Идет загрузка документа (200 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Формулы распределения объема межбюджетных трансфертов (дотаций выравнивания и средств, передаваемых в государственный бюджет) между государственным бюджетом и местными бюджетами

КМ Украины
Постановление КМ от 05.09.2001 № 1195
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 вересня 2001 р. N 1195

Київ

Про затвердження Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 22 листопада 2001 року N 1569
,
 від 27 грудня 2001 року N 1746
,
від 14 вересня 2002 року N 1382
,
 від 9 вересня 2003 року N 1426
,
 від 12 листопада 2003 року N 1761
,
від 14 вересня 2004 року N 1203
,
 від 13 грудня 2004 року N 1652
,
від 31 грудня 2004 року N 1787
,
 від 23 березня 2005 року N 196
,
 від 14 вересня 2005 року N 911
,
 від 28 грудня 2005 року N 1296
,
 від 16 вересня 2006 року N 1318
,
 від 12 грудня 2006 року N 1704
,
 від 5 вересня 2007 року N 1108
,
 від 21 листопада 2007 року N 1362
,
 від 24 грудня 2007 року N 1405
,
від 13 вересня 2008 року N 845
(дію постанови відновлено у редакції, що діяла на день набрання чинності
 
постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2007 року N 1405,
згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 26 листопада 2008 року N 1036)
,
 від 27 грудня 2008 року N 1157

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 12 вересня 2009 року N 995)

Дію постанови відновлено у редакції, що діяла на день
 набрання чинності
постановою Кабінету Міністрів України
 від 12 вересня 2009 року N 995

(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 23 квітня 2010 року N 327)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 23 квітня 2010 року N 327

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 8 грудня 2010 року N 1149)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Формулу розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами, що додається.

2. Міністерству фінансів надавати роз'яснення щодо застосування Формули, затвердженої згідно з пунктом 1 цієї постанови.

 

Прем'єр-міністр України 

А. КІНАХ 

Інд. 34

 

ФОРМУЛА
розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами

(У тексті Формули слова і цифри "на 1 січня 2007 року", "на 2008 рік" і "у 2008 році" замінено відповідно словами і цифрами "на 1 січня 2008 року", "на 2009 рік" і "у 2009 році" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 року N 1157)

(У тексті Формули слова і цифри "на 1 січня 2008 року", "на 2009 рік" і "у 2009 році" замінено відповідно словами і цифрою "на 1 січня року, що передує планованому", "на планований бюджетний період" і "у планованому бюджетному періоді" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2010 року N 327)

Загальні положення

1. Ця Формула розроблена відповідно до статей 97 і 98 Бюджетного кодексу України для розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом, бюджетом Автономної Республіки Крим, обласними бюджетами, бюджетами мм. Києва і Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджетами районів.

2. У цій Формулі застосовуються такі умовні позначення:

i - місцевий бюджет (бюджет Автономної Республіки Крим, обласний бюджет, бюджети мм. Києва і Севастополя, бюджет міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджет району);

ob - обласний бюджет;

ark - бюджет Автономної Республіки Крим;

m - бюджет міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення;

r - бюджет району;

kyiv - бюджет м. Києва;

sev - бюджет м. Севастополя;

u - загальні показники місцевих бюджетів; 

oj - зведений бюджет Автономної Республіки Крим, зведений бюджет області.

3. Обсяг дотації вирівнювання з державного бюджету, що надається бюджету Автономної Республіки Крим, обласному бюджету, бюджету мм. Києва і Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджету району, або коштів, що передаються з цих бюджетів до державного бюджету, (Ti) визначається за загальним фондом місцевого бюджету як різниця між розрахунковим показником обсягу видатків (Vi) та розрахунковим обсягом доходів (кошика доходів), закріплених за відповідними місцевими бюджетами (Dizak), розрахованим у порядку, зазначеному в пункті 6 цієї Формули, із застосуванням коефіцієнта вирівнювання (ai) за такою формулою:

Ti = ai (Vi - Dizak).

Абзац другий пункту 3 виключено 

Розрахунок обсягу доходів (кошика доходів) загального фонду місцевого бюджету, що враховується при визначенні міжбюджетних трансфертів

4. Обсяг доходів (кошика доходів) бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету, бюджету мм. Києва і Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, району формується з надходжень загальнодержавних податків і зборів, закріплених за місцевими бюджетами згідно із статтями 64 і 66 Бюджетного кодексу України.

5. Розрахунок обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за бюджетами місцевого самоврядування та бюджетом Автономної Республіки Крим, обласних та районних бюджетів, передбачених статтею 66 Бюджетного кодексу України, проводиться шляхом застосування індексу відносної податкоспроможності відповідної адміністративно-територіальної одиниці, що визначається на основі звітних даних про фактичні надходження відповідних податків, зборів до цих бюджетів за три останні бюджетні періоди (базовий період), що передують рокові, в якому формуються показники бюджету на планований бюджетний період. При цьому враховуються втрати закріплених доходів у базовому періоді відповідних місцевих бюджетів унаслідок надання пільг платникам податків згідно з рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідних місцевих рад.

6. Розрахунок прогнозованого обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за місцевими бюджетами (RDizak), проводиться у межах прогнозованого обсягу доходів зведеного бюджету України, визначеного на підставі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на планований бюджетний період, а також із застосуванням індексу відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці за такою формулою:

RDizak = (Ki5 х Ni3 х Du5) / Nu3,

де Ki5 - індекс відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці (з чотирма знаками після коми), який визначається за такою формулою:

Ki5 = (Dri / Ni3) / (SDri / Nu3),

Dri = Du5 х (Ni1 + Ni2 + Ni3) х Ki4 х Zi / (Nu1 + Nu2 + Nu3),

де Dri - попередній прогноз обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за місцевими бюджетами, який проводиться у межах прогнозованого обсягу доходів зведеного бюджету України, визначеного на підставі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на планований бюджетний період, а також із застосуванням індексу відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці;

Du5 - прогнозований обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за всіма місцевими бюджетами на планований бюджетний період;

Nu1, Nu2, Nu3, Ni1, Ni2, Ni3 - чисельність наявного населення України та адміністративно-територіальної одиниці за відповідний рік базового періоду (на 1 січня року, що настає за базовим);

Ki4 - індекс відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці, який визначається за такими формулами:

якщо Ki3 > Ki1, то Ki4 = Ki3 - (2 х (Ki1 - Ki2) + (Ki2 - Ki3)) / 3 - - ((Ki1 - - Ki2) + (Ki2 - Ki3)) / 2;

якщо Ki3 < Ki1, то Ki4 = E InKi3 - (2 х (InKi1 - InKi2) + (InKi2 - InKi3)) / 3 - ((InKi1 - InKi2) + + (InKi2 - InKi3)) / 2,

де E - число Ейлера - математична стала, яка приблизно дорівнює 2,71828182846;

In - натуральний логарифм;

Ki1, Ki2, Ki3 - індекси відносної податкоспроможності і-тої адміністративно-територіальної одиниці відповідного року базового періоду, які визначаються за такими формулами:

Ki1 = [(Di1 + Li1) / Ni1] / [(Du1 + Lu1) / Nu1];

Ki2 = [(Di2 + Li2) / Ni2] / [(Du2 + Lu2) / Nu2];

Ki3 = [(Di3 + Li3) / Ni3] / [(Du3 + Lu3) / Nu3],

де Du1 Du2, Du3, Di1, Di2, Di3 - обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за усіма місцевими бюджетами та за кожним окремо взятим бюджетом міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджетом Автономної Республіки Крим, обласним бюджетом, зведеним бюджетом району, за звітними даними про їх фактичні надходження за відповідні роки базового періоду;

Lu1, Lu2, Lu3, Li1, Li2, Li3 - сума наданих органами місцевого самоврядування пільг із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), що включені до обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за усіма місцевими бюджетами та за кожним окремо взятим бюджетом міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджетом Автономної Республіки Крим, обласним бюджетом, зведеним бюджетом району, за відповідні роки базового періоду;

Zi - коефіцієнт коригування доходів унаслідок впливу фінансової кризи, який визначається за такою формулою:

Zi = Kifakt / Kiprohn,

де Kifakt - фактичний індекс відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці за звітними даними року, що передує планованому, який визначається за такою формулою:

Kifakt = [Di4 / Ni3] / [Du4 / Nu3],

де Du4, Di4 - обсяг доходів (кошика доходів), що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, закріплених за усіма місцевими бюджетами та за кожним окремо взятим бюджетом міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджетом Автономної Республіки Крим, обласним бюджетом, зведеним бюджетом району, за звітними даними про надходження таких доходів у році, що передує планованому, без урахування обсягу податку з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, які одержують військовослужбовці та особи рядового і начальницького складу;

Kiprohn - прогнозний індекс відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці у році, що передує планованому, який визначається за такими формулами:

якщо Ki3 > Ki1, то Kiprohn = Ki2 + 2 х Ki3 - 2 х (Ki1 + Ki2+ Ki3) / 3;

якщо Ki3 < Ki1, то Kiprohn = EInKi2 + 2 х InKi3 - 2 x (InKi1+ InKi2 + InKi3) / 3.

