Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Типовое положение о кадровой службе органа исполнительной власти

КМ Украины
Постановление КМ от 26.07.2001 № 876
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 липня 2001 р. N 876

Київ

Про внесення змін до Типового положення про кадрову службу органу виконавчої влади

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 22 липня 2016 року N 465)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Внести до Типового положення про кадрову службу органу виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1996 р. N 912 (ЗП України, 1996 р., N 16, ст. 434; Офіційний вісник України, 1998 р., N 52, ст. 1955), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України 

А. КІНАХ 

Інд. 19

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Типового положення про кадрову службу органу виконавчої влади

1. Пункт 1 викласти у такій редакції:

"1. У міністерстві, іншому центральному та місцевому органі виконавчої влади залежно від чисельності працівників апарату, підпорядкованих органів, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління, а також від обсягу, характеру та складності кадрової роботи утворюється відповідний структурний підрозділ - департамент, управління, відділ, сектор, служба кадрів або вводиться посада спеціаліста з цих питань (далі - кадрова служба).

В обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях у складі апарату утворюється відділ кадрової роботи та з питань державної служби, в районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях - відділ організаційної та кадрової роботи (далі - кадрова служба)".

2. У пункті 2 слово "Мінсоцзахисту" замінити словами "Пенсійного фонду".

3. Пункт 3 викласти у такій редакції:

"3. Основним завданням кадрової служби є:

реалізація державної політики у сфері державної служби та з питань кадрової роботи;

здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;

задоволення потреби в кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання;

прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар'єри, забезпечення їх безперервного навчання;

документальне оформлення проходження державної служби та трудових відносин".

4. У пункті 4:

1) підпункт 3 доповнити словами "а також методичне та інформаційне забезпечення роботи кадрових служб підпорядкованих установ";

2) у підпункті 5 слова "і контролює виконання особистих річних планів його підготовки" виключити;

3) у підпункті 6 слово "галузевими" замінити словом "підвідомчими";

4) підпункт 7 викласти у такій редакції:

"7) вивчає разом з іншими підрозділами особисті, професійні, ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад в апараті органу виконавчої влади, попереджує їх про встановлені законодавством обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та проходженням державної служби, ознайомлює із Загальними правилами поведінки державного службовця, контролює добір і розстановку кадрів в апараті органу виконавчої влади та підпорядкованих установах";

5) у підпункті 18 слова "забезпечує збереження дипломатичних паспортів та службових паспортів" виключити;

6) підпункт 20 викласти у такій редакції:

"20) здійснює організаційне забезпечення і бере участь у роботі атестаційної комісії та проведенні щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов'язків, а також контролює проведення цієї роботи у підпорядкованих установах";

7) підпункт 23 доповнити словами "якщо ці функції не покладено на інший підрозділ";

8) доповнити пункт підпунктами 231 - 235 такого змісту:

"231) проводить разом з іншими підрозділами роботу щодо укладення, продовження терміну дії, розірвання контрактів з керівниками державних підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління органу виконавчої влади, а також бере участь у здійсненні організаційних заходів з перевірки виконання умов та показників контрактів;

232) забезпечує планування службової кар'єри та аналізує ефективність роботи персоналу;

233) здійснює разом з іншими підрозділами заходи щодо впровадження та використання у межах компетенції відповідного органу виконавчої влади складових єдиної державної комп'ютерної системи "Кадри" та Генерального реєстру контрактів з керівниками державних підприємств, установ і організацій та головами правлінь акціонерних товариств, контрольний пакет акцій яких належить державі;

234) здійснює організаційні заходи щодо своєчасного щорічного подання державними службовцями відомостей про доходи, зобов'язання фінансового характеру та належне їм майно, в тому числі і за кордоном, щодо себе і членів своєї сім'ї (декларування доходів);

235) розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян, надає роз'яснення, веде прийом громадян з питань, що належать до компетенції кадрової служби".

5. Пункт 7 викласти у такій редакції:

"7. Кадрова служба підпорядковується:

у міністерстві - державному секретарю міністерства;

в інших центральних органах виконавчої влади - керівнику органу виконавчої влади або за рішенням керівника - одному з його заступників;

у місцевих органах виконавчої влади - керівнику органу виконавчої влади або за рішенням керівника - одному з його заступників чи керівнику апарату".

6. Пункт 8 викласти у такій редакції:

"8. Структура, чисельність працівників та Положення про кадрову службу затверджуються відповідно до законодавства і мають забезпечувати якісне виконання покладених на кадрову службу завдань і функцій".

7. Абзац перший пункту 9 викласти у такій редакції:

"9. На посади керівника кадрової служби, його заступника та спеціалістів кадрової служби призначаються особи з відповідним рівнем кваліфікації згідно з Довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців. До роботи у кадровій службі залучаються психологи, соціологи".

____________

Опрос