Идет загрузка документа (46 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О порядке предоставления лицензий на использование радиочастотного ресурса Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 07.02.2001 № 112
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 7 лютого 2001 р. N 112

Київ

Про порядок надання ліцензій на використання радіочастотного ресурсу України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 1 червня 2002 року N 724
,
 від 18 серпня 2005 року N 753

Постанова втратила чинність
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 20 серпня 2005 року N 788)

Відповідно до пункту 2 статті 19 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок надання ліцензій на використання радіочастотного ресурсу України, що додається.

2. Пункт 2 втратив чинність

 (згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 18.08.2005 р. N 753)

3. Пункт 3 втратив чинність

 (згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 18.08.2005 р. N 753)

4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком (додається).

 

Перший
віце-прем'єр-міністр України
 

 
Ю. ЄХАНУРОВ
 

Інд. 21

 

ПОРЯДОК
надання ліцензій на використання радіочастотного ресурсу України

1. Цей Порядок, розроблений відповідно до Законів України "Про радіочастотний ресурс України" та "Про зв'язок", визначає процедуру видачі, переоформлення та анулювання ліцензій на використання радіочастотного ресурсу України і ведення обліку виданих ліцензій.

Дія Порядку не поширюється на спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу України, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, та радіоаматорів.

Використання радіочастотного ресурсу здійснюється за умови забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів (далі - РЕЗ).

2. Метою ліцензування є:

забезпечення ефективного використання радіочастотного ресурсу України;

забезпечення умов електромагнітної сумісності РЕЗ;

сприяння розвитку та використанню високотехнологічних систем радіозв'язку.

3. Ліцензія на використання радіочастотного ресурсу України (далі - ліцензія) є документом, згідно з яким користувач радіочастотного ресурсу України (далі - ліцензіат) має право використовувати радіочастоти, зазначені в ліцензії.

Ліцензія видається за встановленою формою і є документом суворої звітності (додаток 1). Бланки ліцензій виготовляються друкарським способом із забезпеченням їх захисту від підробки та несанкціонованого тиражування.

У ліцензії зазначаються:

найменування і місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, ідентифікаційний номер фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;

регіони використання радіочастотного ресурсу України;

номінали чи смуги радіочастот з шириною смуги використання в кожному регіоні;

особливі умови використання радіочастотного ресурсу України;

реєстраційний номер;

дата видачі і термін дії ліцензії.

Стосовно особливих умов використання радіочастотного ресурсу України (далі - ліцензійні умови) у ліцензії зазначаються вимоги щодо:

виду радіозв'язку, для якого дозволяється використання радіочастот;

обов'язкової наявності дозволу Центру "Укрчастотнагляд" на використання радіочастот відповідним РЕЗ;

використання обладнання, сертифікованого згідно з законодавством;

необхідності своєчасного внесення щомісячного збору за використання радіочастотного ресурсу України з поданням відповідної довідки регіональному підрозділу Державної інспекції електрозв'язку;

обов'язкового дотримання державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітного випромінювання;

дотримання ліцензійних умов у разі виникнення надзвичайної ситуації;

необхідності подання Держкомзв'язку графіка використання радіочастотного ресурсу ліцензіатом із зазначенням послідовності регіонів;

термінів початку використання радіочастотного ресурсу України за регіонами згідно із зазначеним графіком (для першого регіону - не більше 6 місяців з дати видачі ліцензії, для другого - 8 і так далі з інтервалом 2 місяці);

подання Держкомзв'язку щорічного звіту про використання радіочастотного ресурсу України за затвердженою Держкомзв'язку формою.

У ліцензії можуть також зазначатися інші вимоги, передбачені законодавством.

Ліцензія скріплюється підписом першого заступника Голови Держкомзв'язку і печаткою Держкомзв'язку.

Передача ліцензій іншим юридичним чи фізичним особам забороняється.

4. Підставою для ліцензування використання радіочастотного ресурсу України є рішення Держкомзв'язку про виділення радіочастот.