Для стимулювання місцевих бюджетів, які щороку підвищують обсяг доходів, що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, розрахунковий показник обсягу доходів (кошика доходів) обчислюється з урахуванням показника стимулювання (SDizak), який визначається за такими формулами:

якщо g > g', то SDizak = RDizak х 1 / g х g';

якщо g < g', то SDizak = RDizak,

де g - коефіцієнт зростання обсягів доходів місцевих бюджетів, що визначається за такою формулою:

g = RDizak / Dio,

де Dio - розрахунковий обсяг доходів (кошика доходів) у році, що передує планованому, закріплений за кожним окремо взятим бюджетом міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджетом Автономної Республіки Крим, обласним бюджетом, зведеним бюджетом району, без урахування обсягу податку з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, які одержують військовослужбовці та особи рядового і начальницького складу;

Dio на 2009 рік визначається за такою формулою:

Dio = Dizat - Pgb - Sh,

де Dizat - розрахунковий обсяг доходів (кошика доходів) на 2009 рік, закріплений за кожним окремо взятим бюджетом міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджетом Автономної Республіки Крим, обласним бюджетом, зведеним бюджетом району згідно з додатком N 6 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік", без урахування розрахункового обсягу податку з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, які одержують військовослужбовці та особи рядового і начальницького складу;

Pgb - фактичні надходження плати за придбання торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу у 2009 році;

Sh - розрахункові втрати від зниження ставки податку з доходів фізичних осіб у 2009 році відповідно до Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці";

g' - усереднений коефіцієнт для відповідного рівня бюджетів: зведених бюджетів районів, бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, мм. Києва та Севастополя; бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів.

Для недопущення зменшення прогнозованого обсягу доходів місцевих бюджетів, визначеного виходячи з основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на планований бюджетний період, обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за місцевими бюджетами, на прогнозний період визначається за такою формулою:

Dizak = SDizak + (Ki5 х Ni3 х DDu5 / Nu3) + Dw,

де DDu5 - обсяг доходів (кошика доходів), необхідний для відновлення загального обсягу доходів місцевих бюджетів, що визначається за такою формулою:

DDu5 = Du5 - SDuzak,

де SDuzak - розрахунковий обсяг доходів (кошика доходів) з урахуванням показника стимулювання на прогнозний період в Україні в цілому;

Dw - обсяг податку з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, які одержують військовослужбовці та особи рядового і начальницького складу, для кожної адміністративно-територіальної одиниці.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 р. N 1157
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 23.04.2010 р. N 327)

7. Пункт 7 виключено

8. Для місцевих бюджетів, кошти яких передаються до державного бюджету, застосовується коефіцієнт вирівнювання (ai) 0,95, крім:

бюджетів міст - обласних центрів, чисельність наявного населення яких становить більш як 950 тис. осіб і для яких встановлено коефіцієнт вирівнювання (ai) 0,6;

бюджету м. Києва, для якого коефіцієнт вирівнювання (ai) становить 0,93.

Під час проведення розрахунків для всіх дотаційних бюджетів обсягу міжбюджетних трансфертів на планований бюджетний період застосовується коефіцієнт вирівнювання (ai) 1.

(пункт 8 у редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 27.12.2008 р. N 1157
,
 від 23.04.2010 р. N 327)

9. У разі зміни порядку зарахування податків і зборів до бюджетів адміністративно-територіальних одиниць, що враховуються для визначення міжбюджетних трансфертів, за окремим розрахунком здійснюється відповідне коригування фактичних надходжень цих платежів за відповідні роки базового періоду.

Розрахунок показника обсягу видатків загального фонду місцевих бюджетів, що враховується для визначення показників міжбюджетних трансфертів

10. Розрахункові показники обсягів видатків місцевих бюджетів визначаються окремо для кожної галузі виходячи із загальних ресурсів зведеного бюджету України і місцевих бюджетів та першочерговості соціальних видатків.

11. Розрахунковий показник обсягу видатків бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету, бюджету мм. Києва і Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, району визначається на основі фінансових нормативів бюджетної забезпеченості та коригувального коефіцієнта до них з розрахунку на душу населення (державне управління, охорона здоров'я, культура і мистецтво, фізична культура і спорт, соціальні програми стосовно сім'ї, жінок, молоді та дітей), на дитину або учня - освіта, отримувача соціальних послуг - соціальний захист та соціальне забезпечення.

12. Розрахунковий показник обсягу видатків місцевого бюджету обчислюється відповідно до розмежування видів видатків бюджету між державним та місцевими бюджетами, визначеного у главі 14 Бюджетного кодексу України.

13. Розрахунковий показник обсягу видатків загального фонду місцевого бюджету (Vi), що враховується для визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, становить суму розрахункових показників за основними видами видатків цього бюджету:

Vi = Vyi + Vzi + Voi + Vsi + Vki + Vfi + Vdi + Vhi;

(формула пункту 13 у редакції постанов
 Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 р. N 1157,
від 23.04.2010 р. N 327)

де Vyi - розрахунковий обсяг видатків на утримання органів управління;

Vzi - розрахунковий обсяг видатків на охорону здоров'я;

Voi - розрахунковий обсяг видатків на освіту;

Vsi - розрахунковий обсяг видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення;

Vki - розрахунковий обсяг видатків на культуру і мистецтво;

Vfi - розрахунковий обсяг видатків на фізичну культуру і спорт;

Vdi - розрахунковий обсяг видатків на інші заходи;

абзац дев'ятий пункту 13 виключено

абзац дев'ятий пункту 13 виключено

Vhi - розрахунковий обсяг видатків на нерозподілений резерв коштів місцевих бюджетів.

абзац десятий пункту 13 виключено

абзац пункту 13 виключено 

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 23.04.2010 р. N 327)

абзац пункту 13 виключено 

(пункт 13 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 р. N 1157
,
абзац пункту 13 виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.04.2010 р. N 327)

Розрахунок показника обсягу видатків на утримання органів управління

14. Показники обсягу видатків обласного бюджету, бюджету мм. Києва і Севастополя на утримання органів управління (Vyi, Vy kyiv(sev)) визначаються виходячи з чисельності працівників цих органів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 2 червня 2000 р. N 890, співвідношення показників обсягів видатків відповідних рівнів бюджетів на цю мету, що склалося за даними зведення місцевих бюджетів, за такими формулами:

Vyi = Hyi х Ai,

Vy kyiv(sev) = Hyi х Akyiv(sev) + Vyu х Ky kyiv(sev) + Vadm kyiv,

Hyi = Vyu х Kyob / Au,

де Hyi - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на утримання органів управління з обласного бюджету та бюджету мм. Києва і Севастополя;

Vyu - розрахунковий обсяг видатків місцевого бюджету в цілому по Україні на утримання органів управління у плановому бюджетному періоді;

Vadm kyiv - розрахунковий показник обсягу видатків бюджету м. Києва на утримання апарату міської та районних у місті державних адміністрацій, у тому числі фінансових органів (Vadm kyiv = Vyu х Kyadm kyiv). На планований бюджетний період Kyadm kyiv дорівнює 0,03789;

Kyob - частка видатків обласного бюджету на утримання органів місцевого самоврядування у загальному обсязі видатків на цю мету за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених місцевими радами на 2003 рік з урахуванням введення додаткових коригуючих коефіцієнтів для бюджетів районів, бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення. На планований бюджетний період Kyob дорівнює 0,03158;

Ky kyiv(sev) - частка видатків бюджету мм. Києва і Севастополя на утримання районних у містах, селищних та сільських рад у загальному обсязі видатків на цю мету за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених місцевими радами на 2003 рік з урахуванням введення додаткових коригуючих коефіцієнтів для бюджетів районів, бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення. На планований бюджетний період Ky kyiv дорівнює 0,00225, Ky sev - 0,00156;

Au - загальна чисельність працівників апарату обласної, Київської і Севастопольської міської ради;

Ai - чисельність працівників апарату обласної, Київської і Севастопольської міської ради, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 2 червня 2000 р. N 890;

Akyiv(sev) - чисельність працівників апарату міської ради мм. Києва і Севастополя.

15. Показник обсягу видатків бюджету Автономної Республіки Крим на утримання органів управління визначається за такою формулою:

Vy ark = Vyu х Ky ark,

абзац другий пункту 15 виключено

Ky ark - частка обсягу видатків бюджету Автономної Республіки Крим на утримання органів управління, у тому числі Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, у загальному обсязі видатків на цю мету за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених відповідними радами на 2003 рік з урахуванням введення додаткових коригуючих коефіцієнтів для бюджетів районів, бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення. На планований бюджетний період Ky ark дорівнює 0,03100.

