходженням повітроподавальної свердловини 

  

  

9,8 

9,8 

50 

12. Шахта "Чайкине" 

6,4 

7,8 

6,8 

11 

45 

підготовка уклонного поля пласта M3 ділянки "Чайкине-Глибока" N 2 

6,4 

5,8 

0,8 

  

  

підготовка уклонного поля пласта M3 ділянки "Чайкине-Глибока" N 3 нижче ізогіпси 1100 

  

  

  

  

25 

підготовка горизонту пластів K8, L1, L6 і L3 Алмазної свити 

  

  

20 

13. Шахта N 13-біс 

  

  

  

  

  

  

розкриття і підготовка пластів Кам'янської свити із заглибленням скіпового стовбура 

  

20 

14. Шахта імені С. М. Кірова 

7,1 

12,2 

15,1 

12,1 

13,1 

52,9 

реконструкція шахти 

1,4 

2,9 

2,9 

  

  

  

підготовка уклонного поля пласта L1 

0,6 

0,6 

0,5 

0,8 

0,7 

2,6 

підготовка уклонного поля пласта H10в 

2,1 

21,3 

удосконалення системи провітрювання пластів H10в і H10 з проходженням уклонного вентиляційного стовбура 

5,9 

5,9 

  

  

  

розкриття і підготовка пласта L5 

  

0,5 

розкриття і підготовка пласта H10 

  

  

  

15 

розкриття і підготовка пологої частини Кам'янської свити 

  

  

2,5 

гірничо-капітальні роботи з удосконалення системи транспортування 

  

0,3 

0,3 

0,3 

0,4 

15. Шахта "Ясинівська-Глибока" 

0,8 

2,6 

2,9 

2,8 

16 

удосконалення системи провітрювання пласта L4 

0,2 

0,6 

0,5 

  

  

  

підготовка 4 горизонту східного уклону пласта L6 нижче ізогіпси 350 

0,5 

1,2 

1,3 

1,3 

1,2 

підготовка 4 - 5 горизонтів пласта M3 

0,1 

0,8 

0,8 

0,5 

0,8 

2,5 

розкриття і підготовка занасувної частини 2 горизонту західного уклону пласта L4 

  

  

0,3 

0,5 

0,6 

2,5 

підготовка східного уклонного поля пласта L2 

  

  

  

0,5 

0,4 

підготовка 6 горизонту східного блоку пласта L

  

  

  

  

  

16. Шахта "Північна" 

0,6 

3,6 

3,7 

3,7 

3,7 

18,7 

розкриття і підготовка уклонного поля західної панелі пласта M3 

0,6 

  

  

  

1,1 

розкриття і підготовка бремсбергового поля центральної панелі пласта M3 

  

0,6 

  

  

  

  

розкриття і підготовка уклонного поля центральної панелі пласта L6 

  

  

  

  

  

2,8 

розкриття і підготовка уклонного поля західної панелі пласта L

  

  

  

  

1,1 

розкриття і підготовка бремсбергового поля західної панелі пласта M3 

  

3,7 

3,7 

1,5 

9,9 

17. Шахта "Калинівська-Східна" 

1,1 

5,7 

7,7 

7,8 

7,8 

35 

реконструкція шахти 

1,1 

0,9 

1,6 

2,8 

  

розкриття і підготовка пласта K4 

  

1,7 

1,8 

  

  

  

підготовка бремсбергового поля пласта L1 

  

2,2 

15 

розкриття і підготовка пластів Кам'янської свити горизонту 920 

  

20 

18. ДХК "Шахта Краснолиманська" 

68,5 

90,4 

70 

69,3 

60,7 

323 

виробниче будівництво 

46,6 

55,4 

35 

34,3 

25,7 

148 

розкриття і підготовка заскидової частини та резервних запасів 

40 

40 

23 

23 

23 

117 

підготовка 2 ступеня уклону 10-біс пласта K5 

6,6 

5,4 

  

  

  

  

розкриття і підготовка панелі N 7 уклону 1 пласта M42 2 ступеня 

  

  

  

  

31 

заглиблення північного повітроподавального стовбура 

  

10 

12 

10,6 

  

  

удосконалення системи вентиляції блоку 

  

  

  

0,7 

0,7 

  

устаткування, що не входить до кошторису будівництва 

21,9 

35 

35 

35 

35 

175 

ДХК "Селидіввугілля" 

40,5 

65,5 

53,2 

43,6 

43,4 

207,4 

виробниче будівництво 

0,1 

4,6 

9,2 

11,3 

46,3 

устаткування, що не входить до кошторису будівництва 

40,4 

60,9 

44 

32,3 

35,4 

161,1 

19. Шахта імені Д. С. Коротченка 

  

  

  

  

  

  

розкриття запасів шахти N 2 "Новогродівська" 

  

1,6 

6,5 

8,5 

6,5 

45 

20. Шахта N 1/3 "Новогродівська" 

  

2,7 

2,8 

1,5 

1,3 

розкриття і підготовка 3 ступеня південного уклону пласта K8 

  

  

  

  

  

дороблення запасів пласта K8 

  

  

0,7 

0,7 

0,7 

  

удосконалення схеми доставки вугілля північного уклону поля шахти N 1 

  

1,4 

1,4 

  

  

  

облаштування свердловини N 5 

  

0,6 

0,6 

1,4 

0,1 

  

розширення станції біологічного очищення стічної води селидівської групи шахт 

  

  

  

0,7 

0,7 

1,3 

21. Шахта "Росія" 

 

 

 

 

 

 

будівництво ставка-відстійника шахтної води 

0,1 

  

  

  

  

  

ДХК "Добропіллявугілля" 

39,4 

96,1 

97,4 

100,2 

84,2 

421,5 

виробниче будівництво 

6,7 

21,5 

20,3 

18 

15,1 

61,3 

устаткування, що не входить до кошторису будівництва 

32,7 

74,6 

77,1 

82,2 

69,1 

360,2 

22. Шахта "Добропільська" 

3,6 

10,4 

10,6 

6,1 

13,7 

розкриття і підготовка горизонту 450 

2,4 

1,6 

2,5 

буріння та облаштування вентиляційної свердловини з вентилятором ВЦД-31,5 

5,5 

6,5 

4,5 

2,6 

2,5 

підготовка до відпрацювання південного уклонного поля зближених пластів L21, L3 і L4 горизонту 450 

0,3 

1,7 

3,2 

4,2 

будівництво аварійного складу вугілля 

0,3 

0,8 

0,9 

0,9 

  

  

23. Шахта "Алмазна" 

0,6 

5,6 

5,7 

6,2 

6,5 

34,6 

розкриття і підготовка південного крила пластів L4, L21 і L1 горизонту 550 

0,2 

1,6 

0,8 

1,6 

1,6 

25,2 

удосконалення породного комплексу шахти 

0,4 

1,9 

1,6 

розкриття і підготовка 1 - 3 ярусів уклонного поля пласта M3 горизонту 350 

  

  

  

  

4,8 

дегазація пластів Алмазної свити 

  

2,9 

2,6 

24. Шахта "Білицька" 

  

  

  

  

  

  

розкриття і підготовка пластів M3н, M40 і M51 горизонту 250 північного крила шахти 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

13 

25. Шахта "Піонер" 

  

  

  

  

  

  

удосконалення вентиляції північного крила пластів M42 і M40 

  

1,5 

1,5 

1,3 

  

  

ДХК "Шахтарськантрацит" 

