Идет загрузка документа (140 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Национальном университете биоресурсов и природопользования Украины

КМ Украины
Постановление КМ, Устав от 01.03.2001 № 202
редакция действует с 19.06.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 1 березня 2001 р. N 202

Київ

Про Національний університет біоресурсів і природокористування України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 6 травня 2001 року N 434
,
 від 16 травня 2001 року N 508
,
 від 11 липня 2002 року N 992
,
 від 3 липня 2006 року N 892
,
 розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2006 року N 657-р
,
постановами Кабінету Міністрів України
 від 27 серпня 2008 року N 742
,
від 30 жовтня 2008 року N 945,
від 28 липня 2010 року N 637
,
 від 9 червня 2011 року N 652
,
 від 10 жовтня 2012 року N 930

Постанова втратила чинність, крім пункту 2
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 2015 року N 247)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 27 травня 2015 року N 379

(У назві та тексті постанови (крім вступної частини) слова "Національний аграрний університет" у всіх відмінках замінено словами "Національний університет біоресурсів і природокористування України" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 року N 945)

На виконання Указу Президента України від 14 грудня 2000 р. N 1338 "Питання Національного аграрного університету" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Статут Національного університету біоресурсів і природокористування України, що додається.

2. Міністерству фінансів, Міністерству економіки, Міністерству праці та соціальної політики і Міністерству аграрної політики передбачати починаючи з 2002 року у проектах Державного бюджету та Державної програми економічного і соціального розвитку України кошти на фінансування Національного університету біоресурсів і природокористування України окремим рядком за індивідуальними нормативами з урахуванням необхідності розвитку матеріально-технічної бази, створення навчально-наукових інститутів і центрів, забезпечення їх новітніми засобами навчання та обладнанням, а також підвищення у 2 рази оплати праці його працівників (шляхом встановлення подвійних посадових окладів і ставок заробітної плати, включаючи погодинну).

Під час уточнення Державного бюджету України на 2001 рік врахувати зміни, що випливають з цього пункту.

3. Міністерству аграрної політики, Міністерству освіти і науки, Міністерству закордонних справ сприяти Національному університету біоресурсів і природокористування України у розширенні співробітництва з установами і закладами аграрної освіти і науки інших країн.

4. Пункт 4 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 30.10.2008 р. N 945)

5. Ректору Національного університету біоресурсів і природокористування України Мельничуку Д. О. привести в тримісячний термін структуру Університету у відповідність із затвердженим цією постановою Статутом та затвердити її за погодженням з Міністерством фінансів.

6. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 1 червня 1995 р. N 387 "Про Національний аграрний університет", крім пункту 2.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЮЩЕНКО 

Інд. 22

 

СТАТУТ
Національного університету біоресурсів і природокористування України

(У назві та тексті Статуту (крім пунктів 5 і 75) слова "Національний аграрний університет" у всіх відмінках замінено словами "Національний університет біоресурсів і природокористування України" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 року N 945)

(У тексті Статуту слова "Державне казначейство", "Українська академія аграрних наук" і "МОН" у всіх відмінках замінено відповідно словами "Казначейство", "Національна академія аграрних наук" і "МОНмолодьспорт" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2012 року N 930)

I. Загальні положення

1. Національний університет біоресурсів і природокористування України (далі - Університет) як державний вищий навчальний заклад є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в Казначействі та установах банків згідно із законодавством, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, штамп та власну емблему.

(абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 р. N 945)

Університет перебуває в управлінні Кабінету Міністрів України.

(пункт 1 доповнено новим абзацом другим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 р. N 945,
у зв'язку з цим абзаци другий і третій вважати
 відповідно абзацами третім і четвертим)

Університет відповідно до статусу вищих навчальних закладів має IV рівень акредитації, є закладом дослідницького типу, який провадить освітню, науково-дослідну, науково-інноваційну, навчально-виробничу та інформаційно-консультаційну діяльність, спрямовану на розроблення сучасних проблем науки про життя і навколишнє природне середовище, використання, відтворення та збалансований розвиток біоресурсів наземних і водних екосистем, запровадження новітніх природоохоронних агро- і біотехнологій, технологій відродження безпечності та родючості ґрунтів, енергозберігаючих агротехнологій, екологічного і правового менеджменту в сільській місцевості, здійснення моніторингу і контролю за дотриманням стандартів, якістю і безпекою сільськогосподарської продукції, продуктів її переробки та довкілля.

(абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.07.2006 р. N 892
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 30.10.2008 р. N 945)

Адреса Університету: 03041, м. Київ-41, вул. Героїв Оборони, 15.

2. До складу Університету входять такі структурні підрозділи: навчально-наукові та науково-дослідні інститути; факультети; кафедри, навчально-наукові, навчально-науково-виробничі та навчально-виробничі центри; проблемні, наукові та навчальні лабораторії; технологічні підприємства, цехи, ферми, майстерні; філії, вищі навчальні заклади I - III рівня акредитації, навчально-дослідні господарства та дослідні станції, в тому числі базовий заклад Університету (м. Київ); Південний філіал "Кримський агротехнологічний університет" (Автономна Республіка Крим), Бережанський агротехнічний інститут (Тернопільська область), Ніжинський агротехнічний інститут (Чернігівська область), Український навчально-науковий інститут якості біоресурсів і безпеки життя (Київська область), Український науково-дослідний інститут сільськогосподарської радіології та Українська лабораторія якості і безпеки продукції агропромислового комплексу (Київська область), Український навчально-науковий інститут інформаційного і телекомунікаційного забезпечення агропромислової і природоохоронної галузей економіки (м. Київ), Український навчально-науково-інноваційний центр новітньої сільськогосподарської техніки і технологій (Київська область), науково-дослідний та проектний інститут стандартизації і технологій екобезпечної та органічної продукції (м. Одеса), Агрономічна дослідна станція, Боярська лісова дослідна станція (Київська область), Навчально-дослідна станція гірського лісівництва і садівництва (Автономна Республіка Крим), Заліщицький аграрний коледж імені Є. Храпливого (Тернопільська область), Ірпінський економічний коледж, Немішаївський агротехнічний коледж, Боярський коледж екології і природних ресурсів (Київська область), Бобровицький коледж економіки та менеджменту імені О. Майнової (Чернігівська область), Мукачівський аграрний коледж (Закарпатська область), Кримський агропромисловий коледж, Прибрежненський аграрний коледж, Кримський технікум гідромеліорації та механізації сільського господарства, Бахчисарайський будівельний технікум (Автономна Республіка Крим), Великоснітинське навчально-дослідне господарство імені О. Музиченка, навчально-дослідне господарство "Ворзель" (Київська область), Навчально-дослідний племінний птахівничий завод імені Фрунзе, Навчально-науковий центр біології і екології субтропічних рослин та ландшафтознавства (Автономна Республіка Крим), санаторій-профілакторій (м. Київ), спортивно-оздоровчий табір "Академічний" (Одеська область), навчально-інформаційно-консультаційні пункти та інші підрозділи.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 р. N 434,
 від 16.05.2001 р. N 508
,
 від 03.07.2006 р. N 892
,
від 27.08.2008 р. N 742
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 30.10.2008 р. N 945
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.07.2010 р. N 637)

3. Університет провадить свою діяльність відповідно до Конституції України, Законів України "Про освіту" та "Про вищу освіту", інших законів, постанови Верховної Ради України від 29 липня 1994 р. N 158 "Про Національний аграрний університет", актів Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цього Статуту.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 03.07.2006 р. N 892,
від 30.10.2008 р. N 945)

4. Основними завданнями Університету є:

1) освітня і культурно-виховна діяльність:

підготовка кадрів з неповною вищою освітою, базовою вищою освітою, повною вищою освітою, а також робітничих професій для агропромислової та природоохоронної галузі;

(абзац другий підпункту 1 пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 р. N 945)

забезпечення подальшого удосконалення системи вищої аграрної та екологічної освіти і науки в Україні відповідно до вимог Болонського процесу та міжнародних стандартів сталого розвитку агросфери, біоресурсів і сільських територій;

(абзац третій підпункту 1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 р. N 945)

підвищення кваліфікації та перепідготовка фахівців для сільського, лісового, рибного господарства, ветеринарної медицини і природоохоронної галузі;

підготовка, перепідготовка та атестація науково-педагогічних і наукових працівників вищої кваліфікації для Університету, інших навчальних закладів та наукових установ;

формування у студентів високої культури та національної громадянської свідомості;

створення належних умов для навчання, праці, охорони здоров'я, відпочинку та оздоровлення студентів, аспірантів, докторантів і працівників Університету;

підготовка, видання і реалізація навчальної, наукової, навчально-методичної літератури та іншої видавничої продукції;

(підпункт 1 пункту 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 р. N 945)

професійно-технічне навчання, у тому числі з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв автотранспортних засобів,

(підпункт 1 пункту 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 р. N 945)

трактористів, комбайнерів, майстрів виробничих процесів для агропромислової та природоохоронної галузі;

(підпункт 1 пункту 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 р. N 945)

2) наукова, дослідницька і видавнича діяльність:

організація і проведення науково-дослідних розробок з урахуванням досвіду провідних іноземних університетів дослідницького типу;

(абзац другий підпункту 2 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 р. N 945)