16. Розрахунковий показник обсягу видатків бюджету міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення на утримання органів управління (Vymi) визначається за такою формулою:

Vymi = Hymi х Nmi х Ky1 х Ky2 + Vymgi

де Hymi - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на утримання органів управління, в тому числі фінансових органів, з бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, який визначається за такою формулою:

Hymi = (Vyu х Kym - Vymgi) / S (Nmi х Ky1 х Ky2);

Vyu - розрахунковий показник обсягу видатків усіх місцевих бюджетів на утримання органів управління на плановий бюджетний період;

абзац четвертий пункту 16 виключено

Vymgi - додатковий обсяг видатків бюджету міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення згідно з вимогами Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні";

Kym - частка видатків бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення на утримання органів управління у загальному обсязі видатків на цю мету за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених відповідними радами на 2003 рік з урахуванням введення додаткових коригуючих коефіцієнтів для бюджетів районів, бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення. На планований бюджетний період Kym дорівнює 0,38839;

Ky1 - коригувальний коефіцієнт для бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, що має 16 значень залежно від чисельності населення міста;

абзац восьмий пункту 16 виключено 

Nmi - чисельність наявного населення міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення станом на 1 січня року, що передує планованому

Ky2 - коригувальний коефіцієнт для бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення з чисельністю населення до 28 тис. осіб, які відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. N 614 "Деякі питання віднесення областей та міст до груп за оплатою праці" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 30, ст. 1798) належать до III групи міст за оплатою праці. Розмір зазначеного коефіцієнта визначається індивідуально для кожного такого міста з чотирма знаками після коми як частка від співвідношення мінімальної чисельності населення, визначеної для міст, які належать до III групи за оплатою праці (28 тис. осіб), до чисельності наявного населення відповідного міста станом на 1 січня року, що передує планованому.

Для решти міст розмір Ky2 дорівнює 1.

Розмір коригувального коефіцієнта для міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення на планований бюджетний період

(таблиця пункту 16 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 23.04.2010 р. N 327)

17. Розрахунковий показник обсягу видатків бюджетів районів на утримання органів управління (Vyri) визначається за такою формулою:

Vyri = Hyri х Nri х Ky2 х Ky3 + Vyrgi,

де Hyri - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на утримання органів управління з бюджетів районів, який визначається за такою формулою:

Hyri = (Vyu х Kyr - Vyrgi) / е (Nri х Ky2 х Ky3),

Vyu - розрахунковий показник обсягу видатків усіх місцевих бюджетів на утримання органів управління на планований бюджетний період;

Vyrgi - розрахунковий показник обсягу додаткових видатків бюджетів районів згідно з вимогами Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні";

Kyr - частка видатків бюджетів районів на утримання органів управління у загальному обсязі видатків на цю мету за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених відповідними радами на 2003 рік з урахуванням введення додаткових коригуючих коефіцієнтів для бюджетів районів, бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення. На планований бюджетний період Kyr дорівнює 0,50733;

Ky2 - коригувальний коефіцієнт для бюджетів районів, що має 7 значень залежно від чисельності населення району;

Nri - чисельність наявного населення району станом на 1 січня року, що передує планованому.

Абзац восьмий пункту 17 виключено

Розмір коригувального коефіцієнта для бюджетів районів на планований бюджетний період

(таблиця пункту 17 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 23.04.2010 р. N 327)

Ky3 - коригуючий коефіцієнт для бюджетів районів, що має десять значень залежно від щільності населення територій сільських рад.

Розмір коригуючого коефіцієнта для бюджетів районів залежно від щільності населення територій сільських рад на планований бюджетний період

Розрахунок показника обсягу видатків на охорону здоров'я

18. Розрахунковий показник обсягу видатків на охорону здоров'я визначається залежно від чисельності населення адміністративно-територіальної одиниці та співвідношень між бюджетом Автономної Республіки Крим, обласними бюджетами, бюджетами міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджетами районів, з урахуванням коригувальних коефіцієнтів та специфічних видатків.

19. Розрахунковий показник обсягу видатків на охорону здоров'я бюджету Автономної Республіки Крим та обласного бюджету (Vzob(ark)) визначається за такою формулою:

Vzob(ark) = Hzob(ark) х Ni х (1 - l + l х Kzi2) + Vzgi + Szi,

Hzob(ark) = (Vzu - Vzgu - Szu) х Kzob(ark)1 х Kzob(ark)4 / Nu,

де Hzob(ark) - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на охорону здоров'я для бюджету Автономної Республіки Крим та обласного бюджету;

Vzu - загальний показник обсягу видатків на охорону здоров'я для усіх місцевих бюджетів на планований бюджетний період;

Vzgu - загальний показник обсягу видатків місцевих бюджетів на охорону здоров'я згідно з вимогами Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні", визначений за окремим розрахунком;

Vzgi - обсяг видатків адміністративно-територіальної одиниці на охорону здоров'я згідно з вимогами Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні", визначений за окремим розрахунком;

Kzob(ark)1 - частка видатків бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів у загальному обсязі видатків на охорону здоров'я усіх місцевих бюджетів. Цей коефіцієнт становить 0,354 і відповідає показникові, визначеному як відношення сумарних витрат на охорону здоров'я бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів до загального обсягу видатків на цю мету за даними зведення місцевих бюджетів. У розрахунках цього коефіцієнта враховано розмежування видатків між рівнями бюджетів згідно з главою 14 Бюджетного кодексу України;

Kzob(ark)4 - коефіцієнт коригування частки видатків бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів у загальному обсязі витрат на охорону здоров'я залежно від співвідношення видатків на заробітну плату в загальній сумі видатків цих бюджетів. Для бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів він дорівнює 0,951;

l - коефіцієнт рівня застосування впливу вікової структури населення. На планований бюджетний період l дорівнює 0,5; 

Kzi2 - коефіцієнт відносної вартості витрат на надання медичних послуг залежно від статевої та вікової структури населення адміністративно-територіальної одиниці, обчислений за офіційними рекомендаціями ВООЗ на основі таких еквівалентних одиниць надання медичної допомоги одній особі залежно від віку і статі:

(одиниць)

Nu - чисельність наявного населення України станом на 1 січня року, що передує планованому;

Ni - чисельність наявного населення Автономної Республіки Крим та відповідної області станом на 1 січня року, що передує планованому;

абзац дванадцятий пункту 19 виключено

абзац тринадцятий пункту 19 виключено

Szu - загальний обсяг цільових видатків на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет;

Szi - обсяг цільових видатків обласного бюджету на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет, що визначається за окремим розрахунком.

Під час формування та затвердження відповідних місцевих бюджетів на планований бюджетний період не допускається зменшення обсягу цільових видатків на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

20. Розрахунковий показник обсягу видатків на охорону здоров'я бюджету міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджету району визначається за такою формулою:

Vzm(r)i = Hzm(r)i x Kzm(r)3 x (Nm(r)i - Ndm(r)i - Nwm(r)i x Kzm(r)5) x (1 - l + l x Kzi2) + Vzgi + Vzyi,

Hzm(r)i = (Vzu - Vzgu - Szu) х Kzm(r)1 х Kzm(r)4 / (Nu - Ndm(r)u - Nwm(r)u х Kzm(r)5), 

де Hzm(r)i - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на охорону здоров'я для бюджету міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і бюджету району;

Vzu - загальний показник обсягу видатків на охорону здоров'я усіх місцевих бюджетів на планований бюджетний період;

Vzgu - загальний показник обсягу видатків місцевих бюджетів на охорону здоров'я згідно з вимогами Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні", визначений за окремим розрахунком;

Vzgi - показник обсягу видатків бюджету адміністративно-територіальної одиниці (міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, району) на охорону здоров'я згідно з вимогами Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні", визначений за окремим розрахунком;

Vzyi - показник обсягу видатків місцевих бюджетів, що передається до відповідних місцевих бюджетів (переадресування витрат), у зв'язку з відсутністю (недостатністю) мережі бюджетних установ на підставі спільних рішень і угод органів місцевого самоврядування міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районів, що подаються Мінфіну до 1 серпня року, що передує планованому бюджетному періодові;

Абзац сьомий пункту 20 виключено

абзац восьмий пункту 20 виключено

абзац дев'ятий пункту 20 виключено

Kzm(r)1 - частка видатків бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджетів районів у загальному обсязі видатків на охорону здоров'я усіх місцевих бюджетів, яка визначається за питомою вагою сумарних витрат на охорону здоров'я бюджетів цих міст і районів у загальній сумі витрат на цю мету за даними зведення місцевих бюджетів з урахуванням розмежування видатків між рівнями бюджетів згідно з главою 14 Бюджетного кодексу України. Kzm(r)1 дорівнює 0,646;

l - коефіцієнт рівня застосування впливу вікової структури населення. На планований бюджетний період l дорівнює 0,5;

