Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка возвращения в государственную собственность объектов приватизации в случае расторжения или признания недействительными договоров купли-продажи таких объектов

КМ Украины
Постановление КМ от 18.01.2001 № 32
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 18 січня 2001 р. N 32

Київ

Про затвердження Порядку повернення у державну власність об'єктів приватизації у разі розірвання або визнання недійсними договорів купівлі-продажу таких об'єктів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 11 жовтня 2002 року N 1510
,
 від 18 січня 2003 року N 67
,
 від 29 квітня 2004 року N 536
,
 від 7 грудня 2011 року N 1253

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 27 грудня 2018 року N 1168)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок повернення у державну власність об'єктів приватизації у разі розірвання або визнання недійсними договорів купівлі-продажу таких об'єктів (додається).

2. Фонду державного майна забезпечити повторний продаж повернених у державну власність об'єктів з використанням найбільш ефективних способів їх приватизації.

 

Перший
віце-прем'єр-міністр України
 

 
Ю. ЄХАНУРОВ
 

Інд. 25

 

ПОРЯДОК
повернення у державну власність об'єктів приватизації у разі розірвання або визнання недійсними договорів купівлі-продажу таких об'єктів

(У тексті Порядку слова "арбітражний суд" у всіх відмінках виключено згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 року N 1510)

Загальні положення

1. Цей Порядок регулює відносини, пов'язані з поверненням у державну власність об'єкта приватизації, відчуженого за результатами його продажу на аукціоні, за конкурсом або шляхом викупу, у разі розірвання договору купівлі-продажу цього об'єкта за рішенням суду у зв'язку з невиконанням умов договору або визнання судом його недійсним.

Об'єкт приватизації повертається до сфери управління державного органу приватизації, що проводив його відчуження за договором купівлі-продажу (далі - державний орган приватизації), для здійснення управління цим об'єктом згідно із законодавством до моменту відчуження його в результаті повторного продажу.

2. У разі повернення у державну власність пакета акцій вносяться зміни до реєстру власників акцій акціонерного товариства, пакет акцій якого повертається у державну власність або здійснюються відповідні операції зберігачем акцій та/або депозитарієм, та приймається рішення щодо його повторного продажу.

(абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 р. N 67)

Якщо у державну власність повертаються інші об'єкти приватизації, проводиться:

інвентаризація та оцінка об'єкта;

(абзац третій пункту 2 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 р. N 67)

приймання його державним органом приватизації;

прийняття державним органом приватизації рішення про повторний продаж поверненого у державну власність об'єкта приватизації.

3. Повернення покупцям коштів, сплачених за об'єкт приватизації, у разі розірвання договору купівлі-продажу такого об'єкта у зв'язку з невиконанням його умов або визнання його недійсним у судовому порядку провадиться згідно із законодавством.

Повернення у державну власність пакета акцій

4. У разі повернення у державну власність пакета акцій, випущених:

у документарній формі - державний орган приватизації в двотижневий термін після отримання рішення суду, господарського суду готує і подає реєстроутримувачу документи, які відповідно до Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 травня 1998 р. N 60 "Про впорядкування діяльності з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів", потрібні для внесення до реєстру власників акцій акціонерного товариства запису про перехід права власності на цей пакет акцій;

у бездокументарній формі (або у разі, коли пакет акцій, випущених у документарній формі, знерухомлено) - державний орган приватизації в двотижневий термін після отримання рішення суду, господарського суду готує і подає до зберігача акцій та/або депозитарію документи, які відповідно до Положення про депозитарну діяльність, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 травня 1998 р. N 61 "Про затвердження Положення про депозитарну діяльність", потрібні для здійснення відповідних операцій, пов'язаних з переходом права власності на цей пакет акцій.

(пункт 4 в редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 18.01.2003 р. N 67)

5. Після отримання державним органом приватизації від реєстроутримувача або відповідного зберігача акцій та/або депозитарію документів, що підтверджують внесення до реєстру власників акцій акціонерного товариства запису про перехід права власності на цей пакет акцій або здійснення відповідних операцій, державний орган приватизації приймає рішення щодо способу повторного продажу цього пакета та вносить необхідні зміни до плану розміщення акцій акціонерного товариства, пакет акцій якого повернуто у державну власність.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 р. N 67)

Інвентаризація та оцінка об'єкта приватизації

(назва розділу в редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 18.01.2003 р. N 67)

6. Інвентаризація об'єкта приватизації (крім пакетів акцій), який повертається у державну власність, проводиться інвентаризаційною комісією згідно з Інструкцією по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженою наказом Мінфіну від 11 серпня 1994 р. N 69, станом на день прийняття судом, господарським судом відповідного рішення.

Склад інвентаризаційної комісії та порядок її роботи визначаються державним органом приватизації.

(абзац перший пункту 6 замінено абзацами першим та другим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 р. N 67
,
у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім)

Результати інвентаризації затверджуються державним органом приватизації.

7. Оцінка об'єкта приватизації (крім пакета акцій), що повертається у державну власність, станом на день набрання чинності відповідним рішенням суду проводиться згідно з методикою оцінки майна, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

(Порядок доповнено новим пунктом 7 згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 р. N 67
,
у зв'язку з цим пункти 7 - 13 вважати відповідно пунктами 8 - 14
,
 пункт 7 в редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 29.04.2004 р. N 536
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.12.2011 р. N 1253)

8. З метою виявлення збитків, що могли бути завдані об'єкту приватизації під час володіння ним покупцем, результати інвентаризації та оцінки об'єкта приватизації, отримані згідно з пунктами 6 і 7 цього Порядку, звіряються з відповідними результатами, отриманими на день відчуження цього об'єкта державним органом приватизації.

Порядок проведення звіряння та визначення наявності збитків визначається Фондом державного майна. При цьому враховуються всі результати господарювання покупця на об'єкті.

(пункт 8 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 18.01.2003 р. N 67)

9. У разі виявлення збитків, завданих державі покупцем об'єкта приватизації за час володіння ним, їх розмір визначається згідно з методикою оцінки майна, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

(пункт 9 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 07.12.2011 р. N 1253)

10. Відшкодування колишнім власником збитків здійснюється згідно із законодавством.

Приймання об'єкта приватизації державним органом приватизації

11. Приймання об'єкта приватизації, що повертається у державну власність, здійснюється у двомісячний термін після затвердження результатів інвентаризації та встановлення розміру збитків державним органом приватизації із складанням відповідного акта, в якому, зокрема, відображаються такі відомості:

розмір збитків;

стан відшкодування збитків колишнім власником об'єкта приватизації, поверненого у державну власність, на дату складення акта приймання;

висновок щодо необхідності здійснення державним органом приватизації заходів, пов'язаних із стягненням з колишнього власника об'єкта приватизації такого відшкодування у судовому порядку.

Форма акта та порядок його затвердження визначаються Фондом державного майна.

12. Для приймання об'єкта приватизації державним органом приватизації може утворюватися комісія.

13. Державний орган приватизації після прийняття об'єкта, поверненого у державну власність, приймає рішення щодо способу його повторного продажу.

14. Для забезпечення збереження об'єкта приватизації, поверненого у державну власність, до моменту його відчуження внаслідок повторного продажу державний орган приватизації може залучати на договірній основі спеціалізовані організації.

____________

Опрос