Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приложения 1 и 2 к постановлению Кабинета Министров Украины от 21 января 2000 г. N 83

КМ Украины
Постановление КМ от 23.03.2001 № 274
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 березня 2001 р. N 274

Київ

Про внесення змін у додатки 1 та 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 21 січня 2000 р. N 83

Постанова втратила чинність
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 11 липня 2001 року N 784)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Викласти додатки 1 та 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 21 січня 2000 р. N 83 "Про функціональні повноваження Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України та Урядового Секретаря Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 4, ст. 108, N 15, ст. 633, N 26, ст. 1096) у редакції, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЮЩЕНКО 

Інд. 40

 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОВНОВАЖЕННЯ
Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України та Урядового Секретаря Кабінету Міністрів України

1. Прем'єр-міністр України керує роботою Кабінету Міністрів України, спрямовує її на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною Радою України; керує розробленням та реалізацією внутрішньої і зовнішньої політики держави; спрямовує та координує діяльність Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України, міністрів, керівників інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керує розробленням і реалізацією державної регіональної політики.

Прем'єр-міністр України:

веде переговори і підписує в установленому порядку міжнародні договори;

координує проведення в Україні адміністративної реформи;

здійснює керівництво відповідними колегіальними органами (комітетами, комісіями, радами).

Прем'єр-міністр України в межах своїх повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність Міністерства закордонних справ, Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки, Державного комітету у справах охорони державного кордону та Управління державної охорони. Очолює у разі потреби урядові комітети. 

Прем'єр-міністр України спрямовує, координує та контролює діяльність:

Міністерства юстиції і через нього - Державного комітету у справах релігій;

Державної комісії з питань оборонно-промислового комплексу;

Національного космічного агентства;

Державного департаменту з питань виконання покарань;

Спеціального представництва Кабінету Міністрів України у справах Європейського Союзу.

2. Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністри України:

забезпечують виконання Конституції і законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, реалізацію повноважень Кабінету Міністрів України у відповідних напрямах діяльності;

очолюють відповідні урядові комітети, які забезпечують вироблення урядових рішень відповідно до стратегії державної політики, розгляд та узгодження проектів нормативно-правових актів;

відповідають згідно з розподілом повноважень за підготовку питань для розгляду на засіданнях Кабінету Міністрів України, вносять пропозиції щодо порядку денного засідань Кабінету Міністрів України;

забезпечують згідно з розподілом повноважень взаємодію Кабінету Міністрів України з Президентом України та Верховною Радою України в процесі підготовки, прийняття і реалізації законодавчих та інших нормативних актів, а також поточної діяльності Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади;

беруть участь у розгляді питань на засіданнях Кабінету Міністрів України, в роботі відповідних колегіальних органів, що утворюються Президентом України і Кабінетом Міністрів України, колегій міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, у засіданнях Ради міністрів Автономної Республіки Крим, у роботі обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій відповідно до розподілу повноважень;

ведуть переговори і підписують в установленому порядку міжнародні договори згідно з наданими повноваженнями;

здійснюють керівництво відповідними колегіальними органами (комісіями, радами тощо).

3. Перший віце-прем'єр-міністр України:

за дорученням Прем'єр-міністра України представляє Кабінет Міністрів України у відносинах з іншими органами та організаціями в Україні та за її межами;

організовує розроблення та реалізацію державної внутрішньої та зовнішньої економічної політики, державної політики у сфері транспорту, зв'язку та будівництва, з питань державного матеріального резерву;

організовує підготовку та реалізацію Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

забезпечує планування і прогнозування заходів щодо розвитку національної економіки та зовнішньоекономічних зв'язків, інвестиційних процесів;

вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції про стратегію і тактику розвитку макроекономічних процесів і явищ;

організовує розроблення та здійснення заходів, спрямованих на розвиток економічних реформ;

організовує розроблення і реалізацію державної бюджетної, податкової та цінової політики;

організовує розроблення та реалізацію заходів, спрямованих на удосконалення системи функціонування банківських і небанківських фінансових установ, розвиток ринків капіталу та їх інфраструктури;

здійснює контроль за розробленням та реалізацією пропозицій щодо впровадження положень Концепції адміністративної реформи в Україні з питань реформування органів виконавчої влади;

вживає заходів для забезпечення ефективної діяльності державної служби в Україні, несе відповідальність за організацію та здійснення контролю за проходженням державної служби в Україні, забезпечує формування кадрового резерву;