організація і проведення конференцій, симпозіумів, конгресів, у тому числі міжнародних;

розроблення науково-методичних рекомендацій щодо проведення експертизи якості насіннєвого та посадкового матеріалу, сільськогосподарської сировини та продовольства, проведення їх експертизи і стандартизації відповідно до міжнародних вимог, підготовка фахівців з експертизи і стандартизації;

випуск наукових праць педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників Університету, матеріалів конференцій, симпозіумів, нарад, тематичних збірників, наукових звітів та інших видань з питань розвитку аграрної сфери, економіки, охорони довкілля, соціального розвитку села;

(абзац п'ятий підпункту 2 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 р. N 945)

3) інноваційна діяльність:

розроблення і впровадження з додержанням принципів захисту інтелектуальної власності сучасних технологій і біотехнологій, систем якості і стандартів екологічної безпеки, збереження біорізноманіття, енергозбереження, альтернативного енергозабезпечення в сільському, лісовому, садово-парковому і рибному господарстві та у сфері зберігання, транспортування і переробки сільськогосподарської, харчової і біотехнологічної продукції;

розроблення, випробування, стандартизація і впровадження новітнього обладнання, техніки та агротехнологій, одержання біологічно повноцінної та екологічно чистої продукції, сировини і продовольства у виробничих секторах агро-, лісо-, водогосподарських і природних комплексів;

впровадження міжнародних стандартів та дотримання біоетики у діагностиці, профілактиці, лікуванні і забезпеченні здоров'я тварин та рослин;

визначення якості, безпеки і відповідності міжнародним вимогам щодо стандартизації, сертифікації та ліцензування агровиробничих, продовольчих і біоресурсів агропромислового і природоохоронного комплексів;

моніторинг, прогнозування і моделювання сталого розвитку наземних і водних екосистем із застосуванням сучасних технологій раціонального природокористування і відновлення сільських територій;

інформаційно-консультаційне задоволення потреб сільськогосподарських товаровиробників та населення у процесі впровадження сучасних механізмів, систем управління у сфері розвитку соціально-економічних, земельних, правових відносин і формування державної політики в агропромисловій і природоохоронній галузях;

4) діяльність Університету як закладу дослідницького типу:

забезпечення інтеграції навчальної, науково-дослідної та науково-інноваційної діяльності як способу поліпшення рівня підготовки фахівців та прискорення впровадження досягнень науково-технічного прогресу в агропромислову та природоохоронну галузь шляхом участі в розробленні державних фундаментальних і прикладних програм та співпраці із суб'єктами господарювання;

утворення університетських дослідницьких та інноваційних центрів (науково-дослідних інститутів, навчально-наукових, навчально-науково-виробничих та науково-інноваційних центрів тощо), діяльність яких спрямована на оперативне розв'язання фундаментальних проблем і прикладних наукових та науково-виробничих завдань. Розширення співпраці з Національною академією наук, Національною академією аграрних наук та іншими галузевими академіями наук України, а також з іноземними науковими установами;

розроблення пілотних проектів та утворення експериментальних підприємств з виробництва конкурентоспроможної продукції, розроблення новітніх технологій, матеріалів та машин, запровадження їх у сферах сільського, лісового і водного господарства та у переробній галузі відповідно до національних та міжнародних стандартів;

інтеграція науково-дослідної діяльності Університету з провідними університетами світу (реалізація спільних науково-дослідних проектів, проведення конференцій, симпозіумів, виставок, наукових студентських олімпіад, отримання патентів, видання спільних наукових та навчально-методичних праць (підручників, монографій, посібників, рекомендацій тощо), створення освітянської, наукової та науково-методичної електронної бази даних, використання сучасних інформаційних та телекомунікаційних систем в агропромисловій та природоохоронній галузі);

розроблення та впровадження у виробничу сферу новітніх технологій отримання високоякісної, безпечної для життя і конкурентоспроможної сільськогосподарської, лісової, рибної та продовольчої продукції. Забезпечення проведення державної та арбітражної незалежної експертизи якості і безпеки сільськогосподарської і продовольчої продукції та довкілля відповідно до міжнародних і національних стандартів;

підготовка магістрів за програмами, які передбачають їх спеціалізацію за найактуальнішими виробничими, дослідницькими, педагогічними та науково-інноваційними напрямами, що ґрунтуються на новітніх досягненнях науки і техніки та міжнародних стандартах технологій природокористування, а також на показниках якості та безпеки продукції і довкілля, що сприятиме забезпеченню їх робочими місцями і поліпшенню діяльності, пов'язаної з підвищенням кваліфікації кадрів.

(пункт 4 доповнено підпунктом 4 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 р. N 945)

(пункт 4 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 03.07.2006 р. N 892)

5. Відповідно до Указу Президента України від 14 грудня 2000 р. N 1338 "Питання Національного аграрного університету" Університет є самоврядним (автономним) державним вищим навчальним закладом.

6. Самоврядність (автономія) Університету згідно з цим Статутом передбачає:

1) право Університету на прийняття самостійних рішень та вчинення відповідних дій у межах своєї компетенції з навчальної, навчально-наукової, науково-дослідницької і виробничо-господарської діяльності;

(підпункт 1 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.07.2006 р. N 892)

2) фінансування за рахунок коштів, передбачених окремим рядком у Державному бюджеті України, за індивідуальними нормативами, які визначаються Кабінетом Міністрів України.

Індивідуальні нормативи фінансування та оплати праці не поширюються на виробничу сферу діяльності структурних підрозділів, які входять до складу Університету з правом юридичної особи, а також на вищі навчальні заклади I - III рівня акредитації (технікуми, коледжі, інститути);

3) самостійне визначення форм організації та обсягів оплати праці працівників, порядку використання коштів, отриманих з позабюджетних джерел, у тому числі частки, яка виділяється на оплату праці і матеріальне заохочення;

4) самостійне використання майна, переданого Університету в оперативне управління, в тому числі для провадження господарської діяльності, надання цього майна в оренду та в користування без права викупу;

(підпункт 4 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.07.2006 р. N 892)

5) безстрокове та безоплатне користування виділеними Університету земельними ділянками з правом надання їх у тимчасове користування, в тому числі на умовах оренди;

6) провадження інших видів діяльності на підставі прямих договірних зв'язків, угод і контрактів;

7) право виступати (з використанням коштів спеціального фонду державного бюджету) засновником юридичних осіб з будь-якою формою власності;

(підпункт 7 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 р. N 945)

8) право створювати і припиняти діяльність структурних підрозділів, які входять до його складу, в тому числі відокремлених, та в установленому порядку приймати майно інших юридичних осіб;

(пункт 6 доповнено підпунктом 8 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 р. N 945)

9) проводити спільну діяльність та співпрацювати на підставі договорів з іншими вищими навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями в установленому законодавством порядку.

(пункт 6 доповнено підпунктом 9 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 р. N 945)

7. Для виконання своїх завдань Університет має право:

1) приймати необхідні рішення і вчиняти дії, які належать до компетенції Університету і не суперечать законодавству;

2) самостійно визначати зміст (навчальні плани і програми тощо) та організаційні форми навчально-виховного процесу;

21) затверджувати погоджені з МОНмолодьспортом, Мінагрополітики і Мінприроди навчальні плани і програми підготовки і перепідготовки кадрів, складені на основі співпраці з провідними іноземними університетами дослідницького типу відповідно до міжнародних програм подвійних дипломів, вимог Болонського процесу, міжуніверситетських угод;

(пункт 7 доповнено підпунктом 21 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 р. N 945)

3) визначати в установленому порядку структуру спеціальностей та план прийому студентів з урахуванням державного замовлення і угод підприємств, установ, організацій, громадян;

4) запрошувати в установленому порядку для роботи в Університеті (в тому числі за контрактом) викладачів і вчених з різних регіонів України, а також із зарубіжних країн з оплатою їх праці за рахунок спеціального фонду;

5) присвоювати наукові ступені та вчені звання;

6) встановлювати і присвоювати почесні звання Університету;

7) розробляти та затверджувати власну організаційну структуру, визначати форми організації і стимулювання праці для забезпечення максимального використання інтелектуального потенціалу науково-педагогічних, наукових та всіх інших категорій працівників, студентів, аспірантів і докторантів;

8) затверджувати штатні розписи і посадові оклади згідно із законодавством у межах фонду оплати праці;

9) установлювати співвідношення між основними видами робіт науково-педагогічних працівників Університету (навчальна, наукова, виховна; впровадження досягнень науково-технічного прогресу у сільськогосподарське виробництво) відповідно до положення про планування та облік їх навантаження, яке затверджується ректором Університету;

91) самостійно здійснювати перерозподіл навчального навантаження науково-педагогічних працівників з урахуванням результатів науково-дослідної, науково-інноваційної діяльності, методичної та організаційної роботи (в межах 250 - 900 годин на одного науково-педагогічного працівника) відповідно до положення, яке розробляється вченою радою і затверджується ректором Університету;

(пункт 7 доповнено підпунктом 91 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 р. N 945)

10) спрямовувати кошти у розмірі до 50 відсотків доходів спеціального фонду на виплату заробітної плати, у тому числі доплат, надбавок, премій, а також матеріальної допомоги працівникам Університету. Порядок, розміри та умови виплати зазначених премій і надбавок визначаються у положенні, яке затверджує ректор Університету за погодженням з вченою радою;

