Идет загрузка документа (110 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка расследования и учета несчастных случаев непроизводственного характера

КМ Украины
Постановление КМ от 22.03.2001 № 270
редакция действует с 04.03.2016

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 22 березня 2001 р. N 270

Київ

Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 21 листопада 2007 року N 1356
,
 від 19 серпня 2009 року N 885
,
 від 26 грудня 2011 року N 1400
,
 від 19 вересня 2012 року N 868
,
 від 11 лютого 2016 року N 76

Додатково див. рішення
 Івано-Франківського міського суду
 від 26 жовтня 2007 року

З метою реалізації державної політики в сфері безпечної життєдіяльності населення та поліпшення організації роботи з профілактики травматизму невиробничого характеру Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 5 травня 1997 р. N 421 "Про затвердження Положення про розслідування та облік нещасних випадків невиробничого характеру" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 19, с. 69).

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЮЩЕНКО 

Інд. 33

 

ПОРЯДОК
розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру

Загальні питання

1. Цей Порядок визначає механізм розслідування та ведення обліку нещасних випадків невиробничого характеру, які сталися з громадянами України, іноземцями та особами без громадянства на території України.

2. Під нещасними випадками невиробничого характеру слід розуміти не пов'язані з виконанням трудових обов'язків травми, у тому числі отримані внаслідок заподіяних тілесних ушкоджень іншою особою, отруєння, самогубства, опіки, обмороження, утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою, травми, отримані внаслідок стихійного лиха, контакту з тваринами тощо (далі - нещасні випадки), які призвели до ушкодження здоров'я або смерті потерпілих.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.08.2009 р. N 885)

3. Розслідуванню згідно з цим Порядком підлягають нещасні випадки, що сталися під час:

1) прямування на роботу чи з роботи пішки, на громадському, власному або іншому транспортному засобі, що не належить підприємству, установі або організації (далі - організації) і не використовувався в інтересах цієї організації;

2) переміщення повітряним, залізничним, морським, внутрішнім водним, автомобільним транспортом, в електротранспорті, метрополітені, на канатній дорозі, фунікулері та на інших видах транспортних засобів;

3) виконання громадських обов'язків (рятування людей, захист власності, правопорядку тощо, якщо це не входить до службових обов'язків);

4) виконання донорських функцій;

5) участі в громадських акціях (мітингах, демонстраціях, агітаційно-пропагандистській діяльності тощо);

6) участі у культурно-масових заходах, спортивних змаганнях;

7) проведення культурних, спортивних та оздоровчих заходів, не пов'язаних з навчально-виховним процесом у навчальних закладах;

8) використання газу у побуті;

9) вчинення протиправних дій проти особи, її майна;

10) користування або контакту із зброєю, боєприпасами та вибуховими матеріалами;

11) виконання робіт у домашньому господарстві, використання побутової техніки;

12) стихійного лиха;

13) перебування в громадських місцях, на об'єктах торгівлі та побутового обслуговування, у закладах лікувально-оздоровчого, культурно-освітнього та спортивно-розважального призначення, в інших організаціях, а також у рекреаційних зонах;

(підпункт 13 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2009 р. N 885)

14) контакту з тваринами (у тому числі птахами, плазунами, комахами тощо) та рослинами (у тому числі грибами, водоростями тощо), що призвело до ушкодження здоров'я або смерті потерпілих;

(пункт 3  доповнено підпунктом 14 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.08.2009 р. N 885) 

15) споживання (використання) нехарчової продукції.

(пункт 3 доповнено підпунктом 15 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 р. N 1400) 

4. Факт ушкодження здоров'я внаслідок нещасного випадку встановлює і засвідчує лікувально-профілактичний заклад.

Документом, який підтверджує ушкодження здоров'я особи, є листок непрацездатності чи довідка лікувально-профілактичного закладу.

