Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Службе Первого вице-премьер-министра Украины, Вице-премьер-министра Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 29.05.2001 № 594
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 травня 2001 р. N 594

Київ

Про затвердження Положення про Службу Першого віце-прем'єр-міністра України, Віце-прем'єр-міністра України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
від 27 листопада 2001 року N 1577
,
від 17 липня 2003 року N 1106

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 12 серпня 2009 року N 850)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Положення про Службу Першого віце-прем'єр-міністра України, Віце-прем'єр-міністра України.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЮЩЕНКО 

Інд. 40

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Службу Першого віце-прем'єр-міністра України, Віце-прем'єр-міністра України

У тексті Положення слова "Урядовий Секретар" в усіх відмінках замінено словами "Державний Секретар" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2001 року N 1577)

(У тексті Положення слова "Державний Секретар" та "Державний Секретар Кабінету Міністрів України" в усіх відмінках замінено словами "Міністр Кабінету Міністрів України" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 року N 1106)

1. Служба Першого віце-прем'єр-міністра України, Віце-прем'єр-міністра України (далі - Служба) є самостійним патронатним підрозділом Секретаріату Кабінету Міністрів України (далі - Секретаріат), який забезпечує діяльність Першого віце-прем'єр-міністра, Віце-прем'єр-міністра і підпорядковується йому безпосередньо, а також Міністру Кабінету Міністрів України в межах, визначених цим Положенням.

2. Служба у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, дорученнями Першого віце-прем'єр-міністра, Віце-прем'єр-міністра, цим Положенням, а також наказами і дорученнями Міністра Кабінету Міністрів України щодо порядку проходження державної служби та організації роботи в Секретаріаті.

3. Основними завданнями Служби є сприяння реалізації політичних цілей Першого віце-прем'єр-міністра, Віце-прем'єр-міністра, створення належних умов для його роботи та забезпечення зв'язку з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськістю, іноземними та міжнародними організаціями, засобами масової інформації.

4. Відповідно до основних завдань Служба виконує такі функції:

1) забезпечує надання Першому віце-прем'єр-міністрові, Віце-прем'єр-міністрові консультацій з політичних та фахових питань;

2) забезпечує організацію робочого часу Першого віце-прем'єр-міністра, Віце-прем'єр-міністра, опрацьовує його робочі плани, організовує та забезпечує проведення нарад, зустрічей та поїздок Першого віце-прем'єр-міністра, Віце-прем'єр-міністра;

3) здійснює попередній розгляд і аналіз документів, що надходять на адресу Першого віце-прем'єр-міністра, Віце-прем'єр-міністра;

4) готує за погодженням з відповідним структурним підрозділом Секретаріату проекти доручень Першого віце-прем'єр-міністра, Віце-прем'єр-міністра, здійснює контроль за виконанням певних доручень та про результати інформує Першого віце-прем'єр-міністра, Віце-прем'єр-міністра;

5) приймає на підпис і візування Першим віце-прем'єр-міністром, Віце-прем'єр-міністром документи;

6) організовує підготовку незалежних експертних висновків, а також прогнозів політичних та соціально-економічних наслідків прийняття проектів рішень Кабінету Міністрів України, що подаються на розгляд Першого віце-прем'єр-міністра, Віце-прем'єр-міністра (за окремими дорученнями);

7) разом з відповідним структурним підрозділом Секретаріату узгоджує черговість та готує погодинні графіки розгляду питань на засіданнях Урядового комітету, очолюваного Першим віце-прем'єр-міністром, Віце-прем'єр-міністром;

8) організовує підготовку матеріалів та готує тексти для виступів Першого віце-прем'єр-міністра, Віце-прем'єр-міністра на засіданнях Кабінету Міністрів України, колегій центральних органів виконавчої влади, наукових конференціях, нарадах, а також для проведення прес-конференцій, публічних виступів і налагодження зв'язків з громадськістю (у тому числі недержавними організаціями, профспілками);

9) організовує підготовку та проведення прийомів Першим віце-прем'єр-міністром, Віце-прем'єр-міністром делегацій і окремих відвідувачів;

10) координує діяльність радників Першого віце-прем'єр-міністра, Віце-прем'єр-міністра, які працюють на громадських засадах;

11) виконує інші функції відповідно до доручень Першого віце-прем'єр-міністра, Віце-прем'єр-міністра і покладених на неї завдань.

