Идет загрузка документа (42 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке регистрации и перемещения через таможенную границу Украины товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности

КМ Украины
Постановление КМ от 28.04.2001 № 412
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 квітня 2001 р. N 412

Київ

Про затвердження Положення про порядок реєстрації та переміщення через митний кордон України товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 11 жовтня 2002 року N 1493,
 від 11 жовтня 2002 року N 1510

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 13 квітня 2007 року N 622)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про порядок реєстрації та переміщення через митний кордон України товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності (додається).

2. Ця постанова набирає чинності через 30 днів з дня опублікування.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЮЩЕНКО 

Інд. 28

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок реєстрації та переміщення через митний кордон України товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності

Загальні питання

1. Це Положення розроблено згідно з Митним кодексом України та законодавчими актами у сфері охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності.

2. Дія Положення поширюється на товари, що містять об'єкти інтелектуальної власності, імпортуються чи експортуються українськими та іноземними суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності незалежно від форми власності і видів діяльності та підлягають включенню до реєстру товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності, який складається Держмитслужбою.

Дія Положення не поширюється на товари, що містять об'єкти інтелектуальної власності, переміщуються через територію України транзитом чи ввозяться на митну територію України або вивозяться з неї фізичними особами для власного використання та не призначені для використання в комерційних цілях, а також пересилаються в міжнародних поштових та експрес-відправленнях.

3. Митні органи здійснюють контроль за переміщенням товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності, за наявності цих товарів у реєстрі, який складається Держмитслужбою.

4. За реєстрацію товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності, за продовження терміну дії реєстрації, а також за внесення змін до реєстру таких товарів справляються митні збори в розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України.

5. У цьому Положенні поняття мають таке значення:

товари, що містять об'єкти інтелектуальної власності (далі - об'єкти інтелектуальної власності), - примірники наукових, літературних, художніх творів, у тому числі комп'ютерних програм, баз даних, фонограм, товарів, маркованих знаками для товарів та послуг із зазначенням їх походження, інших товарів, що як такі можуть бути зареєстровані Держмитслужбою;

правовласник - власник прав на об'єкт інтелектуальної власності чи особа, яка має право на використання об'єкта інтелектуальної власності відповідно до законодавства;

представник правовласника - особа, уповноважена правовласником представляти його інтереси;

контрафактні товари - об'єкти інтелектуальної власності, переміщення яких через митний кордон України призводить до порушення прав правовласника, що захищаються відповідно до законодавства та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

реєстр об'єктів інтелектуальної власності (далі - реєстр) - перелік об'єктів інтелектуальної власності, який складається Держмитслужбою для митного контролю на основі заяв правовласників або їх представників і містить інформацію, що дає змогу митним органам запобігати переміщенню товарів через митний кордон України з порушенням прав інтелектуальної власності;

зупинення митного оформлення товарів - зупинення процесу митного оформлення товарів до прийняття відповідного рішення суду чи відкликання клопотання правовласником або його представником.

Реєстрація об'єктів інтелектуальної власності та ведення реєстру

6. З метою запобігання порушенню прав інтелектуальної власності під час імпорту або експорту об'єктів інтелектуальної власності правовласник або його представник має право звернутися до Держмитслужби з клопотанням про запровадження контролю за переміщенням через митний кордон України об'єктів інтелектуальної власності. Для цього правовласник або його представник подає до Держмитслужби заяву про внесення об'єкта інтелектуальної власності до реєстру за формою згідно з додатком.