5. Нещасні випадки розслідуються незалежно від того, чи був потерпілий у стані психічного розладу, алкогольного або наркотичного сп'яніння.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.08.2009 р. N 885)

Повідомлення про нещасні випадки

6. Лікувально-профілактичні заклади, до яких звернулися або були доставлені потерпілі внаслідок нещасних випадків, протягом доби надсилають письмове повідомлення за встановленою формою (додаток 1):

про кожний нещасний випадок - до районної держадміністрації (виконавчого органу міської, районної у місті ради);

(абзац другий пункту 6 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 19.08.2009 р. N 885)

про кожний нещасний випадок, що стався внаслідок споживання (користування) нехарчової продукції - до органу державного ринкового нагляду у відповідній сфері відповідальності;

(пункт 6  доповнено новим абзацом третім згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 р. N 1400, 
у зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий
вважати відповідно абзацами четвертим - шостим) 

про нещасний випадок із смертельним наслідком, пов'язаний із заподіянням тілесних ушкоджень іншою особою, а також нещасний випадок, що стався внаслідок контакту із зброєю, боєприпасами та вибуховими матеріалами або під час дорожньо-транспортної пригоди, - прокурору та органу досудового розслідування.

(абзац четвертий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2012 р. N 868)

Абзац п'ятий пункту 6 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 19.09.2012 р. N 868)

Лікувально-профілактичні заклади, до яких звернулися або були доставлені потерпілі, ведуть реєстрацію нещасних випадків в окремому журналі за встановленою формою (додаток 2).

Розслідування нещасних випадків

7. Розслідування нещасних випадків проводиться з метою визначення їх обставин та причин. На підставі результатів розслідування розробляються заходи щодо запобігання подібним випадкам, а також щодо вирішення питань соціального захисту потерпілих.

Технічне розслідування - встановлення технічних і організаційних причин виникнення аварії та розроблення заходів щодо запобігання таким аваріям.

(пункт 7 доповнено новим абзацом другим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 р. N 1356,
 у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім)

У процесі розслідування беруться до уваги листок непрацездатності чи довідка лікувально-профілактичного закладу, а також пояснення потерпілого та свідчення очевидців, а у разі потреби - керівника органу (організації), на території чи об'єкті якого стався нещасний випадок.

(абзац третій пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2009 р. N 885)

8. Розслідування нещасних випадків із смертельним наслідком, групових нещасних випадків у разі смерті хоча б одного з потерпілих, нещасних випадків, пов'язаних із заподіянням тілесних ушкоджень іншою особою, а також нещасних випадків, які сталися внаслідок контакту із зброєю, боєприпасами та вибуховими матеріалами або дорожньо-транспортної пригоди, проводиться органом досудового розслідування.

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 19.08.2009 р. N 885,
 від 19.09.2012 р. N 868)

9. Районна держадміністрація (виконавчий орган міської, районної у місті ради) протягом доби з часу надходження від лікувально-профілактичного закладу повідомлення про нещасний випадок (за винятком нещасних випадків із смертельним наслідком) приймає рішення щодо утворення комісії з розслідування нещасного випадку у складі не менш як трьох осіб.

(абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2009 р. N 885)

До роботи комісії з розслідування нещасного випадку можуть залучатися представники районної держадміністрації (виконавчого органу міської, районної у місті ради), Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, організації, де працюють або навчаються потерпілі, організації, на території чи об'єкті якої стався нещасний випадок, а також представники органів охорони здоров'я, освіти, захисту прав споживачів, експерти страхової компанії (якщо потерпілий був застрахований).

(абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2009 р. N 885)

До розслідування нещасних випадків, які сталися під час прямування на роботу чи з роботи, залучаються представники відповідного профспілкового органу або уповноважені трудового колективу, якщо потерпілий не є членом профспілки.

