Идет загрузка документа (149 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании Национальной акционерной компании "Украгролизинг"

КМ Украины
Постановление КМ от 11.04.2001 № 354
редакция действует с 13.05.2014

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 квітня 2001 р. N 354

Київ

Про утворення Національної акціонерної компанії "Украгролізинг"

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 23 травня 2001 року N 551
,
 розпорядженням Кабінету Міністрів України
 від 29 листопада 2001 року N 534-р
,
 
постановами Кабінету Міністрів України
від 25 липня 2002 року N 1045
,
 від 28 жовтня 2004 року N 1425
,
 розпорядженням Кабінету Міністрів України
 від 6 вересня 2005 року N 389-р
,
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 14 лютого 2007 року N 200
,
 від 3 жовтня 2007 року N 1188
,
від 11 лютого 2009 року N 70
,
від 11 березня 2009 року N 231
,
 від 22 квітня 2009 року N 385
,
 від 31 серпня 2011 року N 951
,
 від 12 вересня 2012 року N 844
,
 від 25 грудня 2013 року N 953
,
від 16 квітня 2014 року N 130

На виконання Указу Президента України від 23 лютого 2001 р. N 111 "Про додаткові заходи щодо дальшого розвитку лізингу в аграрному секторі економіки" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Утворити відкрите акціонерне товариство Національну акціонерну компанію "Украгролізинг" шляхом перетворення державного лізингового підприємства "Украгролізинг".

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 р. N 1425)

2. Затвердити Статут Національної акціонерної компанії "Украгролізинг" (далі - Компанія), що додається.

Розмістити Компанію у м. Києві по вул. Мечникова, 16а.

3. Затвердити:

перелік підприємств, які підлягають перетворенню у відкриті акціонерні товариства, з наступною передачею 100 відсотків їх акцій до статутного фонду Компанії згідно з додатком 1

абзац третій пункту 3 втратив чинність

(втратив чинність згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.04.2009 р. N 385)

4. Міністерству аграрної політики і Фонду державного майна вжити у тримісячний термін заходів для перетворення підприємств, зазначених у додатку 1, у відкриті акціонерні товариства та забезпечити передачу 100 відсотків акцій цих товариств до статутного фонду Компанії.

5. Установити, що 100 відсотків акцій Компанії закріплюється у державній власності із забороненням їх відчуження, використання для формування статутних фондів будь-яких суб'єктів господарювання, передачі в управління будь-яким особам на період до прийняття окремого рішення щодо приватизації Компанії.

6. Пункт 6 виключено

(пункт 6 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 23.05.2001 р. N 551
,
виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 11.02.2009 р. N 70)

7. Голові правління Компанії подати в місячний термін Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо призначення заступників голови та членів правління Компанії.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЮЩЕНКО 

Інд. 22

 

СТАТУТ
Національної акціонерної компанії "Украгролізинг"

Загальна частина

1. Національна акціонерна компанія "Украгролізинг" (далі - Компанія) утворена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2001 р. N 354.

2. Компанія є державним публічним акціонерним товариством.

3. Офіційне найменування Компанії:

повне українською мовою - державне публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Украгролізинг";

скорочене:

українською мовою - Національна акціонерна компанія "Украгролізинг";

російською мовою - Национальная акционерная компания "Украгролизинг";

англійською мовою - National joint-stock company "Ukragroleasing".

4. Місцезнаходження Компанії: Україна, 01601, м. Київ, вул. Мечникова, 16а.

Мета і предмет діяльності Компанії

5. Метою діяльності Компанії є сприяння реалізації державної політики в сфері агропромислового комплексу, забезпечення ефективного функціонування і розвитку виробництва шляхом передачі товаровиробникам на умовах лізингу технічних засобів для зазначеного комплексу, надання виробничих послуг, організації технічного сервісу, отримання прибутку.

6. Предметом діяльності Компанії є:

1) інженерно-технічне забезпечення підприємств агропромислового комплексу та постачання їм матеріально-технічних ресурсів;

2) закупівля і передача у лізинг сільськогосподарської техніки, транспортних засобів та обладнання;

3) створення:

мережі технічного сервісу;

мережі торговельних домів, магазинів, складів, закладів громадського харчування, готелів, бізнес-центрів; реалізація в установленому законом порядку підакцизних товарів;

4) участь у розробленні і виконанні програм державного та міжнародного лізингу сільськогосподарської техніки та обладнання;

5) вивчення попиту сільськогосподарських товаровиробників на матеріально-технічні ресурси, постачання їм сільськогосподарської техніки, транспортних засобів та обладнання, зокрема на умовах лізингу;

6) монтаж та налагодження обладнання;

7) постачання сільськогосподарським товаровиробникам гумових виробів, металопродукції, пально-мастильних, будівельних, лісових і хімічних матеріалів, насіння, племінної худоби та птиці;

8) виробництво, зберігання, переробка і реалізація сільськогосподарської та іншої продукції;

9) надання суб'єктам господарювання послуг з проведення сільськогосподарських робіт, зокрема із застосуванням сільськогосподарської авіації, прокату техніки;

10) організація виробництва сільськогосподарської техніки, транспортних засобів та обладнання, запасних частин, будівельних матеріалів, конструкцій, добрив, насіння та інших товарів;

11) реконструкція та модернізація основних засобів виробництва з використанням сучасних технологій;

12) капітальне будівництво, ремонт та обслуговування інженерно-технічних мереж та комунікацій;

13) надання послуг з перевезення вантажів, у тому числі в міжнародному сполученні;

14) утворення навчальних центрів і навчальних закладів, організація стажування та підвищення кваліфікації фахівців, зокрема за кордоном;

15) проведення:

науково-дослідних та проектних робіт;

тендерів, виставок, семінарів, симпозіумів і конференцій;

16) впровадження у виробництво відкриттів, винаходів, раціоналізаторських пропозицій та новітніх технологій;

17) організація видання газет, журналів і бюлетенів;

18) сприяння залученню іноземних інвестицій;

19) підготовка і реалізація інвестиційних проектів та програм;

20) провадження:

зовнішньоекономічної діяльності;

підприємницької діяльності, у тому числі торговельної, посередницької, консалтингової, маркетингової, брокерської та дилерської;

21) розроблення і реалізація разом з вітчизняними та іноземними партнерами проектів і комерційних ініціатив;

22) здійснення операцій з цінними паперами;

23) оптова та роздрібна торгівля товарами в установленому законодавством порядку.

