Идет загрузка документа (69 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Порядке предоставления специальных разрешений на эксплуатацию радиоэлектронных средств дипломатическими представительствами, консульскими учреждениями иностранных государств, представительствами международных организаций в Украине

КМ Украины
Постановление КМ от 11.07.2001 № 818
редакция действует с 29.12.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 липня 2001 р. N 818

Київ

Про Порядок надання спеціальних дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів дипломатичними представництвами, консульськими установами іноземних держав, представництвами міжнародних організацій в Україні

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 12 квітня 2006 року N 509
,
 від 11 липня 2012 року N 613
,
від 25 лютого 2015 року N 70
,
від 23 грудня 2015 року N 1105

(У назві і тексті постанови та Порядку, затвердженого зазначеною постановою, слова "дозвіл на використання радіоелектронного засобу" в усіх відмінках та формах числа замінено словами "дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу" у відповідному відмінку та числі, а слова "Державний комітет зв'язку та інформатизації", "Держкомзв'язку" та "Міжвідомча комісія з питань ліцензування використання радіочастот при Держкомзв'язку" - словами "Національна комісія з питань регулювання зв'язку" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2006 року N 509)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок надання спеціальних дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів дипломатичними представництвами, консульськими установами іноземних держав, представництвами міжнародних організацій в Україні (додається).

2. Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, вжити заходів до забезпечення отримання дипломатичними представництвами, консульськими установами іноземних держав, представництвами міжнародних організацій в Україні спеціальних дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів згідно із затвердженим цією постановою Порядком.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.07.2012 р. N 613)

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 16 червня 1999 р. N 1049 "Про Порядок надання спеціальних дозволів на використання радіочастот дипломатичним представництвам, консульським установам іноземних держав, представництвам міжнародних організацій в Україні" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 24, ст. 1116).

 

Прем'єр-міністр України 

А. КІНАХ 

Інд. 21

 

ПОРЯДОК
надання спеціальних дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів дипломатичними представництвами, консульськими установами іноземних держав, представництвами міжнародних організацій в Україні

(У тексті Порядку слова "Український державний центр радіочастот та нагляду за зв'язком" в усіх відмінках замінено словами "Український державний центр радіочастот" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2006 року N 509)

(У тексті Порядку слова "Національна комісія з питань регулювання зв'язку", "Державна інспекція зв'язку" і "Комісія" в усіх відмінках замінено словом "НКРЗІ" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2012 року N 613)

1. Цей Порядок визначає процедуру надання, анулювання, продовження терміну дії спеціальних дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів фіксованого короткохвильового радіозв'язку та супутникового зв'язку посольствами (нунціатурами), місіями (інтернунціатурами) або іншими дипломатичними представництвами іноземних держав в Україні, генеральними консульствами, консульствами, віце-консульствами або консульськими агентствами іноземних держав (у тому числі консульськими установами, що очолюються почесними консульськими посадовими особами), створеними відповідно до Віденської конвенції від 18 квітня 1961 р. про дипломатичні зносини та Віденської конвенції від 24 квітня 1963 р. про консульські зносини, представництвами міжнародних міжурядових чи міжнародних неурядових організацій в Україні, створеними згідно з міжнародними договорами, в яких бере участь Україна (далі - представництва), та процедуру оформлення тимчасових спеціальних дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів на території України для забезпечення проведення візитів іноземних делегацій на чолі з керівниками держав, урядів, парламентів (далі - офіційні делегації) та для забезпечення діяльності в Україні спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) і Консультативної місії Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки України.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 25.02.2015 р. N 70,
від 23.12.2015 р. N 1105)

2. Використання радіоелектронних засобів (далі - РЕЗ) представництвами здійснюється на підставі спеціального дозволу.