(підпункт 10 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 р. N 945)

11) одержувати кошти і матеріальні цінності (будинки, споруди, техніку, обладнання, транспортні засоби тощо) від органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадян і благодійних фондів, у тому числі іноземних;

111) використовувати в установленому законодавством порядку матеріальні та земельні ресурси Університету для отримання додаткових коштів та забезпечити їх використання на розвиток матеріально-технічної та соціально-побутової бази Університету, включаючи його відокремлені структурні підрозділи;

(пункт 7 доповнено підпунктом 111 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 р. N 945)

112) надавати в установленому законодавством порядку згоду на вилучення окремих земельних ділянок для суспільних та інших потреб за клопотанням органів державної влади та органів місцевого самоврядування і за погодженням з вченою радою Університету;

(пункт 7 доповнено підпунктом 112 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 р. N 945)

113) залучати в установленому законодавством порядку кошти вітчизняних та іноземних інвесторів для вирішення питань будівництва, реконструкції та розвитку матеріально-технічної, навчальної, дослідницької, навчально-виробничої і соціально-побутової бази Університету шляхом укладення погоджених з Мінфіном договорів про спільну взаємовигідну діяльність, у тому числі із залученням природних ресурсів та інтелектуальної власності Університету;

(пункт 7 доповнено підпунктом 113 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 р. N 945)

12) в установленому порядку передавати іншим суб'єктам господарювання або реалізувати матеріальні цінності (будинки, споруди, техніку, обладнання, транспортні засоби тощо, у тому числі виготовлені Університетом), а також списувати основні засоби, здавати в оренду приміщення та обладнання, що не використовуються, а одержані кошти спрямовувати на розвиток матеріально-технічної та соціальної бази Університету;

13) створювати вимірювальні лабораторії та підрозділи із сертифікації, госпрозрахункові підрозділи для надання послуг юридичним і фізичним особам, затверджувати їх кошториси, розробляти та впроваджувати власні програми інформаційно-консультаційної діяльності;

(підпункт 13 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.07.2006 р. N 892)

14) формувати тематичні плани проведення науково-дослідних розробок у межах передбачених Університету бюджетних коштів та госпдоговірних наукових розробок;

141) вносити на розгляд Кабінету Міністрів України проекти науково-дослідних та науково-інноваційних програм для вирішення питання щодо їх цільового фінансування;

(пункт 7 доповнено підпунктом 141 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 р. N 945)

15) самостійно розпоряджатися усіма видами асигнувань згідно з кошторисом;

16) укладати відповідно до законодавства угоди про спільну діяльність з підприємствами, установами та організаціями в Україні і за її межами для виконання статутних завдань;

17) здійснювати за рахунок коштів спеціального фонду Університету інвестування в житлове будівництво та брати пайову участь у такому будівництві;

(підпункт 17 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.07.2006 р. N 892)

18) розвивати власну мережу природоохоронних, спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних закладів;

(підпункт 18 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 р. N 945)

19) здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт основних фондів;

20) користуватися банківськими кредитами і позичками згідно із законодавством;

21) самостійно видавати підручники, навчальні посібники, тести, конспекти, лекції, методичні матеріали, монографії, збірники наукових праць, тези доповідей (повідомлень), матеріали конференцій, багатотиражну газету;

22) на добровільних засадах вступати до асоціацій, концернів, консорціумів, технопарків, спілок та інших об'єднань (у тому числі міжнародних) з метою забезпечення підвищення якості підготовки фахівців, результативності наукових досліджень, зміцнення матеріально-технічної бази і соціальної інфраструктури, координації та кооперування діяльності, захисту майнових прав, представлення інтересів у державних та інших органах;

(підпункт 22 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.07.2006 р. N 892)

23) створювати фонд розвитку матеріально-технічної бази і соціальної інфраструктури Університету;

24) брати участь у діяльності міжнародних організацій;

25) вирішувати інші питання відповідно до законодавства;

26) провадити в установленому законодавством порядку діяльність з придбання, перевезення, зберігання, використання, знищення хімічних речовин, у тому числі прекурсорів;

(пункт 7 доповнено підпунктом 26 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 р. N 945)

27) провадити діяльність, що підлягає ліцензуванню, та отримувати відповідні ліцензії;

(пункт 7 доповнено підпунктом 27 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 р. N 945)

28) проводити в установленому законодавством порядку геологічне вивчення надр, їх розробку та експлуатацію на підставі спеціального дозволу на користування надрами у разі наявності підрозділів Університету, які мають відповідну кваліфікацію, матеріально-технічні та економічні можливості;

(пункт 7 доповнено підпунктом 28 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 р. N 945)

29) проводити в установленому законодавством порядку землевпорядні, землеоцінні та геодезичні роботи під час здійснення землеустрою і проектування, картографічні та топографічні дослідження і розробки у разі наявності ліцензії на проведення зазначених робіт відповідно до Законів України "Про землеустрій" і "Про оцінку земель";

(пункт 7 доповнено підпунктом 29 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 р. N 945)

30) надавати послуги у сфері ресторанного господарства.

(пункт 7 доповнено підпунктом 30 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.07.2010 р. N 637)

8. Університет забезпечує:

1) додержання державних стандартів освіти;

2) безпечні умови провадження навчально-наукової діяльності;

3) додержання фінансової дисципліни та збереження державного майна;

4) соціальний захист членів трудового колективу та інших учасників навчально-виховного процесу.

II. Структурні підрозділи Університету

9. Основними структурними підрозділами Університету є:

1) навчально-наукові інститути - створюються за галузевим принципом шляхом об'єднання близькопрофільних факультетів, навчально-наукових центрів та науково-дослідних інститутів, навчально-дослідних станцій, виробничих підрозділів тощо; мають власні особові рахунки і діють на основі положень, що затверджуються ректором Університету.

Навчально-науковий інститут очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади наказом ректора Університету (за погодженням з вченою радою Університету).

Директор інституту несе відповідальність перед ректором і відповідними проректорами за стан навчальної, наукової, впроваджувальної, виховної та виробничої діяльності в тій чи іншій галузі. При директорові інституту утворюється вчена рада на правах дорадчого органу, яка забезпечує на демократичних засадах вирішення всіх питань діяльності інституту, в тому числі кадрових.

Факультети навчально-наукових інститутів забезпечують підготовку фахівців (бакалаврів, спеціалістів, магістрів) за тією чи іншою спеціальністю та спеціалізацією; вносять пропозиції щодо підготовки аспірантів та докторантів, проводять виховну роботу із студентами, беруть участь у роботі приймальної комісії та сприяють працевлаштуванню випускників, організовують виробничу практику студентів, їх стажування в науково-дослідних інститутах та на підприємствах, забезпечують підвищення кваліфікації викладачів кафедр і своєчасне проведення атестації та акредитації спеціальностей і спеціалізацій.

Декан факультету обирається за конкурсом, є заступником директора відповідного інституту з навчальної та виховної роботи. У межах своїх повноважень, визначених у положенні про факультет, декан видає розпорядження, обов'язкові для викладачів та студентів, і несе персональну відповідальність за їх виконання.

При факультетах утворюються вчені ради, які займаються організацією навчально-виховного процесу та вирішують інші питання, пов'язані з діяльністю факультету.

(абзац шостий підпункту 1 пункту 9 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 03.07.2006 р. N 892)

2) навчально-наукові центри - створюються в складі навчально-наукових інститутів шляхом об'єднання близькопрофільних кафедр, проблемних науково-дослідних і навчальних лабораторій з метою концентрації зусиль у розв'язанні тієї чи іншої навчальної або наукової проблеми.

Директор центру призначається на посаду і звільняється з посади наказом ректора Університету (за погодженням з вченою радою Університету) із числа завідувачів кафедр та проблемних науково-дослідних лабораторій. При директорові утворюється вчена рада з метою сприяння найбільш ефективному виконанню завдань, покладених на центр деканом, директором інституту та ректором Університету;

3) науково-дослідні інститути - створюються в складі навчально-наукових інститутів за поданням проректора Університету шляхом об'єднання проблемних лабораторій навчально-наукових інститутів з метою концентрації зусиль учених для розв'язання важливих наукових проблем. Директор інституту призначається на посаду і звільняється з посади наказом ректора Університету (за погодженням з вченою радою Університету) із числа завідувачів проблемних лабораторій. При директорові утворюється проблемна вчена рада з метою сприяння виконанню завдань, покладених на інститут;

4) кафедра - створюється в установленому порядку як основна і визначальна ланка навчального, наукового, виховного процесу в Університеті та впровадження досягнень науково-технічного прогресу у виробництво. У своїй діяльності кафедра керується положенням, яке схвалюється вченою радою Університету і затверджується ректором.

Керівництво кафедрою здійснює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади наказом ректора Університету на умовах трудового договору (контракту) за результатами конкурсу і несе персональну відповідальність за її роботу;

5) відокремлені структурні підрозділи (філії, навчально-наукові, навчальні та науково-дослідні інститути, науково-виробничі лабораторії, коледжі, технікуми, навчально-дослідні господарства, дослідні станції, ботанічний сад тощо) - створюються без права юридичної особи, наділяються часткою майна Університету, мають власну назву, печатки, рахунки в установах банку.

