Идет загрузка документа (75 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка выдачи Государственной службой по чрезвычайным ситуациям разрешения на начало работы предприятий и аренду помещений

КМ Украины
Постановление КМ от 14.02.2001 № 150
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 лютого 2001 р. N 150

Київ

Про затвердження Порядку видачі Державною службою з надзвичайних ситуацій дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 4 червня 2003 року N 873
,
 від 11 січня 2006 року N 17
,
 від 22 червня 2007 року N 856
,
 від 10 вересня 2008 року N 803
,
від 27 січня 2010 року N 70
,
від 16 червня 2010 року N 449
,
 від 10 листопада 2010 року N 1073
,
 від 6 червня 2011 року N 607
,
 від 29 травня 2013 року N 380

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 5 червня 2013 року N 440)

(У назві і тексті постанови слова "органами державного пожежного нагляду" замінено словами "Державною інспекцією техногенної безпеки" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2011 року N 607)

(У додатках 1 і 2 до Порядку слова "органу державного пожежного нагляду" та слова "органами державного пожежного нагляду" замінено відповідно словами "органу Держтехногенбезпеки" та "Державною інспекцією техногенної безпеки" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2011 року N 607)

(У назві і тексті постанови слова "Державною інспекцією техногенної безпеки" замінено словами "Державною службою з надзвичайних ситуацій" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 року N 380)

(У додатках 1 і 2 слова "Державною інспекцією техногенної безпеки" замінено словами "Державною службою з надзвичайних ситуацій", а слова "органу Держтехногенбезпеки" - словами "територіального органу ДСНС" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 року N 380)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок видачі Державною службою з надзвичайних ситуацій дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень (додається).

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим органам виконавчої влади забезпечити додержання вимог Порядку видачі Державною службою з надзвичайних ситуацій дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЮЩЕНКО 

Інд. 29

 

ПОРЯДОК
видачі Державною службою з надзвичайних ситуацій дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень

(назва із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 06.06.2011 р. N 607,
 від 29.05.2013 р. N 380)

(У тексті Порядку слова "орган державного пожежного нагляду" в усіх відмінках і формах числа замінено словами "територіальний орган ДСНС" у відповідному відмінку і числі згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 року N 380)

1. Цей Порядок регулює видачу та анулювання ДСНС та її територіальними органами дозволу на початок роботи новостворених підприємств, впровадження нових технологій, передачу у виробництво зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції, оренду будь-яких приміщень (далі - дозвіл).

(абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 22.06.2007 р. N 856,
 від 06.06.2011 р. N 607
,
 від 29.05.2013 р. N 380)

Дія цього Порядку поширюється на підприємства, установи, організації незалежно від форми власності (далі - підприємства) та громадян.

11. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

вибухопожежонебезпечний об'єкт - об'єкт з наявністю приміщень виробничого, складського чи іншого призначення, що за ступенем вибухопожежної небезпеки належить згідно з НАПБ Б.03.002-2007 до категорії "А" та "Б";

(абзац другий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2008 р. N 803)

об'єкти з масовим перебуванням людей - будинки дитячих дошкільних, навчальних, культурно-видовищних і культових закладів, закладів дозвілля, лікувально-профілактичних закладів із стаціонарними відділеннями, закладів відпочинку та туризму, будинків-інтернатів загального та спеціального типу, готелів, санаторіїв та криті спортивні споруди, ринки, а також інші аналогічні за призначенням об'єкти з постійним або тимчасовим перебуванням у них від 50 та більше осіб

пожежонебезпечний об'єкт - об'єкт з приміщеннями виробничого, складського чи іншого призначення, що за ступенем вибухопожежної небезпеки належить згідно з НАПБ Б.03.002-2007 до категорії "В.

(пункт 11 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.06.2007 р. N 856
,
абзац четвертий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2008 р. N 803)

(Порядок доповнено пунктом 11 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.01.2006 р. N 17)

2. Дозвіл видається ДСНС та її територіальними органами в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, районах, районах у містах, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення (далі - територіальні органи ДСНС) безоплатно.