Для отримання спеціального дозволу на використання РЕЗ фіксованого короткохвильового радіозв'язку (далі - радіозв'язку) та супутникового зв'язку представництво або уряд держави, яка його акредитує, міжнародна організація звертається з нотою до МЗС. До ноти додаються викладені українською мовою заява за формою згідно з додатком 1 і такі документи (у восьми примірниках):

пояснювальна записка з докладними відомостями про призначення РЕЗ, копія фрагмента карти масштабу 1:100000, на якій позначено місце встановлення РЕЗ із зазначенням географічних координат;

картка тактико-технічних даних РЕЗ, заповнена за формою згідно з додатком 2;

для земних станцій супутникового зв'язку - відповідна заява за формою згідно з додатком 3;

для РЕЗ радіозв'язку - відповідна заява за формою згідно з додатком 4;

схема організації зв'язку з визначенням загальної кількості РЕЗ, місць їх розташування та рознесення між ними, азимутів спрямування випромінювання, висоти підвішування антен.

Крім того, до заяви додаються (в одному примірнику):

гарантійний лист заявника про оплату вартості послуг з погодження радіочастот, розрахунків електромагнітної сумісності РЕЗ, надання спеціального дозволу, а також виконання робіт або надання послуг, пов'язаних з державним наглядом за використанням РЕЗ, за формою згідно з додатком 5;

копія санітарного паспорта джерела випромінювання електромагнітної енергії, виданого МОЗ, за формою згідно з додатком 6.

3. У тижневий термін МЗС розглядає ноту і визначає доцільність надання спеціального дозволу з урахуванням умов взаємності.

Свої висновки разом із заявою та іншими матеріалами, надісланими представництвом, МЗС направляє до Українського державного центру радіочастот (далі - Центр).

Загальний термін розгляду заяви представництва і надання йому спеціального дозволу не повинен перевищувати 4 місяці з дня її реєстрації.

4. Центр:

протягом трьох діб перевіряє наявність та правильність оформлення поданих документів і реєструє заяву з комплектом документів;

розглядає заяву, проводить експертизу документів, які надійшли;

визначає радіочастоти, які можуть бути погоджені, та проводить розрахунки електромагнітної сумісності РЕЗ;

у термін не пізніше 10 діб направляє на погодження визначені радіочастоти до Генерального штабу Збройних Сил, а у разі потреби - до заінтересованих центральних органів виконавчої влади;

у разі потреби здійснює міжнародну координацію заявлених радіочастот.

5. Генеральний штаб Збройних Сил, центральні органи виконавчої влади, які беруть участь у погодженні використання радіочастот, зобов'язані протягом 50 діб з дати отримання заяви повідомити Центр про своє рішення.  

6. Центр після отримання результатів погодження оформляє їх в установленому порядку і протягом 3 місяців з дня реєстрації заяви подає на розгляд до НКРЗІ.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.07.2012 р. N 613)

7. НКРЗІ у двотижневий термін розглядає подані документи і приймає рішення щодо надання спеціального дозволу або відмову в його наданні з обґрунтуванням причин відмови.

На засідання НКРЗІ запрошується представник МЗС.

8. Центр у триденний термін письмово інформує МЗС про рішення НКРЗІ.

9. МЗС у п'ятиденний термін з дня підписання протоколу засідання НКРЗІ письмово інформує представництво про рішення НКРЗІ.

10. У разі прийняття НКРЗІ позитивного рішення Центр надсилає у тижневий термін з дня підписання протоколу засідання НКРЗІ до представництва рахунок на сплату ним вартості послуг, пов'язаних з наданням спеціального дозволу.

Оплата представництвом вартості послуг, пов'язаних з наданням спеціального дозволу, здійснюється за встановленими тарифами, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, в яких бере участь Україна.

11. Протягом трьох діб з дня отримання копії платіжного документа, що засвідчує оплату представництвом у тридцятиденний термін вартості послуг, пов'язаних з наданням спеціального дозволу, Центр оформляє спеціальний дозвіл за формою згідно з додатком 7, реєструє і надсилає перший його примірник до МЗС. Другий примірник спеціального дозволу зберігається в Центрі.