Компанія може провадити інші види діяльності відповідно до законодавства.

7. Захист державної таємниці здійснюється Компанією відповідно до вимог Закону України "Про державну таємницю" та інших законодавчих актів.

8. Компанія:

1) планує свою виробничо-господарську діяльність виходячи з попиту на її продукцію, роботи і послуги;

2) складає і подає відповідно до законодавства на затвердження загальних зборів акціонерів Компанії (далі - акціонери) фінансові та інвестиційні плани;

3) здійснює матеріально-технічне забезпечення власного виробництва і капітального будівництва шляхом створення системи прямих договорів відповідно до законодавства;

4) провадить:

зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства, мети та предмета діяльності, визначених цим Статутом;

діяльність, пов'язану із залученням інвестицій, готує і реалізує інвестиційні проекти, бере участь в проведенні економічних експериментів із залученням коштів міжнародних фінансових організацій;

5) сприяє науково-технічному співробітництву з іноземними підприємствами та організаціями, забезпечує проведення спільних науково-дослідних, проектно-конструкторських та експериментальних робіт, обмінюється в установленому порядку науково-технічною інформацією, організовує навчання та стажування фахівців за кордоном.

Юридичний статус Компанії

9. Компанія є юридичною особою.

10. Компанія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України і цим Статутом.

11. Компанія несе відповідальність за своїми зобов'язаннями у межах належного їй майна відповідно до законодавства.

Компанія не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Компанії.

12. Компанія самостійно визначає склад і обсяг інформації, що становить її комерційну таємницю.

13. Компанія має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та зображенням фірмового знака, знак для товарів і послуг, штампи, бланки, власну веб-сторінку в Інтернеті.

14. Компанія має право в установленому законом порядку:

1) передавати в оренду або лізинг юридичним та фізичним особам засоби виробництва, інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншими способами на користь юридичних та фізичних осіб, а також списувати з балансу, виступати засновником, співзасновником, учасником господарських товариств, інших юридичних осіб, сплачувати внески до статутного капіталу юридичних осіб і бути колективним членом громадських організацій;

2) реалізувати право власності на цінні папери та корпоративні права, придбані Компанією за рахунок власних доходів;

3) придбавати, брати у заставу, отримувати в результаті відступлення, дарування, оренди чи іншими способами майно або набувати право власності на нього від юридичних та фізичних осіб;

4) укладати від свого імені правочини;

5) набувати майнових і немайнових прав;

6) виступати позивачем і відповідачем у будь-яких судових органах;

7) емітувати цінні папери, придбавати і продавати інші цінні папери та набувати право на них у порядку і способами, що не заборонені законодавством.

15. Компанія має право вносити пропозиції стосовно удосконалення механізму передачі товаровиробникам на умовах лізингу технічних засобів для агропромислового комплексу.

16. Компанія діє на принципах повної господарської самостійності і самоокупності, несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності та виконання зобов'язань перед бюджетом і контрагентами.

17. Компанія має право утворювати дочірні підприємства, філії та представництва, керівництво діяльністю яких здійснюється особами, що призначаються на посаду та звільняються з посади дирекцією Компанії (далі - дирекція), контракти з якими укладаються генеральним директором Компанії (далі - генеральний директор). Рішення про утворення дочірніх підприємств, філій та представництв приймаються дирекцією за погодженням з наглядовою радою Компанії (далі - наглядова рада).

(абзац перший пункту 17 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 16.04.2014 р. N 130)

Дочірні підприємства діють відповідно до статутів, а філії та представництва - на підставі положень, що затверджуються генеральним директором за погодженням з наглядовою радою.

(абзац другий пункту 17 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 16.04.2014 р. N 130)

Дочірні підприємства Компанії не відповідають за її зобов'язаннями.

Засновник Компанії та акціонери

18. Засновником Компанії є держава в особі Кабінету Міністрів України, який здійснює повноваження щодо управління корпоративними правами Компанії.

19. Акціонерами є:

1) держава в особі Кабінету Міністрів України до прийняття в установленому порядку рішення про приватизацію Компанії та в особі Фонду державного майна після передачі йому пакета акцій Компанії, визначеного для продажу згідно з рішенням про приватизацію;

2) юридичні та фізичні особи, що набули право власності на акції Компанії відповідно до законодавства.

20. Акціонери мають право:

1) брати участь в:

управлінні Компанією в порядку, визначеному цим Статутом;

розподілі прибутку Компанії та отримувати його частку (дивіденди);

2) отримувати:

частину майна Компанії, пропорційну вартості належних їм акцій Компанії, у разі її ліквідації;

інформацію про господарську діяльність Компанії.

Акціонери мають інші права, передбачені законодавством та цим Статутом.

21. На вимогу акціонера Компанія зобов'язана надавати йому для ознайомлення:

1) цей Статут та зміни до нього, річну фінансову звітність, документи звітності, що подаються відповідним державним органам;

2) положення про наглядову раду, дирекцію, ревізійну комісію, філії та представництва Компанії;

(підпункт 2 пункту 21 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 16.04.2014 р. N 130)

3) інші відомості відповідно до законодавства.

22. Акціонери зобов'язані:

1) дотримуватися вимог цього Статуту, інших внутрішніх документів Компанії;

2) виконувати:

рішення загальних зборів акціонерів, інших органів Компанії;

свої зобов'язання перед Компанією;

3) оплачувати акції у розмірі та в порядку, що передбачені цим Статутом;

4) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Компанії.