(абзац перший підпункту 5 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 р. N 945)

Земельні ділянки, надані у постійне користування Університету, закріплюються за його відокремленим структурним підрозділом для провадження діяльності, пов'язаної із сільськогосподарським виробництвом та його господарським обслуговуванням відповідно до рішення вченої ради і наказу ректора.

(підпункт 5 пункту 9 доповнено новим абзацом другим згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 р. N 945,
у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім)

Керівники відокремлених структурних підрозділів приймаються на роботу і звільняються з роботи на умовах контракту згідно з наказом ректора за поданням вченої ради Університету;

(підпункт 5 пункту 9 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 03.07.2006 р. N 892)

6) проблемні науково-дослідні лабораторії - створюються для розв'язання найбільш сучасних наукових проблем у складі навчально-наукових центрів при кафедрах. Керівництво лабораторією здійснює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади наказом ректора Університету (за погодженням з вченою радою навчально-наукового інституту);

7) навчальні лабораторії - створюються при кафедрах для забезпечення проведення лабораторних занять із конкретних дисциплін відповідно до вимог світових стандартів, освітньо-професійних програм та положень про організацію навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах.

Навчальну лабораторію очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади наказом ректора Університету (за погодженням з директором навчально-наукового інституту);

8) госпрозрахункові підрозділи (майстерні, машинно-технологічні станції, служби сервісу тощо) - створюються в установленому порядку для впровадження досягнень науково-технічного прогресу в практику, виконання дорадчих функцій, надання послуг тощо;

9) інші підрозділи (відділи, навчально-методичні, навчально-наукові, науково-виробничі, вимірювальні лабораторії, станції, ботанічний сад, бібліотека, спортивно-оздоровчий табір, санаторій-профілакторій, студентське конструкторське бюро тощо) - створюються в установленому порядку для виконання статутних завдань Університету і діють на підставі відповідних положень, затверджених ректором Університету;

(підпункт 9 пункту 9 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 03.07.2006 р. N 892)

10) санаторій-профілакторій як санаторно-курортний заклад - здійснює лікувальну та оздоровчу роботу серед студентів, аспірантів, докторантів та працівників Університету і членів їх сімей і діє на підставі положення про нього, акредитаційного сертифіката і ліцензії, виданої МОЗ на право провадження медичної практики.

(пункт 9 доповнено підпунктом 10 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.07.2006 р. N 892)

Статути та положення про діяльність структурних підрозділів Університету розробляються вченою радою Університету і затверджуються ректором.

III. Студенти, аспіранти, докторанти

10. Правила прийому до Університету розробляються і затверджуються ректором Університету згідно із законодавством.

Прийом іноземців проводиться за укладеними в установленому порядку міжнародними угодами або на підставі прямих контрактів з вищими навчальними закладами, організаціями та приватними особами.

11. Абітурієнти, які пройшли конкурсний відбір і зараховані на навчання наказом ректора, є студентами Університету, їм видається студентський квиток та залікова книжка встановленого зразка.

12. Студентам денної форми навчання, які успішно навчаються, виплачуються стипендії відповідно до законодавства.

Іногороднім студентам на період навчання, як правило, надається місце для проживання в гуртожитку.

13. Студенти, аспіранти і докторанти Університету мають право на:

1) вибір спеціалізації та форми навчання;

2) одержання знань, які відповідають сучасному рівню розвитку науки, техніки та культури;

3) користування навчально-виробничою, науковою, культурно-спортивною, побутовою та оздоровчою базою;

4) доступ до інформації з усіх галузей знань;

5) участь у науково-дослідній, дослідно-конструкторській та інших видах наукової діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

6) участь у конкурсах на одержання стипендій Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, а також інших іменних стипендій;

7) одержання на конкурсній основі направлення на навчання та стажування до інших навчальних закладів, у тому числі зарубіжних;

8) одержання в установленому порядку вищої освіти з другої спеціальності;

9) особисту або через своїх представників участь у роботі органів громадського самоврядування, в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту тощо;

10) участь в об'єднаннях громадян;

11) безпечні та нешкідливі умови навчання і праці;

12) навчання за індивідуальними навчальними планами, програмами і графіками;

13) трудову діяльність у позаурочний час;

14) перерву в навчанні відповідно до законодавства;

15) захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, дій науково-педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують їх честь і гідність.

14. Студенти, аспіранти і докторанти Університету зобов'язані:

1) систематично відвідувати навчальні заняття, в установлені терміни виконувати всі види завдань, проходити всі форми контролю знань, передбачені навчальними планами і програмами;

2) підвищувати свій гуманітарний і загальнокультурний рівень, оволодівати загальнолюдськими духовними цінностями, знаннями національної культури, історії, традицій Українського народу, світової цивілізації;

3) поглиблювати знання з української мови як державної мови в Україні та оволодівати іноземними мовами;

4) додержуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку Університету, інших нормативних документів, правових та етичних норм співжиття;

5) вчасно інформувати деканат про неможливість (з поважних причин) відвідувати заняття, складати, перескладати заліки та іспити, виконувати контрольні роботи тощо;

6) постійно прагнути до морального і фізичного вдосконалення;

7) виявляти бережливе ставлення до державного майна, підтримувати в належному стані навчальні, житлові приміщення та їх обладнання, а в разі навмисного псування компенсувати їх вартість згідно з законодавством, правилами внутрішнього розпорядку Університету, правилами проживання в гуртожитку та іншими нормативними документами.

15. За успіхи у навчанні, практичній та громадській роботі в установленому порядку застосовуються різні види морального та матеріального заохочення (іменні стипендії, стипендії різних рівнів, подяки тощо) студентів Університету.

16. За невиконання вимог навчального плану, пропуски занять, порушення дисципліни, правил внутрішнього розпорядку, правил проживання в гуртожитку на студентів, аспірантів і докторантів можуть бути накладені відповідні стягнення, передбачені законодавством, аж до відрахування з Університету.

17. З Університету студент, аспірант і докторант може бути відрахований:

1) за власним бажанням;

2) за незадовільне складання іспитів і заліків протягом сесії;

3) за невиконання вимог навчального плану та графіка навчально-виховного процесу;

4) за появу на заняттях, у навчальному корпусі, бібліотеці, гуртожитку в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсикологічного сп'яніння;

5) за вироком суду, що набрав законної сили, чи постановою органу, до компетенції якого належить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу;

6) за одноразове грубе порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку Університету (за погодженням з його профспілковими організаціями).

Поновлення студентів, аспірантів і докторантів на навчанні в Університеті здійснюється відповідно до положення, затвердженого МОНмолодьспортом.

18. Працевлаштування випускників денної форми навчання здійснюється відповідно до законодавства. Університет сприяє студентам в укладенні угод (контрактів) з підприємствами, установами та організаціями під час їх працевлаштування.

19. З метою підвищення культурного рівня студентів, задоволення їх потреб в організації дозвілля, захисту прав та сприяння виконанню ними своїх обов'язків в Університеті утворюються органи студентського самоврядування.

Органи студентського самоврядування (організації, угруповання, об'єднання, рада молодих вчених, клуби та їх органи управління), діяльність яких не суперечить Статуту Університету, формуються за інтересами і діють відповідно до статуту студентської організації Університету та статутів (положень) студентських угруповань, об'єднань (клубів), погоджених з ректором та вченою радою Університету.

З метою заохочення громадської діяльності студентів, вирішення питань студентського життя, формування серед них лідерів в Університеті запроваджується система рейтингової оцінки лідерських якостей, яка за бажанням випускника може вноситися у додаток до його диплома.

IV. Працівники Університету

20. Трудовий колектив Університету складається з науково-педагогічних та наукових працівників, а також з інженерно-технічного, навчально-допоміжного, навчально-виробничого та адміністративно-господарського персоналу.

21. Заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників здійснюється, як правило, за конкурсом. Рішення щодо проведення конкурсу приймає ректор Університету.

Зарахування науково-педагогічних працівників без проведення конкурсу проводиться, як правило, на один навчальний рік.

Дійсні члени (академіки) та члени-коресподенти Національної академії наук та Національної академії аграрних наук, заслужені діячі науки і техніки, заслужені працівники народної освіти та лауреати державних премій України, обрані на посади професора або завідувача кафедри Університету за конкурсом, у подальшому працюють на цих посадах без конкурсного обрання за наявності рекомендації вченої ради Університету на продовження терміну їх роботи.

Для підготовки пропозицій щодо оформлення трудових відносин з тим чи іншим громадянином наказом ректора утворюється кадрова комісія.

22. Для проведення конкурсного відбору за наказом ректора Університету утворюються конкурсні комісії. Повноваження конкурсних комісій визначаються відповідними положеннями, а склад затверджується окремо для кожного конкурсу.

23. Науково-педагогічною діяльністю можуть займатися особи з відповідною освітою і професійною практичною підготовкою та високими моральними якостями.

24. Прийняття на науково-педагогічну роботу фахівців (асистентів, викладачів, старших викладачів, доцентів, професорів, завідувачів кафедр, деканів факультетів) після проходження конкурсу здійснюється за контрактом (терміном до 7 років). Директори філій, навчально-наукових, науково-дослідних інститутів і навчально-наукових центрів та проректори приймаються на роботу і звільняються з роботи на умовах контракту згідно з наказом ректора за поданням вченої ради Університету.