До заяви додаються:

витяг з відповідного реєстру державного органу, що видав охоронний документ про реєстрацію в Україні права інтелектуальної власності, який засвідчує дійсність акта про реєстрацію на момент подання заяви;

докладний опис об'єкта інтелектуальної власності, який дає змогу митному органу ідентифікувати його, код згідно з УКТ ЗЕД;

(абзац четвертий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 р. N 1493)

зразки об'єкта інтелектуальної власності або їх фотографічне зображення;

інші відомості про об'єкти інтелектуальної власності, які дають змогу його ідентифікувати;

інформація про країни, виробників та способи транспортування контрафактних товарів у разі її наявності;

гарантійний лист (зобов'язання) про відшкодування витрат на зберігання, експертизу об'єкта інтелектуальної власності та інших витрат митних органів, а також відшкодування збитків власникові товару в разі непідтвердження порушень.

7. Держмитслужба протягом 30 календарних днів письмово повідомляє заявника про прийняте рішення.

Якщо Держмитслужба прийме рішення про відмову у включенні об'єкта інтелектуальної власності до реєстру, у повідомленні зазначаються причини відмови.

Держмитслужба може відмовити у включенні об'єкта інтелектуальної власності до реєстру в разі відсутності:

документів, передбачених пунктом 6 цього Положення;

підстав для захисту прав інтелектуальної власності в Україні, передбачених законодавством;

характерних ознак, які можуть бути проконтрольовані митними органами під час ідентифікації відповідного об'єкта інтелектуальної власності при переміщенні його через митний кордон України.

8. Правовласник або його представник після отримання повідомлення Держмитслужби про прийняття рішення щодо включення об'єкта інтелектуальної власності до реєстру повинен у десятиденний термін сплатити митний збір, передбачений пунктом 4 цього Положення, а копію документа про сплату цього збору надіслати на адресу Держмитслужби.

9. Правовласник або його представник повинен у триденний термін інформувати Держмитслужбу про зміни у відомостях, поданих для реєстрації об'єкта інтелектуальної власності.

10. Держмитслужба після отримання копії документа про сплату правовласником або його представником митного збору та за умови фактичного надходження цього збору на рахунок Держмитслужби в десятиденний термін проводить реєстрацію об'єкта інтелектуальної власності шляхом занесення відповідних даних про нього та його правовласника до комп'ютерної бази даних Держмитслужби, а також видає правовласнику або його представнику довідку встановленого зразка (додаток 2) про реєстрацію об'єкта інтелектуальної власності, в якій зазначаються дата реєстрації, номер у реєстрі та термін, на який здійснено реєстрацію.

11. У триденний термін інформація про реєстрацію, а також відомості про об'єкти інтелектуальної власності та правовласника передаються засобами електронного зв'язку Держмитслужби та/або фельд'єгерського зв'язку всім митним органам, у тому числі регіональним.

Інформація про реєстрацію об'єкта інтелектуальної власності та відомості про правовласника заносяться до центральної бази даних Держмитслужби.

12. За заявою правовласника або його представника реєстрація проводиться на шість місяців або один рік. Початком терміну реєстрації вважається день реєстрації об'єкта інтелектуальної власності, зазначений у довідці про включення об'єкта до реєстру.

Термін реєстрації об'єкта інтелектуальної власності може бути продовжений на шість місяців або на один рік на підставі письмової заяви правовласника або його представника та за умови сплати відповідного збору за місяць до закінчення терміну попередньої реєстрації.

13. У разі неотримання Держмитслужбою в установлений термін заяви від правовласника або його представника про продовження терміну реєстрації об'єкта інтелектуальної власності та/або несплати митного збору реєстрація анулюється. Повторно об'єкт інтелектуальної власності може бути включений до реєстру згідно з порядком, визначеним у пунктах 6 - 10 цього Положення.

14. У разі включення об'єкта інтелектуальної власності до реєстру правовласник або його представник має право протягом терміну реєстрації звернутися до будь-якого митного органу з мотивованим клопотанням про зупинення митного оформлення об'єкта інтелектуальної власності, стосовно якого є достатні підстави вважати, що він переміщується через митний кордон України з порушенням прав інтелектуальної власності цього правовласника.