23. Акціонери виконують інші обов'язки, передбачені законодавством та цим Статутом.

24. Компанія не відповідає за зобов'язаннями акціонерів та її дочірніх підприємств, крім випадків, передбачених законодавством.

25. Акціонери несуть відповідальність за зобов'язаннями Компанії лише у межах загальної вартості її акцій, власниками яких вони є.

Майно Компанії

26. Майно Компанії складається з основних фондів, обігових коштів, акцій (часток, паїв) у статутному (складеному) капіталі господарських товариств, а також фінансових та інших активів, відображених у бухгалтерському балансі Компанії.

27. Майно, передане засновником Компанії до її статутного капіталу, належить їй на праві господарського відання.

28. Майно Компанії формується за рахунок:

1) майна, майнових та немайнових прав, переданих її засновником на праві господарського відання;

2) доходів, отриманих від провадження господарської діяльності, у тому числі реалізації цінних паперів і корпоративних прав, діяльності дочірніх підприємств Компанії, а також доходів (дивідендів) від володіння корпоративними правами;

3) кредитів (позичок) банків;

4) майна, переданого засновником у користування;

5) виробленої продукції;

6) інших надходжень, не заборонених законодавством.

29. Компанія є власником:

1) виробленої продукції;

2) доходів, отриманих від провадження господарської діяльності, володіння корпоративними правами, придбаними Компанією за рахунок власних доходів;

3) іншого майна, набутого на законних підставах.

30. Компанія володіє, користується та розпоряджається належним їй майном, вчиняючи стосовно нього будь-які дії, що відповідають визначеним цим Статутом меті та предмету діяльності Компанії і не суперечать законодавству.

31. Майно, що є державною власністю і передане Компанії у користування та/або управління, не підлягає відчуженню. Користування та/або управління майном Компанії здійснюється відповідно до законодавства.

32. Пакети акцій та майно, що передані державою до статутного капіталу Компанії, не можуть відчужуватися або перебувати в заставі, використовуватися для формування статутного (складеного) капіталу будь-яких господарських товариств без погодження із засновником Компанії.

Статутний капітал Компанії

33. Для забезпечення діяльності Компанії за рахунок внесків її засновника створюється статутний капітал у розмірі 1170419200 гривень.

(пункт 33 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 12.09.2012 р. N 844,
 від 25.12.2013 р. N 953)

34. Статутний капітал Компанії поділяється на 11704192 прості іменні акції номінальною вартістю 100 гривень кожна.

(пункт 34 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 12.09.2012 р. N 844,
 від 25.12.2013 р. N 953)

35. Засновникові Компанії належить 11704192 прості іменні акції загальною номінальною вартістю 1170419200 гривень, що становить 100 відсотків статутного капіталу Компанії.

(пункт 35 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 12.09.2012 р. N 844,
 від 25.12.2013 р. N 953)

36. Статутний капітал Компанії після сплати в повному обсязі усіх раніше випущених в обіг акцій за вартістю, що не нижча номінальної, може бути збільшений за рішенням загальних зборів акціонерів шляхом випуску нових акцій або підвищення номінальної вартості акцій.

37. Статутний капітал Компанії у період до прийняття рішення про її приватизацію та продажу акцій може бути збільшений за рішенням засновника Компанії, якщо всі раніше випущені в обіг акції повністю сплачені за вартістю, що не нижча номінальної.

38. Акціонери користуються переважним правом на придбання акцій додаткової емісії у разі їх приватного розміщення.

39. Рішення про збільшення статутного капіталу Компанії приймається в установленому законодавством порядку.

40. Статутний капітал Компанії зменшується в установленому законодавством порядку шляхом зменшення номінальної вартості акцій.

41. Компанія здійснює обов'язковий викуп акцій в акціонера у випадках, визначених законодавством.

Договір між Компанією та акціонером про обов'язковий викуп належних йому акцій укладається у письмовій формі.

У разі невиконання зобов'язань з обов'язкового викупу акцій Компанія сплачує акціонерові неустойку в розмірі 0,1 відсотка суми викупу за кожний день прострочення.

42. Акції Компанії повинні бути оплачені в повному обсязі:

1) у процесі утворення Компанії - у строки, встановлені у рішенні про її утворення, але не пізніше ніж протягом року з дати реєстрації;

2) у разі проведення додаткових емісій акцій - у строки, встановлені у рішенні про випуск акцій, але не пізніше ніж протягом року з дати реєстрації внесених до цього Статуту змін, пов'язаних із зміною розміру статутного капіталу Компанії.

Цінні папери Компанії

43. Компанія випускає акції на розмір її статутного капіталу і проводить реєстрацію їх випуску в установленому законодавством порядку.

44. Акції Компанії існують у бездокументарній формі.

45. Обслуговування випуску акцій Компанії, облік та підтвердження права власності на такі акції здійснюються відповідно до законодавства про депозитарну систему.

46. Засновник Компанії, який володіє 100 відсотками її акцій, не може відчужувати належні йому акції до прийняття в установленому законом порядку рішення про їх приватизацію.

47. На підставі прийнятого рішення про приватизацію акцій Компанії її засновник передає Фондові державного майна частку акцій, призначених для продажу.

Після приватизації Компанії акціонери можуть розпоряджатися належними їм акціями, зокрема продавати чи в інший спосіб відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб, якщо інше не встановлено законодавством.

48. Компанія має право викуповувати в акціонерів оплачені ними акції лише за рахунок коштів, обсяг яких перевищує розмір її статутного капіталу, для їх подальшої реалізації або анулювання за рішенням загальних зборів акціонерів у строк, що не перевищує одного року. Протягом зазначеного строку розподіл прибутку, голосування і визначення кворуму на загальних зборах акціонерів проводяться без урахування придбаних Компанією власних акцій.