25,9 

85,5 

35,4 

69,1 

47,5 

178,6 

виробниче будівництво 

6,1 

19,4 

16,7 

10,9 

14,3 

60,6 

устаткування, що не входить до кошторису будівництва 

19,8 

66,1 

18,7 

58,2 

33,2 

118 

26. Шахтоуправління "Шахтарське-Глибоке"  

3  

3  

29,4 

розкриття і підготовка уклонного поля пласта H8 центрального блоку 

  

  

  

  

розкриття і підготовка уклонного поля пласта H8 східного блоку 

  

  

15 

розкриття і підготовка пластів M21 і H3 

  

  

  

  

  

14,4 

27. Шахта імені 1 Травня 

  

10 

2,3 

4,7 

14 

реконструкція шахти імені Чапаєва (1 етап - удосконалення систем транспортування та підйому) 

  

  

  

  

розкриття і підготовка 25 горизонту східної панелі пласта K8 

  

  

розкриття і підготовка 26 горизонту східної панелі пласта K2 

  

  

  

0,3 

0,7 

14 

28. Шахта "Постніковська" 

  

  

  

  

  

  

розкриття і підготовка 11 - 12 горизонту пласта H21 

0,2 

2,5 

2,7 

1,7 

2,8 

29. Шахта імені XVII Партз'їзду 

1,5 

1,8 

1,6 

1,6 

1,9 

4,2 

підготовка запасів крила пласта K2 

1,3 

1,6 

1,3 

1,6 

1,6 

3,5 

підготовка запасів пласта K3 на виходах шахти N 17 

0,2 

0,2 

0,3 

  

0,3 

0,7 

30. Шахта "Вінницька" 

1,4 

2,1 

2,4 

2,3 

1,9 

удосконалення системи провітрювання західного крила шахти 

0,8 

1,2 

0,9 

0,9 

4,2 

розкриття і підготовка прирізаних запасів уклонного поля пластів L3 та L4 східної панелі 

0,6 

0,9 

1,4 

1,4 

3,8 

ДХК "Жовтеньвугілля" 

47,4 

119,1 

108,2 

90,9 

103,6 

450,4 

виробниче будівництво 

19,1 

53,4 

50,9 

53 

50,8 

221,3 

устаткування, що не входить до кошторису будівництва 

28,3 

65,7 

57,3 

37,9 

52,8 

229,1 

31. Шахта "Рассвет" 

0,5 

2,1 

1,2 

4,8 

розкриття і підготовка 11 горизонту пластів L3 та L4 

1,1 

0,2 

  

  

  

  

розкриття і підготовка 11 горизонту пластів L6 та L7 

  

1,1 

  

1,2 

1,7 

розкриття і підготовка 10 горизонту пластів L6 та L7 

  

  

  

0,6 

  

1,4 

розкриття і підготовка 10 горизонту пластів L3 та L4 

0,6 

  

  

  

  

  

розкриття і підготовка прирізаних запасів пласта M

0,2 

1,7 

0,5 

0,5 

  

1,7 

заміна підйомної машини 

0,1 

  

  

  

  

  

32. Шахтоуправління "Кіровське" 

0,4 

6,2 

6,3 

6,2 

6,6 

32,5 

розкриття і підготовка горизонту пласта K2 та 8 горизонту пласта K5 

  

3,2 

  

  

гірничо-капітальні роботи з удосконалення системи транспортування шахти "Тернопільська" 

0,4 

1,2 

1,5 

  

  

  

розкриття і підготовка нижніх запасів пластів K8 та K5 шахти "Тернопільська" 

  

  

1,4 

1,6 

3,2 

підготовка 10 горизонту пласта K5 шахти "Тернопільська" 

  

  

0,6 

1,7 

1,2 

  

підготовка 11 горизонту пласта K5 шахти "Тернопільська" 

  

  

  

  

1,4 

2,3 

підготовка 12 горизонту пласта K5 шахти "Тернопільська" 

  

  

  

  

  

5,2 

підготовка 13 горизонту пласта K5 шахти "Тернопільська" 

  

  

  

  

  

розкриття і підготовка 5 горизонту пласта M5 

  

1,8 

2,2 

2,1 

2,4 

16,8 

33. Шахтоуправління "Донбас" шахта "Комунарська" N 22 

1,9 

3,7 

3,7 

3,7 

3,5 

6,5 

розкриття і підготовка 11 горизонту пластів K2 і K3 та 10 горизонту пласта K5 

1,9 

3,7 

3,7 

3,7 

3,5 

6,5 

34. Шахта імені 60-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції 

0,7 

2,9 

2,9 

7,2 

розкриття і підготовка 12 горизонту пласта M3 

0,7 

1,1 

1,1 

  

  

  

розкриття і підготовка 13 горизонту 

  

  

  

1,2 

1,2 

3,6 

гірничо-капітальні роботи з удосконалення системи провітрювання шахти 

  

1,8 

1,8 

1,8 

1,8 

3,6 

35. Шахта "Ждановська" 

2,6 

17 

17,3 

17,4 

12,8 

63,4 

розкриття і підготовка 9 горизонту пласта L7 

1,1 

5,6 

3,7 

3,5 

1,5 

12,2 

гірничо-капітальні роботи з удосконалення систем провітрювання і транспортування вугілля 

1,5 

9,8 

8,7 

4,6 

4,4 

розкриття і підготовка 7 горизонту пластів L6, L4 та L3 

  

1,2 

2,6 

3,6 

4,3 

5,8 

розкриття і підготовка 8 горизонту пластів L6, L4 та L3 

  

  

  

  

  

16 

реконструкція східного вентиляційного стовбура пласта L7 з вентиляторною установкою ВЦ-31,5 

  

0,4 

2,3 

2,3 

2,4 

  

удосконалення системи провітрювання з будівництвом вертикального вентиляційного стовбура 

  

  

  

  

  

25 

36. Шахта "Іловайська" 

  

  

  

  

  

  

розкриття і підготовка 1 горизонту уклонного поля з похилим фланговим стовбуром 

12 

12 

12 

12 

38 

37. Шахта "Комуніст" 

6,5 

8,6 

8,2 

8,6 

11,5 

59,5 

розкриття і підготовка нижніх запасів вугілля 

3,6 

3,6 

4,5 

25 

розкриття і підготовка уклонної частини шахтного поля 

1,5 

2,6 

25 

розкриття і підготовка 18 горизонту 

2,6 

9,5 

ДХК "Торезантрацит" 

25,2 

47,4 

46,6 

47,8 

41,8 

345 

виробниче будівництво 

2,8 

12,2 

12,2 

22,4 

23 

201,2 

устаткування, що не входить до кошторису будівництва 

22,4 

35,2 

34,4 

25,4 

18,8 

143,8 

38. Шахта "Прогрес" 

2,6 

11,2 

11,2 

11,4 

12 

153,3 

гірничо-капітальні роботи з удосконалення системи провітрювання з проходженням повітроподавального стовбура 

1,5 

82,6 

будівництво споруди вентиляторної установки ВЦД-47,5 УМ та її оснащення 

  

40,7 

будівництво холодильної установки 

  

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

14 

підготовка до відпрацювання уклонного поля горизонту 1340 

1,1 

4,2 

4,8 

16 

39. Шахта імені Л. І. Лутугіна 

  

0,6 

0,6 

10,6 

10,6 

46,1 

удосконалення системи транспортування вугілля на першому горизонті пласта H7 

  

0,6 

0,6 

0,6 

0,6 

  

