Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Вопросы Государственной инспекции по контролю за ценам

КМ Украины
Постановление КМ от 13.12.2000 № 1819
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 13 грудня 2000 р. N 1819

Київ

Питання Державної інспекції з контролю за цінами

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 15 грудня 2005 року N 1197
,
 від 27 лютого 2007 року N 297
,
від 30 жовтня 2008 року N 951
,
від 28 липня 2010 року N 667

Постанова втратила чинність з 4 квітня 2012 року -
 одночасно з набранням чинності
Указом Президента України
 від 30 березня 2012 року N 236/2012
 
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 28 березня 2011 року N 346)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про Державну інспекцію з контролю за цінами (додається).

2. Центральним органам виконавчої влади, уповноваженим регулювати ціни і тарифи на окремі види продукції, товарів і послуг, надавати Державній інспекції з контролю за цінами один примірник нормативно-правових актів з питань ціноутворення протягом п'яти днів з дня набрання ними чинності. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим органам виконавчої влади, уповноваженим регулювати ціни і тарифи на окремі види продукції, товарів і послуг, у зазначений термін надавати відповідним територіальним органам Державної інспекції з контролю за цінами по одному примірнику прийнятих ними нормативно-правових актів з питань регулювання цін і тарифів.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.07.2010 р. N 667)

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1991 р. N 353 "Питання Державної інспекції України по контролю за цінами" (ЗП України, 1992 р., N 1, ст. 6).

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЮЩЕНКО 

Інд. 34

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державну інспекцію з контролю за цінами

(У тексті Положення слова "підприємство, установа та організація" і "підприємство, установа, організація" в усіх відмінках та формах числа замінено словами "суб'єкт господарювання" у відповідному відмінку та числі згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 року N 951)

1. Державна інспекція з контролю за цінами (далі - Держцінінспекція) є урядовим органом, що діє у системі Мінекономіки, відповідальний перед Кабінетом Міністрів України, підзвітний та підконтрольний Міністрові економіки.

(пункт 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 30.10.2008 р. N 951)

2. Держцінінспекція у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономіки та цим Положенням.

(абзац перший пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 р. N 951)

У межах своєї компетенції Держцінінспекція організує виконання актів законодавства і здійснює систематичний контроль за їх реалізацією, узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та вносить їх на розгляд Міністру економіки.

3. Основними завданнями Держцінінспекції є:

організація та здійснення відповідно до законодавства функцій з контролю та нагляду за дотриманням центральними та місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, суб'єктами господарювання вимог щодо формування, встановлення та застосування цін (тарифів);

проведення цінових спостережень на споживчому та товарних ринках.

(пункт 3 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 30.10.2008 р. N 951)

4. Держцінінспекція відповідно до покладених на неї завдань:

проводить моніторинг цін і тарифів на товари і послуги споживчого ринку, узагальнює його результати, готує пропозиції щодо вжиття заходів до стабілізації цінової ситуації;

у межах своєї компетенції здійснює перевірки додержання порядку формування, встановлення і застосування цін і тарифів, а також їх економічного обгрунтування;

надає органам виконавчої влади, суб'єктам господарювання методичну допомогу і рекомендації з питань додержання порядку формування, встановлення і застосування цін;

(абзац четвертий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 р. N 951)

у межах своєї компетенції вносить пропозиції щодо скасування прийнятих органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим і органами місцевого самоврядування рішень з питань формування, встановлення та застосування цін і тарифів, що суперечать законодавству;

надає за результатами перевірок органів виконавчої влади, суб'єктів господарювання обов'язкові для виконання приписи щодо усунення порушень порядку формування, встановлення та застосування цін і тарифів;

бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань ціноутворення та контролю за цінами;

(абзац сьомий пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 р. N 951)

вживає відповідно до законодавства заходів за порушення суб'єктами господарювання порядку формування, встановлення і застосування цін і тарифів, а також невиконання вимог органів державного контролю за цінами;

розробляє плани та організує роботу своїх територіальних органів, надає їм методичну та практичну допомогу, контролює їх діяльність, вживає заходів до усунення виявлених недоліків і порушень, а також підвищення ефективності здійснення цього контролю;

здійснює заходи щодо добору, розстановки, професійної підготовки та перепідготовки кадрів;

(абзац десятий пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 р. N 951)