(абзац перший пункту 2 у редакції постанов
 Кабінету Міністрів України від 10.11.2010 р. N 1073,
 від 06.06.2011 р. N 607
,
 від 29.05.2013 р. N 380)

ДСНС видає дозвіл на початок роботи особливо важливих пожежонебезпечних підприємств, перелік яких визначається ДСНС за погодженням з Держпідприємництвом. В окремих випадках за рішенням Головного державного інспектора України з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки такий дозвіл може видати територіальний орган ДСНС в Автономній Республіці Крим, області, мм. Києві та Севастополі 

(абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 22.06.2007 р. N 856,
від 27.01.2010 р. N 70
,
 від 10.11.2010 р. N 1073
,
 від 06.06.2011 р. N 607
,
 від 29.05.2013 р. N 380)

Переліки підприємств, об'єктів та приміщень, на початок роботи яких дозволи видаються територіальними органами ДСНС, визначаються відповідно наказом територіального органу ДСНС в Автономній Республіці Крим, області, мм. Києві та Севастополі.

(абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 10.11.2010 р. N 1073,
 від 06.06.2011 р. N 607
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 29.05.2013 р. N 380)

Зазначені переліки оприлюднюються в центральних та місцевих засобах масової інформації.

3. Для одержання дозволу власник (орендар) подає до відповідного територіального органу ДСНС заяву за формою згідно з додатком 1, матеріали експертизи (обстеження) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення, завірену в установленому порядку копію свідоцтва про власність або копію договору оренди.

(абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 22.06.2007 р. N 856,
 від 06.06.2011 р. N 607)

Територіальний орган ДСНС реєструє зазначені документи у спеціальному журналі, який ведеться за формою, що затверджується Міноборони.

(абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 р. N 873,
 від 29.05.2013 р. N 380)

4. Підставою для видачі дозволу є висновок, що оформляється за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення, що проводиться територіальним органом ДСНС або іншою юридичною (фізичною) особою, яка одержала ліцензію на проведення такої експертизи (обстеження).

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.06.2011 р. N 607)

5. Територіальний орган ДСНС протягом десяти робочих днів з дня надходження зазначених у пункті 3 цього Порядку документів приймає рішення про видачу дозволу за формою згідно з додатком 2 або про відмову у його видачі з посиланням на відповідні вимоги. Копія обґрунтованого рішення про відмову у видачі дозволу надсилається заявникові або адміністраторові (у разі надходження від нього документів).

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 22.06.2007 р. N 856,
 від 10.11.2010 р. N 1073
,
 від 06.06.2011 р. N 607)

51. Підставами для відмови у видачі дозволу відповідно до закону є:

подання суб'єктом господарювання документів, необхідних для одержання дозволу, не в повному обсязі;

виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей;

виявлення за результатами експертизи (обстеження) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення порушень правил пожежної безпеки, що можуть призвести до виникнення пожежі або створення перешкод у її гасінні та евакуації людей.

(абзац четвертий пункту 51 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2011 р. N 607)

(Порядок доповнено пунктом 51 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.11.2010 р. N 1073) 

6. Дозвіл видається за відсутності фактів порушення правил пожежної безпеки.

У разі виявлення фактів порушення правил пожежної безпеки (крім зазначених у пункті 5 цього Порядку) дозвіл видається за умови подання суб'єктом господарської діяльності:

договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди на період до усунення порушень правил пожежної безпеки;

плану заходів щодо усунення таких порушень з конкретними термінами виконання.