розкриття і підготовка другого горизонту пласта H7 

  

  

  

10 

10 

46,1 

40. Шахтоуправління "Волинське" 

  

  

  

  

  

  

розкриття і підготовка 2 горизонту шахти "Яблунівська" 

0,2 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

1,8 

Виробничі об'єднання 

90 

155,4 

152,2 

134,6 

139,5 

634,4 

виробниче будівництво 

41,2 

89,8 

85,7 

68,2 

79,2 

275,2 

устаткування, що не входить до кошторису будівництва 

48,8 

65,6 

66,5 

66,4 

60,3 

359,2 

ВО "Донецьквугілля" 

7,5 

7,9 

2,6 

3,6 

11,9 

виробниче будівництво 

4,8 

6,4 

6,7 

1,3 

2,3 

5,9 

устаткування, що не входить до кошторису будівництва 

1,2 

1,1 

1,2 

1,3 

1,3 

41. Шахта "Лідіївка" 

  

  

  

  

  

  

розкриття і підготовка пласта M3 

  

  

1,2 

1,3 

2,3 

5,9 

42. Шахта N 12 "Похила" 

  

  

  

  

  

  

підготовка та обладнання східної лави пласта G

4,8 

6,4 

5,5 

  

  

  

ВО "Красноармійськвугілля" 

27,3 

45,9 

42,9 

40,4 

56,1 

179,9 

виробниче будівництво 

10,8 

25,6 

21 

19,7 

36,8 

87,8 

устаткування, що не входить до кошторису будівництва 

16,5 

20,3 

21,9 

20,7 

19,3 

92,1 

43. Шахта "Центральна" 

0,7 

1,7 

4,3 

20,8 

10,2 

розкриття і підготовка південної панелі пласта H10 

0,7 

1,7 

2,7 

2,6 

6,8 

розкриття і підготовка північної панелі пласта H10 

  

  

  

1,6 

18,2 

3,4 

44. Шахта імені Димитрова 

0,1 

0,9 

0,4 

2,6 

розкриття і підготовка пласта K7 блоку N 2 горизонту 384 

0,1 

  

  

  

  

  

розкриття і підготовка запасів пласта K8 до нижньої технічної межі 

  

0,9 

0,4 

2,6 

45. Шахта імені О. Г. Стаханова 

  

  

  

  

  

  

підготовка уклонного поля пластів L3 та L1 блоку N 4, розкриття і підготовка уклонного поля блоку N 2 - 3, будівництво блоку N 5 

10 

23 

18 

15 

15 

75 

ВО "Артемвугілля" 

11,1 

13,3 

14,3 

12 

11,5 

106,1 

виробниче будівництво 

4,8 

4,8 

5,9 

4,8 

19,8 

устаткування, що не входить до кошторису будівництва 

6,1 

8,5 

9,5 

6,1 

6,7 

86,3 

46. Шахта імені Ю. О. Гагаріна 

  

  

  

  

  

  

розкриття і підготовка горизонту 950 

1,6 

1,8 

1,8 

2,9 

1,8 

9,8 

47. Шахта імені К. О. Рум'янцева 

  

  

  

  

  

  

розкриття і підготовка горизонту 1090 

3,4 

10 

ВО "Дзержинськвугілля" 

15,9 

39,5 

34,2 

35 

28,8 

92,5 

виробниче будівництво 

3,7 

21,6 

19,6 

20,2 

16,2 

14 

устаткування, що не входить до кошторису будівництва 

12,2 

17,9 

14,6 

14,8 

12,6 

78,5 

48. Шахта імені Дзержинського 

  

  

  

  

  

  

розкриття і підготовка горизонту 1146 

8,3 

7,2 

9,5 

7,2 

9,4 

49. Шахта "Північна" 

  

  

  

  

  

  

розкриття і підготовка горизонту 1160 

0,7 

1,2 

  

  

  

  

50. Шахта "Південна" 

  

  

  

  

  

  

підготовка блоку пласта "Бабаковський" 

  

2,8 

1,1 

  

  

  

51. Шахта "Торецька" 

  

  

  

  

  

  

розкриття і підготовка горизонту 910 

  

6,3 

6,3 

6,2 

  

52. Шахта "Нова" 

  

  

  

  

  

  

розкриття і підготовка горизонту 825 

  

4,3 

4,4 

2,8 

4,6 

ВО "Орджонікідзевугілля" 

21,3 

26,3 

26,8 

24 

24,4 

123,3 

виробниче будівництво 

11,5 

12,5 

12 

50 

устаткування, що не входить до кошторису будівництва 

9,8 

13,8 

14,8 

15 

15,4 

73,3 

53. Шахта імені К. Маркса 

  

  

  

  

  

  

розкриття і підготовка горизонту 1000 

1,5 

  

  

  

  

  

54. Шахта "Булавинська" 

1,3 

  

0,5 

18 

розкриття і підготовка горизонту 530 

1,3 

  

  

  

  

  

розкриття і підготовка горизонту 650 

  

  

0,5 

18 

55. Шахта "Ольховатська" 

  

  

  

  

  

  

будівництво комплексу вертикального скіпового стовбура 

5,5 

5,5 

  

  

  

56. Шахта "Вуглегірська" 

  

  

  

  

  

  

розкриття і підготовка горизонту 820 

1,5 

  

57. Шахта "Єнакіївська" 

0,5 

22 

розкриття і підготовка горизонту 550 

  

  

  

  

розкриття і підготовка горизонту 490 

  

  

0,5 

22 

58. Шахта "Полтавська" 

1,2 

0,5 

1,5 

1,5 

10 

розкриття і підготовка горизонту 447 

1,2 

  

  

  

  

  

розкриття і підготовка горизонту 585 

  

0,5 

1,5 

1,5 

10 

ВО "Сніжнеантрацит" 

8,4 

22,9 

26,1 

20,6 

15,1 

120,7 

виробниче будівництво 

5,4 

18,9 

21,6 

12,1 

10,1 

97,7 

устаткування, що не входить до кошторису будівництва 

4,5 

8,5 

23 

59. Шахта "Ударник" 

1,1 

1,4 

1,6 

1,6 

1,1 

підготовка до відпрацювання та доробка балансових запасів пласта H3 

1,1 

1,2 

1,1 

1,1 

0,1 

  

відпрацювання заскидової частини шахтного поля пласта H

  

0,2 

0,5 

0,5 

60. Шахта "Північна" 

  

  

  

  

  

  

відпрацювання уклонного поля нижче горизонту 615 пласта H3 

  

  

14,7 

61. Шахта "Зоря" 

4,3 

17,5 

17 

7,5 

78 

розкриття і підготовка пласта H4в 

  

78 

підготовка східного блоку бремсбергового поля пласта H7 

1,8 

2,5 

2,5 

2,5 

  

  

гірничо-капітальні роботи з удосконалення системи провітрювання та підйому N 2 

2,5 

12 

9,5 

  

  

  

Самостійні шахти 

182,2 

254,7 

232,8 

223,9 

215,9 

1034 

виробниче будівництво 

38,8 

85,7 

65,2 

59,9 

48,7 

178,6 

устаткування, що не входить до кошторису будівництва 

143,4 

169 

167,6 

164 

167,2 

855,4 

62. Шахта "Південнодонбаська N 1" 

23,9 

45,3 

44,7 

23,2 

35,8 

162,5 

виробниче будівництво 

4,5 

25,4 

24 

15,8 

14,7 

76,5 

устаткування, що не входить до кошторису будівництва 

19,4 

19,9 

20,7 

7,4 

21,1 

86 

гірничо-капітальні роботи з удосконалення системи вентиляції 

9,8 

  