У клопотанні повинні міститися:

докладний опис об'єкта інтелектуальної власності, що імпортується чи експортується з порушенням прав інтелектуальної власності правовласника і дає змогу митному органу ідентифікувати цей об'єкт із зазначеним у реєстрі (у разі можливості надається зразок цього об'єкта або його фотографічне зображення);

дані про місцезнаходження імпортера, експортера, одержувача об'єкта інтелектуальної власності;

назви країн і фірм, що виготовляють чи розповсюджують об'єкти інтелектуальної власності;

висновки експертизи митної лабораторії чи іншого компетентного органу щодо відповідності цього об'єкта зазначеному в реєстрі (за наявності зразка такого об'єкта);

інші документи і матеріали, що можуть засвідчити порушення прав правовласника.

До клопотання додається копія довідки про реєстрацію об'єкта інтелектуальної власності, виданої Держмитслужбою.

15. Правовласник або його представник несе відповідальність відповідно до законодавства за подання свідомо неправдивих відомостей у документах і матеріалах, зазначених у пунктах 6 і 14 цього Положення.

Здійснення контролю за переміщенням об'єкта інтелектуальної власності

16. Керівник митного органу, до якого надійшло клопотання від правовласника або його представника про зупинення митного оформлення об'єкта інтелектуальної власності з відповідними документами і матеріалами, зазначеними в пункті 14 цього Положення, протягом доби приймає рішення про достатність чи недостатність підстав для зупинення митного оформлення цього об'єкта.

17. У разі прийняття рішення про відсутність достатніх підстав для зупинення митного оформлення об'єкта інтелектуальної власності митний орган у триденний термін надсилає правовласнику або його представнику письмове повідомлення про причини відмови у зупиненні митного оформлення об'єкта.

18. У разі визнання підстав, зазначених у клопотанні правовласника або його представника, достатніми для зупинення митного оформлення об'єкта інтелектуальної власності терміном на 15 календарних днів керівник митного органу протягом доби повідомляє про прийняте рішення засобами електронного зв'язку Держмитслужбу та письмово правовласника або його представника та декларанта.

19. Після отримання повідомлення митного органу про зупинення митного оформлення об'єкта інтелектуальної власності на 15 календарних днів Держмитслужба протягом трьох діб сповіщає про це митні органи.

За наявності об'єктивних причин цей термін може бути продовжений не більше ніж на 15 календарних днів за рішенням керівника митного органу, в зоні діяльності якого зупинено митне оформлення об'єкта інтелектуальної власності.

Митний орган, у зоні діяльності якого на підставі повідомлення зупинено митне оформлення аналогічного об'єкта інтелектуальної власності, того ж дня повідомляє про факт зупинення митного оформлення Держмитслужбу, правовласника або його представника та декларанта.

20. Для остаточного встановлення факту порушення прав правовласника він або його представник має в найкоротший термін (з урахуванням термінів, зазначених у пункті 19 цього Положення), прибути до митного органу, в зону діяльності якого надійшов відповідний об'єкт інтелектуальної власності.

21. Митний орган для встановлення факту порушення може дозволити правовласнику або його представнику обстежити затриманий об'єкт інтелектуальної власності та в разі потреби надіслати зразки цього об'єкта для проведення обстеження чи експертизи митною лабораторією або іншим компетентним органом.

22. Правовласник або його представник протягом терміну зупинення митного оформлення об'єкта інтелектуальної власності має подати позовну заяву до суду про захист його прав згідно із законодавством або самостійно врегулювати питання порушення прав правовласника з власником об'єкта, митне оформлення якого зупинено.

(абзац перший пункту 22 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 р. N 1510)

Правовласник або його представник зобов'язаний у зазначений термін подати митному органу засвідчену в установленому порядку ухвалу суду про порушення провадження в справі або письмове відкликання клопотання про зупинення митного оформлення об'єкта інтелектуальної власності.