Kzi2 - коефіцієнт відносної вартості витрат на надання медичних послуг залежно від статевої та вікової структури населення адміністративно-територіальної одиниці, обчислений за офіційними рекомендаціями ВООЗ на основі еквівалентних одиниць надання медичної допомоги одній особі залежно від віку і статі, зазначених у пункті 19 цієї Формули;

Kzm(r)3 - коефіцієнт диференціації рівня витрат на одного жителя (місто республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення - 1,065; район - 0,934), визначений за середнім співвідношенням рівнів видатків бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджетів районів за даними зведення місцевих бюджетів з урахуванням розмежування видатків між рівнями бюджетів згідно з главою 14 Бюджетного кодексу України. Для бюджетів мм. Києва і Севастополя Kzm(r)3 дорівнює 1;

Kzm(r)4 - коефіцієнт коригування частки видатків бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджетів районів у загальному обсязі витрат на охорону здоров'я залежно від питомої ваги видатків на заробітну плату в загальній сумі видатків цих бюджетів. Kzm(r)4 дорівнює 1,027;

Kzm(r)5 - коефіцієнт коригування чисельності наявного населення адміністративно-територіальної одиниці, якому медична допомога частково надається відомчими закладами охорони здоров'я, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету. Kzm(r)5 дорівнює 0,5;

Ndm(r)u - чисельність наявного населення, що проживає у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районах, де відсутня мережа закладів охорони здоров'я, що фінансуються з місцевих бюджетів (обслуговується закладами, які фінансуються з державного бюджету);

Nwm(r)u - загальна чисельність наявного населення, що проживає у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районах і частково обслуговується закладами охорони здоров'я загальнодержавного значення, що належать до сфери управління МОЗ, Мінтрансу, Державному управлінню справами та Національній академії наук;

Nm(r)i - чисельність наявного населення адміністративно-територіальної одиниці (міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, району) станом на 1 січня року, що передує планованому;

Ndm(r)i - чисельність наявного населення адміністративно-територіальної одиниці (міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, району), де відсутня мережа закладів охорони здоров'я, які фінансуються з місцевих бюджетів (обслуговується закладами, які фінансуються з державного бюджету) станом на 1 січня року, що передує планованому.

абзац двадцятий пункту 20 виключено 

абзац двадцять перший пункту 20 виключено

21. Розрахунковий показник обсягу видатків на охорону здоров'я бюджету мм. Києва і Севастополя визначається за такою формулою:

Vz kyiv(sev) = Vzob(ark) + Vzm(r)i.

Розрахунок показника обсягу видатків на освіту

22. Розрахунковий показник обсягу видатків на освіту визначається залежно від загального обсягу ресурсів місцевих бюджетів на освіту, фінансових нормативів бюджетної забезпеченості однієї дитини дошкільного віку, одного учня загальноосвітнього, професійно-технічного навчального закладу (для Автономної Республіки Крим, Львівської, Харківської областей та міста Києва), приведених контингентів дітей дошкільного віку на 1 січня року, що передує планованому бюджетному періодові, учнів усіх типів загальноосвітніх навчальних закладів на 5 вересня року, що передує поточному бюджетному періодові, учнів професійно-технічних навчальних закладів (для Автономної Республіки Крим, Львівської, Харківської областей та міста Києва) станом на 1 січня року, що передує планованому бюджетному періодові.

(пункт 22 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 23.04.2010 р. N 327)

23. Розрахунковий показник обсягу видатків бюджету Автономної Республіки Крим та обласного бюджету на освіту визначається за такою формулою:

Voi = Ho х (Uo х Kob + Uf х Kf + Uw х Kw + Ugt х Kgt + Ut х Kt + Usi х Ksi +
+ Ugz х Kgz + Uz + Uh х Kh + Ugh х Kgh + Ud х Kd + Uc х Kc) + Hu х
х (Uptnz(ark,lviv,kharkiv) + Uptnzc(ark,lviv,kharkiv) х Kptnzc + Uptnzg(Iviv) х Kptnzg) х
х (Kvptnz/Kwptnz) + Vark + Sst + Sgd,

де Ho - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості одного учня;

Uo - кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл у цілому в Автономній Республіці Крим, області, мм. Києві та Севастополі;

Kob - коефіцієнт коригування загальнообласних (міських, мм. Києва та Севастополя), загальнореспубліканських в Автономній Республіці Крим видатків на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів (крім фахівців з вищою освітою у вищих навчальних закладах III - IV рівня акредитації Автономної Республіки Крим), на проведення інших заходів загальнообласного, загальнореспубліканського в Автономній Республіці Крим значення для загальної освіти. На планований бюджетний період Kob дорівнює 0,072;

Uf - кількість учнів, крім учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, загальноосвітніх шкіл-інтернатів (ліцеїв) з посиленою військово-фізичною підготовкою;

Kf - коефіцієнт приведення кількості учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів (ліцеїв) з посиленою військово-фізичною підготовкою до кількості учнів загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період Kf дорівнює 6,5;

Uw - кількість учнів (включаючи студентів), крім учнів (студентів) з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, училищ олімпійського резерву, училищ, шкіл-інтернатів (ліцеїв) фізичної культури і спорту;

Kw - коефіцієнт приведення кількості учнів (включаючи студентів) училищ олімпійського резерву, училищ, шкіл-інтернатів (ліцеїв) фізичної культури і спорту до кількості учнів загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період Kw дорівнює 8,4;

Ugt - кількість вихованців, крім вихованців з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, загальноосвітніх шкіл-інтернатів, що розташовані у населених пунктах, яким надано статус гірських;

Kgt - коефіцієнт приведення кількості вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів, що розташовані у населених пунктах, яким надано статус гірських, до кількості учнів загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період Kgt дорівнює 5,7;

Ut - кількість вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів, крім вихованців шкіл-інтернатів (ліцеїв) з посиленою військово-фізичною підготовкою, вихованців загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів та вихованців з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

Kt - коефіцієнт приведення кількості вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів до кількості учнів загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період Kt дорівнює 5;

Usi - кількість вихованців загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, крім вихованців з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

Ksi - коефіцієнт приведення кількості вихованців загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів до кількості учнів загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період Ksi дорівнює 5,4;

Ugz - кількість учнів, що приходять на навчання, у загальноосвітніх школах-інтернатах, що розташовані у населених пунктах, яким надано статус гірських;

Kgz - коефіцієнт приведення кількості учнів, що приходять на навчання, у загальноосвітніх школах-інтернатах, що розташовані у населених пунктах, яким надано статус гірських, до кількості учнів загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період Kgz дорівнює 1,1;

Uz - кількість учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів, що приходять на навчання;

Uh - кількість вихованців, крім вихованців з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних шкіл-інтернатів для дітей, які потребують корекції розумового та (або) фізичного розвитку;

Kh - коефіцієнт приведення кількості вихованців спеціальних шкіл-інтернатів для дітей, які потребують корекції розумового та (або) фізичного розвитку, до кількості учнів загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період Kh дорівнює 6,6;

Ugh - кількість вихованців, крім вихованців з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних шкіл-інтернатів для дітей, які потребують корекції розумового та (або) фізичного розвитку, що розташовані у населених пунктах, яким надано статус гірських;

Kgh - коефіцієнт приведення кількості вихованців спеціальних шкіл-інтернатів для дітей, які потребують корекції розумового та (або) фізичного розвитку, що розташовані у населених пунктах, яким надано статус гірських, до кількості учнів загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період Kgh дорівнює 7,5;

Ud - кількість учнів спеціальних шкіл-інтернатів для дітей, які потребують корекції розумового та (або) фізичного розвитку, що приходять на навчання;

Kd - коефіцієнт приведення кількості учнів, що приходять на навчання до спеціальних шкіл-інтернатів для дітей, які потребують корекції розумового та (або) фізичного розвитку, до кількості учнів загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період Kd дорівнює 2,5;

Uc - кількість учнів та вихованців, що перебувають на повному державному утриманні, у різних типах загальноосвітніх навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

Kc - коефіцієнт приведення кількості учнів та вихованців, що перебувають на повному державному утриманні, у різних типах загальноосвітніх навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до кількості учнів загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період Kc дорівнює 12,02;

Hu - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості одного учня професійно-технічного навчального закладу;

Uptnz(ark,lviv,kharkiv) - кількість учнів професійно-технічних навчальних закладів Автономної Республіки Крим, Львівської, Харківської областей (крім учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і учнів професійно-технічних навчальних закладів, розташованих у населених пунктах, яким надано статус гірських) станом на 1 січня року, що передує планованому;

Uptnzc(ark,lviv,kharkiv) - кількість учнів професійно-технічних навчальних закладів Автономної Республіки Крим, Львівської, Харківської областей з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

Kptnzc - коефіцієнт приведення кількості учнів професійно-технічних навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до кількості учнів професійно-технічних навчальних закладів. На планований бюджетний період Kptnzc дорівнює 1,9;

Uptnzg(lviv) - кількість учнів професійно-технічних навчальних закладів, розташованих у населених пунктах Львівської області, яким надано статус гірських;

Kptnzg - коефіцієнт приведення кількості учнів професійно-технічних навчальних закладів, розташованих у населених пунктах, яким надано статус гірських, до кількості учнів професійно-технічних навчальних закладів. На планований бюджетний період Kptnzg дорівнює 1,1;

Kvptnz - коефіцієнт вирівнювання, що застосовується у перехідний період залежно від значення коефіцієнта збільшення видатків на підготовку кадрів у професійно-технічних навчальних закладах і має такі значення:

Kwptnz < 1,2100000 - Kvptnz 1,2100000;

Kwptnz > 1,2244345 - Kvptnz 1,2244345;

Kwptnz - коефіцієнт збільшення видатків на підготовку кадрів у професійно-технічних навчальних закладах і-тої адміністративно-територіальної одиниці у планованому бюджетному періоді порівняно з обсягом видатків у році, що передує планованому бюджетному періодові.