  

  

розкриття і підготовка запасів за насувом N 2 

  

6,6 

  

  

  

розкриття і підготовка запасів блоку N 5 

  

  

10,8 

7,3 

14,7 

  

розкриття і підготовка запасів блоку N 6 

  

7,9 

3,9 

7,8 

  

35,8 

розкриття і підготовка пласта C18 горизонту 480 

  

  

  

  

  

40,7 

реконструкція збагачувальної установки 

0,5 

0,7 

0,7 

0,7 

  

  

63. Шахта "Південнодонбаська N 3" 

16,5 

52,9 

40,4 

41,3 

22,3 

137,2 

виробниче будівництво 

14,1 

32,7 

13,8 

12,1 

11,2 

27,2 

устаткування, що не входить до кошторису будівництва 

2,4 

20,2 

26,6 

29,2 

11,1 

110 

розкриття і підготовка пласта C61 

  

  

1,4 

4,6 

4,3 

11,8 

розкриття і підготовка блоку N 2 горизонту 624 та горизонту 824 для пластів C13 і C11 

1,7 

1,9 

1,7 

2,1 

розкриття і підготовка західного крила блоку N 3 горизонту 824 

  

2,1 

1,5 

1,6 

1,3 

1,8 

будівництво 3 черги шахти 

6,1 

22 

2,8 

0,7 

0,3 

  

розкриття і підготовка блоку N 3 горизонту 980 

1,1 

  

0,8 

0,9 

0,8 

9,5 

реконструкція повітроподавального стовбура N 1 із заміною підіймальної машини 

2,5 

0,8 

  

  

  

  

будівництво вентиляційних свердловин 

0,3 

2,9 

2,5 

2,4 

2,8 

реконструкція комплексу вентиляційного стовбура із заміною підіймальної машини 

0,1 

2,9 

3,1 

 

  

  

64. Шахта імені О. Ф. Засядька 

4,3 

4,3 

4,3 

3,8 

36,5 

виробниче будівництво 

4,3 

4,3 

4,3 

3,8 

36,5 

розкриття і підготовка горизонту 1078 

4,3 

4,3 

4,3 

3,8 

  

прирізка запасів шахти "Кальміуський рудник" з урахуванням повітроподавального стовбура шахти імені К. І. Поченкова 

  

  

  

  

  

36,5 

65. Шахта "Новодзержинська" 

2,3 

4,6 

3,9 

4,3 

3,9 

19,6 

виробниче будівництво 

1,5 

3,8 

3,1 

3,5 

15,2 

устаткування, що не входить до кошторису будівництва 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

0,9 

4,4 

підготовка горизонту 585 

1,5 

3,8 

3,1 

3,5 

15,2 

66. Шахта "Бутовка-Донецька" 

4,7 

10 

10 

8,5 

9,5 

29 

виробниче будівництво 

  

1,5 

1,5 

устаткування, що не входить до кошторису будівництва 

4,7 

24 

підготовка горизонтів 1041 - 1206 з проходженням польових гірничих виробок 

  

1,5 

1,5 

67. Шахта "Жовтневий рудник" 

3,6 

30,9 

8,8 

7,3 

11,6 

76 

виробниче будівництво 

  

10 

устаткування, що не входить до кошторису будівництва 

3,6 

27,9 

3,8 

3,3 

5,6 

66 

поглиблення вентиляційного стовбура з метою удосконалення системи провітрювання 

  

  

  

  

  

розкриття і підготовка центральної панелі пластів K8 і L1н 

  

1,5 

  

проходження повітроподавального стовбура у західній частині шахтного поля 

  

1,5 

  

розкриття і підготовка пласта L

  

  

  

  

10 

68. Шахта "Красноармійська-Західна N 1" 

126,2 

106,7 

120,7 

135 

129 

573,2 

виробниче будівництво 

13,7 

14,5 

13 

18,7 

8,5 

8,2 

устаткування, що не входить до кошторису будівництва 

112,5 

92,2 

107,7 

116,3 

120,5 

565 

будівництво повітроподавального стовбура N 2 

13,7 

14,5 

13 

18,7 

8,5 

8,2 

Луганська область 

348,3 

704,4 

739,5 

622,5 

668,7 

2023,7 

виробниче будівництво 

105,5 

259,4 

239,4 

244,4 

231,9 

652,4 

устаткування, що не входить до кошторису будівництва 

242,8 

445 

500,1 

378,1 

436,8 

1371,3 

ДХК "Луганськвугілля" 

34 

84,7 

66,5 

52,4 

43,9 

150,9 

виробниче будівництво 

34 

84,7 

66,5 

52,4 

43,9 

150,9 

устаткування, що не входить до кошторису будівництва 

  

 

 

 

 

 

69. Шахтоуправління "Луганське" 

8,7 

7,2 

30 

розкриття і підготовка бремсбергового поля горизонту 451 (Мащинський блок) 

8,4 

4,2 

  

  

  

розкриття і підготовка Південного та Меловського блоків 

  

0,3 

30 

70. Шахта "Лутугінська" 

1,6 

1,9 

2,4 

3,4 

66,2 

розкриття і підготовка горизонту 568 

1,6 

1,9 

2,4 

3,4 

31,3 

розкриття і підготовка горизонту 730 

  

  

  

  

  

34,9

71. Шахта імені XIX з'їзду КПРС 

7,6 

13,7 

9,4 

3,7 

18,3 

розкриття і підготовка уклонного поля пласта L

1,6 

0,9 

2,5 

3,7 

18,3 

удосконалення системи провітрювання з бурінням вентиляційної свердловини 

12,8 

6,9 

  

  

  

72. Шахта "Білоріченська" 

  

  

  

  

  

  

розкриття і підготовка пласта L6 

10 

23,4 

12,7 

6,9 

5,4 

73. Відокремлений підрозділ "Шахта "Черкаська" 

1,3 

1,7 

1,4 

1,4 

1,4 

33 

розкриття і підготовка горизонту 680 м 

1,3 

1,4 

1,4 

1,2 

2,3 

розкриття і підготовка горизонту 710 м 

 

0,3 

 

0,2 

0,4 

4,5 

розкриття і підготовка пласта k7 

 

 

 

 

 

26,2

74. Шахта імені Артема 

  

  

  

  

  

  

розкриття і підготовка Кам'янської свити 

8,5 

18 

75. Шахта "Фащевська" 

  

  

  

  

  

  

розкриття і підготовка 15 горизонту пласта M3 

  

1,1 

1,1 

0,5 

  

  

76. Шахта "Вергельовська" 

  

  

  

  

  

  

розкриття і підготовка горизонту 490 

0,5 

10 

10 

10 

10 

25 

77. Шахта "Ломоватська" 

  

  

  

  

  

  

розкриття і підготовка пластів L3 та L5 горизонту 400 

6,4 

9,9 

5,9 

9,2 

78. Шахта "Голубівська" 

  

  

  

  

  

  

будівництво об'єднаного комплексу водозливу та очисних споруд Кіровської групи шахт 

  

3,5 

  

  

  

  

ДХК "Первомайськвугілля" 

18,2 

87,4 

83,8 

82,7 

86,9 

345,3 

виробниче будівництво 

9,8 

41,8 

48,9 

59,9 

56,7 

215,5 

устаткування, що не входить до кошторису будівництва 

8,4 

45,6 

34,9 

22,8 

30,2 

129,8 

79. Шахта "Золоте" 