(пункт 24 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.07.2006 р. N 892)

25. Інженерно-технічний, навчально-допоміжний, навчально-виробничий та адміністративно-господарський персонал приймається на роботу за поданням керівників відповідних структурних підрозділів Університету.

Права і обов'язки інженерно-технічного, навчально-допоміжного, навчально-виробничого та адміністративно-господарського персоналу визначаються правилами внутрішнього розпорядку Університету, посадовими інструкціями та умовами трудового договору.

26. Звільнення штатних науково-педагогічних працівників у зв'язку із скороченням штатів (обсягу роботи) може здійснюватися після закінчення навчального року або семестру.

27. Науково-педагогічні та наукові працівники Університету мають право на:

1) участь у конференціях трудового колективу, обрання до складу вченої ради Університету, вчених рад навчально-наукових інститутів, навчально-наукових центрів, навчально-методичних рад факультетів;

2) участь у роботі органів громадського самоврядування, обговоренні та вирішенні питань навчальної, наукової і виробничої діяльності через органи управління Університету;

3) участь у діяльності профспілкової організації працівників Університету та членство в ній;

4) створення необхідних умов для професійної діяльності, захист професійної честі та гідності;

5) виявлення педагогічної ініціативи, вільний вибір форм, методів та засобів навчання;

6) користування лабораторіями, кабінетами, аудиторіями, читальними залами, бібліотеками, соціально-побутовими закладами, а також послугами обчислювальних центрів, наукових установ і навчальних закладів Університету;

7) підвищення кваліфікації, вільний вибір змісту програм, форм навчання, організацій та установ, які проводять підвищення кваліфікації та перепідготовку;

8) оплату праці відповідно до законодавства та Статуту Університету;

9) оплачувану відпустку;

10) забезпечення житлом відповідно до законодавства;

11) оскарження в установленому порядку дій адміністрації Університету.

Науково-педагогічні та наукові працівники Університету мають також інші права, передбачені законодавством та цим Статутом.

28. Науково-педагогічні та наукові працівники Університету зобов'язані:

1) забезпечувати високу ефективність навчально-виховної роботи та наукових досліджень, створювати умови для засвоєння студентами, слухачами, аспірантами, докторантами навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог, сприяти розвитку в студентів самостійності, ініціативи, творчих здібностей;

2) додержуватися педагогічної етики і моралі, поважати людську гідність студентів, виявляти турботу про їх культурний, духовний і фізичний розвиток;

3) своєчасно і професійно виконувати розпорядження ректора або уповноваженої ним особи;

4) особистим прикладом виховувати у студентів повагу до принципів загальнолюдської моралі, культурно-національних, духовних, історичних цінностей Українського та інших народів, до державного устрою;

5) готувати студентів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру і злагоди між усіма народами;

6) захищати студентів від будь-яких форм насильства, вести пропаганду здорового способу життя;

7) постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну та політичну культуру;

8) проводити наукові дослідження, які забезпечували б високий рівень методичної та наукової роботи у відповідній галузі, активно залучати до цієї роботи студентів;

9) надавати науково-консультаційну допомогу сільськогосподарським та лісогосподарським товаровиробникам;

10) виконувати рішення конференції трудового колективу, вченої ради Університету, вчених рад інститутів та центрів;

11) додержуватися правил внутрішнього розпорядку Університету та вимог законодавства.

29. Керівництво Університету забезпечує науково-педагогічним і науковим працівникам:

1) створення належних умов для:

праці, а також (за наявності відповідних коштів) організації їх побуту, відпочинку, медичного обслуговування;

підвищення кваліфікації не рідше одного разу на п'ять років;

2) здійснення правового, соціального, професійного захисту;

3) виплату заробітної плати та компенсацій відповідно до законодавства, а також компенсацій у разі втрати роботи у зв'язку із змінами організаційних форм діяльності;

4) надання інших пільг та гарантій, передбачених законодавством і колективним договором.

30. За значні досягнення в роботі (наукова школа, високий рейтинг кафедри), а також стаж на посаді професора 20 років (для чоловіків) і 15 років (для жінок) професор Університету може бути удостоєний почесного звання "Заслужений професор Національного університету біоресурсів і природокористування України" з врученням йому відповідного диплома.

(абзац перший пункту 30 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.07.2006 р. N 892)

Інші працівники, які досягли особливих успіхів у роботі і пропрацювали в Університеті безперервно 30 років (для чоловіків) і 25 років (для жінок), можуть бути удостоєні почесних звань "Заслужений науково-педагогічний (педагогічний) працівник Національного університету біоресурсів і природокористування України", "Заслужений науковий працівник Національного університету біоресурсів і природокористування України", "Заслужений працівник Національного університету біоресурсів і природокористування України" з врученням їм відповідного диплома.

(абзац другий пункту 30 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 03.07.2006 р. N 892,
від 28.07.2010 р. N 637) 

Працівникам, які удостоєні почесних звань Університету, встановлюються надбавки до посадових окладів за рахунок коштів спеціального фонду в межах фонду оплати праці.

(абзац третій пункту 30 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 03.07.2006 р. N 892,
від 30.10.2008 р. N 945)

Фахівцю, запрошеному на роботу в Університет з органів державної влади, виробничої чи наукової сфери, який досяг значних успіхів у науково-педагогічній діяльності, може бути присвоєно вченою радою Університету звання почесного доктора та почесного професора Національного університету біоресурсів і природокористування України у порядку, визначеному відповідним положенням. Працівнику, удостоєному почесного звання Університету, встановлюється надбавка до посадового окладу, яка виплачується за рахунок коштів спеціального фонду в межах фонду оплати праці.

(пункт 30 доповнено абзацом четвертим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.07.2006 р. N 892
,
абзац четвертий пункту 30 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 р. N 945)

Звання "Почесний доктор Національного університету біоресурсів і природокористування України" присвоюється вченою радою Університету видатним вітчизняним та іноземним державним діячам, керівникам університетів та науково-дослідних інститутів, які досягли значних успіхів у професійній діяльності і внесли значний вклад у розвиток Університету.

(пункт 30 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 р. N 945)

Звання "Почесний професор Національного університету біоресурсів і природокористування України" присвоюється вченою радою Університету видатним вченим вищих вітчизняних та іноземних навчальних закладів, а також працівникам органів державної влади, які внесли значний вклад у підготовку фахівців Університету.

(пункт 30 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 р. N 945)

31. Ученим (незалежно від віку і стажу роботи), які досягли особливих успіхів у розробленні найсучасніших наукових проблем на світовому рівні та володіють і використовують у роботі знання іноземної мови та комп'ютерну техніку, за рахунок спеціального фонду може встановлюватися надбавка до заробітної плати, розмір якої обумовлюється контрактом.

32. З викладачами, які допускають в Університеті некоректні стосунки (брутальна поведінка, пияцтво, незаконні вимоги до студентів, порушення трудової дисципліни тощо), контракт може бути розірвано достроково. Для розгляду конфліктів на конференції трудового колективу утворюється спеціальна комісія. Пропозиції, внесені комісією з кожної конкретної справи, подаються ректору Університету для прийняття рішення.

Для розгляду трудових спорів в Університеті утворюється спеціальна комісія, склад якої затверджується конференцією трудового колективу. Комісія подає ректору пропозиції для прийняття рішення у кожному конкретному випадку.

(пункт 32 доповнено абзацом другим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.07.2006 р. N 892)

33. Представником інтересів трудового колективу є профспілковий комітет Університету, а інтересів студентів - профспілковий комітет студентів Університету.

34. Університет сприяє діяльності організації ветеранів війни і праці, яка обирає раду ветеранів.

V. Організація навчальної і виховної роботи

35. Учасниками навчально-виховного процесу є:

1) студенти, аспіранти, докторанти;

2) керівні, науково-педагогічні, наукові працівники, спеціалісти;

3) представники підприємств, установ, організацій, які беруть участь у навчально-виховній роботі;

4) батьки або особи, які їх замінюють.

36. Організація навчально-виховного процесу в Університеті визначається Положенням про вищий навчальний заклад, Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, Статутом і правилами внутрішнього розпорядку Університету та іншими нормативно-правовими актами.

37. Університет проводить підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів на основі ступеневої освіти за навчальними планами, затвердженими вченою радою Університету, які розробляються з урахуванням вимог нормативних документів щодо підготовки фахівців відповідного рівня. Зміст, термін і форми навчання визначаються Університетом згідно із законодавством.

38. Університет проводить:

1) підготовку фахівців таких освітньо-кваліфікаційних рівнів, як бакалавр, спеціаліст і магістр за відповідними напрямами, спеціальностями та спеціалізаціями, а також кваліфікованих робітників;

(підпункт 1 пункту 38 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 р. N 945)

2) підготовку кандидатів і докторів наук за відповідними спеціальностями;

3) перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців та осіб з числа науково-педагогічних працівників аграрного профілю. Перепідготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів агропромислового комплексу проводиться Університетом на договірних засадах разом з міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями та громадянами.

39. Навчально-виховний процес базується на використанні сучасних інформаційних технологій і забезпечує підготовку фахівців, здатних до адаптації в умовах сучасного ринку праці.