10. У разі звернення потерпілого або особи, яка представляє його інтереси (якщо не надходило повідомлення від лікувально-профілактичного закладу про нещасний випадок), районна держадміністрація (виконавчий орган міської, районної у місті ради) приймає рішення щодо необхідності проведення розслідування і визначення організації, яка повинна проводити розслідування, та направляє її керівнику копію рішення.

Керівник організації протягом доби з часу надходження рішення про уповноваження її на проведення розслідування призначає комісію у складі не менше трьох осіб.

101. Технічне розслідування причин виникнення аварії, пов'язаної з використанням газу в побуті, проводиться Держпраці в установленому порядку за участю експертно-технічних центрів, які забезпечують науково-технічну підтримку державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці.

(Порядок доповнено пунктом 101 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 р. N 1356
,
пункт 101 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 р. N 76)

11. Нещасні випадки (за винятком групових), які сталися з працюючими особами, розслідуються комісією, утвореною організацією, де працює потерпілий, у складі голови комісії - посадова особа, яку визначає керівник організації, і членів комісії - керівника відповідного структурного підрозділу, представника профспілкової організації, членом якої є потерпілий, або уповноваженого трудового колективу, якщо потерпілий не є членом профспілки.

Рішення щодо розслідування нещасного випадку приймається керівником організації на підставі звернення потерпілого або особи, яка представляє його інтереси, листка непрацездатності або довідки лікувально-профілактичного закладу.

(абзац другий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2009 р. N 885)

У разі відмови організації провести розслідування нещасного випадку потерпілий або особа, яка представляє його інтереси, може звернутися до районної держадміністрації (виконавчого органу міської, районної у місті ради), яка вирішує питання щодо проведення цього розслідування.

12. Розслідування нещасного випадку проводиться протягом 10 календарних днів після утворення комісії. У разі потреби цей термін може бути продовжений керівником органу (організації), який призначив розслідування.

За результатами розслідування нещасного випадку або технічного розслідування причин виникнення аварії, пов'язаної з використанням газу в побуті, складається акт за формою НТ (невиробничий травматизм) згідно з додатком 3, який затверджується керівником органу (організації), що проводив розслідування.

(абзац другий пункту 12 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 р. N 1356)

Член комісії, незгодний із змістом складеного акта, письмово викладає свою окрему думку, яка додається до акта, складеного за формою НТ.

(пункт 12 доповнено новим абзацом третім згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2009 р. N 885,
у зв'язку з цим абзаци третій - дванадцятий
 вважати відповідно абзацами четвертим - тринадцятим)

Необхідна кількість примірників акта визначається в кожному окремому випадку.

Акт за формою НТ надсилається:

потерпілому або особі, яка представляє його інтереси;

районній держадміністрації (виконавчому органу міської, районної у місті ради, на території якої стався нещасний випадок);

(абзац сьомий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2009 р. N 885)

організації, де працює або навчається потерпілий;

організації, яка відповідальна за безпечний стан території чи об'єкта, де стався нещасний випадок.

Копія акта надсилається прокурору, органу досудового розслідування та іншим організаціям на їх запит.

(абзац десятий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2012 р. N 868)

Під час розслідування групових нещасних випадків акт за формою НТ складається на кожного потерпілого окремо.

Для складання акта за формою НТ використовуються класифікатори подій, що призвели до нещасного випадку (додаток 4), причин нещасного випадку (додаток 5), місця подій (додаток 6).

Акти за формою НТ, які складаються за результатами розслідування нещасних випадків з працюючими особами, зберігаються в організації разом з матеріалами розслідування протягом 45 років. Акти за формою НТ та матеріали розслідування нещасних випадків з непрацюючими особами зберігаються протягом трьох років у архіві районної держадміністрації (виконавчих органів міських, районних у містах рад).

13. Реєстрація нещасних випадків, за результатами розслідування яких складаються акти за формою НТ, проводиться районними держадміністраціями (виконавчими органами міських, районних у містах рад) та організаціями, які проводили розслідування, у журналі за встановленою формою (додаток 7).