(пункт 6 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 22.06.2007 р. N 856)

7. Власник (орендар) може оскаржити рішення про відмову у видачі дозволу або його анулювання до ДСНС або до суду.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 22.06.2007 р. N 856,
 від 10.11.2010 р. N 1073
,
 від 06.06.2011 р. N 607
,
 від 29.05.2013 р. N 380)

8. За початок роботи новоствореного підприємства, впровадження нових технологій, передачу у виробництво зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції, оренду будь-яких приміщень без дозволу територіального органу ДСНС, декларації відповідності об'єкта (об'єктів) вимогам пожежної безпеки або у разі подання зазначеної декларації з недостовірною інформацією власник (орендар) несе відповідальність згідно із законодавством.

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 22.06.2007 р. N 856,
 від 06.06.2011 р. N 607)

9. За збитки, яких зазнали юридичні чи фізичні особи внаслідок обґрунтованої відмови у видачі дозволу або його анулювання, територіальні органи ДСНС відповідальності не несуть.

(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.06.2007 р. N 856)

10. Виданий територіальним органом ДСНС дозвіл є однією з підстав для видачі відповідного дозволу органом Держгірпромнагляд.

(пункт 10 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.06.2011 р. N 607)

11. Дозвіл не оформлюється:

у разі прийняття в експлуатацію об'єктів нового будівництва, реконструкції, реставрації в установленому законодавством порядку;

(абзац другий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.11.2010 р. N 1073)

на орендовані торговельні місця, кіоски та контейнери, якщо вони розміщені на ринках, на експлуатацію яких видано дозвіл, відповідно до схеми, погодженої з територіальним органом ДСНС в установленому порядку.

(абзац третій пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.11.2010 р. N 1073)

(пункт 11 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 11.01.2006 р. N 17)

111. Новостворені підприємства, зокрема ті, що розташовані в орендованих приміщеннях, які не змінюють виду своєї діяльності і стану таких приміщень (крім потенційно небезпечних об'єктів), або не належать до категорії вибухопожежонебезпечних та об'єктів з масовим перебуванням людей і не розміщуються на території або всередині зазначених об'єктів, можуть започатковувати свою діяльність за декларацією відповідності об'єкта (об'єктів) вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.

(абзац перший пункту 111 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 16.06.2010 р. N 449)

Новостворені підприємства, що належать до категорії пожежонебезпечних об'єктів, можуть започатковувати свою діяльність за декларацією відповідності об'єкта (об'єктів) вимогам законодавства з питань пожежної безпеки за умови укладення договорів добровільного страхування відповідальності перед третіми особами.

(абзац другий пункту 111 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 16.06.2010 р. N 449)

Діяльність зазначених підприємств за декларацією відповідності об'єкта (об'єктів) вимогам законодавства з питань пожежної безпеки провадиться лише на строк дії таких договорів.

(абзац третій пункту 111 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 16.06.2010 р. N 449)

Декларація відповідності об'єкта (об'єктів) вимогам законодавства з питань пожежної безпеки подається до територіального органу ДСНС не пізніше ніж за 10 днів до початку господарської діяльності за формою згідно з додатком 3.

Територіальний орган ДСНС реєструє декларацію у спеціальному журналі, який ведеться за формою, що затверджується Мінекономрозвитку.

(абзац п'ятий пункту 111 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.05.2013 р. N 380)

(Порядок доповнено пунктом 111 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.01.2006 р. N 17
,
 пункт 111 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 22.06.2007 р. N 856)

12. Погодження в установленому порядку з територіальними органами ДСНС нормативно-технічної документації на нові технології та зразки нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів і продукції, у стандартах на які містяться вимоги щодо пожежної безпеки, є одночасно дозволом на їх практичне впровадження чи передачу у виробництво.

(пункт 12 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.11.2010 р. N 1073)

13. Проведення територіальними органами ДСНС експертизи (обстеження) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення прирівнюється до планової перевірки, яка проводиться територіальними органами ДСНС.

(пункт 13 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 22.06.2007 р. N 856,
 від 06.06.2011 р. N 607)

131. Дозвіл переоформляється відповідно до закону у разі зміни найменування юридичної особи або прізвища, імені та по батькові фізичної особи - підприємця.