49. Компанія може здійснювати емісію акцій шляхом їх розміщення на фондовій біржі (біржах) тільки за рішенням її засновника.

50. Для залучення додаткових коштів Компанія має право випускати облігації в розмірі не більш як 25 відсотків розміру її статутного капіталу лише після оплати зазначеного капіталу.

51. Компанія має право випускати інші цінні папери відповідно до законодавства.

Прибуток Компанії та порядок його використання

52. Прибуток Компанії утворюється за рахунок надходжень від провадження її господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці.

Прибуток є узагальнюючим показником ефективності діяльності та джерелом зміцнення матеріально-технічної бази Компанії, соціального забезпечення її трудового колективу, матеріального стимулювання працівників і виплати дивідендів.

53. За рахунок чистого прибутку, що залишається після покриття усіх витрат та проведення розрахунків з бюджетом, Компанія створює такі капітали (фонди), як резервний (страховий), виплати дивідендів, накопичення та матеріального заохочення, інноваційний.

Використання капіталів (фондів) Компанії здійснюється відповідно до затвердженого в установленому порядку фінансового плану.

54. Для покриття збитків від провадження господарської діяльності Компанія формує резервний (страховий) капітал у розмірі 15 відсотків її статутного капіталу шляхом щорічних відрахувань у розмірі 5 відсотків суми чистого прибутку.

У разі повного або часткового використання резервного (страхового) капіталу його поповнення здійснюється у порядку, передбаченому цим пунктом.

55. Збитки від провадження фінансово-господарської діяльності Компанії покриваються за рахунок коштів резервного (страхового) капіталу, а у разі їх недостатності - у порядку, визначеному загальними зборами акціонерів.

56. Виплата дивідендів за простими іменними акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерів у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Дивіденди на державну частку акцій перераховуються до державного бюджету в установленому законодавством порядку.

(пункт 56 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.12.2013 р. N 953)

57. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада Компанії встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

(пункт 57 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 25.12.2013 р. N 953)

58. Інформація про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів повідомляється протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів акціонерам персонально в порядку, визначеному для повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, та фондовій біржі (біржам), до біржового реєстру якої (яких) внесені відомості про Компанію.

Органи Компанії

59. Органами Компанії є:

1) загальні збори акціонерів;

2) наглядова рада;

3) дирекція;

(підпункт 3 пункту 59 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 16.04.2014 р. N 130)

4) ревізійна комісія.

Загальні збори акціонерів

60. Вищим органом Компанії є загальні збори акціонерів.

61. Загальні збори акціонерів скликаються щороку та проводяться не пізніше ніж 30 квітня року, що настає за звітним.

62. У період до прийняття рішення про приватизацію Компанії та продажу її акцій повноваження вищого органу (крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів) здійснює наглядова рада або дирекція. Рішення з питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів, у такий період приймає засновник Компанії.

(пункт 62 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 16.04.2014 р. N 130)

63. Загальні збори акціонерів мають право приймати рішення з будь-якого питання діяльності Компанії, внесеного до порядку денного загальних зборів.

64. До виключної компетенції загальних зборів акціонерів належать питання щодо:

1) визначення основних напрямів діяльності Компанії;

2) внесення змін до цього Статуту;

3) прийняття рішення про:

анулювання викуплених акцій;

зміну типу товариства;

розміщення акцій;

збільшення або зменшення статутного капіталу Компанії;

дроблення або консолідацію акцій;

викуп Компанією розміщених акцій, крім випадків здійснення обов'язкового викупу акцій;

порядок проведення загальних зборів акціонерів;

вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Компанії;

виділ, припинення (крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України "Про акціонерні товариства"), ліквідацію Компанії, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів і затвердження ліквідаційного балансу відповідно до законодавства;

4) затвердження:

положень про загальні збори акціонерів, наглядову раду, дирекцію та ревізійну комісію, а також внесення змін до них;

(абзац другий підпункту 4 пункту 64 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 16.04.2014 р. N 130)

річного звіту Компанії;

розміру річних дивідендів в установленому законом порядку;

висновків ревізійної комісії;

принципів (кодексу) корпоративного управління Компанії;

5) розподіл прибутку і збитків Компанії;

6) обрання:

генерального директора та його заступників, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

(абзац другий підпункту 6 пункту 64 у редакції
 постанови Кабінету Міністрів України від 16.04.2014 р. N 130)

членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення її повноважень;

членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

комісії з припинення Компанії;

61) прийняття рішення про відсторонення генерального директора або його заступників від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження генерального директора або його заступника;

(пункт 64 доповнено підпунктом 61 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 16.04.2014 р. N 130)

7) прийняття рішення за наслідками розгляду звітів наглядової ради, дирекції та ревізійної комісії.

(підпункт 7 пункту 64 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 16.04.2014 р. N 130)

65. Загальні збори акціонерів приймають рішення з інших питань діяльності Компанії відповідно до законодавства та цього Статуту.

66. Загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

67. У загальних зборах акціонерів можуть брати участь особи, включені до відповідного переліку акціонерів, або їх представники. На загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка їх скликає, також можуть бути присутні представник аудитора Компанії та її посадові особи незалежно від володіння ними акціями, представник органу, який відповідно до цього Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

68. Представником акціонера на загальних зборах акціонерів може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерів може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником держави - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним майном.

У період до прийняття рішення про приватизацію Компанії та продажу її акцій повноваження загальних зборів акціонерів, які передбачені законодавством, а також внутрішніми документами Компанії, здійснюються її засновником одноосібно.

Рішення засновника Компанії з питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів, оформляється ним у письмовій формі.

69. Рішення загальних зборів акціонерів приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з питань, передбачених підпунктом 2, абзацами другим - шостим підпункту 3 та підпунктом 15 пункту 64 цього Статуту, приймаються більш як трьома чвертями загальної кількості акціонерів.

70. Голосування на загальних зборах акціонерів проводиться за принципом "одна акція - один голос". Порядок і спосіб голосування визначаються загальними зборами акціонерів.

