Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внедрении системы сбора, заготовки и утилизации отходов как вторичного сырья

КМ Украины
Постановление КМ, Тарифы от 26.07.2001 № 915
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 липня 2001 р. N 915

Київ

Про впровадження системи збирання, заготівлі та утилізації відходів як вторинної сировини

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 25 липня 2002 року N 1069
,
 від 26 липня 2002 року N 1084
,
від 26 листопада 2003 року N 1844
,
 від 17 березня 2004 року N 324
,
від 20 травня 2009 року N 508

Дію абзацу другого пункту 5 цієї постанови
 зупинено Указом Президента України
 від 8 вересня 2009 року N 718/2009

Припинено конституційне провадження у справі за конституційним
 поданням Президента України
щодо відповідності Конституції України
 (конституційності) абзацу другого пункту 5 цієї постанови
 Ухвалою Конституційного Суду України від 3 березня 2010 року N 15-уп/2010

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 7 вересня 2011 року N 968
,
від 17 вересня 2014 року N 470

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 18 березня 2015 року N 128)

Додатково див.
 конституційне подання Президента України
 від 8 вересня 2009 року
,
оголошення
 ("Офіційний вісник України", N 87, 20 листопада 2009 р.
,
"Офіційний вісник України", N 93, 11 грудня 2009 р.
,
"Офіційний вісник України", N 94, 14 грудня 2009 р.
,
"Офіційний вісник України", N 94, 14 грудня 2009 р.
,
"Офіційний вісник України", N 94, 14 грудня 2009 р.)
,
ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 14 грудня 2009 року
,
 оголошення
("Офіційний вісник України", N 98, 28 грудня 2009 р.
,
"Офіційний вісник України", N 41, 11 червня 2010 р.
,
 "Офіційний вісник України", N 82, 5 листопада 2012 р.)
,
 постанову Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 28 листопада 2012 року
,
ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 28 листопада 2012 року

(У назві і тексті постанови слова "сортування, транспортування, переробки" замінено словом "заготівлі"; у тексті постанови слова "сортування, перевезення, переробки" замінено словом "заготівлі", а слова "тара (упаковка)" в усіх відмінках замінено словами "тара і пакувальні матеріали" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 року N 508)

З метою створення умов для організації збирання, заготівлі та утилізації відходів як вторинної сировини, а також зменшення негативного впливу відходів на довкілля Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства економіки щодо перетворення державної компанії з переробки та утилізації використаної тари й упаковки "Укртарапереробка" в державну компанію "Укрекокомресурси" (далі - Компанія) з віднесенням її до сфери управління Міністерства економіки та покладенням на неї виконання функцій щодо розроблення і організації впровадження системи збирання, заготівлі та утилізації відходів, у тому числі використаної тари і пакувальних матеріалів вітчизняного та імпортного виробництва, як вторинної сировини.

2. Затвердити тарифи на послуги із збирання, заготівлі та утилізації використаної тари і пакувальних матеріалів у такому розмірі:

Зазначені тарифи вводяться в дію після затвердження порядку збирання, заготівлі та утилізації використаної тари і пакувальних матеріалів та порядку здійснення контролю за тарою і пакувальними матеріалами, у якій надходять імпортні товари, що підлягають митному оформленню в режимі випуску у вільний обіг на території України, і застосовуються до загального обсягу тари і пакувальних матеріалів, яка використовується для пакування, перевезення, у тому числі у разі імпортування продукції в тарі і пакувальних матеріалах.

(пункт 2 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 26.07.2002 р. N 1084
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 26.11.2003 р. N 1844)

3. Установити такі мінімальні норми утилізації використаних тари і пакувальних матеріалів для підприємств, установ, організацій усіх форм власності у відсотках загальної маси тари і пакувальних матеріалів, які вони використовують в Україні або імпортують разом з продукцією: 2009 рік - 25, 2010 рік - 30, 2011 рік і наступні роки - 35.