14. Організація, яка відповідальна за безпечну життєдіяльність населення на території чи об'єкті, де стався нещасний випадок, здійснює запропоновані комісією, що проводила розслідування, заходи щодо усунення причин подібних випадків. Про здійснення зазначених заходів керівник організації у письмовій формі повідомляє районну держадміністрацію (виконавчий орган міської, районної у місті ради) у термін, зазначений в акті за формою НТ.

Облік і аналіз нещасних випадків

15. Облік нещасних випадків та аналіз причин їх виникнення проводять районні держадміністрації (виконавчі органи міських, районних у містах рад) на підставі звітів про нещасні випадки за встановленою формою (додаток 8), які щомісяця до 10 числа наступного періоду надсилаються лікувально-профілактичними закладами.

(абзац перший пункту 15 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2009 р. N 885)

Узагальнений звіт про нещасні випадки районні держадміністрації (виконавчі органи міських, районних у містах рад) надсилають до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, а також за рік - до 31 січня наступного за звітним року.

16. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації проводять аналіз одержаних звітів, узагальнюють їх та подають МНС відповідно до 25 числа наступного за звітним кварталом місяця та до 10 лютого наступного за звітним року.

(пункт 16 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.08.2009 р. N 885)

 

Зразок

ПОВІДОМЛЕННЯ
про нещасний випадок невиробничого характеру

"___" _______________ 200_ р.

Лікувально-профілактичний заклад, куди звернувся
або доставлений потерпілий ________________________________________

Повідомлення надіслано ___________________________________________
                                               (найменування районної держадміністрації або виконавчого органу
_________________________________________________________________
            міської, районної у місті ради, органу досудового розслідування, органу прокуратури,
органу державного ринкового нагляду)

Прізвище, ім'я та по батькові потерпілого ______________________________
_________________________________________________________________

Дата народження _________________________________________________

Рід занять ________________________________________________________

Адреса потерпілого ________________________________________________
                                                 (Автономна Республіка Крим, область, район, населений пункт,
_________________________________________________________________
                                                                 вулиця, будинок, квартира) 

Місце, де стався нещасний випадок , та обставини, за яких стався нещасний
випадок
__________________________________________________________
_________________________________________________________________

Дата і час травмування _____________________________________________
                                                                                (число, місяць, рік, година) 

Дата і час звернення до лікувально-профілактичного закладу _____________
_________________________________________________________________
                                                                     (число, місяць, рік, година) 

Діагноз __________________________________________________________

Вид травми згідно з кодами міжнародної класифікації хвороб (МКХ-10) ____

Подія, що призвела до нещасного випадку _____________________________
_________________________________________________________________

Висновок про наявність алкогольного
чи наркотичного сп'яніння _________________________________________

__________________________
(посада медичного працівника)  

_____________
(підпис)  

_____________________
(ініціали та прізвище) 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 19.08.2009 р. N 885,
 від 26.12.2011 р. N 1400
,
 від 19.09.2012 р. N 868)
 

 

Зразок

ЖУРНАЛ
реєстрації нещасних випадків невиробничого характеру

________________________________________________
    (найменування лікувально-профілактичного закладу)

N п/п 

Прізвище, ім'я та по батькові потерпілого, рік народження 

Професія (посада) або рід занять 

Адреса потерпілого 

Місце, де стався нещасний випадок 

Дата і час травмування 

Дата і час звернення до лікувально-
профілактичного закладу 

Подія, що призвела до нещасного випадку 

Діагноз 

Вид травми згідно з кодами міжнародної класифікації хвороб (МКХ-10) 

Висновок про наявність алкогольного чи наркотичного сп'яніння 

 

Зразок

АКТ N ____
про нещасний випадок невиробничого характеру

1. __________________________________________________________________
                                                (прізвище, ім'я та по батькові потерпілого) 

