Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Государственном реестре научных учреждений, которым предоставляется поддержка государства

КМ Украины
Постановление КМ от 23.04.2001 № 380
редакция действует с 08.11.2016

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 квітня 2001 р. N 380

Київ

Про затвердження Положення про Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 31 травня 2010 року N 376
,
від 21 липня 2010 року N 675
,
 від 12 жовтня 2011 року N 1039
,
 від 7 серпня 2013 року N 538
,
від 17 липня 2015 року N 508
,
від 2 листопада 2016 року N 774

Відповідно до статті 12 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Положення про Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави (додається).

 

Перший
віце-прем'єр-міністр України
 

 
Ю. ЄХАНУРОВ
 

Інд. 28

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави

(У тексті Положення слово "МОН" замінено словом "Держкомнауки" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2010 року N 376)

(У тексті Положення слово "Держкомнауки" замінено словом "Держкомінформнауки" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2010 року N 675)

(У тексті Положення слово "Держкомінформнауки" замінено словом "Держінформнауки" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року N 1039)

(У тексті Положення слово "Держінформнауки" замінено словом "МОН" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2015 року N 508)

1. Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави (далі - Реєстр), - це перелік науково-дослідних, науково-технічних, науково-технологічних, науково-практичних установ усіх форм власності (далі - наукові установи) та вищих навчальних закладів усіх форм власності, діяльність яких має важливе значення для розвитку науки, економіки і виробництва.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 17.07.2015 р. N 508,
від 02.11.2016 р. N 774)

11. Терміни, що використовуються у цьому Положенні, вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про наукову і науково-технічну діяльність" та "Про вищу освіту".

(Положення доповнено пунктом 11 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.11.2016 р. N 774)

2. Із заявкою про включення до Реєстру до МОН звертаються наукові установи, які пройшли державну атестацію, та вищі навчальні заклади, що провадять освітню діяльність за третім (освітньо-науковим) рівнем та (або) науковим рівнем вищої освіти, та які пройшли державну атестацію в частині наукової та науково-технічної діяльності.

(абзац перший пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 17.07.2015 р. N 508)

До заявки додаються:

копії засновницьких документів;

копія ліцензії (ліцензій) на провадження освітньої діяльності;

(пункт 2 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2015 р. N 508,
у зв'язку з цим абзаци четвертий - сьомий
 вважати відповідно абзацами п'ятим - восьмим)

результати державної атестації;

(абзац п'ятий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2015 р. N 508)

відомості про наукові та/або науково-педагогічні кадри, наукову, науково-технічну (науково-педагогічну, науково-організаційну) діяльність;

(абзац шостий пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 02.11.2016 р. N 774)

довідка про стан розвитку матеріально-технічної бази для провадження наукової і науково-технічної діяльності та використання дослідницької інфраструктури, у тому числі державної;

(абзац сьомий пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 02.11.2016 р. N 774)

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань з відомостями про вид (види) діяльності, актуальними на дату та час формування витягу;

(абзац восьмий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 р. N 538,
від 17.07.2015 р. N 508
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 02.11.2016 р. N 774)

звіти (за встановленими формами) за останній звітний період про:

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.11.2016 р. N 774)

- надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (у разі отримання протягом звітного періоду фінансування з державного та/або місцевого бюджетів/бюджету);

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.11.2016 р. N 774)

- фінансові результати (сукупний дохід);

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.11.2016 р. N 774)

- виконання наукових та науково-технічних робіт;

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.11.2016 р. N 774)

довідка з підписами керівника і головного бухгалтера, засвідченими печаткою, з розкриттям з урахуванням доходу (надходжень) з державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством, до загального та спеціального фондів за останній та попередній звітні періоди:

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.11.2016 р. N 774)

- відомостей про основний (розрахунковий) вид діяльності;

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.11.2016 р. N 774)

- відомостей про дохід (надходження) від основної діяльності наукової установи відповідно до статті 1 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність";

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.11.2016 р. N 774)

- видатків на провадження наукової та (або) науково-технічної діяльності;

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.11.2016 р. N 774)

- видатків на розвиток матеріально-технічної бази, необхідної для проведення наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок.

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.11.2016 р. N 774)

3. Наукові установи, вищі навчальні заклади включаються до Реєстру наказом МОН строком до п'яти років у межах строку, визначеного за результатами державної атестації.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.11.2016 р. N 774)

4. МОН:

1) затверджує:

порядок включення до Реєстру (виключення з Реєстру);

положення про комісію з питань Реєстру та її склад;

порядок прийому та розгляду заявок про включення до Реєстру (виключення з Реєстру);

2) розглядає:

заявки про включення до Реєстру;

щороку довідку та витяг, звіти, визначені абзацами восьмим - сімнадцятим пункту 2 цього Положення;

3) видає:

накази про включення до Реєстру (виключення з Реєстру);

свідоцтво про включення до Реєстру встановленого зразка;

4) розміщує на власному офіційному веб-сайті перелік наукових установ, включених до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, та надає безоплатний доступ до нього;

5) забезпечує:

організаційно-методичне ведення Реєстру;

у разі необхідності вибіркову перевірку достовірності інформації, поданої відповідно до абзаців дев'ятого - сімнадцятого пункту 2 цього Положення;

виключення з Реєстру в разі настання події (подій), визначеної (визначених) частиною третьою статті 12 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність".

(пункт 4 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 02.11.2016 р. N 774)

5. Наукові установи та вищі навчальні заклади, включені до Реєстру:

користуються податковими пільгами відповідно до законодавства України;

(абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2016 р. N 774)

не можуть змінювати наукову і науково-технічну діяльність на інші види діяльності;

(абзац третій пункту 5 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 02.11.2016 р. N 774)

зобов'язані не менш як 50 відсотків доходу від своєї діяльності спрямовувати на провадження наукової та (або) науково-технічної діяльності та розвиток матеріально-технічної бази, необхідної для проведення наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок;

(абзац четвертий пункту 5 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 02.11.2016 р. N 774)

щороку до 1 березня подають МОН за звітний період витяг, звіти та довідку, визначені абзацами восьмим - сімнадцятим пункту 2 цього Положення.

(абзац п'ятий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2015 р. N 508
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 02.11.2016 р. N 774)

6. Наукові установи, вищі навчальні заклади виключаються з Реєстру у разі недодержання вимог, передбачених пунктами 2 і 3 частини другої статті 12 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", та цього Положення.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 17.07.2015 р. N 508,
від 02.11.2016 р. N 774)

7. Пункт 7 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 02.11.2016 р. N 774)

8. Пункт 8 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 02.11.2016 р. N 774)

____________

Опрос