23. У разі подання правовласником або його представником митному органу, що зупинив митне оформлення об'єкта інтелектуальної власності, ухвали суду про порушення провадження в справі митний орган продовжує термін зупинення митного оформлення до прийняття судового рішення.

24. Митний орган має право здійснити митне оформлення об'єкта інтелектуальної власності, митне оформлення якого зупинено, у таких випадках:

а) у разі визнання недостатніми поданих правовласником або його представником доказів, при цьому митний орган надсилає правовласнику або його представнику мотивоване рішення;

б) у разі подання правовласником або його представником заяви на ім'я керівника митного органу про відкликання клопотання у зв'язку із самостійним урегулюванням питання порушення прав правовласника з власником об'єкта інтелектуальної власності;

в) після закінчення терміну зупинення митного оформлення об'єкта інтелектуальної власності за умови відсутності ухвали суду про порушення провадження у справі, передбаченої пунктом 22 цього Положення.

25. Митний орган має право з власної ініціативи зупинити митне оформлення об'єкта інтелектуальної власності, включеного до реєстру, стосовно якого є достатні підстави вважати, що його переміщення через митний кордон України здійснюється з порушенням прав інтелектуальної власності.

26. У разі зупинення митного оформлення об'єкта інтелектуальної власності з ініціативи митного органу протягом однієї доби надсилається повідомлення (листом, факсом або засобами електронного зв'язку) про прийняте рішення правовласнику або його представнику, декларанту та Держмитслужбі.

Держмитслужба надсилає повідомлення про зупинення митного оформлення об'єкта інтелектуальної власності до митних органів.

27. Правовласник або його представник повинен невідкладно (з урахуванням термінів, зазначених у пункті 19 цього Положення) прибути до митного органу, який зупинив митне оформлення об'єкта інтелектуальної власності, і вчинити дії, передбачені в пунктах 21 - 23 цього Положення.

28. Митний орган, у зоні діяльності якого при спробі незаконного переміщення через митний кордон України затримано оптичні носії інформації та складено протокол про порушення митних правил, протягом трьох діб з моменту їх затримання надсилає до найближчої митної лабораторії по два зразки оптичних носіїв інформації з кожної затриманої партії (упаковки).

29. Митна лабораторія в місячний термін з дати надходження зразків оптичних носіїв інформації проводить експертизу цих зразків з метою встановлення їх виробника. Експертиза може проводитися шляхом порівняння зразків оптичних носіїв інформації, наданих українськими підприємствами - виробниками оптичних носіїв інформації, із затриманими.

Якщо буде встановлено, що затримані митним органом оптичні носії інформації були вироблені на українських підприємствах, митна лабораторія надсилає відповідний висновок Держмитслужбі та обласній прокуратурі за місцем затримання оптичних носіїв інформації для вирішення питання про наявність порушення законодавства у сфері захисту прав інтелектуальної власності під час виготовлення цих об'єктів інтелектуальної власності.

У разі коли не було встановлено виробника оптичних носіїв інформації або встановлено, що він знаходиться за межами території України, митна лабораторія надсилає висновок Держмитслужбі для вирішення питання про інформування відповідного компетентного органу.

30. Спірні питання, які виникають між декларантом та Держмитслужбою, а також між правовласником та Держмитслужбою, вирішуються в порядку, встановленому законодавством.

31. Об'єкти інтелектуальної власності, митне оформлення яких зупинено митними органами відповідно до цього Положення, зберігаються в порядку, встановленому Митним кодексом України.