вносить відповідним органам, уповноваженим вирішувати питання ціноутворення, пропозиції щодо вдосконалення порядку формування, встановлення та застосування цін і тарифів;

здійснює заходи щодо створення інформаційних систем і комп'ютеризації робіт у центральному апараті Держцінінспекції та її територіальних органах;

у межах своєї компетенції забезпечує реалізацію державної політики щодо державної таємниці та контроль за її збереженням;

організовує роботу з підготовки висновків щодо економічного обґрунтування витрат при формуванні цін (тарифів) на товари, роботи і послуги, щодо яких запроваджено державне регулювання цін (тарифів);

у межах своєї компетенції вносить Мінекономіки пропозиції щодо реалізації державної цінової політики;

вносить Мінекономіки пропозиції щодо запровадження або скасування державного регулювання цін (тарифів) на товари, роботи та послуги (за винятком товарів, робіт та послуг, регулювання цін на які здійснюється Кабінетом Міністрів України та національними комісіями регулювання природних монополій), а також скасування цін (тарифів), установлених з порушенням законодавства;

проводить цінові спостереження та аналіз економічно обґрунтованих витрат при формуванні цін (тарифів) на споживчому та товарних ринках;

застосовує відповідно до законодавства адміністративно-господарські санкції за порушення порядку формування, встановлення та застосування цін (тарифів);

здійснює інші функції, що випливають з покладених на неї завдань.

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.02.2007 р. N 297
,
абзац пункту 4 замінено абзацами згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 р. N 951)

5. Держцінінспекція має право:

1) проводити відповідно до законодавства перевірку бухгалтерських книг, звітів, кошторисів, декларацій, показників, що відображаються у розрахункових документах незалежно від способу подання інформації, пов'язаних з формуванням, встановленням та застосуванням цін (тарифів); знайомитися з установчими документами та свідоцтвом про державну реєстрацію; перевіряти у посадових осіб, відповідальних за формування, встановлення та застосування цін (тарифів), документи, що посвідчують особу; проводити перевірку достовірності даних, наведених у документах з питань порядку формування, встановлення та застосування державних фіксованих та регульованих цін;

(підпункт 1 пункту 5 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 р. N 951)

2) одержувати відповідно до законодавства письмові пояснення, довідки, документи, матеріали з питань, що виникають під час перевірки порядку формування, встановлення та застосування цін (тарифів), документи (їх копії) про рівень і економічну обґрунтованість цін (тарифів) на товари, роботи та послуги, їх техніко-економічні характеристики, ефективність, споживчі властивості тощо;

(підпункт 2 пункту 5 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 р. N 951)

3) обстежувати в установленому порядку виробничі, складські, торговельні та інші приміщення суб'єктів господарювання, що використовуються для виготовлення, зберігання й реалізації товарів і сировини, організації та надання послуг;

4) вимагати відповідно до законодавства усунення виявлених порушень порядку формування, встановлення та застосування цін (тарифів), а також здійснення перерахунку вартості товарів, робіт і послуг, ціни (тарифи) на які сформовані, встановлені та/або застосовані з порушенням законодавства (якщо фактичну оплату товарів, робіт та послуг не проведено) для розрахунків із споживачами;

(підпункт 4 пункту 5 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 р. N 951)

5) приймати відповідно до законодавства рішення про застосування адміністративно-господарських санкцій за порушення порядку формування, встановлення та застосування цін (тарифів);

(підпункт 5 пункту 5 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 р. N 951)

6) відповідно до вимог законодавства розглядати справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням порядку формування, встановлення і застосування цін і тарифів, а також невиконанням вимог органів державного контролю за цінами;

7) залучати спеціалістів органів виконавчої влади, а також суб'єктів господарювання (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до її компетенції;

8) скасовувати розпорядчі документи своїх територіальних органів (припис, розпорядження, рішення про застосування адміністративно-господарських санкцій), а також винесені ними постанови про накладення адміністративних стягнень;

(підпункт 8 пункту 5 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 р. N 951)

9) проводити перевірку правильності розрахунків щодо застосування цін (тарифів), на які запроваджене державне регулювання;

(пункт 5 доповнено підпунктом 9 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 р. N 951)

10) здійснювати моніторинг цін (тарифів) та проводити цінові дослідження на споживчому та товарних ринках;

(пункт 5 доповнено підпунктом 10 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 р. N 951)