5. Служба має право одержувати від центральних і місцевих органів виконавчої влади документи та інформацію, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

6. Служба у своїй діяльності взаємодіє із структурними підрозділами Секретаріату, у тому числі Службою Прем'єр-міністра, шляхом проведення спільних нарад і консультацій, погодження планів роботи тощо.

Усі спірні питання, що виникають під час взаємодії Служби з іншими структурними підрозділами Секретаріату, вирішуються Міністром Кабінету Міністрів України.

7. До складу Служби входять керівник Служби, помічники, прес-секретар, радники, експерти, головні спеціалісти, провідні спеціалісти.

8. Службу очолює керівник, який призначається на посаду і звільняється з посади Міністром Кабінету Міністрів України за поданням Першого віце-прем'єр-міністра, Віце-прем'єр-міністра.

9. Керівник Служби:

1) здійснює керівництво діяльністю Служби і несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань;

2) формує поточні (щоденні) та перспективні (на тиждень, місяць) плани роботи Першого віце-прем'єр-міністра, Віце-прем'єр-міністра, встановлює графік особистого прийому ним громадян;

3) за дорученням Першого віце-прем'єр-міністра, Віце-прем'єр-міністра бере участь у засіданнях очолюваного ним Урядового комітету, а також колегій центральних органів виконавчої влади, діяльність яких у межах своїх повноважень спрямовує, координує та контролює Перший віце-прем'єр-міністр, Віце-прем'єр-міністр;

4) подає на підпис і візування Першому віце-прем'єр-міністрові, Віце-прем'єр-міністрові документи та у разі потреби дає пояснення з відповідних питань;

5) надсилає у разі потреби документи, які надходять на ім'я Першого віце-прем'єр-міністра, Віце-прем'єр-міністра, на розгляд керівників відповідних структурних підрозділів Секретаріату, у тому числі інших патронатних служб;

6) організовує підготовку нарад, які проводить Перший віце-прем'єр-міністр, Віце-прем'єр-міністр;

7) співпрацює з питань координації роботи з Міністром Кабінету Міністрів України, інформує його регулярно (щоденно) про графік роботи Першого віце-прем'єр-міністра, Віце-прем'єр-міністра, а також з керівниками служб Прем'єр-міністра та інших членів Кабінету Міністрів України;

8) організовує діловодство в Службі, забезпечує дотримання режиму секретності та службової таємниці;

9) розподіляє обов'язки між працівниками Служби та затверджує їх посадові інструкції, проводить роботу з добору працівників і підвищення їх кваліфікації;

10) забезпечує належну службову дисципліну, вносить Першому віце-прем'єр-міністрові, Віце-прем'єр-міністрові та Міністру Кабінету Міністрів України пропозиції щодо заохочення, просування по службі, присвоєння рангу працівникам Служби, а також притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

11) організовує створення належних умов для роботи працівників Служби, вносить пропозиції Міністру Кабінету Міністрів України щодо її фінансового та матеріально-технічного забезпечення;

12) виконує інші функції, що випливають з Положення про Службу та доручень Першого віце-прем'єр-міністра, Віце-прем'єр-міністра.

