Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании Комиссии по вопросам неплатежеспособности

КМ Украины
Постановление КМ от 12.09.2001 № 1181
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 вересня 2001 р. N 1181

Київ

Про утворення Комісії з питань неплатоспроможності

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 29 січня 2003 року N 129

Постанова втратила чинність
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 18 серпня 2005 року N 753)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Утворити Комісію з питань неплатоспроможності у складі, що додається.

2. Затвердити Положення про Комісію з питань неплатоспроможності (додається).

 

Прем'єр-міністр України 

А. КІНАХ 

 Інд. 18 

 

СКЛАД
Комісії з питань неплатоспроможності  

АЗАРОВ
Микола Янович

- Перший віце-прем'єр-міністр України, Міністр фінансів, голова Комісії 

КАЛЬНІЧЕНКО
Ігор Вікторович 

- заступник Голови Державної податкової адміністрації, заступник голови Комісії 

РЕГУРЕЦЬКИЙ
Василь Васильович 

- заступник Міністра фінансів, заступник голови Комісії 

ШЛАПАК
Олександр Віталійович 

- Міністр економіки та з питань європейської інтеграції, заступник голови Комісії 

АКСЬОНОВ
Анатолій Миколайович 

- перший заступник директора виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (за згодою) 

ЄФІМЕНКО
Леонід Васильович 

- заступник Міністра юстиції 

КОРОНЕВСЬКИЙ
Валентин Максимович 

- заступник Голови правління Пенсійного фонду 

ЛЬОВОЧКІН
Сергій Володимирович 

- референт Президента України (за згодою) 

МЕЛЬНИК
Владислав Олегович 

- завідуючий відділом Головного управління з питань економічної політики Адміністрації Президента України (за згодою) 

РУСАЛІН
Костянтин Анатолійович 

- голова державної госпрозрахункової установи "Агентство з питань банкрутства" 

СКРИПНИК
Олена Петрівна 

- директор департаменту політики державного соціального страхування Мінпраці 

ТЬОТКІН
Володимир Іванович 

- директор Держнаглядпраці - Головний державний інспектор праці України 

УМАНСЬКИЙ
Ігор Іванович 

- керівник департаменту структурної політики Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції 

ЧЕЧЕТОВ
Михайло Васильович 

- перший заступник Голови Фонду державного майна 

ШЕЙКО
Олександр Петрович 

- заступник Голови Державної митної служби. 

(склад із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 р. N 129)

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з питань неплатоспроможності

1. Комісія з питань неплатоспроможності (далі - Комісія) є постійно діючим органом при Кабінеті Міністрів України.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. У своїй роботі Комісія взаємодіє з міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади.

4. Завданнями Комісії є забезпечення координації дій міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, пов'язаних із запобіганням банкрутству та виробленням єдиних підходів до проведення державної політики щодо визначення оптимальних шляхів відновлення платоспроможності містоутворюючих підприємств, підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, особливо небезпечних підприємств і суб'єктів природної монополії, що перебувають у державній власності або у статутному фонді яких частка державної власності перевищує 25 відсотків (далі - підприємства), а також у разі порушення справи про їх банкрутство.

5. Комісія:

1) бере участь у розгляді матеріалів, пов'язаних з аналізом фінансово-господарського стану підприємств, з метою виявлення боржників та своєчасного вжиття заходів для запобігання їх банкрутству;

2) вносить міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади пропозиції щодо розроблення актів законодавства з питань удосконалення процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом;

3) розглядає пропозиції міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо:

доцільності проведення досудової та судової санації підприємств;

визначення оптимальних шляхів реструктуризації та погашення заборгованості підприємств;

доцільності надання державної підтримки неплатоспроможним підприємствам;

4) приймає рішення щодо доцільності ініціювання порушення справ про банкрутство підприємств та рекомендує відповідним контролюючим органам видавати відповідно до законодавства довіреності державній госпрозрахунковій установі "Агентство з питань банкрутства" на право представляти у суді їх інтереси з питань задоволення підприємствами вимог щодо погашення заборгованості;

5) бере участь у розгляді планів санації підприємств;

6) бере участь у розгляді пропозицій, спрямованих на забезпечення захисту інтересів держави, удосконалення механізму взаєморозрахунків суб'єктів підприємницької діяльності у разі застосування до підприємств процедур стягнення боргів відповідно до законодавства.

6. Комісія має право:

залучати до участі в роботі Комісії працівників міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), які є фахівцями з питань, що належать до її компетенції;

одержувати в установленому порядку від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, інформацію і документи, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

утворювати у разі потреби тимчасові робочі та експертні групи з числа представників міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників);

інформувати громадськість через засоби масової інформації про діяльність Комісії.

7. Комісію очолює голова.

Голова та персональний склад Комісії затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Зміни до складу Комісії має право вносити у разі потреби голова.

8. Голова Комісії, його заступники та члени Комісії працюють на громадських засадах.

9. Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.

Регламент Комісії затверджується на її першому засіданні.

10. Засідання Комісії веде голова Комісії, а у разі його відсутності - один із заступників голови Комісії, призначений головою Комісії.

Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її складу.

Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

11. Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписує голова Комісії.

Члени Комісії, які мають особливу думку, можуть викласти її в письмовій формі з додатком до протоколу.

12. Рішення Комісії, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для розгляду міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади.

13. Організаційно-технічне забезпечення роботи Комісії здійснюється Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції.

____________

Опрос