Якщо Kwptnz має значення більш як 1,2100000 або менш як 1,2244345, вирівнювання не проводиться і коефіцієнти Kvptnz і Kwptnz не застосовуються;

Vark - видатки на підготовку фахівців з вищою освітою у вищих навчальних закладах III - IV рівня акредитації Автономної Республіки Крим, що визначаються за окремим розрахунком;

Sst - додаткові асигнування на планований бюджетний період, що визначаються за окремим розрахунком, для виплати стипендій студентам вищих навчальних закладів I - IV рівня акредитації, у тому числі дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування; для виплати щорічної допомоги на придбання навчальної літератури в розмірі трьох мінімальних ординарних (звичайних) академічних стипендій особам віком від 18 до 23 років з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, учням та студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків; для виплати одноразової адресної грошової допомоги у п'ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати випускникам комунальних вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного та медичного профілю і уклали на строк не менш як три роки договір про роботу відповідно у загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах та медичних закладах, визначених органами управління освітою та охороною здоров'я;

Sgd - додаткові асигнування на планований бюджетний період на виплату одноразової грошової допомоги в розмірі шести прожиткових мінімумів дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, що перебували під опікою (піклуванням) або на повному державному утриманні, під час працевлаштування їх після закінчення навчального закладу, що визначаються за окремим розрахунком.

Під час формування та затвердження відповідних місцевих бюджетів на планований бюджетний період не допускається зменшення обсягу цільових видатків для підготовки робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах Автономної Республіки Крим, Львівської та Харківської областей, що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів.

(пункт 23 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 р. N 1157
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 23.04.2010 р. N 327)

24. Розрахунковий показник обсягу видатків на освіту бюджету міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджету району визначається за такою формулою:

Voi = Hd х (Dm х Knm(r) + Dgm х Kgnm(r) + Ds х Knm(r) + Dgs х Kgnm(r)) +
+ Ho х (Ugm х Kgm + Ugmr х Kgmr + Ugs х Kgs + Um х Km + Umr х Kmr +
+ Us х Ks + Ubm(r) х Kbm(r) + Ujm(r) х Kj + Uf х Kf + Uw х Kw + Ugt х Kgt +
+ Ut х Kt + Ugz х Kgz + Uz + Uc х Kc) + Hrdonv х (Dmss(nv) + Dgmss(nv) х Kgdnz) +
+ Hrdov х (Dmss(v) + Dgmss(v) х Kgdnz) + Sd + Sgd + Vtzn(r),

де Hd - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одну дитину дошкільного віку;

Dm - кількість дітей у віці 0 - 6 років міської місцевості міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і районів (крім дітей у віці 0 - 6 років у населених пунктах, яким надано статус гірських) станом на 1 січня року, що передує планованому, за статистичними даними, з урахуванням дітей, прикріплених до дошкільних навчальних закладів;

Dgm - кількість дітей у віці 0 - 6 років міської місцевості міст обласного значення та районів, яким надано статус гірських, станом на 1 січня року, що передує планованому, за статистичними даними, з урахуванням дітей, прикріплених до дошкільних навчальних закладів;

Ds - кількість дітей у віці 0 - 6 років сільської місцевості міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і районів (крім дітей у віці 0 - 6 років у населених пунктах, яким надано статус гірських) станом на 1 січня року, що передує планованому за статистичними даними, з урахуванням дітей, прикріплених до дошкільних навчальних закладів;

Dgs - кількість дітей у віці 0 - 6 років сільської місцевості міст обласного значення та районів, яким надано статус гірських, станом на 1 січня року, що передує планованому, за статистичними даними, з урахуванням дітей, прикріплених до дошкільних навчальних закладів;

Knm(r) - фактичний коефіцієнт охоплення дітей у віці 0 - 6 років у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення (Knm) і районах (Knr) дошкільними закладами відповідно у сільській та міській місцевості (крім дітей у віці 0 - 6 років у населених пунктах, яким надано статус гірських). На планований бюджетний період Knm(r) має індивідуальне значення для кожної адміністративно-територіальної одиниці;

Kgnm(r) - фактичний коефіцієнт охоплення дітей у віці 0 - 6 років у містах обласного значення (Kgnm) та районах (Kgnr) дошкільними закладами, що розташовані відповідно у сільській та міській місцевостях, яким надано статус гірських, збільшений в 1,1 раза. На планований бюджетний період Kgnm(r) має індивідуальне значення для кожної адміністративно-територіальної одиниці;

Ugm - кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у населених пунктах міст обласного значення, яким надано статус гірських;

Kgm - коефіцієнт приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у населених пунктах міст обласного підпорядкування, яким надано статус гірських, до кількості учнів усіх загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період Kgm дорівнює 0,968;

Ugmr - кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у міській місцевості, якій надано статус гірської;

Kgmr - коефіцієнт приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у міській місцевості районів, якій надано статус гірської, до кількості учнів усіх загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період Kgmr дорівнює 1,064;

Ugs - кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у сільській місцевості, якій надано статус гірської;

Kgs - коефіцієнт приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у сільській місцевості міст обласного значення і районів, якій надано статус гірської, до кількості учнів усіх загальноосвітніх шкіл, який має п'ять значень - залежно від середньої наповнюваності класів і класів-комплектів у таких школах станом на 5 вересня року, що передував поточному бюджетному періодові.

Розмір коефіцієнта приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у сільській місцевості міст обласного значення і районів, якій надано статус гірської, до кількості учнів усіх загальноосвітніх шкіл на планований бюджетний період

Віднесення міст обласного значення і районів до груп за середньою наповнюваністю класів і класів-комплектів проводиться раз на три роки на підставі результатів аналізу мережі та контингентів загальноосвітніх шкіл;

Um - кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, крім учнів шкіл, що розташовані у населених пунктах, яким надано статус гірських;

Km - коефіцієнт приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, крім учнів шкіл, що розташовані у населених пунктах, яким надано статус гірських, до кількості учнів усіх загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період Km дорівнює 0,841;

Umr - кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл міської місцевості районів, крім учнів шкіл, що розташовані у населених пунктах, яким надано статус гірських;

Kmr - коефіцієнт приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у міській місцевості районів, крім учнів шкіл, що розташовані у населених пунктах, яким надано статус гірських, до кількості учнів усіх загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період Kmr дорівнює 0,926;

Us - кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у сільській місцевості, крім учнів шкіл, що розташовані у населених пунктах, яким надано статус гірських;

Ks - коефіцієнт приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у сільській місцевості міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і районів, крім учнів шкіл, що розташовані у населених пунктах, яким надано статус гірських, до кількості учнів усіх загальноосвітніх шкіл, який має п'ять значень - залежно від середньої наповнюваності класів і класів-комплектів у таких школах на 5 вересня року, що передував поточному бюджетному періодові.