10. Помічники:

1) здійснюють попередній розгляд і аналіз документів, що надходять до Служби, готують разом з відповідним структурним підрозділом Секретаріату проекти доручень Першого віце-прем'єр-міністра, Віце-прем'єр-міністра, а з питань, що потребують більш детального опрацювання, оформляють передачу цих документів керівнику структурного підрозділу Секретаріату;

2) доповідають Першому віце-прем'єр-міністрові, Віце-прем'єр-міністрові кореспонденцію, щоденно подають інформацію, складену за результатами огляду преси;

3) допомагають керівникові Служби у формуванні планів роботи Першого віце-прем'єр-міністра, Віце-прем'єр-міністра;

4) готують проекти доручень Першого віце-прем'єр-міністра. Віце-прем'єр-міністра за результатами проведення ним нарад, прийомів делегацій, окремих відвідувачів;

5) вирішують організаційні питання, пов'язані з відрядженнями Першого віце-прем'єр-міністра, Віце-прем'єр-міністра;

6) забезпечують організацію проведення протокольних заходів за участю Першого віце-прем'єр-міністра, Віце-прем'єр-міністра;

7) виконують за дорученням керівника Служби його обов'язки у разі відсутності керівника Служби.

11. Прес-секретар:

1) забезпечує висвітлення діяльності та роз'яснення офіційної позиції Першого віце-прем'єр-міністра, Віце-прем'єр-міністра в засобах масової інформації;

2) бере участь в інформаційному забезпеченні діяльності Першого віце-прем'єр-міністра, Віце-прем'єр-міністра;

3) організовує прес-конференції та брифінги Першого віце-прем'єр-міністра, Віце-прем'єр-міністра з представниками засобів масової інформації.

12. Радники, експерти, головні спеціалісти:

1) готують експертні висновки і прогнози політичних та соціально-економічних наслідків прийняття проектів рішень Кабінету Міністрів України, що подаються на розгляд Першого віце-прем'єр-міністра, Віце-прем'єр-міністра (за окремими дорученнями);

2) забезпечують підготовку матеріалів та готують тексти для виступів Першого віце-прем'єр-міністра, Віце-прем'єр-міністра на засіданнях Кабінету Міністрів України, нарадах, у засобах масової інформації тощо;

3) беруть участь у підготовці проектів протокольних рішень нарад у Першого віце-прем'єр-міністра, Віце-прем'єр-міністра та засідань Урядового комітету;

4) готують аналітичні та інформаційні матеріали з окремих питань, що належать до компетенції Першого віце-прем'єр-міністра, Віце-прем'єр-міністра;

5) організовують підготовку експертних висновків до законопроектів, що вносяться до Верховної Ради України іншими, крім Кабінету Міністрів України, суб'єктами права законодавчої ініціативи;

6) координують діяльність радників Першого віце-прем'єр-міністра, Віце-прем'єр-міністра, які працюють на громадських засадах.

13. Провідні спеціалісти:

1) забезпечують щоденну роботу Першого віце-прем'єр-міністра, Віце-прем'єр-міністра;

2) ведуть діловодство в Службі;

3) виконують функції, пов'язані з технічною підготовкою нарад, прийомів делегацій та окремих відвідувачів Першим віце-прем'єр-міністром, Віце-прем'єр-міністром, зокрема збирання необхідних матеріалів, інформування керівників та інших осіб про час і місце проведення нарад, зустрічей, реєстрація учасників;

4) забезпечують робоче місце Першого віце-прем'єр-міністра, Віце-прем'єр-міністра необхідними матеріалами та канцелярським приладдям;

5) організовують телефонні переговори, приймають і передають телефонограми, здійснюють реєстрацію телефонних дзвінків за відсутності Першого віце-прем'єр-міністра, Віце-прем'єр-міністра з наступним інформуванням про них Першого віце-прем'єр-міністра, Віце-прем'єр-міністра або керівника Служби;

6) виконують інші завдання за дорученням Першого віце-прем'єр-міністра, Віце-прем'єр-міністра та керівника Служби.

14. Працівники Служби призначаються на посаду і звільняються з посади Міністром Кабінету Міністрів України за поданням керівника Служби.

15. Штатний розпис Служби затверджується Міністром Кабінету Міністрів України в межах затвердженої Кабінетом Міністрів України граничної чисельності працівників відповідної Служби.

____________

Опрос