 

Зразок 

ЗАЯВА
про включення товару, що містить об'єкт інтелектуальної власності, до реєстру, який ведеться Держмитслужбою

Я, ______________________________________________________________,
                                                              (прізвище, ім'я та по батькові) 

який є правовласником/представником правовласника (непотрібне закреслити) на підставі

________________________________________________, прошу включити
                             (найменування документа та його реквізити)

до реєстру, який ведеться Держмитслужбою, товар, що містить об'єкт інтелектуальної власності (далі - об'єкт інтелектуальної власності), для здійснення митного контролю за переміщенням його через митний кордон України. У зв'язку з цим повідомляю:

1. Загальні відомості про правовласника

1.1. Статус правовласника:

 фізична особа (заповнюється підпункт "а")

 юридична особа (заповнюється підпункт "б")

а) відомості про правовласника - фізичну особу:

прізвище, ім'я та по батькові ________________________________________
________________________________________________________________

паспорт серії _________ N _________________________________, виданий
________________________________________________________________,
                                                                            (ким і коли) 

адреса __________________________________________________________

місцепроживання ________________________________________________

ідентифікаційний код _____________________________________________

телефон/факс ____________________________________________________

інші відомості ___________________________________________________

б) відомості про правовласника - юридичну особу:

найменування (повне та скорочене відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію)
________________________________________________________________
________________________________________________________________

адреса __________________________________________________________

місцезнаходження ________________________________________________

банківські реквізити _______________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________

код згідно з ЄДРПОУ _____________________________________________

телефон/факс ____________________________________________________

1.2. Відомості про осіб, уповноважених представляти інтереси правовласника в разі припинення митного оформлення об'єкта інтелектуальної власності, у зв'язку з підозрою про контрафактність:

прізвище, ім'я та по батькові ________________________________________ 

телефон/факс ____________________________________________________

адреса __________________________________________________________

прізвище, ім'я та по батькові ________________________________________ 

телефон/факс ____________________________________________________

адреса __________________________________________________________

прізвище, ім'я та по батькові ________________________________________ 

телефон/факс _____________________________________________________ 

адреса __________________________________________________________

2. Загальні відомості про заявника (заповнюється представником правовласника, якщо ним подається заява)

2.1. Статус заявника:

 фізична особа (заповнюється підпункт "а")

 юридична особа (заповнюється підпункт "б")

а) відомості про заявника - фізичну особу:

прізвище, ім'я та по батькові ________________________________________ 

паспорт серії ________ N___________, виданий _______________________ 

________________________________________________________________
                                                                            (ким і коли) 

адреса __________________________________________________________ 

місцепроживання ________________________________________________ 

ідентифікаційний код _____________________________________________ 

телефон/факс ____________________________________________________ 

б) відомості про заявника - юридичну особу:

найменування (повне та скорочене відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію)
_______________________________________________________________

адреса _________________________________________________________

місцезнаходження _______________________________________________

банківські реквізити ______________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

код згідно з ЄДРПОУ ____________________________________________

телефон/факс ___________________________________________________

3. Документи, що підтверджують правоволодіння:

_______________________________________________________________
                                (найменування документа, номер, ким і коли виданий) 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Терміни дії документів ____________________________________________ 

4. Відомості про об'єкт інтелектуальної власності:

найменування товару ____________________________________________

код згідно з УКТ ЗЕД ______________________________________________ 

(абзац третій пункту 4 додатка 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 р. N 1493)

характерні ознаки об'єкта інтелектуальної власності, зазначено в пункті 7 цієї заяви.

5. Термін реєстрації

Прошу здійснити реєстрацію на термін (непотрібне закреслити):

 6 місяців

 1 рік 

6. Зобов'язання

6.1. Зобов'язуюся погашати витрати на зберігання, проведення експертизи товарів та інші витрати митних органів, які виникають унаслідок захисту моїх прав/прав правовласника, якого я представляю (непотрібне закреслити), а також збитки власника товару в разі подання цим власником претензій митному органу.

Як заставу додаю гарантійний лист __________________________________ 
_________________________________________________________________ 

6.2. Зобов'язуюся в триденний термін інформувати Держмитслужбу про будь-які зміни у відомостях, зазначених у пунктах 1 - 3 цієї заяви.

6.3. Зобов'язуюся завчасно (не менше ніж за 3 робочі дні до запровадження змін) інформувати Держмитслужбу про зміни в характерних ознаках об'єкта інтелектуальної власності та інших відомостях, зазначених у пункті 7 цієї заяви.