забезпечує розроблення та реалізацію державної політики з питань регуляторної політики, розвитку конкуренції на внутрішніх товарних ринках, демонополізації, приватизації та розвитку підприємництва;

забезпечує розроблення та здійснення заходів, спрямованих на збільшення експортного потенціалу, розвиток внутрішніх та зовнішніх ринків;

спрямовує роботу Секретаріату Кабінету Міністрів України із взаємодії з центральними органами виконавчої влади щодо:

залучення в установленому порядку (в тому числі шляхом створення робочих груп, надсилання матеріалів на висновок) для опрацювання питань, що розглядаються Кабінетом Міністрів України, працівників органів виконавчої влади, державних установ та організацій, провідних учених і спеціалістів;

надсилання органам виконавчої влади на висновок проектів актів Кабінету Міністрів України, інших документів, що подаються на розгляд Кабінету Міністрів України;

запитування у міністерствах, інших органах виконавчої влади, підприємствах, установах та організаціях необхідних для Кабінету Міністрів України матеріалів і звітів про виконання його рішень;

розгляду судовими органами справ, стороною у яких є Кабінет Міністрів України.

Перший віце-прем'єр-міністр України в межах своїх функціональних повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність:

Міністерства економіки і через нього - Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики, Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації;

Міністерства транспорту;

Міністерства фінансів і через нього - Головного контрольно-ревізійного управління, Державного казначейства;

Державного комітету зв'язку та інформатизації;

Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва;

Державного комітету статистики;

Антимонопольного комітету;

Головного управління державної служби;

Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

Державної митної служби;

Державної податкової адміністрації;

Фонду державного майна;

Державної акціонерної компанії "Укрресурси";

Національного депозитарію;

об'єднань підприємств, яким делеговані функції з управління державним майном.

Перший віце-прем'єр-міністр України в межах своїх функціональних повноважень забезпечує зв'язок Кабінету Міністрів України з Національним банком, комерційними банками, Європейським Союзом і міжнародними фінансовими організаціями, Торгово-промисловою палатою, фондовими та валютними біржами, а також взаємодію органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування та їх добровільними об'єднаннями.

4. Віце-прем'єр-міністр України з питань промислової політики організовує:

формування та реалізацію державної промислової політики;

розроблення та здійснення заходів, спрямованих на збільшення експортного потенціалу, розвиток внутрішніх і зовнішніх ринків в частині продукції, що виробляється в промисловому секторі та паливно-енергетичному комплексі;

формування та реалізацію державної політики у паливно-енергетичному комплексі, зокрема забезпечення енергетичної та ядерної безпеки держави, розв'язання проблеми розрахунків в енергетичному секторі, диверсифікації джерел постачання енергоносіїв, енергозбереження, розвитку сировинної бази, розвідки та видобутку корисних копалин;

розроблення пропозицій щодо реформування енергоринку, розвитку енергетики, вугільної, газо- та нафтодобувної галузей.

Віце-прем'єр-міністр України з питань промислової політики в межах своїх функціональних повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність:

Міністерства палива та енергетики;

Державного комітету з енергозбереження;

Державного комітету ядерного регулювання;

Національної комісії регулювання електроенергетики;

Державного комітету промислової політики;

Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України";

Національної акціонерної компанії "Надра України".

Віце-прем'єр-міністр України з питань промислової політики в межах своїх функціональних повноважень координує діяльність Міністерства екології та природних ресурсів.

5. Віце-прем'єр-міністр України з питань агропромислового комплексу організовує:

розроблення та реалізацію стратегії функціонування агропромислового комплексу, зокрема забезпечення продовольчої безпеки держави, проведення реформування земельних та майнових відносин на засадах приватної власності, формування інфраструктури продовольчого ринку, забезпечення на ринкових засадах агропромислового виробництва необхідними матеріально-технічними ресурсами та сировиною;

забезпечення реалізації соціальної політики на селі;

розроблення та реалізацію державної політики в сфері використання та охорони природних ресурсів, з питань екологічної безпеки, а також надзвичайних ситуацій та захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Віце-прем'єр-міністр України з питань агропромислового комплексу в межах своїх функціональних повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність:

Міністерства аграрної політики;

Міністерства екології та природних ресурсів і через нього - Державного комітету лісового господарства, Державного комітету по водному господарству, Державного комітету по земельних ресурсах;

Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;

Української академії аграрних наук у межах, визначених законодавством.

