Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Типового положения о комиссии по вопросам гуманитарной помощи при Совете министров Автономной Республики Крым, областной, Киевской и Севастопольской городской государственной администрации

КМ Украины
Постановление КМ от 08.11.2000 № 1671
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 8 листопада 2000 р. N 1671

Київ

Про затвердження Типового положення про комісію з питань гуманітарної допомоги при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській державній адміністрації 

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 21 січня 2013 року N 23)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Відповідно до частини п'ятої статті 4 Закону України "Про гуманітарну допомогу" затвердити Типове положення про комісію з питань гуманітарної допомоги при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській державній адміністрації (додається).

2. Міністерству праці та соціальної політики разом з Міністерством охорони здоров'я розробити і затвердити перелік м'якого інвентарю, предметів соціального призначення та реабілітації інвалідів, які можуть бути визнані комісіями, зазначеними у пункті 1 цієї постанови, гуманітарною допомогою.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЮЩЕНКО 

Інд. 26

 

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з питань гуманітарної допомоги при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській державній адміністрації

1. Комісія з питань гуманітарної допомоги при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській держадміністрації (далі - комісія) є спеціально уповноваженим державним органом з питань гуманітарної допомоги.

2. У своїй діяльності комісія керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями Комісії з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України, а також положенням про комісію.

3. Комісія:

1) розглядає звернення отримувачів гуманітарної допомоги та приймає рішення про визнання (відмову у визнанні) гуманітарною допомогою:

а) вантажів, зокрема збірних гуманітарних вантажів, що складаються з продуктів харчування з обмеженим терміном зберігання, предметів медичного призначення, одягу, взуття, м'якого інвентарю, предметів соціального призначення та реабілітації інвалідів, вагою до 2 тонн, які надходять на адресу інтернатних закладів (установ) соціального захисту населення, охорони здоров'я, освіти, громадських організацій інвалідів, ветеранів війни та праці і не підлягають подальшому перерозподілу іншим набувачам гуманітарної допомоги, крім вантажів, що визнаються гуманітарною допомогою Комісією з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України;

б) вантажів, які надходять на відповідну територію, у разі набуття комісією тимчасових надзвичайних повноважень відповідно до частини четвертої статті 5 Закону України "Про гуманітарну допомогу";

2) готує та подає на розгляд Комісії з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України документи про визнання гуманітарною допомогою вантажів, коштів, у тому числі в іноземній валюті, виконаних робіт, наданих послуг, а також внесення отримувачів гуманітарної допомоги до Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги;

3) надає інформацію Комісії з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України про прийняті рішення щодо визнання вантажів гуманітарною допомогою;

4) здійснює контроль за транспортуванням, отриманням, наданням, збереженням, охороною, складуванням, розподілом, цільовим використанням, веденням обліку та статистичної звітності про гуманітарну допомогу на відповідній території;

5) надає допомогу отримувачам гуманітарної допомоги у вивезенні за межі України або переміщенні до місця знищення неякісних та непридатних до споживання товарів (предметів) гуманітарної допомоги;

6) сприяє в придбанні залізничних та авіаційних квитків іноземцям, які доставляють, супроводжують гуманітарну допомогу, організовують її надходження в Україну, та координаторам міжнародних гуманітарних програм;

7) розглядає звернення отримувачів гуманітарної допомоги;

8) забезпечує широке висвітлення через засоби масової інформації аспектів своєї діяльності щодо отримання, розподілу та використання гуманітарної допомоги;

9) приймає рішення про внесення або відмову у внесенні отримувачів гуманітарної допомоги до Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги у разі набуття комісією тимчасових надзвичайних повноважень, надсилає його відповідній митниці та Комісії з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України для внесення відповідних відомостей до зазначеного Єдиного реєстру;

10) виконує інші функції відповідно до законодавства.

4. Комісія має право:

одержувати щомісяця від отримувачів і набувачів гуманітарної допомоги (юридичних осіб) звіти про наявність та розподіл гуманітарної допомоги до використання всього обсягу отриманої гуманітарної допомоги, а також звіти відповідних митниць за встановленою формою;

залучати спеціалістів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до її компетенції;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції.

5. Склад комісії затверджується відповідно Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міською держадміністрацією. Очолює комісію заступник керівника зазначеного органу виконавчої влади.

До складу комісії входять представники митних і податкових органів, органів соціального захисту населення, охорони здоров'я, освіти, внутрішніх справ, філій (територіальних управлінь) Національного банку, а також депутати відповідних рад і представники громадських організацій за їх згодою.

Члени комісії працюють на громадських засадах.

6. Організаційною формою роботи комісії є засідання, які проводяться двічі на місяць. Позачергові засідання скликаються в міру потреби. Рішення про проведення засідань приймає голова комісії, а в разі його відсутності - заступник голови.

Засідання комісії вважаються правоможними, якщо на них присутні не менш як 50 відсотків членів комісії.

Члени комісії зобов'язані особисто брати участь у її засіданнях, а у разі їх відсутності з поважних причин - уповноважені ними особи.

7. Рішення комісії приймаються більшістю голосів присутніх на засіданнях членів комісії (уповноважених ними осіб) та оформляються протоколами, які підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови.

8. У випадках, передбачених законодавством, рішення комісії є обов'язковим для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності та громадянами.

____________

Опрос