Розмір коефіцієнта приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у сільській місцевості міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і районів, крім учнів шкіл, що розташовані у населених пунктах, яким надано статус гірських, до кількості учнів усіх загальноосвітніх шкіл на планований бюджетний період

Віднесення міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і районів до груп за середньою наповнюваністю класів і класів-комплектів проводиться раз на три роки на підставі результатів аналізу мережі та контингентів загальноосвітніх шкіл;

Ubm(r) - кількість учнів вечірніх загальноосвітніх шкіл адміністративно-територіальної одиниці;

Kbm(r) - коефіцієнт приведення кількості учнів вечірніх загальноосвітніх шкіл адміністративно-територіальної одиниці до кількості учнів усіх загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період Kbm дорівнює 0,43; Kbr - 0,29;

Ujm(r) - кількість учнів спеціальних шкіл для дітей, які потребують корекції розумового та (або) фізичного розвитку;

Kj - коефіцієнт приведення кількості учнів спеціальних шкіл для дітей, які потребують корекції розумового та (або) фізичного розвитку, до кількості учнів усіх загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період Kj дорівнює 2,5;

Hrdonv - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості однієї дитини у віці 0 - 6 років видатками на розвиток дошкільної освіти у містах районного значення, які входять до складу районів, селах, селищах та селищах міського типу, в яких діти не відвідують дошкільні навчальні заклади;

Hrdov - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості однієї дитини у віці 0 - 6 років видатками на розвиток дошкільної освіти у містах районного значення, які входять до складу районів, селах, селищах та селищах міського типу, в яких діти відвідують дошкільні навчальні заклади;

Dmss(nv) - кількість дітей у віці 0 - 6 років в містах районного значення, які входять до складу районів, селах, селищах та селищах міського типу, в яких діти не відвідують дошкільні навчальні заклади (крім дітей у віці 0 - 6 років у населених пунктах, яким надано статус гірських) на 1 січня року, що передує планованому, за статистичними даними, з урахуванням дітей, прикріплених до дошкільних навчальних закладів;

Dmss(v) - кількість дітей у віці 0 - 6 років у містах районного значення, які входять до складу районів, селах, селищах та селищах міського типу, в яких діти відвідують дошкільні навчальні заклади (крім дітей у віці 0 - 6 років у населених пунктах, яким надано статус гірських) на 1 січня року, що передує планованому, за статистичними даними, з урахуванням дітей, прикріплених до дошкільних навчальних закладів;

Dgmss(nv) - кількість дітей у віці 0 - 6 років у містах районного значення, які входять до складу районів, селах, селищах та селищах міського типу, яким надано статус гірських та в яких діти не відвідують дошкільні навчальні заклади, на 1 січня року, що передує планованому, за статистичними даними, з урахуванням дітей, прикріплених до дошкільних навчальних закладів;

Dgmss(v) - кількість дітей у віці 0 - 6 років у містах районного значення, які входять до складу районів, селах, селищах та селищах міського типу, яким надано статус гірських та в яких діти відвідують дошкільні навчальні заклади, на 1 січня року, що передує планованому, за статистичними даними, з урахуванням дітей, прикріплених до дошкільних навчальних закладів;

Kgdnz - коефіцієнт приведення кількості дітей у віці 0 - 6 років у населених пунктах, яким надано статус гірських, до кількості дітей у віці 0 - 6 років. На планований бюджетний період Kgdnz дорівнює 1,1;

Sd - додаткові асигнування на планований бюджетний період на виплату одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у планованому бюджетному періоді виповнюється 18 років, що визначаються за індивідуальним розрахунком;

Vtzn(r) - цільові видатки на планований бюджетний період для забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів районів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін, що визначаються за окремим розрахунком МОН.

Під час формування та затвердження відповідних місцевих бюджетів на планований бюджетний період не допускається зменшення обсягу цільових видатків для забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін, що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів.

(пункт 24 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 23.04.2010 р. N 327)

25. Розрахунковий показник обсягу видатків на освіту бюджету мм. Києва та Севастополя визначається за такою формулою:

Vokyiv(sev) = Hd х (Dmkyiv(sev) х Knm + Dssev х Knm) + Ho х (Ukyjv(sev) х Km +
Us х Ks + Ubkyiv(sev) х Kbm + Ujkyiv(sev) х Kj + Uo х Kob + Uf х Kf + Ut х Kt +
+ Usi х Ksi + Uz + Uh х Kh + Ud х Kd + Uc х Kc) + Hu х (Uptnz(kyiv) +
+ Uptnzc(kyiv) х Kptnzc) х (Kvptnz / Kwptnz) + Hrdonv х Dmssev(nv) + Hrdov х Dmssev(v) +
+ Sd + Sst + Sgd + Vtznkyiv(sev),

де Dmkyiv(sev) - кількість дітей у віці 0 - 6 років міської місцевості мм. Києва та Севастополя на 1 січня року, що передує планованому, за статистичними даними, з урахуванням дітей, прикріплених до дошкільних навчальних закладів;

Dssev - кількість дітей у віці 0 - 6 років сільської місцевості м. Севастополя на 1 січня року, що передує планованому, за статистичними даними, з урахуванням дітей, прикріплених до дошкільних навчальних закладів;

Knm - фактичний коефіцієнт охоплення дітей у віці 0 - 6 років дошкільними закладами мм. Києва та Севастополя. На планований бюджетний період Knm має індивідуальне значення для мм. Києва та Севастополя;

Ukyiv(sev) - кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл мм. Києва та Севастополя, крім учнів сільської місцевості;

Km - коефіцієнт приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл мм. Києва та Севастополя до кількості учнів усіх загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період Km дорівнює 0,841;

Ubkyiv(sev) - кількість учнів вечірніх загальноосвітніх шкіл мм. Києва та Севастополя;

Ujkyiv(sev) - кількість учнів спеціальних шкіл мм. Києва та Севастополя для дітей, які потребують корекції розумового та (або) фізичного розвитку;

Uptnz(kyiv) - кількість учнів професійно-технічних навчальних закладів міста Києва (крім учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування) на 1 січня року, що передує планованому;

Uptnzc(kyiv) - кількість учнів професійно-технічних навчальних закладів міста Києва з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

Dmssev(nv) - кількість дітей у віці 0 - 6 років у містах, селах, селищах та селищах міського типу, які адміністративно підпорядковані м. Севастополю та в яких діти не відвідують дошкільні навчальні заклади, на 1 січня року, що передує планованому, за статистичними даними, з урахуванням дітей, прикріплених до дошкільних навчальних закладів;

Dmssev(v) - кількість дітей у віці 0 - 6 років у містах, селах, селищах та селищах міського типу, які адміністративно підпорядковані м. Севастополю та в яких діти відвідують дошкільні навчальні заклади, на 1 січня року, що передує планованому, за статистичними даними, з урахуванням дітей, прикріплених до дошкільних навчальних закладів;

Vtznkyiv(sev) - цільові видатки на планований бюджетний період для забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів мм. Києва та Севастополя сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін, що визначаються за окремим розрахунком МОН.

Під час формування та затвердження відповідних місцевих бюджетів на планований бюджетний період не допускається зменшення обсягу цільових видатків для забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін, видатків для підготовки робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах м. Києва, що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів.

(пункт 25 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 р. N 1157
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 23.04.2010 р. N 327)

Розрахунок показника обсягу видатків на соціальний захист і соціальне забезпечення

26. Обсяг видатків на соціальний захист і соціальне забезпечення, виходячи з обсягів ресурсів бюджету на цю мету, фінансового нормативу бюджетної забезпеченості та контингенту отримувачів соціальних послуг визначається за такою формулою:

Vsi = Vs1i + Vs2i + Vs3i + Vs4i + Vs5i + Vs6i + Vs7i + Vs8i + Vchmi + Vin1i,

(формула пункту 26 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 23.04.2010 р. N 327)

Дб Vs1i - розрахунковий показник обсягу видатків на утримання будинків-інтернатів для престарілих та інвалідів, будинків-інтернатів для дітей-інвалідів та навчання і трудове влаштування інвалідів;

Vs2i - розрахунковий показник обсягу видатків на утримання притулків для дітей;

Vs3i - розрахунковий показник обсягу видатків на утримання територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів і одиноких непрацездатних громадян та відділень соціальної допомоги вдома;

Vs4i - розрахунковий показник обсягу видатків на виконання програм і здійснення заходів стосовно сім'ї, жінок, молоді та дітей;

Vs5i - розрахунковий показник обсягу видатків на оброблення інформації з нарахування та виплати допомоги, компенсацій та субсидій;

Vs6i - розрахунковий показник обсягу видатків на допомогу по догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу;

Vs7i - розрахунковий показник обсягу видатків на виплату реабілітованим громадянам;

Vs8i - розрахунковий показник обсягу видатків на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни;

(абзац дев'ятий пункту 26 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 23.04.2010 р. N 327)

абзац десятий пункту 26 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 23.04.2010 р. N 327)

абзац одинадцятий пункту 26 виключено

Vchmi - розрахунковий показник обсягу видатків, пов'язаних з пільговим медичним обслуговуванням осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, для всіх місцевих бюджетів.

Vin1i - розрахунковий показник обсягу видатків для здійснення заходів щодо соціального захисту інвалідів.

27. Розрахунковий показник обсягу видатків на утримання будинків-інтернатів для престарілих та інвалідів, будинків-інтернатів для дітей-інвалідів та навчання і трудове влаштування інвалідів (Vs1i) для бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету, бюджету мм. Києва і Севастополя визначається за такою формулою:

Vs1i = Qs1i x Hs1 + Vs1gi,

де Hs1 - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одного підопічного у будинках-інтернатах для престарілих та інвалідів, будинках-інтернатах для малолітніх інвалідів та навчання і трудове влаштування інвалідів адміністративно-територіальної одиниці;

Qs1i - кількість підопічних у будинках-інтернатах для престарілих та інвалідів, будинках-інтернатах для малолітніх інвалідів станом на 1 січня року, що передує планованому бюджетному періодові;

Vs1gi - обсяг додаткових видатків бюджету адміністративно-територіальної одиниці згідно з вимогами Закону України "Про статус гірських населених пунктів України", визначений за окремим розрахунком.