Представництво, отримавши спеціальний дозвіл, сплачує в установленому законодавством порядку збір за використання радіочастотного ресурсу України (у разі, коли такий вид платежу застосовується або може бути застосований до аналогічного представництва України в цій державі).

12. Термін дії спеціального дозволу встановлюється рішенням НКРЗІ для кожного представництва окремо, але не може бути меншим трьох років.

13. Для продовження терміну дії спеціального дозволу представництво, не пізніше ніж за 3 місяці до закінчення терміну його дії звертається до МЗС з відповідною нотою, до якої додається викладена українською мовою заява за формою згідно з додатком 8.

МЗС надсилає заяву представництва до Центру, який розглядає її протягом не більш як 30 діб від дати отримання і передає заяву разом із своїми висновками щодо можливості продовження терміну дії спеціального дозволу на розгляд НКРЗІ.

НКРЗІ у двотижневий термін розглядає подані документи і приймає рішення щодо продовження терміну дії спеціального дозволу.

На засідання НКРЗІ запрошується представник МЗС.

У разі прийняття НКРЗІ рішення про продовження терміну дії спеціального дозволу Центр протягом 5 діб з дня підписання протоколу засідання НКРЗІ оформляє спеціальний дозвіл, реєструє його і надсилає до МЗС.

МЗС у тижневий термін з дня отримання від Центру спеціального дозволу надсилає його представництву.

За умови своєчасного подання заяви на продовження терміну дії спеціального дозволу плата за його оформлення не справляється, а відшкодовується лише вартість бланка. У разі несвоєчасного подання представництвом зазначеної заяви справляється плата у розмірі 40 відсотків вартості послуг згідно з установленими тарифами.

14. НКРЗІ може відмовити представництву в продовженні терміну дії спеціального дозволу у разі порушення ним встановленого законодавством порядку використання радіочастот, про що МЗС протягом 5 діб з дня підписання протоколу засідання НКРЗІ письмово повідомляє представництво.

15. Для організації зв'язку іншого призначення представництво повинно звертатися до відповідних операторів зв'язку.

16. З метою забезпечення проведення візитів офіційних іноземних делегацій представництво або уряд держави, яка його акредитує, звертається з нотою до МЗС про надання спеціального дозволу на тимчасове використання на території України радіоелектронних засобів із зазначенням необхідних номіналів частот. До ноти додається викладена українською мовою заява за формою згідно з додатком 9 (у восьми примірниках).

17. Заява подається за один місяць до початку проведення візиту офіційної делегації (у виняткових випадках - не пізніше 10 діб). МЗС протягом однієї доби надсилає свої висновки разом із заявою представництва до Центру.

Центр перевіряє правильність оформлення та відповідність поданих документів законодавству, реєструє заяву і протягом однієї доби надсилає її копію на погодження до Генерального штабу Збройних Сил.

18. Генеральний штаб Збройних Сил і Центр позачергово розглядають заяву і протягом не більш як 7 діб приймають рішення щодо погодження використання радіочастот.

У разі позитивного рішення Центр оформляє тимчасовий спеціальний дозвіл за формою згідно з додатком 10, реєструє його і протягом доби надсилає до МЗС.

МЗС не пізніше однієї доби до визначеного в заяві терміну надсилає представництву тимчасовий спеціальний дозвіл.

Тимчасовий спеціальний дозвіл надається на час підготовки та проведення візитів офіційних іноземних делегацій.

У разі неможливості погодження використання заявлених радіочастот Центр звертається до НКРЗІ з проханням запровадити оперативні тимчасові обмеження на використання заявлених радіочастот діючими РЕЗ.

19. НКРЗІ приймає рішення про необхідність запровадження обмежень і повідомляє Центр, Генеральний штаб Збройних Сил та МЗС про необхідність здійснення заходів щодо запровадження оперативних тимчасових обмежень на використання замовлених радіочастот діючими РЕЗ.