15,2 

20,5 

22 

18 

28,6 

упорядкування комплексу допоміжного стовбура 

3,7 

  

  

  

  

розкриття і підготовка горизонту 865 

0,5 

15 

18 

18 

28,6 

розкриття і підготовка горизонту 865 пластів L6 та M3 

0,5 

3,5 

5,5 

  

 
  

80. Шахта "Карбоніт" 

  

8,5 

35 

розкриття і підготовка горизонту 665 

  

8,5 

17,5 

будівництво приймального майданчика 3 ярусу 

  

  

  

  

  

17,5 

81. Шахта "Гірська" 

  

  

  

  

  

  

розкриття і підготовка горизонту 1000 

1,1 

9,6 

9,8 

10 

10,2 

52,5 

82. Шахта "Тошківська" 

  

6,5 

6,9 

6,7 

7,4 

34,4 

розкриття і відпрацювання пласта K8 на резервній площі шахти 

  

0,3 

0,5 

0,4 

0,6 

розкриття і підготовка пласта L1 

  

5,8 

5,9 

6,2 

30,4 

спорудження повітроподавальної свердловини 

  

0,4 

0,5 

0,3 

0,6 

  

83. Шахта "Первомайська" 

  

  

  

  

  

  

розкриття і підготовка горизонту 775 

0,7 

2,7 

4,2 

2,1 

10 

84. Шахта імені Менжинського 

  

  

  

  

  

  

розкриття і підготовка горизонту 1110 

  

  

  

10 

55 

ДХК "Лисичанськвугілля" 

16,3 

41,9 

31,5 

40,2 

35,7 

164,2 

виробниче будівництво 

3,2 

5,5 

5,5 

7,8 

7,5 

39,9 

устаткування, що не входить до кошторису будівництва 

13,1 

36,4 

26 

32,4 

28,2 

124,3 

85. Шахта імені Г. Г. Капустіна 

3,2 

3,7 

3,7 

3,5 

17,2 

розкриття і підготовка уклонного поля пласта L1 горизонту 529 

2,7 

3,7 

3,7 

3,5 

17,2 

розкриття і підготовка уклонного поля пласта K8 горизонту 860 

0,5 

  

  

  

  

  

86. Шахта "Привольнянська" 

  

  

  

1,9 

розкриття і підготовка уклонного поля пласта M3 горизонту 825 

  

  

  

  

удосконалення системи транспортування вугілля 

  

  

  

  

1,9 

  

87. Шахта "Новодружеська" 

  

  

  

  

  

  

розкриття і підготовка західного уклонного поля пласта K8 горизонту 840 

  

88. Шахта "Чорноморка" 

  

  

  

  

  

  

розкриття і підготовка горизонту 810 

  

0,8 

0,8 

0,8 

5,7 

ДХК "Краснодонвугілля" 

51,5 

99,5 

109,9 

63,8 

96,8 

432,3 

виробниче будівництво 

  

2,5 

2,5 

1,2 

1,2 

5,6 

устаткування, що не входить до кошторису будівництва 

51,5 

97 

107,4 

62,6 

95,6 

426,7 

89. Шахта "Горіхівська" 

  

  

  

  

  

  

розкриття і підготовка пластів Максимівської свити горизонту 490 

  

2,5 

2,5 

1,2 

1,2 

5,6 

ДХК "Донбасантрацит" 

35,6 

101,4 

149,2 

121,6 

110,1 

397,1 

виробниче будівництво 

6,5 

21,1 

21,1 

16,1 

16,9 

51,1 

устаткування, що не входить до кошторису будівництва 

29,1 

80,3 

128,1 

105,5 

93,2 

346 

90. Шахта "Краснолуцька" 

  

  

  

  

  

  

підготовка 7 штреків 

  

  

1,5 

1,5 

1,5 

5,5 

91. Шахта імені газети "Ізвєстія" 

  

  

  

  

  

  

розкриття і підготовка пласта K7 

6,5 

6,3 

6,9 

18,1 

92. Шахта "Княгининська" 

  

  

  

  

  

  

підготовка і розробка північного крила пласта K7 

  

7,4 

1,5 

  

  

  

93. Шахта "Новопавлівська" 

  

  

  

  

  

  

розкриття і підготовка горизонту 975 

  

10 

94. Шахта N 71 "Індустрія" 

  

1,7 

2,1 

2,3 

2,5 

7,5 

розкриття і підготовка горизонту 600 пласта H7 

  

  

  

  

  

7,5 

розкриття і підготовка уклонного поля на східному крилі горизонту 400 пласта H10 

  

1,7 

2,1 

2,3 

2,5 

  

95. Шахта "Хрустальська" 

  

  

  

  

  

  

розкриття і підготовка східного крила північного блоку пласта L2 

  

  

  

  

13 

ДХК "Антрацит" 

12,1 

25,1 

27,6 

21 

30,1 

96 

виробниче будівництво 

  

6,9 

9,5 

9,6 

8,1 

22,2 

устаткування, що не входить до кошторису будівництва 

12,1 

18,2 

18,1 

11,4 

22 

73,8 

96. Шахта "Партизанська" 

  

  

  

  

  

  

розкриття і підготовка горизонту 20 штреків пласта H10 

  

3,9 

5,6 

4,1 

16,7 

97. Шахта "Крепинська" 

  

  

  

  

  

  

розкриття і підготовка горизонту 20 штреків пластів H7 і H8 

  

3,5 

5,5 

ДХК "Ровенькиантрацит" 

120,5 

155 

162,6 

139,8 

159,1 

  

виробниче будівництво 

32,8 

55,3 

45 

58,2 

52 

  

устаткування, що не входить до кошторису будівництва 

87,7 

99,7 

117,6 

81,6 

107,1 

  

98. Шахта імені Ф. Е. Дзержинського 

9,3 

8,7 

6,7 

6,7 

22,7 

розкриття і підготовка східного крила блоку пласта H7 

7,3 

6,7 

6,7 

6,7 

1,5 

6,6 

розкриття і підготовка пласта H8 на північному крилі синкліналі 

  

  

  

  

удосконалення вентиляції шахти 

  

  

  

  

3,5 

16,1 

99. Шахтоуправління "Ровеньківське" 

3,2 

3,3 

3,2 

3,1 

3,2 

  

розкриття і підготовка 45 - 46 штреків пласта H8 шахти "Луганська" 

1,8 

1,1 

1,2 

1,2 

  

розкриття і підготовка пласта H10 шахти "Луганська" 

1,3 

1,3 

1,1 

  

розкриття і підготовка 1 горизонту пласта H7 
шахти N 1 - 2 "Ровеньківська" 

0,1 

0,9 

  

100. Шахта N 81 "Київська" 

  

  

  

  

  

  

розкриття і підготовка пластів Максимівської свити 

2,2 

  

101. Шахта імені Фрунзе 

  

  

  

  

  

  

розкриття і підготовка горизонту 870 

4,2 

12,6 

9,1 

18,5 

13,8 

  

102. Шахта імені В. В. Вахрушева 

10,8 

22,6 

20 

24,9 

25 

  

розкриття і підготовка горизонту 930 

18,2 

15,5 

20 

20,1 

  

розкриття і підготовка уклонного поля пласта H10 

2,8 

4,4 

4,5 

4,9 

4,9 

  

103. Шахта імені Космонавтів 

3,1 

3,1 

  

5,2 

57 

розкриття і підготовка горизонту 840 пласта H10 

  