У навчально-виховний процес не можуть втручатися політичні партії, громадські і релігійні організації.

40. Навчальний рік, як правило, складається з двох семестрів, кожний з яких закінчується екзаменаційною сесією або підсумковим контролем знань.

41. Навчальні програми, підручники, навчальні та навчально-методичні посібники опрацьовуються кафедрами Університету, розглядаються і затверджуються навчально-методичними комісіями, вченою радою Університету.

42. Університет забезпечує науково-педагогічних та наукових працівників, студентів, аспірантів, докторантів та інших учасників навчально-виховного процесу навчальними та навчально-методичними посібниками, приміщеннями для навчання, технічними, аудіовізуальними та іншими засобами навчання (у тому числі за додаткову плату).

43. Студенти, які виконали всі вимоги навчального плану, допускаються до підсумкової державної атестації, за результатами якої згідно з законодавством присвоюється відповідна кваліфікація та освітньо-кваліфікаційний рівень. Випускникам Університету видаються документи про здобуття вищої освіти відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, а також додаток до документа про освіту із зазначенням результатів контролю знань з усіх дисциплін, що вивчалися.

44. Мова викладання і навчання в Університеті - українська, а в окремих випадках - англійська, німецька, французька, російська (за рекомендацією вченої ради Університету).

45. Координацію навчально-виховного процесу та контролю за додержанням навчальної дисципліни здійснює навчальна частина, яка слідкує за рівномірним педагогічним навантаженням викладачів, керуючись положенням, затвердженим ректором Університету.

Для розроблення перспективних науково-методичних напрямів, відпрацювання та апробації новітніх педагогічних технологій при навчальній частині створюються науково-методичні кабінети (лабораторії).

46. Система виховної роботи спрямовується на формування належної культури у студентів, викладачів та інших працівників Університету, налагодження між ними стосунків у межах етичних норм, створення умов для співпраці.

Виховна робота проводиться як у процесі поєднання навчальної, наукової, творчої і виробничої діяльності студентів і викладачів, так і в позааудиторний час. Виховний вплив може здійснюватись як у результаті цілеспрямованої діяльності суб'єктів виховної роботи, так і через вияв ставлення до своїх службових обов'язків, власну поведінку та особистий приклад. Виховна робота вважається невід'ємною складовою частиною службової діяльності керівників, науково-педагогічних, наукових та інших працівників Університету.

До проведення організаційно-виховної, культурно-просвітницької та індивідуальної роботи із студентами залучаються викладачі та інші працівники всіх кафедр Університету.

Для забезпечення цілеспрямованого функціонування системи виховної роботи на факультетах, у гуртожитках, студентських колективах утворюються відповідні громадські структури із залученням представників кафедр, навчально-виховних підрозділів та органів студентського самоврядування.

З метою проведення організаційно-виховної роботи безпосередньо в студентських колективах призначаються старости та наставники академічних груп і курсів, діяльність яких регламентується окремими положеннями, що затверджуються вченою радою Університету. Координацію виховної роботи здійснює відділ виховної роботи та студентських справ.

Виховна робота зараховується в робочий час відповідно до положення про планування, штатно-фінансове забезпечення, проведення виховної роботи, яке затверджується ректором за погодженням з вченою радою Університету.

VI. Організація науково-дослідної роботи

47. Науково-дослідна робота в Університеті є одним з головних видів діяльності і проводиться у тісному зв'язку з Національною академією наук, Національною академією аграрних наук, МОНмолодьспортом, Мінагрополітики, Мінприроди, МНС, Держгеокадастром, Держлісагентством, Держветфітослужбою, Держрибагентством, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями, у тому числі іноземними, за перспективними (на 3 - 5 років) планами, затвердженими вченою радою Університету як закладу дослідницького типу.

(пункт 47 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.07.2006 р. N 892
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 30.10.2008 р. N 945
,
 із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Кабінету Міністрів України від 10.10.2012 р. N 930,
від 27.05.2015 р. N 379)

48. Координація і методичне забезпечення наукової роботи здійснюються науково-дослідною частиною та координаційною радою з питань науково-технічної діяльності Університету з урахуванням досвіду провідних іноземних університетів дослідницького типу.

(абзац перший пункту 48 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 р. N 945)

Для координації виконання важливих науково-дослідних програм в Університеті при науковій частині утворюється координаційна рада з питань науково-технічної діяльності з числа провідних фахівців Університету та інших установ, склад якої затверджується наказом ректора.

49. Тематика науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт формується вченими радами навчально-наукових і науково-дослідних інститутів та навчально-наукових центрів на конкурсній основі.

Висновок щодо затвердження рекомендованих вченими радами науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт готує вчена рада Університету на підставі рішень координаційної ради з питань науково-технічної діяльності Університету, вчених рад навчально-наукових інститутів, вчених науково-технічних рад за поданням відповідно директорів і проректорів.

(абзац другий пункту 49 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 р. N 945)

50. Науково-дослідні роботи виконуються науково-педагогічними та інженерно-технічними (за сумісництвом) і штатними науковими працівниками Університету, у тому числі докторантами і аспірантами, а також студентами на основі трудових угод, контрактів, договорів про створення науково-технічної продукції відповідно до законодавства.

Науково-технічною продукцією є технології, сорти рослин, породи тварин, нова техніка і матеріали, хімічні речовини і лікарські препарати, комп'ютерні програми і бази даних, наукові рекомендації тощо.

Університет вживає заходів до охорони інтелектуальної власності, вартісної оцінки її як нематеріального активу, здійснення авторського нагляду за проектуванням, розробленням та впровадженням закінчених розробок у виробництво.

51. Фінансування наукових досліджень Університету здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел.

Університет є замовником науково-дослідницьких робіт, які виконуються за рахунок бюджетних коштів, і власником одержуваної науково-технічної продукції.

(пункт 51 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 03.07.2006 р. N 892)

52. Атестацію наукових і науково-педагогічних працівників в Університеті проводять спеціалізовані вчені ради в установленому порядку.

VII. Інноваційна діяльність Університету

(назва розділу VII у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 03.07.2006 р. N 892)

53. Університет бере участь у забезпеченні розвитку інфраструктури, наданні науково-консультаційних, інформаційних, правових, дорадчих та інших послуг виробникам та споживачам сільськогосподарської продукції, а також у впровадженні в галузях агропромислового виробництва завершених наукових розробок та передового досвіду шляхом:

1) навчання спеціалістів для роботи в місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування; перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців - експертів-консультантів інформаційно-консультаційних служб;

2) методичної, інформаційної та комунікаційної підтримки діяльності інформаційно-консультаційних служб;

3) координації діяльності консультаційних служб та центрів;

4) інформаційно-консультаційного забезпечення потреб сільськогосподарських підприємств, об'єднань і організацій агропромислового комплексу та населення, у тому числі сільської молоді;

5) провадження інших видів діяльності, які становлять безпосередній практичний інтерес і відповідають законодавству.

54. Для організації інформаційно-консультаційної і впроваджувальної діяльності Університет створює творчі колективи, центри, лабораторії та інші навчально-наукові і виробничі підрозділи в установленому порядку, в тому числі на госпрозрахункових засадах.

VIII. Міжнародне співробітництво та зовнішньоекономічна діяльність

55. З метою інтеграції у світову освітянську систему Університет:

1) установлює зв'язки з навчальними закладами, науковими установами, організаціями, фірмами, фондами іноземних держав, укладає угоди (контракти) про співробітництво, реалізує спільні міжнародні проекти;

2) організовує виконання наукових робіт за грантами, започаткованими фондами іноземних держав та міжнародних організацій;

3) залучає вчених з інших країн до викладацької і дослідницької роботи в Університеті згідно із законодавством;

4) у рамках міжнародних договорів України, проектів та договорів Університету з навчальними та науковими установами інших держав координує навчання іноземців за міждержавними та двосторонніми угодами і направляє своїх студентів, аспірантів, докторантів та науково-педагогічних працівників на стажування до зарубіжних навчальних закладів;

5) здійснює заходи щодо взаємного визнання системи навчання фахівців, а також їх дипломів і атестатів;

6) залучає іноземні інвестиції для поліпшення статутної діяльності Університету, а також благодійні внески як у національній валюті України, так і в іноземній валюті;

7) забезпечує в установленому порядку участь Університету у міжнародних навчальних, наукових та виробничих об'єднаннях (консорціумах).

56. Валютні і матеріальні надходження від зовнішньоекономічної діяльності використовуються Університетом для забезпечення його статутної діяльності згідно із законодавством.

IX. Навчально-наукові та навчально-виробничі підрозділи Університету

(назва розділу IX у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 03.07.2006 р. N 892)

57. Основним завданням навчально-наукових та навчально-виробничих підрозділів є:

(абзац перший пункту 57 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.07.2006 р. N 892)

1) забезпечення практичної підготовки студентів;

2) створення умов для проведення наукових досліджень;

3) відпрацювання передових технологій з метою їх подальшого впровадження;

4) надання науково-консультаційних послуг;

5) провадження господарської діяльності.

У навчально-наукових та навчально-виробничих підрозділах можуть створюватися кафедри, а також навчально-виробничі, навчально-науково-виробничі та науково-виробничі лабораторії, цехи, майстерні тощо.