________________________________________________
      (підпис) 

7. Характерні ознаки об'єкта інтелектуальної власності

7.1. Виробник об'єкта інтелектуальної власності _______________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________

7.2. Найменування та реквізити юридичних осіб, які здійснюють експорт/імпорт об'єкта інтелектуальної власності

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

7.3. Митні органи, які здійснюють митне оформлення об'єктів інтелектуальної власності
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

7.4. Спосіб транспортування (непотрібне закреслити):

повітряні перевезення

морські перевезення

автомобільні перевезення

залізничні перевезення

7.5. Виключні шляхи поставок об'єкта інтелектуальної власності (найменування перевізника та пункти пропуску через державний кордон України)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

7.6. Країни поставок _____________________________________________
_______________________________________________________________

7.7. Характерні ознаки, що містяться безпосередньо на об'єктах інтелектуальної власності (етикетка, оброблення, тара тощо)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

7.8. Відомості про вартість одиниці об'єкта інтелектуальної власності
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

7.9. Інші відомості про об'єкт інтелектуальної власності, які можуть бути використані митними органами для його ідентифікації
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

8. Характерні ознаки контрафактних товарів

8.1. За наявною в мене інформацією, експортують/імпортують контрафактні товари такі вітчизняні фірми:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

8.2. За наявною в мене інформацією, експортують/імпортують контрафактні товари такі іноземні фірми:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

8.3. Митні органи, які, на мою думку, можуть здійснювати митне оформлення контрафактних товарів
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

8.4. Спосіб транспортування контрафактних товарів (непотрібне закреслити):

повітряні перевезення

морські перевезення

автомобільні перевезення

залізничні перевезення

8.5. Можливі шляхи поставок контрафактних товарів __________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

8.6. Характерні ознаки контрафактних товарів (етикетка, оброблення, тара тощо)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

8.7. Відомості про вартість одиниці контрафактного товару _____________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

8.8. Інші відомості, які можуть бути використані митними органами
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

9. Додатки

До заяви додаю такі документи (непотрібне закреслити):

копію документа, що підтверджує правоволодіння;

копію документа, що підтверджує повноваження представляти інтереси правовласника;

гарантійний лист про покриття збитків;

додатки до пункту 7 заяви;

додатки до пункту 8 заяви;

оптичні матеріали щодо об'єкта інтелектуальної власності (фотографії, проспекти тощо);

зразки об'єкта інтелектуальної власності;

оптичні матеріали щодо контрафактного товару (фотографії, проспекти тощо);

зразки контрафактного товару;

інші документи:

_______________________________________________________________

Я підтверджую, що на час подання заяви всі відомості, зазначені мною, є достовірними.

З вимогами Положення про порядок реєстрації та переміщення через митний кордон України товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності, ознайомлений.

 

"___" _______________ 200_ р. 

_________________
(підпис) 

 

Зразок 

Державна митна служба України

ДОВІДКА
про включення товару, що містить об'єкт інтелектуальної власності, до реєстру, який ведеться Держмитслужбою

від _______________ 200_ р.

Найменування товару, що містить об'єкт інтелектуальної власності,

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Правовласник ___________________________________________________

________________________________________________________________

Витяг з відповідного державного реєстру щодо об'єктів інтелектуальної власності видано

________________________________________________________________
                                              (коли і ким видано, номер і назва реєстру) 
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Термін реєстрації _________________________________________________ 

Номер у реєстрі, який ведеться Держмитслужбою _____________________

Про порушення Ваших прав інтелектуальної власності при переміщенні через митний кордон України зазначеного товару повідомляти найближчий митний орган або Держмитслужбу.

 

Заступник Голови
Держмитслужби України 

________
(підпис)

_________________
(ініціали, прізвище)

  

  

М. П. 

____________ 

Опрос