5. Надання ліцензії здійснюється у такій послідовності:

подання заяви, проведення її експертизи та реєстрації;

розгляд заяви на засіданні Міжвідомчої комісії з питань ліцензування використання радіочастот з поданням Держкомзв'язку висновків щодо видачі ліцензії або відмови у її видачі;

повідомлення заявника про видачу ліцензії та розмір плати за її видачу;

видача ліцензії після отримання підтвердження про внесення відповідної плати.

У разі обмеженої кількості ліцензій та за наявності кількох заяв за рішенням Держкомзв'язку видача ліцензій провадиться на конкурсній основі або за результатами аукціону. Порядок та умови проведення конкурсів або аукціонів визначаються Держкомзв'язку.

6. Для отримання ліцензії до Держкомзв'язку для реєстрації подаються заява за формою згідно з додатком 2 і такі документи:

а) юридичними особами:

копія довідки про внесення до ЄДРПОУ, засвідчена нотаріально чи органом, який видав оригінал документа, або копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника;

копії установчих документів (нотаріально засвідчені із змінами та доповненнями до них на час подання документів);

б) фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності:

копія свідоцтва про державну реєстрацію;

в) усіма заявниками:

технічні відомості і пропозиції Центру "Укрчастотнагляд" щодо можливості частотного присвоєння, що є складовою частиною висновків Міжвідомчої комісії з питань ліцензування використання радіочастот (додаток 3), порядок подання яких затверджується Держкомзв'язку.

На кожний вид зв'язку подається окрема заява з комплектом відповідних документів.

Усі подані заявником документи після реєстрації заяви формуються в окрему справу.

Заява, оформлена з порушенням установленої форми або з неповним комплектом документів, реєстрації не підлягає.

7. Міжвідомча комісія з питань ліцензування використання радіочастот розглядає заяви разом з комплектом відповідних документів і подає Держкомзв'язку висновки щодо видачі ліцензій або відмови у їх видачі.

Держкомзв'язку у термін не пізніше 60 календарних днів з дня реєстрації заяви приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі з обгрунтуванням причин.

У видачі ліцензії може бути відмовлено у разі:

невідповідності поданих документів вимогам цього Порядку;

надання неповної або недостовірної інформації;

відсутності радіочастотного ресурсу для відповідного виду радіозв'язку;

виявлення факту про те, що радіотехнологія, яку заявник планує використовувати, не передбачена для впровадження в Україні згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України;

невідповідності обладнання діючим нормам і стандартам;

подання Міжвідомчою комісією з питань ліцензування використання радіочастот негативних висновків;

необхідності проведення конкурсу або аукціону.

Держкомзв'язку надає ліцензію у термін не пізніше 3 робочих днів з дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за її видачу. Якщо заявник протягом 30 календарних днів з дня направлення йому повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії не подав документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, Держкомзв'язку на підставі пропозицій Міжвідомчої комісії з питань ліцензування використання радіочастот може скасувати рішення про видачу ліцензії.

У разі проведення конкурсів або аукціонів порядок внесення плати за видачу ліцензії визначається Держкомзв'язку.

8. Продовження терміну дії ліцензії на використання радіочастотного ресурсу України здійснюється в порядку, встановленому для її отримання.

9. У разі втрати або пошкодження ліцензії ліцензіат зобов'язаний звернутися до Держкомзв'язку із заявою про видачу дубліката ліцензії за встановленою формою (додаток 4). За видачу дубліката ліцензії до державного бюджету вноситься плата у розмірі 85 гривень.

Дублікат ліцензії видається ліцензіату протягом 3 робочих днів з дати отримання відповідної заяви та документа, що підтверджує внесення плати.

На бланку ліцензії праворуч у кутку ставиться штамп "Дублікат" і дата видачі.

10. Переоформлення ліцензії проводиться у разі зміни:

найменування юридичної особи (якщо ця зміна не пов'язана з реорганізацією юридичної особи) або прізвища, ім'я, по батькові фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;

місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності.

У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії ліцензіат зобов'язаний протягом 10 робочих днів подати Держкомзв'язку заяву за встановленою формою (додаток 5). До заяви додаються документи або їх нотаріально засвідчені копії, що підтверджують зазначені зміни.