2. Дата народження _________________________________
                                                                  (число, місяць, рік) 

 


3. Стать ___________________________________________ 

 


4. Рід занять: працюючий, непрацюючий, дитина дошкільного віку, учень, студент _______________________ 

 


 
 
5. Дата і час нещасного випадку _______________________

  

  

  

  

  

  

число

місяць

рік 


 
 
__________________________________________________ 

  

  

  

  

годин 

хвилин 


6. Адреса потерпілого:  

  

Автономна Республіка Крим, область __________________ 

 


район _____________________________________________ 

 


населений пункт ____________________________________ 

 


вулиця, будинок, квартира _______________________________________________ 

7. Місце, де стався нещасний випадок _________________ 

 


8. Стислий виклад обставин нещасного випадку ____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

9. Подія, що призвела до нещасного випадку ____________ 

 


10. Причини нещасного випадку _______________________ 

 


11. Наслідки нещасного випадку _______________________
                                                                          (смертельний, не смертельний) 

 


12. Перебування потерпілого в стані алкогольного чи
наркотичного сп'яніння, тверезий ______________________ 

 


 

13. Заходи, які необхідно здійснити для усунення причин травмування:

N
п/п 

Зміст заходу 

Виконавець - посада, місце роботи, ініціали та прізвище 

Термін виконання 

14. Висновок комісії
_________________________________________________________________
                        (зміст порушення нормативно-правових актів із зазначенням винних осіб)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

15. Назва організації, яка проводила
розслідування ______________________________________ 

 


Голова комісії  

____________
(посада) 

__________
(підпис)  

____________________
(ініціали та прізвище) 

Члени комісії  

____________
(посада) 

__________
(підпис)  

____________________
(ініціали та прізвище) 

  

____________
(посада) 

__________
(підпис)  

____________________
(ініціали та прізвище) 

"___" _______________ 200_ р.

ПОЯСНЕННЯ
до заповнення акта за формою НТ про нещасний випадок невиробничого характеру

Акт складається з текстової і кодової частин, які заповнюються відповідно до загальноприйнятих (установлених) термінів, міжгалузевих і спеціально розроблених класифікаторів.

Коди слід вносити до прямокутників, які розташовані з правого боку аркуша.

Кодифікуванню підлягають акти за формою НТ, які складені у разі нещасного випадку із смертельним наслідком.

Пункт 2. Зазначається число, місяць і рік народження, а у прямокутнику - вік потерпілого (кількість повних років) на час настання нещасного випадку.

Наприклад:

45 років і 5 місяців -  

45 


Пункт 3. Стать: 310 - чоловіча, 320 - жіноча.

Пункт 4. Рід занять: 410 - працюючий, 420 - непрацюючий, 430 - дитина дошкільного віку, 440 - учень, 450 - студент.

Наприклад:

Працюючий - 

410 


Пункт 5. У першому рядку число та місяць зазначаються за їх порядковими номерами, а рік - двома останніми цифрами.

Наприклад:

1 грудня 2000 р. -  


У другому рядку зазначається час, коли стався нещасний випадок.

Наприклад:

12 год. 20 хв. -  


Пункт 6. Заповнюється відповідно до Класифікатора об'єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ).

Пункт 7. Заповнюється відповідно до Класифікатора місця подій, зазначеного у додатку 6.

Пункт 9. Заповнюється відповідно до Класифікатора подій, що призвели до нещасного випадку, зазначеного у додатку 4.

Пункт 10. Заповнюється відповідно до Класифікатора причин нещасного випадку, зазначеного у додатку 5. У прямокутнику зазначається основна причина нещасного випадку.

Пункт 11. У разі смерті потерпілого зазначається -  


Пункт 12. Перебування потерпілого в стані алкогольного сп'яніння - 121, наркотичного - 122, тверезий - 123. 

Запис робиться на підставі висновку, що складається лікарем, який проводив огляд потерпілого.

