Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О мерах по усилению государственного контроля за производством и оборотом спирта, алкогольных напитков и табачных изделий и взиманием акцизного сбора

КМ Украины
Постановление КМ от 07.08.2001 № 940
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 7 серпня 2001 р. N 940

Київ

Про заходи щодо посилення державного контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та справлянням акцизного збору

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 16 листопада 2001 року N 1552
,
 від 15 лютого 2002 року N 158
,
 від 25 січня 2006 року N 58
,
 від 24 січня 2007 року N 58
,
від 22 жовтня 2008 року N 954
,
від 13 травня 2009 року N 464
,
 від 10 серпня 2011 року N 850

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 18 червня 2014 року N 194)

(У тексті постанови слова "Державна податкова адміністрація" в усіх відмінках замінено словами "Державна податкова служба" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2011 року N 850)

На виконання Указу Президента України від 11 липня 2001 р. N 510 "Про посилення державного контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Утворити у складі Державної податкової служби Департамент контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів (далі - Департамент) як самостійний функціональний підрозділ з правами юридичної особи, у складі державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі - регіональні управління Департаменту з правами юридичної особи та їх територіальні підрозділи.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.01.2007 р. N 58)

2. Установити, що:

Департамент очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою Державної податкової служби за погодженням з Міністром фінансів. Регіональні управління очолюють начальники, які призначаються на посаду та звільняються з посади директором Департаменту.

(абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 25.01.2006 р. N 58,
 від 10.08.2011 р. N 850)

Департамент діє на підставі положення, що затверджується Головою Державної податкової служби, а його регіональні управління - на підставі положень, що затверджуються директором Департаменту.

(абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.01.2006 р. N 58)

3. Розмістити Департамент у м. Києві по вул. Б. Грінченка, 1, надавши йому приміщення на п'ятому поверсі повністю і кімнати 701 - 712.

4. Установити, що за умовами оплати праці та матеріально-побутового забезпечення прирівнюються:

(абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.01.2006 р. N 58)

абзац другий пункту 4 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 25.01.2006 р. N 58)

начальники регіональних управлінь - до начальників управлінь державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі - управління податкових адміністрацій), їх заступники - до заступників начальників управлінь податкових адміністрацій, керівні працівники і спеціалісти регіональних управлінь, службові обов'язки яких полягають у безпосередньому виконанні функцій, пов'язаних із здійсненням контролю за додержанням податкового законодавства, зокрема за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів податків, зборів (обов'язкових платежів), виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, - до відповідних категорій працівників управлінь податкових адміністрацій, інші керівні працівники і службовці - до відповідних категорій працівників державних податкових адміністрацій, які мають ранг державного службовця;

начальники територіальних підрозділів - до начальників управлінь, відділів державних податкових інспекцій, керівні працівники і спеціалісти територіальних підрозділів, службові обов'язки яких полягають у безпосередньому виконанні функцій, пов'язаних із здійсненням контролю за додержанням податкового законодавства, зокрема за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів податків, зборів (обов'язкових платежів), виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, - до відповідних категорій працівників зазначених управлінь, відділів, інші керівні працівники і службовці - до відповідних категорій працівників державних податкових інспекцій, які мають ранг державного службовця.

5. Віднести посади працівників Департаменту, його регіональних управлінь і територіальних підрозділів, які не мають спеціальних звань, до таких категорій посад державних службовців:

третя категорія - посади начальників управлінь і самостійних відділів Департаменту;

четверта категорія - посади заступників начальників управлінь і самостійних відділів, начальників та заступників начальників відділів у складі управлінь, начальників підвідділів у складі самостійних відділів Департаменту;

п'ята категорія - посади спеціалістів Департаменту; начальників управлінь і самостійних відділів, заступників начальників управлінь і самостійних відділів, начальників та заступників начальників відділів у складі управлінь, начальників підвідділів у складі самостійних відділів регіональних управлінь;

шоста категорія - посади керівників управлінь, відділів районних, районних у мм. Києві та Севастополі, міських (крім мм. Києва та Севастополя), міжрайонних та об'єднаних територіальних підрозділів; спеціалістів регіональних управлінь;

сьома категорія - посади спеціалістів районних, районних у мм. Києві та Севастополі, міських (крім мм. Києва та Севастополя), міжрайонних та об'єднаних територіальних підрозділів.