(Порядок доповнено пунктом 131 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.06.2007 р. N 856
,
 пункт 131 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 10.11.2010 р. N 1073)

132. Підставами для анулювання дозволу відповідно до закону є:

звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація);

припинення суб'єктом господарювання вчинення певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, на вчинення яких було надано дозвіл;

виявлення порушень правил пожежної безпеки, що можуть призвести до виникнення пожежі або створення перешкод у її гасінні та евакуації людей;

виникнення пожежі, якщо в матеріалах про пожежу зазначено, що однією з причин її виникнення є порушення вимог законодавства у сфері пожежної безпеки;

недопущення посадових осіб територіальних органів ДСНС до здійснення заходів державного нагляду у сфері пожежної безпеки;

встановлення факту надання суб'єктом господарювання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

інші підстави, передбачені законом.

Анулювання дозволу здійснюється за формою згідно з додатком 4.

Анулювання територіальним органом ДСНС дозволу на початок роботи та оренду приміщень не позбавляє суб'єкта господарювання права на подання документів на його отримання після усунення виявлених порушень.

(Порядок доповнено пунктом 132 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.11.2010 р. N 1073) 

 

________________________________________________________________
(найменування територіального органу ДСНС)

ЗАЯВА
про видачу дозволу

На _____________________________________________________________
                                                             (зазначається згідно з пунктом 1 Порядку) 

Заявник ________________________________________________________
                           (найменування підприємства, організації, установи / прізвище, ім'я та по 
                                                                          батькові громадянина) 

Місцезнаходження (місце проживання) _____________________________

Код згідно з ЄДРПОУ ____________________________________________

Телефон ____________ Телекс ______________ Телефакс ______________

Обґрунтування готовності до початку роботи підприємства (оренди приміщення) за правилами пожежної безпеки
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Перелік документів, що додаються до заяви
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Заявник 

  

__________
(підпис) 

______________________________
(розшифрування) 

  

М. П. 

  

"___" _______________ 200_ р. 

 

______________________________________________________________________________________
(найменування
територіального органу ДСНС, який видав дозвіл) 

ДОЗВІЛ N

на ___________________________________________________________________________________
                                (зазначається згідно з пунктом 1 Порядку видачі
Державною службою з надзвичайних ситуацій
                                   дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень, затвердженого постановою
                                                                  Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 р. N 150)
_____________________________________________________________________________________
                           (найменування підприємства, організації, установи / прізвище, ім'я та по батькові громадянина;
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                      код згідно з ЄДРПОУ)
за адресою ___________________________________________________________________________
з ___ ____________ 200_ р.
Умови дії дозволу _____________________________________________________________________
                                                                        (дотримання правил пожежної безпеки, у разі виявлення фактів
_____________________________________________________________________________________
                                     порушення правил пожежної безпеки (крім зазначених у пункті 5 цього Порядку) - укладення
_____________________________________________________________________________________
                         договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування
_____________________________________________________________________________________
                            наслідків можливої шкоди на період до усунення порушень правил пожежної безпеки та
_____________________________________________________________________________________
                                                            виконання запланованих заходів щодо усунення таких порушень)
Дозвіл видано ___ ____________ 200_ р. 

Керівник
територіального органу ДСНС
 

___________________
(підпис) 

___________________________
(ініціали та прізвище) 

___ ____________ 200_ р.

М. П. 

(додаток 2 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 22.06.2007 р. N 856)

 

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності об'єкта (об'єктів) вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

______________________________________________________________________________________
                                                                                        (повне найменування об'єкта)

      Місцезнаходження об'єкта ____________________________________________________________

      Місцезнаходження керівника (керівного органу) суб'єкта господарської діяльності ______________
______________________________________________________________________________________ 

    Ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податку ______________________________________________________________________________

      Керівник (власник) суб'єкта господарської діяльності
______________________________________________________________________________________
                                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові)

     Телефон ______________________ Телекс ___________________ Телефакс ___________________

     Перелік робіт (послуг), що будуть виконуватися (надаватися), а також виробів, що виготовляються ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