Пункт 15. Заповнюється відповідно до загального міжгалузевого класифікатора "Система позначення органів державного управління" (СПОДУ) або загального міжгалузевого класифікатора "Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України" (ЄДРПОУ).

 

КЛАСИФІКАТОР
нещасних випадків невиробничого характеру

Код згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб і споріднених проблем охорони здоров'я десятого перегляду 

Найменування 

V01-V99 

Транспортні нещасні випадки 

W00-W19 

Падіння 

W20-W49 

Випадкова дія неживих механічних сил 

W50-W64 

Вплив живих механічних сил 

W65-W74 

Випадкове утоплення та занурення у воду 

W75-W84  

Інші нещасні випадки із загрозою диханню 

W85-W99 

Нещасні випадки, спричинені електричним струмом, випромінюванням, температурою або тиском 

X00-X09 

Нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я 

X10-X19 

Нещасні випадки, спричинені жаром та гарячими речовинами (предметами) 

X20-X29 

Отруєння, спричинені отруйними тваринами та рослинами 

X30-X39 

Нещасні випадки, пов'язані з дією природних факторів 

X40-X49 

Випадкові отруєння та дія отруйних речовин 

X45 

Випадкове отруєння та дія алкоголю 

X50-X57 

Вплив перенапруження, подорожування та нестатків 

X58-X59 

Нещасні випадки внаслідок дії інших та неуточнених факторів 

X60-X84 

Навмисне самоушкодження 

X85-Y09 

Напад з метою вбивства чи нанесення ушкодження 

Y10-Y34 

Ушкодження з невизначеними намірами 

Y35-Y36 

Дії, передбачені законом та військовими операціями 

Y40-Y84 

Ускладнення внаслідок терапевтичного та хірургічного втручання 

Y85-Y89 

Віддалені наслідки зовнішніх причин захворюваності та смертності 

(додаток 4 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 19.08.2009 р. N 885)

 

КЛАСИФІКАТОР
причин нещасного випадку

Код 

   

100 

Конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність, у тому числі: 

101 

побутової техніки та приладів 

102 

транспортних засобів 

110 

Незадовільний технічний стан, у тому числі: 

111 

транспортних засобів 

112 

побутової техніки та побутових приладів 

113 

споруд, будинків, конструкцій 

114 

доріг, проїздів, проходів тощо 

120 

Відсутність або недоліки документації з експлуатації чи користування побутовими приладами, устаткуванням, предметами, речовинами тощо 

130 

Порушення або недотримання норм і правил безпеки, у тому числі: 

131 

правил дорожнього руху 

132 

правил пожежної безпеки 

133 

вимог безпеки під час експлуатації будівель, споруд, технічних засобів, устаткування, побутових приладів 

140 

Порушення або недотримання санітарно-гігієнічних норм і вимог, особистої гігієни, у тому числі: 

141 

реалізація неякісних, небезпечних та фальсифікованих товарів 

142 

споживання неякісних харчових продуктів, напоїв, грибів 

150 

Відсутність систем сигналізації, оповіщення, вентиляції, захисних пристроїв, огороджень 

160 

Недостатня інформованість населення 

170 

Особиста необережність 

180 

Незадовільний психофізіологічний стан, перебування в стані алкогольного, наркотичного сп'яніння, токсикологічного отруєння 

190 

Протиправні дії інших осіб 

200 

Інші 

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.08.2009 р. N 885)

 

КЛАСИФІКАТОР
місця подій

Код 

   

10 

Навчально-виховний заклад (дитячий садок, школа, інтернат, коледж, інститут тощо) 

11 

Адміністративний будинок тощо 

12 

Лікувально-профілактичний заклад або донорський пункт 

13 

Видовищний або спортивний заклад (кінотеатр, театр, стадіон, плавальний басейн, зоопарк тощо) 