Якщо при переоформленні ліцензії регіон використання радіочастотного ресурсу України, номінали чи смуги радіочастот, що використовуються, не змінюються, повторні висновки Міжвідомчої комісії з питань ліцензування використання радіочастот не потрібні.

Не переоформлена з установлений термін ліцензія є недійсною.

Ліцензія може бути переоформлена за заявою ліцензіата також у разі зміни:

регіонів використання радіочастотного ресурсу України (зменшення кількості регіонів або збільшення кількості місць використання радіочастот в межах одного регіону);

зменшення кількості або ширини смуги радіочастот.

Переоформлення ліцензії проводиться протягом 3 робочих днів з дня подання заяви разом з відповідними документами у порядку, встановленому для її видачі. До видачі переоформленої ліцензії діє раніше видана ліцензія.

За переоформлення ліцензії справляється плата у розмірі 85 гривень, яка зараховується до державного бюджету.

11. У разі проведення конкурсу або аукціону одноразовий платіж за видачу ліцензії визначається відповідно за результатами конкурсу або аукціону.

12. У разі порушення ліцензіатом ліцензійних умов чи подання Центром "Укрчастотнагляд" інформації щодо виявлення відповідних порушень або органами державної податкової служби відомостей про неповне чи несвоєчасне внесення збору за використання радіочастотного ресурсу України Держкомзв'язку видає відповідне розпорядження про усунення порушень, яке передається (надсилається) ліцензіату не пізніше 3 робочих днів з дати його прийняття.

У разі виникнення надзвичайної ситуації, що об'єктивно не дає ліцензіату (або іншому користувачу) змоги використовувати радіочастоти, зазначені в ліцензії, між ним та Держкомзв'язку укладається відповідна угода про тимчасове припинення дії ліцензії.

13. Ліцензія анулюється у разі:

подання ліцензіатом заяви про її анулювання;

повторного порушення ліцензіатом ліцензійних умов;

скасування державної реєстрації ліцензіата;

подання нотаріально засвідченої копії свідоцтва про смерть фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;

виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих користувачем радіочастотного ресурсу для отримання ліцензії;

встановлення факту передачі ліцензії чи її копії іншій юридичній або фізичній особі для використання радіочастотного ресурсу;

встановлення факту неподання в установлений термін повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії;

невиконання розпорядження Держкомзв'язку про усунення порушень у місячний термін;

неможливості ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов;

невнесення або внесення в неповному обсязі збору за використання радіочастотного ресурсу України протягом шести місяців.

Держкомзв'язку приймає рішення про анулювання ліцензії протягом 10 робочих днів з дати виявлення підстав для анулювання ліцензії, яке передається (надсилається) ліцензіату не пізніше 3 робочих днів з дати його прийняття (з обгрунтуванням причин її анулювання).

Копія рішення про анулювання ліцензії надсилається Державній податковій адміністрації та Центру "Укрчастотнагляд".

14. Держкомзв'язку веде реєстр ліцензій за формою згідно з додатком 6.

Після закінчення терміну дії ліцензії чи у разі її анулювання усі матеріали передаються на зберігання в установленому законодавством порядку.

15. Державний нагляд за дотриманням ліцензійних умов здійснюється Держкомзв'язку та Центром "Укрчастотнагляд" відповідно до Положення про державний нагляд за використанням радіочастотного ресурсу, яке затверджується Головою Держкомзв'язку та реєструється Мін'юстом.

 

Зразок

ЛІЦЕНЗІЯ
на використання радіочастотного ресурсу України

Видана ___________________________________________________________
                                    (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові 

__________________________________________________________________
                                         фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності) 

Відомості про ліцензіата _____________________________________________
                                                                               (місцезнаходження, ідентифікаційний код 

__________________________________________________________________
                                        юридичної або ідентифікаційний номер фізичної особи) 

Регіони використання радіочастотного ресурсу України
__________________________________________________________________

Номінали чи смуги радіочастот _______________________________________
                                                                                                       (приймання/передавання, 

__________________________________________________________________
                           ширина смуги радіочастот, що використовується в кожному регіоні) 

Особливі умови використання радіочастотного ресурсу України
__________________________________________________________________

Реєстраційний номер ліцензії ________________________________________

Дата видачі ліцензії ________________________________________________

Термін дії ліцензії __________________________________________________

 

Перший заступник Голови 
Державного комітету 
зв'язку та інформатизації 

 
 
_________________
(підпис) 

 
 
___________________
(розшифрування) 

  

М. П. 