(абзац сьомий пункту 57 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 03.07.2006 р. N 892)

Абзац восьмий пункту 57 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 03.07.2006 р. N 892)

58. Студенти Університету під час проходження практики можуть в установленому порядку працювати в навчально-наукових та навчально-виробничих підрозділах, на них поширюється дія трудового законодавства та відповідні умови оплати праці.

(пункт 58 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.07.2006 р. N 892)

X. Органи управління і самоврядування Університету

59. Керівництво діяльністю Університету здійснюється ректором, конференцією трудового колективу, вченою радою та керівниками структурних підрозділів.

60. Ректор Університету в межах своєї компетенції та відповідно до цього Статуту діє на засадах єдиноначальності і несе відповідальність за результати роботи Університету. Ректор призначається на посаду і звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням вченої ради Університету.

Ректор Університету:

1) самостійно вирішує згідно із законодавством питання діяльності Університету, виступає від імені Університету, представляє його в державних та інших органах, підприємствах, установах та організаціях;

2) є розпорядником майна і коштів Університету;

3) укладає договори (угоди), дає доручення, видає накази, розпорядження, які є обов'язковими для всіх студентів, аспірантів, докторантів і працівників Університету;

4) відкриває згідно із законодавством рахунки в Казначействі та установах банків;

5) затверджує рішення вченої ради Університету, структуру Університету (за погодженням з Мінфіном), штатний розпис, положення про структурні підрозділи, в тому числі відокремлені, забезпечує додержання вимог з охорони праці, законності та порядку в Університеті;

(підпункт 5 пункту 60 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 03.07.2006 р. N 892)

6) формує контингент студентів, аспірантів і докторантів Університету, відраховує та поновлює їх на навчанні, за погодженням з органами студентського самоврядування, контролює виконання навчальних планів і програм, планів науково-дослідних робіт, здійснює контроль за додержанням штатно-фінансової дисципліни, якістю роботи викладачів, організацією навчально-виховної та культурно-масової роботи, станом фізичного виховання студентів; організовує побутове обслуговування студентів, аспірантів, докторантів і працівників, проведення заходів з їх оздоровлення;

(підпункт 6 пункту 60 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.07.2010 р. N 637)

7) розробляє і разом з профспілковим комітетом працівників Університету подає на затвердження конференції трудового колективу правила внутрішнього розпорядку Університету та колективний договір;

8) затверджує склад вчених та навчально-методичних рад.

Ректор має право змінювати співвідношення обсягів основних видів діяльності науково-педагогічних працівників (навчальна, наукова, науково-методична і виховна робота, практичне впровадження досягнень науково-технічного прогресу) залежно від виробничої потреби та індивідуальних здібностей цих працівників, а також вирішувати в установленому порядку питання матеріального заохочення та встановлення надбавок до їх заробітної плати в межах фонду оплати праці за кошторисом Університету, здійснювати преміювання своїх заступників (проректорів) і керівників відокремлених структурних підрозділів, установлювати їм надбавки та доплати до посадових окладів у межах наявних коштів на оплату праці.

(абзац другий підпункту 8 пункту 60 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 р. N 945)

Ректор може делегувати частину своїх прав і обов'язків проректорам, директорам навчально-наукових інститутів і центрів, деканам факультетів, керівникам інших структурних підрозділів Університету.

Ректор за поданням вченої ради Університету на контрактних засадах призначає на посаду та звільняє з посади проректорів, директорів філій, навчально-наукових інститутів, навчальних і науково-дослідних інститутів, керівників інших структурних підрозділів Університету, в тому числі відокремлених, визначає умови контракту.

(абзац пункту 60 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 03.07.2006 р. N 892)

61. Для вирішення основних питань діяльності Університету створюються виконавчі та дорадчі органи.

Виконавчими органами є ректорат, адміністрація навчально-наукових інститутів та центрів, деканати факультетів, приймальна комісія.

Колегіальними органами є вчена рада Університету, вчені ради навчально-наукових інститутів і центрів, вчені ради факультетів, науково-технічні ради, рада молодих вчених, студентська організація Університету.

(абзац третій пункту 61 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.07.2006 р. N 892)

62. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Університету є конференція трудового колективу. Вибори делегатів конференції проводяться на загальних зборах структурних підрозділів Університету з представництвом, яке визначається спільним рішенням ректорату та профспілкових організацій Університету, у такому співвідношенні: науково-педагогічні працівники Університету - 75 відсотків загальної чисельності делегатів; виборні представники з числа осіб, які навчаються в Університеті, - 10 відсотків; інші категорії працівників - 15 відсотків.

(абзац перший пункту 62 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 р. N 945
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.07.2010 р. N 637)

Конференція трудового колективу:

1) схвалює пропозиції щодо внесення змін до цього Статуту, які подаються на затвердження Кабінетові Міністрів України;

2) заслуховує щороку звіти та розглядає перспективні плани діяльності Університету;

3) розглядає щороку проект колективного договору і надає повноваження профспілковому комітетові працівників Університету підписати його разом з адміністрацією;

4) затверджує склад комісій з питань трудових спорів та охорони праці;

5) вирішує питання діяльності Університету, що не належать до компетенції його інших органів управління.

Конференція трудового колективу вважається правоможною, якщо на ній присутні не менш як дві третини загальної кількості делегатів. Рішення конференції приймаються більшістю голосів присутніх на конференції.

63. Для розгляду найважливіших питань діяльності Університету утворюється вчена рада строком до семи років.

Вчену раду Університету очолює голова - ректор Університету. До складу вченої ради входять проректори, директори інститутів, декани факультетів, вчений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування Університету, а також виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників Університету і працюють у ньому на постійній основі. Співвідношення членів вченої ради: науково-педагогічні працівники Університету - не менш як 75 відсотків загальної чисельності складу вченої ради; виборні представники з числа осіб, які навчаються в Університеті, - не менш як 10 відсотків.

Виборні представники обираються конференцією трудового колективу Університету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа осіб, які навчаються в Університеті, - вищим органом студентського самоврядування Університету.

Персональний склад вченої ради затверджується наказом ректора Університету.

(пункт 63 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 р. N 945
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 28.07.2010 р. N 637)

64. Вчена рада Університету проводить засідання не менше одного разу на місяць.

Засідання вченої ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини загальної кількості її членів. Рішення вченої ради приймається у разі, коли за нього проголосує не менш як половина присутніх на засіданні.

65. Вчена рада Університету:

1) розглядає питання щодо поліпшення статутних видів діяльності Університету, раціонального використання матеріальних і фінансових ресурсів та землі;

(підпункт 1 пункту 65 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 р. N 945)

2) за пропозицією ректора Університету приймає рішення з усіх питань організації навчально-виховного процесу і наукових досліджень;

3) затверджує плани проведення наукових досліджень;

4) утворює комісії з вивчення і підготовки окремих питань для розгляду на засіданні вченої ради;

5) схвалює рішення щодо утворення, реорганізації чи ліквідації в установленому порядку структурних підрозділів Університету, в тому числі з правами юридичної особи;

51) приймає рішення щодо передачі майна з окремих балансів відокремлених структурних підрозділів на баланс Університету та з балансу Університету на баланси відокремлених структурних підрозділів;

(пункт 65 доповнено підпунктом 51 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 р. N 945)

52) приймає рішення щодо закріплення за відокремленими структурними підрозділами земельних ділянок;

(пункт 65 доповнено підпунктом 52 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 р. N 945)

6) вносить пропозиції щодо удосконалення положень про структурні підрозділи Університету;

7) розробляє пропозиції щодо внесення змін до цього Статуту та передає їх на схвалення конференцією трудового колективу;

8) визначає рейтинг претендентів на вакантну посаду ректора шляхом голосування і подає пропозиції наглядовій раді;

9) розглядає пропозиції ректора про призначення на посаду проректорів, головного бухгалтера, керівників структурних підрозділів Університету;

10) розглядає в установленому порядку питання про заміщення посад науково-педагогічних та наукових працівників;

11) присвоює в установленому порядку вчені звання професора, доцента, старшого наукового співробітника, а також почесні звання Університету;

12) бере участь у визначенні заходів матеріального і морального стимулювання праці.

Порядок денний засідання вченої ради формується ректором Університету з урахуванням пропозицій керівників його структурних підрозділів.

Рішення вченої ради Університету набирає чинності після його затвердження ректором Університету.

Питання діяльності навчально-наукових інститутів, факультетів і центрів розглядаються і схвалюються вченими радами цих структурних підрозділів. Кількісний склад рад, термін повноважень, умови ротації їх членів, функції, порядок і регламент роботи визначаються відповідними положеннями.

(абзац вісімнадцятий пункту 65 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.07.2010 р. N 637)

651. Вчену раду при директорові навчально-наукового інституту очолює голова - директор інституту. До складу вченої ради входять заступники директора, завідувачі кафедр, керівники органів громадського самоврядування інституту, керівники органів студентського самоврядування інституту, а також виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа професорів, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників інституту і працюють у ньому на постійній основі, виборні представники з числа осіб, які навчаються в Університеті. Співвідношення членів вченої ради інституту: науково-педагогічні працівники інституту - не менш як 75 відсотків загальної чисельності складу вченої ради; виборні представники з числа осіб, які навчаються в Університеті, - не менш як 10 відсотків.