У разі неможливості запровадження обмежень Центр протягом доби надсилає до МЗС лист з обґрунтуванням причин відмови у видачі тимчасового спеціального дозволу.

191. Використання радіочастотного ресурсу України для забезпечення діяльності в Україні спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), Консультативної місії Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки України здійснюється на підставі тимчасових спеціальних дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів на території України, оформлених за процедурою, встановленою пунктами 16 - 19 цього Порядку.

(Порядок доповнено пунктом 191 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.02.2015 р. N 70
,
пункт 191 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. N 1105)

20. Нагляд за дотриманням представництвом встановлених спеціальним (тимчасовим спеціальним) дозволом умов використання радіочастот здійснюється НКРЗІ.

(пункт 20 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.04.2006 р. N 509)

21. У разі порушення представництвом встановленого законодавством порядку використання радіочастот НКРЗІ письмово через МЗС повідомляє представництво про необхідність термінового вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень.

(абзац перший пункту 21 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2006 р. N 509)

У разі невжиття протягом встановленого в повідомленні терміну заходів щодо усунення порушень НКРЗІ розглядає питання про анулювання спеціального дозволу. Рішення НКРЗІ у тижневий термін доводиться через МЗС до представництва.

(абзац другий пункту 21 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 12.04.2006 р. N 509,
 від 11.07.2012 р. N 613)

22. Спірні питання, що виникають під час надання, анулювання, продовження терміну дії спеціальних дозволів, а також під час використання представництвами РЕЗ в Україні, розглядаються відповідно до законодавства України.

 

ЗАЯВА
на отримання спеціального дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу радіо- або супутникового зв'язку

N ________ 

від "___" ______________ 200_ р. 

Заявник ________________________________________________________
            (назва дипломатичного представництва, консульської установи іноземної держави,
________________________________________________________________
                                    представництва міжнародної організації в Україні) 

Місцезнаходження _______________________________________________
                                                                                                  (адреса) 
________________________________________________________________
Телефон ________________________ Факс ___________________________

Місце використання РЕЗ ___________________________________________
                                                                      (назва населеного пункту, географічні координати
_________________________________________________________________
                                               розташування РЕЗ, висота підвішування антени) 

Вид зв'язку _______________________________________________________

Характеристика основного обладнання, яке планується використовувати для організації зв'язку
_________________________________________________________________
                          (тип, потужність, клас випромінювання, чутливість приймача, 
_________________________________________________________________
                                              швидкість передавання інформації тощо)
_________________________________________________________________

Смуга частот, що заявляється 

__________________________________
(радіочастоти приймання/передавання) 

  

__________________________________
(ширина смуги частот) 

Заявлений термін діяльності _________________________________________

 

Заявник 

________________
(підпис) 

_____________________
(розшифрування) 

"___" ______________ 200_ р. 

  

М. П. 

  

 

 

ЗАЯВА
на встановлення та експлуатацію земної станції супутникової системи зв'язку

N ________ 

від "___" ______________ 200_ р. 

Заявник _________________________________________________________
           (назва дипломатичного представництва, консульської установи іноземної держави,
________________________________________________________________
                                   представництва міжнародної організації в Україні) 

Загальні відомості про земну станцію супутникової системи зв'язку

Робота станції ____________________________________________________
                                                           (в напрямку або в мережі та кількість абонентів)

Канали зв'язку ____________________________________________________
                                                                     (призначення та кінцеві прилади) 

Власник станції ___________________________________________________
                                                        (назва організації, посада, прізвище, ім'я керівника) 

Особа, відповідальна за експлуатацію станції __________________________
                                                                                                                   (посада, прізвище, ім'я)
_________________________________________________________________

Телефон ____________________ Факс ________________________________

Технічні характеристики земної станції супутникової системи зв'язку

Тип ______________________________________________________________

Назва ____________________________________________________________

Тип, параметри орбіти супутника _____________________________________
                                                         (для геостаціонарних - координати підсупутникової точки) 

