Идет загрузка документа (29 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке дачи Государственной пограничной службе и выполнения ею поручений правоохранительных и разведывательных органов относительно лиц, пересекающих государственную границу Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 22.01.2001 № 35
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 22 січня 2001 р. N 35

Київ

Про затвердження Положення про порядок надання Державній прикордонній службі та виконання нею доручень правоохоронних і розвідувальних органів щодо осіб, які перетинають державний кордон України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 29 березня 2006 року N 378
,
 від 25 березня 2009 року N 262
,
 від 20 жовтня 2011 року N 1109

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 17 квітня 2013 року N 280)

(У назві та тексті постанови слова "Прикордонним військам" замінено словами "Державній прикордонній службі", а слово "ними" - словом "нею"; назву та текст постанови після слова "правоохоронних" доповнено словами "і розвідувальних" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 року N 378)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Положення про порядок надання Державній прикордонній службі та виконання нею доручень правоохоронних і розвідувальних органів щодо осіб, які перетинають державний кордон України (додається).

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЮЩЕНКО 

Інд. 29

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок надання Державній прикордонній службі та виконання нею доручень правоохоронних і розвідувальних органів щодо осіб, які перетинають державний кордон України

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 р. N 378)

(У назві та тексті Положення слова "Прикордонні війська" в усіх відмінках замінено словами "Державна прикордонна служба" у відповідному відмінку, а слово "ними" - словом "нею"; у тексті Положення слово "Держкомкордон" в усіх відмінках замінено словами "Адміністрація Держприкордонслужби" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 року N 378)

1. Це Положення визначає порядок надання Державній прикордонній службі та виконання нею доручень правоохоронних і розвідувальних органів щодо осіб, які перетинають державний кордон України (далі - доручення).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 р. N 378)

2. Правоохоронні і розвідувальні органи під час надання, а Державна прикордонна служба під час виконання доручень у своїй діяльності керуються Конституцією, законами України і цим Положенням.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 р. N 378)

3. Відповідно до законодавства можуть бути доручення щодо:

заборони в'їзду в Україну іноземців та осіб без громадянства протягом терміну, встановленого органами внутрішніх справ або органами СБУ;

заборони виїзду за межі України громадян України або іноземців та осіб без громадянства з тимчасовим затриманням або вилученням документів на право виїзду за кордон чи без такого;

здійснення адміністративного затримання громадян України або іноземців та осіб без громадянства;

інформування про факт перетинання державного кордону особами та транспортними засобами, стосовно яких правоохоронними і розвідувальними органами проводяться оперативно-розшукові, контррозвідувальні або розвідувальні заходи;

(абзац п'ятий пункту 3 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 р. N 378
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 р. N 262)

проведення (із залученням у разі потреби службових осіб, технічних та спеціальних засобів митних органів) огляду транспортних засобів, на яких особи прямують через державний кордон України, і майна, що їм належить, та вилучення виявлених при цьому предметів й речовин, заборонених до вивезення і ввезення в Україну, та предметів контрабанди.

4. Доручення Державній прикордонній службі правоохоронними і розвідувальними органами надаються відповідно до їх компетенції за наявності правових підстав, визначених законодавством, а також даних про намір особи прямувати у визначений термін через державний кордон України.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 р. N 378)

5. Доручення оформляються на бланку за зразком згідно з додатком за підписом: 

Міністра внутрішніх справ або його заступників, начальників головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, управлінь, відділів МВС на транспорті або їх заступників;

Голови СБУ або його заступників, начальників обласних управлінь СБУ або їх заступників;

Голови Служби зовнішньої розвідки або його заступників;

начальників регіональних управлінь Держприкордонслужби або їх заступників. У Держприкордонслужбі доручення можуть оформлятися також за підписом Голови Держприкордонслужби або його першого заступника - директора Департаменту охорони державного кордону;

начальника Управління державної охорони або його заступників;

Голови Державної податкової адміністрації або його заступників, голів державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі або їх заступників;

Голови ДПтС або його заступників, начальників територіальних органів управління ДПтС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі або їх заступників;

(абзац восьмий пункту 5 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 р. N 1109)

Генерального прокурора України, прокурора Автономної Республіки Крим, прокурорів областей, мм. Києва та Севастополя, міських, районних, міжрайонних прокурорів, військових прокурорів, транспортних прокурорів, інших прокурорів або їх заступників;

начальника Головного управління розвідки Міноборони.

(пункт 5 доповнено новим абзацом десятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 р. N 262,
у зв'язку з цим абзац десятий вважати абзацом одинадцятим)

Разом з дорученням, що надається згідно з абзацом другим пункту 3 цього Положення, надсилається завірена копія постанови, винесеної відповідним правоохоронним органом, про заборону в'їзду в Україну іноземцю або особі без громадянства.

(пункт 5 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 29.03.2006 р. N 378)

6. Перед наданням Адміністрації Держприкордонслужби доручень щодо заборони в'їзду в Україну посадових осіб органів влади іноземних держав, членів дипломатичного та адміністративно-технічного персоналу дипломатичних представництв, акредитованих в Україні, та членів їх сімей, представників іноземних засобів масової інформації, акредитованих в Україні, МВС чи СБУ погоджують таке рішення з Міністром закордонних справ або одним з його заступників.

Стосовно заборони в'їзду в Україну іноземців, які є засновниками, власниками або керівниками юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності в Україні, представників іноземних релігійних організацій МВС чи СБУ інформують МЗС.