  

  

  

  

  

розкриття і підготовка горизонту 970 пласта H8 

  

  

  

  

5,2 

57 

104. Шахта "Довжанська-Капітальна" 

12,9 

16,8 

18,2 

21,5 

28,8 

112,4 

розкриття і підготовка східного блоку 

12,9 

13,1 

6,8 

7,3 

33 

розкриття і підготовка Кам'янського блоку 

  

3,7 

11,4 

14,2 

19,8 

79,4 

105. Шахта "Червоний партизан" 

  

  

  

  

  

  

розкриття і підготовка горизонту 1200 

5,9 

21,9 

19,3 

16,8 

15,5 

34,7 

106. Шахта імені Я. М. Свердлова 

  

  

  

  

  

  

розкриття і підготовка горизонту 1200 

0,4 

2,6 

2,4 

0,9 

1,3 

  

107. Шахта "Центроспілка" 

  

  

  

  

  

  

розкриття і підготовка горизонту 1200 

  

0,3 

0,5 

  

  

20,1 

Дніпропетровська область 

126,6 

235,2 

223,8 

216 

211,8 

1020,4 

виробниче будівництво 

37,7 

76,8 

87,7 

85,7 

87,6 

483,8 

устаткування, що не входить до кошторису будівництва 

88,9 

158,4 

136,1 

130,3 

124,2 

536,6 

ДХК "Павлоградвугілля" 

126,6 

235,2 

223,8 

216 

211,8 

1020,4 

виробниче будівництво 

37,7 

76,8 

87,7 

85,7 

87,6 

483,8 

устаткування, що не входить до кошторису будівництва 

88,9 

158,4 

136,1 

130,3 

124,2 

536,6 

108. Шахта "Тернівська" 

3,2 

6,6 

11,1 

11,1 

11,1 

55,5 

розкриття і підготовка пластів блоку N 2 

2,9 

4,4 

8,9 

8,9 

8,9 

44,4 

розкриття і підготовка пласта C8н західного крила блоку N 3 

0,3 

2,2 

2,2 

2,2 

2,2 

11,1 

109. Шахта "Степова" 

11 

16,1 

16,3 

14,2 

13,2 

72 

розкриття і підготовка пластів C6 та C61 в уклонному полі блоку N 2 

11 

8,6 

7,6 

5,4 

  

прирізка запасів вугілля на дільниці шахти "Західнодонбаська N 11/13" та на дільниці шахти "Брагінська" 

  

7,5 

8,7 

8,8 

5,2 

72 

110. Шахта "Ювілейна" 

1,3 

7,4 

6,5 

6,5 

6,5 

32,5 

розкриття і підготовка пластів C6 та C8 за поздовжнім скидом 

  

0,9 

  

  

  

  

розкриття і підготовка пластів C6 та C61 східного крила поля шахти 

1,3 

6,5 

6,5 

6,5 

6,5 

32,5 

111. Шахта "Павлоградська" 

7,2 

6,4 

8,9 

9,9 

9,9 

59,6 

розкриття і підготовка пластів C4 та C1 за Південнотернівським скидом 

7,2 

6,4 

6,4 

6,4 

6,4 

38 

розкриття і підготовка горизонту 260 

  

  

2,5 

3,5 

3,5 

21,6 

112. Шахта "Благодатна" 

3,1 

2,6 

3,4 

2,6 

3,4 

14 

розкриття і підготовка пласта C4 горизонту 250 

1,3 

0,8 

1,8 

0,4 

0,5 

розкриття і підготовка пласта C5 

0,4 

0,4 

  

  

1,8 

розкриття і підготовка пласта C1 

1,4 

1,4 

1,6 

2,2 

1,1 

113. Шахта "Самарська" 

1,2 

16 

14 

14 

18 

141 

розкриття і підготовка блоків N 2 і 3 

1,2 

11 

11 

11 

12 

80 

розкриття і підготовка блоку N 1а 

  

27 

розкриття і підготовка пласта C6 

  

  

  

  

  

34 

114. Шахта "Дніпровська" 

3,9 

8,7 

9,7 

10 

9,8 

36,5 

розкриття і підготовка горизонту 340 

1,6 

4,4 

5,4 

5,7 

7,1 

35 

розкриття і підготовка пластів C8н і C8в бремсбергової частини східного крила 

  

4,3 

4,3 

4,3 

2,7 

1,5 

розкриття і підготовка горизонту 230 (схід) 

2,3 

  

  

  

  

  

розкриття і підготовка горизонту 230 (захід) 

  

  

  

  

  

  

115. Шахта імені Героїв Космосу 

1,9 

4,2 

11,2 

10,5 

9,1 

45,5 

підготовка пластів C101 і C11 на західному крилі шахти 

0,9 

10,5 

7,7 

16,1 

розкриття і підготовка пластів C10 та C9 блоку N 2 

4,2 

4,2 

  

1,4 

29,4 

116. Шахта "Західнодонбаська" 

2,1 

2,2 

2,1 

1,5 

6,2 

розкриття і підготовка пласта C10 

2,1 

2,2 

2,1 

1,5 

6,2 

розкриття і підготовка пластів C6н і C8н західного крила з 
урахуванням прирізки запасів 

  

  

 
  

  

  

  

117. Шахта імені М. І. Сташкова 

2,8 

6,6 

4,5 

4,9 

5,1 

21 

розкриття і підготовка уклонного поля західного крила пласта C5 

2,8 

6,6 

1,6 

  

  

  

підготовка уклонного поля пласта C5 

  

  

1,9 

2,5 

2,6 

15 

підготовка східного крила пласта C5 і C6 

  

  

2,4 

2,5 

Львівська область 

32,4 

70,8 

47,8 

52,2 

68,7 

271,7 

виробниче будівництво 

8,7 

27 

22 

16 

37 

143,4 

устаткування, що не входить до кошторису будівництва 

23,7 

43,8 

25,8 

36,2 

31,7 

128,3 

ДХК "Львіввугілля" 

32,4 

70,8 

47,8 

52,2 

68,7 

271,7 

виробниче будівництво 

8,7 

27 

22 

16 

37 

143,4 

устаткування, що не входить до кошторису будівництва 

23,7 

43,8 

25,8 

36,2 

31,7 

128,3 

118. Шахта "Відродження" 

  

  

  

  

0,9 

2,6 

розкриття і підготовка північно-східного крила пласта N8 

  

  

  

  

0,9 

1,5 

розкриття і підготовка північно-східного крила пласта N7в 

  

  

  

  

  

1,1 

119. Шахта "Лісова" 

0,4 

1,1 

1,1 

1,1 

1,1 

5,4 

розкриття і підготовка південного крила пласта N8в 

0,2 

0,6 

  

  

  

  

розкриття і підготовка північно-західного блоку пласта H7в 

0,2 

0,5 

  

  

  

  

розкриття і підготовка південного крила пласта N7в 

  

  

1,1 

1,1 

1,1 

2,2 

розкриття і підготовка південного крила пласта N7н 

  

  

  

  

  

3,2 

120. Шахта "Візейська" 

  

  

  

  

  

  

розкриття пласта V6 

0,8 

14 

13,5 

9,4 

30,5 

115 

121. Шахта "Степова" 

6,9 

10,9 

6,3 

4,4 

2,7 

13,3 

будівництво породного комплексу 

5,3 

реконструкція існуючих виробок північного блоку 

0,3 

0,4 

0,3 

розкриття заскидової частини 3 пластів 

0,6 

5,2 

2,6 

0,7 

1,4 

розкриття заскидової частини східного крила пласта N8в 

  

  

  

1,8 

1,7 

проходження виробок головного напрямку пласта N8в північного блоку 

  

  

  

  

  

5,5 

розкриття заскидової частини західного крила пласта N7н 

  

  

  

  

  

4,7 

122. Шахта "Червоноградська" 

0,6 

1,1 

1,1 

8,7 

розкриття і підготовка південного крила пласта N7B 

0,2 

  

  

0,2 

  

  

розкриття і підготовка південно-західного крила пласта N7B 

0,4 

0,6 

0,2 

  

  

розкриття і підготовка північно-західного крила пласта N8B 

  

  

0,5 

0,7 

  

  

реконструкція вентиляторної установки головного провітрювання 

  

  

  

  

8,7 

123. Шахта N 1 "Нововолинська" 

  

  

  

  

  

  

розкриття і підготовка північного крила шахти 

3,4 

3,3 

2,9 

2,9 

1,8 

  

Примітка. Латинськими літерами позначені індекси пластів вугілля.