Координати і місце встановлення ____________________________________

Кути азимуту та елевації випромінювання _____________________________

Діапазон частот (передавання/приймання, МГц) ________________________

Робочі частоти (передавання/приймання, МГц) _________________________

Потужність передавача на вході антени (Вт) ___________________________

Чутливість приймача (дБ/Вт) ________________________________________

Клас випромінювання (ширина смуги частот, кГц; вид модуляції)
_________________________________________________________________

Характеристики антени (тип, розміри, коефіцієнт підсилювання)
_________________________________________________________________

Швидкість передавання інформації (кбіт/с) ____________________________

 

Заявник 

________________
(підпис) 

_____________________
(розшифрування) 

"___" ______________ 200_ р. 

  

М. П. 

  

 

ЗАЯВА
на встановлення та експлуатацію радіоелектронних засобів фіксованого короткохвильового радіозв'язку

N ________ 

від "___" ____________ 200_ р. 

Заявник _________________________________________________________
            (назва дипломатичного представництва, консульської установи іноземної держави,
________________________________________________________________
                                        представництва міжнародної організації в Україні) 

Загальні відомості про радіоелектронний засіб (РЕЗ)

Застосування РЕЗ _________________________________________________
                                                                         (в напрямку або в мережі) 

Канали зв'язку ___________________________________________________
                                                             (призначення та кінцеві прилади) 

Власник РЕЗ _____________________________________________________
                                                        (назва організації, посада, прізвище, ім'я) 

Особа, відповідальна за експлуатацію станції _________________________
                                                                                                                    (посада, прізвище, ім'я) 
________________________________________________________________

Телефон _________________________ Факс __________________________

Технічні характеристики РЕЗ

Тип _____________________________________________________________

Назва ___________________________________________________________

Координати і місце встановлення ___________________________________

Діапазон частот (передавання/приймання, МГц) _______________________

Робочі частоти (передавання/приймання, МГц) ________________________

Потужність передавача на вході антени (Вт) __________________________

Чутливість приймача (дБ/Вт) _______________________________________

Клас випромінювання (ширина смуги частот, кГц; вид модуляції)
________________________________________________________________

Характеристики антени (тип, розміри, коефіцієнт підсилювання)
________________________________________________________________

Швидкість передавання Інформації (кбіт/с) ___________________________

 

Заявник 

________________
(підпис) 

_____________________
(розшифрування) 

"___" ______________ 200_ р. 

  

М. П. 

  

 

ГАРАНТІЙНИЙ ЛИСТ

Заявник __________________________________________________________
            (назва дипломатичного представництва, консульської установи іноземної держави,
__________________________________________________________________
                                       представництва міжнародної організації в Україні) 

гарантує оплату вартості послуг з погодження радіочастот, розрахунків електромагнітної сумісності РЕЗ, надання спеціального дозволу, а також виконання робіт або надання послуг, пов'язаних з державним наглядом за використанням РЕЗ, які надаються (виконуються) Українським державним центром радіочастот у розмірах, встановлених для бюджетних установ України, за встановленими тарифами.

 

Заявник 

________________
(підпис) 

_____________________
(розшифрування) 

"___" ______________ 200_ р. 

  

М. П. 

  

 

Міністерство охорони здоров'я України
Український науковий гігієнічний центр

_______________________________________

Санітарний паспорт радіотехнічних засобів

САНІТАРНИЙ ПАСПОРТ
джерела випромінювання електромагнітної енергії

Найменування джерела електромагнітного випромінювання (ЕМВ) ______
________________________________________________________________

Місцезнаходження джерела ЕМВ ___________________________________

Дата введення джерела у дію "___" _____________ ____ р.

Дата проведення реконструкції "___" _____________ ____ р.