14 

Місце організованого відпочинку (санаторій, профілакторій, будинок та база відпочинку, атракціон, парк, організований пляж, спортивний та оздоровчий табір, туристична база та база відпочинку тощо) 

15 

Місце для занять спортом (стадіон, спортивний зал, футбольне поле, ковзанка, кінно-спортивна база, спортивний майданчик тощо) 

16 

Торговельний об'єкт (ринок, магазин) або об'єкт громадського харчування (ресторан, кафе, їдальня тощо) 

17 

Місце неорганізованого відпочинку та туризму (ліс, річка, неорганізований пляж, гори, печери тощо) 

18 

Місце проживання (квартира, житловий будинок, дача, домашні та господарські приміщення тощо) 

19 

Спеціальне місце перебування (гуртожиток, лікарня, госпіталь, дитячий будинок, будинок для престарілих, притулок тощо) 

20 

Дача, садова та присадибна ділянки, город, гараж 

21 

Дорога, вулиця, тротуар, стежка, сходи 

22 

Транспортні засоби (автобус, трамвай, метрополітен тощо) 

23 

Ліфт будинку 

24 

Інші місця 

 

Зразок

ЖУРНАЛ
реєстрації нещасних випадків невиробничого характеру

_______________________________
(найменування організації)

N п/п 

Прізвище, ім'я та по батькові потерпілого, рік народження 

Професія (посада) або рід занять 

Адреса потерпілого 

Місце, де стався нещасний випадок 

Дата і час травмування 

Дата і час звернення до лікувально-
профілактичного закладу 

Дата складення акта за формою НТ 

Подія, що призвела до нещасного випадку 

Причини травмування 

Діагноз 

Дата видачі акта за формою НТ та підпис особи, яка його отримала 

 

ЗВІТ
про нещасні випадки невиробничого характеру

за ____________ 20__ р.
__________________________________________________
(найменування лікувально-профілактичного закладу, місцевого
____________________________________________________
органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування)

Код згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб і споріднених проблем охорони здоров'я десятого перегляду 

Найменування 

Усього нещасних випадків 

Потерпілі 

Групові нещасні випадки 

Нещасні випадки з дітьми віком до 14 років 

усього 

у тому числі із смертельним наслідком 

усього 

усього потерпілих 

у тому числі із смертельним наслідком 

усього 

усього потерпілих 

у тому числі із смертельним наслідком 

V01-V99 

Транспортні нещасні випадки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

W00-W19 

Падіння 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

W20-W49 

Випадкова дія неживих механічних сил 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

W50-W64 

Вплив живих механічних сил 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

W65-W74 

Випадкове утоплення та занурення у воду 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

W75-W84 

Інші нещасні випадки із загрозою диханню 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

W85-W99 

Нещасні випадки, спричинені електричним струмом, випромінюванням, температурою або тиском 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

X00-X09 

Нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

X10-X19 

Нещасні випадки, спричинені жаром та гарячими речовинами (предметами) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

X20-X29 

Отруєння, спричинені отруйними тваринами та рослинами 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

X30-X39 

Нещасні випадки, пов'язані з дією природних факторів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

X40-X49 

Випадкові отруєння та дія отруйних речовин 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

X45 

Випадкове отруєння та дія алкоголю 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

X50-X57 

Вплив перенапруження, подорожування та нестатків 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

X58-X59 

Нещасні випадки внаслідок дії інших та неуточнених факторів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

X60-X84 

Навмисне самоушкодження 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

X85-Y09 

Напад з метою вбивства чи нанесення ушкодження 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Y10-Y34 

Ушкодження з невизначеними намірами 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Y35-Y36 

Дії, передбачені законом та військовими операціями 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Y40-Y84 

Ускладнення внаслідок терапевтичного та хірургічного втручання 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Y85-Y89 

Віддалені наслідки зовнішніх причин захворюваності та смертності 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(додаток 8 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 19.08.2009 р. N 885)

____________

Опрос