6. Пункт 6 втратив чинність 

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 16.11.2001 р. N 1552
,
втратив чинність згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.05.2009 р. N 464)

7. Пункт 7 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 22.10.2008 р. N 954)

8. Видатки на утримання Департаменту, його регіональних управлінь і територіальних підрозділів у 2001 році здійснити за рахунок коштів, призначених на утримання Державного департаменту регулювання виробництва та обігу алкоголю і тютюну, його територіальних підрозділів, що ліквідуються.

9. Державній податковій службі забезпечити виконання завдань щодо реалізації державної політики у сфері виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, здійснення міжгалузевої координації, зокрема:

(абзац перший пункту 9 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 24.01.2007 р. N 58)

участь в розробленні проектів державних програм, законів та інших нормативно-правових актів з питань виробництва, обігу (реалізації, експорту, імпорту, зберігання та транспортування) спирту етилового, коньячного і плодового (далі - спирт), алкогольних напоїв і тютюнових виробів, адміністрування акцизного збору;

організація у межах своїх повноважень виконання та узагальнення практики застосування законодавства;

здійснення контролю за додержанням законодавства у сфері виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

(абзац четвертий пункту 9 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 24.01.2007 р. N 58)

здійснення контролю за виробництвом та обігом спирту, виноматеріалів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів і сировини, додержанням норм втрат та виходу спирту, алкогольних напоїв суб'єктами підприємницької діяльності, які виробляють, імпортують, експортують, зберігають, транспортують та реалізують таку продукцію, а також додержанням стандартів, технічних умов, рецептур, регламентів та технологічних інструкцій на виробництво спирту, виноматеріалів, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, забезпечення розподілу спирту між споживачами в установленому порядку з оформленням нарядів на одержання та здійснення контролю за його цільовим використанням;

затвердження норм втрат та виходу спирту, виноматеріалів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, порядку їх розроблення і застосування, погодження стандартів, технічних умов, рецептур, регламентів та технологічних інструкцій на виробництво зазначеної продукції;

ліцензування діяльності суб'єктів підприємницької діяльності з виробництва спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, оптової торгівлі спиртом, оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами; зупинення дії та анулювання виданих ним ліцензій; надання згоди Міністерству економічного розвитку і торгівлі на видачу ліцензій на експорт та імпорт спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів у встановленому порядку;

(абзац сьомий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 р. N 158,
 від 10.08.2011 р. N 850)

застосування у випадках, передбачених законодавством, фінансових санкцій до суб'єктів підприємницької діяльності за порушення законодавства з ліцензування, виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

запобігання незаконному виробництву та обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів на території України;

внесення пропозицій щодо встановлення мінімальних цін на спирт, виноматеріали, алкогольні напої і тютюнові вироби;

сприяння розвитку спиртової, лікеро-горілчаної та виноробної промисловості.

10. Міністерству фінансів:

внести в установленому порядку відповідні зміни до річного розпису призначень Державного бюджету України на 2001 рік;

передбачати починаючи з 2002 року у складі видатків Державної податкової служби кошти на утримання Департаменту.

11. Ліквідувати Державний департамент регулювання виробництва та обігу алкоголю і тютюну.

12. Міністерству фінансів і Державній податковій службі:

утворити ліквідаційну комісію та у двомісячний термін ліквідувати Державний департамент регулювання виробництва та обігу алкоголю і тютюну;

здійснити заходи щодо передачі в установленому порядку Державній податковій службі майна, яке залишиться після ліквідації Державного департаменту регулювання виробництва та обігу алкоголю і тютюну, його територіальних підрозділів.

13. У позиції 27 переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. N 1698 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 46, ст. 2001), слово "Держалкогольтютюн" замінити словами "Департамент з питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів".

14. Державній податковій службі разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади подати пропозиції щодо приведення у відповідність з цією постановою актів Кабінету Міністрів України.

15. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2000 р. N 690 "Про утворення Державного департаменту регулювання виробництва та обігу алкоголю і тютюну" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 17, ст. 708);

постанову Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2000 р. N 1514 "Про затвердження Положення про Державний департамент регулювання виробництва та обігу алкоголю і тютюну" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 41, ст. 1747).

 

Прем'єр-міністр України

А. КІНАХ

Інд. 34

Опрос