Кількість генераторів (передавачів) _________________________________

Кількість випромінювальних антен _________________________________

Технічні параметри генераторів (передавачів)

N
п/п 

Найменування (тип) передавача 

Максимальна потужність випромінювання,
Вт 

Кількість передавачів 

Робочий діапазон частот, МГц 

Коефіцієнт втрат потужності у антенно-
фідерному тракті на передачу, дБ 

Технічні параметри випромінювальних антен

N
п/п 

Найменування (тип) антени 

Висота встановлення фазового центра, м 

Робочий діапазон частот, МГц 

Ширина діаграми спрямованості
антени, град. 

Коефіцієнт підсилення антени, дБ 

____________
Примітка. Номери антен повинні відповідати номерам передавачів.

Діаграма спрямованості випромінювальних антен у вертикальній (горизонтальній) площині

 

 

  

Малюнок 1

Ситуаційний план радіотехнічного об'єкта із зазначенням місця розташування антен і напрямку їх випромінювання

 

 

  

Малюнок 2

Таблиця 1. Результати розрахунку величини максимального рівня поверхневої густини потоку електромагнітної енергії, що створюється передавальною антеною на прилеглій території, мкВт/см 

Віддаль, м 

Рівень поверхової густини потоку електромагнітної енергії на висоті 

2 м 

5 м 

10 м 

20 м 

30 м 

50 м 

60 м 

Гранично допустимі рівні (ГДР) електромагнітного поля для населення у діапазоні випромінюваних частот

Тип джерела 

Частота (діапазон) випромінювання, МГц 

ГДР електромагнітного поля для населення 

Найменування та розділ нормативного документа 

Передавальна антена 

 

 

 

Методики, використані під час проведення вимірювань та розрахунків рівнів електромагнітного поля, меж санітарно-захисної зони та зони обмеження забудови
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Ситуаційний план радіотехнічного об'єкта із зазначенням меж санітарно-захисної зони та зони обмеження забудови

 

 

  

Малюнок 3

Періодичний контроль стану електромагнітної обстановки, що створюється джерелом випромінювання

N
п/п 

Дата проведення
 

Тип приладу, номер і дата проведення державної перевірки 

Результати контрольних вимірювань рівнів електромагнітного поля на межах санітарно-захисної зони і зони обмеження забудови 

місце проведення вимірювань 

номер джерела 

відношення виміряного рівня до гранично допустимого рівня 

сума відношень виміряних рівнів до гранично допустимого рівня 

Висновки спеціаліста органу державної санітарно-епідеміологічної служби за результатами обстеження об'єкта
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Рекомендації щодо нормалізації електромагнітної обстановки (в разі необхідності)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Контроль виконання приписів державної санітарно-епідеміологічної служби

N
п/п 

Дата проведення 

Відповідальний за проведення 

посада, прізвище та ініціали 

підпис 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР РАДІОЧАСТОТ

_____________________________________________________________

СПЕЦІАЛЬНИЙ ДОЗВІЛ НА ЕКСПЛУАТАЦІЮ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ РАДІО- АБО СУПУТНИКОВОГО ЗВ'ЯЗКУ

Виданий _______________________________________________________
            (назва дипломатичного представництва, консульської установи іноземної держави,
_______________________________________________________________
                                     представництва міжнародної організації в Україні) 

Відомості про представництво  

Поштова адреса _________________________________________________

Телефон _________________________ Факс _________________________

Використання засобів зв'язку ______________________________________
                                                                                               (місце розташування та тип
_______________________________________________________________
                                                          радіоелектронного засобу) 

Номінали радіочастот ____________________________________________
                                                      (приймання/передавання, потужність, тип випромінювання)
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Особливі умови використання радіочастот РЕЗ
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Реєстраційний номер дозволу ____________________________________

Дата видачі дозволу _____________________________________________

Термін дії дозволу ______________________________________________

 

Начальник Українського державного центру радіочастот 

 
 
_______________
(підпис) 

 
 
___________________
(розшифрування) 

  

"___" ______________ 200_ р. 

  

М. П. 