(додаток 9 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 07.07.2005 р. N 544,
 від 27.12.2006 р. N 1824
,
 від 26.09.2007 р. N 1175)

 

ПЕРЕЛІК
вугледобувних та вуглепереробних підприємств, які передаються для закриття

Структурний підрозділ підприємства 

Марка вугілля 

Промислові запаси на 1 січня 2001 р., млн. тонн 

Виробнича потужність на 1 січня 2001 р., тис. тонн/рік 

Проектна вартість закриття, млн. гривень 

Фактична чисельність працівників на 1 січня 2001 р., чоловік 

усього 

на подолання соціальних наслідків 

усього 

у тому числі 

на підземних роботах 

пенсіонерів 

2001 рік 

  

  

  

  

  

  

  

  

Держвуглепром 

  

326,9 

4910 

1428,1 

669,7 

16805 

9774 

6009 

Донецька область 

  

259 

3760 

1122,5 

540,5 

13185 

7585 

5252 

1. Шахта N 9 "Капітальна" ВО "Донецьквугілля" 

П 

8,3 

140 

68 

38,8 

622 

335 

292 

2. Шахта імені К. І. Поченкова ДХК "Макіїввугілля" 

Ж 

106 

600 

70,8 

24,7 

1258 

674 

598 

3. Шахта N 2 "Новогродівська" ДХК "Селидіввугілля" 

Г 

37,2 

400 

90,1 

45,1 

902 

490 

390 

4. Шахта імені Артема ВО "Дзержинськвугілля" 

Ж 

15 

200 

72,5 

31,7 

770 

408 

318 

5. Шахта "Юний Комунар" ВО "Орджонікідзевугілля" 

П 

25,5 

360 

98,1 

39,2 

825 

493 

343 

6. Шахта N 3 шахтоуправління "Олександрівське" ВО "Орджонікідзевугілля" 

П 

0,7 

150 

56,5 

34,2 

803 

482 

252 

7. Шахта "Московська" ДХК "Шахтарськантрацит" 

А 

  

200 

104,9 

40,4 

1050 

507 

369 

8. Шахта "Шахтарська" ДХК "Шахтарськантрацит" 

А 

7,7 

390 

73,5 

41 

1050 

680 

350 

9. Шахта "Кіровська" ДХК "Жовтеньвугілля" 

А 

19,3 

470 

35 

18,5 

655 

376 

237 

10. Шахта "Розсипнянська" N 2 ДХК "Торезантрацит" 

А 

15,6 

100 

45 

21 

22 

11. Шахта "Донецька" ДХК "Торезантрацит" 

А 

14,7 

200 

44,1 

18,4 

595 

359 

163 

12. Шахта "Лісова" ДХК "Торезантрацит" 

А 

200 

46,1 

19,1 

833 

439 

353 

13. Шахта "Червона Зірка" ДХК "Торезантрацит" 

А 

  

  

56,3 

37,8 

445 

248 

127 

14. Шахта "Об'єднана" ДХК "Торезантрацит" 

А 

1,9 

  

56,4 

34,1 

451 

258 

103 

15. Шахта "Схід" ВО "Сніжнеантрацит" 

А 

0,2 

  

42,1 

21,1 

829 

520 

320 

16. Шахта "Сніжнянська" ВО "Сніжнеантрацит" 

А 

0,6 

100 

45,3 

18,1 

813 

502 

351 

17. Шахта "Міуська" ВО "Сніжнеантрацит" 

А 

4,3 

250 

117,8 

57,3 

1262 

805 

681 

Луганська область 

  

67,9 

1150 

305,6 

129,2 

3620 

2189 

757 

18. Шахта "Краснодарська-Південна" ДП "Луганськвуглебудреструктуризація" 

П 

2,6 

  

39,2 

17,1 

244 

156 

81 

19. Шахта "Суходільська N 1" ДХК "Краснодонвугілля" 

К 

21,5 

200 

52,5 

18,1 

826 

575 

349 

20. Шахта імені П. Л. Войкова ДХК "Свердловантрацит" 

А 

8,2 

300 

76,7 

21,1 

718 

398 

54 

21. Шахта "Чорноморка" ДХК "Лисичанськвугілля" 

ДГ 

24,9 

500 

62,1 

42,9 

895 

516 

149 

22. Шахта "Комісарівська" ДХК "Луганськвугілля" 

П 

10,7 

150 

75,1 

30 

937 

544 

124 

2002 рік 

  

  

  

  

  

  

  

  

Держвуглепром 

  

210,2 

5174 

587,4 

257,1 

8916 

5594 

1607 

Донецька область 

  

54,6 

3600 

312 

107,7 

2968 

1858 

882 

1. Шахта "Заперевальна" N 2 ДХК "Донвугілля" 

ОС 

1,8 

150 

58 

39 

830  

610 

46 

2. Шахта "Річна" ДХК "Торезантрацит" 

А 

11,1 

350 

45 

21 

96 

37 

30 

3. Шахта "Бутівка-Донецька" 

Г, ДГ 

38,4 

600 

74 

25 

962 

745 

482 

4. Шахта N 17-17 "біс" 

Ж 

3,3 

100 

63 

5,8 

583 

466 

250 

5. Центральна збагачувальна фабрика "Сніжнянська" ВО "Сніжнеантрацит" 

  

  

1200 

46 

10,4 

244 

  

36 

6. Центральна збагачувальна фабрика "Сердитянська" ДХК "Шахтарськантрацит" 

  

  

1200 

26 

6,5 

253 

  

38 

Луганська область 

  

155,6 

1520 

213,1 

119,7 

2499 

1704 

622 

7. Шахта "Краснопольївська" ДП "Луганськвуглебудреструктуризація" 

К 

36,8 

250 

58,4 

46,4 

898 

460 

294 

8. Шахта N 71 "Індустрія" 

А 

27,5 

620 

75,5 

42 

748 

614 

83 

9. Шахта імені В. Р. Менжинського ДХК "Первомайськвугілля" 

Ж 

91,3 

650 

79,2 

31,3 

853 

630 

245 

Дніпропетровська область 

  

  

  

20,3 

11,7 

3163 

2032 

78 

10. Шахта "Першотравнева" ДХК "Павлоградвугілля" 

Г 

  

  

20,3 

11,7 

3163 

2032 

78 

Чернігівська область 

  

  

20 

24 

11 

82 

  

10 

11. Торфодобувне підприємство "Замглай" 