  

 

Зразок

ЗАЯВА
про видачу ліцензії на використання радіочастотного ресурсу України

Заявник __________________________________________________________
                                                  (найменування, місцезнаходження юридичної особи, 

__________________________________________________________________
                   прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи; прізвище, ім'я та 

__________________________________________________________________
    по батькові фізичної особи, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання) 

організаційно-правова форма ________________________________________

ідентифікаційний код юридичної особи ________________________________

ідентифікаційний номер фізичної особи ________________________________

розрахунковий рахунок _____________________________________________
                                                                                  (найменування банківської установи) 

телефон _______________________ 

факс ____________________________ 

просить видати ліцензію на використання радіочастотного ресурсу України.

Регіони використання радіочастотного ресурсу України __________________

__________________________________________________________________
                                                        (місто, область, уся територія України) 

Вид зв'язку, для якого використовуватимуться радіочастоти _______________

__________________________________________________________________

Відомості про склад обладнання (РЕЗ) _________________________________
                                                                                               (тип, стандарт, технічна характеристика, 

__________________________________________________________________
                                                         номер сертифіката, технічні умови тощо) 

Номінали або кількість радіочастот у смузі радіочастот (приймання/передавання, МГц) ___________________________________________

Ширина смуги заявлених радіочастот (МГц) ____________________________

Заявлюваний термін дії ліцензії _______________________________________

З особливими умовами використання радіочастотного ресурсу України ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.

Перелік документів, що додаються ____________________________________

__________________________________________________________________

Підпис заявника __________________ 

____________________
(розшифрування) 

М. П. 

  

  

"___" _______________ 200_ р. 

N ________________ 

_________________________
(посада особи, яка прийняла заяву) 

_____________
(підпис) 

____________________
(розшифрування) 

 

Зразок

ВИСНОВКИ
щодо видачі ліцензії на використання радіочастотного ресурсу України

від _____________ 200_ р. N _______
(заповнюється Центром "Укрчастотнагляд") 

від _____________ 200_ р. N _______
(заповнюється Держкомзв'язку) 

Заявник ___________________________________________________________
                    (найменування, місцезнаходження юридичної особи; прізвище, ім'я та по батькові 

__________________________________________________________________
               фізичної особи, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання) 

Вид радіозв'язку, для якого дозволяється використання радіочастот
__________________________________________________________________

Дата і номер листа Генерального штабу Збройних Сил з висновками щодо узгодження ____________________________________________________________

Технічні відомості Центру "Укрчастотнагляд"

Номер дозволу на експлуатацію 

Регіон використання радіочастотного ресурсу України 

Номінали (смуги) радіочастот: приймання/передавання, МГц 

Ширина смуги радіочастот, що використовується в кожному регіоні 

Пропозиції Центру "Укрчастотнагляд" _________________________________
                                                                                          (щодо можливості частотного присвоєння) 

Заступник начальника
Центру "Укрчастотнагляд" 

 
______________
(підпис) 

 
__________________
(розшифрування) 

Начальник відділу ліцензування
радіочастот управління
радіотехнологій та використання
радіочастот Держкомзв'язку 

 
 
 
______________
(підпис) 

 
 
 
__________________
(розшифрування) 

Висновки Міжвідомчої комісії з питань ліцензування використання радіочастот ____________________________________________________________
                                                        (щодо видачі ліцензії або відмови у її видачі) 

Голова Міжвідомчої комісії
з питань ліцензування
використання радіочастот 

 
 
____________
(підпис) 

 
 
_________________
(розшифрування) 

 