(пункт 3 у редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 26.07.2002 р. N 1084
,
 від 26.11.2003 р. N 1844,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 17.03.2004 р. N 324
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 20.05.2009 р. N 508)

4. Дія цієї постанови не поширюється на тару і пакувальні матеріали експортної продукції, хліба, хлібобулочних виробів та молока сирого, молочної сировини, молочних продуктів, продукції гуманітарної і технічної допомоги.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 р. N 470)

5. Установити, що підприємства, установи та організації усіх форм власності, які використовують в Україні тару і пакувальні матеріали або імпортують їх разом з продукцією, зобов'язані:

самостійно з дотриманням вимог законодавства забезпечити приймання та утилізацію використаних тари і пакувальних матеріалів відповідно до встановлених пунктом 3 цієї постанови мінімальних норм утилізації або укласти з Компанією договори про організацію їх збирання, заготівлі та утилізації з оплатою послуг за тарифами, затвердженими пунктом 2 цієї постанови;

забезпечити виконання встановлених пунктом 3 цієї постанови норм утилізації, незалежно від того, самостійно чи на підставі укладених договорів вони здійснюють збирання і заготівлю використаних тари і пакувальних матеріалів;

подавати щороку до 10 грудня територіальним органам Міністерства охорони навколишнього природного середовища інформацію про обсяги використаних ними тари і пакувальних матеріалів.

Кошти, що надходять як плата за послуги з організації збирання, заготівлі та утилізації використаних тари і пакувальних матеріалів відповідно до цієї постанови, зараховуються на спеціальний рахунок, відкритий Компанією в Державному казначействі, і використовуються в порядку та за напрямами, визначеними Кабінетом Міністрів України.

Контроль за цільовим використанням зазначених коштів здійснюється Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами та наглядовою радою, персональний склад якої затверджується Кабінетом Міністрів України.

(абзац шостий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 р. N 968)

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.07.2002 р. N 1084
,
 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 26.11.2003 р. N 1844
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 17.03.2004 р. N 324
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 20.05.2009 р. N 508)

6. Міністерству економіки:

а) за погодженням з Антимонопольним комітетом розробити та затвердити у місячний термін:

статут Компанії, в якому, зокрема, передбачити створення технічної ради з представників заінтересованих центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій для забезпечення прозорості і громадського контролю в частині використання коштів та реалізації інвестиційних проектів на конкурсних засадах;

порядок збирання, заготівлі та утилізації використаної тари і пакувальних матеріалів;

б) разом з Державною митною службою розробити та затвердити в місячний термін порядок здійснення митного оформлення імпортних товарів у тарі і пакувальних матеріалах;

в) подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо:

впровадження систем збирання, переробки та утилізації інших відходів як вторинної сировини, крім використаної тари і пакувальних матеріалів;

удосконалення законодавства стосовно відповідальності за правопорушення у сфері поводження з відходами тари і пакувальних матеріалів;

перетворення Компанії у відкрите акціонерне товариство;

г) забезпечити проведення аналізу стану справ у сфері поводження з відходами як вторинною сировиною, в тому числі з використаною тарою і пакувальними матеріалами, і подати Кабінетові Міністрів України пропозиції з метою поліпшення діяльності у цій сфері.

7. Державній митній службі щокварталу надавати Міністерству охорони навколишнього природного середовища інформацію щодо митного оформлення імпортних товарів у тарі і пакувальних матеріалах.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 р. N 508)

8. Державному комітетові стандартизації, метрології та сертифікації забезпечити:

перегляд до 1 січня 2002 р. державних стандартів щодо якісних і кількісних характеристик пакувальних матеріалів;

розроблення і затвердження до 1 грудня 2002 р. державного стандарту на маркування пакувальних матеріалів.

Міністерству економіки і Міністерству фінансів передбачити і виділити кошти для фінансування зазначених робіт. 

9. Міністерству охорони навколишнього природного середовища здійснювати контроль за виконанням вимог цієї постанови підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, які використовують тару і пакувальні матеріали для пакування, транспортування продукції або імпортують продукцію в тарі і пакувальних матеріалах.

(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 26.07.2002 р. N 1084,
від 20.05.2009 р. N 508)

10. Міністерству освіти і науки передбачати ознайомлення учнів загальноосвітніх навчальних закладів з основами поводження з твердими побутовими відходами.

11. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

 

Прем'єр-міністр України 

А. КІНАХ 

Інд. 33

 

ТАРИФИ
на послуги із збирання, сортування, транспортування, переробки та утилізації використаної тари (упаковки)

Тарифи виключено
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 20 травня 2009 року N 508)

____________

Опрос