6. Віце-прем'єр-міністр України з питань соціальної та гуманітарної політики:

організовує розроблення та реалізацію державної політики в гуманітарній, науково-технічній та політико-ідеологічній сфері, з питань сім'ї та молоді, освіти, науки, культури і мистецтва, преси та інформації, фізичної культури і спорту, туризму, міжнаціональних, конфесійних відносин, виставкової та інноваційної діяльності, координує здійснення заходів щодо впровадження державної мовної політики;

організовує розроблення та реалізацію державної соціальної політики з питань:

реформування системи соціального та пенсійного забезпечення, охорони здоров'я та охорони праці, загальнообов'язкового державного соціального страхування;

реформування та реалізації житлової політики, політики доходів і зайнятості населення;

благодійництва та гуманітарної допомоги;

функціонування громадських організацій.

Віце-прем'єр-міністр України з питань соціальної та гуманітарної політики в межах своїх функціональних повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність:

Міністерства культури і мистецтв;

Міністерства освіти і науки;

Міністерства охорони здоров'я;

Міністерства праці та соціальної політики і через нього - Державного комітету у справах ветеранів;

Державного комітету архівів;

Державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення;

Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму;

Вищої атестаційної комісії;

Пенсійного фонду;

Українського національного фонду "Взаєморозуміння і примирення";

Національної телевізійної компанії;

Національної радіокомпанії;

Українського національного інформаційного агентства;

а також Національної академії наук, Академії педагогічних наук, Академії медичних наук, Академії правових наук, Академії мистецтв, у межах, визначених законодавством. 

Віце-прем'єр-міністр України з питань соціальної та гуманітарної політики в межах своїх функціональних повноважень координує діяльність Державного комітету у справах релігій.

Віце-прем'єр-міністр України з питань соціальної та гуманітарної політики забезпечує взаємодію органів виконавчої влади з Національною радою з питань телебачення і радіомовлення, Національною радою соціального партнерства, Національною службою посередництва і примирення, Українським координаційним комітетом сприяння зайнятості населення, профспілковими об'єднаннями, політичними партіями та громадськими організаціями. 

7. Урядовий Секретар Кабінету Міністрів України очолює Секретаріат Кабінету Міністрів України.

Урядовий Секретар Кабінету Міністрів України:

організовує діяльність Секретаріату Кабінету Міністрів України з організаційного, експертно-аналітичного, правового, інформаційного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України та урядових комітетів;

організовує розроблення порядку документообігу в Секретаріаті Кабінету Міністрів України та контролює його дотримання;

особисто подає на підпис Прем'єр-міністрові України проекти нормативно-правових актів;

забезпечує взаємодію Секретаріату Кабінету Міністрів України із Секретаріатом Верховної Ради України та Адміністрацією Президента України у процесі поточної діяльності;

розподіляє обов'язки між заступниками Урядового Секретаря;

затверджує положення про структурні підрозділи Секретаріату Кабінету Міністрів України;

подає пропозиції щодо структури і чисельності працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України, затверджує штатний розпис Секретаріату;

вносить Прем'єр-міністрові України подання щодо призначення на посаду і звільнення з посади заступників Урядового Секретаря, за погодженням з відповідним Віце-прем'єр-міністром України, - керівників структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України, які безпосередньо забезпечують діяльність відповідних урядових комітетів;

призначає на посаду та звільняє з посади працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України, крім тих, які призначаються Кабінетом Міністрів України;

затверджує порядок формування, розміщення і виконання державного замовлення на перепідготовку і підвищення кваліфікації працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України;

видає накази з питань, що належать до його компетенції;

визначає порядок повернення звернень, інших документів, внесених з порушенням установленого нормативними актами порядку.

Урядовий Секретар Кабінету Міністрів України здійснює інші повноваження, що надаються йому Кабінетом Міністрів України та Прем'єр-міністром України.

 

ВИКОНАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ
Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України у разі їх відсутності

Посада 

Хто заміщує 

Перший віце-прем'єр-міністр України 

Віце-прем'єр-міністр України з питань промислової політики 

Віце-прем'єр-міністр України з питань промислової політики 

Перший віце-прем'єр-міністр України 

Віце-прем'єр-міністр України з питань агропромислового комплексу 

Віце-прем'єр-міністр України з питань промислової політики 

Віце-прем'єр-міністр України з питань соціальної та гуманітарної політики 

Віце-прем'єр-міністр України з питань агропромислового комплексу. 

____________

Опрос