7. Пункт 7 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 29.03.2006 р. N 378)

8. У разі виникнення необхідності у терміновому виконанні доручення може надаватися телеграмою або факсом з обов'язковим наступним поданням оформленого бланка протягом трьох діб.

9. Доручення, що надійшли до Державної прикордонної служби, беруться нею на контроль.

(абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 р. N 378)

Абзац другий пункту 9 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 29.03.2006 р. N 378)

10. Для взяття на контроль доручення надсилаються на ім'я Голови Держприкордонслужби або його першого заступника - директора Департаменту охорони державного кордону.

(пункт 10 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 29.03.2006 р. N 378)

11. Доручення, що надаються згідно з абзацами третім - шостим пункту 3 цього Положення, Державною прикордонною службою беруться на контроль не більше ніж на шість місяців. Якщо виникає потреба у продовженні терміну контролю, відповідна посадова особа повинна своєчасно повідомити про це посадову особу Державної прикордонної служби, на адресу якої надавалося доручення. У разі коли у дорученні термін контролю не зазначено, воно тримається на контролі протягом тридцяти діб з дня його надходження до відповідного органу охорони державного кордону.

(пункт 11 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 р. N 378)

12. Доручення Державною прикордонною службою не приймаються до виконання у тому разі, коли:

це не стосується компетенції Державної прикордонної служби;

їх виконання призведе до порушення законодавства та прав людини;

у них неправильно зазначені правові підстави надання доручення, зокрема щодо заборони особі у праві в'їзду в Україну або виїзду з України, не зазначені у повному обсязі відомості про особу, та спосіб зв'язку з правоохоронним або розвідувальним органом чи посадовою особою, які надали доручення;

(абзац четвертий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 р. N 378)

вони надійшли за підписом посадових осіб, не зазначених у пункті 5, або не погоджені з посадовими особами, зазначеними у пункті 6 цього Положення.

(абзац п'ятий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 р. N 378)

13. Про відмову у виконанні доручення посадова особа Державної прикордонної служби інформує відповідний правоохоронний або розвідувальний орган чи посадову особу, які надали доручення, із зазначенням причини відмови.

(пункт 13 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 р. N 378)

14. Виконання доручень здійснюється в пунктах пропуску через державний кордон України військовослужбовцями Державної прикордонної служби під час перевірки в осіб документів на право в'їзду в Україну, транзитного проїзду через її територію або виїзду з України.

15. Відповідно до міжнародних договорів України з суміжними державами про здійснення спільного прикордонного контролю в пунктах пропуску через державний кордон України Державна прикордонна служба може проводити обмін інформацією з прикордонними службами цих держав про осіб, стосовно яких є доручення щодо обмеження їх права виїзду за межі держави проживання (перебування).

(пункт 15 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 р. N 378)

16. Порядок дій посадових осіб Державної прикордонної служби у разі виявлення в пунктах пропуску через державний кордон України осіб, стосовно яких є доручення, та порядок взаємодії органів охорони державного кордону з правоохоронними і розвідувальними органами визначається законодавством, у тому числі нормативно-правовими актами Адміністрації Держприкордонслужби, які затверджуються за погодженням з МВС, СБУ, Управлінням державної охорони, Державною податковою адміністрацією, Мін'юстом, Службою зовнішньої розвідки.

(пункт 16 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 р. N 378,
 від 20.10.2011 р. N 1109)

17. Під час застосування до осіб обмежень щодо їх права в'їзду в Україну або виїзду з України посадові особи Державної прикордонної служби повинні роз'яснити їм підстави прийняття таких рішень та порядок їх оскарження і на вимогу цих осіб видавати відповідні письмові роз'яснення.

 

Зразок  

  

Додаток
до Положення 

Реєстраційний номер, дата або кутовий штамп з їх зазначенням 

  

______________________________
(посада, прізвище та ім'я посадової
______________________________
особи
Державної прикордонної служби, якій
______________________________
надсилається доручення, адреса) 

ДОРУЧЕННЯ

____________________________________________________________
(назва правоохоронного (розвідувального) органу, що надає доручення)

Правові підстави надання доручення _________________________________
                                                                                                 (кримінальна справа, постанова 

_________________________________________________________________
       прокурора або слідчого, оперативно-розшукова або контррозвідувальна справа, проведення розвідувальних заходів , а також 

_________________________________________________________________
                            норма закону, згідно з якою виконуватиметься доручення) 

Відомості про особу (осіб), щодо якої (яких) надається доручення __________

_________________________________________________________________
  (громадянство, прізвище, ім'я (імена) та по батькові, число, місяць, рік народження, стать,

_________________________________________________________________
  місце проживання, серія та номер паспортного документа, коли і  ким виданий, ймовірні

_________________________________________________________________
        напрямок та  дата перетинання державного кордону України, країна виїзду (в'їзду) 

_________________________________________________________________

Вид доручення ___________________________________________________
                                                                                  (згідно з пунктом 3 Положення)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Термін контролю _________________________________________________

Про виконання доручення повідомити _______________________________
                                                                         (посада, прізвище та ініціали посадової особи, адреса, 

_________________________________________________________________
           міжміський код, номер телефону, факсу, конфіденційного та ВЧ-зв'язку, у робочий та 
                                                                       неробочий час) 

____________________________________
(посада особи правоохоронного органу) 

________________
(підпис) 

(додаток із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 р. N 378,
 від 25.03.2009 р. N 262)

____________

Опрос