11) одержувати відповідно до законодавства копії платіжних документів, що підтверджують факт перерахування до бюджету сум у разі застосування відповідних адміністративно-господарських санкцій;

(пункт 5 доповнено підпунктом 11 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 р. N 951)

12) звертатися до суду з позовами про стягнення до бюджету сум у разі застосування відповідних адміністративно-господарських санкцій, зобов'язання вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення;

(пункт 5 доповнено підпунктом 12 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 р. N 951)

13) надсилати до правоохоронних органів матеріали перевірок щодо дій, які містять ознаки злочину;

(пункт 5 доповнено підпунктом 13 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 р. N 951)

14) вчиняти інші дії в межах повноважень та у спосіб, що передбачені законом.

(пункт 5 доповнено підпунктом 14 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 р. N 951)

6. Начальник Державної інспекції з контролю за цінами та його заступники, начальники територіальних органів Державної інспекції з контролю за цінами та їх заступники від імені органів державного контролю за цінами приймають рішення про вилучення до відповідного бюджету сум всієї необгрунтовано одержаної суб'єктами господарювання виручки у результаті порушення державної дисципліни цін та штрафу у двократному її розмірі, а також розглядають справи про адміністративні правопорушення і накладають адміністративні стягнення.

(абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.07.2010 р. N 667)

Уповноважені посадові особи органів державного контролю за цінами у разі виявлення на підприємствах, в установах та організаціях фактів порушень порядку формування, встановлення і застосування цін і тарифів, а також невиконання вимог органів державного контролю за цінами крім актів перевірок складають протоколи про адміністративні правопорушення і надсилають їх відповідному територіальному органу Державної інспекції з контролю за цінами для розгляду.

(абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.07.2010 р. N 667)

7. Держцінінспекція видає накази організаційно-розпорядчого характеру.

8. Держцінінспекцію очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра економіки.

Начальник Держцінінспекції є членом колегії Мінекономіки.

9. Начальник Держцінінспекції має трьох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра економіки, погодженим з начальником Держцінінспекції.

Розподіл обов'язків між заступниками здійснює начальник Держцінінспекції.

10. Начальник Держцінінспекції:

здійснює керівництво діяльністю Держцінінспекції, несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України і Міністром економіки за виконання покладених на Держцінінспекцію завдань;

призначає на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів та інших працівників Держцінінспекції, крім заступників начальника Держцінінспекції;

визначає ступінь відповідальності заступників начальника Держцінінспекції та керівників структурних підрозділів Держцінінспекції;

притягає до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів та інших працівників Держцінінспекції, крім заступників начальника Держцінінспекції;

підписує видані у межах компетенції Держцінінспекції накази, організує перевірку їх виконання;

затверджує положення про структурні підрозділи Держцінінспекції;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Положенням.

11. Держцінінспекція має територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, які становлять єдину систему органів державного контролю за цінами і мають права, передбачені пунктами 5, 6 цього Положення. Керівники територіальних органів призначаються на посаду та звільняються з посади Міністром економіки. Положення про зазначені органи затверджує начальник Держцінінспекції.

(абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 15.12.2005 р. N 1197,
від 28.07.2010 р. N 667)

Чисельність працівників, структуру, штатний розпис, кошторис доходів та видатків територіальних органів затверджує начальник Держцінінспекції у межах асигнувань, передбачених на їх утримання.

12. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держцінінспекції, обговорення найважливіших напрямів її діяльності в Держцінінспекції утворюється колегія у складі начальника Держцінінспекції (голова колегії), його заступників та керівників структурних підрозділів Держцінінспекції.

Персональний склад колегії затверджується Міністром економіки.

Рішення колегії проводяться у життя наказами Держцінінспекції.

13. Граничну чисельність працівників і структуру Держцінінспекції затверджує Міністр економіки в межах граничної чисельності працівників Мінекономіки, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

14. Штатний розпис, кошторис доходів і видатків Держцінінспекції затверджує начальник Держцінінспекції за погодженням з Міністром економіки та Мінфіном.

15. Держцінінспекція утримується за рахунок державного бюджету в межах коштів, передбачених на утримання Мінекономіки.

16. Умови оплати праці працівників Держцінінспекції визначаються Кабінетом Міністрів України.

17. Держцінінспекція та її територіальні органи є юридичними особами, мають самостійні баланси, реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства, печатки із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

____________

Опрос