28. Розрахунковий обсяг видатків на утримання притулків для дітей (Vs2i) для бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету, бюджету мм. Києва і Севастополя визначається за такою формулою:

Vs2i = Qs2i х Hs2,

де Hs2 - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості дітей у притулках для дітей;

Qs2i - кількість місць на кінець року в притулках для дітей за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених місцевими радами на бюджетний період, що передує плановому.

29. Розрахунковий обсяг видатків на утримання територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів і одиноких непрацездатних громадян та відділень соціальної допомоги вдома (Vs3i) для бюджету міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, району, бюджету мм. Києва і Севастополя визначається за такою формулою:

Vs3i = (Qsm3i1 +(Qss3i1 х Kssn)) х Hs31) + (Qs3i2 х Hs32) + Vs3gi,

де Hs31 - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості одиноких непрацездатних громадян, які потребують різних видів соціальної допомоги у територіальних центрах та відділеннях соціальної допомоги вдома (за винятком стаціонарних відділень для постійного проживання);

Hs32 - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості одиноких непрацездатних громадян, які перебувають у стаціонарних відділеннях для постійного проживання територіальних центрів та відділеннях соціальної допомоги вдома;

Qsm3i1 - кількість одиноких непрацездатних громадян, які потребують надання різних видів соціальної допомоги територіальними центрами та відділеннями соціальної допомоги вдома (за винятком стаціонарних відділень для постійного проживання), на 1 січня року, що передує планованому міської місцевості;

Qs3i2 - кількість одиноких непрацездатних громадян, які перебувають у стаціонарних відділеннях для постійного проживання територіальних центрів станом на 1 січня року, що передує планованому бюджетному періодові;

Vs3gi - обсяг додаткових видатків бюджету адміністративно-територіальної одиниці згідно з вимогами Закону України "Про статус гірських населених пунктів України", визначений за окремим розрахунком.

Qss3i2 - кількість одиноких непрацездатних громадян, які потребують надання різних видів соціальної допомоги територіальними центрами та відділеннями соціальної допомоги вдома (за винятком стаціонарних відділень для постійного проживання), на 1 січня року, що передує планованому сільської місцевості;

Kssn - коефіцієнт приведення кількості одиноких непрацездатних громадян, які потребують надання різних видів соціальної допомоги територіальними центрами та відділеннями соціальної допомоги вдома (за винятком стаціонарних відділень для постійного проживання), станом на 1 січня року, що передує планованому, у сільській місцевості до кількості відповідного контингенту у міській місцевості. На планований бюджетний період Kssn дорівнює 1,4.

30. Пункт 30 виключено

31. Розрахунковий обсяг видатків на виконання програм і здійснення заходів стосовно сім'ї, жінок, молоді та дітей (Vs5i) визначається за такими формулами:

1) для бюджету Автономної Республіки Крим та обласного бюджету:

Vs4i = Hs4u х Ni + Vozd

де Hs4u - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на душу населення Автономної Республіки Крим, області на заходи стосовно сім'ї, жінок, молоді та дітей;

Ni - чисельність наявного населення Автономної Республіки Крим, області станом на 1 січня року, що передує планованому;

Vozd - обсяг додаткових видатків на оздоровлення та відпочинок дітей пільгових категорій, який розраховується за такою формулою:

Vozd = Hozd х Uozd,

де Hozd - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості одного учня загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів послугами з організації відпочинку та оздоровлення;

Uozd - кількість учнів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів (крім вечірніх загальноосвітніх шкіл) у цілому в Автономній Республіці Крим, області станом на 5 вересня року, що передує поточному бюджетному періоду;

2) для бюджету міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджету району:

Vs4i = Hs4m(r) x Ni + Vs4gi,

де Hs4m(r) - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на душу населення міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, району на заходи стосовно сім'ї, жінок, молоді та дітей;

Ni - чисельність наявного населення міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, району станом на 1 січня року, що передує планованому;

Vs4gi - обсяг додаткових видатків бюджету адміністративно-територіальної одиниці згідно з вимогами Закону України "Про статус гірських населених пунктів України", визначений за окремим розрахунком.

3) для бюджетів мм. Києва і Севастополя:

Vs4i = Hs4kyiv(sev) х Ni + Vozd kyiv(sev),

де Hs4kyiv(sev) - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на душу населення мм. Києва і Севастополя;

Ni - чисельність наявного населення мм. Києва і Севастополя станом на 1 січня року, що передує планованому;

Hs4u - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості, що обчислюється виходячи з питомої ваги видатків для виконання програм і здійснення заходів стосовно сім'ї, жінок, молоді та дітей (без урахування видатків для оздоровлення та відпочинку дітей) за даними зведення місцевих бюджетів і становить для бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів 40 відсотків, для бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районів - 60 відсотків;

Vozd kyiv(sev) - обсяг додаткових видатків на оздоровлення та відпочинок дітей пільгових категорій для бюджетів мм. Києва та Севастополя, який розраховується за такою формулою:

Vozd kyiv(sev) = Hozd х Uozd kyiv(sev),

де Uozd kyiv(sev) - кількість учнів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів (крім вечірніх загальноосвітніх шкіл) у мм. Києві та Севастополі станом на 5 вересня року, що передує поточному бюджетному періоду.

32. Розрахунковий показник обсягу видатків місцевих бюджетів на обробку інформації з нарахування та виплати допомоги, компенсацій і субсидій (Vs6i) для бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету, бюджету мм. Києва і Севастополя визначається за такою формулою:

Vs5i = (Qs5i х Hs5) + (Qs51i х Hs5 х Ksc),

де Hs5 - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості для оброблення інформації з нарахування та виплати допомоги, компенсацій і субсидій на одну особову справу;

Qs5i - кількість особових справ з питань надання допомоги, компенсацій і субсидій, за якими нарахування та виплата здійснюється децентралізовано, станом на 1 січня року, що передує планованому бюджетному періоду;

Qs51i - кількість особових справ з питань надання допомоги, компенсацій та субсидій, за якими нарахування та виплата здійснюється централізовано, станом на 1 січня року, що передує планованому бюджетному періоду;

Ksc - коригувальний коефіцієнт врахування видатків на утримання центрів в областях, в яких нарахування та виплата допомоги, компенсацій та субсидій здійснюється централізовано. На планований бюджетний період значення Ksc дорівнює 2,38.

33. Розрахунковий показник обсягу видатків з надання допомоги по догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу (Vs6i) для бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету, бюджету мм. Києва і Севастополя визначається за такою формулою:

Vs6i = Qs6i х Hs6 + Qs6ig х 0,2 х Hs6,

де Hs6 - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості витрат на виплату допомоги по догляду за психічно хворим;

Qs6i - кількість психічно хворих - інвалідів I і II групи в Автономній Республіці Крим, області, мм. Києві і Севастополі за звітними даними;

Qs6ig - кількість психічно хворих - інвалідів I і II групи в гірських населених пунктах за звітними даними.

34. Розрахунковий показник обсягу видатків на виплату компенсацій реабілітованим громадянам (Vs7i) для бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету, бюджету мм. Києва і Севастополя визначається за такою формулою:

Vs7i = Hs7 х Qs7i,

де Hs7 - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості середнього розміру компенсацій реабілітованим громадянам у минулому бюджетному періоді;

Qs7i - прогнозна кількість одержувачів грошової компенсації.

35. Пункт 35 виключено

351. Розрахунковий показник обсягу видатків на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни (Vs8i) для бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету, бюджету мм. Києва та Севастополя визначається за такою формулою:

Vs8i = Qs8i х Hs8 х Kdi,

де Qs8i - кількість учасників бойових дій та інвалідів війни в регіоні;

Hs8 - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості витрат на поховання одного учасника бойових дій або інваліда війни;

Kdi - коефіцієнт смертності осіб віком 70 років і більше в регіоні.

(пункт 351 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 23.04.2010 р. N 327)

352. Розрахунковий показник обсягу видатків, пов'язаних з пільговим медичним обслуговуванням осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, визначається залежно від чисельності осіб адміністративно-територіальної одиниці, що належать до категорії 1 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та потерпілих дітей, з урахуванням коефіцієнта приведення Kch.

Розрахунковий показник обсягу видатків, пов'язаних з медичним обслуговуванням зазначених осіб для усіх місцевих бюджетів (Vchmi) визначається за такою формулою:

Vchmi = Hchm х Ninvdi х Kch,

де Hchm - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на пільгове медичне обслуговування однієї особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи;

Ninvdi - чисельність осіб адміністративно-територіальної одиниці, що належать до категорії 1 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та потерпілих дітей;

Kch - коефіцієнт приведення чисельності осіб, що належать до категорії 1 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та потерпілих дітей, до загальної чисельності осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Kch на планований бюджетний період дорівнює 3,7043.