Зразок

ЗАЯВА
про видачу дубліката ліцензії на використання радіочастотного ресурсу України

Заявник ___________________________________________________________
                                               (найменування, місцезнаходження юридичної особи, 

__________________________________________________________________
        прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи; прізвище, ім'я та по батькові 

__________________________________________________________________
              фізичної особи, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання) 

організаційно-правова форма ________________________________________

ідентифікаційний код юридичної особи ________________________________

ідентифікаційний номер фізичної особи ________________________________

розрахунковий рахунок _____________________________________________
                                                                               (найменування банківської установи) 

телефон _______________________ 

факс ____________________________ 

реєстраційний номер ліцензії ________________________________________

термін дії ліцензії ___________________________________________________

просить видати дублікат ліцензії на використання радіочастотного ресурсу України у зв'язку з
__________________________________________________________________
                                                                      (зазначається причина) 

__________________________________________________________________

Підпис заявника __________________ 

____________________
(розшифрування) 

М. П. 

  

  

"___" _______________ 200_ р. 

N ________________ 

_________________________
(посада особи, яка прийняла заяву) 

_____________
(підпис) 

____________________
(розшифрування) 

 

Зразок

ЗАЯВА
про переоформлення ліцензії на використання радіочастотного ресурсу України

Заявник __________________________________________________________
                                        (найменування, місцезнаходження юридичної особи, прізвище, 

__________________________________________________________________
                  ім'я та по батькові керівника юридичної особи; прізвище, ім'я та по батькові 

__________________________________________________________________
              фізичної особи, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання) 

організаційно-правова форма ________________________________________

ідентифікаційний код юридичної особи ________________________________

ідентифікаційний номер фізичної особи ________________________________

розрахунковий рахунок _____________________________________________
                                                                                 (найменування банківської установи) 

телефон ________________________ 

факс ____________________________ 

реєстраційний номер ліцензії ________________________________________

термін дії ліцензії ___________________________________________________

просить переоформити ліцензію на використання радіочастотного ресурсу України у зв'язку з ______________________________________________________
                                                                                (зазначається причина) 

Підпис заявника __________________ 

____________________
(розшифрування) 

М. П. 

  

  

"___" _______________ 200_ р. 

N ________________ 

_________________________
(посада особи, яка прийняла заяву) 

_____________
(підпис) 

____________________
(розшифрування) 

 

Зразок

РЕЄСТР
ліцензій на використання радіочастотного ресурсу України

Ідентифі-
каційний код 

Найменування юридичної або фізичної особи 

Код території, місцезна-
ходження 

Регіони використання радіочас-
тотного ресурсу України 

Код і підпоряд-
кованість 

Код і організаційно-
правова форма юридичної особи 

Реєстра-
ційний номер заяви 

Номер ліцензії, дата видачі та термін її дії 

Дата, номер рішення, причина анулювання ліцензії 

 

СКЛАД
Міжвідомчої комісії з питань ліцензування використання радіочастот

Склад втратив чинність 

(Склад із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 01.06.2002 р. N 724
,
 втратив чинність згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 18.08.2005 р. N 753)

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу комісію з питань ліцензування використання радіочастот

Положення втратило чинність
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 18 серпня 2005 року N 753)

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, які втратили чинність

1. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 12 вересня 1996 р. N 1117 "Про ліцензування використання радіочастот" (ЗП України, 1996 р., N 18, ст. 494).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. N 1135 "Про вдосконалення механізму використання радіочастотного ресурсу" (ЗП України, 1996 р., N 18, ст. 498).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 вересня 1998 р. N 1452 "Про склад Міжвідомчої комісії з питань ліцензування використання радіочастот" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 37, ст. 1363).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 1999 р. N 838 "Про ставки плати за використання радіочастот" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 20, ст. 897).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 червня 1999 р. N 1119 "Про призупинення дії постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 1999 р. N 838" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 25, ст. 1186).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 р. N 1593 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 1998 р. N 1452" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 35, ст. 1801).

7. Пункт 13 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 1999 р. N 1919 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 42, ст. 2096).

____________

Опрос