71. Позачергові загальні збори акціонерів скликаються наглядовою радою:

1) з власної ініціативи;

2) на вимогу:

дирекції в разі порушення провадження у справі про визнання Компанії банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

(абзац другий підпункту 2 пункту 71 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 16.04.2014 р. N 130)

ревізійної комісії;

акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків акцій.

72. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів може бути прийняте відповідно до законодавства.

73. Позачергові загальні збори акціонерів повинні бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Компанією вимоги про їх скликання.

У разі коли протягом строку, встановленого пунктом 72 цього Статуту, наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів може бути оскаржене акціонерами у суді.

74. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів та їх порядок денний (зміна порядку денного) надсилаються кожному акціонерові листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

Зазначене повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори акціонерів, або особа, яка веде облік прав власності на акції Компанії, у разі скликання загальних зборів акціонерів акціонерами.

75. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів повинне містити такі дані:

1) повне найменування та місцезнаходження Компанії;

2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу) проведення загальних зборів;

3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;

4) дата складення переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах;

5) перелік питань, що виносяться на голосування;

6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

76. Головує на загальних зборах акціонерів голова або член наглядової ради чи інша особа, уповноважена наглядовою радою.

77. Для забезпечення підрахунку голосів та вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування, на загальних зборах акціонерів утворюється лічильна комісія, яка обирається загальними зборами.

За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів.

Протокол загальних зборів акціонерів складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів.

Протокол підписується головуючим та секретарем загальних зборів акціонерів, прошивається, скріплюється печаткою Компанії та підписом генерального директора. Книга протоколів загальних зборів акціонерів зберігається в Компанії.

(абзац четвертий пункту 77 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 16.04.2014 р. N 130)

78. Посадовими особами Компанії є голова та члени наглядової ради, ревізійної комісії, генеральний директор та його заступники.

(пункт 78 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 16.04.2014 р. N 130)

Наглядова рада

79. Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів і в межах повноважень, визначених законодавством і цим Статутом, контролює та регулює діяльність дирекції.

(пункт 79 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 16.04.2014 р. N 130)

80. За рішенням загальних зборів акціонерів на наглядову раду може бути покладено вирішення окремих питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів.

81. У роботі наглядової ради за її запрошенням з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

82. Член наглядової ради не може бути генеральним директором або його заступником.

(пункт 82 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 16.04.2014 р. N 130)

83. Наглядова рада призначається загальними зборами акціонерів у кількості семи осіб.

У разі припинення повноважень члена наглядової ради загальні збори акціонерів вносять зміни до її складу.

84. До виключної компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством та цим Статутом, зокрема:

1) здійснення контролю за виконанням рішень загальних зборів акціонерів та діяльністю дирекції;

(підпункт 1 пункту 84 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 16.04.2014 р. N 130)

2) заслуховування звітів генерального директора та його заступників з питань діяльності Компанії;

(підпункт 2 пункту 84 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 16.04.2014 р. N 130)

3) підготовка порядку денного загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів акціонерів;

4) прийняття рішення про:

проведення чергових або позачергових загальних зборів акціонерів відповідно до цього Статуту та у випадках, визначених законодавством;

продаж раніше викуплених Компанією акцій;

розміщення Компанією інших цінних паперів, крім акцій;

викуп розміщених Компанією інших цінних паперів, крім акцій;

обрання оцінювача майна Компанії та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

обрання (заміну) депозитарію і зберігача цінних паперів та затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру оплати їх послуг;

5) затвердження:

ринкової вартості майна у випадках, визначених законодавством;

умов контрактів, які укладатимуться з генеральним директором та його заступниками, встановлення розміру їх винагороди;

(абзац третій підпункту 5 пункту 84 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 16.04.2014 р. N 130)

у межах своїх повноважень положень, якими регулюються питання діяльності Компанії;

6) обрання:

реєстраційної комісії, за винятком випадків, визначених законодавством;

аудитора Компанії та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

7) вирішення:

питань про участь Компанії у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, заснування інших юридичних осіб;

інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом і цим Статутом.

Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Компанії, крім загальних зборів акціонерів, за винятком випадків, визначених законодавством.

Посадові особи Компанії забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законодавством та цим Статутом.

Наглядова рада здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Статутом.

85. Організаційною формою роботи наглядової ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на три місяці.

86. Засідання наглядової ради скликаються її головою або на вимогу члена наглядової ради, а також на вимогу ревізійної комісії, виконавчого органу чи його члена, інших осіб, визначених цим Статутом, які беруть участь у засіданні наглядової ради.

87. Засідання наглядової ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як три чверті її складу.

88. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів наглядової ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови наглядової ради.

Наглядова рада може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування).

Рішення наглядової ради оформляється протоколом, який підписує її голова.

89. Книга протоколів засідань наглядової ради зберігається нарівні з фінансовими документами і в будь-який час видається акціонерам.

На вимогу акціонерів повинні видаватися засвідчені головою наглядової ради витяги з книги протоколів.

90. Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради простою більшістю голосів від її кількісного складу.

Голова наглядової ради має заступника, який обирається з числа членів наглядової ради в порядку, визначеному абзацом першим цього пункту.

91. Голова наглядової ради:

1) скликає та веде засідання наглядової ради;

2) забезпечує підготовку матеріалів з питань, що виносяться для розгляду на засіданні наглядової ради;

3) організовує:

здійснення контролю за виконанням рішень загальних зборів акціонерів та наглядової ради;

проведення аналізу та обов'язкових щорічних аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Компанії і подання їх результатів на розгляд загальних зборів акціонерів;

4) погоджує річні фінансові та інвестиційні плани Компанії перед поданням їх на затвердження загальними зборами акціонерів.

Дирекція

(назва розділу у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 16.04.2014 р. N 130)

92. Виконавчим органом Компанії, який здійснює керівництво її поточною діяльністю, є дирекція.