Персональний склад вченої ради при директорові інституту затверджує ректор Університету.

Виборні представники обираються органом громадського самоврядування інституту за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа осіб, які навчаються в Університеті, - вищим органом студентського самоврядування.

(Статут доповнено пунктом 651 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.07.2010 р. N 637)

652. Для розгляду питань навчально-виховної та наукової діяльності факультету утворюється вчена рада факультету. Вчену раду факультету очолює голова - декан факультету. До складу вченої ради факультету входять заступники декана, завідувачі кафедр, керівники органів громадського самоврядування факультету, керівники органів студентського самоврядування факультету, а також виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа професорів, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників факультету і працюють на факультеті на постійній основі, виборні представники з числа осіб, які навчаються в Університеті. Співвідношення членів вченої ради факультету: науково-педагогічні працівники факультету - не менш як 75 відсотків загальної чисельності складу вченої ради факультету; виборні представники з числа осіб, які навчаються в Університеті, - не менш як 10 відсотків.

Персональний склад вченої ради факультету затверджує ректор Університету.

Виборні представники обираються органом громадського самоврядування факультету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа осіб, які навчаються в Університеті, - вищим органом студентського самоврядування факультету.

Рішення вченої ради факультету вводиться в дію рішенням декана факультету. Рішення вченої ради факультету може бути скасовано вченою радою Університету.

В Університеті можуть утворюватися вчені ради інших структурних підрозділів, повноваження яких визначаються ректором Університету.

(Статут доповнено пунктом 652 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.07.2010 р. N 637)

653. В Університеті утворюються і діють органи студентського самоврядування.

У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, рішеннями МОНмолодьспорту та цим Статутом.

Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, факультету, інституту, гуртожитку, студентського містечка та Університету, а залежно від контингенту студентів, типу та специфіки факультету, інституту - на рівні курсу, спеціальності, структурних підрозділів Університету.

Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори (конференція) осіб, які навчаються в Університеті.

(Статут доповнено пунктом 653 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.07.2010 р. N 637)

66. Для забезпечення функціонування Університету та здійснення контролю за його діяльністю утворюється наглядова рада, посадовий склад якої затверджує Кабінет Міністрів України.

Затвердження персонального складу наглядової ради та внесення у разі потреби змін до нього здійснюється її головою.

Наглядова рада розглядає питання перспективного розвитку Університету, надає допомогу його керівництву у виконанні покладених на нього завдань.

Голова, його заступники та члени наглядової ради виконують свої обов'язки на громадських засадах.

(пункт 66 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 09.06.2011 р. N 652)

67. У науково-дослідних інститутах Національної академії наук, Національної академії аграрних наук та інших установах за спільним наказом ректора Університету і директора відповідного науково-дослідного інституту (керівника установи) можуть створюватися кафедри, навчально-виробничі та навчально-науково-виробничі лабораторії (цехи, майстерні тощо) Університету. Керівники зазначених підрозділів діють у межах наданих їм повноважень згідно з положенням про відповідний підрозділ Університету. Директор інституту (керівник установи), на базі якого створено підрозділ Університету, несе відповідальність за організацію його діяльності в межах, визначених в укладеному з Університетом договорі.

(пункт 67 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 03.07.2006 р. N 892)

XI. Фінансово-господарська діяльність Університету

68. Фінансово-економічна діяльність Університету здійснюється за рахунок коштів, передбачених окремим рядком у державному бюджеті за індивідуальними нормативами, які встановлюються Кабінетом Міністрів України. Індивідуальні нормативи не поширюються на працівників виробничих структурних підрозділів та навчальних закладів I - III рівнів акредитації, які входять до складу Університету з правом юридичних осіб.

Університет самостійно встановлює форми, системи і розміри оплати праці працівників, стипендії студентів, аспірантів і докторантів згідно із законодавством та цим Статутом у межах фонду заробітної плати. За рахунок коштів спеціального фонду Університет має право фінансувати витрати, пов'язані із залученням до навчально-виховного процесу провідних іноземних учених, стажуванням за кордоном окремих студентів, аспірантів, докторантів і працівників, а також з виконанням представницьких функцій.

69. Відокремлені структурні підрозділи Університету фінансуються за окремим кошторисом.

(абзац перший пункту 69 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 03.07.2006 р. N 892)

За рахунок коштів спеціального фонду Університет має право проводити витрати, пов'язані із залученням до навчального процесу провідних іноземних вчених, стажуванням за кордоном окремих студентів, аспірантів, докторантів і працівників, а також з виконанням представницьких функцій та провадженням інших видів діяльності відповідно до законодавства.

70. Університет самостійно планує діяльність, розпоряджається фінансами і визначає перспективи розвитку навчально-наукових та навчально-виробничих підрозділів, виходячи з потреб навчального процесу, наукових досліджень, інноваційної діяльності та попиту на продукцію, що виробляється, роботи (послуги), що виконуються, а також необхідності забезпечення розвитку матеріально-технічної бази і соціальної інфраструктури Університету. Університет як юридична особа, що провадить виробничу сільськогосподарську діяльність на базі навчально-дослідних господарств, станцій та інших підрозділів, отримує державні дотації, субсидії і компенсації на вироблену ним сільськогосподарську і продовольчу продукцію, на придбання сільськогосподарської техніки і обладнання, агрохімікатів, на захист, відтворення та підвищення родючості ґрунтів, на отримання пільгових кредитів у встановленому законодавством для сільськогосподарських товаровиробників порядку.

(пункт 70 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.07.2006 р. N 892
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 30.10.2008 р. N 945)

71. Обсяги виготовлення продукції (виконання робіт, надання послуг) у навчально-наукових та навчально-виробничих підрозділах Університет визначає самостійно виходячи з внутрішньогосподарських потреб та укладених угод.

(пункт 71 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.07.2006 р. N 892)

72. Університет має право самостійно реалізувати свою продукцію (роботи, послуги) за цінами і тарифами, визначеними згідно із законодавством.

73. Університет веде бухгалтерський облік і подає звітність згідно із законодавством. Відповідальність за об'єктивність і своєчасне подання звітної документації несуть проректори Університету, головний вчений секретар та головний бухгалтер.

74. Додатковими джерелами фінансування діяльності Університету є:

1) кошти, одержані за навчання, підготовку, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів відповідно до укладених договорів;

2) плата за надання додаткових освітніх послуг;

3) кошти, одержані за науково-дослідні та інші роботи (послуги), виконані Університетом на замовлення підприємств, установ, організацій, громадян;

4) доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, цехів і господарств, надання в оренду приміщень, споруд, обладнання;

5) кредити і позички банків, дивіденди від цінних паперів та доходи від розміщення на депозитних вкладах тимчасово вільних коштів спеціального фонду;

6) валютні надходження;

7) добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій, окремих громадян;

8) інші кошти.

Кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, які надходять Університетові як безповоротна фінансова допомога або добровільні пожертвування юридичних і фізичних осіб, у тому числі нерезидентів, для провадження освітньої, наукової, оздоровчої, спортивної, культурної діяльності, не вважаються прибутком і не оподатковуються.

У разі одержання коштів з інших джерел бюджетні асигнування Університету не зменшуються.

Бюджетні асигнування та позабюджетні кошти не підлягають вилученню і використовуються виключно за призначенням, якщо інше не передбачено законодавством.

75. Згідно з Постановою Верховної Ради України від 29 липня 1994 р. N 158 "Про Національний аграрний університет" в Університеті може бути створено фонд розвитку матеріально-технічної бази і соціальної інфраструктури за рахунок частини доходу його відокремлених структурних підрозділів.

(пункт 75 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 03.07.2006 р. N 892)

76. Ревізія фінансово-господарської діяльності Університету проводиться в установленому порядку.

XII. Майно Університету

77. Майно Університету, до якого належать основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у відповідних балансах, є державною власністю.

78. Майно, закріплене за Університетом, належить йому на праві оперативного управління. Університет користується та розпоряджається зазначеним майном відповідно до законодавства і цього Статуту.

(пункт 78 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 03.07.2006 р. N 892)

79. Питання вилучення земель, відведених у постійне користування Університету (в тому числі його навчально-дослідних господарств та дослідних станцій), вирішуються відповідно до Земельного кодексу України.

80. Університет відповідно до законодавства несе відповідальність за додержання вимог і норм щодо охорони, раціонального використання земель, вод, надр, лісів та відновлення їх до рівня встановлених нормативів.

81. Звіт про діяльність Університету щороку заслуховується на конференції трудового колективу за участю представників наглядової ради і подається Кабінетові Міністрів України, Мінагрополітики та МОНмолодьспортом.

XIII. Умови реорганізації та припинення діяльності

82. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) Університету здійснюється відповідно до законодавства.

83. У разі ліквідації Університету всі його активи передаються іншій неприбутковій організації відповідного типу (навчальному закладу) або зараховуються до державного бюджету.

(Статут доповнено пунктом 83 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 р. N 945)

 

СКЛАД
наглядової ради Національного аграрного університету

Склад втратив чинність 

(склад у редакції розпорядження Кабінету
 Міністрів України від 27.12.2006 р. N 657-р
,
втратив чинність згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 р. N 945)

____________

Опрос