(абзац п'ятий пункту 352 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 р. N 1157,
від 23.04.2010 р. N 327)

353. Розрахунковий показник обсягу видатків для здійснення заходів щодо соціального захисту інвалідів (Vin1i), а саме для компенсаційних виплат інвалідам для придбання бензину, ремонту, технічного обслуговування автотранспортних засобів та транспортного обслуговування, а також для встановлення телефонів інвалідам I і II групи, що обчислюються з урахуванням чисельності інвалідів та фінансового нормативу бюджетної забезпеченості на одного інваліда, визначається для бюджету Автономної Республіки Крим та обласного бюджету, бюджету мм. Києва та Севастополя за такою формулою:

Vin1i = Qin1i х Hin1,

де Qin1i - чисельність інвалідів станом на 1 січня року, що передує планованому бюджетному періоду;

Hin1 - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одного інваліда.

Розрахунок показника обсягу видатків на культуру і мистецтво

36. Розрахунковий показник обсягу видатків на культуру і мистецтво (Vki) визначається виходячи з чисельності наявного населення адміністративно-територіальної одиниці та фінансових нормативів бюджетної забезпеченості на одного жителя, що визначається як середній розмір загальних видатків відповідних місцевих бюджетів, затверджених місцевими радами на бюджетний період, що передує плановому, на одного жителя, і коригується на прогнозний обсяг ресурсів бюджету, що спрямовуються на зазначену мету (цілі) у планованому бюджетному періоді. При цьому обсяг видатків місцевих бюджетів на культуру і мистецтво не може бути меншим, ніж обсяг у році, що передує плановому, скоригований на індекс споживчих цін в середньому до попереднього року, врахований в Основних прогнозних показниках економічного і соціального розвитку України за даними Мінекономіки.

37. Для бюджету Автономної Республіки Крим та обласного бюджету розрахунковий обсяг видатків на культуру і мистецтво визначається за такою формулою:

Vki = Hkob x Ni + Vkgi,

де Hkob - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості видатків на культуру і мистецтво бюджету Автономної Республіки Крим та обласного бюджету в розрахунку на одного жителя;

Ni - чисельність наявного населення адміністративно-територіальної одиниці станом на 1 січня року, що передує планованому.

38. Для бюджету мм. Києва і Севастополя розрахунковий обсяг видатків на культуру і мистецтво визначається за такою формулою:

Vki = Hkkyiv(sev) х Ni,

де Hkkyiv(sev) - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості видатків на культуру і мистецтво для мм. Києва і Севастополя в розрахунку на одного жителя;

Ni - чисельність наявного населення адміністративно-територіальної одиниці станом на 1 січня року, що передує планованому.

39. Для бюджету міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджету району розрахунковий показник обсягу видатків на культуру і мистецтво визначається за такою формулою:

Vki = Hkm(r) х Ni + Vkgi,

де Hkm(r) - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості видатків на культуру і мистецтво міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення або району в розрахунку на одного жителя;

Vkgi - обсяг додаткових видатків бюджету адміністративно-територіальної одиниці, до складу якої входять населені пункти, які за статусом віднесені до гірських. Ці видатки визначаються за окремим розрахунком.

Розрахунок показника обсягу видатків на фізичну культуру і спорт

40. Розрахунковий показник обсягу видатків на фізичну культуру і спорт (Vf) визначається з урахуванням чисельності наявного населення адміністративно-територіальної одиниці та питомої ваги зазначених видатків бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів (45 відсотків), бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районів (55 відсотків) у загальній сумі видатків на фізичну культуру і спорт бюджетів адміністративно-територіальних одиниць за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених місцевими радами на 2003 рік, а також кількості спортсменів постійного складу шкіл вищої спортивної майстерності відповідно до плану комплектування та спискового складу, затвердженого Мінсім'ямолодьспортом на бюджетний період, що передує планованому.

41. Розрахунковий показник обсягу видатків на фізичну культуру і спорт місцевих бюджетів визначається за такими формулами:

1) для бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету:

Vfi = 0,45 Hf х Ni + Vsvsm + Vfgi;

2) для бюджету міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджету району:

Vfi = 0,55 Hf х Ni + Vfgi

3) для бюджету мм. Києва і Севастополя:

Vfkyiv(sev) = Hf x Ni + Vsvsm,

де Hf - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на фізичну культуру і спорт усіх місцевих бюджетів у розрахунку на одного жителя;

Ni - наявне населення адміністративно-територіальної одиниці станом на 1 січня року, що передує планованому;

Vsvsm - обсяг додаткових видатків на школи вищої спортивної майстерності, який обчислюється за такою формулою:

Vsvsm = Hsp x Usp,

де Hsp - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості одного спортсмена постійного складу шкіл вищої спортивної майстерності;

Usp - кількість спортсменів постійного складу шкіл вищої спортивної майстерності відповідно до плану комплектування та спискового складу, затвердженого Мінсім'ямолодьспортом на бюджетний період, що передує планованому;

 

Vfgi - обсяг додаткових видатків бюджету адміністративно-територіальної одиниці, до складу якої входять населені пункти, які за статусом віднесені до гірських. Ці видатки визначаються за окремим розрахунком.

411. Пункт 411 виключено

412. Пункт 412 виключено
 

413. Пункт 413 виключено

414. Пункт 414 виключено

Розрахунок показника обсягу видатків на інші заходи

42. Пункт 42 виключено

42. Пункт 42 виключено

43. Пункт 43 виключено

43. Пункт 43 виключено

44. Пункт 44 виключено

44. Пункт 44 виключено

 

Розрахунок показника обсягу видатків на інші заходи

45. Розрахунковий показник обсягу видатків місцевих бюджетів на інші заходи (Vdi) визначається за окремим розрахунком для бюджету Автономної Республіки Крим та бюджету міста Севастополя з урахуванням особливостей формування цих бюджетів, визначених статтею 67 Бюджетного кодексу України, та необхідності забезпечення стабільності міжбюджетних відносин.

(абзац перший пункту 45 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 р. N 1157)

На планований бюджетний період для бюджету Автономної Республіки Крим показник видатків на здійснення повноважень відповідно до Закону України "Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим" визначено у сумі 67,3 млн. гривень.

(абзац другий пункту 45 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 р. N 1157,
від 23.04.2010 р. N 327)

Абзац третій пункту 45 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 27.12.2008 р. N 1157)

На планований бюджетний період для бюджету м. Севастополя показник специфічних видатків згідно із законом, що встановлює особливий статус м. Севастополя, визначено у сумі 30 млн. гривень.

Абзац п'ятий пункту 45 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 27.12.2008 р. N 1157)

На планований бюджетний період для бюджету м. Києва показник видатків на виконання столичних функцій відповідно до Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" визначено у сумі 300 млн. гривень.

(пункт 45 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.04.2010 р. N 327)

451. Пункт 451 виключено 

46. Розрахунковий показник обсягу нерозподіленого резерву коштів бюджету адміністративно-територіальної одиниці (Vhi) визначається за такою формулою:

Vhi = (Vyi + Vzi + Voi + Vsi + Vki + Vfi) х Kb,

(формула пункту 46 у редакції постанов
 Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 р. N 1157,
від 23.04.2010 р. N 327)

де Kb - коефіцієнт, що визначає обсяг нерозподіленого резерву коштів бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету, бюджету мм. Києва та Севастополя, бюджету міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і бюджету району. На планований бюджетний період Kb дорівнює 0,005.

(абзац другий пункту 46 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 23.04.2010 р. N 327)

Розділ виключено 

(розділ із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 р. N 1157
,
виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 23.04.2010 р. N 327)

Розділ виключено 

(Формулу доповнено розділом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 р. N 1157
,
розділ виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.04.2010 р. N 327)

(Формула із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України
від 22.11.2001 р. N 1569
,
від 27.12.2001 р. N 1746
,
від 14.09.2002 р. N 1382
,
від 09.09.2003 р. N 1426
,
від 12.12.2003 р. N 1761
,
від 14.09.2004 р. N 1203
,
від 13.12.2004 р. N 1652
,
від 31.12.2004 р. N 1787
,
від 23.03.2005 р. N 196
,
від 14.09.2005 р. N 911
,
від 28.12.2005 р. N 1296
,
від 16.09.2006 р. N 1318
,
від 12.12.2006 р. N 1704
,
від 05.09.2007 р. N 1108
,
від 21.11.2007 р. N 1362
,
від 24.12.2007 р. N 1405
,
від 13.09.2008 р. N 845
,
дію Формули відновлено у редакції, що діяла на день набрання чинності
 
постановою Кабінету Міністрів України від 24.12.2007 р. N 1405,
згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 26.11.2008 р. N 1036)

____________

Опрос