(пункт 92 із змінами, внесеними згідно з  постановою
 Кабінету Міністрів України від 16.04.2014 р. N 130)

93. До складу дирекції входять генеральний директор та його заступники, які є членами дирекції.

(пункт 93 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 16.04.2014 р. N 130)

94. Дирекція підзвітна загальним зборам акціонерів та наглядовій раді і несе перед ними відповідальність за результати своєї роботи.

(пункт 94 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 16.04.2014 р. N 130)

95. Генеральний директор та його заступники обираються загальними зборами акціонерів.

У разі прийняття рішення про відсторонення генерального директора або його заступників від здійснення повноважень загальні збори обирають особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження генерального директора або його заступника.

У разі припинення повноважень генерального директора чи його заступників загальні збори акціонерів обирають на відповідну посаду іншу особу.

(пункт 95 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 16.04.2014 р. N 130)

96. Засідання дирекції вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.

(пункт 96 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 16.04.2014 р. N 130)

97. Рішення дирекції оформляється протоколом, який підписує генеральний директор.

Книга протоколів засідань дирекції зберігається нарівні з фінансовими документами і в будь-який час видається акціонерам.

(пункт 97 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 16.04.2014 р. N 130)

98. До компетенції дирекції належать питання щодо:

(абзац перший пункту 98 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 16.04.2014 р. N 130)

1) організації господарської діяльності Компанії, фінансування, ведення обліку та звітності, роботи з цінними паперами, придбання акцій інших акціонерних товариств тощо;

2) координації діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв Компанії, забезпечення виконання покладених на них завдань;

3) прийняття рішень про:

утворення, ліквідацію, реорганізацію дочірніх підприємств, філій та представництв Компанії за погодженням з наглядовою радою;

притягнення до передбаченої законом відповідальності директорів дочірніх підприємств, філій та представництв Компанії;

списання майна Компанії в установленому законодавством порядку;

4) призначення на посаду та звільнення з посади директорів дочірніх підприємств, філій та представництв Компанії;

5) погодження:

кандидатур заступників директора та головного бухгалтера за поданням директорів дочірніх підприємств, філій та представництв Компанії;

штатного розпису дочірніх підприємств Компанії;

6) затвердження:

умов оплати праці працівників дочірніх підприємств, філій та представництв Компанії;

опису та зображення фірмового знака Компанії;

7) підготовки та попереднього розгляду питань, що підлягають обговоренню на загальних зборах акціонерів та засіданнях наглядової ради, підготовки у зв'язку з цим відповідних матеріалів, організації роботи з виконання рішень загальних зборів акціонерів та наглядової ради;

8) підпункт 8 пункту 98 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 16.04.2014 р. N 130)

9) розгляду матеріалів, складених за результатами ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності Компанії, звітів керівників її дочірніх підприємств, філій та представництв з прийняттям відповідних рішень;

10) проведення аналізу і подання на розгляд загальних зборів акціонерів та наглядової ради річного звіту і балансу Компанії, інформації про діяльність її дочірніх підприємств, філій та представництв;

11) визначення структури Компанії, затвердження її штатного розпису.

Дирекція вирішує інші питання діяльності Компанії, крім тих, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів та наглядової ради.

(абзац двадцятий пункту 98 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 16.04.2014 р. N 130)

99. Кількісний та персональний склад дирекції визначається вищим органом управління Компанії.

(пункт 99 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 16.04.2014 р. N 130)

100. Генеральний директор несе персональну відповідальність за виконання покладених на Компанію завдань.

(пункт 100 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 16.04.2014 р. N 130)

101. Генеральний директор:

(абзац перший пункту 101 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 16.04.2014 р. N 130)

1) видає накази з питань діяльності Компанії;

2) вчиняє без довіреності правочини від імені Компанії;

3) розпоряджається відповідно до цього Статуту та законодавства майном Компанії;

4) представляє Компанію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами;

5) видає довіреності на вчинення правочинів від імені Компанії;

6) установлює порядок вчинення правочинів від імені Компанії;

7) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Компанії, застосовує до них заходи заохочення або дисциплінарного стягнення;

71) забезпечує реалізацію прийнятого дирекцією рішення про притягнення до передбаченої законом відповідальності директорів дочірніх підприємств, філій та представництв Компанії;

(пункт 101 доповнено підпунктом 71 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 16.04.2014 р. N 130)

72) забезпечує дотримання Компанією, її дочірніми підприємствами, філіями та представництвами вимог законодавства;

(пункт 101 доповнено підпунктом 72 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 16.04.2014 р. N 130)

8) розподіляє обов'язки між заступниками генерального директора;

(підпункт 8 пункту 101 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 16.04.2014 р. N 130)

9) затверджує:

структуру і штатний розпис Компанії, положення про її структурні підрозділи;

інструкції та інші документи Компанії в межах своїх повноважень;

штатний розпис дочірніх підприємств Компанії;

10) вирішує питання добору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів;

11) приймає рішення про притягнення до передбаченої законом відповідальності осіб, які перебувають з Компанією у трудових відносинах, крім посадових осіб, визначених пунктом 78 цього Статуту;

12) укладає колективний договір з профспілковою організацією Компанії;

13) підпункт 13 пункту 101 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 16.04.2014 р. N 130)

14) організовує ведення обліку військовозобов'язаних та проведення мобілізаційної підготовки відповідно до законодавства.

Генеральний директор здійснює інші функції відповідно до законодавства та цього Статуту.

(абзац пункту 101 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 16.04.2014 р. N 130)

Ревізійна комісія

102. Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Компанії.

103. У період до проведення перших загальних зборів акціонерів до складу ревізійної комісії включаються, крім представників уповноваженого органу управління Компанії, представник Держфінінспекції та/або ДПС.

104. Ревізійна комісія діє на підставі положення про неї.