  

  

20 

24 

11 

82 

  

10 

Житомирська область 

  

  

34 

18 

204 

  

15 

12. Торфодобувне підприємство "Бучмани" 

  

  

34 

18 

204 

  

15  

2003 рік

  

  

  

  

  

  

  

  

Мінпаливенерго 

  

27,14 

2350 

211,86 

95,406 

3342 

1524 

934 

Донецька область 

  

15,9 

350 

113,1 

50,1 

2104 

1181 

694 

1. Шахта N 3-біс ДП "Торезантрацит" 

А 

5,2 

200 

45 

21 

1061 

675 

212 

2. Шахта імені 60-річчя Радянської України ДП "Донецьквугілля" 

П 

10,7 

150 

68,1 

29,1 

1043 

506 

482 

Кіровоградська область 

  

1700 

94,79 

45,08 

1156 

343 

232 

3. Шахта "Ведмежоярська" ДХК "Олександріявугілля" 

Б 

400 

73,5 

34,2 

771 

343 

168 

4. Брикетна фабрика "Байдаківська" ДХК "Олександріявугілля" 

  

  

1300 

21,29 

10,88 

385 

  

64 

Житомирська область 

  

5,24 

300 

3,97 

0,226 

82 

  

5. ДП "Бурвуглевидобуток" (дільниця Андрушівська - Північна) ВО "Бурвуглекомплекс" 

Б 

5,24 

300 

3,97 

0,226 

82 

  

8

2004 рік 

  

  

  

  

  

  

  

  

Мінпаливенерго 

  

20,36 

600 

149,22 

104,55 

2317 

1332 

601 

Донецька область 

  

16,26 

300 

35,62 

25,65 

630 

321 

245 

1. ДП "Шахтоуправління "Зуєвське" 

А 

16,26 

300 

35,62 

25,65 

630 

321 

245 

Луганська область 

  

3,7 

100 

44,8 

27,8 

733 

428 

194 

2. Шахта "Матроська" ДП "Луганськвуглебудреструктуризація" 

Д 

3,7 

100 

44,8 

27,8 

733 

428 

194 

Львівська область 

  

0,4 

200 

68,8 

51,1 

954 

583 

162 

3. Шахта "Надія" ДП "Львіввугілля" 

Ж 

0,4 

200 

68,8 

51,1 

954 

583 

162 

2005 рік 

  

  

  

  

  

  

  

  

Мінпаливенерго 

  

96,7 

4820 

1190,49 

610,05 

16150 

10742 

4414 

Донецька область 

  

41,7 

2030 

552,33 

198,28 

5083 

3392 

1615 

1. Шахта "Моспінська" 

П 

13,2 

110 

57,6 

28,4 

683 

453 

215 

ДП "Донецьквугілля" 

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Шахта "Глибока" ДВАТ "Шахтоуправління "Донбас"* 

П 

0,5 

500 

51,5 

15,4 

453 

286 

158 

3. Шахта "Житомирська" ДП "Шахтарськантрацит" 

П 

0,0 

100 

35,1 

16,2 

278 

186 

92 

4. ДП "Шахта "Петровська" 

Ж 

0,0 

0,0 

16,63 

4,68 

73 

14 

31 

5. Шахта "Тернопільська" ДП "Шахтарськантрацит"* 

П 

7,7 

200 

58,8 

20,6 

464 

326 

158 

6. Шахта "Постніковська" ДП "Шахтарськантрацит"* 

А 

340 

60,1 

22,8 

519 

366 

163 

7. Шахта "Вінницька" ДП "Шахтарськантрацит"* 

А 

10,8 

350 

50,2 

16 

663 

483 

202 

8. ДП "Шахта "Нова"* 

К 

0,2 

200 

163 

54 

1220 

780 

356 

9. ДП "Шахта імені 60-річчя Великої Жовтневої Соціалістичної революції"* 

П 

0,3 

230 

59,4 

20,2 

730 

498 

240 

Луганська область 

  

37,9 

2290 

511,16 

318,67 

9008 

6197 

2497 

10. ДП "Шахта "Голубівська" 

Г 

2,2 

220 

102 

76 

1365 

1011 

474 

11. ДП "Шахта імені С. М. Кірова" 

Г 

1,2 

300 

103 

76 

1393 

975 

450 

12. Шахта "Талівська" ДП "Краснодонвугілля" 

Ж 

8,7 

200 

68,9 

37,9 

1361 

959 

388 

13. Шахта "Ворошиловська" ДП "Ровенькиантрацит" 

А 

400 

30 

14 

1675 

1228 

368 

14. Шахта імені Я. М. Свердлова 

А 

12,5 

600 

50 

21 

1157 

784 

171 

ДП "Свердловантрацит" 

  

  

  

  

  

  

  

  

15. ДП "Шахта "Перевальська" 

П 

1,6 

350 

105,0 

77 

1529 

1016 

487 

16. ДП "Шахта "Слав'яносербська"* 

Г 

9,7 

220 

52,26 

16,77 

528 

224 

159 

Львівська область 

  

17,1 

500 

127 

93,1 

2059 

1153 

302 

17. Шахта "Бендюзька" ДП "Львіввугілля" 

Ж 

1,6 

200 

69 

51,1 

1124 

754 

164 

18. ДВАТ "Шахта "Візейська" 

Ж 

15,5 

300 

58 

42 

935 

399 

138 

2006 рік 
Розділ виключено

  

  

  

  

  

  

  

  

2007 рік 
Розділ виключено

  

  

  

  

  

  

  

  

2008 рік 
Розділ виключено

  

  

  

  

  

  

  

  

2008 рік 

  

  

  

  

  

  

  

  

Мінвуглепром 

  

17,65 

140 

513,89 

50,27 

2097 

1086 

671 

Донецька область 

  

14,6 

140 

445,1 

34,4 

1287 

643 

453 

1. Державне підприємство "Шахта N 13-біс" 

К, ОС 

7,7 

  

134,5 

10,4 

356 

217 

173 

2. Державне підприємство "Шахта "Північна" (м. Сніжне) 

А 

4,4 

  

39,2 

6,6 

240 

103 

93 

3. Державне підприємство "Шахта імені Д. С. Коротченка" 

Д, ДГ 

2,5 

  

60,7 

4,4 

231 

138 

83 

4. Державне підприємство "Шахта "Комсомолець" 

К 

  

140 

210,7 

13 

460 

185 

104 

Луганська область 

  

3,05 

  

68,79 

15,87 

810 

443 

218 

5. Державне відкрите акціонерне товариство Центральна збагачувальна фабрика "Маяк" 

А,Т 

  

  

19,1 

7,5 

132 

  

6. Державне підприємство "Шахта імені 50-річчя Радянської України" 

А 

3,05 

  

49,69 

8,37 

678 

443 

211

2009 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінвуглепром

 

11,2

 

130,86

2,56

224

146

51

Кіровоградська область

 

11,2

 

103,86

2,56

224

146

51

Державне підприємство "Бурвугілля"

Б

11,2

 

103,86

2,56

224

146

51

____________
* Виноску виключено

(додаток 10 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 30.03.2002 р. N 438,
від 29.10.2003 р. N 1681
,
 від 28.10.2004 р. N 1427
,
 від 07.07.2005 р. N 544
,
 від 15.09.2005 р. N 908
,
 від 11.09.2007 р. N 1124
,
 від 12.03.2008 р. N 166
,
від 27.05.2009 р. N 535)

____________

Опрос