(додаток 7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.07.2012 р. N 613)

 

ЗАЯВА
на продовження терміну дії спеціального дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів радіо- або супутникового зв'язку

N ________ 

від "___" ____________ 200_ р. 

Заявник ________________________________________________________
            (назва дипломатичного представництва, консульської установи іноземної держави,
_______________________________________________________________
                                         представництва міжнародної організації в Україні) 

Місцезнаходження _______________________________________________
                                                                                              (адреса) 
________________________________________________________________

Телефон ______________________________ Факс _____________________

Місце використання РЕЗ ___________________________________________
                                                                (місце розташування РЕЗ, географічні координати) 

Вид зв'язку ______________________________________________________

Характеристика основного обладнання, яке використовується для організації зв'язку
________________________________________________________________
                        (тип, потужність, клас випромінювання, наявність сертифіката тощо)
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Смуга частот ____________________________________________________
                                                                      (приймання/передавання)
________________________________________________________________
                                                                        (ширина смуги частот) 

Заявлений термін діяльності ________________________________________

Номер виданого дозволу ______________         Дата видачі ____________

 

Заявник 

________________
(підпис) 

_____________________
(розшифрування) 

"___" ______________ 200_ р. 

  

М. П. 

  

 

ЗАЯВА
на отримання тимчасового спеціального дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу радіо- або супутникового зв'язку на період проведення візиту офіційної делегації в Україну

N ________ 

від "___" ____________ 200_ р. 

Заявник _________________________________________________________
            (назва дипломатичного представництва, консульської установи іноземної держави, 
________________________________________________________________
                                        представництва міжнародної організації в Україні) 

Місцезнаходження ________________________________________________
                                                                                       (адреса)
________________________________________________________________
Телефон ___________________________ Факс ________________________

Місце використання РЕЗ ___________________________________________
                                                           (місця розташування РЕЗ, маршрути руху, місця зупинок,
________________________________________________________________
                                                         радіус застосування та тип РЕЗ) 

Вид зв'язку _______________________________________________________

Характеристика основного обладнання, яке планується використовувати для організації зв'язку
________________________________________________________________
                      (тип, назва, потужність, клас випромінювання, робочий діапазон частот, 
________________________________________________________________
                              чутливість приймача, швидкість передавання інформації тощо)
________________________________________________________________

Смуга частот (номінали частот), що заявляються

  

______________________
(приймання/передавання) 

  

______________________
(ширина смуги частот) 

Заявлений термін діяльності _______________________________________

 

Заявник 

________________
(підпис) 

_____________________
(розшифрування) 

"___" ______________ 200_ р. 

  

М. П. 

  

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР РАДІОЧАСТОТ

_________________________________________________________

ТИМЧАСОВИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ ДОЗВІЛ НА ЕКСПЛУАТАЦІЮ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ РАДІО- АБО СУПУТНИКОВОГО ЗВ'ЯЗКУ

на період проведення візиту офіційної делегації в Україну

Виданий _______________________________________________________
                                             (назва дипломатичного представництва, консульської установи
________________________________________________________________
                       іноземної держави, представництва міжнародної організації в Україні) 

Відомості про представництво

Адреса _________________________________________________________

Телефон _________________________ Факс _________________________

Використання РЕЗ _______________________________________________
                                                   (тип РЕЗ, місця розташування РЕЗ, район застосування)
________________________________________________________________

Номінали радіочастот _____________________________________________
                                                      (приймання/передавання, потужність, тип випромінювання)
________________________________________________________________

Особливі умови використання РЕЗ
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Реєстраційний номер дозволу _____________________

Дата видачі дозволу _____________________________

Термін дії дозволу _______________________________

 

Начальник Українського державного центру радіочастот 

 
 
_______________
(підпис) 

 
 
___________________
(розшифрування) 

  

"___" ______________ 200_ р. 

  

М. П. 

(додаток 10 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.07.2012 р. N 613)

____________ 

Опрос