105. Ревізійна комісія призначається строком на п'ять років.

До складу ревізійної комісії не можуть входити голова та члени наглядової ради, генеральний директор та його заступники.

(абзац другий пункту 105 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 16.04.2014 р. N 130)

У разі дострокового припинення повноважень члена ревізійної комісії загальні збори акціонерів обирають нового члена ревізійної комісії на період її повноважень, що залишився.

106. Перевірка фінансово-господарської діяльності Компанії проводиться ревізійною комісією за рішенням загальних зборів акціонерів, наглядової ради або на вимогу акціонерів, які сукупно є власниками 10 і більше відсотків акцій.

На вимогу ревізійної комісії надаються відповідні матеріали, бухгалтерські або інші документи, особисті пояснення посадових осіб Компанії.

107. Ревізійна комісія інформує про результати проведених нею перевірок загальні збори акціонерів та наглядову раду.

108. Члени ревізійної комісії можуть брати участь у роботі загальних зборів акціонерів та засіданнях наглядової ради з правом дорадчого голосу.

109. Ревізійна комісія:

1) складає висновок щодо річної фінансової звітності Компанії;

2) зобов'язана вимагати скликання позачергових загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози інтересам Компанії або виявлення зловживань, учинених її посадовими особами.

Трудовий колектив Компанії

110. До трудового колективу Компанії належать працівники, що беруть участь у провадженні її діяльності на підставі трудового договору, а також інших документів, що регулюють трудові відносини працівників з Компанією.

111. Умови організації та оплати праці членів трудового колективу Компанії, їх соціального захисту визначаються відповідно до вимог законодавства.

112. Трудовий колектив Компанії:

1) розглядає і погоджує проект колективного договору;

2) заслуховує інформацію про виконання колективного договору його сторонами;

3) бере участь у визначенні плану заходів щодо матеріального і морального стимулювання високопродуктивної праці, заохочення винахідництва і раціоналізаторської діяльності;

4) вирішує разом з акціонерами інші питання соціального розвитку Компанії.

113. Загальні збори трудового колективу Компанії проводяться не рідше ніж один раз на рік. Рішення загальних зборів приймається простою більшістю присутніх на них членів трудового колективу шляхом відкритого голосування.

114. Захист інтересів трудового колективу Компанії здійснюється органом, який має право представляти його інтереси, - радою трудового колективу Компанії, профспілковим комітетом.

Облік та звітність Компанії

115. Фінансові результати діяльності Компанії визначаються на підставі річного бухгалтерського балансу.

116. Річна фінансова звітність Компанії підлягає затвердженню загальними зборами акціонерів.

117. Річна фінансова звітність Компанії підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.

118. Перший фінансовий рік Компанії починається з дати її реєстрації і закінчується 31 грудня поточного року. Кожний наступний фінансовий рік відповідає календарному.

119. Компанія забезпечує подання статистичної та іншої звітності органам державної статистики, іншим органам виконавчої влади відповідно до їх повноважень в обсягах та строки, передбачені законодавством.

Порядок внесення змін до цього Статуту

120. Питання внесення змін до цього Статуту належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.

121. У період до прийняття рішення про приватизацію Компанії та продажу її акцій рішення про внесення змін до цього Статуту приймає засновник Компанії.

122. У разі прийняття рішення про внесення змін до цього Статуту проводиться їх державна реєстрація відповідно до законодавства.

Припинення Компанії

123. Компанія припиняється в результаті реорганізації (передачі всього її майна, прав та обов'язків іншим господарським товариствам - правонаступникам) шляхом злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення або в результаті ліквідації відповідно до законодавства.

124. Реорганізація та ліквідація Компанії проводяться за рішенням загальних зборів акціонерів, а у випадках, установлених законодавством, - за рішенням суду або відповідних органів.

125. У період до прийняття рішення про приватизацію Компанії та продажу її акцій рішення про припинення Компанії приймає її засновник.

126. Припинення Компанії здійснюється комісією, утвореною в установленому законом порядку органом, що прийняв рішення про припинення.

127. У разі ліквідації Компанії з дня призначення відповідної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Компанією.

Ліквідаційна комісія публікує у триденний строк з моменту її призначення в одному з офіційних друкованих засобів масової інформації оголошення про ліквідацію Компанії із зазначенням строку подання кредиторами своїх претензій, оцінює наявне майно Компанії, виявляє її дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів до сплати боргів Компанії перед третіми особами, а також акціонерами, складає ліквідаційний баланс і подає його на розгляд загальних зборів акціонерів або органу, що призначив ліквідаційну комісію.

Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за шкоду, заподіяну нею Компанії, акціонерам і третім особам, відповідно до законодавства.

128. Майно Компанії або частина вартості такого майна (включаючи виручку від продажу майна у разі її ліквідації) після розрахунків з кредиторами в установленому законом порядку черговості розподіляється між акціонерами пропорційно загальній кількості акцій Компанії, власниками яких вони є.

129. Ліквідація Компанії вважається такою, що закінчена, а Компанія такою, що припинила свою діяльність, з моменту внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про проведення державної реєстрації припинення Компанії в результаті її ліквідації.

