Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании Межведомственного координационного совета по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов по вопросам фондового рынка и корпоративного управления

КМ Украины
Постановление КМ от 20.12.2000 № 1868
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 20 грудня 2000 р. N 1868

Київ

Про утворення Міжвідомчої координаційної ради з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з питань фондового ринку та корпоративного управління

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 23 травня 2001 року N 560

Постанова втратила чинність
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 18 серпня 2005 року N 753)

Відповідно до пункту 1 розпорядження Президента України від 27 серпня 2000 р. N 271 "Про деякі заходи щодо створення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з питань фондового ринку та корпоративного управління в Україні" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Утворити Міжвідомчу координаційну раду з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з питань фондового ринку та корпоративного управління у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Міжвідомчу координаційну раду з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з питань фондового ринку та корпоративного управління (додається).

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЮЩЕНКО 

Інд. 34

 

СКЛАД
Міжвідомчої координаційної ради з питань підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з питань фондового ринку

МОЗГОВИЙ
Олег Миколайович 

- голова Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, голова Координаційної ради 

БІРЮК
Сергій Олексійович 

- член Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, заступник голови Координаційної ради 

СТЕПКО
Михайло Филимонович 

- заступник Міністра освіти і науки, заступник голови Координаційної ради 

БУРМАКА
Микола Олексійович 

- начальник управління розвитку законодавства та взаємодії з державними органами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, секретар Координаційної ради 

БЕРАДЗЕ
Георгій Ріносійович 

- начальник Управління фінансової політики Секретаріату Кабінету Міністрів України 

БОРИСЕНКО
Зоя Миколаївна 

- перший заступник Голови Антимонопольного комітету 

ДАНИЛЕНКО
Анатолій Іванович 

- завідуючий відділом Інституту економіки Національної академії наук 

ЄФІМЕНКО
Леонід Васильович 

- заступник Міністра юстиції 

ЛЕДОМСЬКА
Світлана Юріївна 

- заступник Голови Фонду державного майна 

ЛИТВИН
Андрій Володимирович 

- начальник департаменту фінансових установ та ринків Мінфіну 

ОБОЛЕНСЬКИЙ
Олексій Юрійович 

- заступник начальника Головного управління державної служби 

РОЗПУТЕНКО
Іван Васильович 

- проректор Української академії державного управління при Президентові України - директор Інституту підвищення кваліфікації кадрів 

РОМАШКО
Олексій Юрійович 

- член Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 

СОЛДАТЕНКО
Микола Олексійович

- заступник Міністра праці та соціальної політики 

ХАРИЦЬКИЙ
Володимир Петрович 

- головний спеціаліст Управління фінансової політики Секретаріату Кабінету Міністрів 

ФУТОРАНСЬКА
Юлія Миколаївна 

- заступник Голови Держпідприємництва 

ШЛАПАК
Олександр Віталійович 

- заступник Міністра економіки 

(склад із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 р. N 560)

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу координаційну раду з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з питань фондового ринку та корпоративного управління

1. Міжвідомча координаційна рада з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з питань фондового ринку та корпоративного управління (далі - Координаційна рада) є постійно діючим органом, утвореним для координації роботи, пов'язаної з підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації фахівців з питань фондового ринку та корпоративного управління (далі - фахівці).

2. У своїй діяльності Координаційна рада керується Конституцією України і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Координаційної ради є:

1) координація діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців;

2) розроблення пропозицій щодо:

розвитку і подальшого вдосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців, зокрема з урахуванням розширення (розвиток нових видів) професійної діяльності на фондовому ринку;

наукового, навчально-методичного та організаційного забезпечення процесу підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців;

розроблення пропозицій до планів науково-дослідних робіт з актуальних питань фондового ринку та корпоративного управління;

3) моніторинг і розроблення пропозицій щодо поширення вітчизняного та зарубіжного досвіду у сфері навчання фахівців з питань фондового ринку та корпоративного управління.

4. Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань:

розглядає пропозиції міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців;

утворює експертні ради та регіональні робочі групи з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців, визначає порядок їх діяльності;

вносить пропозиції щодо організації наукових, науково-практичних конференцій, навчально-практичних семінарів з актуальних проблем навчання фахівців;

подає до відповідних центральних і місцевих органів виконавчої влади пропозиції про залучення позабюджетних джерел фінансування для проведення заходів щодо створення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців;

координує роботу з розроблення навчально-методичних посібників і засобів навчання для забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців.

5. Координаційну раду очолює голова, який має двох заступників і секретаря. До складу Координаційної ради входять, як правило, заступники керівників центральних органів виконавчої влади.

6. Персональний склад Координаційної ради затверджує Кабінет Міністрів України.

Голова Координаційної ради у разі потреби має право вносити зміни до її складу.

(абзац другий пункту 6 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 р. N 560)

7. Координаційна рада проводить засідання відповідно до регламенту та плану роботи (не менше ніж один раз на півроку), що затверджуються Координаційною радою.

Рішення Координаційної ради приймаються простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні, оформляються протоколами, що підписуються головою та секретарем Координаційної ради.

8. Організаційно-технічне та матеріальне забезпечення роботи Координаційної ради здійснюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

____________

Опрос