Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О комиссии по приватизации открытого акционерного общества "Укртелеком"

КМ Украины
Постановление КМ от 18.01.2001 № 31
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 18 січня 2001 р. N 31

Київ

Про комісію з приватизації відкритого акціонерного товариства "Укртелеком"

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
розпорядженнями Кабінету Міністрів України
 від 26 липня 2001 року N 307-р
,
 від 15 жовтня 2001 року N 482-р
,
 від 12 квітня 2002 року N 205-р
,
постановою  Кабінету Міністрів України
 від 29 січня 2003 року N 129
розпорядженням Кабінету Міністрів України
 від 31 березня 2003 року N 190-р
,
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 13 липня 2005 року N 579

Постанова втратила чинність
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 18 серпня 2005 року N 753)

Відповідно до статті 9 Закону України "Про особливості приватизації відкритого акціонерного товариства "Укртелеком" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Утворити комісію з приватизації відкритого акціонерного товариства "Укртелеком" у складі, що додається.

Дозволити голові комісії вносити у разі потреби зміни до її складу.

(пункт 1 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.07.2005 р. N 579)

2. Затвердити Положення про комісію з приватизації відкритого акціонерного товариства "Укртелеком" (додається).

 

Перший
віце-прем'єр-міністр України
 

 
Ю. ЄХАНУРОВ
 

Інд. 25

 

СКЛАД
комісії з приватизації ВАТ "Укртелеком"

АЗАРОВ
Микола Янович 

- Перший віце-прем'єр-міністр України, Міністр фінансів, голова комісії 

КОСТУСЄВ
Олексій Олексійович 

- Голова Антимонопольного комітету, заступник голови комісії 

ВАСИЛЬЄВ
Вадим Валерійович 

- заступник Голови Фонду державного майна 

ДОВГИЙ
Станіслав Олексійович 

- перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, транспорту і зв'язку 

МАКАЦАРІЯ
Сергій Мигонович 

- заступник Державного секретаря Мінфіну 

НЕТУДИХАТА
Леонід Іванович 

- радник Прем'єр-міністра України 

ОМЕЛЬЧЕНКО
Андрій Володимирович 

- заступник Голови Держкомзв'язку 

САВЧЕНКО
Олексій Якович 

- перший заступник генерального директора ВАТ "Укртелеком" 

СЕМЕРІЧ
Юрій Петрович 

- заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил 

УМАНСЬКИЙ
Ігор Іванович 

- заступник Державного секретаря Мінекономіки 

ЧЕРНИХ
Сергій Петрович 

- заступник Голови СБУ. 

(склад із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 р. N 307-р,
в редакції розпорядження Кабінету
Міністрів України від 15.10.2001 р. N 482-р)
із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Кабінету Міністрів України
 від 12.04.2002 р. N 205-р,
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 29.01.2003 р. N 129
,
 в редакції розпорядження Кабінету
Міністрів України від 31.03.2003 р. N 190-р)

 

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з приватизації відкритого акціонерного товариства "Укртелеком"

1. Комісія з приватизації відкритого акціонерного товариства "Укртелеком" (далі - комісія) утворюється з метою забезпечення проведення приватизації ВАТ "Укртелеком".

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами.

3. Комісія:

проводить в установленому порядку конкурсний відбір уповноважених осіб, радників та експертів для підготовки і здійснення продажу акцій Укртелекому;

розробляє, з урахуванням пропозицій радників та експертів, умови приватизації Укртелекому, у тому числі:

- розробляє план розміщення акцій Укртелекому;

- визначає розміри пакетів акцій Укртелекому, способи та терміни їх продажу;

- розробляє умови відкритих торгів та визначає кваліфікаційні вимоги до промислового інвестора;

вирішує спірні питання стосовно процесу приватизації Укртелекому;

вирішує в межах своєї компетенції, визначеної законодавством, питання стосовно майна, яке не увійшло до статутного фонду Укртелекому;

координує діяльність міністерств, інших центральних органів виконавчої влади з питань підготовки до продажу акцій Укртелекому, що належать державі;

вирішує інші питання, що належать до її компетенції відповідно до законодавства.

4. Відповідно до покладених на неї завдань комісія має право:

давати обов'язкові для посадових осіб Укртелекому доручення, які оформляються протоколом комісії;

одержувати від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади інформацію з питань приватизації Укртелекому.

5. У випадках, установлених законодавством, за порушення його вимог у процесі приватизації Укртелекому члени комісії несуть цивільно-правову, адміністративну, дисциплінарну, кримінальну відповідальність.

6. Голова комісії:

скликає засідання комісії;

організовує підготовку матеріалів на розгляд комісії;

дає обов'язкові для членів комісії та посадових осіб Укртелекому доручення;

представляє комісію у відносинах з іншими органами та організаціями;

призначає з числа членів комісії секретаря комісії;

вносить у разі потреби зміни до складу комісії.

(пункт 6 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.07.2005 р. N 579)

7. Члени комісії зобов'язані брати участь у діяльності комісії, виконувати доручення її голови.

8. Члени комісії мають право вирішального голосу з усіх питань, які розглядаються на засіданнях комісії.

9. Секретар комісії:

готує проекти рішень комісії;

приймає і готує на розгляд комісії звернення до комісії;

веде протоколи засідань комісії та несе відповідальність за їх повноту і достовірність.

10. Організаційною формою роботи комісії є засідання, які проводяться в міру необхідності. Засідання комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як 2/3 її складу. Дата проведення засідання визначається головою комісії.

11. За рішенням комісії до її роботи можуть залучатися представники уповноважених осіб, радників та експертів з правом дорадчого голосу.

12. Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії і оформляються протоколом.

У разі рівного розподілу голосів голос голови комісії є вирішальним.

13. Протокол засідання комісії оформляється протягом двох днів після засідання, візується членами комісії, присутніми на засіданні, та підписується головою і секретарем комісії.

14. Рішення комісії щодо умов приватизації затверджується Кабінетом Міністрів України.

____________

Опрос