(Статут із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 р. N 1425
,
від 14.02.2007 р. N 200,
від 03.10.2007 р. N 1188,
від 11.02.2009 р. N 70,
у редакції
постанов Кабінету
 Міністрів України від 11.03.2009 р. N 231
,
 від 31.08.2011 р. N 951)

 

ПЕРЕЛІК
підприємств, які підлягають перетворенню у відкриті акціонерні товариства, з наступною передачею 100 відсотків їх акцій до статутного фонду Національної акціонерної компанії "Украгролізинг"

Код згідно з ЄДРПОУ 

Назва підприємства 

Адреса 

24258915 

Українське державне підприємство по матеріально-технічному забезпеченню агропромислового комплексу "Украгротех" 

01023
м. Київ, вул. Мечнікова, 16а 

00861529 

Позицію виключено 

 

01004557 

Позицію виключено 

 

14278466 

Позицію виключено

 

23570740 

Державне підприємство по матеріально-технічному та сервісному забезпеченню агропромислового комплексу "Білоцерківагротех" 

09113
Київська область, м. Біла Церква, Сквирське шосе, 225 

24493094 

Позицію виключено

 

30324094 

Позицію виключено

 

30087096 

Позицію виключено 

 

03569261 

Позицію виключено 

 

00492084 

Позицію виключено

 

30381241 

Позицію виключено 

 

13463351 

Позицію виключено 

 

30355651 

Позицію виключено 

 

30045983 

Донецька державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція 

83490
м. Донецьк, вул. Артема, 74 

30317328 

Житомирська державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція 

10003
Житомирська область, Житомирський район, с. Кодня 

30077360 

Позицію виключено

 

30342155 

Позицію виключено 

 

30242064 

Запорізька державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція 

69600
м. Запоріжжя, просп. Леніна, 152 

25678469 

Позицію виключено 

 

25678817 

Владівська державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція 

71221
Запорізька область, смт Чернігівка, вул. Матроська, 1а 

30293318 

Позицію виключено

 

30320063 

Обухівська державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція 

08700
Київська область, м. Обухів, вул. Будьонного, 35 

30330574 

Кіровоградська державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція 

27600
Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Нове, вул. Мурманська, 5 

30282437 

Смолінська державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція 

26223
Кіровоградська область, Маловисківський район, смт Смоліне, вул. Автобазівська, 1 

30279927 

Позицію виключено 

 

30239528 

Позицію виключено 

 

30387057 

Львівська державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція 

79007
м. Львів, вул. Городоцька, 367 

30124703 

Городоцька державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція 

81500
Львівська область, м. Городок, вул. Комарнівська, 66 

30332917 

Миколаївська державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція 

57100
м. Миколаїв, просп. Героїв Сталінграда, 91 

30126517 

Баштанська державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція 

56100
Миколаївська область, м. Баштанка, вул. Калініна, 5 

30233162 

Жовтнева державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція 

57210
Миколаївська область, Жовтневий район, с. Грейгове, вул. Леніна, 70 

30084451 

Любашівська державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція 

66500
Одеська область, смт Любашівка, вул. Завокзальна, 10 

30317967 

Ізмаїльська державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція 

68670
Одеська область, Ізмаїльський район, с. Саф'яни, вул. Чапаєва, 16 

21975031 

Позицію виключено 

 

30129979 

Позицію виключено 

 

30131464 

Кошманівська державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція 

39411
Полтавська область, Машівський район, с. Кошманівка, вул. Леніна, 1 

30031766 

Радивонівська державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція 

38333
Полтавська область, Великобагачанський район, с. Радивонівка 

30318384 

Рівненська державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція 

33499
м. Рівне, вул. Словацького, 4/6 

30032581 

Мізоцька державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція 

35740
Рівненська область, Здолбунівський район, смт Мізоч, вул. Острозька, 1 

00906752 

Бистрицька державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція 

34644
Рівненська область, Березнівський район, с. Бистричі 

30133498 

Позицію виключено 

 

30268119 

Позицію виключено

 

30135280 

Позицію виключено 

 

00907444 

Скала-Подільська державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція 

48720
Тернопільська область, Борщівський район, смт Скала-Подільська, вул. Купчинського, 12 

30247371 

Харківська державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція 

61145
м. Харків, вул. Космічна, 21 

30329129 

Херсонська державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція 

73484
м. Херсон, с. Жовтневе 

30349119 

Хмельницька державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція 

30100
Хмельницька область, Хмельницький район, с. Розсоша 

30171816 

Кам'янець-Подільська державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція 

32300
Хмельницька область, м. Кам'янець-Подільський, вул. Князів Каріотовичів, 23 

30066542 

Зіньковецька державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція 

32514
Хмельницька область, Віньковецький район, с. Зіньків, вул. Щорса, 28 

00032129 

Позицію виключено 

 

30190210 

Смотрицька державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція 

32423
Хмельницька область, Дунаєвецький район, смт Смотрич, вул. Гагаріна, 19 

30156803 

Новоушицька державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція 

32600
Хмельницька область, смт Нова Ушиця, вул. Подільська, 36 

30496789 

Теофіпольська державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція 

300600
Хмельницька область, смт Теофіполь, вул. Заводська, 3 

30257002 

Звенигородська державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція 

20226
Черкаська область, Звенигородський район, с. Озірна 

30065402

Позицію виключено 

 

30157126 

Городищенська державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція 

19500
Черкаська область, м. Городище, вул. Кожедуба, 26 

30065769 

Христинівська державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція 

20008
Черкаська область, м. Христинівка, вул. Леніна, 89 

30146114 

Позицію виключено 

 

30380489 

Телепинська державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція 

20842
Черкаська область, Кам'янський район, с. Телепине 

30297071 

Хотинська державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція 

60014
Чернівецька область, Хотинський район, с. Клішківці 

30157173 

Кельменецька державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція 

60124
Чернівецька область, Кельменецький район, с. Оселівка 

30749734 

Вижницька державна сільськогосподарська машинно-технологічна станція 

59222
Чернівецька область, Вижницький район, с. Іспас 

30294332 

Позицію виключено

 

30041109 

Позицію виключено

 

(перелік із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 25.07.2002 р. N 1045,
від 28.10.2004 р. N 1425)

 

СКЛАД
спостережної ради НАК "Украгролізинг"

Склад втратив чинність

(склад із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Кабінету Міністрів України від 29.11.2001 р. N 534-р
,
 в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України
 від 06.09.2005 р. N 389-р
,
 втратив чинність згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.04.2009 р. N 385)

____________

Опрос