      Характеристика об'єкта _______________________________________________________________
                                                                                                     (конструктивні елементи будівлі, загальна площа,
______________________________________________________________________________________
                                                                           поверховість, наявність підвальних та горищних
______________________________________________________________________________________
                                    приміщень, систем електроосвітлення, опалення, розрахункова кількість робочих місць)

______________________________________________________________________________________ 
Наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди __________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                          (найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата видачі)
______________________________________________________________________________________ 

Відповідність об'єкта, що декларується,
вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

      Загальні положення __________________________________________________________________
                                                                                      (відповідальність за забезпечення пожежної безпеки на об'єкті,
______________________________________________________________________________________
                                                                                           наявність наказів, інструкцій,
______________________________________________________________________________________
                         планів евакуації, добровільної пожежної дружини, пожежно-технічної комісії, проведення навчань
______________________________________________________________________________________
                                                                          та інструктажу з питань пожежної безпеки тощо)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

         Загальні вимоги пожежної безпеки до територій ________________________________________
                                                                                                                                                           (наявність на території
______________________________________________________________________________________
                                                    проїздів, під'їздів, пожежних водоймищ або гідрантів, відповідність
______________________________________________________________________________________
                                                                   протипожежних розривів вимогам законодавства)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

         Утримання будівель, приміщень та споруд _____________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                          (наявність шляхів евакуації, систем автоматичного пожежогасіння та сигналізації,
______________________________________________________________________________________
                               протипожежного водопостачання, первинних засобів пожежогасіння, вогнезахисної обробки
______________________________________________________________________________________
                                  конструкцій, протипожежних перешкод, електромереж, електрообладнання, опалювальних
______________________________________________________________________________________
                                                приладів, систем вентиляції тощо, відповідність їх вимогам законодавства)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Керівник (власник)                _________________                              ______________________________
суб'єкта господарської                      (підпис)                                                                             (ініціали та прізвище)
діяльності

"___" ____________ 200_ р.

М. П.

(Порядок доповнено додатком 3 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.01.2006 р. N 17) 

Державна служба з надзвичайних ситуацій

ПОСТАНОВА N ________
про анулювання дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень

___ ____________ 200_ р. 

м _________________ 

Я, ____________________________________________________________________________________
                                   (посада, найменування органу державного пожежного нагляду, прізвище, ім'я та
______________________________________________________________________________________,
                                                                          по батькові особи, що винесла постанову)
розглянувши матеріали щодо протипожежного стану та виконання умов дії дозволу на початок роботи _______________________________________________________________________________
                                                                 (найменування підприємства, об'єкта чи приміщення,
______________________________________________________________________________________
                                                                                         його місцезнаходження) 

УСТАНОВИВ:

______________________________________________________________________________________,
                                                                        (
зазначаються підстави для анулювання дозволу)
______________________________________________________________________________________
                                                                         
 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

        Керуючись  статтею 10 Закону України "Про пожежну безпеку" і пунктом 132 Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 р. N 150,

ПОСТАНОВИВ:

        1. Анулювати дозвіл на початок роботи ________________________________________________
                                                                                   (найменування підприємства, об'єкта чи приміщення, його місцезнаходження)
______________________________________________________________________________________
від ___ ____________ 200_ р. N _________

     2. Ця постанова може бути оскаржена в п'ятиденний строк з дня її вручення до вищого за статусом органу державного пожежного нагляду (посадової особи) або суду. 

Керівник органу державного
пожежного нагляду 

___________________
(підпис) 

___________________________
(ініціали та прізвище) 

М. П. 

Постанову одержав 

___________________
(підпис) 

___________________________
(ініціали та прізвище) 

(Порядок доповнено додатком 4 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.06.2007 р. N 856
,
 додаток 4 із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Кабінету Міністрів України від 10.11.2010 р. N 1073,
 від 06.06.2011 р. N 607
,
 від 29.05.2013 р. N 380)

____________

Опрос